Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd onsdagen den 15 november 2017 kl. 08:38.

Börsnoteringar

OMXSPI Grå pil åt sidan 0,0% OMX30 Röd nedåt pil -0,1% DJIX Röd nedåt pil -0,1% NASDAQ Röd nedåt pil -0,3%
579,1 1628,5 23409,5 6737,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Ratos Köp 43 (45) SEK
Hufvudstaden Behåll 140 (145) SEK
Outokumpu Minska 7,3 (7,5) EUR
KungsledenKLED
Graf

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:73,00 SEK
Pris:58,90 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/14 kl. 06:33
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Köp

Vinsttillväxten kommer tillbaka

Kungsleden har under de senaste åren blivit mer tillväxtorienterat. Exponeringen är nu större mot Sveriges tre största städer och sannolikheten har ökat för en uppvärdering av fastighetsvärdena. Aktien är billig på alla sätt. Vi förväntar oss vinstmomentum under 2018p, vilket vi bedömer kan leda till en omvärdering.

Hög exponering mot de tre största städerna och fokus på kontor

Stockholm står för 43% av Kungsledens fastighetsportfölj. Göteborg och Malmö står för 9% vardera. Kontor utgör två tredjedelar av totalvärdet, logistik 25% och detaljhandel 8%.

Det “nya” Kungsleden

Kungsleden skiljer sig idag ganska mycket från hur bolaget såg ut för två år sedan. Idag står kontor för 67% (tidigare 55%) och Stockholm, Göteborg och Malmö står för 61% (tidigare 43%). Vi anser att det är dags att se på Kungsleden med nya ögon.

Q3: Värdeförändringarna var en besvikelse

Inkomsterna från fastighetsförvaltning var 3% under vårt estimat. Uppvärderingen av fastigheterna uppgick till 386 MSEK, 34% under vårt estimat. Vi sänker den förväntade uppvärderingen av fastigheterna i Q4 till 800 MSEK.

Aktien är billig på alla sätt

Kungsleden erbjuder en attraktiv direktavkastning på 4,7%, vilket begränsar nedsidan. P/CE ligger på 10x för 2018p, att jämföra med sektorsnittet på 14x. Kungsledenaktien handlas till 75% av substansen för 2018p. Vi anser att sektorns benchmark på 93% är korrekt att använda och vi ser ingen anledning till att Kungsleden inte ska handlas på dessa nivåer. Så trots att vi minskar substansen per aktie upprepar vi riktkursen 73 SEK och Köprekommendationen.

Kungsleden (KLED)
Köp Sälj Info
D. Carnegie & Co BDCAR B
Graf

D. Carnegie & Co

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:113,50 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/14 kl. 06:29

UPPDATERING

Köp

Renoveringar driver upp värdena

D. Carnegie skapar sin egen tillväxt och sitt eget värde genom renoveringar. Hittills har 17% av totalinnehavet renoverats, så det återstår en hel del. Det finns också en stor möjlighet att generera byggrätter på befintliga tomter. Dagens värdering väger inte in kommande värdeökningar och den mycket låga vakansrisken.

Fokus på bostadsfastigheter byggda mellan 1965 och 1975

D. Carnegie hanterar bostadsfastigheter byggda mellan 1965 och 1975, vilka var en del av miljonprogrammet. Mer än 60% av totalinnehavet ligger i Stockholmsregionen.

Renoveringar lyfter fastighetsvärden och hyror

Bolagets strategi är att renovera lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster lämnar, snarare än byggnad för byggnad. Den naturliga omsättningen är 7-8%, vilket sammanfaller med bolagets renoveringstakt. Svensk hyreslagstiftning tillåter hyreshöjningar på 40-45% efter renovering.

Q3: Värdeförändringarna överträffade vårt estimat med 4,5%

Inkomsterna från fastighetsförvaltning uppgick till 137 MSEK, 2,8% under vårt estimat. Uppvärderingen av fastigheterna uppgick dock till 514 MSEK, 4,5% över våra estimat.

En värdering i nivå med närmaste konkurrenten verkar rimlig

D. Carnegie handlas till 75% av substansen för 2018p, att jämföra med sektorsnittet på 81% (närmaste konkurrenten Victoria Park handlas till 92%). Vi ser ingen anledning till att D. Carnegie inte ska handlas på Victoria Parks nivåer. Faktum är att aktien bör handlas med ett premium, med tanke på det större Stockholmsinnehavet. Mot bakgrund av detta upprepar vi riktkursen 140 SEK. Vi fortsätter att rekommendera Köp.

D. Carnegie & Co B (DCAR B)
Köp Sälj Info
Hufvudstaden AHUFV A
Graf

Hufvudstaden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:136,00 SEK
Analytiker: Jan Irhfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/14 kl. 06:35

UPPDATERING

Behåll

Högre hyror redan inprisade

Kontorsmarknaden i Stockholm är mycket stark. Vi bedömer dock att de största hyresökningarna i de centrala affärsdistrikten ligger bakom oss. Med premiumhyror på i vissa fall 10 000 SEK per kvm finns det större potential i områden nära de centrala affärsdistrikten. Hufvudstadens höga exponering mot detaljhandel gör att vi upprepar rekommendationen Behåll.

Över 100 år gammalt, med fastigheter enbart i de centrala affärsdistrikten

Hufvudstadens finansiella risk är mycket låg. Fastighetsportföljen består av 29 fastigheter i Stockholms centrala affärsdistrikt (83% av hyresvärdet). Resten ligger i Göteborgs centrala affärsdistrikt. Kontor utgör 47% av portföljvärdet och detaljhandelsfastigheter 46%.

Stark marknad i Stockholm och Göteborg

Premiumlägen i Stockholm har legat på 4 000-4 500 SEK per kvm de senaste tio åren. Detta förklaras av den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och låg tillgångssida. Det är dock mycket sannolikt att vi går in i ett läge där hyror och avkastningskrav ligger stilla. I så fall skulle avkastningen på eget kapital sjunka från 18% under 2017 till bara 6% 2018p.

Q3: Ökningen av fastighetsvärdena var en besvikelse

Bolaget rapporterade inkomster från fastighetsförvaltning på 284 MSEK i Q3, något under vårt estimat på 286 MSEK. Med en kontraktslängd på nära tre år tar det en viss tid innan marknadshyrorna slår igenom i resultaträkningen. Ökningen av fastighetsvärdena var bara 360 MSEK, att jämföra med vårt estimat på 1 003 MSEK. Detta var en tydlig besvikelse som visar att de nya hyresnivåerna redan inkluderats i fastighetsvärdena.

Hög detaljhandelsexponering ger viss oro

Inklusive uppvärderingen av fastigheterna handlas aktien till 79% av substansen för 2018p. Vårt basantagande för sektorn är 93%, så den lägre värderingen för Hufvudstaden väger in detaljhandelsexponeringen. Den lägre ökningen av fastighetsvärdena gör att vi sänker substansen för 2018p med 4%. Riktkursen sänks till 140 SEK (145), men rekommendationen Behåll upprepas.

Hufvudstaden A (HUFV A)
Köp Sälj Info

Ratos

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:43,00 SEK
Pris:37,34 SEK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/15 kl. 06:22

EFTER RAPPORT

Köp

Svag Q3-rapport på grund av DIAB

Ratos rapporterade ett EBITA för Q3 på 221 MSEK, cirka 20% under vårt estimat på 278 MSEK. Missen förklaras i huvudsak av DIAB som drabbades av problem med kundfordringar. Den svaga utvecklingen för DIAB leder till ett ifrågasättande av bolagets värde. DIAB står för cirka 5% av vårt substansvärde.

Bisnode levererar som förväntat

DIAB rapporterade ett EBITA på -6 MSEK, att jämföra med vårt estimat på +26 MSEK. Mera positivt var att Bisnode (cirka 16% av vårt substansvärde) fortsätter att utvecklas starkt i linje med förväntningarna och presterade en organisk tillväxt på 1% i kvartalet.

Riktkurs på 43 SEK

Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 43 SEK (45).

Getinge BGETI B
Graf

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:152,40 SEK
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Chef tysk analys, Chefsanalytiker Medtech utrustning & tjänster
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/14 kl. 10:57

UPPDATERING

Behåll

Ingen visibilitet och en hel del kvar att göra

Getinge gav en ny guidning i fredags. Vår bild är att det är för tidigt att försöka fånga värdet. Den nya guidningen erbjuder ingen vinstvisibilitet och en hel del åtgärder återstår att genomföra. Det är riktigt att inte ställa ut några löften, men det kommer att försena investeringstillfället – åtminstone fram till mitten av nästa år.

Mycket återstår

Efter avknoppningen i december återvänder fokus till verksamheten och personalen slipper distraktionen. Detta bör kunna stötta försäljningstillväxten, men efter en stor omsättning i kundstocken på USA-marknaden bedömer vi att det tar en stund att få upp farten. FDA-frågor binder fortfarande upp kapacitet och kommer att fortsätta att göra så en tid (ingen guidning gavs om tidtabellen). Värdeprodukter (starkast tillväxt) är i fokus, men omfattningen är fortfarande liten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 165 SEK.

Getinge B (GETI B)
Köp Sälj Info
Kid ASAKID
Graf

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,00 NOK
Pris:46,30 NOK
Analytiker: Hans-Marius Ludvigsen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/15 kl. 06:19

EFTER RAPPORT

Köp

Mindre miss i Q3 – den viktigaste nyheten är Lagunen

Kostnadsinflation orsakade en odramatisk avvikelse i EBITDA i Q3, vilken sänker estimaten med 1%. Den viktigaste nyheten var att Kid meddelade att man kommer att etablera sig i Norges tredje största shoppingcenter Lagunen i Q4 2018. Kid handlas till ett P/E-tal på 11,8x för 2018p, trots en tillväxt i jämförbara butiker på 5,1% hittills i år och en VPA-tillväxt på 9% för 2017p-20p. En direktavkastning på 6% och ett fritt kassaflöde på 8% för 2018p bidrar också till att vi anser att aktien bör värderas till över 50 NOK.

Vi upprepar Köp

Vi nedjusterar VPA-estimaten med 1% för 2017p, mot bakgrund av rapporten. Vi förväntar oss att få se en liknande justering av konsensus. Vi anser att direktavkastningen på 6% för 2018p är mycket attraktiv och vi ser ytterligare potential givet det fria kassaflödet på 8%. Med en stark balansräkning, solid företagsledning och stark historik både i termer av tillväxt i jämförbara butiker och marginaler fortsätter vi att anse att aktien bör värderas till över 50 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen 52 NOK.

Kid ASA (KID)
Köp Sälj Info
OutokumpuOUT1V
Graf

Outokumpu

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:7,30 EUR
Pris:7,39 EUR
Analytiker: Ola Södermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2017/11/15 kl. 06:30

UPPDATERING

Minska

Kapitalmarknadsdag: Ökad transparens för ferrokrom

Ferrokromverksamheten kommer att separeras och inte inkluderas i det europeiska affärsområdet. På kapitalmarknadsdagen meddelades även investeringar i ett nytt schakt och en djupare huvudnivå för att förlänga livslängden på gruvan i Kemi på 250 MEUR samt 100 MEUR på att förbättra koncerneffektivitet. Men, med hänsyn till vår oro kring Amerika upprepar vi Minska och sänker riktkursen från 7,5 EUR till 7,3 EUR.

Ökad investeringsprognos för 2017-20p

Förutom gruvinvesteringen kommer 100 MEUR investeras i ett projekt kallat Chorus. Projektet har som mål att harmonisera affärsprocesser och förkorta ledtider. Investeringar förväntas därmed ligga något över 200 MEUR per år fram till år 2020, jämfört med tidigare förväntade 150-200 MEUR. Detta gör att vi ökar våra investeringsantaganden för att vara i linje med guidningen för 2017-20p.

Högre riskpremium

Vi upprepar Minska och sänker riktkursen från 7,5 EUR till 7,3 EUR, på grund av ökade investeringar som resulterat i lägre värde på rörelsen. Vår riktkurs representerar ett högre riskpremium på grund av ökad osäkerhet i den amerikanska markaden för rostfritt stål.

Outokumpu (OUT1V)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 579,1 0,0% -2,8% 8,3%
OMX30 1628,5 -0,1% -2,5% 7,3%
OMXC 816,4 -0,3% -3,6% 12,8%
OMXH 9492,6 -0,4% -2,7% 6,6%
OMXN 801,9 -0,5% -2,1% 17,3%
FTSE 100 (GB) 7414,4 0,0% -1,3% 3,8%
DAX Perf (DE) 13033,5 -0,3% -2,6% 13,5%
RTS (Russia) 1136,9 -1,0% -0,9% -1,3%
CAC 40 (France) 5315,6 -0,5% -3,0% 9,3%
Dow Jones 23409,5 -0,1% -0,6% 18,5%
NASDAQ 6737,9 -0,3% -0,4% 25,2%
OMXH25 3929,0 -0,5% -2,9% 6,8%
OMXC20 990,3 -0,6% -3,9% 12,8%
S&P 500 (US) 2578,9 -0,2% -0,5% 12,0%
Euro Stoxx 50 3556,4 -0,5% -2,8% 15,2%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 62,2 -1,6% -2,4% 13,2%
Copper 6822,5 0,8% 0,8% 21,4%
Gold 1274,6 -0,3% -0,3% 5,0%
Lead 2477,0 -1,0% -1,0% 15,2%
Nickel 12255,0 -0,2% -0,2% 10,1%
Zinc 3224,0 -0,6% -0,6% 27,0%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 99,61 0,30 -0,21 -4,47
USA, 10 Year 98,27 0,06 -0,87 2,29
Germany, 10 years 100,96 0,19 -0,68 3,02
GB, 10 years 127,50 0,08 -1,00 23,77
Finland, 10 years 0,54 -0,02 0,07 0,31
Norway, 10 years 101,60 0,09 -0,32 2,85
STIBOR, 3 month -0,61 0,00 -0,04 -0,01
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,18 -0,8% -1,5% -9,9%
EUR / SEK 9,92 1,4% 1,7% 3,5%
USD / SEK 8,44 0,6% 0,2% -7,1%
GBP / SEK 11,07 0,6% 0,0% -1,4%
DKK / SEK 1,33 1,4% 1,8% 3,5%
NOK / SEK 1,03 0,0% -0,2% -2,7%
EUR / RUB 70,69 1,9% 3,2% 9,8%
EUR / BRL 3,88 1,3% 2,2% 13,1%
EUR / CNY 7,81 0,8% 1,7% 6,5%
BRL / SEK 2,56 0,1% -0,4% -8,5%
CNY / SEK 1,27 0,6% 0,0% -2,8%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,1 procent till nivån 23.409 medan det bredare S&P 500 tappade 0,2 procent till 2.579. Teknikorienterade Nasdaqs kompositindex sjönk 0,3 procent till 6.738 efter press från bland annat Apple som tappade 1,5 procent.

General Electric föll 5,9 procent. GE:s vd respektive finanschef flaggade för utmaningar och omstruktureringar under det kommande året. I måndags uppgav General Electric att bolaget vill lämna områden motsvarande en femtedel av GE:s intäkter.

På råvarumarknaden backade basmetaller och oljepriset efter Kinastatistiken, medan guldpriset steg i det riskaversiva marknadsklimatet. Oljebolaget Exxon sjönk 0,8 procent. Flera mindre råvarubolag backade mer än så.

Internationella energimyndigheten, IEA, sänkte sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja något för 2017-2018, samtidigt som prognosen för utbudet utanför Opec lämnades i stort sett oförändrad.

Byggvaruhuskedjan Home Depots delårsrapport bjöd på höjda helårsprognoser och ett resultat som slog analytikerprognoserna. Aktien lyftes 1,6 procent.

Bland övriga stigande bolag i Dow Jones storbolagsindex återfanns dryckesföretaget Coca Cola och verkstadsbolaget United Technologies som båda avancerade 1,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 noterades 0,1 procent lägre till nivån 1.628. Aktier för nästan 13 miljarder kronor bytte händer på Stockholmsbörsen.

Bland de svenska storbolagen slutade Atlas Copco något högre. Tisdagens kapitalmarknadsdag, som enligt analytikerkommentarer till Nyhetsbyrån Direkt, hölls i en allmänt positiv anda och där särskilt gruvchefen Helena Hedbloms presentation imponerade med tydlighet och utförlighet i fråga om strategiska vägval och prioriteringar. Några specifikt kursdrivande nyheter presenterades dock inte av verkstadsjätten.

Vidare inom sektorn var Sandvik, SKF och Alfa Laval alla marginellt upp.

Kronan försvagades en del sedan svensk oktober-KPI visat på en lägre inflation än väntat. Vidare rörde sig svenska marknadsräntor ned och inom svensk banksektor, som missgynnas av lägre räntor, backade de Sverigetunga hushållsbankerna SHB och Swedbank 0,6 procent respektive 1 procent. Även SEB backade 1 procent. Bäst i storbanksklassen klarade sig Nordea som steg marginellt.

I den europeiska sektorbotten återfanns gruv- och oljebolag. Lundin Mining tappade över 4 procent medan Boliden backade runt 2 procent och Lundin Petroleum sjönk 1 procent. Kinesisk statistik som indikerade en inbromsning i världens näst största ekonomi tyngde råvarupriserna.

Under tisdagen har statistik bekräftat en svag prisutveckling på svensk bostadsmarknad, inte minst villa- och bostadsrättspriser i Stockholm backade.

Parallellt skrev Dagens Industri, med hänvisning till en centralt placerad regeringskälla, att regeringen kommer att säga ja till det skärpta amorteringskravet. Nyheten satte inget större avtryck i kursgraferna i sektorn.

Den nedtryckta bostadsutvecklaren JM var upp runt 1 procent medan Oscar Properties däremot var 5 procent ned.

Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva Melker Schörling utanför börsen. Budet som läggs ligger på 569 kronor kontant per aktie, mot substansvärde om 568 kronor. Aktien steg 4 procent till 569 kronor. Utköpet av investmentbolaget ska "inte på något sätt" påverka dess agerande i portföljbolagen, som exempelvis Hexagon, AAK och Assa Abloy, säger Mikael Ekdahl, som är ordförande för Melker Schörling AB, till Dagens Industri.

Investmentbolaget Ratos sjönk nästan 6 procent efter ett försämrat resultat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SW OCT-15 Bolund och Skingsley talar vid Fintech Conference 18.7%/8.1%
NO 08:00 Handelsbalans NOK OKT 9.2b
SW 09:30 Industrikapacitet 3Q 90.7%
EC 11:00 Handelsbalans (ej sj.)/(sj.) SEP 16.1b/21.6b
US 14:30 KPI (m/m)/(å/å) OCT 0.1%/2.0% 0.5%/2.2%
US 14:30 KPI exkl mat och energi (m/m)/(å/å) OCT 0.2%/1.7% 0.1%/1.7%
US 14:30 KPI kärnindex (sj)/KPI Index (ej sj) OCT 259.860/246.819
US 14:30 Empire Manufacturing NOV 24,9 30,2
US 14:30 Detaljhandel Advance/Exkl Auto (m/m) OCT 0.1%/0.2% 1.6%/1.0%
US 14:30 Detaljhandel Exkl Auto och Gas OCT 0.3% 0.5%

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Kungsleden Inga tillkännagivanden
D. Carnegie & Co 3
Hufvudstaden Inga tillkännagivanden
Ratos Inga tillkännagivanden
Getinge Inga tillkännagivanden
Kid ..1-7?
Outokumpu Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.