Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd torsdagen den 11 januari 2018 kl. 09:01.

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -0,3% OMX30 Röd nedåt pil -0,2% DJIX Röd nedåt pil -0,1% NASDAQ Röd nedåt pil -0,1%
589,1 1629,3 25369,1 7153,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Orkla Behåll (Köp) 88 (87) NOK
Rezidor Hotel Goup Behåll 30 (37) SEK

Investeringsstrategi

Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

INVESTERINGSSTRATEGI JANUARI 2018

Konjunkturen driver börsen vidare

 • Aktier: konjunkturen håller aktiemarknaden under armarna
 • Räntor: rör sig sakta uppåt
 • Krediter: hög värdering minskar potentialen

Uppdatering allokeringsscenariot

Aktier väntas fortsatt vara det tillgångsslag som gynnas bäst, främst på grund av den starka globala konjunkturen. I januari månads uppdatering görs inga förändringar i allokeringen. Det nya året har inletts med positiva tongångar och den senaste tidens statistik har fortsatt att bekräfta den starka synkroniserade globala ekonomin. Som exempel kan nämnas att samtliga länder, som IMF följer, visar tillväxt och det finns stor potential för positiva vinstöverraskningar i bolagen. I rådande marknadsläge vill vi därför ha en exponering mot den positivt synkroniserade konjunkturcykeln.

Schibsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:242,90 NOK
Analytiker: Stefan Billing
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/11 kl. 06:21

UPPDATERING

Köp

Fortsatt god tillväxt förväntas

Vi förväntar oss fortsatt god tillväxt i 2018p, drivet av den vanliga tvåsiffriga intäktstillväxten för onlineannonser – tack vare att man vunnit ytterligare marknadsandelar. Delvis motverkas detta av sjunkande tryckintäkter. Vi bedömer att Schibsted är väl förberett för de nya regleringarna.

Organisk tillväxt driver upp tempot

Vi estimerar en organisk tillväxt på 4-5% per år för 2018-19p, vilket i stort sett är i nivå med de senaste två åren. Detta drivs av tvåsiffrig intäktstillväxt för onlineannonser, vilket delvis motverkas av sjunkande tryckintäkter.

Gynnas av skattesänkningar

Eftersom en avsevärd del Schibsteds vinster kommer från Frankrike, där man beskattas med bolagsskatt på 33%, bör bolaget gynnas av den planerade skattesänkningen till 25% vid 2022. Schibsted kommer också att dra nytta av en mindre skattesänkning i Norge i år.

Digital tillväxt

Cirka 85% av Schibsteds EBITDA kommer från digitala källor och den absoluta merparten från onlineannonser. Vi bedömer att denna verksamhet kommer att växa organiskt med tvåsiffriga tal under 2018p.

Värdering

Vi värderar Schibsted med en summan-av-delarna-värdering i vilken verksamheten inom onlineannonser värderas i nivå med renodlade konkurrerande aktörer till EBITDA 18x för 2018p. Vi har uppdaterat våra estimat för att återspegla Q3-resultatet, den senaste emissionen och nya valutakurser. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1000,00 DKK
Pris:667,00 DKK
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/10 kl. 06:10

UPPDATERING

Köp

Vad är att förvänta från kapitalmarknadsdagen

Pandora håller en kapitalmarknadsdag den 16 januari. En uppdatering av strategin fram till 2022 ligger högt på agendan och vi förväntar oss ytterligare klarhet gällande ambitionerna för butiksnätverket och e-handel på medellång sikt. Trenden för försäljningen i jämförbara butiker har beskrivit en sjunkande bana, delvis förklarat av bristen på ny design i sortimentet. Följaktligen satte ett nytt designteam igång vid slutet av 2016 och vi får sannolikt ett smakprov på den första kollektionen. En tradinguppdatering för Q4 2017 kommer att presenteras vid slutet av denna vecka. Våra estimat antyder att intäkterna blir något lägre än guidade 22,9 MDKK. EBITDA-marginalen på cirka 38% är dock i linje med våra estimat.

Inför Q4

Vi estimerar en försäljningstillväxt i lokal valuta på 23% och en EBITDA-tillväxt på 19% å/å i Q4. Regionen Amerika förväntas växa med 28% i lokal valuta, inklusive 23% i USA. Våra tillväxtestimat i lokal valuta för Europa, Mellanöstern och Afrika och Asien-Stillahavsregionen är 17% respektive 28%, inklusive 70% för Kina.

Kapitalmarknadsdagen

Vi förväntar oss ytterligare klarhet gällande ambitionerna för butiksnätverket och e-handel, för att motivera värt Köpscenario i Pandora.

Köp, riktkurs 1 000 DKK

Våra estimat har nedjusterats med -1,6% och -0,4% (framför allt på grund av valutan) för 2017-18p respektive. Vi upprepar Köp och riktkursen 1 000 DKK, vilken härleds från en EBIT-multipel på 12x för ett år framåt. Detta är i sin tur i nivå med aktiens kurssnitt efter krisen.

Norway Royal Salmon ASANRS
Graf

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:148,00 NOK
Pris:139,20 NOK
Analytiker: Christian Olsen Nordby
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/10 kl. 06:04

UPPDATERING

Köp

Svagt Q4

Under fredagen presenterade NRS (Norway Royal Salmon) en tradinguppdatering med lägre volymer än guidat, men i linje med våra estimat. Bolaget sänkte guidningen för 2018 med 500 ton, vilket var 400 ton bättre än vi förväntat. Det svagaste inslaget i rapporten var de icke återkommande kostnaderna som uppgick till totalt 55 MNOK.

Volymer som förväntat

NRS skördade 7 300 ton i den norra regionen (KECH 7 329 ton och Q3 2017 guidningen var 7 829 ton). ISA-påverkan på volymerna var följaktligen i linje med förväntningarna. Bolaget skördade 1 700 ton i den södra regionen, vilket var 100 ton (-5,5%) under guidningen från Q3 2017.

Viss besvikelse över kostnaderna

I våra decemberestimat bedömde vi att NRS skulle uppnå ett kilopris som var 3 NOK lägre på totala icke-kontrakterade volymer i den norra regionen, på grund av lägre skördade vikter på ISA-lax. Vi antog också att kostnadsguidningen för Q4 2017 på 34 NOK, som gavs i Q3-rapporten, var för ambitiös så vi adderade icke återkommande kostnader på 20 NOK. Detta gav en totalkostnad per kilo på 37 NOK i den norra regionen. Vi höjer nu denna siffra till 39,5 NOK per kilo.

Värdering

Vi upprepar Köprekommendationen och riktkursen 148 NOK. I vår DCF använder vi ett långsiktigt rörelseresultat per kilo på 13,5 NOK, en WACC på 7% och vi rabatterar företagets värde med 20% på grund av bristande likviditet. NRS förtjänar en högre multipel än de flesta bland de andra bolagen i sektorn, eftersom bolaget förväntas växa med cirka 33% - betydligt mer än de andra noterade alternativen i sektorn.

Norway Royal Salmon ASA (NRS)
Köp Sälj Info

Rezidor Hotel Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:25,45 SEK
Analytiker: Julien Richer, CFA
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/10 kl. 11:28

UPPDATERING

Behåll

Väntar på synlighet av HNA:s strategi

Uppgörelsen med erbjudandet av HNA i slutet av september gav inte den lättnad som vi väntade oss. Helåret 2017 påverkades av höga engångsposter och nedskrivningar. Gruppen kommer att avslöja sin femårs strategi den 17 januari, men den finansiella situationen i HNA ses som en risk och kan komma att tynga aktiekursen. Vi sänker vår riktkurs till 30 SEK (37). Rekommendationen Behåll upprepas.

Företagets profil

Rezidor är den 15:e största hotellkedjan i världen (enligt MKG) med över 105 000 rum främst i Norden (43% av intäkterna), Västeuropa (50%) och Mellanöstern/Afrika (3%). Gruppen är exponerad mot premiumsegmentet samt övre medelsegmentet och ägs till 70,4% av HNA tourism group.

Investeringsscenario

Gruppens resultat 2017 påverkades av ett antal engångsposter kopplade till HNA:s förvärv av Carlson och ett större antal nedskrivningar (de flesta under Q2 2017). Intäkterna har varit stabila och EBIT-marginalen har ökat med 110 punkter YTD. På medellång sikt väntar vi oss att den nya strategin ge en förbättrad EBITDA-marginal. På kort sikt möter gruppen två utmaningar: 1) HNA-strategin, då investerare hade förväntat sig en sammanslagning med NHH. NHA:s finansiella svårigheter har lett till att det kinesiska konglomeratet avsatt 10,6 miljoner aktier i Rezidor (9% av innehavet) som säkerhet för ett lån; 2) inverkan av IFRS16 på rapporterad skuld, då Rezidor hanterar 20% av sina rum under lease-kontrakt.

Katalysatorer

Gruppen kommer att ha en kapitalmarknadsdag i Frankfurt den 17 januari. Den kommer då att lansera sin femårsstrategi, vilken innebär förbättringar samarbetet med Carlson (IT, varumärken, möjligheter att generera intäkter, kostnadsoptimering), vilket kommer att implementeras från januari.

Värdering

Vi sänker vår riktkurs till 30 SEK (37), på grund av effekter från redovisningsnormerna IFRS16 och valutaförändringar SEK/EUR i vår DCF. Vi upprepar rekommendationen Behåll.

OrklaORK
Graf

Orkla

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:88,00 NOK
Pris:82,50 NOK
Analytiker: Hans-Marius Ludvigsen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/10 kl. 06:02

UPPDATERING

Behåll

Nedgraderas till Behåll

Orklas starka kursutveckling kontra andra BCG-namn förklaras i någon mån av en svagare NOK. Vi bedömer dock att aktien är för nära fullt värderad för att en köprekommendation ska kunna motiveras. Vi justerar våra estimat marginellt och höjer riktkursen till 88 NOK (87), men vi nedgraderar till Behåll (Köp) på grund av valutan. För investerare som söker defensiva innehav är Orkla ett attraktivt alternativ även fortsatt. För Q4 2017 förväntar vi oss att Orkla rapporterar ett justerat rörelseresultat på 1 264 MNOK, vilket ligger 2% under dagens konsensus.

Fullt värderad

Prissatt till ett EV/EBIT (justerat för Jotun) på 16x för 2018p och ett P/E-tal på 21x för 2018p ligger Orkla i linje med internationella BCG-aktörer. Vår summan-av-delarna ger en motiverad kurs på 88 NOK, vilket antyder en begränsad absolut uppsida. Vi nedgraderar till Behåll (Köp) av valutaskäl. Riktkursen höjs till 88 NOK (87).

Orkla (ORK)
Köp Sälj Info
Electrolux BELUX B
Graf

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:265,00 SEK
Pris:265,30 SEK
Analytiker: Johan Eliason
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/11 kl. 06:42

UPPDATERING

Minska

Försiktig hållning inför Q4

Vi ligger 5% under preliminärt EBIT-konsensus för Q4, som kommer den 31 januari. Vi har en återhällen attityd inför rapporten. Det positiva inslaget med de lägre skatterna i USA tonas ned av ledningen, men vi får fler detaljer i Q4-rapporten.

Möte med IR

Vi har haft ett möte med IR Merton Kaplan för en uppdatering. Europa fortsätter att gå bra med mix och volymer som kompenserar för råmaterial. Nordamerika präglas av fortsatt hård prispress och svaga volymer för private label, vilket gör det svårt att parera för råmaterial. Marknadsföringskostnaderna kan behöva justeras igen för att klara marginalerna. Latinamerika presterar bra volymer, men pris och mix har fortfarande en negativ påverkan på marginalerna.

Q4-estimaten ligger 5% under preliminärt konsensus

Vi bedömer att rörelseresultatet för Q4 uppgår till 1 894 MSEK, med en marginal på 6,0% å/å. Detta är 5% under preliminärt konsensus på 1 988 MSEK till en marginal på 6,4%. Vi förväntar oss att guidningen för råmaterial hålls oförändrad, men valutan har sannolikt försämrats. Vi upprepar Minska och riktkursen 265 SEK, baserat på P/E 13x för 2018p.

Electrolux B (ELUX B)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 589,1 -0,3% 2,7% 3,6%
OMX30 1629,3 -0,2% 2,6% 3,3%
OMXC 854,5 -0,4% 1,6% 2,2%
OMXH 9781,2 -0,4% 1,9% 3,3%
OMXN 840,2 0,0% 2,8% 3,2%
FTSE 100 (GB) 7748,5 0,2% 1,0% 0,8%
DAX Perf (DE) 13281,3 -0,8% 2,3% 2,8%
RTS (Russia) 1234,6 0,4% 4,4% 6,9%
CAC 40 (France) 5504,7 -0,3% 3,3% 3,6%
Dow Jones 25369,1 -0,1% 1,8% 2,6%
NASDAQ 7153,6 -0,1% 1,2% 3,6%
OMXH25 4033,2 -0,5% 1,8% 2,9%
OMXC20 1045,4 -0,5% 1,4% 2,2%
S&P 500 (US) 2748,2 -0,1% 1,3% 2,1%
Euro Stoxx 50 3609,8 -0,4% 2,8% 2,8%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 69,2 0,6% 1,9% 3,7%
Copper 7140,5 0,7% 0,7% 26,6%
Gold 1319,8 0,7% 0,7% 10,9%
Lead 2596,0 -0,5% -0,5% 21,1%
Nickel 12900,0 3,1% 3,1% 23,6%
Zinc 3381,0 -0,6% -0,6% 23,7%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 99,29 -0,51 -0,48 -0,55
USA, 10 Year 97,14 -0,01 -0,95 -1,04
Germany, 10 years 100,22 -0,08 -0,32 -0,44
GB, 10 years 127,44 -0,04 -0,83 -1,11
Finland, 10 years 0,64 0,02 0,05 0,05
Norway, 10 years 101,37 -0,37 -0,24 -0,15
STIBOR, 3 month -0,42 0,00 0,03 0,03
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,20 -0,4% 0,4% 0,2%
EUR / SEK 9,80 -0,2% -0,2% -0,3%
USD / SEK 8,18 -0,7% 0,1% -0,1%
GBP / SEK 11,07 -0,6% 0,3% 0,0%
DKK / SEK 1,32 -0,2% -0,2% -0,3%
NOK / SEK 1,02 0,0% 0,9% 1,4%
EUR / RUB 68,23 0,2% -1,0% -1,3%
EUR / BRL 3,88 0,3% -0,7% -2,5%
EUR / CNY 7,81 0,4% -0,1% -0,1%
BRL / SEK 2,52 -0,5% 0,5% 2,3%
CNY / SEK 1,26 -0,6% -0,1% -0,1%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex backade 0,1 procent till nivån 25.371. Det bredare S&P 500 var även det ned 0,1 procent till 2.748 medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex försvagades 0,2 procent till 7.154.

Sektorvis inom S&P 500 presterade banker bäst och avancerade 1 procent medan fastighetsbolag backade 1,5 procent.

Eastman Kodak, som rusade hela 120 procent på tisdagen efter beskedet om att bolaget gör en satsning på blockkedjeteknik, fortsatte i samma riktning och var upp ytterligare 57 procent.

Ett annat bolag som drog nytta av den pågående haussen i handeln med allt som rör kryptovalutor var Helios & Matheson Analytics. Företaget, som är huvudägare i abonnemangstjänsten Moviepass, sade i en intervju med Yahoo Finance att det överväger att göra en så kallad initial coin offering, ICO, och därför utvärderar blockkedjeteknik. Aktien var upp 28 procent.

Den amerikanska finansmannen Warren Buffett säger dock i en intervju med CNBC att han är skeptisk till kryptovalutor.

"Det som sker med kryptovalutor just nu kommer definitivt få ett tråkigt slut", sade han.

Seagate, världens största tillverkare av hårddiskar, steg i måndags med som mest 16 procent sedan en bloggare antagit att bolaget har en ägarandel i kryptovalutan Ripple. I förhandeln var den ned cirka 1 procent men återhämtade sig och var upp 1,5 procent.

Stigande bränsle- och biljettpriser fick flygbolagen att lyfta, däribland Delta Airlines och American Airlines som båda var upp drygt 3 procent. United Continental steg i sin tur med knappt 7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMXS30-index slutade dagen 0,2 procent ned till nivån 1.629,2. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till drygt 18 miljarder kronor.

Dollarn föll mot flertalet valutor sedan nyhetsbyrån Bloomberg rapporterat att tjänstemän som ser över Kinas valutareserv rekommenderar att landets köp av amerikanska statsobligationer ska minskas eller stoppas helt. Amerikanska obligationsräntor steg och priserna på bas- och ädelmetaller ökade.

Storbolagsindexet OMXS30 toppades av Fingerprint Cars, som steg 1,2 procent. Uppåt var det även för storbankerna, vilka i likhet med sektorn internationellt anses komma att gynnas av högre långräntor. Bank var det breda europeiska indexet Stoxx 600:s överlägset starkaste sektor.

Bland de större förlorarna återfanns Astra Zeneca med en nedgång på 1,4 procent. Ungefär lika mycket tappade Ericsson. Skogsbolaget SCA, som fått sänkt rekommendation av Pareto, gick ned 0,8 procent.

Dagens stora nyhet på svensk mark var att Tele2 och Com Hem går samman genom en affär där Tele2 köper Com Hem med betalning både kontant och i aktier. Enligt bolagen ska samgåendet leda till positiva synergieffekter om 900 miljoner kronor.

"Synergierna är ju relativt små om man jämför med hur stora synergierna har varit i liknande affärer i Europa. Dessutom består hälften av synergierna av intäktssynergier och marknaden är ganska skeptiskt till möjligheterna att realisera sådana", kommenterade Handelsbankens analytiker Robert Slorach för Nyhetsbyrån Direkt.

Tele2 föll 7,5 procent medan Com Hem steg 3,4. Kinnevik, storägare i bägge bolagen, backade 0,6 procent. Konkurrenten Telia förlorade 1,3 procent.

Efter några dagar med positiv kursutveckling vände JM ned över 4 procent. Nordea flaggar i en färsk analysuppdatering för prisrabattrisk och sänker sin riktkurs för bostadsutvecklaren, om än med upprepad köprekommendation.

Diamantgruvbolaget Lucara Diamond gick ned 1,3 procent till 18:52 kronor sedan RBC sänkt sin rekommendation för aktien till sector perform från tidigare outperform. Riktkursen justerades samtidigt ned till 19:15 kronor från 19:47 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SW 08:00 PES Arbetslöshet DEC 3.9%
SW 09:30 Genomsnittliga huspriser DEC 2.944m
GE 10:00 Budget Maastricht % of BNP/BNP (NSA YoY) 2017 1.1%/2.3% 0.6%/1.9%
EC 11:00 Industriproduktion (SA m/m)/(WDA å/å) NOV 0.6%/3.0% 0.2%/3.7%
US 14:30 PPI Slutgiltlig efterfrågan (m/m)/(å/å) DEC 0.2%/3.0% 0.4%/3.1%
US 14:30 PPI Ex Food and Energy (m/m)/(å/å) DEC 0.2%/2.5% 0.3%/2.4%
US 14:30 PPI Ex Food, Energy, Trade (m/m)/(å/å) DEC 0.2%/n.a. 0.4%/2.4%
US 14:30 Initial Jobless Claims/Continuing Claims w/e 250k/1914k
US 20:00 Monthly Budget Statement DEC -$49.0b -$138.5b
US 21:30 Fed's Dudley talar vid U.S. Economic Outlook

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden
Schibsted Inga tillkännagivanden
Pandora Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon Inga tillkännagivanden
Rezidor Hotel Group Inga tillkännagivanden
Orkla Inga tillkännagivanden
Electrolux Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.