Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - måndag den 20 april 2015

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -1,9% OMX30 Röd nedåt pil -2,1% DJIX Röd nedåt pil -1,5% NASDAQ Röd nedåt pil -1,5%
543,9 1655,7 17826,3 4931,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Sandvik Köp 112 (100) SEK
Atlas Copco Neutral 290 (255) SEK
Volvo Neutral 97 (94) SEK
Betsson Köp 370 (340) SEK

Oscar Properties

Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

ERBJUDANDE

Teckna preferensaktier i Oscar Properties

Oscar Properties är ett svenskt fastighetsbolag som köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i Stockholm. Genom konvertering av byggnader, som exempelvis industri- och kontorsfastigheter, samt nybyggnation skapar bolaget unika och moderna bostäder. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt genom att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Bolaget har därför offentliggjort ett erbjudande om teckning av preferensaktier.

Erbjudandet i korthet
Preliminär anmälningsperiod för allmänheten: 20 april 2015 – 29 april 2015 klockan 15.00
Teckningskurs: 253 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej)
Minsta och största post: Anmälan ska avse lägst 50 preferensaktier och högst 5 000 preferensaktier, i jämna poster om 10 preferensaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 5 000 preferensaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet teckningskursen om
253 kronor motsvarar det en minsta teckning om 12 650 kronor
Utdelning: Företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 20 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per preferensaktie
Direktavkastning: Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 7,9% (8,1% effektiv årsavkastning)
Emissionsvolym: 268 mkr, varav 175,5 mkr avses användas till inlösen av befintliga preferensaktier. Resterande del av emissionslikviden är avsedd att användas till att finansiera bolagets fortsatta tillväxt

Viktiga datum
Besked om tilldelning sker 4 maj 2015. Likviddag 6 maj 2015, senast kl 16.00. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgänglig för handel omkring den 15 maj 2015. Första dag för handel är den 15 maj 2015 på Nasdaq Stockholm.

Anmälan för allmänheten i Sverige
Anmälan om teckning av preferensaktier kan göras mellan den 20 april och den 29 april klockan 15.00 via internetbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Oscar Properties i korthet
Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiva såväl inom konvertering som nybyggnation. Bolagets vision är att skapa moderna bostäder som är så attraktiva att människor söker sig till en byggnad producerad av Oscar Properties vid valet av nytt boende. Bolaget bedriver projekten i egen regi eller genom intresseföretag som ägs tillsammans med respekterade och professionella partners på fastighetsmarknaden. Gruppens projektportfölj uppgår till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder är under pågående produktion.  Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer på www.oscarproperties.com

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Med vänlig hälsning
Swedbank & sparbankerna

Swedbank AB är förmedlare av Oscar Properties preferensaktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

SandvikSAND
Graf

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:112,00 SEK
Pris:98,40 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Fokus på marginalförbättringar

Marginalerna kommer att höjas i Machining Solutions tack vare lanseringar av nya produkter, valutaeffekter och hävstång från volymer. Marginalerna förbättras också för Construction and Mining på grund av sänkta kostnader och bättre mix (gruv). Vi höjer VPA för 2016p-2017p med 1%. Trots efterfrågeläget anser vi att den relativa värderingen med ett EV/EBIT-tal på 10x för 2016p och 9x för 2017p är attraktiv. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 112 SEK (100).

Sandvik (SAND)
Köp Sälj Info
Atlas Copco AATCO A
Graf

Atlas Copco

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:290,30 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Neutral

Högre marginaler, trots låg tillväxt

Valuta och kostnadsnedskärningar höjer VPA med 2% för 2015-2017. Den organiska tillväxten nedjusteras till 2% (3%) för 2015, men för 2016 och 2017 förväntas 5,8% respektive 6,1%. Industrial Technique växte med 9% organiskt under 2014 och vi förväntar ytterligare 4% 2015, följt av 6% 2016 och 2017. Trenden för automation är stark, särskilt i Kina, men också i Nordamerika och Europa. Vi förväntar oss ytterligare förvärv inom detta område. Vi upprepar Neutral. Riktkursen höjs till 290 SEK (255).

Atlas Copco A (ATCO A)
Köp Sälj Info
SKF BSKF B
Graf

SKF

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:225,60 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

UPPDATERING

Neutral

Svag tillväxt, men starka marginaler

Vi sänker vårt estimat över den organiska försäljningstillväxten från 4% till 3,5% för 2015, men vi behåller estimatet på 6% för 2016 och 2017. Trots svagare tillväxtantaganden är vi imponerade av SKF:s marginalutveckling. Vi bedömer dock att konkurrensen är det främsta hindret för en uppgradering av vår Neutralrekommendation. Vi anser att andra verkstadsbolag erbjuder bättre potential. Riktkursen är 220 SEK.

SKF B (SKF B)
Köp Sälj Info
Volvo BVOLV B
Graf

Volvo

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:100,60 SEK
Analytiker: Fredrik Nilhov
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Neutral

Valuta och Nordamerika stöttar vinsttillväxten

Vi förväntar oss en orderingång för lastvagnar på 54 000 enheter i Q1, oförändrat å/å och -10% q/q. Vi förväntar oss att orderingången för lastvagnar i Q1 ökar med 4% å/å i Europa och med 28% å/å i Nordamerika. Totalt sett behåller vi våra underliggande estimat mer eller mindre oförändrade. Vi fortsätter att hävda att en sannolik vinståterhämtning vid ett EV/S på 0,7x redan återspeglas i aktiekursen. Vi upprepar Neutral. Riktkursen höjs till 97 SEK (94).

Volvo B (VOLV B)
Köp Sälj Info
HaldexHLDX
Graf

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:138,50 SEK
Analytiker: Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Kraftig förbättring i rörelseresultatet

Vi förväntar oss en positiv framtidsbedömning från bolaget och vi estimerar att rörelseresultatet förbättras med närmare 50% å/å, till 125 MSEK. Order för US klass 8 uppvisade en nedgång på 9% å/å i mars, men vi bedömer att det mesta av nedgången beror på kapacitetsutnyttjande hos lastvagnstillverkare. En mer positiv trend i Europa bekräftas av MAN som indikerar att order har överträffat förväntningarna tidigt i år. Dessutom har Volvoregistreringarna förbättrats i Europa (+7%) och NAFTA (+22%). I någon mån motverkas den positiva trenden av den svaga brasilianska marknaden. Vi upprepar Köp. Riktkursen är 140 SEK.

Haldex (HLDX)
Köp Sälj Info
Betsson BBETS B
Graf

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:338,50 SEK
Analytiker: Christian Anderson Blink

INFÖR RAPPORT

Köp

Allt fokus på förvärv

Vi höjer riktkursen till 370 SEK (340), eftersom vi ser en ökad sannolikhet på kort sikt för att ett förvärv planeras. Detta skulle kunna leda till betydande positiva vinstrevideringar. Vi ser fortsatt goda utsikter för ett starkt momentum under 2015-2016 stöttat av 1) den pågående migrationen till plattformen Techson (inklusive förbättrad funktionalitet etc) 2) möjligheten att addera en sportbok i Holland i år och 3) avregleringen av den holländska marknaden under 2016. Vi ser Betsson som ett av de intressantaste valen bland mindre bolag. Vi upprepar Köp.

Betsson B (BETS B)
Köp Sälj Info
ConcentricCOIC
Graf

Concentric

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:117,75 SEK
Analytiker: Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Stöd från USD

Vi förväntar oss att Concentric presenterar en relativt oförändrad framtidsbedömning, med något högre orderläge som stöttar försäljningen i kommande kvartal. Lastvagnsproduktionen i USA förväntas fortsätta i god takt och den europeiska lastvagnsproduktionen bör kunna bli bättre. Caterpillars försäljarstatistik (Caterpillar: 20% av försäljningen) fortsatte dock negativt å/å fram till februari, vilket antyder en svag marknad och relativt stora lager. Vi upprepar Köp. Riktkursen är 130 SEK.

Concentric (COIC)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 543,9 -1,9% -2,2% 14,8%
OMX30 1655,7 -2,1% -2,6% 13,1%
OMXC 761,6 -1,8% -3,4% 25,3%
OMXH 9083,3 -2,2% -2,5% 17,1%
OMXN 651,2 -1,3% -0,8% 13,0%
FTSE 100 (GB) 6994,6 -0,9% -1,3% 6,5%
DAX Perf (DE) 11688,7 -2,6% -5,5% 19,2%
RTS (Russia) 999,0 -5,9% 0,0% 26,3%
CAC 40 (France) 5143,3 -1,6% -1,9% 20,4%
Dow Jones 17826,3 -1,5% -1,3% 0,0%
NASDAQ 4931,8 -1,5% -1,3% 4,1%
OMXH25 3551,7 -2,1% -2,1% 18,9%
OMXC20 967,9 -1,6% -3,5% 25,3%
S&P 500 (US) 2081,2 -1,1% -1,0% 30,0%
Euro Stoxx 50 3674,1 -2,1% -3,7% 1,1%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 62,6 2,9% 8,8% 9,2%
Copper 6081,0 0,4% 0,4% -8,3%
Gold 1203,4 -0,1% -0,1% -7,4%
Lead 2042,0 0,1% 0,1% -3,7%
Nickel 12730,0 -1,2% -1,2% -29,2%
Zinc 2226,0 -0,1% -0,1% 8,2%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 122,55 0,31 1,42 7,54
USA, 10 Year 101,06 0,75 0,92 0,84
Germany, 10 years 104,12 0,08 0,80 -0,19
GB, 10 years 109,90 0,18 0,00 1,13
Finland, 10 years 0,19 0,00 -0,05 -0,15
Norway, 10 years 103,09 0,04 0,01 -8,72
STIBOR, 3 month -0,14 -0,01 -0,04 0,20
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,08 -0,7% -1,3% 13,5%
EUR / SEK 9,32 0,9% -0,3% -1,7%
USD / SEK 8,65 0,2% -1,7% 10,4%
GBP / SEK 12,93 0,6% 0,3% 5,9%
DKK / SEK 1,25 0,9% -0,2% -1,8%
NOK / SEK 1,11 -0,1% 1,6% 5,9%
EUR / RUB 56,59 5,8% 2,5% -22,1%
EUR / BRL 3,29 1,5% 0,5% 2,4%
EUR / CNY 6,68 0,7% 1,2% -11,0%
BRL / SEK 2,83 -0,6% -0,9% -4,0%
CNY / SEK 1,39 0,2% -1,5% 10,6%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Storbolagsindexet Dow Jones Industrial Average stängde ned 1,6 procent till indexnivån 17.826. Det bredare S&P 500 sjönk 1,1 procent, till 2.081, medan tekniktäta Nasdaq Composite backade 1,5 procent till 2.081. Omsättningen uppgick till 830 miljoner aktier på New York Stock Exchange och 2,0 miljarder på Nasdaq.

Aktiekurserna på Wall Street sjönk brett på fredagen och tog därmed rygg på börserna i Europa och Asien. Oro för ett grekiskt utträde från eurogruppen och nya regler som främjar blankning i Kina sänkte investerarnas sentiment. Dessutom kom svaga rapporter från AMD och American Express.

"De största förlusterna skedde tidigt under handeln, tydligt efter rubrikerna från Kinas finansmyndighet. Men procentuellt sett är dagens nedgångar inte dramatiska och volymerna är medelmåttiga", sade Joe Saluzzi, chef för aktiehandel på Themis Trading, till Marketwatch.

I veckoslutet tyngdes de globala aktiemarknaderna av att Kina infört riktlinjer för fondbolags utlåning av aktier för blankning. Från europeiskt håll växte farhågorna om Greklands förhandlingar med sina långivare.

Källor som Bloomberg talat med sade emellertid att flera medlemsländer i eurogruppen är beredda att gå långt för att rädda Grekland, om än inte till vilket pris som helst.

På amerikansk statistikfront slog inflationen för mars förväntningarna något. Kärn-KPI steg med 1,8 procent jämfört med i fjol. Här låg analytikerförväntningarna på 1,7 procent.

De ledande indikatorerna steg något mindre än marknadsprognosen för mars, medan det så kallade Michigan-indexet steg till en högre nivå än väntat.

På börsfront gick det tyngst för American Express i Dow Jones, aktien föll 4,4 procent. Kreditkortsbolaget rapporterade en starkare vinst än väntat, men intäkterna missade på grund av valutaeffekter.

Samtliga aktier sjönk i storbolagsindexet, där konglomeratet General Electric höll sig i toppen när nedgången summerades till 0,1 procent. Bolaget rapporterade ett resultat som var något bättre än väntat före USA-börsernas öppning.

Time Warner Cable stängde på minus 5,4 procent och var sämst i S&P 500. Enligt medieuppgifter är amerikanska justitiedepartements konkurrensmyndighet nära att stoppa Comcasts köp av Time Warner Cable. Därmed kan en affär om 45,2 miljarder dollar utebli.

Processortillverkaren AMD sjönk 10,5 procent efter sin kvartalsrapport. Förlusten var större än väntat och bolaget är osäkert om det blir än förbättring under årets andra halva.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex var vid stängning ned 1,9 procent till 523 och OMXS30-index backade 2,1 procent till 1.656. Omsättningen var 20,9 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 29,3 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna.

Nedgången, som omfattade samtliga bolagen noterade på OMXS30, leddes av de cykliska bolagen medan defensiva bolag klarade sig lindrigare undan.

SKF redovisade en försäljning och resultat exklusive jämförelsestörande poster som var i linje med förväntningarna, dock med mer valutamedvind än volymtillväxt. Utsikterna lämnades oförändrade, vilket i vissa betraktares ögon sågs som en liten besvikelse.

På telefonkonferensen sade vd Alrik Danielson "Automotive ligger nära vårt hjärta" och att man tittar på divisionen som "en del inom SKF framöver", vilket kan tolkas som att en avyttring är relativt avlägset. Aktien, som inför rapporten hade gått starkt på bland annat förhoppningar om en avyttring av Automotive, föll 8,2 procent.

Inför rapportsäsongen har det som brukligt skett en del rekommendationsförändringar. På fredagen lades Castellum till Goldman Sachs lista med starka köp-rekommendationer (conviction buy-list). Aktien steg 0,5 procent.

Boliden och Lundin Mining sänktes 3,4 respektive 1,3 procent. SocGen har sänkt Boliden till behåll från köp medan Handelsbanken har inlett bevakning med Lundin Mining med en säljrekommendation.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter och bolagsspecifik info idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Getinge Neutral 235 SEK 1,5 1,02

Makro idag

Period Estimat Föregående
GE 08:00 PPI (m/m)/(å/å) MAR 0.2%/-1.6% 0.1%/-2.1%
SW 09:30 LO konjunkturprognos
NO 10:00 Befintliga bostäder (kv/kv) 1Q -0.5%
EMU 11:00 Byggproduktion (m/m)/(å/å) FEB 1.9%/3.0%
US 14:30 Chicago Fed Nat Aktivitetsindex MAR -0,11

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 17 april 2015

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 3 3% 1%
Köp 40 (8) 41% 44%
Neutral 42 (5) 43% 35%
Minska 12 (2) 12% 18%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg