Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 08:59.

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -0,1% OMX30 Röd nedåt pil -0,1% DJIX Grön uppåt pil 0,2% NASDAQ Grå pil åt sidan 0,0%
585,1 1636,9 22997,4 6623,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:79,05 SEK
Analytiker: Johan Eliason
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/17 kl. 06:18
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

INFÖR RAPPORT

Köp

Förlorar en stor återförsäljare i USA

Husqvarnas förlust av en stor återförsäljare i USA gör att vi åter undrar om den förlustbringande CB-divisionen bör stängas. Vid en stängning skulle marginalmålet bli 15% snarare än dagens 10% och en högre värdering skulle bli möjlig. Vår VPA påverkas sannolikt med 2-5% på kort sikt. Q3-rapporten kommer på fredag med ytterligare detaljer. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Consumer Brands förlorar volymer

Husqvarna meddelade att Consumer Brands (CB-divisionen) kraftigt kommer att minska volymerna, när en av de större USA-kunderna lämnar. CB-försäljningen sjunker med 1 miljard SEK (2,5% av koncernförsäljningen) för 2018p. Koncernmarginalmålet på 10% upprepas. Husqvarnas aktie föll med 5% efter nyheterna. Vi estimerar att detta leder till att vi sänker våra 2018-19p-estimat med 2-5%.

Bör verksamheten behållas?

Det som hänt gör att frågan åter kommer upp om huruvida verksamheten bör behållas eller inte. Divisionen har varit förlustbringande sedan 2012 och uppnådde bara breakeven under 2016. Förväntningarna låg på förlust för 2017. Vi anser att en stängning vore det bästa. Detta skulle implicera ett koncernmarginalmål 15% snarare än dagens 10%, vilket sannolikt kan ge en högre värdering.

Var det på gång ändå?

Husqvarna har inte meddelat vilken återförsäljare det rör sig om, men vi förväntar oss att det är den återstående verksamheten vid Sears. Husqvarna förlorade en stor del av denna redan 2010-11. Sears Canada gick i konkurs i somras och det återstående Sears US såg sin aktie falla med ytterligare 12% igår. Det är troligtvis bättre för Husqvarna att lämna Sears på ett ordnat sätt än att vara med om en krånglig säsong. Vår riktkurs på 95 SEK är baserad på en historisk rabatt på 5% gentemot de svenska sektorkonkurrenterna, eller P/E 17,5x för 2018p.

Husqvarna B (HUSQ B)
Köp Sälj Info

BillerudKorsnäs

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:125 SEK
Pris:140,1 SEK
Analytiker: Mikael Jafs
Chef Aktieanalys Sverige, Chefsanalytiker skog, papper, förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/17 kl. 06:25

EFTER RAPPORT

Minska

Q3 under konsensus

BillerudKorsnäs rapporterade ett rörelseresultat för Q3 på 681 MSEK, 2% under konsensus. Framtidsbedömningen för Q4 var generellt ljus. Efterfrågan och orderläget visar styrka, med normala säsongseffekter. Bolaget bedömer att det blir vissa prishöjningar i Q4. VD varnar för ytterligare engångsposter i Q4 på 30 MSEK i samband med investeringen i Gruvön.

2018 – ytterligare kostnader

BillerudKorsnäs förväntar sig ytterligare engångsposter 150 MSEK för Gruvön, genom volymförluster och upplärning av personal. Innan den nya kartongmaskinen på Gruvön startas 2019 behöver man bygga upp lager på cirka 20k ton. Ledningen bedömer att de totala råmaterialkostnaderna kan komma att påverkas av ökad marknadsefterfrågan (vi tolkar detta som en varning om ökade kostnader). Dessutom förväntas massapriserna sjunka under året. MG-maskinen, flyttad från Tervasaari till Skärblacka, startas upp och förväntas producera 40k ton, framför allt under den andra halvan av året. Enligt VD förväntas priset öka på förpackningspapper, i lokal valuta.

Värdering

Vi upprepar Minska och riktkursen 125 SEK. Vår benchmark är multiplar på liknande bolag, i detta fall förpackningsproducenter i vår bolagsbevakning. Snittet för dessa bolag är EV/EBITDA på 7,5x (målmultipel) för 2017. I kontrast handlas BillerudKorsnäs till 8,2x.

BillerudKorsnäs (BILL)
Köp Sälj Info

Com Hem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140 SEK
Pris:115,3 SEK
Analytiker: Stefan Billing
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/17 kl. 07:47

EFTER RAPPORT

Köp

Q3 – första intrycket

Com Hem rapporterade ett Q3-resultat med EBITDA 2-3% över förväntningarna. Försäljningen var marginellt under förväntningarna. Organiska intäkter, EBITDA och tillväxt i fritt kassaflöde blev respektive 4%, 5% och 2%. Guidningen för helåret och medellång sikt upprepades. Bolaget avser att föreslå en ökning av utdelningen med 50%, till 6 SEK per aktie 2018. Dessutom föreslås återköp på 40-50 MSEK per månad.

Utveckling

Com Hem-segmentet rapporterade försäljning och EBITDA i linje med förväntningarna. Boxer presterade försäljning i linje med förväntningarna, men EBITDA var 13-14% högre än väntat. Com Hem-segmentet rapporterade en stark ökning med 11 000 abonnenter (7 000-8 000 i Q1-Q2). Boxer fortsätter att förlora DTV-kunder (11 000 i Q3 kontra 9 000 i Q2 och 17 000 i Q1). Antalet fasta bredband fortsatte dock att öka (5 000 i Q3 kontra 4 000 i Q2 och 3 000 i Q1).

Oförändrad guidning; utdelningen höjs med 50% under 2018

Avsikten att föreslå en ökning av utdelningen med 50% under 2018, kombinerat med planerade återköp, pekar på en total utskiftning av kapital på 1,6-1,7 miljarder SEK. Vi ser ytterligare potential i denna siffra.

Värdering och rekommendation

Vi rekommenderar Köp. Riktkursen är 140 SEK och återspeglar vår DCF-värdering.

Com Hem (COMH)
Köp Sälj Info

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:48,32 SEK
Analytiker: Sebastien Sztabowicz
Chef för IT-hårdvara
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/17 kl. 06:30

INFÖR RAPPORT

Behåll

Svaga resultat inför 20 oktober

Vi förväntar oss svaga resultat för Q3 med motståndskraftig försäljning men stora rena operativa förluster (på grund av lägre kapitaliserade FoU-kostnader). Vi tror ledningen bekräftar den vaga utsikter framöver och upprepar Behåll.

Motståndskraftig försäljning under Q3 tack vare lätta jämförelsetal

Vi förväntar oss motståndskraftig försäljning på 46,9 miljarder SEK, ner 8% å/å, 2% LFL och 6% q/q (1% under konsensus) med hjälp av väldigt enkla jämförelsetal (försäljningen sjönk 14% LFL förra året).

Svaga resultat för Q3

Trots motståndskraftig topplinje under Q3 förväntar vi oss svaga resultat globalt med: 1) bruttomarginal upp 20 bps q/q till 30% under Q3 (konsensus: 29,8%) med högre nätverksmarginal (tack vare upprampningen av ERS) men lägre kapitaliserad FoU (500 MSEK negativ påverkan, som i hög grad påverkar IT & Cloud); 2) 1,2 miljarder SEK rena operativa förluster under Q3 (mot 0,6% marginal under Q2 och mycket lägre än konsensus förväntade förlust på 169 MSEK) med opex upp 5% q/q (500 MSEK negativ påverkan från lägre kapitaliserad FoU delvis motverkat av sjunkande dollar.

Svaga utsikter framöver

Ledningen bör bekräfta försiktig utsikt för de kommande kvartalen (mobilmarknaden sjönk med höga ental detta år) och kan upprepa sin ambition att dubbla marginaler efter 2018 (med 10 miljarder SEK ytterligare sparränta till 2018), vilket vi tror är väldigt osannolikt innan år 2020.

Vi upprepar Behåll och riktkursen 47 SEK.

Ericsson B (ERIC B)
Köp Sälj Info

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,30 EUR
Pris:4,99 EUR
Analytiker: Sebastien Sztabowicz
Chef för IT-hårdvara
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/17 kl. 06:31

INFÖR RAPPORT

Köp

Motståndskraftiga Q3-resultat inför 26 oktober

Trots att Nokia kan rapportera mjuk försäljning för Q3 kan marginalerna vara motståndskraftiga och ledningen kan meddela ännu ett återbetalningsprogram och bekräfta helårsguidningen. Vi behåller Köp och riktkursen 6,3 EUR.

Mjuk försäljning, ner 5% LFL under Q3

Trots att kortsiktig efterfrågan fortsätter vara osäker (främst i USA och i mindre utsträckning i Europa) modellerar vi mjuk försäljning på 5,6 miljarder EUR för Q3, ner 6% å/å, 5% LFL och plan q/q (i stort sett i linje med konsensus)

Motståndskraftiga marginaler i Q3 trots kortsiktig press på FoU

Trots kortsiktig press på FoU (behöver accelerera investeringar för att utveckla nya features för sina basstationer, utveckla sin 5G-räckvidd och integrera ALU:s basstationer) kan marginaler fortsatt vara motståndskraftiga under Q3. Bruttomarginalen kan klättra 120 bps å/å till 41,2% för Q3 (konsensus 41%) medan ren operativ marginal kan sjunka 30 bps å/å till 9% (konsensus: 9,5%) med gradvis upprampning av kostnadsbesparingar motverkat av högre FoU (+3% å/å).

Ytterligare återbetalningsprogram framöver

Nokia tog emot en stor betalning från Apple under Q2 (1,7 miljarder EUR) samt att det tidigare återköpsprogrammet tar slut under Q3 kan koncernen äntligen meddela ett till återbetalningsprogram. Trots kortsiktig motvind tror vi Nokia kan bekräfta helårsguidningen för 2017, inklusive: 1) nätverksförsäljning ner 2-5% detta år (KECH: -4% LFL med rum för gradvis stabilisering under Q4); 2) ren operativ marginal för nätverk mellan 8-10% detta år (KECH: 9,5% marginal, upp 60 bps å/å).

Vi behåller Köp och riktkursen 6,3 EUR.

Nokia (NOKIA SEK)
Köp Sälj Info

Carlsberg

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:630 DKK
Pris:715 DKK
Analytiker: Richard Withagen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/17 kl. 13:47

INFÖR RAPPORT

Minska

Tillväxt hålls tillbaks av Ryssland

Vi förväntar oss Carlsberg att rapportera 1,4% lägre volymer på en organisk basis i Q3, och en organisk tillväxt i intäkter på 2,9%. Vi uppskattar 1,0% organisk tillväxt i volym i öl-segmentet i Västeuropa. Det är upp till en jämförelsebas, men notera en långsam start i Norden i Q3. Organisk tillväxt i intäkter Asien väntas bli 8,1%. Det är en högre tillväxt än vad vi har sett på ett tag, som reflekterar de bättre underliggande trenderna, särskilt i Kina. Bra väderförhållande i Kina har också bidragit till detta. Tillväxten hålls tillbaks av Ryssland. För det första, ökar försäljning i Östeuropa trots en tuff jämförelse med förra årets organiska tillväxt på 16%. För det andra, har PET-lagstiftningen fortsatt haft en ogynnsam påverkan på volymen. För det tredje, har Carlsberg en prissättning i Ryssland, som håller tillbaka tillväxten i volym. Vi förväntar oss Carlsberg att upprepa förväntningarna på helår 2017 med ensiffrig organisk tillväxt i rörelseresultat.

Vår rekommendation är Minska, med en riktkurs på 630 DKK.

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 585,1 -0,1% -0,3% 9,4%
OMX30 1636,9 -0,1% -0,4% 7,9%
OMXC 852,0 -0,3% -0,2% 17,8%
OMXH 9814,4 0,1% 0,2% 10,3%
OMXN 788,7 -0,3% 0,1% 15,3%
FTSE 100 (GB) 7516,2 -0,1% -0,3% 5,2%
DAX Perf (DE) 12995,1 -0,1% 0,4% 13,2%
RTS (Russia) 1146,6 -1,0% 1,0% -0,5%
CAC 40 (France) 5361,4 0,0% 0,0% 10,3%
Dow Jones 22997,4 0,2% 0,7% 16,4%
NASDAQ 6623,7 0,0% 0,6% 23,0%
OMXH25 4049,1 0,0% 0,1% 10,0%
OMXC20 1032,2 -0,5% -0,4% 17,8%
S&P 500 (US) 2559,4 0,1% 0,3% 16,8%
Euro Stoxx 50 3607,8 0,0% 0,2% 14,3%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 57,9 0,1% 2,2% 5,3%
Copper 7046,0 -0,2% -0,2% 50,8%
Gold 1284,8 -1,4% -1,4% 2,4%
Lead 2496,0 -2,7% -2,7% 25,6%
Nickel 11675,0 -1,0% -1,0% 12,3%
Zinc 3130,0 -5,8% -5,8% 38,5%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 99,16 0,12 0,71 -4,87
USA, 10 Year 99,18 0,03 0,12 3,25
Germany, 10 years 101,28 0,06 0,75 3,36
GB, 10 years 128,16 0,65 0,91 24,69
Finland, 10 years 0,52 -0,01 -0,07 0,26
Norway, 10 years 101,55 0,04 0,24 2,79
STIBOR, 3 month -0,52 0,00 -0,03 0,07
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,18 0,4% 0,6% -9,3%
EUR / SEK 9,59 0,2% 0,5% 0,1%
USD / SEK 8,16 0,5% 1,1% -10,2%
GBP / SEK 10,74 -0,3% 0,7% -4,3%
DKK / SEK 1,29 0,2% 0,5% -0,1%
NOK / SEK 1,03 -0,3% 0,9% -2,8%
EUR / RUB 67,53 0,0% -1,3% 4,9%
EUR / BRL 3,74 0,1% 0,0% 8,9%
EUR / CNY 7,78 0,0% -0,1% 6,1%
BRL / SEK 2,57 0,1% 0,6% -8,1%
CNY / SEK 1,23 0,2% 0,6% -5,7%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i USA fortsatte på tisdagen att hålla sig till mycket små indexförändringar. Dollarn fortsatte att stärkas något, medan USA-räntorna först steg men sedan föll tillbaka något efter obekräftade uppgifter om att president Donald Trump vill ha John Taylor, en ekonom vid Stanford University, som ny Fed-chef.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,2 procent till 22.997, efter att flera gånger under handelssessionen ha passerat 23.000-nivån. Det bredare S&P 500 steg 0,1 procent till 2.559 och det tekniktunga Nasdaqs kompositindex var oförändrat på 6.624.

Oljepriset visade upp lugnare rörelser efter måndagens klättring, som fick bränsle av oro i norra Irak mellan kurder och den irakiska centralregeringen. Både WTI och Brent var vid börsens stängning något högre, och WTI-oljan handlades strax under 52 dollar fatet.

Johnson & Johnson, tillverkare av hälso- och sjukvårdsprodukter, slog analytikerförväntningarna för både resultat och försäljning i tredje kvartalet och höjde också sin helårsprognos. Aktien stängde till slut upp 3,4 procent.

Rapporter fick även investmentbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley att handlas åt olika håll: för Goldman blev facit en nedgång med 2,6 procent, medan Morgan Stanley lyckades stiga 0,4 procent. Båda investmentbankerna nådde annars intäkter och resultat som var högre än väntat.

Streamingjätten Netflix tog in fler abonnenter än förväntat under årets tredje kvartal, visade delårsrapporten som kom sent på måndagskvällen. Aktien föll tillbaka 1,6 procent, efter att ha handlats upp under måndagsbörsen.

Mc-tillverkaren Harley-Davidson handlades upp 2 procent trots minskad vinst och försäljning i senaste kvartalet, eftersom siffrorna trots allt var något över analytikerförväntan.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 sjönk 0,1 procent till 1.637. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 15,5 miljarder kronor.

På de fyra ledarplatserna i OMXS30 återfanns storbankerna som gynnades av positiva amerikanska bankrapporter och makrodata. Handelsbanken höjdes 2,4 procent inför onsdagens delårsrapport medan övriga storbanker steg 0,8-1,0 procent.

Klädbolaget H&M var högst omsatt och sjönk 1,8 procent medan Skanska sänktes 1,9 procent. Nordea uppgav i en analys att relationen mellan risk och möjlighet ligger på nedsidan inför nästa veckas Skanska-delår.

Volvo rullade ned 1,0 procent. Dagens Industri skrev att bolaget fortsatt lider av stora överbelastningsproblem i tredje kvartalet. Lastbilstillverkarens problem har varit klart större än vad Volvo förutsåg vid halvårsrapporten, enligt tidningen.

Biometribolaget Fingerprint tappade 2,0 procent till 22:14 kronor efter att ha haft en turbulent handel på måndagen med medieuppgifter om att en potentiell budgivare dragit sig tillbaka.

Delårsrapporterande Billerud Korsnäs aktie sänktes 3,6 procent, trots att resultatet för tredje kvartalet som helhet inte visade några större avvikelser. Bolaget flaggade dock för extrakostnader om 30 miljoner kronor av engångskaraktär kring Gruvön i fjärde kvartalet.

Com Hem klättrade 4,4 procent. Bolaget levererade ett underliggande ebitda-resultat i tredje kvartalet på 762 miljoner kronor, vilket överträffade analytikers förväntan om 746 miljoner, enligt SME Direkts konsensus. Kabelbolagets styrelse föreslår att utdelningen höjs till 6 kronor per aktie, men att takten för aktieåterköpen dras ned.

En annan vinnare var kontraktstillverkaren Note som steg 8,5 procent. Nettoresultatet i kvartalet ökade med 40 procent till 16 miljoner kronor efter ett omsättningslyft på 7 procent.

Etikettsbolaget Nilörngruppen föll dock 10,4 procent efter att ha redovisat en något lägre vinst för det tredje kvartalet. Vd Claes af Wetterstedt uttryckte viss besvikelse över bolagets siffror för det tredje kvartalet, men hyser förhoppningar om en stark avslutning på året.

SEB har sänkt sin rekommendation för Byggmax till behåll från köp. Sjunkande bostadspriser utgör ett orosmoment, enligt banken. Byggmax backade 5,9 procent.

Husqvarna ökade 1,8 procent. Didner & Gerge har ökat sitt innehav i trädgårdsprodukttillverkaren till 5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Atlas Copco Behåll 352 SEK 3,50 3,53
Getinge Behåll 178 SEK na 1,30

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN 03:00 Kommunistpartiets 19:e partikongress inleds
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w/e -2.1%
EC 13:45 EBC:s Praett i panel i Frankfurt
US 14:00 Fed's Dudley och Kaplan diskuterar ekonomisk utveckling
US 14:30 Husstarter/(m/m) SEP 1180k/0.0% 1180k/-0.8%
US 14:30 Byggnadstillstånd/(m/m) SEP 1230k/-3.3% 1300k/5.7%
US 20:00 Fed: Beige book

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Husqvarna Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs Inga tillkännagivanden
Com Hem 3
Ericsson 3
Nokia Inga tillkännagivanden
Carlsberg Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.