Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd torsdagen den 15 februari 2018 kl. 08:25.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 1,2% OMX30 Grön uppåt pil 1,2% DJIX Grön uppåt pil 1,0% NASDAQ Grön uppåt pil 1,9%
558,1 1532,2 24893,5 7143,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Boliden Köp (Behåll) 320 (305) SEK
Haldex Köp 105 (110) SEK
BolidenBOL
Graf

Boliden

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:320,00 SEK
Pris:283,30 SEK
Analytiker: Ola Södermark
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/15 kl. 06:10
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Starkt 2017, ljusa utsikter – uppgradering till Köp

De starka Q4-siffrorna drevs av god produktion och höga malmhalter vid gruvorna och stark produktion vid smältverken. Ordinarie utdelning på 8,25 SEK och extrautdelning (aktieinlösen) på 5,75 SEK ger en total utdelning på 14 SEK. Boliden har de senaste åren bevisat effektiviteten i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 320 SEK (305).

Starkt Q4, drivet av Aitik, Garpenberg och smältverk

Rörelseresultatet för Q4 2017 uppgick till 2 912 MSEK, 19% högre än KECH och konsensus. Det fria kassaflödet blev 2 382 MSEK i kvartalet, vilket minskade belåningen till 11% (målet ligger på under 20% i en konjunkturuppgång), att jämföra med 19% vid slutet av Q3 2017. Höga kopparhalter i Aitik (0,32% kontra 0,27% i Q3 2017). Zinkgruvan i Garpenberg gynnades också av högre malmhalter och god produktion.

Föreslagen utdelning på 14 SEK

Utdelningen föreslogs bli 8,25 SEK (2017: 5,25 SEK), konsensus låg på 8,45 SEK (KECH; 8,00 SEK). Extrautdelningen föreslogs bli 5,75 SEK. Sammantaget ger detta en direktavkastning på cirka 5%. Vi förväntar oss att bolaget är i stort sett skuldfritt vid slutet av 2018.

Vi höjer 2018-19p med 4-7%

Vi höjer våra zinkantaganden till 3 200 USD/t (3 100) och nickel till 12 500 USD/t (11 500), mot bakgrund av en stark marknad för basmetaller och vi ser ytterligare potential. Totalt höjer vi estimaten för 2018-19p med 4-7%.

Stark tillgångsbas och portfölj

Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och vi ser ytterligare potential från interna åtgärder. Boliden har de senaste åren bevisat effektiviteten i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Bolaget har förbättrat sin konkurrenskraft med hjälp av många år av investeringar och är nu i mycket gott skick. Riktkursen höjs till 320 SEK (305).

Boliden (BOL)
Köp Sälj Info
Klövern BKLOV B
Graf

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,50 SEK
Pris:9,90 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/15 kl. 06:06

EFTER RAPPORT

Köp

Billig i billig sektor

Vi behåller vår Köprekommendation och riktkursen 12,50 SEK för Klövern. Underliggande vinst under Q4 kom in 1% svagare än vi väntat. Omvärdering av fastigheter var bättre än väntat under Q4, men mildrades av något sämre fastighetshöjningar för 2019 än väntat.

Stark kassaflödesgenerering

På grund av sin höga belåning (för närvarande 59% mot sektorgenomsnittet på 48%) och starkt kassaflöde har Klövern lyckats höja sin NAV väsentligt. Företaget har även framgångsrikt utvecklat sina fastigheter, med mindre projekt som avkastar en räntabilitet på sysselsatt kapital som är över genomsnittet. En av styrkorna i företaget är den starka kassaflödesgenereringen.

Q4: underliggande vinst 1% svagare än väntat

Försäljning var 3% bättra än vi väntat, medan nettorörelseresultatet kom in i linje med våra förväntningar. Detta betyder att marginalerna var svagare än väntat. Framöver kommer en något svagare marknad att motverkas av bättre bidrag från projekt och förvärv.

Nedsiderisk verkar begränsad

Med en 2018p P/EPRA NAV på bara 62% (sektorn på 75%), en direktavkastning på 4,4% och P/CE på 8,4 (sektorn på 13,8) verkar nedsiderisken vara begränsad för företaget. Klövern är det billigaste företaget i sektorn i termer av P/EPRA NAV. Vi upprepar Köp och riktkursen 12,50 SEK.

Klövern B (KLOV B)
Köp Sälj Info

FM Mattsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:103,00 SEK
Pris:87,20 SEK
Analytiker: Mats Liss
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/15 kl. 06:13

EFTER RAPPORT

Köp

Bra avslut på året

FM Mattsson avslutade året något bättre än väntat med 6% starkare rörelseresultat på 13 MSEK, med tanke på att Q4 säsongsmässigt är svagt. Förbättringen mot förra året beror främst på produktivitet och mix. Prognosen ser bra ut: det verkar som att de flesta årliga kontraktförhandlingarna med kunder gått bra och FMM har lyckats föra vidare mycket av höjningen av råvarupriser (koppar och zink). Exponeringen på 80% mot reparations- och underhållssegmenten ger stabilitet. Vi höjer vår prognos med 4-5% och upprepar Köp samt riktkursen på 103 SEK.

Q4-siffror

Kassaflödet förbättrades väsentligt från 5 MSEK till 35 MSEK. Förutom resultatet förklaras skillnaden av rörelsekapital. Den finansiella positionen är stark med en nettokassaposition på 1,5 MSEK. Förbättringen mot förra årets nettoskuld på 145 MSEK beror främst på emissionen på 130 MSEK förra våren.

Möjligheter att förbättra lönsamheten

FM Mattsson har ett antal möjligheter att förbättra marginalen. Genom ökat kapacitetsutnyttjande och fortsatt effektivitetsarbete med industri och en omvändning i lönsamheten i den internationella verksamheten prognostiserar vi en årlig nettoresultattillväxt på nära 10% de kommande åren. Vi ser även utsikter för värdeökande företagsförvärv, antingen i befintliga eller nya marknader eller en breddning av produktportföljen. Företaget är även intressant för konkurrenter

B3IT ManagementB3IT
Graf

B3IT

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:73,60 SEK
Analytiker: André Buhagen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/15 kl. 05:51

INFÖR RAPPORT

Köp

Marginalförbättring förväntas

Vi har en försiktig inställning i våra kortsiktiga estimat för B3IT. Som väntat har rekryteringar av personal för att stärka positionen tagit ut sitt på marginalerna. Vi förväntar oss att EBITDA-marginalen förbättras, men den kommer sannolikt in lägre än i Q4 2016. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Marginalerna förbättras gradvis

Vi höjer estimaten något inför Q4 2017. Vi förväntar oss att intäkterna uppgår till 182 MSEK och att EBITDA blir 15,5 MSEK för kvartalet. Detta implicerar en förbättring i marginalen till 8,5. Vi förväntar oss ett starkt bidrag från de förvärvade dotterbolagen på nära 27 MSEK.

Lägre värdering

B3IT handlas för närvarande till EV/EBITDA på 9,2x för 2018p och EV/EBIT på 10,3x, vilket är lägre än sektorsnitten på 9,9x respektive 11,1x. Bolaget har en solid historik vad gäller att leverera hög organisk tillväxt och värdeskapande förvärv. Av det skälet anser vi att bolaget borde handlas med ett premium. Baserat på konkurrentmultiplar är den implicita värderingen av B3IT 85,6 SEK per aktie.

Investeringstemat är intakt

Vi ser ingen anledning till att ändra vår syn på bolaget och vi upprepar följaktligen Köp och riktkursen 95 SEK. Dagens värdering är attraktiv.

B3IT Management (B3IT)
Köp Sälj Info
HaldexHLDX
Graf

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:91,80 SEK
Analytiker: Mats Liss
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/15 kl. 06:00

EFTER RAPPORT

Köp

Möjligheter något kostsamma

Haldex rapporterade rörelseresultat för Q4 på 66 MSEK, i linje med våra förväntningar justerat för engångsposter på 33 MSEK. Detta var likt tidigare engångsposter och inkluderade juridiska kostnader relaterat till Knorr Bremses övertagande och garantiprovisioner för att förbättra kunders goodwill. Koncernen förväntar sig att dessa kostnader blir mindre framöver. Marknadsförhållandena förbättrades, särskilt i USA men även i Kina där förordningar innebar en förändring i automatisk bromsjustering. Men, Haldex håller fortfarande på med uppstarter efter ett år av avvärjning av ZF Bremses försök till övertag, vilket dämpade verksamheten. Haldex guidar för en oförändrad till något lägre rörelsemarginal.

Rörelsemarginal på 10% indikerar uppsida

Vi förväntar oss att Haldex förbättrar resultatet framöver. Den viktiga amerikanska marknaden återhämtar sig och Kina ser lovande ut. Haldex kommer sannolikt att förbättra volymerna av skivbromsar i Europa, även om Knorr-Bremses försök har fördröjt processen. Men, Haldex rörelsemarginalsmål på 10% representerar uppsida till vår prognos för VPA för 2019p på cirka 30%. Vi upprepar Köp men vi sänker riktkursen till 105 SEK.

Haldex (HLDX)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 558,1 1,2% -1,0% -1,9%
OMX30 1532,2 1,2% -1,2% -2,8%
OMXC 812,8 0,9% 1,4% -2,8%
OMXH 9676,4 1,1% -0,9% 2,2%
OMXN 794,5 -0,6% -0,6% -2,5%
FTSE 100 (GB) 7214,0 0,6% -0,9% -6,2%
DAX Perf (DE) 12339,2 1,2% -2,0% -4,5%
RTS (Russia) 1244,9 1,5% 0,2% 7,8%
CAC 40 (France) 5165,3 1,1% -1,7% -2,8%
Dow Jones 24893,5 1,0% 0,0% 0,7%
NASDAQ 7143,6 1,9% 1,3% 3,5%
OMXH25 4017,7 1,3% -0,9% 2,5%
OMXC20 979,8 1,0% 1,1% -2,8%
S&P 500 (US) 2698,6 1,3% 0,6% -4,3%
Euro Stoxx 50 3369,8 0,9% -2,5% 0,9%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 64,4 2,6% -2,1% -3,5%
Copper 6962,0 0,8% 0,8% 13,3%
Gold 1336,3 0,8% 0,8% 8,6%
Lead 2577,0 2,2% 2,2% 6,7%
Nickel 13630,0 3,1% 3,1% 25,9%
Zinc 3518,0 1,4% 1,4% 19,9%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 97,97 -0,25 -0,30 -1,84
USA, 10 Year 98,20 -0,87 4,05 0,01
Germany, 10 years 97,52 -0,07 -0,10 -3,04
GB, 10 years 123,53 -0,24 -0,95 -4,83
Finland, 10 years 0,85 0,01 0,02 0,38
Norway, 10 years 98,74 -0,30 -0,61 -2,70
STIBOR, 3 month -0,47 0,00 -0,03 -0,01
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,24 -0,4% -0,9% -3,2%
EUR / SEK 9,92 -0,2% 0,5% 0,9%
USD / SEK 8,00 -0,6% -0,4% -2,3%
GBP / SEK 11,17 0,0% 0,2% 0,9%
DKK / SEK 1,33 -0,2% 0,5% 0,9%
NOK / SEK 1,02 0,2% 0,0% 2,0%
EUR / RUB 70,85 -0,8% 0,8% 2,5%
EUR / BRL 4,04 -0,8% 1,0% 1,5%
EUR / CNY 7,87 0,4% 2,3% 0,7%
BRL / SEK 2,45 0,6% -0,5% -0,6%
CNY / SEK 1,26 -0,6% -1,7% 0,3%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex noterades 1 procent högre till nivån 24.896. Det bredare S&P 500 avancerade 1,4 procent till 2.699 medan Nasdaqs kompositindex höjdes 1,9 procent till 7.144.

Sektorsvis agerade banker draglok och avancerade 2,6 procent tack vare stigande räntor. Kraftbolag tappade i sin tur 1,2 procent.

Bland enskilda aktier steg Chipotle med 15,4 procent. Bolaget har rekryterat Brian Niccol som ny vd från Taco Bell som är en del av Yum Brands. Taco Bell har genom Brian Niccol vänt en negativ försäljningstrend och fört in ett ökat inslag av teknik i verksamheten.

Hotellgruppen Hilton presterade bättre än förväntat i det fjärde kvartalet vilket fick aktien att stiga 3,3 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar blev 498 miljoner dollar mot väntade 470,6 miljoner.

Starkt bidragande till de positiva siffrorna var att fler bokningar till högre priser i framförallt Stillahavsområdet gjordes.

Netflix ska enligt New York Times ha lockat till sig stjärnproducenten Ryan Murphy, som bland annat varit med och regisserat succéserier som Glee och American Horror Story. Streamingjättens aktie avancerade 3 på uppgifterna.

Soda Stream handlades knappt 5 procent upp i spåren av att bolaget överträffat förväntningarna för det fjärde kvartalet.

Försäljningen uppgick till 157,7 miljoner dollar, att jämföra med väntade 151,7 miljarder. Resultatet per aktie blev 1:13 dollar. Här låg förväntningarna på 0:80 dollar.

Sämre utveckling noterades för Pepsi som tappade 2,7 procent sedan dryckesjätten nedgraderats till inline från outperform hos Evercore Isi.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30 slutade dagen med en uppgång på 1,3 procent till 1.532. Aktier för 21,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

H&M tappade 4,6 procent i samband med sin kapitalmarknadsdag där verksamheten presenterades. Aktien inledde upp efter fakta kring onlineverksamheten och optimistiska prognoser om ett bättre resultat för helåret jämfört med föregående år. Men i och med att H&M avslöjade lönsamheten i sin e-handelsdel, där rörelsemarginalen ifjol låg på dryga 15 procent blev det tydligt hur pass svag lönsamheten är i det stora butiksnätet. Något som investerare tog fasta på och sänkte aktien.

Swedish Match steg 5,3 procent efter att ha redovisat ett resultat som översteg analytikernas prognoser samt bjudit på en större utdelning till aktieägarna än väntat.

Boliden steg 3,8 procent efter en bättre rapport än väntat och en extra utdelning till aktieägarna. Bolaget tog därmed revansch på tredje kvartalet då aktien föll kraftigt. Under fjärde kvartalet var båda affärsområdena Gruvor och Smältverk bättre än analytikernas förväntningar. Inom Gruvor bidrog hög kopparproduktion till ett ökat resultat.

Bolag som har kommit med antingen ökad utdelning eller extrautdelning har premierats med stora uppgångar på börsen. Detta framgår tydligt även i Peab som marknaden handlat upp kraftigt efter sin höja utdelning under tisdagen. Aktien fortsatte upp med över 10 procent under onsdagen.

Även spelbolaget Kindred kom med höjd utdelning i samband med rapport. Utdelningshöjningen på 80 procent var till stor del känd och aktien steg med 2,5 procent. Sedan årsskiftet har aktien stigit med 13 procent och därmed gått betydligt bättre än OMXS30 som backat 2,8 procent.

Wihlborgs ökade 2,6 procent efter att ha fått höjd rekommendation av DNB Markets till köp från behåll. Även Kepler Cheuvreux har höjt till köp.

Bland förlorarna fanns nischbanken Resurs vars aktie sjönk 7,6 procent. Nordic Capital har via sitt bolag Cidron sålt 17,5 miljoner aktier i Resurs där rabatten mot stängningskursen blev 6,1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Kungsleden Köp 73 SEK na na
Victoria Park Behåll 32 SEK na na
Hufvudstaden Behåll 140 SEK na na
Lundin Mining Köp 69 SEK na na
Salmar Minska 227 NOK 5,20 4,90
Norwegian Air Shuttle Köp 280 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
NO 08:00 Handelsbalans NOK JAN 24.7b
EC 08:00 EU27 nya bilregistreringar JAN -4.9%
SW 09:30 Arbetslöshet/sj. JAN 7.0%/6.5% 6.0%/6.5%
EC 11:00 Handelsbalans (sj.)/(ej sj.) DEC 22.5b/n.a. 22.5b/26.3b
US 14:30 Empire Manufacturing FEB 17,9 17,7
US 14:30 Nyanmälda arbetslösa w/e
US 14:30 PPI slutlig efterfrågan (m/m)/(å/å) JAN 0.4%/2.5% -0.1%/2.6%
US 14:30 PPI exkl mat och energy (m/m)/(å/å) JAN 0.2%/2.1% -0.1%/2.3%
US 14:30 Philadelphia Fed index FEB 21,0 22,2
US 15:15 Industriproduktion (m/m) JAN 0.2% 0.9%
US 15:15 Industriproduktion (SIC) JAN 0.3% 0.1%
US 15:15 Kapacitetsuttnyttjande JAN 78.0% 77.9%
US 16:00 NAHB husmarknadsindex FEB 72 72
NO 18:00 Norges Bank: chefen Öystein Olsen håller sitt årstal
US 22:00 Total Netto/Netto långsiktiga TIC-flöden DEC $33.8b/$57.5b

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Boliden Inga tillkännagivanden
Klövern 3, 5
FM Mattsson 3
B3IT 5
Haldex Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.