Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd torsdagen den 8 februari 2018 kl. 08:32.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 2,9% OMX30 Grön uppåt pil 2,6% DJIX Röd nedåt pil -0,1% NASDAQ Röd nedåt pil -0,9%
564,0 1551,1 24893,4 7052,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Assa Abloy Köp 205 (209) SEK
Vestas Wind Systems Köp 510 (584) DKK
Husqvarna Behåll 88 (83) SEK
Svenska Handelsbanken Minska 105 (107) SEK
Assa Abloy BASSA B
Graf

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:176,00 SEK
Analytiker: Markus Almerud
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/07 kl. 07:09
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Köp

Smarta lås för bostäder lyfter

Kina återvänder till viss tillväxt och Assa Abloy presterar en organisk tillväxt på 5%. Vi estimerar 5% för bolaget även för 2018p. Samarbetena med Amazon, Google och Walmart inom smarta lås för bostäder indikerar att denna marknad är på väg att lyfta. Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

Ökande organisk tillväxt

Assa Abloy presterade en organisk tillväxt på 5% och slog konsensus som låg på 4%. VD uttryckte att han var mer optimistisk än förra året då han guidade för en organisk tillväxt på 2-4%.

Något bättre i Kina

Kina var något mer positivt i Q4. Även om Kina bara står för 7% av försäljningen så har den negativa tillväxten minskat den organiska tillväxten med en procentenhet och därför är det viktigt med en vändning här.

Smarta lås

Smarta lås för bostäder säljer i dagsläget för cirka 2 miljarder SEK per år, motsvarande nära 3% av koncernförsäljningen och mer än 10% av försäljningen till bostäder. Vi bedömer att smarta lås för bostäder kommer att lyfta och att vi kommer att få se intäkter på åtminstone 8 miljarder SEK de kommande 3-5 åren.

Ny marginalnivå i Global Technologies?

Global Technologies som levererar accesskontroll växte starkt mot bakgrund av expansionen av virtuella nycklar och uppnådde en marginal på över 20% för första gången. Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

Assa Abloy B (ASSA B)
Köp Sälj Info
SandvikSAND
Graf

Sandvik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:168,00 SEK
Pris:150,55 SEK
Analytiker: Markus Almerud
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/07 kl. 10:46

UPPDATERING

Behåll

Möte med CFO

Vi är betydligt mer positiva efter vårt möte med Sandviks CFO. Den operationella hävstången i Machine Solutions bör kunna ligga kvar på 40-50% på kort sikt och vi ser inga tecken på att efterfrågan minskar. Det finns mer att göra gällande marginalen i Mining and Rock och Sandvik är väl på väg eftersom eftermarknadsförsäljningen fortsätter att växa snabbare än marknaden. Vi upprepar Behåll och riktkursen 168 SEK.

Fokus på SMS-marginalen

Mycket goda volymer och priser gör att Machining Solutions (SMS) uppnår den högsta marginalen på länge. Bilindustrin i Europa och Kina och verkstad generellt ökade sekventiellt och man ser inga tecken på sjunkande efterfrågan.

SMS fokuserar på tillväxt

Även om det finns mycket att förbättra i kostnadsbasen – det återstår flera enheter att konsolidera – så fokuserar SMS på tillväxt. Vid kapitalmarknadsdagen i maj 2016 signalerade Sandvik att man är redo för företagsaffärer och man har ökat fokus sedan dess.

Ytterligare marginalpotential i SMRT

Mining and Rock (SMRT) har genomgått en enorm förbättring: Marginalerna har höjts från under 10% vid 2014 till över 16% i Q4 2017, framför allt förklarat av kontinuerligt förbättrad eftermarknad. SMRT fortsätter att öka sin andel av den installerade bas man arbetar med eftersom eftermarknaden växte med 10% i Q4.

SMT, ännu inga effekter från omstruktureringen

Förbättringen i Materials Technologies (SMT) i Q4 var säsongsbetingad snarare än strukturell – effekterna från personalminskningen kommer att synas nästa år. Man fokuserar fortfarande på att få upp marginalen till 10% vid 2019. Vi upprepar Behåll och riktkursen 168 SEK.

Sandvik (SAND)
Köp Sälj Info

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:111,80 SEK
Analytiker: Robin Rane
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/08 kl. 06:11

EFTER RAPPORT

Minska

Högre kostnader och kreditförluster

Resultatet var generellt svagt. Kostnaderna stiger och de något starkare underliggande inkomsterna räcker inte till för att kompensera, bedömer vi. Vi fäster inte så mycket vikt vid de högre kreditförlusterna. Vi upprepar Minska men sänker riktkursen till 105 SEK.

Kostnaderna var 3,7% högre än konsensus

Handelsbanken rapporterade en miss med en vinst före skatt 15% under konsensussiffran 5 846 MSEK. Vinst före kreditförluster var 2,4% under konsensus. Kostnaderna i kvartalet var 3,7% högre än konsensus, drivet av ökad IT-utveckling, högre kostnader för compliance och verksamheten i Storbritannien. Kreditförlusterna blev 1 085 MSEK, betydligt högre än konsensus på 384 MSEK. Detta berodde på två exponeringar i Storbritannien respektive Danmark.

Kapital

Kärnprimärkapitalrelationen blev 22,7%, under konsensus på 23,2%. Utdelningen uppgick till 7,50 SEK (ordinarie utdelning på 5,50 SEK och extrautdelning på 2,00 SEK), att jämföra med konsensus på 6,51 SEK. Utdelningshöjningen är i linje med bankens intention att sänka kärnprimärkapitalrelationen till målet om 1-3% över kraven.

Basel IV

Handelsbankens bedömning av Basel IV är att vid slutet av Q4 2017 var banken i nivå med kapitalkraven. Vi upprepar Minska men sänker riktkursen till 105 SEK.

Husqvarna BHUSQ B
Graf

Husqvarna

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:84,10 SEK
Analytiker: Johan Eliason
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/07 kl. 06:36

EFTER RAPPORT

Behåll

Solid framtidsbedömning

Mot bakgrund av ett godkänt Q4 och en solid framtidsbedömning höjer vi VPA med 3-4% för 2018-19p. Tillväxtdrivarna är intakta, men 2018p påverkas fortfarande av Searskontraktet. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 88 SEK (83).

Q4 är mindre betydelsefullt

Husqvarna rapporterade Q4-intäkter på 6 130 MSEK, +8% organiskt å/å. Detta var 9% bättre än vårt estimat. Den organiska tillväxten var överraskande stark för samtliga divisioner, med undantag av Consumer Brands (CB). Rörelseresultatförlusten på 125 MSEK var 9% lägre än vi förväntat, främst drivet av Husqvarna och CB. Bolaget uppnådde en ovanlig vinst i Q4, tack vare skattevinster.

VPA +3-4% över 2018-19p, med fortsatt försiktiga antaganden

VD upprepade bedömningen om en organisk tillväxt på 5,5% (KECH +3,8%) för de tre tillväxtdivisionerna Husqvarna, Gardena och Construction och även förväntningarna om att uppnå en koncernmarginal på 10% under 2018 (KECH 10,5%). För CB kom 2017-förlusten in litet bättre än väntat och även om VD inte förväntar sig en vinst under 2018 så är ambitionerna att förlusten i 2018p inte ska vara värre än de 35 MSEK vi såg under 2017. Vi ser en höjd VPA med 3-4% för 2018-19p.

Tillväxtdrivarna är fortsatt på plats

Tillväxtdrivarna i form av robotgräsklippare (nu cirka 12-13% av försäljningen och växande till över 20%), Gardenas inträde på marknaden i Storbritannien och Constructions förvärvsrelaterade tillväxt är samtliga på plats. 2018 markerar startpunkten för försäljning av robotgräsklippare i USA. Detta innebär en enorm potential inom några år. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 88 SEK (83).

Husqvarna B (HUSQ B)
Köp Sälj Info

ISS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 DKK
Pris:232,00 DKK
Analytiker: Aymeric Poulain
Chefsanalytiker Supporttjänster
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/08 kl. 06:06

INFÖR RAPPORT

Köp

Den saknade länken

ISS rapporterar helårsresultat den 22 februari. Aktien är billig av en anledning. En rad kontrakt kommer att hålla det organiska försäljningsmomentumet i koppel och dra ner marginalerna nästan genom hela året, men mest akut är det under H1. Förväntad marginal ligger mellan 5,55% och 5,70% för 2018p. Nyckeln kommer därför att vara att bekräfta att den lägre delen av konsensus är låg nog och ger en konservativ bas på vilken aktien kan börja titta efter resultataccelerering för 2019p. Under tiden fortsätter den saknade länken att vara bristen på kortsiktiga resultatmomentum under ett år som kommer att brottas med ett antal faktorer. Kortsiktiga momentumspelare kommer att blekna, men värdeinvesterare bör använda förvirringen för att ackumulera inför nästa år.

Helårsresultat och guidning för 2018p matchar sannolikt konsensus

Vi har inte rört våra estimat sedan den 9 november och ser ingen större anledning att göra det. Vi förväntar oss försäljning på 79 602 MDKK, upp 0,6% å/å. Största skillnaden mot vår modell är oro kring det viktiga kassaflödet, då vi behandlar de 55 MDKK initiala uppstartskostnaderna för DT-kontrakt som investeringar medan koncernen sannolikt behandlar dessa som utestående fordringar. Tittar vi framåt passar sannolikt guidningen för organisk försäljningstillväxt samt justerad EBITA-marginal konsensus förväntningar. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 DKK.

Vestas Wind Systems

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:510,00 DKK
Pris:422,30 DKK
Analytiker: Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/08 kl. 06:03

EFTER RAPPORT

Köp

Köp upprepas på tydligare rörelsemarginalsnivåer

Vestas rapporterade siffror för Q4 2017 och guidade för 2018p, under våra och konsensus förväntningar. Marknaden prisade uppenbarligen in värre i och med att aktien steg cirka 4% efter rapporten. Vi uppdaterar vår modell och sänker våra antaganden för rörelsemarginalen och fritt kassaflöde framöver. Vi upprepar Köp och härleder en ny riktkurs på 510 DKK baserat på en lika viktad DKF-metod, jämförelsevärdering samt 2019 EV/EBIT på 11,5x diskonterat ett år tillbaka. Detta indikerar en uppsida på 20% från nuvarande nivå.

200 MEUR i återköp lanseras

Vestas lanserade ytterligare ett återköpsprogram, denna gång motsvarande 200 MEUR, vilket vi inkluderar i vår modell. Vi antar att koncernen kommer att köpa tillbaka aktier på ett genomsnittligt premium på 30% (vi gör detta för att ha en konservativ ställning på de faktiska siffrorna av de aktier som köps tillbaka).

Köp upprepas med ny riktkurs på 510 DKK

Vi upprepar Köp trots att vi drar ner våra estimat med bakgrund i guidningen för 2018 och ledningens kommentarer som indikerade att framtida lönsamhetsnivåer kommer in under våra tidigare förväntningar.

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 564,0 2,9% -2,5% -0,9%
OMX30 1551,1 2,6% -2,6% -1,6%
OMXC 801,8 1,6% -4,2% -4,1%
OMXH 9763,0 2,0% 0,5% 3,1%
OMXN 798,9 1,8% -1,5% -1,9%
FTSE 100 (GB) 7279,4 1,9% -3,4% -5,3%
DAX Perf (DE) 12590,4 1,6% -4,5% -2,5%
RTS (Russia) 1242,5 0,8% -3,1% 7,6%
CAC 40 (France) 5255,9 1,8% -4,1% -1,1%
Dow Jones 24893,4 -0,1% -4,8% 0,7%
NASDAQ 7052,0 -0,9% -4,9% 2,2%
OMXH25 4052,2 2,0% 0,3% 3,4%
OMXC20 969,0 1,8% -4,8% -4,1%
S&P 500 (US) 2681,7 -0,5% -5,0% -5,4%
Euro Stoxx 50 3454,5 1,8% -4,3% 0,3%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 65,5 -1,9% -3,4% -1,8%
Copper 7006,0 -0,8% -0,8% 20,8%
Gold 1324,7 -0,5% -0,5% 7,6%
Lead 2593,0 0,0% 0,0% 11,3%
Nickel 13490,0 0,9% 0,9% 29,8%
Zinc 3539,0 0,2% 0,2% 27,6%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,27 0,03 -0,05 -1,55
USA, 10 Year 94,31 -0,86 -1,66 -3,73
Germany, 10 years 97,62 -0,50 -0,47 -2,95
GB, 10 years 124,49 -0,31 -0,44 -3,94
Finland, 10 years 0,83 0,03 0,02 0,33
Norway, 10 years 99,35 0,00 -0,17 -2,12
STIBOR, 3 month -0,44 0,00 0,00 0,01
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,23 0,4% 1,4% -2,3%
EUR / SEK 9,87 0,3% 0,9% 0,4%
USD / SEK 8,03 0,7% 2,2% -1,9%
GBP / SEK 11,15 0,5% -0,2% 0,7%
DKK / SEK 1,33 0,3% 0,9% 0,4%
NOK / SEK 1,02 0,4% -0,2% 2,0%
EUR / RUB 70,32 -0,3% 0,3% 1,7%
EUR / BRL 4,00 -0,5% 1,5% 0,5%
EUR / CNY 7,70 -0,7% -1,8% -1,6%
BRL / SEK 2,47 0,8% -0,6% -0,1%
CNY / SEK 1,28 1,0% 2,8% 2,0%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,1 procent till nivån 24.893. Det bredare S&P 500 sjönk 0,5 procent till 2.682 medan tekniktunga Nasdaq backade 0,9 procent till 7.052.

Den amerikanska tioårsräntan var upp fyra punkter till 2,84 procent.

Bland enskilda aktier steg Snap kraftigt och var upp 47 procent. Aktiekursen uppgick därmed till knappt 21 dollar vilket är den högsta nivån sedan noteringen. Uppgången baserades på en bättre rapport än väntat samt att ett flertal analytiker, däribland JP Morgan och Bank of America, uppgraderat aktien. Utöver detta har Snap meddelat att det vidtagit åtgärder för att hävda sig bättre i konkurrensen inom sociala medier.

Snaps positiva rapporter gjorde analytiker hoppfulla att bolaget kommer att klara av konkurrensen från Instagram och Facebook trots Instagrams hot om att kopiera en del av Snaps funktioner.

"De kommer att fortsätta vara konkurrenter men Snap gör ett bra jobb med att konkurrera om intäkterna", sade analytiker på Wedbush Securities.

Modebolaget Michael Kors steg 1 procent efter att ha överträffat vinstförväntningarna i tisdagens rapport med 37 procent. Skomärket Jimmy Choo som bolaget tidigare förvärvat bidrog positivt till rapporten.

Uppåt gick även Wynn Resorts, som avancerade 8,6 procent sedan bolagets tidigare vd och ordförande Steve Wynn avgått efter påståenden om sexualbrott den senaste månaden.

Leksakstillverkaren Hasbro ökade 8,8 procent efter att ha rapporterat om högre vinster än väntat men lägre omsättning. Medan total försäljning minskade, ökade efterfrågan på Transformers och My Little Pony.

Elbilstillverkaren Tesla ökade 3,3 procent inför bolagets rapportsläpp som väntas ske efter börsens stängning.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 steg 2,6 procent till nivån 1.551. Aktieaffärer för relativt höga 23,7 miljarder kronor gjordes över Stockholmsbörsen under dagen.

Bland exportbolagen steg Ericsson 4,6 procent, Sandvik 3,7 procent och Atlas Copco 3,4 procent. Andra vinnare var investmentbolagen Kinnevik och Investor som ökade 4,2 respektive 3,7 procent.

Swedbank steg 3,8 procent till 202:10 kronor. SEB Equities har höjt sin rekommendation till köp med uppjusterad riktkurs på 220 kronor.

Låsföretaget Assa Abloy gick svagare än index efter tisdagens bokslutsdrivna uppgång. Bland råvarubolagen hölls Boliden tillbaka av lägre basmetallpriser - gruvbolagsaktien steg "bara" 0,7 procent.

Handelsbanken var upp 0,9 procent och gick därmed svagare än övriga banker. Rörelseresultatet på 5,0 miljarder kronor nådde inte upp till väntade 5,85 miljarder. Bankens kreditförluster, som brukar vara låga, växte till över 1 miljard kronor efter bland annat en stor kreditsmäll i Storbritannien från det konkursade byggbolaget Carillion.

Mätteknikbolaget Hexagon steg 10 procent till 496:60 kronor efter att ha växt organiskt med 10 procent under det fjärde kvartalet. Det var dubbelt så mycket som förväntningarna enligt SME Direkt. Tillväxten lyfte Hexagons underliggande rörelseresultat till en nivå som var 7 procent högre än väntat. Aktiens nya rekordnotering ligger på 500 kronor jämnt.

Hexagon är "tillbaka i sadeln" med hjälp av både den starka konjunkturcykeln och sin starka produktportfölj, anser Deutsche Bank som höjde sin rekommendation till köp.

Norska Statoil var upp över 4 procent efter ett oväntat starkt rörelseresultat. Capex för det norska storfältet Johan Sverdrup, där Lundin Petroleum är delägare, sänks ytterligare med 4 miljarder norska kronor till 88 miljarder. Lundin-aktien steg 2,4 procent.

Electrolux steg ett par procentenheter mindre än Stockholmsbörsen i övrigt. Den franska konkurrensmyndigheten avser att ta nästa steg i en undersökning om huruvida Electrolux och andra bolag har brutit mot franska antitrustregler under 2006 till 2009. Bolaget utesluter inte att undersökningen kan få en väsentlig påverkan på resultat och kassaflöden.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
ABB Köp 28 CHF na na
Ica Gruppen Köp 355 SEK 4,57 4,36
New Wave Köp 63 SEK na na
ÅF Köp 210 SEK 2,90 na
Industrivärden Minska 196 SEK na na
Wallenstam Behåll 85 SEK na na
Bulten Köp 140 SEK 1,90 na
Orkla Behåll 88 NOK 0,93 0,96
Schibsted Köp 300 NOK 1,20 1,30
Cargotec Köp 61 EUR 0,64 0,72
Konecranes Köp 45 EUR 0,28 na
Yara Behåll 320 NOK 5,49 4,49
Metsä Board Minska 6 EUR na na
DSV Behåll 533 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN 08-feb Handelsbalans/CNY JAN $54.70b/322.00b $54.69b/ 361.98b
CN 08-feb Import/export (å/å) JAN 11.2%/11.3% 4.5%/10.9%
CN 08-feb BoP bytesbalans JAN $40.5b
GE 08:00 Handelsbalans/Bytesbalans DEC 20.0b/n.a. 23.7b/25.4b
GE 08:00 Import/Export (sj m/m) DEC -0.5%/-0.7% 2.2%/4.1%
SW 09:30 Småhusbarometern JAN 3.178m
EC 10:00 ECB publicerar månadsrapport
EC 11:00 ECB:s Mersch talar i London
US 14:30 Nyanmälda arbetslösa w/e

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Assa Abloy 3
Sandvik Inga tillkännagivanden
Svenska Handelsbanken Inga tillkännagivanden
Husqvarna Inga tillkännagivanden
ISS Inga tillkännagivanden
Vestas Wind Systems Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.