Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - onsdag den 26 november 2014

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,7% OMX30 Grön uppåt pil 0,7% DJIX Grå pil åt sidan 0,0% NASDAQ Grön uppåt pil 0,1%
471,5 1467,4 17814,9 4758,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Alfa Laval Köp 170 (175) SEK

Erbjudande

Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

TECKNA PREFERENSAKTIER I HEMFOSA

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som kombinerar långsiktig förvaltning med en aktiv roll på transaktions-marknaden. Fastighetsbestånd har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter till tillväxt genom att vara aktiva på transaktionsmarknaden, fokusera på samhällsfastigheter, riskoptimera fastighetsbeståndet samt generera transaktionsvinster.

Mot bakgrund av ovanstående har Hemfosas styrelse beslutat om en nyemission av preferensaktier om totalt högst 975 mkr med möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare högst 650 mkr. Delar av emissionslikviden avses användas till bolagets fastighetsförvärv från Castellum och Hemsö. Resterande del avses användas till investeringar i befintliga fastigheter samt för att göra ytterligare förvärv av fastigheter.

Erbjudandet i korthet

Anmälningsperiod för allmänheten: 21 november – 2 december 2014 klockan 17.00

Teckningskurs: 325 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej)

Minsta och största post: Anmälan ska avse lägst 50 preferensaktier och högst 5 000 preferensaktier, i jämna poster om 10 preferensaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 5 000 preferensaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet teckningskursen om 325 kronor motsvarar det en minsta teckning om 16 250 kronor

Utdelning: Företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 20 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per preferensaktie.

Direktavkastning: Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 6,2% (6,3% effektiv årsavkastning)

Viktiga datum

Besked om tilldelning 4 december 2014. Likviddag 8 december 2014 klockan 16.00. Första dag för handel 12 december 2014 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgänglig för handel omkring den 12 december 2014

Hemfosa i korthet

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,6 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se

Träffa VD

En tv-intervju med Hemfosas VD, Jens Engwall, kommer att finnas på www.swedbank.se/prospekt

Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om teckning av preferensaktier kan göras mellan den 21 november och den 2 december klockan 17.00 via internetbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Med vänlig hälsning

Swedbank & sparbankerna

Swedbank AB är förmedlare av Hemfosas preferensaktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt

>. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

Alfa LavalALFA
Graf

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:152,80 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

UPPDATERING

Köp

Frank Mohns försäljning försenas

Alfa Laval har betonat att Frank Mohn bara kommer att rapportera en försäljning på 4,8 miljarder SEK under 2015 (vårt estimat var 5,8 miljarder), trots en orderingång under 2013 på 6,8 miljarder SEK och cirka 6 miljarder SEK 2014. Den starka orderboken innebär att Marindivisionen kommer att en uppvisa stabil och hög försäljning ända till 2017, även med en svagare framtida orderingång. Divisionerna Service och Food & Life Science rapporterar solid tillväxt. Vi nedjusterar våra VPA-estimaten med 4-5% för 2015 och 2016. Riktkursen sänks till 170 SEK (175), men vi fortsätter att se en långsiktig tillväxtpotential.

Alfa Laval (ALFA)
Köp Sälj Info
Kongsberg AutomotiveKOA
Graf

Kongsberg Automotive ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,00 NOK
Pris:6,70 NOK
Analytiker: Mats Liss

UPPDATERING

Köp

Samma upplägg som förra året

Kongsberg Automotive håller en kapitalmarknadsdag i Oslo den 3 december. Vi förmodar att den kommer att likna förra årets motsvarighet, med en företagsledning som pekar på den starka positionen inom transmissionssystem (shift by-wire) och körkomfort. Vi förväntar oss också en diskussion om hur lönsamheten kan förbättras för Driveline. Vi gör bara små justeringar av estimaten. Eftersom aktien handlas med en avsevärd rabatt gentemot de svenska konkurrenterna upprepar vi Köp och riktkursen 8 NOK.

Kongsberg Automotive (KOA)
Köp Sälj Info
Volvo BVOLV B
Graf

Volvo

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:82,90 SEK
Analytiker: Fredrik Nilhov
Mats Liss

UPPDATERING

Neutral

Lägre estimat – och lägre risk

På grund av de meddelade provisionerna i samband med EU:s antitruståtgärder, 3,700 MSEK, och ett belopp kopplat till förväntade kreditförluster inom CE, 650 MSEK, har vi sänkt våra estimat över rapporterat rörelseresultat för 2014 med 32%. Kostnaderna i samband med EU:s antitruståtgärder är baserade på Volvos uppskattning och motsvarar 1,3% av koncernförsäljningen, vilket vi anser är positivt eftersom den maximalt möjliga risken är 10% av koncernförsäljningen. Trots de lägre estimaten behåller vi Neutralrekommendationen och riktkursen på 88 SEK. Vi bedömer att de lägre estimaten, orsakade av engångsposter, motverkas av lägre risk för Lastvagnar.

Volvo B (VOLV B)
Köp Sälj Info
NCC BNCC B
Graf

NCC

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:227,60 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Wallén

UPPDATERING

Neutral

Dansk dynamit

Vi upprepar Neutralrekommendationen och riktkursen 230 SEK efter kapitalmarknadsdagen, som fokuserade på den danska verksamheten (8% av rörelseresultatet) och Bostäder (33% av rörelseresultatet). Rapporterade sålda enheter och antalet byggstarter var i nivå med våra estimat. Vi anser att det finns potential i aktien om NCC kan kopiera den framgångsrika utvecklingen i den danska verksamheten till resten av organisationen.

NCC B (NCC B)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 471,5 0,7% 2,3% 11,3%
OMX30 1467,4 0,7% 2,4% 10,1%
OMXC 618,2 0,3% 2,2% 19,6%
OMXH 7929,3 0,3% 3,7% 8,1%
OMXN 606,1 -0,2% 0,9% 10,4%
FTSE 100 (GB) 6731,1 0,0% 0,3% -0,3%
DAX Perf (DE) 9861,2 0,8% 4,3% 3,2%
RTS (Russia) 1054,4 -2,0% 3,3% -26,9%
CAC 40 (France) 4382,3 0,3% 2,8% 2,0%
Dow Jones 17814,9 0,0% 0,7% 7,5%
NASDAQ 4758,3 0,1% 1,2% 13,9%
OMXH25 3070,3 0,2% 4,1% 8,3%
OMXC20 759,4 0,3% 2,4% 19,6%
S&P 500 (US) 2067,0 -0,1% 0,7% 23,4%
Euro Stoxx 50 3226,2 0,4% 3,4% 11,8%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 80,1 -0,2% 2,0% -28,2%
Copper 6696,0 -0,5% -0,5% -5,3%
Gold 1199,0 0,1% 0,1% -3,5%
Lead 2061,0 0,7% 0,7% -0,3%
Nickel 16455,0 -0,5% -0,5% 22,1%
Zinc 2287,5 -0,5% -0,5% 22,2%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 114,06 0,29 0,38 28,64
USA, 10 Year 99,29 0,14 0,17 2,16
Germany, 10 years 107,23 0,31 0,43 7,23
GB, 10 years 106,50 0,32 0,99 14,75
Finland, 10 years 0,83 -0,04 -0,07 -0,51
Norway, 10 years 108,87 0,22 0,32 19,74
STIBOR, 3 month 0,27 0,00 0,00 -0,19
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 -0,06
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,25 -0,4% 0,4% 12,9%
EUR / SEK 9,28 0,3% 0,4% 4,8%
USD / SEK 7,43 -0,1% 0,7% 15,7%
GBP / SEK 11,68 0,1% 1,3% 9,8%
DKK / SEK 1,25 0,3% 0,4% 5,1%
NOK / SEK 1,09 -0,6% -0,5% 3,0%
EUR / RUB 57,20 2,6% -2,5% 26,3%
EUR / BRL 3,17 0,0% -2,8% -2,6%
EUR / CNY 7,66 0,3% -0,1% -8,2%
BRL / SEK 2,93 0,2% 3,3% 7,7%
CNY / SEK 1,21 0,0% 0,5% 14,1%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones Industrial Average stängde oförändrat på indexnivån 17.816, medan det bredare S&P 500 tappade 0,1 procent till 2.067. Nasdaq Composite steg 0,1 procent till 4.758.

Omsättningen uppgick 650 miljoner aktier på New York Stock Exchange och 1,6 miljarder på Nasdaq.

USA-börserna stängde i stort sett oförändrade på tisdagen. Starkt amerikanskt BNP tillsammans med husstatistik lyfte sentimentet, medan konsumentförtroende fanns i den negativa vågskålen.

"Några ekonomiska indikatorer, som BNP, såg bra, men jag vet inte hur uthålliga de är. Vi behöver mer framsteg och mer aktivitet för att det ska hålla i sig. Konsumentförtroendet var måttligt och det kan ha varit en katalysator för nedåtpressen", sade Stephen Carl, aktiehandlare på Williams Capital Group, till Bloomberg News.

Enligt en andra beräkning från USA:s handelsdepartement steg landets BNP med 3,9 procent i beräknad årstakt under tredje kvartalet. Analytikerna väntade sig att BNP skulle ha ökat med 3,3 procent. Den första beräkningen pekade mot en uppgång med 3,5 procent i beräknad årstakt.

S&P/Case-Shillers index visade en högre uppgång än väntat för huspriserna i september, men däremot sjönk hushållens konfidensindikator i oktober jämfört med en väntad uppgång.

På bolagsfronten var det konglomeratet United Technologies aktie som var starkast i Dow Jones med en uppgång på 2,7 procent.

I botten av storbolagsindexet fanns byggvaruhuskedjan Home Depot med en nedgång på 1,4 procent. Oljebolaget Chevron följde därefter med ett tapp på 1,2 procent.

Oljepriset fortsatte att sjunka på tisdagen och marknaden har blickarna riktade mot Opec-mötet som inleds senare i veckan. Huvudfrågan är om gruppen kommer att sänka sina produktionskvoter eller inte.

Apple var tidvis uppe på rekordnivåer under tisdagen då marknadsvärdet på bolaget noterades strax över 700 miljarder dollar. Dock föll teknikjättens aktie tillbaka under handeln och stängde till slut 0,9 procent lägre.

Utanför Dow Jones steg smyckesbolaget Tiffany 2,5 procent efter att bolaget rapporterat en högre försäljning än väntat. En stark marknad i Amerika vägde upp för en svagare utveckling.

Efter amerikansk stängning rapporterade datortillverkaren Hewlett-Packard ett justerat resultat helt i linje med marknadens förväntningar, medan intäkterna var något lägre. Aktien steg 0,3 procent inför rapporten men backade i efterhandeln.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex hade vid stängning ökat 0,7 procent till 453 och OMXS30-index var upp 0,7 procent till 1.467. Omsättningen var 16,1 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 22,0 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna.

Volvo var länge dagens mest omsatta aktie och handlades upp 1,5 procent. Bolaget meddelade under dagen att man gör en avsättning på cirka 3,7 miljarder kronor med anledning av EU:s konkurrensutredning. Enligt en analytiker som SIX talat med ser reserveringen ut att vara mindre än befarat, vilket kan förklara att aktien steg i dag.

Banksektorn gav index stöd där Nordea och SEB var upp 1,1 procent, medan Handelsbanken var upp 0,9 procent och Swedbank som var upp 0,8 procent.

I slutspurten sprang ICA Gruppen om och blev dagens mest omsatta aktie till en nivå om 1.460 miljoner kronor. Aktien halkade ned 2,3 procent till 292 kronor aktien.

NCC handlades upp 0,8 procent efter att ha ordnat kapitalmarknadsdag i Stockholm. Efterfrågan på bostadsentreprenader ses som "god" men uppskjutna satsningar på infrastruktur "skapar oro framåt", uppgav koncernchefen Peter Wågström. Byggbolagschefen kommenterade också strategin som gäller till och med 2015 och passade samtidigt på att upprepa marknadsutsikterna som framkom vid den senaste kvartalsrapporten.

Alfa Laval höll sin kapitalmarknadsdag i Köpenhamn där vd Lars Renström meddelar att de kommer att ta det lite lugnare med förvärv medan man sänker skuldsättningen. Alfa Laval sänkte också sitt mål för avkastningen på sysselsatt kapital till 20 procent från 25 procent. Aktien tappade 1,1 procent.

Bland övriga mest omsatta var Investor och Skanska upp 0,9 procent respektive 1,2 procent. Ericsson var samtidigt upp 0,8 procent.

På makrosidan släppte organisationen OECD sin senaste konjunkturrapport och bedömer att Sveriges ekonomiska tillväxt, mätt som BNP, kommer att uppgå till +2,1 procent 2014, vilket kan jämföras med prognosen från maj 2014 som låg på +2,8 procent.

För 2015 sänks tillväxtprognosen till +2,8 procent och för 2016 förväntas en tillväxt på 3,1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter och bolagsspecifik info idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter idag.

Makro idag

Period Estimat Föregående
GER 08:00 Importpriser (m/m)/(y/y) OCT -0.4%/-1.5% 0.3%/-1.6%
SWE 09:00 Konsumentförtroende NOV 99,8 98,0
SWE 09:00 Produktionsförtroende s.j. NOV 105,1 107,7
SWE 09:00 Ekonomiska utvecklingen NOV 102,6 104,3
SWE 09:30 Riksbankens af Jochnick håller anförande på Financial Forum 2014
SWE 09:30 Handelsbalans OCT 1.4B
NOR 10:00 Arbetslöshet (AKU) SEP 3.7% 3.7%
USA 13:00 MBA bolåneansökningar vecko 4.9%
USA 14:30 Orderingång kapitalvaror/kapitalvaror ex. transport OCT -0.6%/0.4% -1.1%/-0.1%
USA 14:30 Kapitalvaror transport/Orderingång kapitalvaror exklusive försvar och flygindustrin OCT n.a./0.8% 0.3%/-1.6%
USA 14:30 Arbetslöshetsstatistik vecko 291K/2330K
USA 14:30 Privat inkomst/privat förbrukning OCT 0.4%/0.3% 0.2%/-0.2%
USA 14:30 PCE Core (m/m)/(å/å) OCT 0.1%/1.5% 0.1%/1.5%
USA 15:45 Chicago Purchasing Manager NOV 63,0 66,2
USA 15:55 Univ. of Michigan Confidence NOV F 90,0 89,4
USA 16:00 Pendlande husförsäljning (m/m)/(ej s.j å/å) OCT 0.8%/n.a. 0.3%/1.0%
USA 16:00 Ny Husförsäljning/(m/m) OCT 470K/0.6% 467K/0.2%

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 26 november 2014

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 2 2% 1%
Köp 51 (7) 54% 42%
Neutral 35 (11) 37% 39%
Minska 7 7% 17%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg