Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd fredagen den 13 oktober 2017 kl. 08:53.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,3% OMX30 Grön uppåt pil 0,2% DJIX Röd nedåt pil -0,1% NASDAQ Röd nedåt pil -0,2%
587,1 1644,6 22841,0 6591,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Investor Köp (Köp) 425,00 (385,00) SEK
Kinnevik Köp (Köp) 285,00 (280,00) SEK
Industrivärden Minska (Behåll) 196,00 (163,00) SEK

Investor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:425,00 SEK
Pris:413,00 SEK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/13 kl. 4:53
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Köp

Intresanta onoterade innehav

Vi har uppdaterat substansvärdet efter högre marknadspriser och högre riktkurser för portföljbolagen. Vi höjer riktkursen till 425 SEK (385). Substansrabatten på 15% ger en positiv bild och vi upprepar Köp.

Attraktiv onoterad portfölj med fokus på kvalitet

Den onoterade portföljen utgör cirka 30% av det rapporterade substansvärdet. Bolagen är främst verksamma inom hälsovård och det största innehavet är Mölnlycke (cirka 15% av vårt substansvärde). De övriga innehaven står för cirka 10% och utgörs av Aleris, Braunability, Laborie, Permobil, Grand Group, 3 Scandinavia och EQT.

Starka finanser ger potentiella kompletterande förvärv

Investor har en belåning på låga 4,7% (Q2 2017). Detta är under målet på 5-10% och ger bolaget utrymme till nya investeringar. Vi bedömer att det mest sannolika användandet av den starka balansräkningen på kort sikt är kompletterande förvärv i den onoterade portföljen – främst i Mölnlycke.

Vi höjer riktkursen till 425 SEK (385) och upprepar Köp

I den onoterade portföljen värderar vi bolagen med Investors marknadsvärden från Q2 2017, eller i nivå med noterade konkurrenter. Vårt motiverade substansvärde uppgår till 499 SEK per aktie och med en rabatt på 15% (treårssnittet) hamnar vi på en riktkurs på 425 SEK. Vi upprepar Köp.

Investor B (INVE B)
Köp Sälj Info

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:269,60 SEK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/12 kl. 4:56

UPPDATERING

Köp

Fortfarande attraktiv – riktkursen höjs till 285 SEK

Sedan vår rapport den 20 september där vi belyste potentialen i Kinneviks största onoterade innehav, Global Fashion Group (GFG), har aktien utvecklats bra och rabatten har sjunkit. Vi ser fortsatt potential och uppdaterar substansvärdet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 285 SEK (280).

Rabatten sjunker, men är fortfarande på attraktiva nivåer

Kinnevik har utvecklats bra de senaste veckorna eftersom det största innehavet Zalando (cirka 39% av substansen) gått starkt. Substansrabatten har sjunkit från 18% den 20 september till dagens cirka 14%.

Ytterligare potential i GFG vid värdering i nivå med konkurrenterna

GFG värderas nu till 1,3x EV/S, att jämföra med konkurrenternas 2x EV/S. Med en stark finansiell position och EBITDA på tydlig väg mot lönsamhet bedömer vi att värderingen förbättras kommande kvartal. Vi värderar GFG till 1,5x EV/S för 2017p, vilket ger en uppsida på 6 SEK per Kinnevikaktie. Denna uppsida kan dock öka till 16 SEK om vi värderar GFG till 2x EV/S för 2018p.

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 285 SEK

Vi har uppdaterat substansvärdet med riktkursen från Kepler Cheuvreux och de senaste marknadspriserna för Kinneviks innehav och vårt substansvärde blir 324 SEK per aktie, kontra marknadsvärdet på 311 SEK per aktie. Vid riktkursen 285 SEK handlas aktien till en substansrabatt på 12%, vilket är i nivå med det senaste treårssnittet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 285 SEK (280).

Kinnevik B (KINV B)
Köp Sälj Info

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:39,33 SEK
Analytiker: Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/12 kl. 4:44

UPPDATERING

Köp

Starkt Europa väger upp ett svagare USA

Q3 förväntas bli ett ytterligare tecken på stadig återhämtning, men påverkat av säsongsmässigt svagare sommarmånader och underhållskostnader. Utsikterna för Q4 bör kunna vara goda för SSAB Europa och SSAB Specialstål, motsvarande 75% av försäljningen 2017p. Drivkrafterna är starka europeiska marknadsutsikter och återhämtning inom tung industri. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK inför Q3-resultatet.

Säsongsmässigt svagare Q3

Vi förväntar oss ett EBITDA för det säsongsmässigt svagare Q3 på 1 968 MSEK, att jämföra med Q2:s starka 2 167 MSEK. I Q3 2016 uppnåddes dock bara 1 635 MSEK.

Q3 presenteras den 24 oktober

Q3-resultatet publiceras den 24 oktober klockan 07,30. En press- och analytikerkonferens hålls 09,30.

Förbättrade utsikter för SSAB Europa och SSAB Specialstål

Återhämtningen i kärnslutanvändarsegmentet för specialstål med höga marginaler, som t ex gruvindustri, bygg och tunga transporter, fortsätter med högre volymer och produktmix som en följd.

Vi ser ytterligare potential och upprepar Köp

De kommunicerade 2020-målen är i fas och på vissa områden före plan. Vi ser fortsatt potential mot bakgrund av målen för särskilt specialstål. SSAB handlas till ett försiktigt EV/EBITDA på 6x för tolv månader framåt – och nära historiska bottennivåer. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK inför Q3-resultatet.

SSAB A (SSAB A)
Köp Sälj Info

Marine Harvest

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 NOK
Pris:163,00 NOK
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/12 kl. 5:02

INFÖR RAPPORT

Köp

Stabila siffror väntas i Q3

Marine Harvest släpper vanligvist en handelsuppdatering två veckor efter slutet av det andra kvartalet. Nästa kommer förmodligen att komma ut i början av vecka 42. Q3 2017 verkar bli ytterligare ett stabilt kvartal för laxodlaren, trots löpande kostnadsinflation och svagare spotpriser, vilka är 5-6 % under nivåerna i Q3 2016. Operationellt rörelseresultat väntas bli 189 MEUR, vilket ger en tillväxt på 5%, drivet av 4% högre volymer och betydligt högre avtalade priser. Uppnådda priser estimeras öka 4% i Norge, drivet av högre kontrakt. Kontraktstäckning för kvartalet väntas bli 32%. Vår 12-månaders riktkurs är härledd genom en jämnviktad blandning av en summan-av-delarna och en EV/EBIT-multipel på 9,3x (tio-års medelvärde). Vi upprepar Köp och riktkursen 185 NOK.

Marine Harvest (MHG)
Köp Sälj Info

Industrivärden

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:196,00 SEK
Pris:211,40 SEK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/12 kl. 4:51

UPPDATERING

Minska

Ingen uppsida i substansvärdet och en låg rabatt gör aktien oattraktiv

Vi höjer vår riktkurs på Industrivärden från163 SEK till 196 SEK efter högre spot-priser och riktkurser på portföljbolagen. Industrivärden handlas dock på historisk låg rabatt (5%), utan uppsida i vårt beräknade substansvärde mot marknadsvärdet. Vi nedgraderar Minska (Behåll).

Ingen uppsida i substansvärdet

Industrivärdens största innehav är Handelsbanken, Volvo (Minska, riktkurs 99 SEK) och Sandvik (Behåll, riktkurs 150 SEK), vilka utgör cirka 70% av substansvärdet. På dessa innehav har Kepler Cheuvreux en neutral eller negativ bild. Vi ser fortfarande en uppsida i Essity (Köp, riktkurs 280 SEK), SSAB (Köp, riktkurs 47 SEK), ICA Gruppen (Köp, riktkurs 355 SEK) och Skanska (Köp, riktkurs 227 SEK), men det är inte tillräckligt med uppsida i totalt substansvärde, vilket vi värderar till 221 SEK jämfört med ett marknadsvärde på 222 SEK.

Rabatt på historiskt låga nivåer

Rabatten på substansvärdet har minskat signifikant de senaste åren. Den historiska nivån har legat på cirka 20%, men de senaste tre åren har den legat på cirka 11%. Nuvarande nivå är 5%.

Lägre utväxling för nya investeringar

Industrivärdens byte i ledningen 2015 har följts av en förändrad strategi som inkluderar minskad utväxling och en ny typ av investeringar i delvis mindre bolag med ett marknadsvärde på mellan 3 och 10 MSEK med ett ägarskap på mellan 20-30%. Vi ser inte några nya investeringar på kort sikt.

Vi nedgraderar till Minska (Behåll), riktkursen höjs till 196 SEK (163)

Med ett motiverat värde på 196 SEK för Industrivärden, med en nedsida på cirka 7% av nuvarande pris, ändrar vi vår rekommendation till Minska (Behåll).

Industrivärden C (INDU C)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 587,1 0,3% -0,6% 9,8%
OMX30 1644,6 0,2% -0,5% 8,4%
OMXC 857,3 -0,3% 0,3% 18,5%
OMXH 9787,1 0,0% 0,0% 9,9%
OMXN 790,4 0,3% 0,1% 15,6%
FTSE 100 (GB) 7556,2 0,3% 0,6% 5,8%
DAX Perf (DE) 12982,9 0,1% 0,1% 13,1%
RTS (Russia) 1144,0 0,1% 0,0% -0,7%
CAC 40 (France) 5360,8 0,0% -0,3% 10,3%
Dow Jones 22841,0 -0,1% 0,3% 15,6%
NASDAQ 6591,5 -0,2% 0,1% 22,4%
OMXH25 4043,2 0,1% 0,0% 9,9%
OMXC20 1040,4 -0,2% 0,1% 18,5%
S&P 500 (US) 2550,9 -0,2% 0,0% 17,7%
Euro Stoxx 50 3605,5 -0,1% -0,2% 13,9%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 56,3 -1,1% -1,5% 2,3%
Copper 6813,0 1,9% 1,9% 41,8%
Gold 1290,3 0,1% 0,1% 2,7%
Lead 2568,5 1,7% 1,7% 25,8%
Nickel 11195,0 2,0% 2,0% 5,9%
Zinc 3333,0 0,8% 0,8% 47,5%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,48 0,34 0,14 -5,48
USA, 10 Year 99,11 0,05 0,08 3,17
Germany, 10 years 100,50 0,17 0,10 2,53
GB, 10 years 127,06 -0,01 0,04 23,17
Finland, 10 years 0,60 -0,01 -0,02 0,45
Norway, 10 years 101,04 -0,19 -0,52 2,26
STIBOR, 3 month -0,52 -0,01 -0,04 0,07
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,18 0,0% -1,1% -9,9%
EUR / SEK 9,60 0,5% 0,8% 0,1%
USD / SEK 8,10 0,5% -0,3% -10,8%
GBP / SEK 10,66 0,3% -0,1% -5,0%
DKK / SEK 1,29 0,5% 0,8% 0,0%
NOK / SEK 1,03 0,9% 1,0% -2,7%
EUR / RUB 68,39 -0,3% 1,6% 6,2%
EUR / BRL 3,76 0,2% 2,5% 9,4%
EUR / CNY 7,81 0,1% 0,3% 6,5%
BRL / SEK 2,55 0,3% -1,7% -8,5%
CNY / SEK 1,23 0,5% 0,5% -6,0%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Samtliga New York-index backade och stängde på rött i torsdagshandeln. Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,1 procent vid 22.841. S&P 500 backade 0,2 procent och stängde på 2.551. Nasdaqs kompositindex backade även det med 0,2 procent, till nivån 6.607.

Statistik före öppningen visade att kärn-PPI i årstakt var lite högre än väntat och att antalet nyanmälda arbetslösa var färre än väntat förra veckan. Dollarn stärktes något efter att siffrorna släppts.

Sektorsvis inom S&P 500 låg fastigheter långt framme med en uppgång på 0,7 procent. Sämst presterande sektor var telekom som backade 3,5 procent.

På aktiefronten föll teleoperatören AT&T 6 procent, efter att ha meddelat att bolaget räknar med att tappa omkring 90.000 kunder till tjänsten DirecTV, på grund av hårdnande konkurrens på marknaden för strömmad video.

Före börsöppningen rapporterade de båda storbankerna Citigroup och JP Morgan sina resultat, vilket markerade en slags start för rapportsäsongen. Citigroups resultat var något över förväntan och detsamma gällde för JP Morgan, men trots detta handlades båda aktierna ned. Citi tappade omkring 3,5 procent och JP Morgan 1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen höll sig inom ett snävt intervall från oförändrade nivåer på torsdagen och stängde i en oregelbunden tendens. Rampljuset riktades mot de rapporterande klädbolagen där Kappahl glänste medan RNB hamnade i snålblåsten.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning upp 0,2 procent till 1.645. Omsättningen var 12,2 miljarder kronor.

På valutamarknaden noterade kronan en svag utveckling efter KPI-statistik från SCB som inte nådde upp till förväntningarna. KPIF steg med 2,3 procent i årstakt under september jämfört med förväntningarna på en uppgång med 2,5 procent enligt konsensus från SME Direkt. Dollarn fick sig en skjuts uppåt och noterades vid 8:10 kronor.

Kappahl steg 12 procent. Rörelseresultatet på 139 miljoner kronor för kvartalet juni-augusti var högre än analytikernas förväntan om 111 miljoner, enligt SME Direkt. Kappahl föreslår en extra utdelning via ett automatiskt inlösenförfarande, i tillägg till höjd ordinarie utdelning.

En förbättrad lagermix, gynnsamma valutautsikter och en fortsatt tro på den polska vändningen gör Kappahls vd Danny Feltmann optimistisk kring resan mot marginalmålet.

RNB gjorde däremot en förlust på 13 miljoner kronor under perioden juni till augusti, jämfört med en vinst på 10 miljoner under samma period i fjol. Omsättningen i jämförbara butiker var ned 1,0 procent i kvartalet. Aktien föll nästan 9 procent.

UBS har sänkt sin rekommendation för Nordea till neutral från köp. Riktkursen drogs ned från 117 till 110 kronor. Nordea sjönk 0,5 procent till 109:70 kronor.

Bland storbolagen på OMXS30 var SSAB bästa aktie med en uppgång på 2 procent. Lundin Petroleum sänktes 0,5 procent med press från sjunkande oljepriser.

Bergs Timber levererade ett förbättrat resultat i sitt fjärde kvartal samt kom med förslag om en utdelning på 0:05 kronor per aktie. Sågverksbolagets aktie stärktes med 1,5 procent.

Nordax steg knappt 9 procent efter besked om att Sampo har gått in som ny storägare med ett innehav på 7,6 procent.

Karolinska Developments portföljbolag Bioarctic gjorde entré på Stockholmsbörsen. Utifrån emissionskursen 24 kronor per aktie steg Bioarctic-aktien med 21 procent.

Bolagsbyggaren och it-bolaget Fram rusade upp 57 procent till 31:30 kronor från teckningskursen 20 kronor under sin första handelsdag på torsdagen.

Fastighetsbolaget Corem har kallat till extra bolagsstämma för att öka bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar. Vissa stämmoåtgärder görs för att möjliggöra fortsatt tillväxt, sade Corems vd Eva Landén till Nyhetsbyrån Direkt. Aktien steg 0,7 procent.

Fagerhult sjönk 4 procent. Carnegie har sänkt sin rekommendation för belysningsbolaget till sälj.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
IMF OCT 13-15 Ingves, Skingsley och Jansson deltar I IMF och Världsbankens årliga möte
CH OCT 13 Import/Export (å/å) SEP 15.2%/9.8% 13.3%/5.5%
GE OCT 13-17 Grossistpriser (m/m)/(å/å) SEP 0.3%/3.2%
SW 06:00 Maklarstatistik bostadspriser SEP
GE 08:00 KPI (m/m)/(å/å) SEP F 0.1%/1.8% 0.1%/1.8%
GE 08:00 KPI EU-harmoniserad (m/m)/(å/å) SEP F 0.0%/1.8% 0.0%/1.8%
SW 09:00 Valueguard: bostadspriser (m/m)/(å/å) SEP 1.8%/9.2%
SW 09:15 KI: lönebildningsrapporten 2017
SW 10:45 Skingsley: Fintech: En game changer för finansiella institut och jämställdhet
US 14:30 KPI (m/m)/(å/å) SEP 0.6%/2.3% 0.4%/1.9%
US 14:30 KPI ex mat och energi (m/m)/(å/å) SEP 0.2%/1.8% 0.2%/1.7%
US 14:30 Genomsnittliga veckolöner/timlöner (å/å) SEP 0.9%/0.6%
US 14:30 Detaljhandel Advance/Ex Auto (m/m) SEP 1.6%/0.9% -0.2%/0.2%
US 14:30 Detaljhandel Ex Auto och Gas SEP 0.4% -0.1%
US 16:00 Michiganindex Sentiment/nuvarande situation/förväntningar OCT P 95.0/n.a./n.a. 95.1/111.7/84.4
US 16:00 Lager osålda varor AUG 0.5% 0.2%
G20 18:30 Presskonferens

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Investor Inga tillkännagivanden
Kinnevik 3
SSAB 3
Marine Harvest Inga tillkännagivanden
Industrivärden Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.