Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - tisdag den 7 juli 2015

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -1,6% OMX30 Röd nedåt pil -1,7% DJIX Röd nedåt pil -0,3% NASDAQ Röd nedåt pil -0,3%
502,2 1526,9 17683,6 4991,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Wihlborgs Köp (Minska) 155 SEK
Lundin Mining Köp 44 (48) SEK
Industrivärden Neutral 173 (158) SEK
Diös Neutral 65 (73) SEK
Getinge Neutral 210 (225) SEK
Wihlborgs FastigheterWIHL
Graf

Wihlborgs

Rek: Köp (Minska)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:138,00 SEK
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Wallén
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Nettouthyrning tillbaka på banan

 • Starka siffror ur ett historiskt perspektiv
 • Imponerande nettouthyrning
 • Låg värdering

Wihlborgs rapporterade hyresintäkter, driftsöverskott samt förvaltningsresultat under Q2 som alla var rekordnoteringar på kvartalsbasis. Wihlborgs rapporterade ett förvaltningsresultat på 247 MSEK, vilket var 3.3% högre än förväntat. Justerat för 7 MSEK i engångsposter härstammande från förtida lösen av hyreskontrakt var dock förvaltningsresultatet i linje med förväntningarna. Efter den nedslående nettouthyrningen om -21 MSEK i Q1 rapporterade Wihlborgs en imponerande nettouthyrning om 23 MSEK i Q2. Nettouthyrning representerar framtida hyresintäkter och Wihlborgs är nu tillbaka på banan med en positiv siffra för första halvan av året. Aktien handlas till 2016p P/CE om 11.6x, vilket kan jämföras med sektorgenomsnittet på 13x (exklusive Wallenstam). Gällande långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) handlas aktien i linje med substansen medan sektorn handlas till en 7% premie. Vi uppgraderar till Köp (Minska) och upprepar riktkursen 155 SEK.

Wihlborgs Fastigheter (WIHL)
Köp Sälj Info
Swedish Orphan BiovitrumSOBI
Graf

SOBI

Rek: Starkt Köp (Starkt Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:108,20 SEK
Analytiker: Johan Unnerus

INFÖR RAPPORT

Starkt Köp

Lanseringsstöd

 • Intresset riktas mot långverkande hemofili lanseringsstöd (US) och den antågande lansering i Europa med partnern Biogen rapportering om faktiska försäljningen i USA 21 juli och SOBI närmar ett godkännande i Europa senare 2015.
 • Möjligheten att sträcka det förvånansvärt solida Orfadins försäljningsutveckling är en annan punkt av intresse, liksom SOBI’s strategi att utöka produktbasen.
 • Vi förväntar oss inte att få någon detaljerad feedback om budförsöket tidigare i 2015 och graderar utköpscenario som en klar möjlighet under de kommande 24 månaderna.

Rx återkoppling och den senaste tidens Biogen återkoppling föreslår lanserings stöd från Alprolix och Eloctate på den amerikanska marknaden och det är viktigt för direktförsäljning att rulla ut senare under 2015 och början av 2016.

SOBI och Biogen överväger att driva på XTEN plattformen som en ytterligare förlängning av långverkande profil och det är intressant att Baxter driver nästa generation. SOBI utökar också försäljningspotentialen för Orfadin, Xiapex och bör ha goda möjligheter att locka till sig andra särläkemedel samarbeten för att kompensera för Kiobrina-projektet.

Summan av vår organiska värde proposition aresulterar i vår Starkt Köp rekommendation. Vi behåller vår riktkurs på 145 SEK.

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)
Köp Sälj Info
Lundin MiningLUMI SDB
Graf

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:44,00 SEK
Pris:33,47 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Bra Q2 produktion med potential i framtidsutsikten

 • Vår rörelseresultatsprognos för Q2 är 208 MUSD
 • Fokus på produktionsutsikter, zinkexpansion och utdelning
 • Vinst per aktie justeras ned med 5-7% till följd av den svagare nickelmarknaden

Fortsatt stark utveckling från Candelaria och Eagle. Produktionen väntas fortsätta starkt, men något lägre än i den exceptionellt starka Q1. Vi trimmar våra nickelprisantaganden med 4-7% 2015-2017e på grund av en svagare nickelmarknaden än väntat. Vi ser dock bra värden i vår tillgångsvärdering om 55 kronor per aktie och en kraftig återhämtning potential om risksentimentet förbättras. Vi står fast vid rekommendationen Köp men sänker riktkursen till 44 SEK (48).

Lundin Mining (LUMI SDB)
Köp Sälj Info
BolidenBOL
Graf

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:152,10 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Rabatterad vinsttillväxt

 • Vi förutspår att Q2 EBIT ex. PIR kommer ligga på 1166 MSEK (375 MSEK)
 • Attraktiva VPA tillväxtutsikter för årlig tillväxt på 28% 2015-2017e
 • Rekordhög 12m framåt EV / EBITDA-rabatt jämfört med peers

Förbättringar i gruvor och stabila smältverk. Vi förväntar oss att gruvdivisionen avsevärt förbättras kv/kv, drivet av högre produktion i alla tre enheter, Aitik, Garpenberg och Tara. Vi förutspår EBIT för gruvor på 700 MSEK, jämfört med 482 MSEK under Q1 2015. Smältverksdivisionens underliggande resultat förväntas bli i linje med Q1 2015 och Q4 2014. Den spännande zinkmarknaden, snabbt sjunkande nettoskulden och starka kassaflöden 2016-2017e, stödjer en omvärdering av aktien. Rekommendationen Köp och riktkursen 195 SEK är oförändrade.

Boliden (BOL)
Köp Sälj Info
Industrivärden CINDU C
Graf

Industrivärden

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:173,00 SEK
Pris:155,00 SEK
Analytiker: Mathias Lundberg
Anders Roslund

EFTER RAPPORT

Neutral

Marknadsexponering minskad i Q2

 • Ett starkt kvartal för Industrivärden
 • Innehavet i Kone avyttrat för 1 200 MSEK
 • Neutral upprepas, riktkursen höjs till 173 SEK (158)

Portföljens värde har ökat med 14% hittills i år (inklusive utdelningar). Aktieägarnas totalavkastning om 19% för C-aktien kan jämföras med SIXRX avkastning om 10%. Den 30 juni 2015 låg substansvärdet på 175 SEK per aktie. Industrivärden minskade sin marknadsexponering med omkring 2 000 MSEK under Q2. Avyttringen av innehavet i det finska hissbolaget Kone för omkring 1 200 MSEK representerar majoriteten av detta belopp. Bolaget har också avyttrat två mindre andelar av innehaven i Sandvik och Volvo. Industrivärdens portfölj, baserat på Swedbanks riktkurser, indikerar en potential på 29 SEK utöver det rapporterade substansvärdet på 175 SEK. Med en rabatt på 15% ger detta en riktkurs på 173 SEK. Denna riktkurs indikerar en potential på 11% för C-aktien, vilket vanligtvis är en bra nivå att investera på. Givet den fallande riskaptiten till följd av osäkerheten kring återhämtningen i Europa upprepar vi dock Neutral. Riktkursen höjs till 173 SEK (158).

Industrivärden C (INDU C)
Köp Sälj Info
Diös FastigheterDIOS
Graf

Diös

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:57,25 SEK
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Palm

EFTER RAPPORT

Neutral

Kommande avyttringar i fokus

 • Q2: Stark vinsttillväxt och 0,8% högre fastighetvärden
 • Kommande avyttringar en viktig drivare
 • En viss rabatt gentemot sektorn är motiverad

Diös rapporterade ett förvaltningsresultat på 153 MSEK i Q2, vilket är en ökning om 34% å/å (vi hade förväntat oss 134 MSEK). Den högre än väntade vinsten var främst relaterad till lägre fastighetskostnader. Även exklusive den posten var den underliggande vinsten 9% högre än vårt estimat. Den starkaste drivaren till den starka vinsttillväxten i Q2 var de finansiella kostnaderna, som föll 32% å/å. Avyttringar av icke-prioriterade fastigheter till ett värde av omkring 600-650 MSEK kommer att vara en viktig värdedrivare i de kommande kvartalen. Avyttringar över rapporterade värden kan resultera i en högre substansrabatt och sänka den finansiella risken i Diös. Aktien handlas till 2016p P/CE om 8.3x, vilket är betydligt lägre än sektorgenomsnittet på 13x (exklusive Wallenstam). Diös erbjuder en av de högsta direktavkastningarna i sektorn (2015p direktavkastning på 5.4% innan avyttringar). Aktien är inte dyr och ett positivt utfall av avyttringarna kan göra oss än mer positiva till aktien. Dock är en viss rabatt gentemot sektorn motiverad. Vi upprepar Neutral men sänker riktkursen till 65 SEK (73) till följd av lägre multiplar i sektorn.

Diös Fastigheter (DIOS)
Köp Sälj Info
Getinge BGETI B
Graf

Getinge

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:197,60 SEK
Analytiker: Johan Unnerus

INFÖR RAPPORT

Neutral

Utmanande arbete pågår fortfarande

 • Vi förväntar oss viss support från produktuppgraderingar och lanseringar men också viss motvind från FDA-processen, långsammare tillväxtmarknader, svag tillväxt i Extended Care samt prispress
 • Getinge kommer sannolikt att leverera en uppdatering gällande kostnadsbesparingsprogrammet samt den ökande andel leverantörer ifrån lågkostnadsregioner under kapitalmarknadsdagen i september men vi väntar oss även en tillväxt lägre än jämförelsebolagen samt en period med osäkerhet kring marginalerna
 • Den strategiska ompositioneringen samt den kvarstående FDA-risken indikerar att den nuvarande rabatten i bästa fall är rättvis

Geting behöver förbättra supporten från produktlanseringar samt adressera problemen inom Extended Care och den minskade efterfrågan på kapitalvaror. Tillsammans med störningarna från FDA-processen gör detta att vi förväntar oss låg organisk tillväxt under 2015 och 2016. Det finns en risk att investerare underskattar den kvarvarande FDA-risken samt utmaningen i att adressera både strategin och ytterligare kostnadsbesparingar. Jämförelsebolagen väntas växa med 3-6% medan vi väntar oss att Getinge växer omkring 1-3%. Konkurrenterna jobbar med kostnaderna och ökad andel premium produkter. Tillsammans med FDA-risken indikerar detta att rabatten gentemot jämförelsebolagen (5-10% på P/E samt 10-15% på EV/EBITDA) i bästa fall är rättvis. Vi upprepar Neutral och minskar riktkursen till 210 SEK (225).

Getinge B (GETI B)
Köp Sälj Info
FabegeFABG
Graf

Fabege

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:115,10 SEK
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Wallén

EFTER RAPPORT

Neutral

Stark vinsttillväxt redan inprisad

 • Q2: Något svagare förvaltningsresultat än väntat
 • Värdetillväxt att vänta under 2016
 • Tillgångar av hög kvalitet, men inte billig nog

Fabege rapporterade ett förvaltningsresultat på 201 MSEK, vilket var något lägre än marknadens förväntningar. Nettouthyrningen kom in på stabila 39 MSEK (12 MSEK i Q1 2015) och överskottsgraden på 73,6% uppvisade en hög nivå. I Q2 förvärvade Fabege två projektfastigheter till ett värde av 1 450 MSEK från Catena i ”Haga Norra” i närheten av Arenastaden i Solna och en annan fastighet i Solna Business Park till ett värde av 152 MSEK. Bolaget lyckades också teckna ett sjuårigt hyreskontrakt med KPMG i Arenastaden och ett tioårigt hyresavtal med Telenor i Råsunda, med hyresvärden på 12,5 MSEK respektive 31 MSEK. Projektportföljen kommer fortsatt att stärka värdetillväxten framöver, vilket vi kommer att se mer av under 2016. Vi förväntar oss att förvaltningsresultatet växer med 23% och 11% under 2016p respektive 2017p. Aktien handlas till 2016p P/CE om 21.1x, vilket är högre än sektorgenomsnittet på 13x (exklusive Wallenstam) och ett P/EPRA NAV 2015p om 110%, vilket är högre än sektorgenomsnittet på 107%. Med andra ord är aktien inte billig nog på dagens nivåer. Vi upprepar Neutral med riktkurs 120 SEK.

Fabege (FABG)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 502,2 -1,6% -1,5% 6,0%
OMX30 1526,9 -1,7% -2,1% 4,3%
OMXC 739,8 -0,4% 0,0% 21,8%
OMXH 8138,9 -1,5% -3,1% 4,9%
OMXN 620,3 -1,2% -1,8% 7,7%
FTSE 100 (GB) 6535,7 -0,8% -1,3% -0,5%
DAX Perf (DE) 10890,6 -1,5% -1,7% 11,1%
RTS (Russia) 902,9 -1,8% -2,7% 14,2%
CAC 40 (France) 4711,5 -2,0% -3,3% 10,3%
Dow Jones 17683,6 -0,3% 0,5% -0,8%
NASDAQ 4991,9 -0,3% 0,7% 5,4%
OMXH25 3190,1 -1,6% -3,4% 6,8%
OMXC20 951,9 -0,3% 0,3% 21,8%
S&P 500 (US) 2068,8 -0,4% 0,5% 27,9%
Euro Stoxx 50 3365,2 -2,2% -3,0% 0,5%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 62,0 0,0% 5,0% 8,1%
Copper 5570,0 -3,3% -3,3% -22,2%
Gold 1166,0 -0,2% -0,2% -11,6%
Lead 1732,0 -1,4% -1,4% -19,7%
Nickel 11560,0 -4,1% -4,1% -40,4%
Zinc 1992,0 -1,0% -1,0% -10,9%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 115,23 0,09 1,22 -0,22
USA, 10 Year 98,19 0,96 0,11 -2,00
Germany, 10 years 97,55 0,26 0,31 -6,32
GB, 10 years 106,04 -0,06 0,51 -2,67
Finland, 10 years 1,04 -0,01 0,02 0,35
Norway, 10 years 99,92 0,60 0,67 -11,27
STIBOR, 3 month -0,28 0,00 -0,10 0,57
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,11 0,2% 0,7% 9,9%
EUR / SEK 9,35 -0,4% 1,5% -1,3%
USD / SEK 8,45 -0,1% 2,2% 7,9%
GBP / SEK 13,18 -0,1% 1,3% 7,9%
DKK / SEK 1,25 -0,4% 1,5% -1,5%
NOK / SEK 1,05 -0,9% 0,2% 0,4%
EUR / RUB 62,67 1,1% 1,4% -13,7%
EUR / BRL 3,48 0,1% -0,5% 8,2%
EUR / CNY 6,88 -0,2% -0,7% -8,4%
BRL / SEK 2,69 -0,5% 2,0% -8,7%
CNY / SEK 1,36 -0,2% 2,2% 7,8%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning noterades Dow Jones Industrial Average 0,3 procent lägre till indexnivån 17.686. Både S&P 500 och tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,4 procent och noterades vid nivåerna 2.069 och 4.992. Omsättningen uppgick till 804 miljoner aktier på New York Stock Exchange och till 1,7 miljarder på Nasdaq.

USA-börserna stängde måndagens handel på minus. Greklands ovissa framtid inom euron till följd av utfallet i söndagens folkomröstning skapade osäkerhet på marknaden.

61 procent av det grekiska folket röstade nej till lånegivarnas åtstramningsvillkor mot ett stödpaket i söndagens val. Regeringen kommer nu att försöka förhandla fram ett nytt avtal, men många befarar att kreditgivarna är ovilliga att göra fler större eftergifter. "Utfallet av den grekiska folkomröstningen har markant ökat risken för en grexit, vilket nu är det absolut troligaste resultatet. Processen kan börja om några dagar eller om flera veckor, men resan mot en ny valuta kommer inte vara problemfri. Det kommer bli kaos med politiska konsekvenser", sade en chefsekonom till Marketwatch.

De kraftigt fallande oljepriserna utgjorde ett hårt slag mot energisektorn. National Oilwell och Transocean hörde till de största förlorarna med kursnedgångar på 5,0 respektive 4,5 procent.

Humana avancerade med 1,0 procent efter att sjukförsäkringsgiganten Aetna under fredagen tillkännagivit sitt uppköp av bolaget för 37 miljarder dollar. Aetna backade i kontrast med 6,8 procent och hamnade därmed i botten av S&P 500.

Weight Watchers International, som har sin svenska motsvarighet i Viktväktarna, klättrade 8,1 procent efter rykten om att en hedgefond överväger att lägga ett bud på bolaget.

Kraft Heinz, som uppkom genom sammanslagningen av Kraft Foods och Heinz, började handlas under måndagen och stängde upp med 2,8 procent. Även Wal-Mart och Walt Disney hörde till de relativt få aktier som stängde måndagens session på plussidan. Wal-Mart avancerade 0,9 procent medan Walt Disney steg 0,6 procent.

Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation sjönk 9 punkter till 2,29 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex var vid stängning ned med 1,6 procent till 483 och OMXS30-index sjönk 1,7 procent till 1.527. Omsättningen var 12,6 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 17,2 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna Bats, Chi-X och Turquoise.

Vinsten för nej-sidan i Grekland dominerar nyhetsflödet under måndagen. Efter Yanis Varoufakis oväntade avgång presenterade den grekiska regeringen redan vid lunchtid en ny finansminister i form av Euclid Tsakalotos.

Under förmiddagen har ledarna för de internationella långivarna, den så kallade trojkan, samtalat. Enligt talespersoner för EU-kommissionen har folkomröstningen vidgat klyftorna mellan Grekland och övriga euroområdets parter. Generellt har meddelats från de europeiska ledarna att förhandlingsdörren fortfarande står öppen men att Grekland uppmanas återkomma till förhandlingsbordet så snabbt som möjligt.

Ryske presidenten Vladimir Putin höll ett telefonmöte med den grekiske premiärministern Alexis Tsipras där Putin ska ha uttryckt sitt stöd till det grekiska folket.

Greklands regering förväntas komma med en förordning som förlänger tiden landets banker kommer att vara stängda ytterligare, enligt uppgifter från två ämbetsmän vid regeringen. Hur många ytterligare dagar bankerna ska hålla stängt kunde ämbetsmännen däremot inte säga.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kommer ikväll att träffa Frankrikes president Francois Hollande för att diskutera hur de ska gå vidare med Greklandsfrågan. Bankerna hade en svag dag och ledde nedgången bland bolagen noterade på OMXS30. Nordea bankades ned 2,5 procent, Swedbank tappade 2,2 procent och SEB sänktes 1,8 procent.

Mot strömmen gick MTG, upp 2,5 procent. Mediekoncernens ryska intressebolag CTC Media fått ett bud på 75 procent av kapitalet värt 200 miljoner dollar, cirka 1.700 miljoner kronor. MTG äger knappt 40 procent av aktierna i CTC Media och det har sedan tidigare stått klart att man måste avyttra sitt innehav på grund av ny rysk medielagstiftning.

På den svenska nyhetsfronten har de första kvartalsrapporterna börjat rulla in, med fokus på fastighetsbolag. Stockholmsfokuserade Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 201 miljoner kronor i det andra kvartalet, motsvarande en ökning om cirka 20 procent och i linje med förväntningarna. Skåneinriktade Wihlborgs ökade samtidigt förvaltningsresultatet med 7,6 procent till 240 miljoner kronor. Diös ökade förvaltningsresultatet med 34 procent till 153 miljoner. Fabege ställdes ned 1,0 procent, Wihlborgs sjönk 1,6 procent. Diös steg dock 3,2 procent.

Även Industrivärden bekände färg under morgonens rapportflöde och redovisade utdelningsintäkter från aktier om drygt två miljarder kronor i det andra kvartalet samt ett substansvärde på 175 kronor per aktie per den 30 juni, jämfört med 156 kronor per aktie vid samma tidpunkt i fjol. Av rapporten framgick också att man sålt hela innehavet i finska Kone för 1,2 miljarder kronor. Aktien handlades 1,8 procent lägre vid kursen 155 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie

Makro idag

Period Estimat Föregående
GE 08:00 Industriproduktion (s.j. m/m)/(adj å/å) MAJ 0.1%/2.6% 0.9%/1.4%
SW 09:30 Budgetbalans JUN -33B (SNDO) 20.3B
SW 09:30 Hushållens konsumtion (m/m)/(å/å) APR/MAJ 0.2%/3.0%
SW 09:30 Produktion näringslivet APR/MAJ 0.0%/2.4%
NO 10:00 Industri production tillverkning (m/m)/(adj å/å) MAJ -2.9%/0.2%
US 14:30 Handelsbalans MAJ -$42.75B -$40.90B

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 7 juli 2015

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 4 4% 1%
Köp 44 (6) 44% 50%
Neutral 42 (6) 42% 43%
Minska 9 (2) 9% 2%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg