Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd torsdagen den 1 februari 2018 kl. 08:34.

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -0,4% OMX30 Röd nedåt pil -0,6% DJIX Grön uppåt pil 0,3% NASDAQ Grön uppåt pil 0,1%
578,3 1593,2 26149,4 7411,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Hexagon Köp 480 (454) SEK
UPM Köp 30,5 (29) EUR
Ericsson Behåll 47 (50) SEK
Volvo Behåll (Minska) 175 (111) SEK
Securitas Behåll 152 (150) SEK
Volvo BVOLV B
Graf

Volvo

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:160,85 SEK
Analytiker: Mats Liss
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/01 kl. 06:51
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Behåll

Starkt orderläge bådar väl

Med denna rapport byter vi analytikertäckning på Volvo. Volvo har nu en mer optimistisk framtidsbedömning gällande de flesta segmenten. Både lastvagnar och byggutrustning (CE) avslutade särskilt bra med stark försäljningstillväxt å/å. Rörelseresultatet på 7,3 miljarder SEK var i stort sett i linje, något negativt påverkat av engångsposter på 300 MSEK. Skatteförändringen i USA kommer att minska skattenivån något. Dessutom övervägs en utdelningshöjning till 4,25 SEK (3,25). Vi höjer VPA-estimaten med cirka 10% och våra estimat ligger nu 4-6% över konsensus. Kursutvecklingen har varit stark, men aktien handlas fortfarande med rabatt gentemot konkurrenterna. Vi uppgraderar till Behåll (Minska). Den DCF-baserade riktkursen höjs till 175 SEK (111).

Global återhämtning

Marknaden är fortsatt stark för lastvagnar och byggutrustning (CE). Volvos höjda marknadsestimat för 2018 underbyggs av den starka orderingången för både lastvagnar och byggutrustning (CE). Lastvagnar hade en ordertillväxt på 29% och byggutrustning på 48%.

Marginalmålet innebär potential

Rörelsemarginalmålet på 10% över en cykel kan jämföras med de 9% Volvo uppnådde under 2017. För att kunna uppnå snittet 10% i en cyklisk industri behöver Volvo överträffa det målet. Skulle detta lyckas så finns det en tydlig uppsida i våra estimat.

Geely kan ge synergier

Geelys inträde som en av de största aktieägarna stärker Volvos redan goda position i Kina. Ett potentiellt närmande mellan Volvo Cars och Volvo kan också skapa synergier. Vi uppgraderar till Behåll (Minska). Riktkursen höjs till 175 SEK (111).

Volvo B (VOLV B)
Köp Sälj Info
Hexagon BHEXA B
Graf

Hexagon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:480,00 SEK
Pris:469,30 SEK
Analytiker: Markus Almerud
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/01 kl. 05:45

INFÖR RAPPORT

Köp

Inför Q4: Vändning i PPM?

Med 6% organisk tillväxt och fortsatt marginalexpansion förväntad under Q4 ser vi att Hexagon bekräftar att tillväxttrenden är tillbaka. Vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig tillväxt i Geospatial och hoppas att PPM, divisionen som innehåller flest O&G-relaterade aktiviteter, vänder.

Tillbaka till medelensiffrig organisk tillväxt

Efter sju kvartal i följd av ensiffrig tillväxt vände Q3 till det positiva då Hexagon rapporterade 6% organisk tillväxt, trots fortsatt negativ tillväxt i PPM, eftersom Geosystems växte med 12%. Vi förväntar oss att denna trend fortsätter under Q4 likväl som 2018p och skriver in 6% organisk tillväxt för koncernen, tvåsiffrig tillväxt för Geosystems och oförändad tillväxt för PPM. Nästa år tittar vi efter 5% organisk tillväxt.

Säsongsmässigt starka marginaler under Q4

Hexagon har ett marginalmål på 27% under 2021. Enligt vår syn kommer förbättrad produktmix tillsammans med återhämtning i PPM, som har marginaler som är betydligt högre än genomsnittet i koncernen, att vara nyckeldrivare. Marginalen under Q4 är sannolikt säsongsmässigt stark och vi förväntar oss en ökning motsvarande 40 punkter under kvartalet.

Vi höjer riktkursen med bakgrund i starkare euro

Vi höjer riktkursen från 454 SEK till 480 SEK och upprepar Köp.

Hexagon B (HEXA B)
Köp Sälj Info
UPM-KymmeneUPM1V
Graf

UPM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:30,50 EUR
Pris:27,14 EUR
Analytiker: Mikael Jåfs
Chef svensk analys, Chefsanalytiker skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/01 kl. 05:52

EFTER RAPPORT

Köp

Starkt Q4 ger högre estimat och riktkurs

Vi bedömer att rörelsen mot verksamhet med marginaler över snittet kommer att resultera I en fortsatt kursuppgång. UPM kom med starka Q4-siffror och höjde utdelningen till 1,15 EUR, en bra bit över konsensus på 1,03 EUR. VD indikerade också att utbetalningsgraden kommer att öka framöver.

Rörelseresultatet var 15% över konsensus

Rörelseresultatet för Q4 blev 366 MEUR, att jämföra med konsensus på 319 MEUR och vårt estimat på 335 EUR. Detta innebär att man slog konsensus med 15%. Resultatet drevs av starka marknader och minskade ökningar av insatskostnader.

Positiv framtidsbedömning

Bolaget förväntar sig en god tillväxt i efterfrågan under 2018, men nedgången i papper fortsätter. VD bedömer att priserna kan höjas i stort sett generellt.

Vi höjer estimaten

Vi höjer estimaten för de kommande två åren med cirka 7%. Vi höjer också våra utdelningsestimat.

Riktkursen höjs - Köp

Aktien handlas till ett P/B på 1,55x, med en direktavkastning på 4,5%. Den pågående omvandlingen av bolaget resulterar i att långsiktig avkastning på eget kapital stiger från de senaste årens 6-7% till 12%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 30,50 EUR (29,00).

UPM-Kymmene (UPM1V)
Köp Sälj Info
SEB ASEB A
Graf

SEB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:99,54 SEK
Analytiker: Robin Rane
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/01 kl. 06:00

EFTER RAPPORT

Minska

Överträffar konsensus tack vare högre intäkter

SEB presenterade ett bra Q4-resultat, drivet av högre intäkter från framför allt kapitalförvaltningsverksamheten. Vinst före kreditförluster uppgick till 5 843 MSEK, vilket var 7% högre än konsensus prognoser. Vi behåller rekommendationen Minska och riktkursen 95 SEK.

Lägre kreditförluster

Intäkterna var högre än förväntat, totalt 6,3% över konsensus, där räntenettot överträffade prognoserna tack vare större volymer och högre marginaler på lånesidan. Även provisionsnettot var bättre än förväntat, på grund av god tillväxt inom kapitalförvaltningen. Kostnaderna var helt i linje med förväntningarna, medan kreditförlusterna var betydligt lägre.

Kapital

Primärkapitalkvoten uppgick till 19,4%, vilket var något högre än konsensus på 19,1%. SEB föreslår en utdelning på 5,75 SEK per aktie, vilket är marginellt lägre än förväntningarna på 5,80 SEK.

Värdering

Vi behåller rekommendationen Minska och riktkursen 95 SEK.

SEB A (SEB A)
Köp Sälj Info
Ericsson BERIC B
Graf

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:50,60 SEK
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Chefanalytiker IT Hårdvara & Semis
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/01 kl. 06:29

EFTER RAPPORT

Behåll

Svagt Q4, optimistisk framtidsbedömning

Ericsson rapporterade svaga siffror för Q4 med hög ensiffrig försäljningsnedgång LFL och ett svagt resultat som åter påverkades av enorma engångsposter. Med tanke på de dämpade utsikterna för de kommande kvartalen upprepar vi Behåll. Riktkursen sänks från 50 SEK till 47 SEK.

Försäljningen ned med 7% LFL i Q4

Ericsson rapporterade en svag försäljning på 57,2 miljarder SEK i Q4, ned med 12% å/å, 7% LFL och upp 20% Q/Q (1% under förväntningarna). Networks försäljning sjönk med 9% LFL i Q4 på grund av lägre LTE-försäljning i Kina och tidigare färdigställande av ett flertal stora projekt. Digital services försäljning sjönk med 3% LFL. Managed services försäljning sjönk med 3%.

Enorma engångsposter

Ericsson rapporterade mycket stora operativa förluster på 19,8 miljarder SEK i Q4 eftersom man fortsatte upprensningen som resulterade i stora engångsposter igen. Koncernen genererade ett starkt fritt kassaflöde på 10 miljarder SEK i Q4 och nettokassan klättrade upp till 34,7 miljarder SEK (24,1 miljarder SEK i slutet av september).

Vi upprepar Behåll, riktkurs sänks till 47 SEK

Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen till 47 SEK då ledningens prognos för RAN-marknaden detta år är för optimistisk och marginalmålet för 2020 ser för utmanande ut.

Ericsson B (ERIC B)
Köp Sälj Info
Securitas BSECU B
Graf

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:152,00 SEK
Pris:145,85 SEK
Analytiker: Aymeric Poulain
Chefsanalytiker Supporttjänster
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/01 kl. 05:54

EFTER RAPPORT

Behåll

Cyklisk förbättring synlig, men diskonterad

Securitas rapporterade en stabil organisk försäljning och stabila marginaltrender under Q4. Detta uppmuntrar oss att höja vårt justerade VPA-estimat med cirka 1-2%. Vår DCF-modell verkar inte reagera mycket på ökningen. Men, de pågående cykliska förbättringarna i främst Europa indikerar att vår riktkurs också måste höjas till 152 SEK.

2017 var ett väldigt bra år

Securitas rapporterade försäljning på 92,2 miljarder SEK under 2017, upp 5% å/å inklusive 4% på en organisk basis. Justerad EBITA ökade med måttliga 3%, vilket reflekterar en marginalsänkning motsvarande 0,1% till 5%. Trenden under Q4 indikerar ett mer positivt marginalmönster i Europa, i Iberoamerika och Nordamerika.

Cykliskt uppsving lyfter organisk tillväxtförsäljning under 2018p

Marginalförbättringar kan observeras på samtliga kontinenter, i linje med våra tidigare antaganden. Den något högre organiska försäljningstillväxten driver en ökning för vår 2018p VPA på 1%.

Riktkursen höjs till 152 SEK

Vår riktkurs höjs till 152 SEK. Detta är mer en symbolisk höjning. Vi behåller vår syn på att Securitas bör vara en pålitlig källa till tillväxt och kan ge betydande avkastning i en portfölj. Vi upprepar Behåll.

Securitas B (SECU B)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 578,3 -0,4% -2,2% 1,7%
OMX30 1593,2 -0,6% -2,3% 1,0%
OMXC 837,1 -0,5% -2,2% 0,1%
OMXH 9716,6 -0,2% -1,3% 2,6%
OMXN 811,0 0,2% -3,1% -0,4%
FTSE 100 (GB) 7533,6 -0,7% -1,4% -2,0%
DAX Perf (DE) 13189,5 -0,1% -1,7% 2,1%
RTS (Russia) 1282,4 0,6% -0,8% 11,1%
CAC 40 (France) 5481,9 0,1% -0,2% 3,2%
Dow Jones 26149,4 0,3% -0,4% 5,8%
NASDAQ 7411,5 0,1% 0,0% 7,4%
OMXH25 4042,0 0,1% -0,9% 3,2%
OMXC20 1017,8 -0,9% -2,6% 0,1%
S&P 500 (US) 2823,8 0,0% -0,5% -0,6%
Euro Stoxx 50 3609,3 0,1% -0,9% 5,6%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 68,9 -0,2% -1,5% 3,2%
Copper 7100,5 0,7% 0,7% 19,9%
Gold 1345,1 0,0% 0,0% 10,9%
Lead 2624,0 0,1% 0,1% 11,4%
Nickel 13555,0 -0,7% -0,7% 37,1%
Zinc 3589,5 0,1% 0,1% 26,0%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,32 0,07 -0,59 -1,51
USA, 10 Year 96,00 0,70 -0,17 -2,14
Germany, 10 years 98,09 -0,13 -1,05 -2,50
GB, 10 years 124,93 -0,53 -1,13 -3,53
Finland, 10 years 0,81 0,00 0,12 0,30
Norway, 10 years 99,52 0,23 -0,76 -1,96
STIBOR, 3 month -0,44 0,00 0,00 0,01
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,25 -0,4% -0,6% -3,5%
EUR / SEK 9,78 0,0% -0,4% -0,5%
USD / SEK 7,85 -0,4% -1,0% -4,1%
GBP / SEK 11,17 0,4% -1,0% 0,8%
DKK / SEK 1,31 0,0% -0,4% -0,4%
NOK / SEK 1,02 0,1% 0,1% 2,2%
EUR / RUB 70,09 0,2% 0,6% 1,4%
EUR / BRL 3,95 -0,2% 0,1% -1,0%
EUR / CNY 7,84 -0,4% -0,9% 0,2%
BRL / SEK 2,48 0,2% -0,5% 0,5%
CNY / SEK 1,25 0,5% 0,5% -0,7%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex ökat 0,3 procent till nivån 26.151. Det bredare S&P 500 var upp 0,1 procent till 2.824. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex var inget undantag, utan ökade även det. Indexet steg 0,1 procent till 7.411.

Dollarn gick upp på onsdagen efter att Fed-besked om att räntorna lämnas oförändrade. Fed-kommittén meddelade att målintervallet för dagslåneräntan lämnas oförändrat mellan 1,25 och 1,5 procent vilket var i linje med förväntningarna. Kommittén lämnar även ett försiktigt uppgraderat budskap som lämnar dörren öppen för en ny räntehöjning i mars.

Bland enskilda aktier visade både Electronic Arts samt Boeing bättre rapporter än väntat, vilket ledde till stora uppgångar för båda bolagen. Electronic Arts ökade med 7 procent medan Boeing steg 4,9 procent.

Processortillverkaren Advanced Micro Devices var upp 6,7 procent efter en stark rapport där deras nettoinkomster ökat kraftigt i jämförelse med fjärde kvartalets föregående år.

Xerox Corp steg 4,4 procent, dels efter att bolaget rapporterat om en minskad nettoförlust för kvartalet, men även efter nyheten om att japanska Fujifilm har tagit ett majoritetsinnehav i bolaget.

Sämre gick det för läkemedelsbolaget Eli Lilly som backade 5,5 procent trots att bolagets resultat- och omsättning var högre än väntat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ner med 0,6 procent till 1.593. Omsättningen på Stockholmsbörsen stannade på nästan 28 miljarder kronor.

Den rejält pressade H&M-aktien trycktes ner ytterligare en bra bit efter att klädjätten släppt sitt bokslut. I rapporten överraskade bolaget marknaden med en förklädd nyemission och sänkt butiksexpansionsmål. Att bolaget valt att ge ägare möjlighet till utdelning av egna nya H&M-aktier tolkades som en nyemission. Att resultatet var något bättre än väntat och utdelningen oförändrad hjälpte föga. Aktien stängde på den lägsta nivån för dagen, drygt 139 kronor, vilket också var den lägsta noteringen sedan 2008. I procent blev fallet 10,6 procent.

En rejäl rapportbesvikelse bjöd även telekombolaget Ericsson på. Aktien tappade drygt 9 procent efter att det visat sig att resultatet var klart sämre än väntat. Att utdelningen lämnades oförändrad och att bolaget väntar sig resultatförbättringar framöver tog marknaden inte någon större notis kring.

Bland rapportvinnarna fanns vitvarutillverkaren Electrolux. Marknaden tog emot rapporten med öppna armar och höjde kursen med närmare 7 procent. Kvartalsresultat och försäljning var bättre än väntat. Dessutom noterades en positiv organisk tillväxt för första gången sedan första kvartalet 2016.

Även lastbilstillverkaren Volvo steg på rapporten. Framförallt var orderingången bättre än väntat medan kvartalsresultatet var något sämre. Bolaget höjde sina lastbilsprognoser för 2018 vilket bidrog till att aktien steg med 0,6 procent.

Bland rapporterande bolag fanns även SEB. Bolaget visade upp ett rörelseresultat som var 16 procent högre än väntat. Banken belönades med en blygsam uppgång på 0,3 procent.

Securitas backade 0,5 procent efter att Alf Göransson släppt sin 44:e och sista kvartalsrapport som vd för säkerhetsbolaget. Rörelseresultat låg strax under analytikernas förväntningar. En plump i rapporten var marginalutvecklingen i Nordamerika som var något svagare än väntat beroende på uppstartskostnader för nya kunder.

Även kredithanteringsföretaget Intrum gick svagt. Aktien rasade nära 9 procent efter en rapport som tydligt svek förväntningarna.

I övrigt fortsatte skogsbolaget SCA ned 2,7 procent efter tisdagens rapporttapp på drygt 3 procent. Holmen studsade emellertid upp med 3,8 procent efter tisdagens rapportnedgång på 9 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Coloplast Minska 459 DKK na na
Gränges Köp 100 SEK na na
JM Behåll 207 SEK na na
Kesko Köp 51 EUR na na
MTG Köp 420 SEK na na
Nokia Köp 5,8 EUR na na
Novo Nordisk Behåll 256 DKK na na
Skanska Köp 203 SEK na na
SKF Köp 215 SEK na na
YIT Köp 8,3 EUR na na
Örsted Minska 314 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
US 01-feb Wards Inhemsk/Total Fordonsförsäljning JAN 13.72m/17.76m
CN 02:45 Caixin Industri-PMI JAN 51,5 51,5
SW 08:30 Swedbank/Silf Industri-PMI JAN 59,6 60,4
SW 09:00 Registrerade fordon (å/å) JAN -6.2%
NO 09:00 Industri-PMI JAN 56,5 57,8
GE 09:55 Markit/BME Industri-PMI JAN F 61,2 61,2
EC 10:00 Markit Industri-PMI JAN F 59,6 59,6
US 13:30 Challenger Varselstatistik (å/å) JAN -3.6%
US 14:30 Produktivitet/ULC 4Q P 1.3%/1.0% 3.0%/-0.2%
US 14:30 Nyanmälda arbetslösa w/e
US 15:45 Markit Industri-PMI JAN F
US 16:00 ISM Industri-PMI JAN 59,0 59,7

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Volvo Inga tillkännagivanden
Hexagon 3
UPM Inga tillkännagivanden
SEB 7
Ericsson 3
Securitas Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.