Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Aktieanalys - fredag den 17 juli 2015

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 2,0% OMX30 Grön uppåt pil 2,1% DJIX Grön uppåt pil 0,4% NASDAQ Grön uppåt pil 1,3%
536,0 1636,1 18120,3 5163,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Alfa Laval Neutral 175 (170) SEK
Atlas Copco Köp 290 (280) SEK
Haldex Köp 130 (135) SEK
Nordea Neutral (Köp) 111 (117) SEK
Oriflame Cosmetics Köp 155 (160) SEK
SOBI Starkt Köp 150 (145) SEK
Investor Köp 355 (345) SEK
Swedish Orphan BiovitrumSOBI
Graf

SOBI

Rek: Starkt Köp (Starkt Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:117,40 SEK
Analytiker: Johan Unnerus
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Starkt Köp

En positiv överraskning

 • SOBI närmar sig lansering av direktförsäljning
 • Trots högre kostnader överträffades förväntningar för både försäljning och EBITDA
 • Vi upprepar Starkt Köp

SOBI lyfter guidningen för helåret 2015 efter kvartalsrapporten trots förberedelserna för lanseringen av direktförsäljning. Trots högre kostnader överträffade SOBI marknadens förväntningar för både försäljning (7%) och EBITDA (63%). Fokus flyttas nu mot Biogens Q2-rapport den 24e juli samt lanseringen av direktförsäljning av Eloctate (Q4 till Q1 2016) och Alprolix (under 2016). Vi gör positiva estimatjusteringar för kommande år. Vårt basscenario indikerar en stor uppsida jämfört med nuvarande värdering som fortfarande skakas av det senaste uppköpsförsöket. Vi upprepar Starkt Köp och justerar riktkursen till 150 SEK (145).

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)
Köp Sälj Info
Atlas Copco AATCO A
Graf

Atlas Copco

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:246,80 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

EFTER RAPPORT

Köp

Tillväxt i Europa

 • Tillväxt i Europa men fortsatt svagt i Kina
 • Service (45% av försäljningen) växer omkring 5%
 • Marginalerna förbättras tack vare valutaeffekter och lägre kostnader

Orderingången i kvartalet var något bättre än förväntat, främst tack vare en starkare efterfråga i Europa (+10% å/å) som stärks av en stabil tillväxt inom Service men också något starkare utrustningsförsäljning. Marginalerna förbättras inom samtliga affärsområden tack vare en stark USD. Inom Mining har dock även en bättre affärsmix (större andel service) bidragit till starkare marginaler. Vi höjer VPA med 2% för 2015-2017p och höjer riktkursen till 290 SEK (280). Vi upprepar Köp och ser fortsatt Atlas Copco som en av våra favoriter inom verkstadssektorn.

Atlas Copco A (ATCO A)
Köp Sälj Info
Investor BINVE B
Graf

Investor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:355,00 SEK
Pris:335,10 SEK
Analytiker: Johan Unnerus
Sofia Wallén

EFTER RAPPORT

Köp

Integration och stabilt resultat från onoterade innehav

 • Har etablerat den nya strukturen
 • De onoterade innehaven utgör en mix av stabil prestation (EQT och Aleris) och lägre risk (Aleris och Permobil)
 • Substanstillväxten är modest jämfört med prestationen, till följd av volatilitet på den noterade aktiemarknaden

Investors prestation fröbättrades och integrationen och förändringarna med Patricia Industries är implementerade. Investor har en låg hävstång på 6,7% och Patricia har 11 miljarder SEK i kassan. Vi väntar oss att Patricia överväger onoterade investeringar inom teknologi samt fortsatt stöd för Investors kärninnehav (Mölnlycke, Aleris, Permobil, ABB och Wärtsilä). Utsikterna är goda gällande både den noterade och den onoterade portföljens substansvärde och rabatten ligger på 23% justerat för Mölnlyckes marknadsvärdering. Vi upprepar Köp och justerar riktkursen till 355 SEK (345).

Investor B (INVE B)
Köp Sälj Info
HaldexHLDX
Graf

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:114,00 SEK
Analytiker: Mats Liss

EFTER RAPPORT

Köp

Blandad kompott

 • Stabila utsikter
 • Försäljning i USA hämmas av leverantörsproblem
 • Vinsttillväxt sannolik

Utsikterna framöver är stabila. Försäljningen på 1 290 MSEK var omkring 5% lägre än våra förväntningar, till följd av svagare försäljning i USA. I USA minskade försäljningen med 2%, på grund av leverantörsproblem som gjorde att Haldex inte kunde producera i linje med efterfrågan. Enligt bolaget är problemen så gott som uppklarade och Haldex kommer sannolikt återta marknadsandelar. Vi väntar oss att återhämtningen på den europeiska marknaden och en ökad produktionsvolym av skivbromsar kompenserar för den svagare amerikanska marknaden under 2016. Vi gör mindre estimatförändringar och justerar riktkursen till 130 SEK (135). Vi upprepar Köp.

Haldex (HLDX)
Köp Sälj Info
Oriflame Cosmetics SDBORI SDB
Graf

Oriflame Cosmetics

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155 SEK
Pris:133 SEK
Analytiker: Christian Anderson Blink

INFÖR RAPPORT

Köp

Tillväxtregioner närmar sig 50% av försäljningen

 • Svagt resultat i CIS och Europa kompenseras av tillväxtregionerna
 • Prisökningar och kostnadskontroll motverkar negativa valutaeffekter
 • Attraktiv värdering – Köp upprepas

Inför Q2 väntar vi oss en minskning av rörelseresultatet på 2%, till följd av 1% lägre försäljning och 10 punkter lägre rörelsemarginal. Rörelsemarginalen begränsas av negativa valutaeffekter och en långsam försäljningsutveckling, men får fortsatt stöd från betydande prisökningar och stabil kostnadskontroll. Medan utvecklingen i CIS och Europa väntas vara fortsatt svag, gäller det motsatta för tillväxtregionerna. Tillväxtregionerna representerar nu 46% av koncernens försäljning (36% i Q2 2014). Givet en lägre riskprofil i CIS och goda utsikter för förbättrat momentum under hösten bedömer vi värderingen som attraktiv på nuvarande nivåer (P/E 2015p om 13x). Vi sänker våra VPA-prognoser med 2-3% och sänker riktkursen till 155 SEK (160). Vi upprepar Köp.

Oriflame Cosmetics SDB (ORI SDB)
Köp Sälj
ABB LtdABB
Graf

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 SEK
Pris:178,00 SEK
Analytiker: Fredrik Nilhov
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Köp

Ökad osäkerhet

 • Baissade kommentarer från ledningen
 • Det långsiktiga haussade caset intakt
 • En kassaflödesmaskin inom Automation

Ledningen har nyligen betonat att efterfrågan i Kina har backat i Q2, något som även påverkar prissättningen. I Q2 väntar vi oss order på 8 800 MUSD, vilket är 17% lägre å/å (EUR/USD -19% å/å). Vi imponeras av kassaflödesgenereringen inom Discrete Automation & Motion och Low Voltage Products, som bidrar med två tredjedelar av koncernens fria kassaflöde. Den starka balansräkningen och fria kassaflödet tyder på fortsatt utdelningstillväxt och aktieåterköp. Trots lägre prognoser, där VPA för 2016-2017p sänks med 4-5%, upprepar vi Köp och riktkursen 200 SEK.

ABB Ltd (ABB)
Köp Sälj Info
Nordea BankNDA SEK
Graf

Nordea

Rek: Neutral (Köp)
Riktkurs:111,00 SEK
Pris:110,00 SEK
Analytiker: Mattias Mauritzon
Bengt Kirkøen

EFTER RAPPORT

Neutral

Risk för högre kapitalkrav – osäkra utsikter för utdelning

 • Vi nedgraderar Nordea till Neutral (Köp)
 • Starka Q2-resultat, men uttalanden om kapitalkrav gör oss osäkra
 • Dags att ta hem vinst, efter stark prestation hittills i år

Nordea rapporterade ett resultat i Q2 som var 9% bättre än våra och konsensus estimat, främst drivet av kreditförluster som var lägre än väntat samt ett starkare räntenetto inom Treasury. Den rapporterade kärnprimärkapitalrelationen ökade till 16% i Q2, jämfört med 15,6% i Q1. Däremot gör ledningens kommentarer kring reglerarnas striktare syn på riskvikter och det relaterade riskexponeringsbeloppet oss osäkra. Sedan vi uppgraderade Nordea till Köp i december 2014 har aktien gått starkt. Då vi nu känner oss mer osäkra gällande Nordeas kapitalposition har vi sänkt våra utdelningsestimat för 2015-2017p med 4%. Vi sänker rekommendationen till Neutral (Köp) och justerar riktkursen till 111 SEK (117).

Nordea Bank (NDA SEK)
Köp Sälj Info
Alfa LavalALFA
Graf

Alfa Laval

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:165,70 SEK
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

EFTER RAPPORT

Neutral

Starka marginaler inom FRAMO

 • Orderintag inom Marinsegmentet inte lika svagt som väntat
 • Starka marginaler inom Marinsegmentet
 • Tillväxt i Kina utanför Marinsegmentet

Orderintaget i Q2 var något bättre än väntat tack vara en mindre dramatisk nedgång inom Marinsegmentet (-9,4% organiskt). FRAMO och Marinsegmentet levererade marginaler upp till en nivå av 21,7% (överträffade våra redan höga förväntningar), vilket bevisar att Framo har en stark orderbok. Främst tack vare startare marginaler inom Marinsegmentet höjer vi våra VPA-estimat med 2-3% och vår riktkurs till 175 SEK (170). Då vi ser fortsatt risk i den svaga efterfrågan inom olja och gas samt från skeppsvarv upprepar vi Neutral.

Alfa Laval (ALFA)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 536,0 2,0% 5,2% 13,1%
OMX30 1636,1 2,1% 5,6% 11,7%
OMXC 793,3 1,1% 6,6% 30,6%
OMXH 8704,3 1,1% 5,7% 12,2%
OMXN 649,7 0,5% 3,7% 12,8%
FTSE 100 (GB) 6796,5 0,6% 3,3% 3,5%
DAX Perf (DE) 11716,8 1,5% 6,6% 19,5%
RTS (Russia) 919,8 1,1% 3,4% 16,3%
CAC 40 (France) 5121,5 1,5% 7,7% 19,9%
Dow Jones 18120,3 0,4% 3,3% 1,7%
NASDAQ 5163,2 1,3% 4,9% 9,0%
OMXH25 3422,1 1,4% 6,1% 14,5%
OMXC20 1026,4 1,2% 7,1% 30,6%
S&P 500 (US) 2124,3 0,8% 3,6% 37,9%
Euro Stoxx 50 3676,4 1,4% 7,5% 3,2%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 57,6 0,8% -0,4% 0,5%
Copper 5530,0 -1,2% -1,2% -22,2%
Gold 1144,4 -0,3% -0,3% -12,0%
Lead 1824,5 -1,8% -1,8% -16,3%
Nickel 11420,0 -2,7% -2,7% -40,5%
Zinc 2051,0 -2,1% -2,1% -10,8%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 115,45 -0,35 -1,26 0,00
USA, 10 Year 98,01 0,00 -0,08 -2,17
Germany, 10 years 97,40 -0,10 -0,54 -6,46
GB, 10 years 105,40 0,34 -1,03 -3,28
Finland, 10 years 0,97 0,00 0,01 0,24
Norway, 10 years 100,83 0,01 -0,16 -10,56
STIBOR, 3 month -0,24 0,01 0,01 0,46
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,09 0,5% 1,3% 11,9%
EUR / SEK 9,31 -0,3% -0,6% -1,7%
USD / SEK 8,54 0,2% 0,7% 9,1%
GBP / SEK 13,31 0,0% 2,0% 9,0%
DKK / SEK 1,25 -0,3% -0,6% -1,9%
NOK / SEK 1,05 0,2% 0,4% 0,5%
EUR / RUB 61,68 -0,9% -2,1% -15,0%
EUR / BRL 3,42 -1,0% -4,3% 6,3%
EUR / CNY 6,77 -0,5% -1,3% -9,8%
BRL / SEK 2,72 0,7% 3,9% -7,6%
CNY / SEK 1,37 0,2% 0,7% 9,0%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones Industrial Average upp 0,4 procent till nivån 18.120. S&P 500 ökade 0,8 procent till nivån 2.123 och det tekniktunga Nasdaq Composite noterades 1,2 procent högre till 5.163. Omsättningen uppgick till 743 miljoner aktier på New York Stock Exchange och till 1,8 miljarder på Nasdaq.

De amerikanska börserna avslutade torsdagens session på plus nära dagshögsta. Att Greklands parlament godkänt landets åtgärdspaket ingöt mod i handlarna som även fokuserade på de inkommande rapporterna.

På rapporttemat övertygade Netflix och Google medan tungviktaren Goldman Sachs backade. På makrosidan höll Janet Yellen sitt halvårsvisa anförande inför senatens bankutskott vilket i stort var en upprepning av tidigare uttalande om en trolig räntehöjning senare i år.

Inom det breda S&P500-index var Netflix den klart lysande stjärnan med en rusning på 18 procent till en ny högstanotering. Bolagets rapport visade på fler användare än vad marknaden hade väntat sig.

På banksidan backade Goldman Sachs knappt 1 procent trots att resultatet överträffade konsensus. För kvartalet reserverade investmentbanken 1,5 miljarder dollar för bolånerelaterade stämningar och andra regulatoriska frågor, vilket minskade avkastningen på eget kapital.

USA:s tredje största bank Citigroup mäktade med att slå Wall Streets estimat gällande vinst, vilket tog aktien 3,7 procent högre. Kostnadskrontroll, renodling och fokus på de mest lönsamma kunderna var enligt Bloomberg de viktigaste anledningarna till resultatet.

Googles kvartalssiffror, som presenterades efter stängning, visade på en högre vinst än väntat. Enligt Bloomberg News var det lägre kostnader som bidrog till resultatlyftet. I våras anställde sökjätten Ruth Porat som ny ny finanschef. Hon var under sin tid som finanschef på Morgan Stanley med och drev igenom kostnadsbesparingar. Aktien steg 7 procent i efterhandeln efter att ha stängt 3 procent högre i den ordinarie handeln.

Ebay placerade sig också i indextoppen efter ett resultat som var bättre än väntat och ett aviserat aktieåterköpsprogram. Utöver det bekräftade e-handlaren att det säljer sin Enterprise-enhet till ett konsortium lett av riskkapitalfirman Permira. Aktien avslutade 3 procent högre.

Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation var 0,2 punkter högre vid 2,35 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SIX Generalindex var vid stängning upp med 2,0 procent till 516 och OMXS30-index steg 2,1 procent till 1.636. Omsättningen var 21,0 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 28,8 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna Bats, Chi-X och Turquoise. Genomsnittsomsättningen på Stockholmsbörsen ligger vanligen omkring 13-15 miljarder.

De ledande Europabörserna steg tydligt och på bred front i torsdagshandeln. Grekland var återigen i strålkastarljuset och investerarna tolkade de senaste nyheterna positivt. Det grekiska parlamentet röstade på onsdagsnatten igenom åtstramningsåtgärderna, vilket var villkoret för fortsatta samtal med landets motparter om ett tredje räddningsprogram om cirka 86 miljarder euro

ECB-ordföranden Mario Draghi meddelade också på eftermiddagen att taket för centralbankens så kallade ELA-stöd till de grekiska bankerna har höjts. En överenskommelse om att tillhandahålla Grekland med bryggfinansiering om 7 miljarder euro ska också finnas och procedurer ska slutföras under morgondagen.

Atlas Copco redovisade en omsättning och ett rörelseresultat strax under förväntningarna medan orderingången var bättre än konsensus. Bolaget sade samtidigt att det förväntar sig en sammantaget högre efterfrågan på kort sikt. A-aktien rusade hela 10 procent.

Alfa Laval gick ännu bättre och rusade över 12 procent efter att bolaget under morgonen vida slagit förväntningarna för såväl försäljning som resultat, delvis med hjälp av en bättre utveckling än väntat inom Marin och Diesel.

Sektorskollegan Sandvik, som rapporterar i morgon, fick draghjälp av sektorkollegorna och noterades 6,2 procent högre.

SCA släppte vid lunchtid en stark rapport där det justerade rörelseresultatet och omsättningen överträffade förväntningarna med 4 respektive 13 procent. Här stod en högre pris-mix, volymer och kostnadsbesparingar bakom uppgångarna i resultatet. SCA-aktien var upp 3,1 procent.

Intrum Justitia ökade 2,1 procent med bidrag av att resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till 405 miljoner kronor, 12 procent högre än väntat enligt SIX enkät.

Nordnets resultat och intäkter var marginellt över förväntningarna, medan räntenettot missade något. Aktien klättrade 2,0 procent.

Wallenbergägda Investor redovisade ett substansvärde om 367 kronor per aktie den 30 juni. Vid årsskiftet var substansvärdet 343 kronor. Aktien ökade 2,6 procent.

Läkemedelsbolaget Sobi överträffade förväntningarna för såväl omsättning som resultat och steg 5,4 procent. Därtill höjde bolaget helårsprognosen för både försäljning och marginaler.

Haldex intäktstillväxt under det andra kvartalet låg på 15 procent, mot väntade 21 procent. Även resultatet var under förväntningarna. Aktien ökade med måttliga 0,2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Kungsleden Köp 68 SEK 1,04 1,77
TeliaSonera Köp 60 SEK 0,91 0,82
Volvo Neutral 115 SEK 2,75 2,24
Betsson Köp 155 SEK n/a 1,42
Ericsson Köp 108 SEK 0,64 0,60
Saab Köp 240 SEK 2,28 2,32
Wärtsilä Neutral 44 EUR 0,54 0,54
Lindab Köp 80 SEK 1,13 1,22
Assa Abloy Neutral 170 SEK 1,75 1,72
Electrolux Neutral 225 SEK 1,60 1,74
Gunnebo Köp 45 SEK 0,87 0,87
Husqvarna Neutral 61 SEK 2,07 2,01
NCC Neutral 265 SEK 5,40 4,41
Sandvik Köp 113 SEK 1,42 1,42
Swedish Match Neutral 255 SEK 3,68 3,76
Autoliv Köp 1080 SEK 1,42 USD 1,43 USD
Boliden Köp 195 SEK 2,87 2,84
Sweco Köp 146 SEK 1,57 1,55

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 10:00 ECB prognoser från prognosmakare
EMU 11:00 Byggproduktion (m/m)/(å/å) MAJ 0.3%/0.0%
US 14:30 KPI (m/m)/(å/å) JUN 0.3%/0.2% 0.4%/0.0%
US 14:30 KPI ex mat och energi (m/m)/(å/å) JUN 0.2%/1.8% 0.1%/1.7%
US 14:30 Husstarter (m/m) / Byggnadstillstånd (m/m) JUN 6.2%/-11.2% -11.1%/9.6%
US 16:00 Michigan-index JUL P 96,5 96,1

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 17 juli 2015

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 3 3% 0%
Köp 46 (6) 46% 54%
Neutral 44 (6) 44% 40%
Minska 6 (1) 6% 1%
Sälj 1 1% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg