Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 1,4% OMX30 Grön uppåt pil 1,2% DJIX Grön uppåt pil 1,2% NASDAQ Grön uppåt pil 1,1%
419,0 1308,1 15628,5 4057,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
AstraZeneca Minska 355 (360) SEK
Volvo BVOLV B
Graf

Volvo

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:87,00 SEK
Pris:89,40 SEK
Analytiker: Fredrik Nilhov
Niclas Höglund, CFA
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Neutral

Bra orderläge och fritt kassaflöde, men lägre estimat

Exklusive gemensamma koncernkostnader blev divisionsresultaten för Lastvagnar och VCE i nivå med våra estimat. Eftersom orderläget (på grund av Mack) och det fria kassaflödet (på grund av leverantörsskulder) var bättre än väntat, har vi justerat rörelseresultatet för 2014p, främst på grund av VCE. För Lastvagnar ser vi en risk för att det historiska problemet prispress för kärnverksamheten i Europa begränsar vinsttillväxten även 2015/16. Vi anser inte att det var positivt att priserna var stabila på de sista Euro 5-lastvagnarna, normalt borde de ha varit högre på grund av förköp. Vi nedjusterar underliggande rörelseresultat med 12%, för 2014p, men vi behåller 2015p mer eller mindre oförändrat. Volvo handlas till EV/S på 0,78x. Vi fortsätter att hävda att den sannolika återhämtningen i vinsten från 2014p redan är inprisad. Vi upprepar Neutral och riktkursen 87 SEK.

Volvo B (VOLV B)
Köp Sälj Info
DNBDNB
Graf

DNB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:125,00 NOK
Pris:108,40 NOK
Analytiker: Bengt Kirkøen
Andreas Bertheussen

EFTER RAPPORT

Köp

Solida kärnposter

Justerat för engångsposter blev underliggande VPA 3,16 NOK, att jämföra med vårt estimat på 2,86. Avvikelsen orsakades av lägre underliggande kostnader, lägre kreditförluster och bättre bidrag från Markets. Vi har uppjusterat VPA för 2014 till 11,73 NOK, från 11,53 NOK. Vi har dock nedjusterat VPA för 2015 till 11,79 NOK, från 12,00 NOK, på grund av lägre antaganden om lånemarginalen. Värderingen ligger på låga 9x VPA. Vi upprepar Köp och riktkursen 125 NOK.

DNB (DNB)
Köp Sälj Info
JMJM
Graf

JM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:175,70 SEK
Analytiker: Niclas Höglund, CFA

INFÖR RAPPORT

Köp

Vi förväntar oss goda utsikter för Stockholm

Vi upprepar Köp och riktkursen 210 SEK inför Q4-rapporten. Prisnedgångar i Norge har hållit tillbaka kursutvecklingen, men vi förväntar oss att volymökningar, drivna av solid efterfrågan, och färre försenade planprocesser skapar potential för vinsttillväxt. Återköp och multiplar rejält under det historiska snittet understryker vår positiva syn och potentialen i aktien.

JM (JM)
Köp Sälj Info
FabegeFABG
Graf

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:85,00 SEK
Analytiker: Niclas Höglund, CFA

EFTER RAPPORT

Köp

I väntan på ytterligare omvärdering av substansen

Vi upprepar Köp och riktkursen 94 SEK efter Q4-rapporten. Både nettouthyrningen och upprevideringen av fastigheter var något bättre än väntat. Starkt hyresmomentum och goda utsikter för lägre avkastningskrav är drivkrafter för aktien under 2014.

Fabege (FABG)
Köp Sälj Info
Beijer ElectronicsBELE
Graf

Beijer Electronics

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:64,00 SEK
Analytiker: Håkan Wranne

EFTER RAPPORT

Köp

Gradvis förbättrade marginaler framöver

Beijer Electronics rapporterade för Q4 en försäljning 4% över våra estimat. Rörelseresultatet var dock 2% lägre än vi förväntat, på grund av att HMI:s lönsamhet fortsatt var under press. Vi gör bara små estimatjusteringar. Vid en handel kring P/E 13x och 11x för 2014p respektive 2015p är aktien fortsatt attraktivt värderad. Vi upprepar Köp och riktkursen 75 SEK.

Beijer Electronics (BELE)
Köp Sälj Info
AstraZenecaAZN
Graf

AstraZeneca

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:355,00 SEK
Pris:403,90 SEK
Analytiker: Johan Unnerus

EFTER RAPPORT

Minska

Höjer insatserna i år

Brilinta och möjligheterna att lyfta fas 3 är positiva inslag i Q4, men detta är också en nödvändighet med tanke på aktiens kursutveckling under tolv månader. En utökning av tillväxtmomentum för den kommersiella kärnportföljen och att leverera i fas 3 är nästa punkt. Utsikterna, svårigheter med den mogna marknaden och svagt diabetesmomentum indikerar risk. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 355 SEK (360).

AstraZeneca (AZN)
Köp Sälj Info
Swedish MatchSWMA
Graf

Swedish Match

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:193,70 SEK
Analytiker: Christian Anderson

INFÖR RAPPORT

Neutral

Fortsatt tuff konkurrens

Vi upprepar riktkursen på 210 SEK inför Q4-rapporten. Vi förväntar oss att rörelseresultatet minskar med 5% å/å, på grund av fortsatt tuff konkurrens inom svenskt snus, massmarknadscigarrer i USA och negativa valutaeffekter från NOK. Vi upprepar Neutral.

Swedish Match (SWMA)
Köp Sälj Info

Erbjudande

ERBJUDANDE

Köp stamaktier i Oscar Properties Holding

Styrelsen för, och huvudägaren till, Oscar Properties har, i syfte att främja bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av stamaktier i bolaget genom en kombinerad nyemission av stamaktier och utförsäljning av befintliga stamaktier. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare.

Erbjudandet i korthet

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 5 februari 2014 – 12 februari 2014 klockan 17.00

Erbjudandepris: 30 kronor per stamaktie (courtage utgår ej)

Minsta post: Minsta post är 300 stamaktier däröver jämna poster om 100-tal stamaktier upp till 35 000 stamaktier. Givet erbjudandepriset om 30 kronor motsvarar det en minsta investering om 9 000 kronor

Viktiga datum

Besked om tilldelning 14 februari 2014. Likviddag 19 februari 2014. Första dag för handel är 17 februari 2014 på NASDAQ OMX First North Premier.

Oscar Properties i korthet

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm genom konvertering och nyproduktion. Verksamheten bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit en central del i företagets identitet. Oscar Properties, inklusive intressebolag, har sedan start sålt fastigheterför cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 600 bostäder och lyckats uppvisa lönsamhet även i sämre tider. Planen framåt är att fortsätta förse Stockholms bostadsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design – till att börja med genom de cirka 1 700 nya bostäderna i bolagets projektportfölj.

Träffa VD

En tv-intervju med Oscar Properties VD, Oscar Engelbert, finns på Swedbank Direkt

Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om teckning av stamaktier kan göras mellan den 5 februari och den 12 februari klockan 17.00 via internetbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare, Affärscenter Aktiehandel eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Swedbank AB är förmedlare av Oscar Properties aktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 419,0 1,4% 0,6% -1,1%
OMX30 1308,1 1,2% 0,4% -1,9%
OMXC 548,8 1,4% 2,3% 6,2%
OMXH 7237,1 2,5% 1,4% -1,4%
OMXN 537,8 1,0% -0,4% -2,0%
FTSE 100 (GB) 6558,3 1,6% 0,3% -2,8%
DAX Perf (DE) 9256,6 1,5% -1,2% -3,1%
RTS (Russia) 1330,3 1,0% 0,7% -7,8%
CAC 40 (France) 4188,1 1,7% 0,2% -2,5%
Dow Jones 15628,5 1,2% -1,4% -5,7%
NASDAQ 4057,1 1,1% -1,6% -2,9%
OMXH25 2809,6 2,8% 1,7% -0,9%
OMXC20 661,0 1,6% 3,5% 6,2%
S&P 500 (US) 1773,4 1,2% -1,2% 7,4%
Euro Stoxx 50 3010,8 1,6% -0,5% -4,1%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 106,1 0,1% -1,5% -4,9%
Copper 7109,0 0,2% 0,2% -13,3%
Gold 1256,5 0,2% 0,2% -25,0%
Lead 2078,0 -0,7% -0,7% -14,3%
Nickel 13820,0 -0,1% -0,1% -25,3%
Zinc 1985,0 0,4% 0,4% -7,1%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 93,28 -0,52 -0,15 2,16
USA, 10 Year 100,13 -0,08 -0,01 3,04
Germany, 10 years 100,46 -0,56 -2,75 0,01
GB, 10 years 95,81 -0,46 0,04 2,32
Finland, 10 years 1,82 0,06 -0,01 -0,26
Norway, 10 years 94,19 -0,33 0,33 2,07
STIBOR, 3 month 0,95 0,00 0,00 0,01
Euribor, 3 month 0,25 0,00 -0,01 -0,01
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,36 -0,5% -0,3% 1,3%
EUR / SEK 8,83 0,0% -0,1% -0,2%
USD / SEK 6,50 -0,5% -0,4% 1,1%
GBP / SEK 10,60 -0,4% -1,4% -0,3%
DKK / SEK 1,18 0,0% -0,1% -0,2%
NOK / SEK 1,05 0,2% 0,4% -1,0%
EUR / RUB 47,20 0,0% -0,5% 4,2%
EUR / BRL 3,24 -0,6% -1,2% -0,3%
EUR / CNY 8,24 0,5% 0,3% -1,2%
BRL / SEK 2,73 0,6% 1,1% 0,1%
CNY / SEK 1,07 -0,5% -0,4% 1,0%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Både Dow Jones Industrial Average och det bredare S&P 500 stängde 1,2 procent högre på indexnivåerna 15.627 respektive 1.773. Nasdaq Composite avancerade samtidigt 1,1 procent till 4.057. Omsättningen uppgick till cirka 700 miljoner aktier på New York-börsen och 1,9 miljarder aktier på Nasdaq.

De amerikanska börserna öppnade i positivt territorium för att sedan handlas i sidled under större delen av torsdagen. Walt Disney gav stöd på Dow Jones, medan Akamai toppade S&P 500.

Innan USA-börsernas öppning inkom makrodata i form av den veckovisa amerikanska jobbstatistiken. Antalet nyanmälda arbetslösa under vecka 5, jämfört med vecka 4, minskade med 20.000 personer till 331.000 personer. Väntat var ett nedåttick till 335.000 personer, enligt Bloombergs konsensusprognos.

På fredagen väntas januari månads jobbrapport.

På bolagsfronten rörde sig flertalet bolag kraftigt.

Mikrobloggen Twitter retirerade hela 24 procent efter att ha redovisat kvartalssiffror efter USA-börsernas stängning i onsdags. Investerarkollektivet riktade blickarna mot användartillväxten, som vägde tyngre än omsättningen och vinsten - som inkom över förväntan.

"Vi är bekymrade över att användartillväxten och användandet bromsar in och om de kommer att kunna behålla momentum", sade Scott Kessler, analytiker vid S&P Capital IQ, till Bloomberg.

Walt Disney avancerade också i spåren av en positiv rapport. Kursstegringen om 5,3 procent räckte för att placera aktien i topp av Dow Jones.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30 stängde 1,2 procent upp till noteringen 1.308,1. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till drygt 20 miljarder kronor.

Stockholmsbörsen tog ännu ett kliv uppåt på torsdagen, hjälpt av en rad starka bokslutsrapporter. Uppgången var bred, med 28 av 30 aktier i storbolagsindex på plus.

Volvo låg nära topp efter att ha redovisat en stark orderingång och ett bra kassaflöde, medan Lundin Petroleum rekylerade upp med stöd av positiva rekommendationsändringar.

Bland de största bolagen var Astrazeneca dagens förlorare i spåren av en blek försäljningsprognos.

Någon hjälp fick börserna inte av den europeiska centralbanken ECB, som behöll sina styrräntor oförändrade. Bland analytikerna hade det tidigare talats om någon form av stimulansåtgärder. Även Bank of England lämnade sin basränta oförändrad.

Detta bromsade dock inte den cykliskt ledda uppgången mer än tillfälligt. Volvo steg 4,6 procent sedan bokslutet visat en stark orderingång, ett bättre kassaflöde än väntat och en högre utdelning än snittprognosen i SME Direkts analytikerenkät. Resultatet i det fjärde kvartalet var dock svagt.

Sektorkollegan Scania adderade 2,8 procent mot bakgrund av de senaste dagarnas spekulationer om ett bud från Volkswagen.

Bland verkstadsföretagen märktes Alfa Laval, som fått höjd rekommendation av SEB efter onsdagens rapport. Aktien steg 3 procent. Andra vinnare i sektorn var Trelleborg, Sandvik och Hexagon, som alla steg 2 procent eller mer.

Utanför OMXS30 klättrade rapporterande Husqvarna 5,6 procent. Kvartalsresultatet låg under analytikernas förväntningar, men marknaden tog till sig att bolagets åtgärdsprogram löper enligt plan, i kombination med försiktigt positiva utsikter för 2014.

I råvarusektorn stack Lundin Mining ut. Aktien steg 7,1 procent med stöd av stigande basmetallpriser. Lundin Petroleum, som har fått köprekommendationer av både Handelsbanken och Swedbank, steg 5 procent.

Kredithanteringsbolaget Intrum Justitia tog igen hela onsdagens rapportdrivna nedgång.

Dagens kursraket var dock Hexpol, med en uppgång på 14,2 procent till rekordkursen 530 kronor. Polymertillverkaren rapporterade ett starkt kvartalsresultat, drivet av ökad försäljning och höga marginaler.

Åt andra hållet gick Astrazeneca, som backade 1,9 procent. Det fjärde kvartalets justerade rörelseresultat var bara något sämre än väntat, men de försiktiga framtidsutsikterna var enligt analytiker en besvikelse.

Storbankerna hörde också till de svagaste indexkomponenterna. Finansminister Anders Borg förklarade på torsdagen att bankernas utdelningar visar att regelverken behöver skärpas. Handelsbanken tappade 0,7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter och bolagsspecifik info idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsesus
Vinst per aktie
New Wave Köp 40 SEK 1,45 1,41
Tele2 Köp 83 SEK 0,94 0,9
Betsson Neutral 195 SEK 4,14 3,54
SSAB Neutral 55 SEK -0,62 -0,6
Elisa Minska 16,5 EUR 0,33 0,34
Assa Abloy Minska 300 SEK 2,06 2,11
HMS Networks Neutral 140 SEK 1,41
Skanska Köp 140 SEK 3,47 3,21
Industrivärden Neutral 122 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
CHN 02:45 HSBC/Markit tjänste-PMI JAN 50,9
GER 08:00 Exporter (s.j. m/m)/Importer (s.j. m/m) DEC 0.8%/0.9% 0.3%/-2.3%
GER 08:00 Bytesbalans DEC 21.5B 21.6B
SWE 09:30 SNDO Budgetbalans JAN -6.1B -96.6B
SWE 09:30 Tjänsteproduktion (s.j. m/m)/( v.d.j. å/å) DEC 0.4%/2.0% 0.5%/0.9%
SWE 09:30 Industriproduktion (m/m)/(n.s.j. å/å) DEC -0.5%/0.8% 5.7%/3.5%
SWE 09:30 Industriorder (m/m)/(n.s.j. å/å) DEC 2.9%/-1.4%
NOR 10:00 Industriproduktion (m/m)/(v.d.j. å/å) DEC 0.3%/2.0% -0.2%/2.1%
GER 12:00 Industriproduktion (s.j. m/m)/(v.d.j. å/å) DEC 1.9%/3.5%
USA 14:30 Förändring av arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn JAN 185K 74K
USA 14:30 Sysselsättning JAN 6.7% 6.7%
USA 21:00 Konsumentkredit DEC $12.550B $12.318B

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 7 februari 2014

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 3 3% 1%
Köp 39 42% 44%
Neutral 39 42% 35%
Minska 11 12% 20%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg