Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - onsdag den 15 juli 2015

Börsnoteringar

OMXSPI Grå pil åt sidan 0,0% OMX30 Grön uppåt pil 0,1% DJIX Grön uppåt pil 0,4% NASDAQ Grön uppåt pil 0,7%
529,8 1616,2 18053,6 5104,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Corem Property Group Köp (Neutral) 33 (34) SEK
SEB Köp 124 (121) SEK
Lindab Köp 80 (83) SEK
Meda Köp 155 (160) SEK
Husqvarna Neutral 61 (59) SEK
JM Neutral 225 (230) SEK
Wärtsilä Neutral 44 (45) EUR

Investeringsstrategi juli - Grekland behåller marknadens fokus

 • Nya turer från Grekland ökar osäkerheten
 • 20 juli ”ännu en grekisk dead line”
 • Fortsatt aktieövervikt – men neutraliserade regionspositioner

Gång på gång har vi trott oss ha någon form av lösning på Greklandsproblematiken nära förestående. Men gång efter annan har nya uppgifter framkommit och datumet när en lösning måste vara på plats har återigen skjutits fram och under en period såg det ut att bara vara detaljer kvar för att nå en överenskommelse. Men nu befinner vi oss inne i juli och grekerna har precis röstat nej till att ställa sig bakom det senaste erbjudandet de fått från sina långivare. Ett beslut som riskerar att ställa de olika parterna långt ifrån varandra och ökar den politiska risken och osäkerheten. Något som föranleder att vi neutraliserar vår övervikt mot den europeiska aktiemarknaden, vilket innebär att den amerikanska undervikten också neutraliseras och i dagsläget har vi en totalt sett neutral regionsallokering medan övervikten för aktier består.

Läs mer: Grekiskt drama hämmar aptiten på riskfyllda tillgångar

Corem Property GroupCORE
Graf

Corem Property Group

Rek: Köp (Neutral)
Riktkurs:33,00 SEK
Pris:29,00 SEK
Analytiker: Andreas Daag
Sofia Wallén
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Stabila utsikter till lågt pris

 • Q2: svagare underliggande vinst men stark nettouthyrning
 • Stabil hyressituation och lägre finansiella kostnader inom räckhåll
 • Justerat P/E om 6,2x är för lågt

Corem rapporterade ett förvaltningsresultat på 54 MSEK i Q2, vilket var 9% lägre än vi väntat oss. Nettouthyrningen i kvartalet var stark (9 MSEK), drivet av nyuthyrningar till ASSA OEM och Linas Matkasse. Med stöd från den starka nettouthyrningen i kvartalet bedömer vi Corems hyressituation som stabil. Bolagets genomsnittliga ränta ökade till 4,12% i kvartalet, vilket är den högsta av de fastighetsbolag vi följer. Vi ser dock viss potential för lägre finansiella kostnader i kommande kvartal. Aktien handlas till P/E om 6,2x (2016p), jämfört med sektorgenomsnittet 13,7x. En viss rabatt till sektorn är motiverad, men på nuvarande nivåer bedömer vi Corems värdering som för låg. Vi uppgraderar till Köp (Neutral) men sänker riktkursen till 33 SEK (34).

Corem Property Group (CORE)
Köp Sälj Info
SEB ASEB A
Graf

SEB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:124,00 SEK
Pris:108,60 SEK
Analytiker: Mattias Mauritzon
Bengt Kirkøen

EFTER RAPPORT

Köp

Starkt kvartal – aktiereaktionen obefogad

 • Vinsten överstiger förväntningarna
 • Fortsatt starkt provisionsnetto
 • Negativ marknadsreaktion ger köpläge

SEB överträffade ännu en gång både vårt vinstestimat och konsensus. Rörelseresultatet, justerat för engångseffekter på 902 MSEK, ökade med 18% å/å. Då provisionsnettot växte med 14,3% i Q2 utgör räntenettot inte längre den största delen av SEB:s totala intäkter. Detta stärker vår syn att SEB har potentialen att förbättra avkastningen på eget kapital, trots att negativa räntor sätter press på räntenettomarginaler. Vi bedömer den negativa marknadsreaktionen efter rapporten som obefogad, då vi menar att en investering i SEB är satsning på stark provisionsnettotillväxt snarare än räntenettotillväxt. Enligt vår uppfattning skapar den negativa marknadsreaktionen ett bra köpläge. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 124 SEK (121).

SEB A (SEB A)
Köp Sälj Info
Lindab InternationalLIAB
Graf

Lindab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:71,15 SEK
Analytiker: Mats Liss
Ola Södermark

INFÖR RAPPORT

Köp

Tuffa jämförelsetal i Ryssland

 • Rörelseresultatet väntas minska något
 • Strategi på plats
 • Ventilations Systems kommer sannolikt att förbättra lönsamheten

Vi förväntar oss att utsikterna påverkas negativt av krisen i Grekland samt den svaga ryska marknaden, vilket främst utgör ett orosmoment för Building Systems. Rörelseresultatet väntas minska något, till 120 MSEK (125 MSEK). Slutsatsen från Lindabs kapitalmarknadsdag i maj var fokus på strategin för 2015-2020, vilken inkluderar lanseringen av kompletta ventilationssystem som sannolikt kommer att förbättra lönsamheten. Vi bedömer att bolaget kommer att nå målsättningen för försäljningstillväxt på 5-8% inom de närmsta åren, främst genom organisk tillväxt. Vi gör mindre justeringar av våra prognoser och sänker riktkursen till 80 SEK (83). Vi upprepar Köp.

Lindab International (LIAB)
Köp Sälj Info
Meda AMEDA A
Graf

Meda

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:129,50 SEK
Analytiker: Johan Unnerus

INFÖR RAPPORT

Köp

Möjlighet för besparingar och förbättrad tillväxt

 • Möjlighet för besparingar och förbättrad tillväxt
 • Organisk tillväxt om -1,7% väntas i Q2
 • Uppvisade besparingar från förvärvet av Rottapharm av intresse

Den negativa organiska tillväxten på -5% i Q1 var svagare än vi väntat oss. Vi förväntar oss -1,7% organisk tillväxt i Q2, med risk i Europa och svagare stöd från Ryssland och Kina. Grundstrategin är förvärv, men det är svårt att realisera synergier med negativ organisk tillväxt. Meda behöver förbättra kassagenereringen i Rottapharm, återställa organisk tillväxt och uppvisa besparingar i Q2 och Q3 för att koncernen ska kunna överväga fler betydande förvärv. Vi upprepar Köp men justerar riktkursen till 155 SEK (160).

Meda A (MEDA A)
Köp Sälj Info
Husqvarna BHUSQ B
Graf

Husqvarna

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:61,00 SEK
Pris:64,80 SEK
Analytiker: Fredrik Nilhov
Anders Roslund

INFÖR RAPPORT

Neutral

Turnaround reflekterad i aktiekursen

 • Normalväder i Europa men kallare i Nordamerika
 • Ny strategi för Consumer Brands bör löna sig
 • En förväntad turnaround

Vi bedömer att väderförhållandena varit normala i Europa under Q2 medan säsongen i Nordamerika var kallare än vanligt. Dessutom har Husqvarna beslutat att fasa ut förlustbringande produkter inom affärsområdet Consumer Brands. Detta är viktigt beslut och, givet affärsområdets storlek och låga marginaler, troligen en stor anledning bakom VD:s optimistiska uttalandanden gällande marginalen framöver. Husqvarna handlas till en EV/S om 1,25x. Således är tvåsiffriga marginaler redan inprisade. Vi upprepar Neutral men justerar riktkursen till 61 SEK (59).

Husqvarna B (HUSQ B)
Köp Sälj Info
JMJM
Graf

JM

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:223,10 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Sofia Wallén

EFTER RAPPORT

Neutral

Låt showen börja… nästa höst

 • Försenad marginalåterhämtning i Stockholm
 • Starka starter, men på fel platser
 • Ingen stark marginal innan åtminstone hösten 2016

Det justerade rörelseresultatet var 4% bättre än vi hade väntat oss med 4% sämre än konsensus. Trots pågående prisökningar (från en stark andrahandsmarknad) kommer marginalerna troligen att vara oförändrad under kommande 12 månader, till följd av fortsatt negativa mixeffekter. Projekt påbörjade under 2015 har bättre marginaler, men då färdigställande tar 7 kvartal är positiva marginaleffekter osannolika innan hösten 2016. Starter i Norge ökade med 150% å/å i Q2, men timingen verkar olycklig till följd av att Norge den 1 juli introducerade ett bolånetak på 85% samt amorteringskrav om 2,5% per år. Dessa faktorer motiverar en sänkning av riktkursen till 225 SEK (230). Vi upprepar Neutral.

JM (JM)
Köp Sälj Info
WärtsiläWRT1V
Graf

Wärtsilä

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:44,00 EUR
Pris:40,83 EUR
Analytiker: Anders Roslund

INFÖR RAPPORT

Neutral

Svag efterfrågan från skeppsvarv

 • Orderingången från skeppsvarv minskar 50% å/å
 • Stabil efterfrågan inom affärsområdet Power Plants
 • God tillväxt inom Services tack vare ökade marknadsandelar

Vi har sänkt våra förväntningar på orderingången inom Ship Power och väntar oss nu en organisk minskning på 20% under 2015, vilken påverkar försäljningen under kommande år. Inom affärsområdet Power Plants förbättrades orderingången i Q1 och vi väntar oss att efterfrågan stabiliseras på den starkare nivån under resten av året. Lägre oljepriser stödjer affären, medan svag global tillväxt hämmar utsikterna för energirelaterade produkter. Bolaget väntar sig att affärsområdet Services växer 5% organiskt per år. Trots en stark utveckling inom området känner vi viss osäkerhet kring världshandeln samt efterfrågan från skeppsvarv. Även om Wärtsilä’s långsiktiga tillväxtscenario är attraktivt upprepar vi Neutral och sänker riktkursen till 44 EUR (45).

Wärtsilä (WRT1V)
Köp Sälj Info

Hexpol

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:90,65 SEK
Analytiker: Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Neutral

Vinsttillväxt väntas

 • Rörelseresultatet väntas öka med 39% i Q2
 • Förvärv och USD ger stöd
 • Premiummultiplar begränsar uppsidan

Vi förväntar oss något svagare utsikter jämfört med Q1, med fortsatt stabila volymer inom NAFTA medan Europa utvecklas sidledes snarare än förbättras. Dock väntar vi oss att försäljningen ökar med 38%, till 2 951 MSEK, till följd av förvärv och valutaeffekter. Hexpol har återupptagit sin förvärvsbaserade tillväxtstrategi och förvärv genomförda under 2014 bör öka försäljningen med omkring 20% i 2015. Drivet av sin framgångsrika tillväxtstrategi handlas aktien till en premium. Konsolideringsfasen är långt ifrån över. Dock bedömer vi att uppsidan begränsas av ett 12 månaders framåtblickande P/E-tal om 20-21x. Följaktligen upprepar vi Neutral och riktkursen 95 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 529,8 0,0% 6,3% 11,8%
OMX30 1616,2 0,1% 6,6% 10,4%
OMXC 776,3 -0,1% 6,0% 27,8%
OMXH 8615,1 0,6% 8,0% 11,0%
OMXN 644,0 0,8% 4,6% 11,8%
FTSE 100 (GB) 6753,8 0,2% 5,0% 2,9%
DAX Perf (DE) 11516,9 0,3% 7,9% 17,5%
RTS (Russia) 919,8 0,5% 3,8% 16,3%
CAC 40 (France) 5032,5 0,7% 9,3% 17,8%
Dow Jones 18053,6 0,4% 1,6% 1,3%
NASDAQ 5104,9 0,7% 2,1% 7,8%
OMXH25 3380,1 0,7% 8,4% 13,1%
OMXC20 1003,4 -0,1% 6,6% 27,8%
S&P 500 (US) 2109,0 0,4% 1,3% 34,8%
Euro Stoxx 50 3607,2 0,5% 9,5% 2,4%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 57,5 -1,5% -0,4% 0,2%
Copper 5502,5 -1,8% -1,8% -23,1%
Gold 1157,4 0,3% 0,3% -11,4%
Lead 1809,0 -0,6% -0,6% -17,5%
Nickel 11385,0 -0,6% -0,6% -40,7%
Zinc 2015,0 -0,8% -0,8% -13,0%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 115,52 0,49 -1,09 0,07
USA, 10 Year 97,19 0,14 -1,06 -2,94
Germany, 10 years 96,88 0,17 -1,73 -6,90
GB, 10 years 104,99 -0,06 -2,45 -3,67
Finland, 10 years 1,05 -0,05 0,13 0,35
Norway, 10 years 100,43 0,63 -0,38 -10,87
STIBOR, 3 month -0,25 0,00 0,02 0,50
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,10 0,1% -0,6% 10,8%
EUR / SEK 9,36 0,2% -0,1% -1,2%
USD / SEK 8,51 0,3% -0,6% 8,7%
GBP / SEK 13,25 0,6% 0,3% 8,5%
DKK / SEK 1,25 0,2% -0,1% -1,4%
NOK / SEK 1,05 -0,3% 0,9% 0,2%
EUR / RUB 62,22 -0,5% -1,1% -14,3%
EUR / BRL 3,44 -1,5% -1,5% 6,8%
EUR / CNY 6,83 -0,1% 0,6% -9,0%
BRL / SEK 2,72 1,7% 1,4% -7,5%
CNY / SEK 1,37 0,3% -0,6% 8,6%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones Industrial Average upp 0,4 procent till nivån 18.053. S&P 500 noterades 0,4 procent högre på 2.109 medan tekniktunga Nasdaq Composite hade stigit 0,7 procent till nivån 5.105. Omsättningen uppgick till 642 miljoner aktier på New York Stock Exchange och till 1,7 miljarder på Nasdaq.

USA-börserna stängde på plus för fjärde dagen i rad på tisdagen - den längsta samlade uppgångssviten sedan januari. Spekulationer om att Feds räntehöjning kommer att senareläggas efter svag detaljhandelsstatistik bidrog till att lyfta indexen.

Detaljhandelsstatistik visade att konsumentköpen hade minskat med 0,3 procent i juni, medan den rapporterade ökningen i maj reviderades ned från 1,2 procent till 1 procent. Samtidigt som den svaga statistiken indikerade en långsammare återhämtningstakt av USA:s ekonomi än vad man tidigare har trott, väcktes också förhoppningar om att Fed kommer att vänta med att höja styrräntan.

"Jag var lite besviken över detaljhandelssiffrorna i dag, så börsrallyt förvånade mig en aning. Kanske kommer den aviserade tidpunkten för räntehöjningen i september skjutas upp tills senare under året. Framöver behöver vi dock se starka bolagsresultat för att ta oss högre", sade Mark Kepner, aktiemäklare på Themis Tradin LLC, till Bloomberg News.

Rapportperioden är i full gång i USA, och JP Morgan, Wells Fargo och Johnson & Johnson var några av tungviktarna som publicerade sina rapporter innan tisdagens börsöppning.

JP Morgan kunde uppvisa en högre vinst än väntat för det andra kvartalet, och aktien steg 1,4 procent. Även Johnson & Johnsons kvartalssiffror toppade estimaten, vilket dock inte räckte för att övertyga investerarna. Bolagets aktiekurs försvagades med 0,6 procent.

Wells Fargo presenterade ett resultat väl i linje med analytikernas snittprognoser och ökade med omkring 1 procent.

Tisdagens stora snackis var mikrochiptillverkaren Micron Technology, som rusade 11 procent efter att ha mottagit ett uppköpsbud från kinesiska Tsinghua Unigroup på 23 miljarder dollar.

Amazons aktiekurs nådde ett ettårshögsta på 467 dollar efter en rekommendationshöjning från Wells Fargo.

Vidare bland vinnarna fanns även Google, som förlängde de senaste dagarnas uppgångar med 2,7 procent. På tisdagen introducerade Google ny lokaliseringsteknik för smartphones, och intensifierar därmed kampen mot marknadsledaren Apple.

Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation sjönk 5 punkter till 2,40 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex var vid stängning oförändrad vid 510 medan OMXS30-index ökade 0,1 procent till 1.616. Omsättningen var 11,3 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 15,9 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna Bats, Chi-X och Turquoise. Genomsnittsomsättningen på Stockholmsbörsen ligger vanligen omkring 13-15 miljarder.

Handeln har de senaste veckorna varit präglad Greklands skuldkris och investerarna inväntar nu fler nyheter om den bryggfinansiering som landet behöver för att klara de förfall som kommer under de närmaste månaderna. Möten för att lösa frågan pågår i Bryssel.

SEB krönte omsättningstoppen på Stockholmsbörsen efter att banken överträffade analytikernas förväntningar i intäkter, rörelseresultat och provisionsnetto. På minussidan presenterades ett lägre räntenetto än väntat och SEB-aktien stängde ned 2,2 procent. Kvar i banksektorn backade Swedbank 0,3 procent medan Handelsbanken och Nordea gick åt andra hållet, upp 0,8 respektive 1,0 procent.

Internetbanken Avanza släppte en klart starkare rapport än väntat. Resultat före skatt blev 124 miljoner kronor, att jämföra 67 miljoner i fjol. Väntat var 109 miljoner. Aktien handlades upp 2,7 procent.

Även Com Hem bjöd på kvartalssiffror som var i linje med analytikernas förväntningar. Aktien handlades ned 0,4 procent.

Bostadsutvecklaren JM backade 6,0 procent efter att bolaget redovisade intäkter och resultat före skatt strax under marknadens förväntningar. Antalet sålda bostäder och påbörjade byggen var dock högre än väntat.

Till listan av rapportvinnare ställer sig också Elanders, Traction och Vitrolife som steg 8,3, 1,7 respektive 3,9 procent.

Desto sämre mottagande fick Mycronic som föll 8,2 procent efter att bolaget presenterat lägre rörelsemarginaler. Även Beijer Electronics rapport efter lunch blev en besvikelse. Aktien tappade 8,6 procent sedan justerade orderingången minskat med 9 procent under kvartalet. IT-konsulten Cybercom tappade också mark efter att vd påtalat svaga marknader och resultatet föll under det andra kvartalet. Aktien backade 5,4 procent.

Anoto, vars aktie handelsstoppades på eftermiddagen var fortsatt stoppad då börsen stängde för dagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Getinge Neutral 210 SEK 1,37 1,32
SKF Neutral 210 SEK 3,13 3,36
Oscar Properties Köp 40 SEK 4,86 3,48
Axfood Neutral 125 SEK 1,57 1,53
Castellum Neutral 130 SEK 1,64 1,88

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Detaljhandel (å/å) JUN 10.2% 10.1%
CH 04:00 Industriproduktion (å/å) JUN 6.0%
CH 04:00 Fasta tillgångar ex landsbygden (YTD å/å) JUN 11.2% 11.4%
CH 04:00 bNP (å/å)/(s.j. q/q)/(YTD å/å) 2Q 6.8%/1.6%/6.9% 7.0%/1.3%/7.0%
SW 08:00 Prospera inflationsförväntningar penningmarknaden (1å/2å/5å) JUL 0.7%/1.1%/1.8%
SW 09:30 Riksbanken protokoll från penningpolitiska motet 1/7
NO 10:00 Handelsbalans NOK JUN 21.8B
US 13:00 MBA bolåneansökningar w/e 4.6%
US 14:30 Empire Manufacturing index JUL 3,25 -1,98
US 14:30 PPI ex mat och energi (m/m)/(å/å) JUN 0.1%/0.7% 0.1%/0.6%
US 15:15 Industriproduktion (m/m) / Kapacitetutnyttjande JUN 0.2%/78.1% -0.2%/78.1%
US 16:00 Yellen håller sitt halvårsvisa penningpolitiska anförande inför representanthusets finansutskott
US 20:00 Feds Beige Book

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 15 juli 2015

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 3 3% 0%
Köp 46 (6) 46% 54%
Neutral 44 (6) 44% 40%
Minska 6 (1) 6% 1%
Sälj 1 1% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg