Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd onsdagen den 24 januari 2018 kl. 08:33.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,5% OMX30 Grön uppåt pil 0,5% DJIX Grå pil åt sidan 0,0% NASDAQ Grön uppåt pil 0,7%
595,0 1643,7 26210,8 7460,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Danske Bank Köp (Ingen rek) 282 DKK
Nordea Köp (Ingen rek) 113,48 SEK
Atlas Copco Behåll 370 (360) SEK
Nordea BankNDA SEK
Graf

Nordea

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:113,48 SEK
Pris:102,35 SEK
Analytiker: Robin Rane
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/23 kl. 06:23
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

NY BEVAKNING

Köp

Diversifiering och VPA-tillväxt

Vi förväntar oss att Nordea ökar den underliggande vinsttillväxttakten med 8,9% över de kommande tre åren och vi estimerar en attraktiv direktavkastning på 6,7-8,0% för samma period. Detta, tillsammans med bankens diversifierade profil, skapar en attraktiv investering. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation och riktkursen 113,48 SEK.

Estimat

Vi förväntar oss en lånetillväxt på 0,9%-1,8% över de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala inkomsterna får en tillväxt på 3,7% för 2018-20p och att bankens kostnader minskar i en takt av -1,8% för samma period, från de höga nivåerna för 2017p. Detta resulterar i en underliggande VPA-tillväxt på 8,9% för 2018-20p.

Kapital

Givet vår analys av Basel IV förväntar vi oss en begränsad påverkan från implementeringen av ramverket. Vi bedömer att Nordea kan leverera utifrån sin progressiva utdelningspolicy och vi förväntar oss en utbetalningsgrad på cirka 80% för de kommande tre åren.

Värdering

Vi estimerar en ökande avkastning på eget kapital i omfånget 11,3-11,8% och en direktavkastning på 6,7-8,0% för 2017-20p. Nordea handlas i dagsläget till ett P/E-tal på 10,8x för 2019p. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation och riktkursen 113,48 SEK.

Nordea Bank (NDA SEK)
Köp Sälj Info
Nordea BankNDA SEK
Graf

Danske Bank

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:282,00 DKK
Pris:245,50 DKK
Analytiker: Robin Rane
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/23 kl. 06:23

NY BEVAKNING

Köp

Attraktiv nordisk exponering

Givet Danske Banks lägre värdering och lägre exponering mot Sverige ser vi banken som en intressant investering i stark nordisk kapitalisering och lönsamhet. Vi förväntar oss att banken fortsätter att distribuera överskottskapital på 95-100% av vinsten de kommande tre åren. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation och riktkursen 282 DKK.

Estimat

Vi estimerar en lånetillväxt på 1,7-2,7% över de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala inkomsterna får en tillväxt på 3,5% för 2018-20p och kostnaderna på 0,7%. Våra estimat över nettoinkomsterna implicerar en tillväxttakt på 3,5% över de kommande tre åren. Givet våra antaganden om aktieåterköp förväntar vi oss en VPA-tillväxt på 7,7% för 2018-20p.

Kapital

Givet vår analys av påverkan från Basel IV på nordiska banker ser vi att Danske Bank är väl kapitaliserat inför implementeringen av det nya ramverket.

Värdering

Vi estimerar att avkastningen på eget kapital ökar från 12,8% under 2017p till 14,0% under 2020p. Vi estimerar en direktavkastning på 4,1-5,5% och aktieåterköp på 4,5% av dagens börsvärde under 2017-20p. Danske Bank handlas till ett P/E-tal på 10,1x för 2019p. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation och riktkursen 282 DKK.

Nordea Bank (NDA SEK)
Köp Sälj Info
Danske BankDANSKE
Graf

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:84,00 SEK
Analytiker: Mats Liss
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/24 kl. 06:35

INFÖR RAPPORT

Köp

Q4 förväntas bli som guidat

Vi förväntar oss att Q4-resultatet blir i linje med förra årets. Vi bedömer att en tuff jämförelse i Kina och en svagare USD kan balanseras av högre volymer i Europa och i USA. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 174 MSEK (Q4 2016: 171 MSEK). Vi ser tillväxtmöjligheter i USA mot bakgrund av tarifferna på kinesiska aluminiumkomponenter. Aktien är attraktivt prissatt på 10x VPA för 2018p. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Bilproduktion avslutade bra

Bilproduktion (50% av försäljningen) verkar ha gått som bolaget förväntat, givet den senaste tidens uppdateringar från LMC Automotive och IHS. I Q4-guidningen förväntade Gränges en något lägre tillväxt än marknaden, på grund av en Asienexponering över snittet.

USA-plattformen stöttas av tariffer

Gränges fortsätter att expandera USA-plattformen genom investeringar på 110 MUSD för att öka kapaciteten med 25%. Gränges har också undertecknat en avsiktsförklaring gällande ett samarbete med Mitsubishi Aluminium inom varmvalsad kapacitet för att kunna rikta sig mot bilindustrin i USA.

Lockande värdering

Gränges har genomgått stora förändringar de senaste åren, framför allt genom förvärvet av Noranda. Aktien handlas till ett P/E-tal på 10x för 2017-18p, vilket innebär en rabatt gentemot sektorkonkurrenterna. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Danske Bank (DANSKE)
Köp Sälj Info
GrängesGRNG
Graf

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:121,60 SEK
Analytiker: Mats Liss
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/24 kl. 06:32

INFÖR RAPPORT

Köp

Tillväxtmöjligheter stödjer

Vi behåller vår Köprekommendation inför Q4-resultatet den 8 februari. Marknadsförhållandena har varit fortsatt fördelaktiga så långt vi kan se, europeisk bilförsäljning har fortsatt varit på god fot och vi förväntar oss att bilproduktionen fortsätter att vara fördelaktig. Allt som allt förväntar vi oss att rörelseresultatet förbättras något till 57 MSEK (mot 54 MSEK under Q4 2016), främst på grund av högre försäljning. Rörelsemarginalen förväntas spädas ut något till 7,8% (mot 8% under Q4 2016) med bakgrund i uppstarten av nya FSP-kontrakt och lite motvind från råmaterialpriser.

FSP-kontrakt upp 20% med positiv utsikt

Ökningen på 15% i order för Q3 och orderstocken av FSP-kontakt motsvarande 20% av försäljningen leder vägen för en ökning i försäljning och vinst. Vi förväntar oss att Bulten substantiellt växer fortare än den globala bilproduktionen under de kommande åren. Dock är FSP-kontrakt fortfarande en begränsad del av den totala marknaden.

Elektroniska fordon ökar behovet av fästelement

Bulten ser stor ökning i användandet av fästelement i elektroniska fordon och citerar exemplet i den nya Jaguar I-pace som ökar utbudsvärdet av fästelement med runt 40%. Vikten av ett batteri i ett elektroniskt fordon betyder att mer aluminium används, vilket ökar behovet av fästelement.

Framsteg i USA

Den amerikanska plattformen som Bulten för närvarande utvecklar på ett kostnadseffektivt sätt med sin amerikanska partner Ramco kan addera runt 10% i försäljning till 2020p. Särskilt intressant är den kommande lanseringen av amerikansk produktion av Volvo Cars under 2018 och faktumet att Ford är en existerande kund i Europa. Bulten verkar även närma sig BMW. Vi upprepar Köp och riktkursen 140 SEK.

Gränges (GRNG)
Köp Sälj Info
BultenBULTEN
Graf

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:378,70 SEK
Analytiker: Markus Almerud
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/23 kl. 06:32

INFÖR RAPPORT

Behåll

Handlas med försiktighet

Vi förväntar oss ett operationellt starkt Q4-resultat med tvåsiffriga tillväxttal för orderingång och försäljning. God underliggande makrodata och inte minst stigande kopparpriser talar för bolaget och vi ser en marginalökning med 70 punkter för det fjärde kvartalet. Likväl, dagens värdering är nära ett ”all time high” och aktien är känslig för negativa överraskningar. Vi ger rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 370 SEK (360).

Vakuumteknik i tillväxtfas

Efterfrågan på vakuumpumpar bekräftar vår bild av att vakuumtekniken genomgår en sekulär tillväxtfas, vilket innebär en fördel för Atlas Copco gentemot konkurrenterna. Området Vacuum Technology hade en ökad orderingång på 30% under de tre första kvartalen under 2017 och vi förväntar oss att denna tillväxt kommer att fortsätta, om än i lägre takt. Det finns också en stark efterfrågan på halvledarkomponenter och vi väntar en tillväxt på 30% per år, de kommande tio åren. Detta kommer att innebära krav på investeringar och SEMI uppskattar att kapitalkostnaderna ökar med 11% under 2018. Vakuumområdet står i dagsläget för 2-3% av de totala kapitalkostnaderna.

Förhoppningar om höjd aktieutdelning

Vår rekommendation är under konsensus, då vi anser att risken är hög. Aktien reagerade starkt negativt efter en mindre feluppskattning i Q2 och vi befarar att detta kan inträffa igen. Det finns emellertid förhoppning om en ökad aktieutdelning i vår, även om den redan är inprisad i dagens aktiekurs.

Bulten (BULTEN)
Köp Sälj Info
Atlas Copco AATCO A
Graf

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:305,00 SEK
Pris:284,80 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/23 kl. 05:52

INFÖR RAPPORT

Behåll

Fokus på en stark balansräkning

Vi förväntar oss ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet, efter ett operationellt svagt Q3 2017. Givet en god råvarumarknad och att Boliden har en stark balansräkning så förväntar vi oss en ökad aktieutdelning, alternativt aktieåterköp. Vi tror på bolagets integrerade affärsmodell och kapitalbas, men valutaeffekter och begränsat stöd från värderingen gör att vi upprepar rekommendation Behåll och riktkurs på 305 SEK.

Potential för en fördubblad utdelning

Vårt primära fokus Q4-rapporten blir den starka balansräkningen. Koncernen hade ett kapitalutnyttjande på 19% (med ett mål på under 20%) i slutet av Q3. Vi räknar med att motsvarande för slutet av 2017 landar runt 12%. Vi ser potential för en fördubblad utdelning, från 8 SEK per aktie till 16 SEK per aktie, men vi har inte inkluderat ökningen i vår prognos.

Stark metallmarknad

Priset på basmetaller har varit högt under Q4 och vi bedömer att de kommer att stiga ytterligare. Högre priser på koppar, zink respektive nickel kan kompensera för en svagare USD gentemot SEK.

Atlas Copco A (ATCO A)
Köp Sälj Info
BolidenBOL
Graf

Novo Nordisk

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:256,00 DKK
Pris:351,95 DKK
Analytiker: David Evans
Chefsanalytiker läkemedel
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/01/24 kl. 06:37

INFÖR RAPPORT

Behåll

Inför helårsrapporten

Vid helårsrapporten den 1 februari borde Novo Nordisk leverera i i den högre delen av guidningen, trots höjda kostnader i Q4. Konsensus ligger redan vid toppen av Novo Nordisks preliminära utsikter för 2018. Motvind från valutan verkar dock inte ha inkluderats fullt ut. Vi upprepar Behåll och riktkursen 256 DKK.

Utsikterna för 2018 går att överträffa

De preliminära utsikterna för 2018 från Q3 var en konservativ bedömning om en ökning på 3-5% i försäljning och operativ vinst. Konsensus och våra estimat ligger på mellan 5% och 6% för båda.

Q4 ser bra ut, guidning om högre kostnader dock

Allt fokus kommer att ligga på den förestående lanseringen av GLP1 Ozempic (semaglutide), som godkändes i december. I samband med detta har bolaget guidat för stigande marknadsföringskostnader i Q4.

Hög värdering

Det är dock värderingen till 20,6x VPA för 2019p som verkar pressad, givet fortsatt prispress på insulin och kannibaliseringen av gamla läkemedel som Levemir och Victoza och förändringen mot GLP1. Vi upprepar Behåll och riktkursen 256 DKK.

Boliden (BOL)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 595,0 0,5% 1,3% 4,6%
OMX30 1643,7 0,5% 1,3% 4,2%
OMXC 859,0 0,3% 1,5% 2,7%
OMXH 9926,1 0,1% 1,9% 4,8%
OMXN 839,5 -0,1% 0,0% 3,1%
FTSE 100 (GB) 7731,8 0,2% -0,3% 0,6%
DAX Perf (DE) 13559,6 0,7% 2,4% 5,0%
RTS (Russia) 1283,8 -0,1% 1,8% 11,2%
CAC 40 (France) 5535,3 -0,1% 0,4% 4,2%
Dow Jones 26210,8 0,0% 1,6% 6,0%
NASDAQ 7460,3 0,7% 3,3% 8,1%
OMXH25 4114,5 0,0% 2,1% 5,0%
OMXC20 1051,7 0,2% 1,8% 2,7%
S&P 500 (US) 2839,1 0,2% 2,3% 2,7%
Euro Stoxx 50 3672,3 0,2% 1,4% 6,2%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 70,0 1,3% 0,8% 4,9%
Copper 6905,0 -2,0% -2,0% 19,6%
Gold 1333,4 0,1% 0,1% 9,9%
Lead 2610,0 0,1% 0,1% 11,0%
Nickel 12750,0 0,2% 0,2% 30,5%
Zinc 3443,0 0,1% 0,1% 23,8%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,97 0,30 -0,29 -0,87
USA, 10 Year 96,25 0,11 -0,88 -1,90
Germany, 10 years 99,37 0,06 0,00 -1,27
GB, 10 years 126,66 0,07 -0,58 -1,87
Finland, 10 years 0,67 0,00 0,01 0,10
Norway, 10 years 100,54 -0,03 -0,42 -0,97
STIBOR, 3 month -0,44 -0,01 -0,01 0,02
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,23 -0,3% -0,5% -2,3%
EUR / SEK 9,86 0,2% 0,4% 0,3%
USD / SEK 8,02 -0,1% -0,2% -2,0%
GBP / SEK 11,25 0,3% 1,6% 1,5%
DKK / SEK 1,32 0,2% 0,4% 0,3%
NOK / SEK 1,02 0,3% 0,4% 2,4%
EUR / RUB 69,32 0,0% 0,5% 0,3%
EUR / BRL 3,97 1,3% 0,4% -0,3%
EUR / CNY 7,87 0,4% 0,0% 0,7%
BRL / SEK 2,48 -1,0% -0,1% 0,6%
CNY / SEK 1,25 -0,1% 0,3% -0,4%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De amerikanska börserna rörde sig mestadels högre i tisdagens handel, efter breda plusnoteringar på måndagen. Teknikaktier fortsatte att gå i bräschen för uppgångarna.

Rapportperioden har fått upp ordentlig fart och flera bolag öppnade sina böcker på tisdagen, bland dem Johnson & Johnson, Procter & Gamble och Verizon.

Dow Jones industriindex slutade oförändrat. Teknikorienterade Nasdaq var upp 0,7 procent medan S&P 500 steg 0,2 procent.

Sektormässigt återfanns telekom och hälsovård i botten. I toppen märktes diverse bolag inom fastighetsbranschen.

På rapportfronten mycket nytt.

Streamingbolaget Netflix vittnade om en stark abonnemangtillväxt i sin rapport sent på måndagskvällen. Aktien var upp 10 procent.

Vitvarutillverkaren Whirlpool klättrade drygt 3 procent efter beskedet att president Donald Trumps administration infört tariffer på bland annat importerade tvättmaskiner.

Verizons justerade resultat var lite lägre och intäkterna över förväntan i fjärde kvartalet. Teleoperatörsaktien tappade 0,4 procent och telekom var sämsta sektor då AT&T sjönk närmare 2 procent.

Kimberly-Clark steg nästan 1 procent efter sitt rapportbesked medan Procter & Gamble tappade över 3 procent. Investerare var besvikna över bolagets omdaningsprocess och tryckte på säljknappen, rapporterade Bloomberg News.

Johnson & Johnson gav bleka tillväxtutsikter enligt analytiker och aktien föll drygt 4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg 0,5 procent till nivån 1.643,7. Omsättningen på Stockholmsbörsen landade på knappt 17 miljarder kronor.

Den amerikanska rapportsäsongen har överlag fortsatt att motsvara analytikernas prognoser. Optimismen steg ytterligare sedan streamingbolaget Netflix vittnat om en stark abonnemangstillväxt och rusat i New York.

Från Tyskland kom ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin in på 20,4 i januari, klart högre än väntade 17,9 i Bloombergs prognosenkät.

I Stockholm avancerade Investor 1,3 procent efter besked om att utdelningen höjs med 1 krona till 12 kronor. Bolaget redovisar dock en negativ totalavkastning för det fjärde kvartalet samt en stigande substansrabatt.

Likaledes rapporterande kabeloperatören Com Hem slutade dagen oförändrat. Bolaget redovisade ett underliggande ebitda-resultat som var strax över analytikernas snittförväntningar i SME Direkts sammanställning.

I storbolagsindexet OMXS30 tog Swedish Match toppositionen med en uppgång på 2,2 procent. Bland vinnarna märktes också Nordea, upp 1,4 procent, i spåren av en köprekommendation från Kepler Cheuvreux. Sämre gick det för SEB, som fått rekommendationen minska av Kepler Cheuvreux. SEB förlorade 1 procent.

Electrolux gick starkt med en uppgång på 2 procent. USA införde på måndagen importavgifter bland annat på vissa typer av tvättmaskiner.

I botten av indexet låg gruvbolaget Boliden, sedan kopparpriset vänt resolut nedåt. Aktien tappade 1,7 procent.

Vidare i råvarusektorn förlorade Lundin Petroleum 0,5 procent trots ett stigande oljepris, sedan bolaget offentliggjort investeringsbudget och produktionsprognos för 2018. Produktionen väntas bli 74.000-82.000 fat oljeekvivalenter per dag, att jämföra med enligt SME Direkt väntade 81.000 fat.

Utanför OMXS30 hade strålterapibolaget Elekta hade en bra dag och steg 3,7 procent.

I den pressade klädsektorn steg RNB 1,6 procent efter att ha meddelat att den totala jämförbara försäljningen steg 2,1 procent i december. Siffran släpptes i samband med beskedet att bolaget överväger en emission.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
GE 24-28 JAN Importprisindex (m/m)/(å/å) DEC 0.8%/2.7%
SW 08:00 TNS Sifo Prospera inflationsförväntningar (Money Market Players) (1Y)/(2Y)/(3Y) JAN 1.9%/2.0%/2.0%
SW 08:00 Swedbank konjukturprognos
GE 09:30 Markit/BME Industri-PMI/Markit tjänste-PMI JAN P 63.0/55.5 63.3/55.8
EC 10:00 Markit Eurozone industri-PMI JAN P 60,3 60,6
EC 10:00 Markit Eurozone tjänste-PMI/Markit Eurozone kombinerat-PMI JAN P 56.4/57.9 56.6/58.1
SW 11:30 Flodén: Penningpolitik och konjukturprognos
US 15:00 FHFA Husprisindex (M/M) NOV 0.4% 0.5%
US 15:45 Markit US tjänster/Markit US industry-PMI JAN P 54.5/55.0 53.7/55.1
US 16:00 Försäljning befintliga bostäder/ Försäljning befintliga bostäder (M/M) DEC 5.69m/-2.2% 5.81m/5.6%

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Nordea 7
Danske Bank 3
Gränges Inga tillkännagivanden
Bulten Inga tillkännagivanden
Atlas Copco 1
Boliden Inga tillkännagivanden
Novo Nordisk Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.