Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 08:28.

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -0,1% OMX30 Grå pil åt sidan 0,0% DJIX Röd nedåt pil -0,5% NASDAQ Röd nedåt pil -0,5%
587,8 1649,7 23329,5 6563,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Hydro Köp 68 (64) NOK
Stora Enso Köp 14,50 (14) EUR
Telenor Minska 155 (150) NOK

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,50 EUR
Pris:13,08 EUR
Analytiker: Mikael Jåfs
Chef Svensk Analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:11
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Ett starkt Q3-resultat

Stora Enso rör sig bort från att vara en europeisk pappersproducent. Följaktligen startar man massabruk med låga kostnader i Latinamerika och kartongbruk i Kina. Som en följd av detta kommer det långsiktiga lönsamhetsmönstret att förbättras. Kartongbruket i Kina håller dock tillbaka lönsamheten på kort till medellång sikt. Bolaget rapporterade ett starkt Q3-resultat och vi höjer riktkursen till 14,5 EUR (14).

Q3 slog konsensus med 9%

Stora Enso rapporterade ett rörelseresultat för Q3 på 290 MEUR (KECH och konsenus: 267 MEUR). Detta var 9% bättre, likt UPM som tidigare rapporterat. Samtliga affärsområden utom papper slog konsensus.

Framtidsbedömning

Framtidsbedömningen är en smula dämpad och indikerar att rörelseresultatet för Q4 förväntas bli något lägre än eller i nivå med Q3-resultatet. Detta är dock det normala säsongsmönstret på grund av julsäsongen som stänger ner kvartalet i slutet av december.

Riktkursen höjs till 14,5 EUR

Vi förväntar oss att omvandlingen av bolaget leder till att avkastningen på eget kapital ökar från de senaste årens cirka 6% till 13% de kommande 3-4 åren. Detta bör kunna leda till att pris/BV stiger till 1,75x (kontra dagens 1,5x). En teoretisk beräkning skulle resultera i en kurs på 18 EUR. Vår målmultipel på 2018-estimaten är 1,6x på medellång sikt. Vi höjer riktkursen till 14,5 EUR (14). Köprekommendationen upprepas.

Stora Enso R (STE R)
Köp Sälj Info

Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:62,55 NOK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:36

EFTER RAPPORT

Köp

Fortsatt potential

Hydro rapporterade ett resultat något svagare än väntat, främst förklarat av lägre priser och högre kostnader inom Bauxite & Alumina. Stabila utsikter för aluminium och full integration av Sapa gör att vi höjer riktkursen till 68 NOK (64).

EBITDA cirka 1% under konsensus och rörelseresultatet cirka 4% under

Hydro rapporterade ett EBITDA på 3 889 MNOK, cirka 1% under konsensus på 3 912 MNOK. Rörelseresultatet kom in på 2 446 MNOK, kontra konsensus på 2 552 MNOK. Missen på 4% beror främst på lägre priser, högre kostnader och högre avskrivningar inom Bauxite & Alumina. Rolled Products var svagare, på grund av vissa operationella frågor som fortsätter att påverka negativt. Bolaget ser viss negativ påverkan även i nästa kvartal.

Riktkursen höjs till 68 NOK, Köp upprepas

Totalt sett förväntar vi oss bara små förändringar i konsensusestimaten för 2017. Konsensusestimaten för 2018 kan rentav påverkas positivt , eftersom de senaste prisökningarna för aluminium och alumina inte helt verkar ha vägts in. Hydro ger en positiv framtidsbedömning för aluminiummarknaden, där man ser en efterfrågan som ökar med 5-6% under 2017, kontra tidigare 4-6%. Bolaget ser en marknadsbalans för 2017 och för 2018 ser man ett litet underskott som kan fortsätta att stötta priset på aluminium. Vår riktkurs på 68 NOK baseras på EV/EBITDA på 7x för 2018, vilket är i linje med det historiska snittet. Vi upprepar Köp.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:41,00 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:09

EFTER RAPPORT

Köp

Återhämtningen fortsätter

SSAB:s Q3-resultat visade åter att bolaget är på rätt väg, med ett fortsatt bra kassaflöde. Amerika stod ut positivt och Specialstål visade tecken på ytterligare förbättring och stark slutanvändarefterfrågan. Vi gör små estimatförändringar och upprepar Köp och riktkursen 47 SEK.

Q3 EBITDA: 6% över konsensus

EBITDA i Q3 uppgick till 2 016 MSEK och överträffade vårt estimat med 2,5% och konsensus med 6%. Den främsta avvikelsen var i Amerika med ett EBITDA på 468 MSEK, kontra konsensus 372 MSEK. Vi förväntar oss att SSAB återinför utdelningen (1 SEK per aktie) vid Q4-presentationen.

Stabilt Q4 med blandad bild

I Europa förväntas efterfrågan bli god. Generellt förväntas leveranserna i Q4 hamna i linje med Q3. Bolaget förväntar sig något lägre priser Q/Q. Vi förväntar oss dock en säsongsbetingad upphämtning i SSAB Europa och vi ser fortsatt potential för Specialstål.

Ytterligare potential för Specialstål – Köp upprepas

2020-målen ligger i nivå med eller före plan, på vissa områden. Målen inkluderar att lyfta Specialståls leveranser med 35% till 1,35Mt och att öka antalet medlemmar i wearpart till över 500 (från 265). SSAB handlas till låga EV/EBITDA för tolv månader framåt på cirka 6x. Vi upprepar Köp och riktkursen 47 SEK.

SSAB A (SSAB A)
Köp Sälj Info

Ahlstrom-Munksjö

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,00 EUR
Pris:17,28 EUR
Analytiker: Mikael Jåfs
Chef Svensk Analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:17

EFTER RAPPORT

Köp

Q3 i linje med konsensus

Ahlstrom-Munksjö framställer fiberbaserade specialprodukter, som t ex filter, dekorpapper och slippapper. De två bolagen Ahlstrom och Munksjö slogs samman i Q2. Vi använder en DCF-metod för att uppnå riktkursen 20 EUR. Vi upprepar Köp.

Q3 i linje med estimaten

Bolaget levererade ett EBITDA på 70,4 MEUR, i linje med konsensus och våra estimat. Bolaget är en av de största nettoköparna av massa, som blivit betydligt dyrare under 2017. Bolaget har dock kunnat kompensera genom kostnadsminskningar och prishöjningar på slutprodukter.

Framtidsbedömningen upprepas

Framtidsbedömningen upprepas. VD bedömer att EBITDA blir högre än de 268,7 MEUR som rapporterades 2016. Vi förväntar oss EBITDA runt 290 MEUR för helåret 2017.

Estimatrevideringar

Vi höjer EBITDA-estimaten för 2017 med 1,8% och för 2018-19 med cirka 2,5%. Vi har också förändrat vår VPA-kalkyl så att den nu inkluderar alla enheter relaterade till sammanslagningen.

Värdering

Med tanke på att bolaget framställer specialprodukter med stabil efterfrågan och att cyklikaliteten är lägre än hos många skogs- och förpackningsbolag anser vi att en DCF-metod är lämplig vid beräkningen av riktkurs. Vi antar en långsiktig EBIT-marginal på 7,5%. Detta leder till en riktkurs på 20 EUR. Vi upprepar Köp.

Kesko

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:51,00 EUR
Pris:44,88 EUR
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/25 kl. 06:34

EFTER RAPPORT

Köp

Q3 – första intrycket

Kesko rapporterade ett justerat rörelseresultat 6% under konsensus, drivet av främst svagare lönsamhet i verksamheterna Building och Technincal trade. Guidningen över minskande försäljning (på grund av avyttring) men förbättrat rörelseresultat upprepades. Konsensus förväntade en försäljningstillväxt på -1% och en ökning på 15% i jämförelsebart rörelseresultat 2018p.

Anständig organisk tillväxt

Keskos försäljning minskade med 5% under Q3 2017, drivet av avyttringar i verksamheterna Buildings och Technical trade. Nettoförsäljningen ökade med 1,8% exklusive valuta och avyttringar.

Oförändrad guidning

Kesko förväntar sig att nettoförsäljningen de kommande tolv månaderna ligger under de föregående tolv månaderna på grund av avyttringar, medan jämförelsebart rörelseresultat förväntas överskrida nivåerna under de föregående tolv månaderna. Konsensus förväntar nolltillväxt i försäljningen för 2018p, medan jämförelsebart rörelseresultat förväntas växa med 13%. Vi upprepar Köp och riktkursen 51 EUR.

Marine Harvest

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 NOK
Pris:161,20 NOK
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:19

INFÖR RAPPORT

Köp

Inför Q3

Då nyckelsiffrorna (operativt rörelseresultat) för kvartalet alltid är kända innan handelsuppdateringen är Marine Harvests fullständiga kvartalsrapporter oftast odramatiska. Företaget rapporterade preliminära siffror den 16 oktober som i stort sett var i linje med våra och konsensus estimat men med 5% lägre volymer än väntat, vilket indikerar en tillväxt i operativt rörelseresultat på 5%. Vi har uppdaterat våra siffror inför Q3-rapporten den 1 november och lämnar våra estimat i stort sett oförändrade för 2017-2019p.

Kostnaderna sjunker

Lönsamhet per kilo skördat kom in på runt 2 EUR per kg skördat, 7% över förväntningarna, drivet av främst MH Norge och MH Skottland då företaget verkar ha lyckats att markant reducera kostnaderna i dessa regioner. Vi upprepar Köp och riktkursen 185 NOK.

Marine Harvest (MHG)
Köp Sälj Info

XXL

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:88,00 NOK
Analytiker: Hans-Marius Ludvigsen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:02

EFTER RAPPORT

Köp

Q3: Sverige är tillbaka och en flygande start i Österrike

XXL rapporterade ett EBITDA för Q3 på 252 MNOK (KECH: 252 MNOK, konsensus: 242 MNOK). Marginalerna i Norge var litet svaga, men Österrike och Sverige/Finland kompenserade mer än väl för detta. Vi bedömer att detta kommer att övertyga investerare om att marknaderna utanför Norge fungerar väl, vilket stärker vår bedömning om tvåsiffrig tillväxt under flera år framåt. Vi gör bara små estimatförändringar, men vi bedömer att konsensus höjs med cirka 2%. Vi upprepar Köp och riktkursen 110 NOK.

Scenariot bekräftas

Vi gör bara små estimatförändringar för 2017-18 (något lägre VPA för 2017p på grund av engångsbetonade valutaeffekter på de finansiella kostnaderna). XXL kommer att öppna fem butiker i Q4 (förväntat) och siktar på 7-10 under 2018 (vi förväntade 10-12). Vi upprepar Köp och riktkursen 110 NOK.

XXL ASA (XXL)
Köp Sälj Info

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:155,00 NOK
Pris:172,80 NOK
Analytiker: Stefan Billing
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/10/26 kl. 05:32

EFTER RAPPORT

Minska

Q3 – första intrycket

Telenor rapporterade ett EBITDA för Q3 2% över konsensus och i nivå med våra estimat. Justerat för de tre noterade asiatiska bolagen som tidigare Q3-rapporterat var EBITDA 3% över konsensus och i nivå med våra estimat. Organisk slutanvändarservice inom mobil ökade intäkterna med 3%. Organisk EBITDA växte med cirka 9%, stöttat av effektiviseringar och lägre rörelsekostnader i LC. Norden överraskade positivt, men Myanmar negativt. Telenor upprepade marginalguidningen för 2017.

Utveckling

Organisk slutanvändarservice inom mobil ökade intäkterna med 3% (2% i Q3 2016), oförändrat från Q2 (4% i Q2 2016). Organisk intäktstillväxt var 1%, ner från 2% i Q2. Organisk EBITDA växte med cirka 9%. Avvikelser i EBITDA var generellt låga med Sverige 7% över och Myanmar 12-15% under förväntningarna.

Guidningen för 2017 upprepas

Bolaget förväntar sig intäktstillväxt på 1-2%, EBITDA-marginal på 38-39% och investeringar i förhållande till försäljning på 15-16%, exklusive Spectrum.

Värdering och rekommendation

Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 155 NOK (150).

Telenor (TEL)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 587,8 -0,1% 0,0% 10,0%
OMX30 1649,7 0,0% 0,3% 8,7%
OMXC 853,8 0,2% -0,7% 18,0%
OMXH 9896,6 -0,6% 0,8% 11,2%
OMXN 798,1 0,9% 1,3% 16,7%
FTSE 100 (GB) 7447,2 -1,1% -1,3% 4,3%
DAX Perf (DE) 12953,4 -0,5% -0,7% 12,8%
RTS (Russia) 1118,1 -0,8% -2,6% -3,0%
CAC 40 (France) 5374,9 -0,4% -0,2% 10,5%
Dow Jones 23329,5 -0,5% 0,7% 18,0%
NASDAQ 6563,9 -0,5% -0,9% 21,9%
OMXH25 4100,1 -0,6% 1,2% 11,4%
OMXC20 1036,9 0,2% -0,6% 18,0%
S&P 500 (US) 2557,2 -0,5% -0,2% 17,3%
Euro Stoxx 50 3591,5 -0,5% -0,8% 14,2%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 58,4 0,0% 0,4% 6,2%
Copper 6970,5 -1,5% -1,5% 47,7%
Gold 1275,0 -0,1% -0,1% 0,4%
Lead 2485,5 -0,7% -0,7% 20,1%
Nickel 11860,0 -0,8% -0,8% 15,7%
Zinc 3251,5 -0,4% -0,4% 37,9%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,55 -0,17 -0,44 -5,42
USA, 10 Year 98,10 -0,10 -0,96 2,11
Germany, 10 years 100,17 -0,04 -0,78 2,18
GB, 10 years 126,70 -0,55 -1,05 22,68
Finland, 10 years 0,63 0,00 0,10 0,53
Norway, 10 years 100,72 -0,23 -0,63 1,93
STIBOR, 3 month -0,54 0,00 -0,01 0,05
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,18 -0,4% -0,3% -9,9%
EUR / SEK 9,71 0,5% 1,1% 1,3%
USD / SEK 8,22 0,1% 0,8% -9,5%
GBP / SEK 10,90 1,1% 1,5% -2,9%
DKK / SEK 1,30 0,5% 1,1% 1,3%
NOK / SEK 1,02 -0,2% 0,1% -2,9%
EUR / RUB 68,10 0,5% 0,8% 5,8%
EUR / BRL 3,83 -0,2% 2,6% 11,5%
EUR / CNY 7,84 0,5% 0,6% 7,0%
BRL / SEK 2,54 0,8% -1,4% -9,1%
CNY / SEK 1,24 0,0% 0,5% -5,3%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex backat 0,5 procent till 23.329. Det bredare indexet S&P 500 föll lika mycket till 2.557 och även Nasdaqs kompositindex sjönk 0,5 procent, till 6.564.

Spekulationerna fortsatte dagen efter att de republikanska senatorerna Jeff Flake och Bob Corker öppet kritiserat Donald Trump, samtidigt som han försöker få igenom stora förändringar av det amerikanska skattesystemet.

"Hela Jeff Flake-historien vid slutet av gårdagens handel tog lite tid för marknaden att smälta. Om vi är vid en punkt där Flake och Corker tar upp jakten på presidenten, då måste han verkligen förhandla för att få till den skattereform han vill ha", säger Michael O'Rourke, chef för marknadsstrategi vid Jones Trading Institutional Services, till Bloomberg News.

Boeing föll med 2,8 procent sedan bolagets prognoser för det kommande året varit lägre än analytikerna hade räknat med. Analytikern Carter Copeland vid Melius Research uppmanade dock marknaden att passa på att köpa flygplanstillverkaren med motiveringen att det inte finns något annat sätt att tolka bolagets rapport, än det optimistiska sättet.

Apotekskedjan Walgreens rörde sig mellan plus och minus efter att ha publicerat resultaten för tredje kvartalet. Efter ett par timmars handel hade aktien hunnit med att stiga, sedan sjunka och så stiga igen: Walgreens stängde drygt 3 procent upp.

Försvarsbolaget Northrop Grumman steg 3,6 procent efter att ha höjt utsikterna för helåret. För resultatet per aktie räknar bolaget med att det hamnar mellan 12:90-13:10 dollar, högre än bolagets tidigare uppskattning 12:35-13:05 dollar.

Mexikanska snabbmatskedjan Chipotle fortsätter göra investerarna besvikna. Resultatet för tredje kvartalet var lägre än marknaden räknat med och aktien föll hela 14,6 procent. Det var dock ingen brist på faktorer som enligt Chipotle bidrog: stigande priser på avokado, orkaner som tvingat restauranger att stänga, kostnader för att hejda en hackerattack. Bolaget hävdade att svårigheterna var tillfälliga, men investerarna var skeptiska.

Halvledarbolaget AMD föll med 13,5 procent sedan bolagets prognos för bruttomarginalen gjort analytiker besvikna. Grafikverksamheten var bättre än väntat, men kunde inte väga upp för mikroprocessorverksamheten som knappt visade någon tillväxt.

Allt fler anställda sägs upp vid elbilstillverkaren Tesla och uppsägningarna ska, enligt tv-kanalen CNBC som citerar ett antal nuvarande och tidigare anställda, ha spridit sig från motordivisionen till olika Solar City-kontor runt om i USA. Enligt före detta Tesla-anställda har omkring 1.200 personer blivit uppsagda på Tesla och vid Solar City.

Tesla handlades ned med 3,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholm rörde sig på onsdagen i ett ganska snävt intervall kring oförändrade nivåer. Börshumöret ute i Europahandeln var generellt dystrare än på hemmaplan.

Ett ymnigt rapportflöde satte sin prägel på handeln där ett 70-tal bolag återfinns på dagens agenda. Veckan kulminerar på torsdag med nära 100 rapporter för att sedan avluta med cirka 80 på fredagen. Bland de större bolag som levererat kvartalssiffror på onsdagen rörde sig aktiekurserna nedåt mest för SEB och Alfa Laval.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 oförändrat på nivån 1.650 samtidigt som de ledande börserna på kontinenten noterades mellan 0,5 och 1,0 procent ner. Omsättningen på Stockholmsbörsen stannade på 19 miljarder kronor.

SEB backade 1,9 procent efter att i likhet med Swedbank och SHB redovisat ett bättre räntenetto, men något sämre provisionsnetto, än väntat. Nordea, som är sist ut bland storbankerna med sin rapport på torsdag, noterades oförändrat.

Assa Abloy, som backat sedan sin rapport i förra veckan, tappade ytterligare 2,3 procent sedan Exane BNP Paribas sänkt sin rekommendation för låsbolaget till underperform (neutral).

Ståltillverkaren SSAB:s rapport mottogs med pessimism, detta trots att rörelseresultatet kom in 13 procent över snittförväntningarna. Aktien var drygt 1 procent ner, men noteras fortfarande för en uppgång på nära 20 procent sedan årsskiftet.

Alfa Laval sjönk 0,6 procent. Visserligen överträffade orderingången inom marinsegmentet förväntningarna, men i övrigt var rapporten överlag sämre än väntat. Bland analytikers snabbkommentarer syns Barclays observation om att både marin- och "greenhouse"-resultatet var svagt.

Högt i OMXS30 återfanns Sandvik med en uppgång på 2,8 procent i spåren av tisdagens rapport. Securitas fortsatte att stiga för tredje dagen, upp 0,8 procent, efter säkerhetsbolagets delårsrapport i måndags.

Specialistläkemedelsbolaget Sobis resultat i det tredje kvartalet överträffade förväntningarna samtidigt som helårsprognosen höjdes. Strategiuppdateringen som marknadens aktörer hade sett fram emot lämnade däremot ett oklart intryck. Pareto beskrev bolaget som otydliga medan Nordea uppger att den nya strategin låg i linje med förväntningarna. Aktien steg 0,7 procent.

Fingerprint stängde under 20 kronor för första gången sedan våren 2015 inför den delårsrapport som väntas på fredagsmorgonen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
ABB Behåll 24,5 CHF na na
Nokia Köp 6,3 EUR 0,05 -0,01

Makro idag

Period Estimat Föregående
NO 08:00 Arbetslöshet AUG 4.2%
GE 08:00 GfK konsumentförtroende NOV 10,8 10,8
SW 09:30 PPI (m/m)/(å/å) SEP -0.8%/3.8%
SW 09:30 Handelsbalans SEP -5.4b
SW 09:30 Hushållsutlåning (å/å) SEP 7.1%
SW 09:30 Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport -0.50% -0.50%
EC 10:00 M3 (å/å) SEP 5.0% 5.0%
NO 10:00 Norges bank: räntebesked 0.50%
NO 11:00 Norges Banks Olsen talar i Oslo
EC 13:45 Räntebesked (ECB Main 0.00%/0.25%/-0.40% 0.00%/0.25%/-0.40%

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Stora Enso Inga tillkännagivanden
Hydro Inga tillkännagivanden
SSAB 3
Ahlstrom-Munksjö Inga tillkännagivanden
Kesko Inga tillkännagivanden
Marine Harvest Inga tillkännagivanden
XXL Inga tillkännagivanden
Telenor Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.