Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd måndagen den 5 februari 2018 kl. 08:31.

Börsnoteringar

OMXSPI Röd nedåt pil -1,1% OMX30 Röd nedåt pil -1,1% DJIX Röd nedåt pil -2,5% NASDAQ Röd nedåt pil -2,0%
574,7 1584,8 25521,0 7240,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bonava Behåll (Minska) 120 (110) SEK
Hexpol Behåll 93 (91) SEK
NP3 Behåll (Köp) 62 (58) SEK
SKF Behåll (Köp) 197 (215) SEK
Trelleborg Behåll 222 (216) SEK

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,50 GBP
Pris:50,36 GBP
Analytiker: Mark Belsey
Chefsanalytiker läkemedel
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/02 kl. 08:17
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Försäljningsguidning för 2018 i linje

Försäljningsguidningen för 2018 var i linje med förväntningarna, men konsensus ligger redan på toppnivåer för VPA-guidningen; högre administrativa kostnader (SG&A) för att stötta nya produktlanseringar påverkar detta. AZN:s VPA för Q4 slog konsensus med 62%, på grund av högre rörelseinkomster, lägre skatt och stark utveckling i Kina. Vi upprepar Köp och riktkursen 5 250 p.

VPA på 3,30-3,50 USD

AZN:s produktförsäljningsguidning för 2018 ligger på en ökning med ett lågt ensiffrigt tal; konsensus ligger på cirka 1,9%. Bolaget guidar för VPA på 3,30-3,50 USD för 2018. Konsensus ligger redan på toppnivåer på 3,49 USD, så detta kan uppfattas som en smula negativt. AZN guidar för en låg ensiffrig nedgång i kärn-FoU till stabila kostnader under 2018, i linje med konsensus.

ZS-9: FDA går med på resubmission

En positiv nyhet var att FDA accepterar en klass II resubmission för ZS-9, efter AZN:s framgångar med åtgärder gällande de bristfälligheter man tidigare funnit i Texasfabriken. En klass II resubmission inbegriper en sex månader lång översyn.

AstraZeneca (AZN)
Köp Sälj Info

Danske Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:282,00 DKK
Pris:244,90 DKK
Analytiker: Robin Rane
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/05 kl. 06:43

EFTER RAPPORT

Köp

Betryggande kapitalposition

Danske Banks Q4-resultat bekräftade vår syn på banken som ett toppval i den nordiska banksektorn. De stabila resultaten toppades av en stark kapitalposition, vilket är betryggande för aktiens attraktiva avkastning, 8,2-9,3%, under de kommande tre åren enligt våra estimat.

Ledningens prognos för helåret 2018 i linje med estimaten

Ledningen meddelade sina resultatprognoser för helåret 2018 i samband med kvartalsrapporten. Prognosen var i linje med tidigare estimat, vi har endast gjort mindre positiva förändringar (<1%) i våra resultatestimat för kommande tre åren. Vi förväntar oss 3,1% tillväxt i NII under 2018 mot 2017. Kostnader förväntas öka med 1,8%. Ledningen förväntar sig ett nettoresultat för 2018 på 18-20 miljarder DKK mot helåret 2017 på 20,9 miljarder DKK. Vi estimerar ett nettoresultat för 2018p på 19,9 miljarder DKK.

Stark kapitalposition

Kapitaltäckningen på 17,6% i slutet av 2017 var den starkaste i bankens historia och är betydligt högre än kraven på 12% likväl som bankens mål på 14-15%. Som förväntat initierade banken ett återköpsprogram på 10 miljarder DKK under 2018. Man ändrade även sin utdelningspolicy från 40-50% till 40-60% av resultatet. Vi tror att bankens nuvarande starka kapitalisering sätter aktien i en position för att leverera attraktiva aktieägarutdelningar de kommande tre åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 282 SEK.

Danske Bank (DANSKE)
Köp Sälj Info

SKF

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:197,00 SEK
Pris:181,25 SEK
Analytiker: Markus Almerud
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/05 kl. 06:41

UPPDATERING

Behåll

På sin topp – nedgraderas till Behåll

Med tuffare jämförelser och risken för att ekonomiska indikatorer som rullas över förväntar vi oss att SKF:s organiska tillväxt börjar sakta in från och med Q1. Marginalen kommer fortsätta förbättras då förbättringar i volym och prissättning mer än motverkar valutaeffekter och råvarupriser men då värderingen normaliserats sänker vi rekommendationen från Köp till Behåll.

Vi tror att organisk tillväxt kommer börja sakta in från Q1…

Trots överraskande svag Nordamerika presenterade SKF ca 8% organisk tillväxt för fjärde kvartalet i rad. Dessa typer av platåer är ovanliga och inklusive platån är vi nu sju kvartal ifrån tråget under Q1 2016. Med tuffare jämförelser och med risken för att ledande indikatorer rullas över förväntar vi oss att tillväxten saktar in från och med Q1.

…men marginaler har mer att ge då prissättning fortsätter förbättras

Skillnaden i den nuvarande cykeln är att marginaler har förbättrats då volymer förbättras, vilket inte var fallet under 2013-14. Vi har alltid trott att prispressen är cyklisk snarare än strukturell och ser att det fortfarande finns prissättningskraft i verksamheten. Att SKF nu ökar priserna, vilket vi förväntar oss fortsätter, stödjer detta. Vi förväntar oss att marginalen fortsätter öka under 2018.

Värdering har normaliserats – nedgraderas till Behåll

Vi sänker vår rekommendation från Köp till Behåll samt sänker riktkursen från 215 SEK till 197 SEK.

SKF B (SKF B)
Köp Sälj Info

Trelleborg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:222,00 SEK
Pris:204,40 SEK
Analytiker: Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/05 kl. 06:32

EFTER RAPPORT

Behåll

Riktkurs höjs efter starkare tillväxt än väntat

Trelleborg rapporterade ett Q4 som var marginellt över förväntningarna, 3% över KECH:s (och konsensus) estimat för justerat rörelseresultat, då organisk tillväxt landade på 7% jämfört med våra förväntade 4%.

Starkare tillväxt i nyckelaffärsområden

Företaget återgick till sin standardmarknadsprognos vilket är en liten nedvärdering jämfört med tidigare prognos men bör fortsatt medföra stark organisk tillväxt. VD Nilsson bekräftade att orderintagsaktiviteter är starka över gränserna (kanske till och med starkare än nuvarande försäljningstrender). Koncernens övergripande försäljningsutveckling var starkare än vad vi väntade.

Marginaler en liten besvikelse givet den starka tillväxten

Vi anser att marginalerna i kvartalet var en liten besvikelse med svag prestation från Coated Systems som rapporterade ca 10% rörelsemarginal medan koncernens ambition är att verksamheten ska leverera över 15% i rörelsemarginal i framtiden. Givet den starka organiska tillväxten i Wheel Systems och Sealing Solutions hade vi förväntat oss starkare marginaler i dessa verksamheter.

Behåll upprepar med ny riktkurs på 222 SEK

Baserat på det starka tillväxtmomentumet som förväntar fortsätta höjer vi våra estimat över organisk tillväxt för koncernen, främst drivet av höjda estimat för Wheel Systems, Sealing Solutions och Industrial Solutions. Allt som allt justerar vi VPA med 0,3%, 2,6% och 1,9% för 2018-20p och höjer riktkursen till 222 SEK. Vi upprepar Behåll.

Trelleborg B (TREL B)
Köp Sälj Info

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:93,00 SEK
Pris:82,80 SEK
Analytiker: Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/05 kl. 06:40

EFTER RAPPORT

Behåll

Mindre justeringar efter resultat i linje

Hexpol rapporterade siffror i linje och med starkare tillväxt än väntat samt en lägre koncernskatt tack vare nya företagsskatten i USA. Vi justerar våra estimat och höjer riktkursen till 93 SEK samt upprepar Behåll.

Överlag en neutral rapport

Hexpol rapporterade överlag en neutral Q4-rapport. Organisk tillväxt kom in på 6% mot Kepler Cheuvreux på 3,3% och med ett rörelseresultat som var i linje med konsensus och KECH. Råvarupriser var stabila under kvartalet med något högre än samma kvartal förra året, vilket hjälpte den organiska tillväxten. Prispress fortsatte under kvartalet. Underliggande volymer verkar fortsatt stabila med fordonsmarknaden (ca 40% av koncernens försäljning) fortsatt på stabila nivåer.

Ny riktkurs, Behåll upprepas

Vi höjer våra estimat något då vi antar något starkare tillväxt och en lägre skattesats på grund av ny guidning som ett resultat av den sänkta amerikanska företagsskatten. Vi höjer riktkursen till 93 SEK och upprepar Behåll.

Hexpol B (HPOL B)
Köp Sälj Info

Bonava

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:118,30 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/05 kl. 06:32

EFTER RAPPORT

Behåll

Tillväxthistoria bekräftas i Tyskland

Bonavas Q4-siffror var mer eller mindre i linje med förväntningarna. Vinsten i Sverige var temporärt negativt påverkad av leverans av mindre lägenheter medan Tyskland överträffade våra förväntningar. Situationen för 2018 ser relativt bra ut. Tack vare högre resultatestimat höjer vi vår riktkurs till 120 SEK (110) och höjer rekommendationen från Minska till Behåll.

Q4 – I linje med våra prognoser

Bonavas Q4-siffror var mer eller mindre i linje med våra förväntningar. På rörelseresultatsidan var den negativa avvikelsen endast 2%. Vinsten i Sverige var betydligt lägre än våra förväntningar (-28%) på grund av svagare försäljningspriser till kunder. Det svagare genomsnittspriset slog även mot marginalerna (16% mot förväntade 19%). Å andra sidan var Tyskland motsatsen med 19% bättre genomsnittspris än väntat.

Bättre genomsnittspriser på väg i Sverige

Motgången i Sverige orsakades inte av lägre priser, utan de levererade enheterna var mindre i storleken. Av det som bokats som under konstruktion på balansräkningen kan vi se att genomsnittliga försäljningspriser verkar vara 4,35 MSEK (utan rabatt) i Sverige. Detta betyder att Bonava snart börjar leverera större lägenheter, vilket har en positiv effekt på marginalerna. Med starkare lägenheter att vänta i Sverige och en superstark marknad i Tyskland höjer vi vår 2018pVPA med 11%. Vi höjer riktkursen till 120 SEK och rekommendationen till Behåll.

Bonava B (BONAV B)
Köp Sälj Info

NP3

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:62,00 SEK
Pris:58,80 SEK
Analytiker: Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/05 kl. 06:29

INFÖR RAPPORT

Behåll

Dags för andning

NP3:s aktie har presterat väl YTD, med en ökning på 12,7%. Företaget har godkänt förvärv av en fastighetsportfölj i Sundsvall som passar väl in i företagets nuvarande portfölj och lyfter det nuvarande tillväxtscenariot mer. Vi förväntar oss en IFPM-ökning på 16% under Q4 2017p å/å, men då aktien presterat bra tror vi det finns bättre alternativ i sektorn för tillfället och sänker vår rekommendation från Köp till Behåll.

Nyemission av preferensaktier

Delar av finansiering av den förvärvade portföljen kommer göras genom nyemission av preferensaktier. Emissionen kommer öka NP3:s egna kapital med 288 MSEK och är föremål för beslut vid den extra bolagsstämman. Största aktieägaren, som äger 54% av aktien, stödjer nyemissionen.

Q4: Värdeökning väntas

Q4 karaktäriseras vanligtvis av en betydande ökning i värdet. Vi tror att detta stämmer även i år och skriver in en värdeökning på 102 MSEK under kvartalet, vilket representerar en ökning i fastighetsvärden på 1,4%. Vi förväntar oss att intäkter från fastighetsförvaltning (IFPM) på 89 MSEK, vilket innebär en ökning på 16% å/å. Detta är främst drivet av förvärv.

Stark aktieprestation YTD – dags för andning

NP3 har havt en av de starkaste aktieprestationerna i fastighetssektorn YTD. Prestationen är enligt vår syn rättvis, men vi ser bättre alternativ i sektorn för tillfället och sänker rekommendationen från Köp till Behåll men höjer riktkursen till 62 SEK.

NP3 Fastigheter (NP3)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 574,7 -1,1% -1,8% 1,0%
OMX30 1584,8 -1,1% -1,7% 0,5%
OMXC 804,3 -1,8% -5,6% -3,8%
OMXH 9875,6 -0,7% 1,1% 4,3%
OMXN 809,9 -1,0% -1,6% -0,6%
FTSE 100 (GB) 7443,4 -0,6% -2,9% -3,2%
DAX Perf (DE) 12785,2 -1,7% -4,2% -1,0%
RTS (Russia) 1272,8 -1,6% -1,1% 10,3%
CAC 40 (France) 5365,0 -1,6% -3,0% 1,0%
Dow Jones 25521,0 -2,5% -4,1% 3,2%
NASDAQ 7240,9 -2,0% -3,5% 4,9%
OMXH25 4099,6 -1,0% 1,2% 4,6%
OMXC20 969,3 -1,7% -6,7% -3,8%
S&P 500 (US) 2762,1 -2,1% -3,9% -5,4%
Euro Stoxx 50 3523,3 -1,5% -3,4% 3,3%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 68,5 -1,7% -2,3% 2,6%
Copper 7066,0 0,6% 0,6% 19,7%
Gold 1331,2 -0,8% -0,8% 8,9%
Lead 2683,0 0,5% 0,5% 15,0%
Nickel 13795,0 1,8% 1,8% 33,2%
Zinc 3577,0 -0,3% -0,3% 25,4%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 97,77 -0,48 -0,73 -2,03
USA, 10 Year 94,30 -0,86 -1,81 -3,74
Germany, 10 years 97,44 -0,40 -1,29 -3,12
GB, 10 years 124,23 -0,49 -1,42 -4,18
Finland, 10 years 0,86 0,04 0,13 0,40
Norway, 10 years 98,97 -0,29 -0,75 -2,49
STIBOR, 3 month -0,46 0,00 -0,03 0,00
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,24 0,3% 0,0% -3,3%
EUR / SEK 9,84 0,3% 0,6% 0,1%
USD / SEK 7,91 0,6% 0,6% -3,4%
GBP / SEK 11,18 -0,2% 0,1% 0,9%
DKK / SEK 1,32 0,3% 0,6% 0,1%
NOK / SEK 1,02 -0,2% -0,1% 2,3%
EUR / RUB 70,18 0,3% 0,4% 1,5%
EUR / BRL 4,01 1,5% 2,3% 0,6%
EUR / CNY 7,81 -0,5% -0,6% -0,1%
BRL / SEK 2,46 -1,1% -1,6% -0,5%
CNY / SEK 1,26 0,9% 1,2% 0,2%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna avslutade handelsveckan med markanta nedgångar. Jobbrapporten visade fler sysselsatta än väntat men framförallt en högre löneökning. Dollarn stärktes och räntorna steg efter statistiken.

Dow Jones industriindex handlades 2,6 procent lägre till nivån 25.512. Samtliga 30 bolag inom indexet hade negativ utveckling.

Det bredare S&P 500 sjönk 2,1 procent till 2.762 medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindex tappade 2 procent vid nivån 7.241.

Samtliga sektorer befann sig i negativt territorium, med energibolag i botten i spåren av fallande oljepriser. Jätten Exxon Mobil rapporterade en vinst per aktie såväl som intäkter som var lägre än väntat och tappade 5,1 procent.

Amazon avancerade 3 procent till 1.431 dollar efter en rapport som överträffade marknadens förväntningar.

Näthandelsjättens resultat per aktie uppgick till 3:75 dollar i det fjärde kvartalet, att jämföras mot väntade 1:83 dollar enligt Bloomberg News prognossamanställning.

Intäkterna blev 60,5 miljarder dollar, mot väntade 59,8 miljarder dollar.

Teleoperatören Sprint steg 5,1 procent. Kvartalsresultatet var snäppet högre än väntat och resultatprognosen för det brutna räkenskapsåret 2017/18 till 2,5-2,7 miljarder dollar.

Apple handlas ned 4,4 procent. Efter torsdagens stängning kom bolagets rapport, innehållande en lägre försäljning än väntat av Iphone. Vinsten per aktie och intäkter slog dock analytikernas förväntningar för kvartalet. Bolaget gav även en lägre prognos än väntat för kvartalet som sträcker sig fram till mars månad.

Såväl Bernstein och Keybank har sänkt sina rekommendationer för Apple efter rapporten.

Alphabet, som är moderbolag till Google, tappade 5,3 procent trots att intäkterna om 25,9 miljarder slog förväntningarna på 25,6 miljarder dollar.

Googles intäkter per klick minskade dock med 14 procent i jämförelse med samma period föregående år.

Den amerikanska tioårsräntan handlades upp fem punkter till 2,84 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tappade mark på fredagen med cykliskt i botten efter att USA-jobbrapporten för januari släppts. Rapporterande läkemedelsbolaget Astra Zeneca gick, liksom H&M, Skanska och Ericsson, mot strömmen.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde ned 1,1 procent på nivån 1.584,8. Stockholmsbörsens omsättning summerades till 20 miljarder kronor. Börsklimatet i Europa och USA var allmänt svagt medan räntor rörde sig upp och dollarn stärktes.

Finansmarknaderna påverkades av att USA-jobbrapporten visat på en starkare sysselsättningsökning än väntat i januari medan lönetillväxten var den högsta på över åtta år. Den dollarprissatta oljan rörde sig ned ett par procent och Lundin Petroleum stängde 4 procent lägre. Att USA-månadsdata visade på en oljeproduktion kring rekordnivå bidrog negativt för råoljepriser. Inom råvarurelaterat backade Boliden och SSAB båda kring 3 procent medan basmetallpriser drog nedåt.

Inom cykliskt var verkstadsbolagen SKF, Atlas Copco, Volvo och Sandvik från 2,1 till 4,2 procent lägre. Därutöver var Fingerprint en OMXS30-fölorare med 4,7 procents tapp till 11:5 kronor sedan Carnegie sänkt riktkursen till 9 kronor (12).

Inom verkstad, men utanför storbolagsindexet, tappade Trelleborg 2,2 procent sedan det släppt stabila kvartalssiffror men givit klena utsiktskommentarer för det första kvartalet.

Bland de få OMXS30-vinnarna återfanns Astra Zeneca, upp nära 3 procent. Bolagets kärnverksamhet utvecklades bättre än väntat i det fjärde kvartalet med hjälp av en positiv skattepost. Investerarna tycktes ta fasta på det starka kvartalsresultatet och inte på att vinstprognosen för innevarande år var under förväntan.

Nordea höjde byggjätten Skanska till köp efter torsdagens rapport och aktien lyfte nära 3 procent.

Vidare var H&M och Ericsson 1,9 respektive 3,2 procent högre. Till DI uttryckte H&M-storägaren Harris Associates en tilltro till bolagsledningen och bedömer att klädjätten kan komma på tillväxtspår igen. Till samma tidning bad efterfrågade Cevian en snabbare förändringstakt från Ericsson efter meddelande om ytterligare aktieköp i telekombolaget.

Trädgårdsmaskintillverkaren Husqvarna ökade 3 procent efter oväntat stark organisk tillväxt i ett säsongsmässigt mindre betydelsefullt kvartal. Vd:n Kai Wärn upprepade indikationer om femprocentig organisk tillväxt under 2018 i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

I fredagens rapportflöde stängde Tele2 0,5 procent ned medan konkurrenten Telia backade 1,3 procent. En stark utveckling i Sverige var ett positivt inslag i Tele2-rapporten.

Bostadsutvecklaren Bonava steg knappt 1 procent efter ett bokslut med en högre utdelning än förväntat. I sektorn fortsatte JM upp nära 3 procent efter torsdagens rapportlyft.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sandvik Behåll 168 SEK na na
Fabege Köp 205 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN 02:45 Caixin tjänste-PMI/kombinerat PMI JAN 53.5/n.a. 53.9/53.0
SW 08:30 Swedbank/Silf tjänste-PMI JAN 64,6
GE 09:55 Markit/BME tjänste-/kombinerat PMI JAN F 57.0/58.8 57.0/58.8
EC 10:00 Markit tjänste-/kombinerat PMI JAN F 57.6/58.6 57.6/58.6
EC 10:30 Sentix Investerarförtroende FEB 34,5 32,9
EC 11:00 Dagligvaruhandel försäljning (m/m)/(å/å) DEC -1.0%/1.8% 1.5%/2.8%
NO 11:00 Huspriser (å/å) JAN -1.1%
US 15:45 Markit tjänste-/kombinerat PMI JAN F 53.3/53.8
US 16:00 ISM tjänstesektorn kombinerat JAN 56,5 56,0

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
AstraZeneca Inga tillkännagivanden
Danske Bank 3
SKF Inga tillkännagivanden
Trelleborg 3
Hexpol Inga tillkännagivanden
Bonava Inga tillkännagivanden
NP3 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.