Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd onsdagen den 5 april 2017 kl. 08:31.

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -0,1% OMX30 Röd nedåt pil -0,3% DJIX Grön uppåt pil 0,2% NASDAQ Grön uppåt pil 0,1%
557,9 1567,3 20689,2 5898,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar idag.

Investeringsstrategi

Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

INVESTERINGSSTRATEGI APRIL

Fortsatt god riskaptit

 • Aktier: Positiv konjunkturutveckling ger stöd
 • Räntor: Stigande räntor resulterar i fortsatt undervikt
 • Krediter: Prissätts för perfektion

Konjunkturförbättring ger stöd till aktiemarknaden

Vår syn på marknaden har inte ändrats sedan föregående investeringsstrategi. Vi ser fortsatt potential för aktiemarknaden och vi anser att det är för tidigt att börja vikta ner riskfyllda tillgångar generellt. Värderingen är och har varit relativt hög under en längre period vilket innebär att de lågt hängande frukterna är plockade och att investerare bör skruva ner sin förväntade avkastning. Men så länge konjunktu¬ren fortsätter att förbättras och värderingen inte ökar markant tycker vi att det är för tidigt att vikta ner riskfyllda tillgångar.

Läs mer i Aktiellt

Konjunkturutveckling ger stöd

Eller se ett inslag i Marknadsmagasinet

 

SSAB ASSAB A
Graf

SSAB

Rek: Neutral (Neutral)
Riktkurs:38,00 SEK
Pris:35,80 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Mats Liss

INFÖR RAPPORT

Neutral

Återhämtningen på fastare mark

 • Q1e EBITDA 1,269 MSEK (744 MSEK i Q1 2016)
 • Fokus på omstartsproblemens påverkan i Oxelösund och Q2 prognos
 • Prishöjningar kompenserar för högre råmaterialkostnader

SSAB Europas återhämtning fortsätter på ett bra sätt

Vi förväntar oss att Q1 EBIT blir 336 MSEK (EBITDA på 1,269 MSEK), en märkvärd förbättring gentemot en EBIT förlust på 190 MSEK sett i Q1 2016. Vårt fokus är på omstarten av stålverket i Oxelösund som upplevde ett oväntat stopp i 5 veckor under januari efter underhållsstoppet i december 2016. Vi förväntar oss att detta har tyngt resultatet i Special Steel med 250 MSEK. Trots hög efterfrågan och ökade priser i Nordamerika, är marginalerna fortfarande under press på grund av planerade underhåll (160 MSEK) och höga skrotpriser.

Q2 prognos – förbättrade volymer och priser q/q

För Q2 2017 förväntar vi oss leveranser fortsätter öka q/q samt högre priser och marginaler i Q2 2017 än i Q1 2017. Den största förbättringen förväntas inom SSAB Special Steel när produktionsproblemen är slut, givet den goda marknaden. SSAB Nordamerika och Europa borde också visa på förbättringar q/q i Q2 2017. Däremot kvarstår det att se om den europeiska stålmarknaden har börjat plana ut givet det förändrade sentimentet inom järnmalmsmarknaden under de senaste veckorna.

Vi ser potential i aktien, men behåller Neutral inför Q1

SSAB drar nytta av en stark marknadsåterhämtning inom stålmarknaden. Vi har även sett de första indikationerna för återhämtning inom viktiga slutanvändar-segment för grovplåt som gruv- och energisektorena. Givet att aktien handlas på 2017e-2018e EV/EBITDA på 7-8x och i linje med 10års genomsnittet på 7.6x behåller vi Neutral.

SSAB A (SSAB A)
Köp Sälj Info

FM Mattsson Mora Group

Teckna B-aktier i FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Group har en 150-årig historia och är idag Nordens ledande tillverkare av blandare till kök och badrum. Positionen har etablerats genom starkt fokus på ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Genom starka varumärken som Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa samt långsiktiga relationer med viktiga aktörer på marknaden ser bolaget fortsatta möjligheter att växa. Bolagets fokus är att stärka marknadspositionen, såväl i som utanför de nordiska länderna, genom breddat produktutbud och förvärv. I syfte att underlätta bolagets fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi har bolaget beslutat att notera bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomför bolaget en nyemission.

Erbjudandet för allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 31 mars 2017 – 6 april 2017 klockan 17.00

Erbjudandepris: 68 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)

Minsta teckningspost: Anmälan ska avse lägst 150 B-aktier däröver jämna poster om 50-tal B-aktier upp till 15 000 B-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 15 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepriset om 68 SEK motsvarar det en minsta investering om 10 200 SEK.

Viktiga datum

Besked om tilldelning 10 april 2017. Likviddag för allmänheten 12 april 2017. Första dag för handel är 10 april 2017 på Nasdaq Stockholm. B-aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring 12 april 2017.

Handel första noteringsdag 10 april 2017 för kunder i Swedbank och sparbanker

I det fall tecknaren önskar handla med sina B-aktier första handelsdagen ska VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 10 april 2017 klockan 01:00 (även likvidkontot måste vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker). En reservering av likvid på tecknarens likvidkonto kommer att göras och tecknarens tilldelade B-aktier blir tillgängliga för handel. Bankdagen efter tilldelningsdagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot. Detta för att möjliggöra att tilldelade B-aktier finns tillgängliga på tecknarens VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto 12 april 2017.

FM Mattsson Mora Group i korthet

Bolaget har idag ca 550 anställda och är marknadsledare i Sverige och Danmark samt på Island och är näst största aktör i Finland och Norge. Bolagets produkter säljs också i bland annat i Australien, Benelux, Storbritannien och Tyskland via såväl egna försäljningsbolag som externa distributörer. För de tre varumärkena är FM Mattsson det ledande varumärket för vattenkranar, Mora Armatur är premiumvarumärket med funktionell design och varumärket Damixa ska följa den danska designtraditionen. En jämn, hög och generös utdelningspolicy har varit ett av bolagets signa under lång tid och målet är att dela ut motsvarande cirka 50 procent av resultatet efter skatt.

Träffa VD

En intervju med FM Mattsson Mora Groups VD, Fredrik Skarp, kommer att finnas på Swedbank Direkt

Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om teckning av B-aktier kan göras från och med 31 mars 2017 till och 6 april 2017 klockan 17.00 via internetbanken, mobilbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Välkommen att höra av dig om du har frågor

Med vänlig hälsning

Swedbank & sparbankerna

Swedbank AB är förmedlare av FM Mattsson Mora Groups B-aktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till telefonbanken, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

 

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 557,9 -0,1% 0,0% 4,4%
OMX30 1567,3 -0,3% -0,8% 3,3%
OMXC 762,4 1,3% 1,7% 5,4%
OMXH 9162,9 0,2% 0,6% 2,9%
OMXN 687,0 -0,7% 0,2% 0,5%
FTSE 100 (GB) 7321,8 0,5% -0,3% 2,5%
DAX Perf (DE) 12282,3 0,2% 1,1% 7,0%
RTS (Russia) 1136,0 1,2% 0,9% -1,4%
CAC 40 (France) 5101,1 0,3% 1,1% 4,9%
Dow Jones 20689,2 0,2% -0,1% 4,7%
NASDAQ 5898,6 0,1% 0,4% 9,6%
OMXH25 3789,1 0,2% 0,6% 3,0%
OMXC20 924,1 1,7% 1,8% 5,4%
S&P 500 (US) 2360,2 0,1% 0,1% 4,5%
Euro Stoxx 50 3481,7 0,3% 0,5% 5,4%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 53,2 0,0% 3,5% -3,3%
Copper 5724,5 -1,6% -1,6% 18,9%
Gold 1257,7 0,8% 0,8% 3,1%
Lead 2275,0 -0,5% -0,5% 31,8%
Nickel 9865,0 -1,0% -1,0% 19,2%
Zinc 2704,0 -1,5% -1,5% 46,4%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 104,01 0,23 0,59 -0,28
USA, 10 Year 99,00 -0,11 0,85 3,06
Germany, 10 years 99,89 0,16 1,26 1,89
GB, 10 years 132,00 -0,05 1,43 30,14
Finland, 10 years 0,36 -0,03 -0,09 0,02
Norway, 10 years 101,28 0,17 0,91 2,51
STIBOR, 3 month -0,44 0,00 0,04 0,12
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,07 -0,1% 2,0% -1,1%
EUR / SEK 9,59 0,3% 0,5% 0,1%
USD / SEK 8,99 0,2% 2,4% -1,0%
GBP / SEK 11,19 0,0% 1,7% -0,3%
DKK / SEK 1,29 0,3% 0,6% 0,0%
NOK / SEK 1,05 0,2% 1,2% -1,0%
EUR / RUB 60,01 0,0% -2,9% -6,8%
EUR / BRL 3,33 0,3% -2,2% -3,0%
EUR / CNY 7,35 0,1% -1,8% 0,3%
BRL / SEK 2,88 0,0% 2,7% 3,2%
CNY / SEK 1,30 0,2% 2,3% -0,2%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Efter en öppning svagt nedåt rörde sig börserna i New York i närheten av oförändrat territorium på tisdagen. Både dollar och yen stärktes, liksom guld, i investerarnas jakt på säkra placeringar.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,2 procent till 20.689. Nasdaqs kompositindex handlades upp 0,1 procent till 5.899 medan S&P 500 var oförändrat vid 2.360.

Efter ett passerat kvartal som var det bästa för amerikanska aktier sedan 2013 ifrågasätter nu vissa om optimismen över president Donald Trumps tillväxtpolitik har gått för långt.

"Hårda data börjar svaja och det kommer att sätta vissa av de Trumporsakade affärerna under press. /…/ Bucklor i bilförsäljningen är möjligen en tidig varning för en smula svaghet i den amerikanska ekonomin", sade Tim Haywood, investeringschef vid GAM, till Bloomberg News.

Modeföretaget Ralph Lauren ska göra nedskärningar i syfte att spara 140 miljoner dollar årligen. Åtgärderna, som bland annat medför att flaggskeppsbutiken Polo på Manhattans Fifth Avenus stängas, ska enligt planerna vara genomförda i slutet av första kvartalet 2018. Bolaget ska röra sig mot en mer kostnadseffektiv e-handelsplattform genom ett samarbete med Salesforce Commerce Cloud. Aktien handlades ned 4,5 procent.

Klädkedjan Urban Outfitters fanns också bland tisdagens förlorare med en nedgång på 3,1 procent. Försäljningen från nyår fram till dagens datum är ned ett medelstort ensiffrigt procenttal, enligt bolaget vars aktie också nedgraderats av Citi.

Uppåt gick det däremot för verkstadskoncernen Caterpillar som steg 2 procent. Bidragande var att Goldman Sachs lagt till bolaget på sin så kallade "conviction"-lista över särskilt rekommenderade aktier. Bland de saker som enligt Goldman Sachs talar för aktien nämns att maskinmarknaden befinner sig i ett tidigt stadium av återhämtning. Dessutom uppskattas strategin med fokus på att förbättra avkastningen på eget kapital, snarare än jakt på marknadsandelar.

Elbilstillverkaren Tesla, som rusade på måndagen efter oväntat starka leveranssiffror för årets första kvartal, fortsatte uppåt med ytterligare 1,7 procent. Aktien passerade därmed 300-dollarsvallen och stängde på 303:70 dollar.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde förvisso tisdagen ovanför nollstrecket men bytte tecken kring lunchtid och fortsatte alltså något nedåt efter måndagens tapp.

De stora Europabörserna visade dock på mindre plusnoteringar. Sektormässigt återfanns råvaruaktier och hälsovårdsbolag i toppen medan banker och telekom tillhörde förlorarna i den europeiska handeln.

Storbolagsindexet OMXS30 slutade 0,3 procent ned till nivån 1.567. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till drygt 16 miljarder kronor.

"OMXS30 har stått och stampat senaste månaden med avtagande momentum. Vi befinner oss i ett avvaktande vänta och se-läge inför rapporterna. Värderingarna har kommit upp och investerare vill nu se att vinsterna kommer ikapp. Historiskt brukar april vara en bra månad innan vi går in i en säsongsmässigt svagare period på året", kommenterade Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG, för Nyhetsbyrån Direkt.

ABB steg runt 1 procent efter sitt förvärv av det Österrikebaserade automationsbolaget B&R i en affär som värderar B&R till nära 2 miljarder dollar.

Tele 2 tappade knappt 1 procent. Barclays har sänkt rekommendation för Tele2 till undervikt från jämvikt. Barclays hänvisar sin nedgradering till att aktien har utvecklats klart bättre än sektorn det senaste året. Telia backade i sin tur över 1 procent.

Ögonstyrningsbolaget Tobii hamnade i blickfånget efter att Carnegie sänkt sin rekommendation till behåll. Bolagets affärsområde Tobii Dynavox kommer att påverkas mer negativt av den nya regeringen i USA än vad investmentbanken tidigare räknat med. Aktien tappade närmare 7 procent.

Avanza steg över 4 procent. Aktien, som har pressats av courtagekrig tidigare i år, drog en lättnadens suck av ökad kundinströmning.

Bland de mindre bolagen avancerade Bravida nära 2 procent efter att installationsbolaget fått en höjd rekommendation av SEB, upp till köp från behåll.

Nischbanken Resurs var upp 1,4 procent efter att SEB höjt sin rekommendation till köp från behåll.

Spelbolaget G5 Entertainment noterades 10 procent högre sedan den preliminära försäljningen under årets första kvartal visat sig ha stigit med 127 procent till 230 miljoner kronor.

DNB och ABG inledde bevakning av bioteknikbolaget Oncopeptides med köprekommendationer. Aktien steg knappt 2 procent.

Fastout var drygt 4 procent upp. VR- och drönarbolaget uppger att 25 kunder har tecknat avtal sedan bolaget lanserade en ny virtual reality-produkt för tre veckor sedan.

Isofol Medical debuterade på First North med att avsluta på 27 kronor jämnt, klart under teckningskursen på 29 kronor.

Eatgood handelsstoppades på Aktietorget efter att ha stigit med 21 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Industrivärden Neutral 175 SEK - -

Makro idag

Period Estimat Föregående
SW 08:30 Silf/Swedbank: inköpschefsindex tjänster MAR 59,8
SW 09:30 Industriproduktion (m/m)/(å/å) FEB 2.0%/1.3%
SW 09:30 Industriorder (m/m)/(ej sj. å/å) FEB -2.6%/0.0%
SW 09:30 Tjänsteproduktion (m/m)/(å/å Adj.) FEB 1.1%/7.7%
GE 09:55 Markit Industri-PMI (def) MAR F 55.6/57.0 55.6/57.0
EC 10:00 Markit tjänste-PMI (def) MAR F 56.5/56.7 56.5/56.7
NO 11:00 Huspriser (sj. m/m)/(å/å) MAR 0.6%/13.0%
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w/e -0.8%
US 14:15 ADP sysselsättning privat sektor MAR 180k 298k
US 15:45 Markit tjänste-PMI MAR F 52,9
US 16:00 ISM-index tjänster MAR 57 57,6
US 20:00 Protokoll från FOMC-mötet

Övrig marknadsinformation

Upplysningar

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Rekommendationer per den 5 april 2017

Antal Andel av totalen Andel av MCAP
Starkt köp 4 (1) 4% 4%
Köp 55 (4) 57% 61%
Neutral 32 (4) 33% 29%
Minska 5 5% 2%
Sälj 0 0% 0%

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ).

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.
 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument.

Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2012.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg