Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - tisdag den 14 juli 2015

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 1,6% OMX30 Grön uppåt pil 1,5% DJIX Grön uppåt pil 1,2% NASDAQ Grön uppåt pil 1,5%
530,0 1614,4 17977,7 5071,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
AF Neutral 135 (130) SEK
Autoliv Köp 1,080 (1,150) SEK
Betsson Köp 155 (127) SEK
Haldex Köp 135 (145) SEK
Saab Neutral 240 (250) SEK

Autoliv

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1080,00 SEK
Pris:917,50 SEK
Analytiker: Fredrik Nilhov
Mats Liss
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

INFÖR RAPPORT

Köp

Svagare efterfråga i Kina

 • Lägre helårsvägledning väntas
 • Utvecklingen under Q2 i stort sett i linje med bolagets vägledning
 • Lägre prognoser på grund av Kina, men ändå attraktivt

Kina representerade 16% av koncernens omsättning under Q1 medan vi uppskattar att Kina utgör 20% av EBIT. På grund av den svagare kinesiska marknaden (bilförsäljningen sjönk med 2% å/å i juni), förväntar vi oss att Autoliv anpassar sin helårsvägledning vad avser den organiska försäljningstillväxten från 6% till 5% å/å. Vi förväntar oss vidare att man reviderar rörelsemarginalförväntan till cirka 9% (för närvarande cirka 9,5%). Vi tror också att Autoliv guidar för en organisk försäljningstillväxt på 5% för Q3 (IHS räknar med en tillväxt i den globala bilproduktionen på 4,8%) med en rörelsemarginal på 9%. IHS:s senaste prognos visar att världsproduktionen av lätta fordon minskar med 0,5% i Q2, vilket kan jämföras med IHS prognos på +0,7% den april 16. Kärnområdena (Europa, Nordamerika) utvecklades emellertid i linje med förväntningarna under Q2. Avvikelsen beror främst på Latinamerika (endast 1,5% av koncernens omsättning) och Kina. Produktionen i Kina växte, enligt IHS, med +5,8% å/å under Q2, jämfört med förväntat +8,6% i vägledningen, april 16. Vi räknar med att Autoliv att rapporterar en organisk försäljningstillväxt på 6% under Q2 (vägledning: mer än 6%). Vi förutspår vidare en underliggande rörelsemarginal på 9,1%. Vi sänker 2016p - 2017p EPS med 6-7%, främst till följd av en mer konservativ syn på den kinesiska marknaden. Autoliv handlas till en EV/EBIT under de flesta kapitalvaruföretag, vilket är attraktivt med tanke på dess utmärkta historiska resultat. Vi upprepar vår Köp rekommendation men sänker vårt riktpris till 1.080 (1.150).

Autoliv SDB (ALIV SDB)
Köp Sälj Info

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:142,40 SEK
Analytiker: Christian Anderson Blink

INFÖR RAPPORT

Köp

Fokus på förvärvet av Europe-Bet

 • Stabila Q2-siffror stärks av momentum inom Sportbok
 • Allt fokus riktas mot det senaste förvärvet av Europe-Bet
 • Riktkursen höjs till 155 SEK (127) och Köp upprepas

För Q2 väntar vi oss ett rörelseresultat på 212 MSEK (motsvarande en tillväxt om 12% å/å), till följd av omsättningstillväxt på 12% och en rörelsemarginal på 25,2% (-10 punkter å/å) som har stärkts av en fortsatt positiv utveckling inom Sportbok. Fokus i Q2 kommer att vara på vidare kommentarer kring förvärvet av den georgiska speloperatören Europe-Bet. Trots att vi har begränsad information bedömer vi förvärvet som klart positivt. Framförallt gillar vi det faktum att den georgiska marknaden regleras med förutsättningar liknande de nyligen reglerade europeiska marknaderna samt att Betsson blir den näst största speloperatören online med närmare 30% marknadsandel. Vidare stärker förvärvet vår syn på Betsson som väl positionerat för att driva konsolideringen på den europeiska marknaden och vi utesluter inte ytterligare förvärv under 2015. Trots att våra officiella estimat är oförändrade bedömer vi att vi kommer att höja VPA-estimaten med 19-20% till följd av förvärvet och höjer följaktligen riktkursen till 155 SEK (127). Vi ser fortsatt goda utsikter för ett starkt momentum under 2015-2017 stöttat av 1) den pågående migrationen till plattformen Techson 2) den nyligen införda sportboken i Holland och 3) avregleringen av den holländska marknaden under 2016-2017. Vi upprepar Köp.

Betsson B (BETS B)
Köp Sälj Info

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:119,25 SEK
Analytiker: Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

USD förväntas vara stödjande

 • Resultatförbättring förväntas
 • NAFTA produktion erbjuder stöd
 • Sannolikt med resultattillväxt

Vi förväntar oss att Haldex ger en konfident framtidsutsikt, även om den grekiska krisen och en allmän osäkerhet kring konjunkturen kan ses som en risk. Vi bedömer att EBIT förbättras med nästan 27% å/å, till 140 Mkr. Den amerikanska orderingången för tunga lastbilar har försvagats under de senaste månaderna, men vi förväntar oss fortfarande produktionsförbättring med ca 10% å/å. Den stränga vintern i USA gjorde också att service efterfrågan på lastbilar försköts in i det andra kvartalet vilket ger stöd för Haldex och vi förväntar oss också att Haldex fraktkostnader blir något lägre jämfört med det första kvartalet då en hamnstrejk höjde fraktkostnaderna. Enligt källor inom industrin, såsom Bulten och Kongsberg Automotive, har bilproduktionen varit stabil. LMC Automotive har också indikerat att den kommersiella fordonsproduktionen har minskat med 3,3% i Europa, medan Nordamerika fortsätter att visa styrka, med en ökning på 10% q/q, vilket är viktigare för Haldex med sin 60% exponering mot NAFTA. Vi förväntar oss att resultatet ska stödjas av en stark dollar. Under de kommande kvartalen, är det sannolikt att ett svagare USA balanseras av en europeisk återhämtning på marknaden och höjning av produktionen i skivbromskontrakten. Dessutom bör de genomförda besparingsåtgärder som gjorts vara stödjande. Vi sänker riktkursen till 135 SEK (145) och upprepar Köp.

Haldex (HLDX)
Köp Sälj Info

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:240,00 SEK
Pris:215,60 SEK
Analytiker: Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Väntar på Brasilien

 • Förväntas bygga orderstock
 • Brasiliens beslut väntas
 • Möjligheter på plats

Saab ökade orderstocken i Q2. Vi förväntar oss att orderingången kommer att uppgå till 14 miljarder kronor, varav 8,6 miljarder i ubåtsorder från den svenska marinen. Dessutom räknar vi med försäljning och rörelseresultat kommer att vara i nivå med föregående år, vilket i och för sig innebär en nedgång i EBIT till 349 Mkr. I samband med sin kapitalmarknadsdag i mitten på maj upprepade också Saab sina långsiktiga finansiella mål om en försäljningstillväxt på mer än 5% och 10% EBIT-marginal. Orderstocken uppgår till mer än 100 miljarder kronor, inklusive den brasilianska ordern (slutligt beslut om finansieringen saknas) och den svenska ubåtsordern. Anmärkningsvärt, har Brasilien ännu inte fattat ett slutligt beslut. Ett beslut väntas i slutet av juni, men enligt kommentarer från en ledande brasilianska politiker, änskar landet att omförhandla räntorna. Den senaste tidens samarbetsavtal mellan Brasilien och USA är också något oroande och en i indikation om att Brasilien och USA knyts närmare försvarspolitiskt. Detta är dock balanserat av en anbudsrekordportfölj. Vi fortsätter att se möjligheterna i försvarsmarknaden som lovande, och Saabs kostnadseffektiva lösningar är konkurrenskraftiga. Vi lämnar våra prognoser oförändrade, men vi justerar vårt riktpris till 240 SEK (250) på grund av avsaknaden av ett slutgiltigt beslut från Brasilien. Vår Köp rekommendation upprätthålls.

SAAB B (SAAB B)
Köp Sälj Info

AF

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:118,50 SEK
Analytiker: Mats Liss

EFTER RAPPORT

Neutral

EBIT något över förväntningarna

 • Kapacitetsutnyttjandet ökar
 • Vissa logiska omfördelningar
 • Omstart av förvärvsstrategi

Försäljning och rörelseresultat var cirka 4% starkare än väntat, främst till följd av en stark utveckling i infrastruktur och industridivisioner. Kapacitetsutnyttjandet uppgick till 77,8%, vilket var högre än 76,6%, som vi förväntat oss. Detta stödjer rörelsemarginal på 9,1%, vilket var något starkare än väntat. Engångsposter uppgick till MSEK 25. Kassaflödet minskade q/q på grund av en uppbyggnad av rörelsekapital och att vissa förskottsbetalningar inte upprepas. AF genomför ett omstruktureringsprogram där verksamheten går från Teknik till Industri. Efter omstruktureringen kommer Teknik fokusera enbart på digitaliseringen och nätverkssamhället, medan industrin kommer att fokusera på mekanisk konstruktion, och erbjuda helhetslösningar för produkter och produktion. Enligt vår uppfattning, verkar dessa åtgärder logiska och bör öka effektiviteten. AF har startats sin förvärvsbaserade tillväxtstrategi med förvärven av Leannova och PRC Engineering. Dessa och några andra förvärv kommer att addera cirka 9% till försäljningen på årsbasis. Vi uppgraderar våra prognoser något, och vi höjer vårt riktpris till 135 SEK (130), men behåller vår Neutral rekommendation.

ÅF B (AF B)
Köp Sälj Info

Swedish Match

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:255,00 SEK
Pris:255,00 SEK
Analytiker: Christian Anderson Blink

INFÖR RAPPORT

Neutral

Några ljuspunkter i Sverige

 • Q2 stärks av valutaeffekter och övriga tobaksprodukter
 • Fortsatt tuffa marknadsförutsättningar för snus
 • Rekommendation och riktkurs oförändrade

För Q2 väntar vi oss ett rörelseresultat på 1 022 MSEK (+9% å/å), stärks av gynnsamma valutakurseffekter och en stabil utveckling inom cigarrer. För Scandinavian Snuff väntar vi oss ett pressat resultat, till följd av den tuffa marknadssituationen där premiumsegmentet fortsatt tappar marknadsandelar till lågprissegmentet. Premiumsegmentet utgör nu 53,6% av marknaden, jämfört med 57,4% i Q2 2014. Vi väntar oss en rörelsemarginal för koncernen på 25,7%, vilket är en minskning med 10 punkter å/å. Detta stödjs av högre marginaler inom övriga tobaksprodukter men begränsas av den fortsatta marginalpressen i snussegmentet. Vi väntar oss en solid VPA-tillväxt på 12% i år och en rejäl kassautskiftning till aktieägarna (6,4% av marknadsvärdet). Vi bedömer dock att dessa faktorer inte räcker till för att motivera en Köprekommendation, givet den tuffa marknadssituationen i Skandinavien där man tappar marknadsandelar i Norge och där ett växande lågprissegment i Sverige gör att man har små möjligheter till prishöjningar. Följaktligen upprepar vi Neutral. Riktkursen på 255 SEK kvarstår.

Swedish Match (SWMA)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 530,0 1,6% 5,5% 11,8%
OMX30 1614,4 1,5% 5,7% 10,2%
OMXC 776,7 2,0% 5,0% 27,8%
OMXH 8560,1 1,8% 5,2% 10,3%
OMXN 639,2 0,7% 3,0% 11,0%
FTSE 100 (GB) 6738,0 1,0% 3,1% 2,6%
DAX Perf (DE) 11484,4 1,5% 5,5% 17,1%
RTS (Russia) 915,5 1,1% 1,4% 15,8%
CAC 40 (France) 4998,1 1,9% 6,1% 17,0%
Dow Jones 17977,7 1,2% 1,7% 0,9%
NASDAQ 5071,5 1,5% 1,6% 7,1%
OMXH25 3355,2 1,7% 5,2% 12,3%
OMXC20 1003,9 2,0% 5,5% 27,8%
S&P 500 (US) 2099,6 1,1% 1,5% 34,9%
Euro Stoxx 50 3590,4 1,7% 6,7% 2,0%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 58,3 0,7% 2,0% 1,8%
Copper 5605,5 0,8% 0,8% -21,6%
Gold 1154,0 -0,5% -0,5% -13,6%
Lead 1819,5 0,2% 0,2% -16,4%
Nickel 11455,0 1,6% 1,6% -39,9%
Zinc 2031,5 1,5% 1,5% -11,2%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 115,03 -0,54 -0,20 -0,42
USA, 10 Year 97,05 -0,15 -1,13 -3,08
Germany, 10 years 96,71 0,34 -0,83 -7,04
GB, 10 years 105,05 -0,36 -0,99 -3,61
Finland, 10 years 1,10 0,00 0,06 0,44
Norway, 10 years 99,80 -0,30 -0,12 -11,36
STIBOR, 3 month -0,25 0,00 0,03 0,49
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,10 1,5% 0,6% 10,6%
EUR / SEK 9,34 -0,5% -0,2% -1,4%
USD / SEK 8,48 0,9% 0,4% 8,3%
GBP / SEK 13,17 1,1% -0,1% 7,9%
DKK / SEK 1,25 -0,5% -0,2% -1,6%
NOK / SEK 1,05 -0,1% 0,1% 0,5%
EUR / RUB 62,53 -1,2% -0,2% -13,9%
EUR / BRL 3,49 -2,3% 0,2% 8,4%
EUR / CNY 6,84 -1,5% -0,6% -8,9%
BRL / SEK 2,68 1,8% -0,4% -9,1%
CNY / SEK 1,37 1,0% 0,4% 8,3%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones Industrial Average stängde 1,2 procent högre på indexnivån 17.977, medan S&P 500 steg 1,1 procent till 2.099. Nasdaq Composite avancerade 1,5 procent till 5.072. Omsättningen uppgick till låga 620 miljoner aktier på New York Stock Exchange och till 1,6 miljarder på Nasdaq.

Aktiekurserna på Wall Street steg överlag på måndagen, med stärkt sentiment av grekiska regeringens överenskommelse med långivarna om ett tredje stödpaket. Konsument- och teknikaktier gick starkast.

"Investerare är optimistiska att Grekland kommer ta stöduppgörelsen och bli kvar i eurosamarbetet. För tillfället är Grexit-risken borta. Vi tror att investerare tittar framåt mot rapportsäsongen och än så länge finns inga tecken på att bolagen kommer göra marknaden besviken", sade Kate Warne, investeringsstrateg på Edward James, till Marketwatch.

Uppgörelsen mellan långivarna och Greklands regering, med premiärminister Alexis Tsipras i spetsen, måste nu godkännas av de nationella parlamenten, inklusive Greklands. Det formella avtalet väntas i slutet av veckan innan stödpaketet kan utlösas.

På bolagsfronten var Du Pont den starkaste aktien i Dow Jones Industrial Average med en klättring på 2,2 procent.

Teknik och konsumentvaror gick överlag starkt, exempelvis steg Microsoft, Apple och Intel 1,9-2,1 procent.

Microsoft meddelade på måndagen att nästa version operativsystem - Windows 10 - kommer att lanseras 29 juli.

Läkemedelsbolaget Merck var enda aktien som tappade i Dow Jones, och detta endast marginellt. Även oljebolagen Chevron och Exxon underpresterade. Uppgångarna stannade runt 0,2 procent, efter att oljepriset tappat på måndagen.

På Nasdaqbörsen steg Netflix och Google 4,0 respektive 3,1 procent. Netflix, som släpper kvartalsrapport på onsdag, stängde på kursen 27 dollar vilket var högsta nivån någonsin.

Bland mindre aktier steg aktivitetsarmbandsbolaget Fitbit 3,3 procent sedan Piper Jaffray gett aktien en köprekommendation.

MPLX lade ett bud på 15,8 miljarder dollar på Markwest Energy Partners. Marathon Petroleum, som äger MPLX, steg 7,8 procent medan Markwest avancerade 13,4 procent.

Edwards Lifesciences avancerade 3,4 procent efter att det köpt Cardiaq Valve Technologies för 400 miljoner dollar.

På onsdagens amerikanska rapportagenda väntas tungviktare som bankerna JP Morgan, Wells Fargo och sjukvårdskonglomeratet Johnson & Johnson.

Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation tickade upp 4 punkter till 2,44 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex hade vid stängning ökat 1,6 procent till 510 medan OMXS30-index backade 1,5 procent till 1.614. Omsättningen var 12,4 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 17,4 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna Bats, Chi-X och Turquoise. Genomsnittsomsättningen på Stockholmsbörsen ligger vanligen omkring

13-15 miljarder.

På måndagsmorgonen blev det känt att alla parter är redo att satsa på ett nytt räddningspaket från den europeiska räddningsmekanismen ESM för Grekland, innehållande seriösa reformer och finansiellt stöd, uppgav Europeiska rådets ordförande Donald Tusk på måndagsmorgonen efter 15 timmars förhandlingar.

Men för att överenskommelsen ska gälla krävs det att den passerar det grekiska parlamentet. Reformerna i överenskommelsen anses vara tuffare än de som det grekiska folket röstade nej till för åtta dagar sedan.

Under måndagen möts euroområdets finansministrar igen för att diskutera kortsiktig finansiering som behövs för att Grekland ska kunna göra avbetalningen om 4,2 miljarder euro till ECB den 20 juli.

Bankerna fortsatte upp efter den norska sektorkollegan DNB:s bättre än väntade rapport i fredags. De fyra svenska storbankerna ökade 0,5-2,5 procent.

Högst upp på omsättningslistan sågs även H&M som steg 1,9 procent, Volvo som gick fram 1,2 procent medan Ericsson avancerade 1,8 procent.

I biometrisektorn föll Fingerprint Cards 0,9 procent och sektorkollegan Precise Biometrics var ned 1,3 procent. ABG Sundal Collier varnar i en färsk analys för tekniken som en potentiell säkerhetsrisk.

I helgen kom nyheten om att en ny attack skett på en amerikansk myndighet där 1,1 miljoner fingeravtryck kom i händerna på hackare. "Vi är inte förvånade av uppgifterna och ser mer skrämmande upptäckter allteftersom fingeravtrycksmoduler blir mer integrerat med ID-kort, smarta telefoner och surfplattor...", skriver analysföretaget.

Nederman sköt upp 3,2 procent efter en rapport med ökad vinst samt högre intäkter och orderingång.

ÅF gick fram 2,2 procent efter att ha rapporterat en högre vinst än väntat.

Catena ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet marginellt och backade 0,4 procent.

Corem Propertys resultat ökade marginellt medan hyresintäkterna minskade något under det andra kvartalet. Corem ställdes upp med hela 8,5 procent.

Vitec ökade resultat och intäkter rejält i det andra kvartalet. Aktien rusade 7,4 procent.

Bland bolagsnyheterna ökade Raysearch 5,7 procent efter att ha tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Accuray Incorporated.

Proffice var upp 4,0 procent. Affärsvärlden tog in aktien i sin veckoportfölj.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
SEB Köp 121 SEK 1,49 1,60
Com Hem Minska 60 SEK 0,36 0,17
JM Neutral 230 SEK 3,56 3,87

Makro idag

Period Estimat Föregående
SW 08:00 Mäklarstatistik husprisdata
GE 08:00 KPI (m/m)/(å/å) JUN F -0.1%/0.3% -0.1%/0.3%
GE 08:00 KPI EU harmoniserad (m/m)/(å/å) JUN F -0.2%/0.1% -0.2%/0.1%
EMU 09:00 Eurogroppen möte i Bryssel
SW 09:00 Valueguard husprisdata (m/m)/(å/å) JUL 0.2%/15.0%
SW 09:30 KPI (m/m)/(å/å) JUN -0.2%/-0.3% 0.3%/0.1%
SW 09:30 KPIF (m/m)/(å/å) JUN -0.1%/0.7% 0.4%/1.0%
EMU 11:00 Industriproduktion (s.j. m/m)/(adj å/å) MAY 0.2%/1.9% 0.1%/0.8%
GE 11:00 ZEW-index / Förväntningar JUL 60.5/30.0 62.9/31.5
EMU 11:00 ZEW-förväntningar JUL 53,7
US 14:30 Detaljhandel (m/m) / Detaljhandel ex transport och gas JUN 0.3%/0.5% 1.2%/0.7%
US 14:30 Imprtpriser (m/m)/(å/å) JUN 0.2%/n.a. 1.3%/-9.6%
US 15:00 NFIB småföretagsindex JUN 98,5 98,3
US 16:00 Lager osålda varor MAY 0.2% 0.4%

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 14 juli 2015

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 4 4% 1%
Köp 44 (6) 44% 50%
Neutral 42 (6) 42% 43%
Minska 9 (2) 9% 2%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg