Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - fredag den 5 september 2014

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,1% OMX30 Grön uppåt pil 0,1% DJIX Röd nedåt pil -0,2% NASDAQ Grön uppåt pil 0,4%
447,9 1387,9 17067,6 4598,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SKF Köp (Neutral) 185 SEK
Nordea Neutral (Köp) 95 (102) SEK

Akelius

Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

ERBJUDANDE

Teckna preferensaktier i Akelius

Sedan starten 1994 har bolaget återinvesterat vinstmedel i verksamheten och på så sätt erhållit en snabb tillväxt. Bolagets ambition är att ha en hög tillväxttakt även i framtiden. För att fortsätta att ha en hög expansionstakt letar bolaget ständigt efter nya potentiella förvärv i storstäder med stark tillväxt och låg risk på såväl befintliga som nya marknader.

Mot bakgrund av ovanstående har Akelius styrelse beslutat om en nyemission av preferensaktier om totalt 1 500 mkr med möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare 1 500 mkr. Emissionslikviden avses användas för att finansiera fortsatta uppgraderingar av bostäder till First Class samt för att göra ytterligare förvärv av fastigheter.

Erbjudandet i korthet

Anmälningsperiod: 2 september 2014 – 12 september 2014 klockan 17.00

Teckningskurs: 320 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej)

Minsta och största förvärvspost: Minsta teckningspost är 50 preferensaktier däröver jämna poster om 10-tal preferensaktier upp till 5 000 preferensaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 5 000 preferensaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet teckningskursen om 320 kronor motsvarar det en minsta investering om 16 000 kronor

Utdelning: Företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 20 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per preferensaktie

Direktavkastning: Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 6,3% (6,4% effektiv årsavkastning)

Viktiga datum

Besked om tilldelning: 16 september 2014

Likviddag: 19 september 2014

Första dag för handel: 24 september 2014 på NASDAQ OMX First North. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 24 september 2014

Akelius i korthet

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsföretag med huvudfokus på bostäder i attraktiva och efterfrågade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Tyskland, England och Kanada varav andelen bostäder är 95 procent av marknadsvärdet i den totala fastighetsportföljen. Sverige är bolagets största marknad och står för cirka 54 procent av den totala fastighetsportföljens marknadsvärde. Tyskland står för cirka 36 procent, Kanada och England står för 5 procent respektive 5 procent.

Träffa VD

En tv-intervju med Akelius VD, Pål Ahlsén, kommer att finnas på Swedbank Direkt

Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om teckning av preferensaktier kan göras mellan den 2 september och den 12 september klockan 17.00 via internetbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare, Affärscenter Aktiehandel eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på Swedbank Prospekt

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Med vänlig hälsning

Swedbank & sparbankerna

Swedbank AB är förmedlare av Akelius preferensaktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

SKF BSKF B
Graf

SKF

Rek: Köp (Neutral) (-)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:164,00 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

UPPDATERING

Köp (Neutral)

Dags för återhämtning

Vi kan konstatera en avsevärd nedgång i SKF:s aktiekurs och vi har därmed en potential på cirka 13% till vår riktkurs på 185 SEK. Vi uppgraderar till Köp (Neutral). Vi anser att den sena cykliska återhämtningen för industriella lager och den specifika återhämtningen på de kinesiska järnvägs- och vindkraftsmarknaderna kommer att erbjuda en god plattform för marginalförbättringar.

SKF B (SKF B)
Köp Sälj Info
Nordea BankNDA SEK
Graf

Nordea

Rek: Neutral (Köp) (-)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:91,1 SEK
Analytiker: Mattias Mauritzon
Bengt Kirkøen

UPPDATERING

Neutral (Köp)

Finska moln på Nordeas himmel

De makroekonomiska utsikterna för Finland har försämrats, på grund av konflikten Ryssland-Ukraina och strukturella utmaningar. Som en följd av detta har vi nedjusterat våra VPA-estimat för 2015/16 med 3-4%. Vi gör bara måttfulla justeringar av vinstestimaten, men osäkerheten kommer att kasta sin skugga på aktiekursen en tid framöver så följaktligen nedjusterar vi riktkursen till 95 SEK (102). Rekommendationen nedgraderas till Neutral (Köp).

Nordea Bank (NDA SEK)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 447,9 0,1% -0,7% 5,7%
OMX30 1387,9 0,1% -0,7% 4,1%
OMXC 608,2 0,1% -0,7% 17,7%
OMXH 7652,8 0,5% -0,2% 4,3%
OMXN 615,3 0,3% 0,0% 12,1%
FTSE 100 (GB) 6829,2 0,1% 0,1% 1,2%
DAX Perf (DE) 9507,0 0,3% -0,8% -0,5%
RTS (Russia) 1177,9 0,0% -6,5% -18,4%
CAC 40 (France) 4378,3 0,0% -0,3% 1,9%
Dow Jones 17067,6 -0,2% -0,2% 3,0%
NASDAQ 4598,2 0,4% 0,6% 10,1%
OMXH25 2952,1 0,6% -0,2% 4,1%
OMXC20 738,2 0,1% -0,4% 17,7%
S&P 500 (US) 2002,3 -0,1% 0,1% 19,9%
Euro Stoxx 50 3180,3 0,2% -0,5% 8,3%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 102,7 0,0% 0,4% -7,9%
Copper 6965,5 0,0% 0,0% -2,9%
Gold 1267,0 -1,5% -1,5% -9,0%
Lead 2233,0 0,1% 0,1% 3,8%
Nickel 18555,0 -0,6% -0,6% 34,7%
Zinc 2375,0 1,0% 1,0% 27,1%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 110,34 -0,47 0,37 23,21
USA, 10 Year 99,19 -0,88 -0,06 2,06
Germany, 10 years 105,24 -0,43 0,05 5,01
GB, 10 years 99,40 -0,44 0,09 6,22
Finland, 10 years 1,10 0,06 0,01 -0,53
Norway, 10 years 106,09 -0,48 0,21 16,04
STIBOR, 3 month 0,50 0,00 -0,01 -0,23
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 -0,06
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,31 0,1% 0,6% 5,7%
EUR / SEK 9,20 0,1% 0,4% 3,9%
USD / SEK 7,01 0,2% 1,0% 9,1%
GBP / SEK 11,57 -0,5% 0,5% 8,8%
DKK / SEK 1,23 0,1% 0,5% 4,1%
NOK / SEK 1,13 0,2% 0,7% 6,9%
EUR / RUB 49,11 0,3% 3,0% 8,5%
EUR / BRL 2,96 0,7% -1,5% -9,1%
EUR / CNY 8,07 0,0% -0,7% -3,3%
BRL / SEK 3,11 -0,6% 1,9% 14,3%
CNY / SEK 1,14 0,1% 1,0% 7,4%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones Industrial Average noterades 0,1 procent lägre till indexnivån 17.070, medan tekniktunga Nasdaq Composite noterades ned 0,2 procent till 4.562. Även det bredare S&P 500 stängde 0,2 procent lägre på 1.998. Omsättningen uppgick till 620 miljoner aktier på New York-börsen och 1,7 miljarder på Nasdaq.

USA-börserna backade lätt på torsdagen, efter att den initiala glädjen över ECB:s oväntade räntesänkning avtagit mot slutet av handelsdagen. Bland annat tyngde sysselsättningsstatistik som var under förväntningarna.

"Marknaden är rätt trött. Vi fick en sådan plötslig uppgång från 1.900-nivån tidigt i april. Nu på kort sikt har vi en kombination av utmattning och ett antal motvindar innan marknaden kan gå högre", sade Walter Todd, förvaltare på Greenwood Capital, till Bloomberg News.

ECB chockade marknaden med att sänka de tre viktigaste räntorna, där refiräntan sänktes med 10 punkter till 0,05 procent. Även ett omfattande program för tillgångsköp lanserades.

Inför fredagens officiella amerikanska jobbdata redovisade ADP att antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA steg med 204.000 personer i augusti, vilket var 16.000 färre än väntat.

ISM:s sammanvägda index för den amerikanska tjänstesektorn steg till 59,6 i augusti, vilket var över marknadens prognos. Markits inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk, men var på en högre nivå än väntat.

Vidare steg den amerikanska produktiviteten mindre än väntat under det andra kvartalet, samtidigt som Bloombergs konsumentförtroendeindikator steg under förra veckan. USA:s handelsunderskott var lägre än väntat i juli.

På bolagsfronten tyngde energisektorn, med en sammanvägd nedgång på 1,3 procent inom S&P 500.

Inom Dow Jones gick det tungt för oljejättarna Chevron och Exxon som båda föll kring 0,8 procent, samtidigt som oljepriset tappade.

Föll mest i storbolagsindexet gjorde dock Walt Disney när aktien noterades 0,9 procent lägre.

Nike och Home Depot höll sig klart mot strömmen med uppgångar på 1,4 respektive 1,0 procent.

Bland rapporterande bolag fanns Joy Global, som tillverkar maskiner till gruvindustrin, som redovisade både sämre resultat och försäljning än väntat för det tredje kvartalet. Aktien sjönk 2,7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex var klockan 13.53 ned 0,1 procent till 433 och OMXS30-index låg stilla vid 1.398. Omsättningen var 4,7 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 6,7 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna.

Stockholmsbörsen handlades fortsatt kring nollan i den tidiga eftermiddagshandeln på torsdagen.

Torsdagen var makrotung. ECB sänkte oväntat styrräntan till 0,05 procent. 50 av 55 bedömare i Bloombergs enkät räknade med oförändrad styrränta vid 0,15 procent medan 5 bedömare räknade med en sänkning till just 0,05 procent.

Kullagertillverkaren SKF rullade upp 0,6 procent till 163,90 kronor. Danske Bank har höjt sin rekommendation för aktien till köp från tidigare avvakta.

Åt andra hållet gick Swedish Match med en nedgång på 1,0 procent. Exane BNP Paribas har sänkt sin rekommendation för aktien till underperform från tidigare neutral.

Kinnevik backade 1,6 procent. Investmentbolaget har ingått ett avtal med Rocket Internet och övriga medinvesterare om att kombinera fem e-handelsbolag inom mode - Dafiti (Latinamerika), Jabong (Indien), Lamoda (Ryssland&OSS), Namshi (Mellanöstern) och Zalora (Sydostasien&Australien). Den nya e-handelskoncernen kommer att gå under namnet Global Fashion Group.

Volvo vek ned 0,2 procent. Nettoorderingången för tunga lastbilar (class 8) i Nordamerika uppgick preliminärt till cirka 25.400 fordon i augusti 2014, vilket är en uppgång på 30 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. Det framgår av uppgifter från ACT Researchs statistik.

Meda säljer tillverkningsenheten i Lakewood, New Jersey till kontraktstillverkaren DPT. Samtidigt tecknas ett långsiktigt leveransavtal med DPT om tillverkning av Muse till en förbättrad varukostnad för preparatet. Meda-aktien var upp 1,0 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter och bolagsspecifik info idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter idag.

Makro idag

Period Estimat Föregående
GE 08:00 Industriproduktion (s.j. m/m)/(vecko å/å) JUL 0.5%/0.6% 0.3%/-0.5%
SW 09:30 Budgetbalans AUG -3.8B
SW 09:30 Tjänsteproduktion (m/m s.j.)/(å/å vecko) JUL 0.1%/2.6%
SW 09:30 Industriproduktion (m/m)/(icke s.j. å/å) JUL 2.3%/-1.1% 1.0%/-1.1%
SW 09:30 Industriorder (m/m)/(icke s.j. å/å) JUL 2.2%/-0.5%
NO 10:00 Industriproduktion (m/m)/(vecko å/å) JUL -0.4%/n.a. 1.7%/3.1%
EMU 11:00 BNP s.j. (kv/kv)/(å/å) 2Q P 0.0%/0.7% 0.0%/0.7%
US 14:30 Sysselsättning AUG 220K 209K
US 14:30 Undersysselsättningssiffror AUG 12.2%
US 14:30 Genomsnittlig timlön (m/m)/(å/å) AUG 0.2%/2.1% 0.0%/2.0%
US 14:30 Arbetskraftdeltagande AUG 62.9%
US 14:30 Arbetslöshet AUG 6.1% 6.2%

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 5 september 2014

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 1 1% 0%
Köp 44 (9) 47% 54%
Neutral 38 (11) 41% 25%
Minska 10 (1) 11% 18%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg