Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - fredag den 24 april 2015

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -0,9% OMX30 Röd nedåt pil -1,0% DJIX Grön uppåt pil 0,1% NASDAQ Grön uppåt pil 0,4%
554,2 1689,8 18058,7 5056,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Trelleborg Köp (Neutral) 185 SEK
SEB Köp 121 (117) SEK
Ericsson Neutral 108 (118) SEK
TeliaSonera Köp 60 (62) SEK
Klövern Köp 11 (10) SEK
Alfa Laval Neutral 180 (185) SEK
Fabege Neutral 120 (115) SEK
Teckna preferensaktier i Oscar Properties

Oscar Properties är ett svenskt fastighetsbolag som köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i Stockholm. Genom konvertering av byggnader, som exempelvis industri- och kontorsfastigheter, samt nybyggnation skapar bolaget unika och moderna bostäder. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt genom att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Bolaget har därför offentliggjort ett erbjudande om teckning av preferensaktier.

Erbjudandet i korthet
Preliminär anmälningsperiod för allmänheten: 20 april 2015 – 29 april 2015 klockan 15.00
Teckningskurs: 253 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej)
Minsta och största post: Anmälan ska avse lägst 50 preferensaktier och högst 5 000 preferensaktier, i jämna poster om 10 preferensaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 5 000 preferensaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet teckningskursen om 253 kronor motsvarar det en minsta teckning om 12 650 kronor
Utdelning: Företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 20 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per preferensaktie
Direktavkastning: Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 7,9% (8,1% effektiv årsavkastning)
Emissionsvolym: 268 mkr, varav 175,5 mkr avses användas till inlösen av befintliga preferensaktier. Resterande del av emissionslikviden är avsedd att användas till att finansiera bolagets fortsatta tillväxt

Viktiga datum
Besked om tilldelning sker 4 maj 2015. Likviddag 6 maj 2015, senast kl 16.00. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgänglig för handel omkring den 15 maj 2015. Första dag för handel är den 15 maj 2015 på Nasdaq Stockholm.

Anmälan för allmänheten i Sverige
Anmälan om teckning av preferensaktier kan göras mellan den 20 april och den 29 april klockan 15.00 via internetbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Oscar Properties i korthet
Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiva såväl inom konvertering som nybyggnation. Bolagets vision är att skapa moderna bostäder som är så attraktiva att människor söker sig till en byggnad producerad av Oscar Properties vid valet av nytt boende. Bolaget bedriver projekten i egen regi eller genom intresseföretag som ägs tillsammans med respekterade och professionella partners på fastighetsmarknaden. Gruppens projektportfölj uppgår till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder är under pågående produktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer på www.oscarproperties.com

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Med vänlig hälsning
Swedbank & sparbankerna

Swedbank AB är förmedlare av Oscar Properties preferensaktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.
Trelleborg BTREL B
Graf

Trelleborg

Rek: Köp (Neutral)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:172,80 SEK
Analytiker: Mats Liss
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Sealing Solution visar styrka

Efterfrågeförväntningarna är oförändrade sekventiellt, vilket är i linje med det förra kvartalet. Den viktiga Europamarknaden uppvisade dock fickor av tillväxt och det verkar ha skett en sekventiell förbättring under kvartalet. Sealing Solution överträffade vårt estimat för rörelseresultatet på 450 MSEK genom att prestera 525 MSEK. Skillnaden förklaras i huvudsak av att EBIT-marginalen blev 23,8% (vårt estimat var 21,4%). Vi uppgraderar till Köp (Neutral). Riktkursen är 185 SEK.

Trelleborg B (TREL B)
Köp Sälj Info
SEB ASEB A
Graf

SEB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:121,00 SEK
Pris:106,00 SEK
Analytiker: Mattias Mauritzon
Bengt Kirkøen

EFTER RAPPORT

Köp

Räntehandeln är tillbaka

SEB rapporterade ett nettoresultat på 4 651 MSEK för Q1, 15% högre än konsensus och 18% över våra estimat. Nettoresultatet lyftes av starka finansiella inkomster, eftersom en ökad marknadsvolatilitet gynnade ränte- och valutahandel. Efter rapporten har vi höjt VPA-estimaten för 2015-2017p med 2-8%, där de största förändringarna gäller 2015p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 121 SEK (117).

SEB A (SEB A)
Köp Sälj Info
Ericsson BERIC B
Graf

Ericsson

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:99,55 SEK
Analytiker: Mathias Lundberg
Stefan Wård

EFTER RAPPORT

Neutral

Svag start, det andra halvåret bör kunna bli bättre

Marknaden förväntade sig för mycket för tidigt och kommer sannolikt att överkompensera detta genom att dra ner estimaten för hårt. Vi sänker i första hand estimatet för rörelseresultatet i Q2, kostnadsbesparingar kommer antagligen att börja slå igenom under den senare delen av 2015. Så här i backspegeln, med korten på bordet, kan vi konstatera att det var bra att nedgradera aktien före rapporten. Vi upprepar Neutral. Riktkursen sänks till 108 SEK (118).

Ericsson B (ERIC B)
Köp Sälj Info
TeliaSoneraTLSN
Graf

TeliaSonera

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:51,75 SEK
Analytiker: Stefan Wård
Mathias Lundberg

EFTER RAPPORT

Köp

Fortsatt attraktiv potential

Framtidsbedömningen för 2015 upprepades. Vi gör små nedjusteringar i våra estimat för 2015-16p. Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under resten av året och vi ser ett starkt värderingsstöd för en uppvärdering, eftersom TeliaSoneras kursutveckling signifikant släpat efter den närmaste konkurrentgruppen. Vi upprepar Köp. Riktkursen nedjusteras till 60 SEK (62).

TeliaSonera (TLSN)
Köp Sälj Info
Klövern BKLOV B
Graf

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:11,00 SEK
Pris:9,60 SEK
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Wallén

EFTER RAPPORT

Köp

Stort utrymme för förvärv

Klövern rapporterade inkomster från fastighetsförvaltning på 227 MSEK (163) i Q1, vilket var i stort sett i nivå med konsensus. Den starkare vinsten drevs av lägre finansiella kostnader och något högre hyresinkomster än väntat. Bolaget höjde också värdet på fastighetsportföljen med 1,2% (376 MSEK), mot bakgrund av investeringar i samband med ny uthyrning, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav. Värdeförändringar på derivat fortsatte att ha en negativ påverkan på vinsten i Q1 (-73 MSEK). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 11 SEK (10).

Klövern B (KLOV B)
Köp Sälj Info
Alfa LavalALFA
Graf

Alfa Laval

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:165,60 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

EFTER RAPPORT

Neutral

Svagare efterfrågan framöver

Marinsegmentet står för 43% av rörelseresultatet och är därmed den del som bidrar mest till koncernens rörelseresultat. Med en överraskande svag efterfrågan på marknader relaterade till olja och gas och fallande efterfrågan kommande kvartal på marina marknader ser vi ett osäkert marknadsläge för Alfa Laval. Vi behåller följaktligen rekommendationen Neutral. Riktkursen nedjusteras till 180 SEK (185).

Alfa Laval (ALFA)
Köp Sälj Info
FabegeFABG
Graf

Fabege

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:127,50 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Wallén

EFTER RAPPORT

Neutral

Räddas av värdejusteringar

Förvaltningsresultatet landade på 168 MSEK, i linje med marknadens förväntningar. Överskottsgraden översteg 70%, ett rekord för ett Q1. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 707 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 2%. Vi bedömer att också denna post är i linje med marknadens förväntningar. Vi upprepar Neutral. Riktkursen uppjusteras till 120 SEK (115).

Fabege (FABG)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 554,2 -0,9% -0,1% 16,9%
OMX30 1689,8 -1,0% -0,1% 15,4%
OMXC 772,2 -1,2% -0,4% 27,1%
OMXH 8990,4 -1,2% -3,2% 15,9%
OMXN 651,1 0,8% -1,4% 13,0%
FTSE 100 (GB) 7053,7 0,4% -0,1% 7,4%
DAX Perf (DE) 11723,6 -1,2% -2,3% 19,6%
RTS (Russia) 1028,5 2,4% -3,1% 30,1%
CAC 40 (France) 5178,9 -0,6% -0,9% 21,2%
Dow Jones 18058,7 0,1% -0,3% 1,3%
NASDAQ 5056,1 0,4% 1,0% 6,8%
OMXH25 3524,6 -1,1% -2,8% 18,0%
OMXC20 985,0 -1,3% 0,1% 27,1%
S&P 500 (US) 2112,9 0,2% 0,4% 32,3%
Euro Stoxx 50 3697,9 -0,7% -1,4% 2,6%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 61,9 -0,7% 1,7% 8,0%
Copper 5935,0 0,1% 0,1% -10,7%
Gold 1185,8 -0,3% -0,3% -7,7%
Lead 2022,0 -1,3% -1,3% -5,6%
Nickel 12545,0 -0,6% -0,6% -30,8%
Zinc 2215,0 -0,7% -0,7% 7,1%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 121,15 -0,29 -1,07 5,98
USA, 10 Year 100,12 0,07 -0,19 -0,10
Germany, 10 years 103,22 -0,02 -0,81 -1,08
GB, 10 years 108,91 0,20 -0,81 0,12
Finland, 10 years 0,27 0,00 0,11 -0,18
Norway, 10 years 103,30 -0,15 0,25 -8,55
STIBOR, 3 month -0,18 -0,04 -0,07 0,30
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,08 -0,7% -1,0% 13,3%
EUR / SEK 9,35 -0,1% 1,2% -1,3%
USD / SEK 8,65 -0,8% 0,3% 10,5%
GBP / SEK 13,03 -0,8% 1,3% 6,7%
DKK / SEK 1,25 -0,1% 1,3% -1,5%
NOK / SEK 1,10 -0,3% -0,5% 5,5%
EUR / RUB 55,09 -2,9% 3,0% -24,1%
EUR / BRL 3,25 0,8% 0,2% 1,1%
EUR / CNY 6,69 0,8% 1,0% -10,8%
BRL / SEK 2,87 -0,9% 1,0% -2,4%
CNY / SEK 1,40 -0,9% 0,3% 10,6%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Klockan 22.00 noterades Dow Jones Industrial Average upp 0,1 procent, medan S&P 500 avancerade med 0,2 procent. Det tekniktunga Nasdaq Composite gick upp mest, med 0,4 procent. På New York-börsen uppgick omsättningen till 710 miljoner aktier och på Nasdaq till 1,8 miljarder aktier.

Under torsdagen fortsatte USA-indexen att avancera, i linje med gårdagen. Det blev en rekorddag för indexet Nasdaq Composite efter att det stängde på den högsta nivån hittills.

"Man bör känna sig mycket mer bekväm med att investera i Nasdaq i dag. Vissa kommer att påminna om den senaste bubbeltoppen och påstå att detta är en indikation på att marknaden skummar över. Enligt min åsikt gör den inte det", sade Jason Benowitz, porföljförvaltare vid Roosevelt Investment Group, till Bloomberg News.

På statistikfronten uppgav handelsdepartementet att försäljningen av nya enfamiljshus i USA sjönk 11,4 procent i mars jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 481.000 enheter.

Vidare sjönk Markits snabbestimat över inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i USA till 54,2 i april - lägre än analytikernas förväntningar som enligt Bloomberg News analytikerenkät pekade mot ett utfall på 55,7.

"Nyckeln för inbromsningen var en försvagning i exportorderingången, vilket i sin tur är ett symptom på den förlorade konkurrenskraften som följer av dollarns styrka", sade Chris Williamson, chefekonom vid Markit.

Statistik över antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA kom in något under förväntan, med en uppgång till 295.000 personer under vecka 16 jämfört med konsensusprognosen på 287.000 nya sökande.

På bolagsfronten presenterade tillverkaren av anläggningsmaskiner Caterpillar en rapport som överraskade positivt, med bland annat höjd vinstprognos. Aktien stängde dock 0,1 procent ned.

Konglomeratet 3M backade efter att det presenterat en utlandsförsäljning som var sämre än väntad, på grund av en starkare dollar. Aktien stod 3,0 procent ned.

Även konsumentvarugruppen Procter & Gamble presenterade en utlandsförsäljning sämre än estimerad. Bolagets aktie sjönk med 2,6 procent.

Efter USA-börsernas stängning släppte bland annat Microsoft, Google och Juniper Networks sina rapporter för det gångna kvartalet. Även här uppgavs den starka dollarn ha påverkat negativt under kvartalet, men utfallen var trots det i stort sett i linje med förhandstipsen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex hade vid stängning backat 0,9 procent till 533 medan OMXS30-index backade 1,0 procent till 1.690. Omsättningen var 27,1 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 39,5 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna.

På torsdagen syntes nedgångar i bland annat verkstadssektorn där Atlas Copco minskade 1,9 procent, Sandvik 2,7 procent och SKF 0,5 procent.

Ericsson var dagens stora sänke på Stockholmsbörsen. Det djupa fallet vid öppningen har tilltagit och på eftermiddagen noterades aktien ned hela 10 procent.

Telekomjättens rörelseresultat blev 2,1 miljarder kronor i första kvartalet mot förväntade 3,3 miljarder. Koncernen tog omstruktureringskostnader om 0,6 miljarder i första kvartalet och spår omstruktureringskostnader om cirka 2 miljarder i andra kvartalet.

På eftermiddagen stegrade Intrum Justitia upp 8,1 procent vilket, borträknat från dagens utdelning, innebar en uppgång på 11 procent. Under dagen hade bolaget endast meddelat att de har initierat ett återköpsprogram med syfte att nedsätta bolagets aktiekapital.

Bland de större bolagen släpptes även rapporter från Alfa Laval och Trelleborg som båda fick ett svalt mottagande från börsen.

Verkstadskoncernen Alfa Laval kom in med ett resultat över förväntningarna. Men efter stora svängningar direkt efter rapporten tappade aktien tydligt. I det första kvartalet var olja och gas svagt även utanför prospekteringssegmentet samtidigt som bolaget guidade för lägre efterfrågan framöver inom marine. Aktien noterades 5,3 procent lägre timmarna efter avgiven rapport.

Verkstadskoncernen Trelleborg levererade ett justerat resultat i linje med förväntningarna men bedömde att efterfrågan i andra kvartalet kommer vara i nivå med det första kvartalet. Aktien tappade 1,7 procent.

På uppsidan gick det bättre för SEB som rapporterade ett klart bättre resultat än förväntat tack vare provisionsnetto och tradingintäkter som kom in högre än analytikerna ställt in sig på. Aktien ökade 0,9 procent.

Fordonskoncernen Volvo fortsatte upp 2,0 procent. Flera banker har höjt riktkurserna rejält och Jefferies har höjt rekommendationen till köp från underperform.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter och bolagsspecifik info idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Haldex Köp 140 SEK 7,79 7,6
Betsson Köp 370 SEK 19,44 19,02
Saab Köp 260 SEK 11,74 11,64
Astra Zeneca Neutral 630 SEK 1,77 1,87
Diös Neutral 65 SEK 4,91 5,75
Electrolux Neutral 230 SEK 10,01 8,63
Oscar Properties Ingen reko 40 SEK n.a. n.a.

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU Eurogruppsmöte i Riga
GE APR 24-28 Importprisindex (m/m)/(å/å) MAR 0.4%/-2.0% 1.4%/ 3.0%
GE 10:00 IFO-Index APR P 108,4 107,9
GE 10:00 Nuvarande bedömning/ Förväntningar 1Q 112.0/104.5 112.0/103.9
NO 10:00 Nya bostäder (å/å) MAR
US 14:30 Order varaktiga varor/ varaktiga varor exkl. transport MAR 0.6%/0.3% -1.4%/ -0.6%
US 14:30 Order kapitalvaror Orders Nondef exkl. flyg/fartyg Nondef exkl. flyg MAR 0.3%/n.a. -1.1%/ 0.3%

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 24 april 2015

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 3 3% 1%
Köp 40 (8) 41% 44%
Neutral 42 (5) 43% 35%
Minska 12 (2) 12% 18%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg