Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - fredag den 7 november 2014

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,1% OMX30 Grön uppåt pil 0,1% DJIX Grön uppåt pil 0,4% NASDAQ Grön uppåt pil 0,4%
455,2 1415,3 17554,5 4638,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
AstraZeneca Minska 460 (455) SEK
Meda Köp (Starkt Köp) 120 (130) SEK
New Wave Köp 39 (40) SEK

Erbjudande

Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Teckna preferensaktier i Klövern

Klövern har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt som uppnåtts genom investeringar i befintligt bestånd samt genom förvärv av fastigheter. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt genom nya förvärv, hyresgästanpassningar och tillbyggnationer på befintliga fastigheter.

Mot bakgrund av ovanstående har Klöverns styrelse beslutat om en nyemission av preferensaktier om totalt högst 1 050 mkr med möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare högst 825 mkr, till ett totalt erbjudande om högst 1 875 mkr. Emissionslikviden avses användas för att finansiera ytterligare förvärv, hyresgästanpassningar och tillbyggnationer.

Erbjudandet i korthet

Anmälningsperiod för allmänheten: 7 – 17 november 2014 klockan 17.00

Teckningskurs: 150 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej)

Minsta och största post: Anmälan ska avse lägst 50 preferensaktier däröver jämna poster om 10-tal preferensaktier upp till 5 000 preferensaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 5 000 preferensaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet teckningskursen om

150 kronor motsvarar det en minsta teckning om 7 500 kronor.

Direktavkastning: Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 6,7% (6,8% effektiv årsavkastning)

Viktiga datum

Besked om tilldelning 19 november 2014. Likviddag 21 november 2014 kl 16.00. Första dag för handel 26 november 2014 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgänglig för handel omkring den 26 november 2014

Klövern i korthet

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning. Bolaget är tillväxtorienterat och visionen är att skapa miljöer för framtidens företagande. Affärsidén är att med närhet och engagemang erbjuda kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Under de senaste åren har Klövern varit aktivt och genomfört ett antal betydande fastighetsförvärv, samtidigt som den befintliga fastighetsportföljen har utvecklats väl.

Träffa VD

En tv-intervju med Klöverns VD, Rutger Arnhult, kommer att finnas på www.swedbank.se/prospekt

Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om teckning av preferensaktier kan göras mellan den 7 november och den 17 november klockan 17.00 via internetbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Med vänlig hälsning

Swedbank & sparbankerna

Swedbank AB är förmedlare av Klöverns preferensaktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

BultenBULTEN
Graf

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:68,50 SEK
Analytiker: Mats Liss
Andrej Rodionov, CFA

NY BEVAKNING

Köp

Tillväxtmöjligheterna är på plats

Efter avyttringen av Finnveden Metal Structures fokuserar Bulten nu på att leverera fästelement (i hög grad internt producerade) till bilindustrin. Bultens koncept med full service har genererat en stor orderbok, vilket ger försäljnings- och vinsttillväxt kommande år. Ett mer fokuserat bolag är också attraktivare för sektorrelaterade uppköp. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation och riktkursen 80 SEK.

Bulten (BULTEN)
Köp Sälj Info
BolidenBOL
Graf

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:119,80 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Mats Liss

UPPDATERING

Köp

Positiv trend kan fortsätta

Boliden håller en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 10 november och arrangerar ett platsbesök vid zinkgruvan i Garpenberg den 11 november. Vårt huvudfokus är 45Mt-expansionen i Aitik och uthålligheten för den starka trenden hos smältverken. Vi förväntar oss att den positiva trenden fortsätter och att en starkare USD kompenserar för lägre metallpriser. Vi upprepar Köp och riktkursen 140 SEK.

Boliden (BOL)
Köp Sälj Info
Meda AMEDA A
Graf

Meda

Rek: Köp (Starkt Köp)
Riktkurs:120,00 Köp
Pris:94,65 SEK
Analytiker: Johan Unnerus

UPPDATERING

Köp

Två frågetecken

Den mindre frågan Elidel från Q2 har bytts ut mot två större frågetecken gällande Dymistatillväxten i USA och stödet från tillväxtmarknaderna. Utsikterna för den underliggande vinsten är goda, men dessa två frågor kan ligga kvar till mot slutet av Dymistasäsongen 2015. Vi nedgraderar till Köp (Starkt Köp) och sänker riktkursen till 120 SEK (130).

Meda A (MEDA A)
Köp Sälj Info
New Wave Group BNEWA B
Graf

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:39,00 SEK
Pris:33,50 SEK
Analytiker: Christian Anderson Blink

INFÖR RAPPORT

Köp

Låga förväntningar

Vi upprepar Köp, eftersom vi anser att dagens värdering återspeglar ett för negativt scenario. Konsensusförväntningarna är blygsamma och bolaget kan överraska om de nya tillväxtinitiativen visar sig bli framgångsrika. Efter flera år av fokus på kostnader och balansräkning ser vi framför oss en omvärdering av aktien. Vi sänker riktkursen till 39 SEK (40).

New Wave Group B (NEWA B)
Köp Sälj Info
AstraZenecaAZN
Graf

AstraZeneca

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:455 SEK
Pris:539,5 SEK
Analytiker: Johan Unnerus

UPPDATERING

Minska

Blandat Q3-resultat

Q3 var i linje med förväntningarna, men inte i linje med drivkrafterna för bolagets kärnvärden. De viktiga frågorna är framgångarna för pipelinen inom Immune-Oncology, kapitalmarknadsdagen den 18 november Pfizers strategi efter den 26 november. Kommande motvind gällande patent för Nexium (efter 2014) och Crestor (efter 2015) är en påminnelse om att dagens tillstånd är temporärt. Vi höjer riktkursen till 460 SEK (455) och upprepar Minska

AstraZeneca (AZN)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 455,2 0,1% 1,5% 7,4%
OMX30 1415,3 0,1% 1,3% 6,2%
OMXC 608,4 0,2% -1,0% 17,7%
OMXH 7636,7 0,0% 1,4% 4,1%
OMXN 584,7 -0,1% 0,6% 6,5%
FTSE 100 (GB) 6551,2 0,2% 1,4% -2,9%
DAX Perf (DE) 9377,4 0,7% 2,9% -1,8%
RTS (Russia) 1017,3 -3,5% -7,4% -29,5%
CAC 40 (France) 4227,7 0,5% 2,1% -1,6%
Dow Jones 17554,5 0,4% 2,1% 5,9%
NASDAQ 4638,5 0,4% 1,6% 11,1%
OMXH25 2931,3 0,1% 1,3% 3,4%
OMXC20 742,4 0,1% -1,2% 17,7%
S&P 500 (US) 2031,2 0,4% 1,8% 20,6%
Euro Stoxx 50 3102,1 0,3% 2,2% 9,9%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 82,4 -0,2% -5,4% -26,2%
Copper 6681,0 0,5% 0,5% -7,2%
Gold 1145,0 0,3% 0,3% -13,2%
Lead 1979,5 0,2% 0,2% -7,9%
Nickel 15255,0 1,8% 1,8% 6,8%
Zinc 2217,5 -0,1% -0,1% 16,9%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 112,78 0,01 -0,37 26,73
USA, 10 Year 99,28 -0,80 -0,90 2,15
Germany, 10 years 106,52 0,01 0,19 6,43
GB, 10 years 104,41 0,16 -0,17 12,12
Finland, 10 years 0,94 0,00 -0,05 -0,52
Norway, 10 years 108,50 0,00 0,29 19,24
STIBOR, 3 month 0,27 0,00 0,02 -0,19
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 -0,06
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,24 0,4% 1,5% 13,2%
EUR / SEK 9,20 -0,1% -0,7% 3,9%
USD / SEK 7,40 0,3% 0,8% 15,2%
GBP / SEK 11,76 -0,2% 0,0% 10,6%
DKK / SEK 1,24 -0,1% -0,6% 4,2%
NOK / SEK 1,08 0,0% -1,3% 2,0%
EUR / RUB 57,93 3,8% 10,5% 27,9%
EUR / BRL 3,17 1,1% 4,4% -2,5%
EUR / CNY 7,60 -0,5% -1,5% -8,9%
BRL / SEK 2,90 -1,2% -4,9% 6,6%
CNY / SEK 1,21 0,4% 0,9% 14,1%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones Industrial Average stängde 0,4 procent högre på indexnivån 17.553, och det breda S&P 500 steg lika mycket till 2.031. Tekniktunga Nasdaq Composite steg också 0,4 procent, här till 4.639. Omsättningen uppgick till cirka 750 miljoner aktier på New York-börsen och 1,9 miljarder aktier på Nasdaq.

De ledande amerikanska aktieindexen klättrade sakta men säkert högre på torsdagen, efter att duvaktiga kommentarer från ECB och amerikansk statistik över förväntan stärkt sentimentet. På bolagsfronten steg Tesla och Whole Foods efter väl mottagna kvartalsrapporter, och i efterhandeln klättrade klädkedjan Gap efter att ha lämnat preliminära kvartalsresultat.

"Policy- och statistiknyheterna var båda positiva, vilket gav en positiv underton under dagen. Utanför USA genomför andra stora spelare kraftiga policyförändringar för att stabilisera och accelerera tillväxten, och det ger en stabil grund åt aktiemarknaden", sade Alan Gayle, strateg på Ridgeworth Capital Management i Atlanta, till Bloomberg News.

Den europeiska centralbanken ECB:s chef Mario Draghi meddelade att ytterligare stimulansåtgärder kan bli aktuella om det behövs för att adressera en utdragen period av låg inflation. Han sade vidare att riskerna för ekonomin fortsatt ligger på nedsidan och att han ser indikationer på att tillväxtprognoserna kommer att behöva revideras ned.

Amerikansk statistik stärkte sentimentet ytterligare då antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA minskade mer än väntat till 278.000 personer under vecka 44.

En större ökning än väntat i USA:s produktivitet och ett ökat förtroendet bland de amerikanska konsumenterna lyfte också humöret.

Elbilstillverkaren Tesla och livsmedelskedjan Whole Foods var några av vinnarna, sedan bolagen överraskat positivt med kvartalsrapporter efter USA-börsernas stängning på onsdagen.

Tesla redovisade resultat över förväntan för det tredje kvartalet, om än marginellt. Försäljningen toppade också analytikernas förväntningar, och bolagets sänkta försäljningsprognos för helåret lyckades inte sänka humöret bland investerarna som handlade upp aktien 4,4 procent.

Efter USA-börsernas stängning kom Gap med preliminära kvartalssiffror, som pekar mot ett bättre resultat för det tredje kvartalet än vad analytikerna förväntat sig. Försäljningen i oktober sjönk mer än väntat i de jämförbara butikerna, men aktien var upp över 4 procent i efterhandeln.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex hade vid stängning ökat 0,1 procent till 437 medan OMXS30-index också ökade 1 procent till 1.415. Omsättningen var 14,2 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 20,9 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna.

Inför Draghis presskonferens, som utgjorde dagens höjdpunkt, fick marknaden ta emot ett flertal delårsrapporter där Astrazeneca och Medas siffror inte verkade falla investerarna i smaken. Teliasonera tyngde index efter att finska Solidium sålt 100 miljoner aktier.

ECB lämnade som förväntat sin viktigaste styrränta oförändrad vid 0,05 procent. Likaså lämnades inlåningsräntan oförändrad vid -0,20 procent. På eftermiddagen höll ECB-chefen Mario Draghi presskonferens. Där sade ECB-ledaren, bland annat, att de tillgångsköp som snart inleds kommer att få en betydande inverkan på balansräkningen samt att inflationen väntas stiga gradvis under 2015-2016.

Över till de svenska bolagen där Teliasonera backade 1,6 procent som dagens näst mest omsatta aktie. Det finska statliga investmentbolaget Solidium har sålt 100 miljoner aktier i Teliasonera för en dryg totalsumma om 5,04 miljarder kronor.

Läkemedelsjätten Astrazeneca rapporterade på morgonen, vilket också branschkollegan Meda gjorde och båda aktierna handlades ned på torsdagen. Astrazeneca stängde på -0,8 procent, Meda på -4,8 procent. Hälsosektorn som helhet backade 0,8 procent.

Av Astrazenecas rapport kunde man utläsa intäkter som var något bättre än väntat och justerade resultat som var något sämre än väntat. De rapporterade resultaten var däremot mycket sämre än väntat, vilket kunde tillskrivas oväntat stora engångsposter.

Astrazeneca höjde i samband med rapportsläppet prognosen för 2014, resultatet för kärnverksamheten väntas nu gå ned med cirka 10 procent vid oförändrade valutakurser. Meda skruvade upp sin prognos för 2014 års ebitda-marginal som spås bli bättre än 2013 års siffra. Meda meddelare också att man fastställt villkoren för den tidigare aviserade nyemissionen.

Lundin Petroleum gick starkt fram efter gårdagens rapport som var bättre än väntat, Dagens Industri refererade till resultatet som "överraskande högt" i torsdagens upplaga. Aktien stängde på +5,7 procent.

På svensk makrofront släppte SCB siffror som visade att sysselsättningen ökade med 92.000 i det tredje kvartalet 2014, jämfört med tredje kvartalet 2013. Vidare uppgav SCB att de svenska småhuspriserna steg med dryga 2 procent tremånadersperioden augusti-oktober jämfört med föregående tremånadersperiod (maj-juli).

I morgon, fredag, väntas rapport från bland annat Skanska. Enligt genomsnittet i SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät väntas den välbevakade byggmarginalen komma in på 3,6 procent, mot andra kvartalets 1,9 procent. Aktien tappade 1,7 procent på torsdagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter och bolagsspecifik info idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Ratos Neutral 57 SEK n.a. 1,29
Recipharm Köp 135 SEK 5,28 5,61
Skanska Neutral 150 SEK 10,89 9,01

Makro idag

Period Estimat Föregående
GER 08:00 Industriproduktion (SA m/m)/(WDA å/å) SEP 1.8%/-0.7% -4.0%/

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 7 november 2014

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 3 3% 2%
Köp 50 (7) 53% 42%
Neutral 34 (11) 36% 39%
Minska 7 7% 17%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg