Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd torsdagen den 5 oktober 2017 kl. 08:29.

Börsnoteringar

OMXSPI Grå pil åt sidan 0,0% OMX30 Grön uppåt pil 0,1% DJIX Grön uppåt pil 0,1% NASDAQ Grå pil åt sidan 0,0%
589,8 1651,1 22661,6 6534,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lundin Mining Köp 69 (67) SEK
Hydro Köp 64 (58) NOK
Subsea 7 Köp 150 (130) NOK
Scatec Solar Köp (Ingen rek) 51 NOK
Tallink Köp (Neutral) 1,15 EUR
XXL Köp (Ingen rek) 110 NOK
Boliden Behåll 285 (275) SEK

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:69,00 SEK
Pris:60,50 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/04 kl. 06:28
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Köp

Jagar tillväxt med fylld kassa

Avyttringen av andelen på 24% i Tenke för 1,1 miljarder USD förser Lundin Mining med en kraftfull krigskassa för framtida tillväxt. Ett flertal organiska tillväxtprojekt är väl på gång och företagsaffärer står högt på dagordningen. Vi attraheras av exponeringen mot koppar (cirka 65%) och mot zink (cirka 15%) och vi förväntar oss en fortsatt uppvärdering av aktien. Vi upprepar Köp. Riktkursen höjs till 69 SEK (67), mot bakgrund av höjda koppar- och zinkestimat.

Solid och väldiversifierad tillgångsbas

Lundin Mining har en diversifierad tillgångsbas med gruvor i Nord- och Sydamerika och Europa. Avyttringen av andelen på 24% i Tenke för 1,1 miljarder USD förser Lundin Mining med en kraftfull krigskassa för framtida tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Ett flertal organiska tillväxtprojekt i pipeline

Lundin Mining har flera attraktiva tillväxtmöjligheter, t ex Eagle East-fyndigheten, den planerade fördubblingen av zinkproduktionen i Neves-Corvo, underjordsexpansionen i Candelaria och zinkexpansionen i Zinkgruvan (cirka +10%).

Fördubblad zinkproduktion

Det största tillväxtprojektet är zinkexpansionen vid Neves-Corvo i Portugal. Den årliga zinkproduktionen planeras fördubblas till ett snitt på cirka 150 000 tpa under åren 2020-30p och toppa på 180 000 tpa vid 2021p. Blyproduktionen planeras bli fyra gånger högre, jämfört med dagens nivåer.

Många möjligheter att skapa aktieägarvärde

Vi höjer EBITDA för 2018-19p med cirka 10% efter våra uppjusterade koppar- och zinkestimat. Den goda tillgångsbasen, den starka balansräkningen och det fria kassafödet leder till en riktkurshöjning till 69 SEK (67). Vi upprepar Köp.

Lundin Mining (LUMI)
Köp Sälj Info

Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:64,00 NOK
Pris:59,80 NOK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/04 kl. 05:55

INFÖR RAPPORT

Köp

Högre priser lyfter vinsten

Inför Q3-rapporten den 25 oktober uppdaterar vi vinstestimaten mot bakgrund av starka aluminiumpriser och en uppgång i alumina (aluminiumoxid). De högre priserna påverkar främst vinsten för 2018p, vilken dras upp med cirka 12%. Vinsten för 2017p är mer eller mindre oförändrad. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 64 NOK (58).

Stark utveckling för aluminium och alumina

Prisuppgången på aluminium och alumina har varit kraftig de senaste månaderna (11% och 47% över Q2-snittet). Detta är en följd av ett nytt regelverk som stipulerar att kinesiska producenter måste minska utbudet från november till mars.

Q3-fokus på kostnader och Karmöy

För Q3 slår de högre priserna sannolikt inte ännu igenom. Vi förväntar oss att EBITDA sjunker något Q/Q, på grund av lägre USD/NOK. Fokus i rapporten ligger på kostnadsutvecklingen för Bauxit & Alumina och på Karmöy, som inleder sin produktion i Q4.

Sapaförvärvet fullt konsoliderat i Q4 2017p

Hydros förvärv av Sapa var färdigställt den 2 oktober och konsolideras fullt ut i Q4. Efter förvärvet ökar rörelseresultatfördelningen för 2018p för raffinaderi från 8% till 21% och oljeproduktion sjunker till 69% från 80%.

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 64 NOK (58)

Vi höjer EBITDA för 2018p med cirka 10%. Riktkursen höjs till 64 NOK (58). Riktkursen baseras på 7x EBITDA för 2018p (det historiska snittet).

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:130,50 NOK
Analytiker: Kevin Roger
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/05 kl. 04:49

UPPDATERING

Köp

Ett starkare bolag som förtjänar högre multiplar

Subsea 7 är nu ett betydligt starkare bolag än tidigare (position, teknologi, diversifiering, flotta, integrerad allians, ledning och strategi). Vi anser att det nu är motiverat med en högre värderingsmultipel och höjer den till 7,3x (6,3x). Riktkursen höjs till 150 NOK (130). Köprekommendationen upprepas.

En starkare aktör i sektorn

Vid botten i cykeln brukade Subsea 7 historiskt handlas till cirka 7x EV/EBITDA, en multipel vi använde i vår summan-av-delarna-värdering (diskonterat med 10% eftersom vår värdering är baserad på EBITDA för 2019p). De senaste 18 månaderna har dock gjort Subsea 7 till en betydligt starkare aktör.

Ingen förändring i estimaten

Vi ändrar inte i estimaten. Vi fortsätter att förvänta oss en EBITDA-marginal på cirka 21% för 2018-19p (kontra cirka 30% för 2016-17p), pressad av lägre bidrag från äldre kontrakt, men stöttad av högre kapacitetsutnyttjande av flottan, högre intäkter från PLSV och frånvaron av omstruktureringskostnader.

Ny multipel: EV/EBITDA 7,3x

Totalt sett är Subsea 7 nu ett betydligt starkare bolag än tidigare och vi anser att det är motiverat med en högre värderingsmultipel och höjer den till 7,3x. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 150 NOK (130). Subsea 7 fortsätter att vara vår favorit inom E&C offshore.

Scatec Solar

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:51,00 NOK
Pris:44,10 NOK
Analytiker: Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/04 kl. 06:40

NY BEVAKNING

Köp

Sluta leta

Scatec Solar erbjuder precis den sortens förnyelsebara exponering som många investerare har letat efter: diversifierad och förutsägbart operativt kassaflöde i kombination med starka tillväxtutsikter.

Återupptagen bevakning

Vi återupptar bevakningen på den norska integrerade solkraftsproducenten med en Köprekommendation. Scatec Solar bedöms fyrdubbla sin 322 MW tillgångsbas till slutet på 2018 och utnyttjar sin unika affärsmodell och marknadsposition för att säkra tillväxt det kommande årtiondet.

Uppstart av nära 900 MW

De kommande 3-6 månaderna kommer sannolikt vara fyllda av positiva signaler för Scatec Solar, eftersom bolaget meddelar uppstarten av en konstruktion nära 900 MW av backlogprojekt.

12-månaderspotential på 20%

Vi ser en uppsida på 20% på vår 12-månaders riktkurs på 51 NOK, vi ser ännu större potential för långsiktiga investerare då ett framgångsrikt utförande av pipeline indikerar ett värde på 61 NOK per aktie, upp 43%.

Tallink

Rek: Köp (Neutral)
Riktkurs:1,15 EUR
Pris:1,04 EUR
Analytiker: Marek Randma

UPPDATERING

Köp

Uppåtgående trend i trafikvolymerna

 • Trafikvolymer växer tack vare extra kapacitet på rutten till Riga.
 • Ökad konkurrens fortsätter att påverka linjen mellan Helsingfors och Tallinn.
 • Vi uppgraderar till Köp (Neutral). Riktkursen är 1,15 EUR.

Kursfallet skapar uppsida

Vi gör inga större förändringar i våra estimat då septembersiffrorna var i linje med våra estimat och trafiksiffrorna hittills i år. Vår EBITDA-tillväxt på 6,4% för 2017p baseras huvudsakligen på marginalåterhämtningen i segmenten i Finland-Estland samt Finland-Sverige som under 2016 var bortskämda med överkapacitet och engångshändelser. Vår sänkning på 7% i EBITDA för 2018p baseras på lägre intäkter från uthyrningen av fartyg då tre Superfastfartyg kommer att säljas. Våra antaganden indikerar EV/EBITDA för 2018p på 7,3x, P/B på 0,8x och en uppgång till 14% fritt kassaflöde från 2018p på grund av sjunkande investeringar. Vi behåller vår riktkurs på 1,15 EUR men höjer vår rekommendation till Köp (Neutral) då aktiekursens nedgång den senaste tiden skapar potential.

Tallink Grupp (TAL1T)
Köp Sälj Info

XXL

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:86,50 NOK
Analytiker: Hans-Marius Lee Ludvigsen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/04 kl. 05:24

NY BEVAKNING

Köp

Skalfördelar

XXL är den ledande nordiska sportkedjan med cirka 70 butiker och onlineverksamhet i Norden och Österrike. XXL kommer att fortsätta att expandera sitt beprövade koncept, gynnat av skalfördelar, för att uppnå flera år av tvåsiffrig tillväxt. Vår studie av onlineverksamheten pekar på att XXL är en av de främsta sporthandlarna online. Svåra väderförhållande och oro över e-kommersen har tryck ner XXL-aktien med 23% sedan toppen. Med ett P/E-tal på 16x för 2018p, trots VPA-tillväxt på 23% för 2017-20p, ser vi ett attraktivt tillfälle att gå in i aktien. Redan den befintliga verksamheten är nära att motivera dagskursen, vilket implicerar att potentiella nyetableringar av butiker erbjuder potential. Vi inleder följaktligen bevakningen med en Köprekommendation. Riktkursen är 110 NOK.

Investeringsscenario

XXL kommer att fortsätta att uppnå skalfördelar och förstärka multikanalkonceptet till att leverera tvåsiffrig tillväxt i flera år framöver. Vi hävdar att den senaste tidens svaga kursutveckling ger ett verkligt bra köptillfälle. Ett P/E-tal på 16x för 2018p, trots VPA-tillväxt på 23% för 2017-20p, är mycket lockande.

Värdering

Vi använder flera metoder för att uppnå riktkursen på 110 NOK. Vi identifierar ett värstascenario på 38 NOK och ett optimistiskt scenario på 178 NOK och vi hävdar att positiva överraskningar ligger närmast tillhands. En relativ värdering indikerar ett motiverat P/E-tal på 20-22x för 2018p, vilket indikerar ett motiverat värde på 105-115 NOK per aktie.

XXL ASA (XXL)
Köp Sälj Info

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:287,40 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/04 kl. 06:30

UPPDATERING

Behåll

Utvecklingen återspeglas i värderingen

Aktien har genomgått en välförtjänt omvärdering de senaste åren givet en stark zinkmarknad och en återhämtning i kopparpriset. Vi ser ytterligare potential så fort valutamotvinden upphör. Vi ser dock begränsat värderingsstöd i dagsläget. Vi upprepar rekommendationen Behåll. Högre estimat för koppar och zink höjer dock riktkursen till 285 SEK (275).

Förstärkt tillgångsbas och höjd konkurrenskraft

De senaste tio åren har Boliden arbetat hårt för att stärka tillgångsbasen och öka konkurrenskraften. 2017p blir sannolikt toppnivån vad gäller investeringar (cirka 6 miljarder SEK), vilket skulle börja beskriva en rörelse mot underhållsnivåer (cirka 3,2 miljarder SEK).

Belåningen under målet vid slutet av 2017p – höjd utdelning?

Efter en återhämtning i metallpriserna och flera år av investeringar och dessutom goda resultat i Kevitsaförvärvet kommer bolaget sannolikt att hamna under belåningsmålet på 20% vid slutet av 2017p. Våra estimat indikerar en belåning på cirka 15% vid slutet av 2017p, att jämföra med 32% vid slutet av 2016. Vi ser en potential till höjd utdelning under våren 2018p på 1,5 – 2 miljarder SEK (ytterligare direktavkastning på 2-3%) för att ligga i nivå med belåningsmålet.

Styrka i metallportföljen och i den integrerade affärsmodellen

Den integrerade affärsmodellen (med gruvor och smältverk) och åren av investeringar har förbättrat Bolidens position på den globala kostnadskurvan och höjt konkurrenskraften. Vi höjer våra VPA-estimat med 3-7% mot bakgrund av de höjda koppar- och zinkestimaten. Aktien handlas dock till 6x EV/EBITDA i den högre delen av de senaste fem årens handelsomfång. När valutavinden vänder, om metallmarknaden är fortsatt stark, finns dock ytterligare potential.

Boliden (BOL)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 589,8 0,0% 1,8% 10,3%
OMX30 1651,1 0,1% 1,7% 8,8%
OMXC 854,7 0,4% 1,6% 18,1%
OMXH 9749,6 -0,1% 1,9% 9,5%
OMXN 784,0 -0,6% 0,6% 14,6%
FTSE 100 (GB) 7467,6 0,0% 2,1% 4,5%
DAX Perf (DE) 12970,5 0,5% 2,5% 13,0%
RTS (Russia) 1137,1 0,6% 0,9% -1,3%
CAC 40 (France) 5363,2 -0,1% 1,5% 10,3%
Dow Jones 22661,6 0,1% 1,4% 14,7%
NASDAQ 6534,6 0,0% 1,3% 21,4%
OMXH25 4028,1 0,0% 2,1% 9,5%
OMXC20 1040,5 0,4% 1,6% 18,1%
S&P 500 (US) 2537,7 0,1% 1,2% 17,7%
Euro Stoxx 50 3594,9 -0,3% 1,1% 13,4%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 56,0 0,0% -3,2% 1,9%
Copper 6453,0 0,1% 0,1% 34,7%
Gold 1274,3 0,2% 0,2% -0,7%
Lead 2585,0 3,4% 3,4% 23,2%
Nickel 10640,0 0,8% 0,8% 4,8%
Zinc 3370,0 1,4% 1,4% 40,2%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,23 0,10 0,05 -5,71
USA, 10 Year 99,10 0,01 -0,06 3,16
Germany, 10 years 100,43 0,08 0,14 2,46
GB, 10 years 127,16 -0,28 0,00 23,30
Finland, 10 years 0,61 -0,01 0,26 0,48
Norway, 10 years 101,61 0,20 0,21 2,86
STIBOR, 3 month -0,48 -0,01 -0,06 0,10
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,18 -0,1% -0,3% -9,3%
EUR / SEK 9,53 -0,3% -0,5% -0,5%
USD / SEK 8,10 -0,3% -0,7% -10,8%
GBP / SEK 10,76 -0,1% -1,5% -4,1%
DKK / SEK 1,28 -0,3% -0,5% -0,6%
NOK / SEK 1,02 0,0% -0,5% -3,4%
EUR / RUB 67,71 -0,6% -0,8% 5,2%
EUR / BRL 3,68 -0,6% -1,7% 7,2%
EUR / CNY 7,81 0,1% 0,4% 6,6%
BRL / SEK 2,59 0,3% 1,2% -7,2%
CNY / SEK 1,22 -0,3% -0,8% -6,7%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Efter sex raka dagar med uppgångar handlades New York-börserna till just över oförändrade nivåer under onsdagen. Efter några timmars handel hade indexen avancerat till hävdad tendens för att sedan retirera och stänga vid en oförändrad tendens. De senaste sju börsdagarnas uppgång summerar till knappt 1,7 procent.

Vid 22-tiden var Dow Jones Industrial Average upp 0,1 procent till nivån 22.662. Det bredare S&P 500 steg med 0,1 procent till nivån 2.538. Nasdaqs kompositindex var oförändrad vid nivån 6.535.

Sektorvis gick kraftbolag starkast med en positiv rörelse som uppgick till 1 procent. I motsatt riktning gick bankerna med en nedgång på 0,3 procent.

På aktiefronten sågs stora rörelser bland läkemedelsbolagen. Mylan avancerade 16 procent medan Teva i sin tur föll 15 procent på beskedet att Mylan fått godkänt i USA för att sälja det första generiska preparatet av Tevas toppsäljande ms-läkemedel Copaxone.

Under onsdagskvällen lanserade Google en fästbar kamera. Nyheten fick Go Pro att tappa 6 procent.

Teknikjätten Apple handlades ned 1 procent efter nya uppgifter om att Iphone X försenas. Enligt sajten Brightwire kan den nya flaggskeppsprodukten försenas till i december. Nyheter om krav från EU tyngde också Apple och Amazon. EU-kommissionen har slagit fast att Luxemburg gett Amazon omkring 250 miljoner euro i olagliga statsstöd i form av skattefördelar. EU stämmer också Irland för att landet inte har krävt tillbaka olagliga statsstöd på 13 miljarder euro från Apple.

Office Depot föll 16 procent efter en vinstvarning för helåret 2017.

Tesla handlades upp 2 procent till 355 dollar. Nomura har inlett bevakning av elbilsleverantören med en köprekommendation och en riktkurs på 500 dollar.

Konsensusprognosen inför fredagens officiella arbetsmarknadsrapport pekar mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 80.000 i september jämfört med månaden före, med en ökning på 74.000 i privat sektor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade aningen högre på onsdagen efter ett ryck sent under eftermiddagen och kunde därmed summera den trettonde uppgångsdagen i rad.

I omvärlden uppvisade börserna små förändringar. Amerikansk jobbdata från ADP för september utföll ungefär som väntat, något svagare än månaden före i spåren av flera orkaner.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,1 procent till nivån 1.651. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 14,4 miljarder kronor.

Sökföretaget Eniro rusade närmare 40 procent sedan långivare gett klartecken åt bolaget att fortsätta sin räddningsplan, trots att färre än vad bolaget hade hoppats på anslöt sig till erbjudandet riktat till ägare av konvertibler och preferensaktier. Eniros preferensaktie steg 45 procent.

Bland vinnarna fanns även Fingerprint Cards som steg 2,5 procent till 23:62 kronor. Boliden avancerade 2,3 procent till 287:40 kronor. Nordea Markets har höjt sin riktkurs på gruvbolaget till 320 kronor.

Hygienbolaget Essity, som gick starkt under tisdagen med stöd av analytikerrekommendationer, rekylerade ned 1,0 procent. På eftermiddagen fick Essity-aktien stöd av att Affärsvärlden rekommenderade köp.

Orderingången på marknaden för tunga lastbilar i Nordamerika fortsatte upp och blev preliminärt 22.600 enheter i september. Volvo-aktien steg 1,1 procent. Analytikerna är ense om att ordersiffran var bättre än väntat, men flaggar samtidigt för att den kan ha påverkats positivt av tidigarelagda beställningar i samband med en amerikansk lastbilsmässa.

Mobilspelsutvecklaren G5 Entertainment var relativt högt omsatt efter beskedet att bolagets intäkter i det tredje kvartalet preliminärt sjönk till omkring 265 miljoner kronor. I andra kvartalet var intäkterna 276 miljoner. Aktien tappade 13 procent, men sedan årsskiftet har den ökat rejält.

Catena Media noterades 3,5 procent ned och har därmed tappat en tredjedel av sitt värde sedan mitten av maj. Sent på tisdagen meddelades att vd Robert Andersson avgår med omedelbar verkan. Bolagets styrelseordförande Kathryn Moore Baker framhöll i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt att Catena Media har vuxit rejält de senaste åren. Två styrelseledamöter i bolaget köpte aktier under onsdagen.

Flygbolaget SAS behövde ställa in flera flygningar sedan bolagets personal på den danska flygplatsen Kastrup lagt ned arbetet och gått på ett fackligt möte. SAS beskrev det som en olovlig arbetsnedläggning. SAS-aktien sjönk 0,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Swedbanks prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Industrivärlden Behåll 163 SEK

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH Börsen stängd 5-6 OCT
GE 09:30 Markit konstruktion-PMI SEP 54,9
SW 09:30 Industriproduktion (m/m)/(ej sj. å/å) AUG -0.8%/n.a. -0.9%/5.3%
SW 09:30 Industriorder (m/m)/(ej sj. å/å) AUG 2.2%/2.1%
SW 09:30 Tjänsteproduktion (m/m sj.)/(å/å adj.) AUG 1.5%/4.1%
US 13:30 Challenger varselstatistik (å/å) SEP 5.1%
EC 13:30 ECB protokoll från policymötet
US 14:30 Nyanmälda arbetslösa w/e 272k
US 14:30 Handelsbalans AUG -$43.4b -$43.7b
US 15:15 Fed: Dudley och Powell talar på Treasury Market Practices Group Conference
US 16:00 Industriorder/Industriorder Ex Trans AUG 0.9%/n.a. -3.3%/0.5%
US 16:00 Order varaktiga varor/varaktiga varor Ex Transport AUG F 1.7%/0.2%
US 16:00 Kapitalvaror Skepp Nondef Ex Flyg AUG F 0.9%/0.7%

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Lundin Mining 7
Hydro Inga tillkännagivanden
Subsea 7 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar Inga tillkännagivanden
Tallink Inga tillkännagivanden
XXL Inga tillkännagivanden
Boliden Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.