Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd fredagen den 16 februari 2018 kl. 08:17.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,5% OMX30 Grön uppåt pil 0,7% DJIX Grön uppåt pil 1,2% NASDAQ Grön uppåt pil 1,6%
561,0 1542,7 25200,4 7256,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Hufvudstaden Köp (Behåll) 140 SEK
Kungsleden Köp 68 (73) SEK
Getinge Behåll 108 (165) SEK
Victoria Park Behåll 33 (32) SEK
Hufvudstaden AHUFV A
Graf

Hufvudstaden

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:120,50 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/16 kl. 06:13
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Mycket stabilt

Kontorsmarknaden i Stockholm är mycket stark. Vi bedömer dock att de största hyreshöjningarna i de centrala affärsdistrikten ligger bakom oss. Det finns dock kvardröjande effekter från omförhandlingar av äldre hyreskontrakt, vilket har en positiv påverkan på inkomsterna från fastighetsförvaltning och fastighetsvärdena. Den starka kursnedgången inför rapporten får oss att uppgradera till Köp (Behåll).

Enbart fastigheter i de centrala affärsdistrikten

Fastighetsportföljen består av 29 fastigheter i Stockholms centrala affärsdistrikt, vilket motsvarar 83% av hyresvärdet. Resten ligger i Göteborgs centrala affärsdistrikt. Kontor står för 47% av portföljen och detaljhandel för 46%.

Mycket starka affärsdistrikt i Stockholm och Göteborg

Portföljen innehåller många gamla kontrakt från perioden före 2015, vilka kommer att omförhandlas under 2018-19. I år förväntar vi oss att 20% av kontrakten kommer att omförhandlas med 14% högre hyra. Detta lyfter hyrestillväxten med 2,8% och ger också positiva effekter för fastighetsvärdena.

Q4: Ökningen i fastighetsvärdena är en besvikelse

Bolaget rapporterade inkomster från fastighetsförvaltning på 284 MSEK i kvartalet, vilket var 1% bättre än vårt estimat. Värdeförändringarna blev dock bara 970 MSEK, att jämföra med vårt estimat på 1 500 MSEK.

Kursnedgång ger uppgradering till Köp

Bolaget handlas till 70% av EPRA NAV för 2018p, att jämföra med de senaste tio årens 82%. Vi upprepar riktkursen 140 SEK och uppgraderar till Köp (Behåll).

Hufvudstaden A (HUFV A)
Köp Sälj Info

Hennes & Maurtiz

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:139,00 SEK
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/15 kl. 07:31

UPPDATERING

Köp

Inte i förnekelse

Den 14 februari höll H&M sin första kapitalmarknadsdag. Föga förvånande var tillställningen välbesökt (cirka 300 personer) och vi anser att det övergripande budskapet var positivt. Ledningen befinner sig inte längre i förnekelse och verkar besluten att ta tag i frågorna gällande H&M:s butiker. New Business och e-handelskanalen har utvecklas starkt och kan komma att addera mer än 30% till koncernförsäljningen vid 2022p. Dessutom har lönsamheten för e-handelskanalen snittat på 20% (EBIT-marginal) under de senaste tio åren. Stark utveckling för e-handeln, ökad transparens och större ansträngningar för att ta itu med nyckelfrågorna för butiksnätverket ger ett lugnande intryck. Vi upprepar följaktligen Köp och riktkursen 175 SEK.

New Business och e-handel kan addera mer än 30% tillväxt vid 2022p

Våra kalkyler indikerade att försäljningen från e-handel och New Business uppgick till 10% respektive 7% under 2017. Efter kapitalmarknadsdagen vet vi att e-handelns andel av koncernen är till 12,5% och 7% för New Business. Dessutom förväntas New Business växa med 25% per år över de kommande fem åren och e-handeln förväntas växa med 25% under 2018p och 20% per år under 2019-22p.

Inga tecken på förbättring för butikerna

För det fysiska butiksnätverket förväntas en oförändrad försäljningsutveckling under 2018p trots fortsatt butiksetablering, vilket implicerar ännu ett år med negativ LFL – och sannolikt fallande lönsamhet.

Högre rörelseresultat, trots fortsatta reor

På grund av den höga lagernivån och obalanser i sortimentet så förväntas det första halvåret i år bli fortsatt svagt. Bolaget förväntar sig gradvisa förbättringar under årets gång. Realisationer förväntas fortsätta på liknande eller något högre nivåer under 2018p. Tillväxten i SG&A guidas till 4-5% i lokala valutor. Vi upprepar Köp och riktkursen 175 SEK.

KungsledenKLED
Graf

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:68,00 SEK
Pris:54,00 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/16 kl. 06:08

EFTER RAPPORT

Köp

Försenad återhämtning, men fortfarande billigt

Kungsleden har blivit mer tillväxtorienterat över de senaste åren. Trots detta var den underliggande vinsten för 2017 mer eller mindre i nivå med 2016. Vi bedömer att det kommer att ta ytterligare ett år innan bolaget levererar tvåsiffrig tillväxt. Vi upprepar Köp. Riktkursen sänks till 68 SEK (73).

Hög exponering mot Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm står för 47% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 12% och Malmö 9%. De tre största svenska städerna motsvarar nära 85% av totalvärdet. Kontor står för 74% av totalvärdet, logistik 15% och detaljhandel 7%.

Det “nya” Kungsleden

Vinstmomentum har varit svagt eftersom bolaget har avyttrat högavkastande fastigheter och förvärvat lågavkastande. Detta, tillsammans med emissionen, har hittills motverkat en återhämtning. Med dessa inslag bakom oss anser vi att det är dags att se med nya ögon på det ”nya” Kungsleden.

Q4 i linje

Inkomsterna från fastighetsförvaltning överträffade vårt estimat med 1%. Fastighetsomvärderingen uppgick till 374 MSEK, 27% över vårt estimat. Tillsammans med något högre finansiella kostnader blev den totala effekten på NAV nära noll.

Köp upprepas, trots lägre riktkurs

Momentum saktar in något och vi anser nu att det historiska snittet på 86% P/EPRA NAV är en rimlig nivå. Följaktligen, trots nästan oförändrat NAV, sänker vi alltså riktkursen till 68 SEK (73). Vi upprepar Köp.

Kungsleden (KLED)
Köp Sälj Info
Getinge BGETI B
Graf

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:101,05 SEK
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Chef Tysk analys, Chefsanalytiker Medtech & tjänster
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/16 kl. 05:33

EFTER RAPPORT

Behåll

Bra värde, men för tidigt

Vi har uppdaterat vår finansiella modell efter avyttringen av Arjo och Getinges sämre Q4-resultat. Vi bedömer att aktien ger värde men att det är för tidigt för att fånga till fullo givet att: 1) vår nya prognos är lägre än konsensus förväntningar; 2) begränsad visibilitet i resultatet; och 3) verksamheten är fortfarande pressad med få synbara tecken på vändning. Notera att värderingen (på estimerad basis) aldrig var problemet för aktien. Nu gillar vi det faktum att Getinge effektivt slutat ge löften och efter stort internt kaos har man skiftat fokus tillbaka till verksamheten. Båda delarna är enligt oss positiva och kan göra att vi får omvärdera investeringstemat senare detta år. Riktkursen sänks från 165 SEK till 108 SEK och vi upprepar Behåll.

Sämre Q4-resultat

Getinge rapporterade sina första resultat för den nya enheten efter avyttringen av Arjo. Medan försäljning och order var 1% över förväntan kom justerad EBITA in 15% under förväntningarna. Notera att Q4 är nyckeln och stod för 39% av justerat EBITA för helåret 2017. Missen reflekterade en ökad kostnadsbas på grund av kvalitet och FoU-ansträngningar likväl som kostnader att bygga upp försäljningskraften igen.

Getinge B (GETI B)
Köp Sälj Info
Victoria Park AVICP A
Graf

Victoria Park

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:33,00 SEK
Pris:29,60 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/02/16 kl. 06:09

EFTER RAPPORT

Behåll

Relativvärderingen har blivit ogynnsam

Victoria Park har tack vare sin renoveringsstrategi lyckats driva igenom sin tillväxt och värdeökningar. Företaget har potentialen att behålla byggrätter på befintlig mark. Men, dessa positiva utvecklingar är till stor del redan inprisade i aktiekursen.

Renovering ger extra lyft till fastighetsvärden och hyror

Koncernens strategi är att renovera lägenhet för lägenhet när hyresgäster flyttar ut. På detta sätt undviker man kostsamma vräkningar likväl som invändningar från nuvarande hyresgäster. Svensk hyresreglering gör det möjligt för hyresvärdar att öka hyror på lyxiga lägenheter med upp till 40-45%. Vi estimerar att denna strategi ger ett extra 4% årligt lyft till försäljningen och +7% i fastighetsomvärdering.

Q4: Stora omvärderingar

Victoria Park rapporterade inkomster från fastighetsförvaltning på 73 MSEK under Q4, vilket var precis i linje med vår prognos. Omvärdering av fastigheter uppgick till 641 MSEK i jämförelse med vår prognos på 294 MSEK. Den operativa överskottsmarginalen var väldigt stark och vi har höjt våra estimat i enlighet, med en positiv effekt på IFPM på cirka +5%. Med dessa höjningar under 2017 och bättre inkomster från fastighetsförvaltning för 2018p, höjs NAV/aktie med 1,50 SEK. Vi höjer riktkursen från 32 SEK till 33 SEK och upprepar Behåll.

Victoria Park A (VICP A)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 561,0 0,5% 1,5% -1,4%
OMX30 1542,7 0,7% 1,5% -2,2%
OMXC 817,0 0,5% 2,7% -2,3%
OMXH 9768,3 0,9% 2,2% 3,1%
OMXN 801,7 0,9% 0,6% -1,6%
FTSE 100 (GB) 7234,8 0,3% 0,9% -5,9%
DAX Perf (DE) 12346,2 0,1% 0,7% -4,4%
RTS (Russia) 1262,3 1,4% 4,3% 9,3%
CAC 40 (France) 5222,5 1,1% 1,4% -1,7%
Dow Jones 25200,4 1,2% 5,6% 1,9%
NASDAQ 7256,4 1,6% 7,1% 5,1%
OMXH25 4063,9 1,1% 2,6% 3,7%
OMXC20 985,8 0,6% 2,6% -2,3%
S&P 500 (US) 2731,2 1,2% 5,8% -3,7%
Euro Stoxx 50 3389,6 0,6% 0,4% 2,2%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 64,4 0,0% 0,2% -3,6%
Copper 7098,0 2,0% 2,0% 18,0%
Gold 1352,5 1,2% 1,2% 10,5%
Lead 2610,0 1,3% 1,3% 11,6%
Nickel 14150,0 3,8% 3,8% 32,1%
Zinc 3595,0 2,2% 2,2% 24,4%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 98,01 0,05 0,20 -1,80
USA, 10 Year 98,25 0,05 -0,76 0,06
Germany, 10 years 97,46 -0,07 -0,01 -3,10
GB, 10 years 123,43 -0,10 -0,35 -4,92
Finland, 10 years 0,85 0,00 0,00 0,38
Norway, 10 years 98,56 -0,18 -0,33 -2,87
STIBOR, 3 month -0,47 0,00 -0,03 -0,01
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,25 -0,6% -1,8% -3,7%
EUR / SEK 9,95 0,2% 0,1% 1,2%
USD / SEK 7,97 -0,4% -1,7% -2,6%
GBP / SEK 11,21 0,3% -1,3% 1,2%
DKK / SEK 1,34 0,2% 0,0% 1,1%
NOK / SEK 1,02 0,0% -0,3% 2,0%
EUR / RUB 70,60 -0,4% -0,7% 2,1%
EUR / BRL 4,04 -0,2% 0,4% 1,4%
EUR / CNY 7,92 0,6% 2,1% 1,2%
BRL / SEK 2,46 0,4% -0,4% -0,2%
CNY / SEK 1,26 -0,4% -2,0% -0,1%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning noterades Dow Jones industriindex 1,2 procent högre till nivån 25.200. Det bredare S&P 500 avancerade 1,2 procent till 2.731 medan Nasdaqs kompositindex höjdes 1,6 procent till 7.256.

Bland enskilda aktier steg Cisco cirka 4,6 procent efter att bolagets rapport kom in bättre än väntat sent på onsdagen och uppvisade intäktstillväxt för första gången på mer än ett och ett halvt år.

Apple ökade 3,2 procent efter att det framkommit att Warren Buffetts investeringsbolag Berkshire Hathaway har ökat sitt innehav i bolaget med 23 procent sedan september förra året. Enligt Bloomberg kan det vara Apples uttalande om att kassan ska användas för utdelning och återköp efter den nya skattereformen som lockat Berkshire att öka innehavet.

Boeing steg 3,3 procent. Enligt vd, Dennis Muilenburg, finns flera anledningar till de stora ökningarna under året, där aktien stigit 20 procent sedan slutet av 2017. Bland anledningarna nämnde han den starka flygplansmarknaden och att företaget lyckats leverera vad som förväntats. Utöver detta nämnde han även effektiviteten i produktionen och distributionskedjan som ytterligare två faktorer till den positiva utvecklingen.

På plus handlades även Oriflamekonkurrenten Avon sedan bolagets rapport - liksom Oriflames samma dag - kom in över förväntan på resultat- men inte på intäktsnivå. Aktien var upp drygt 13 procent.

Det amerikanska läkemedelsföretaget Abbvie meddelade på torsdagen att bolaget höjer utdelningen per aktie till 0:96 dollar per aktie från tidigare 0:71. Vidare, nämnde bolaget att det lanserar ett nytt återköpsprogram av egna aktier på 10 miljarder dollar. Aktien steg cirka 1,6.

McDonald's aviserade planer på mer hälsosamma menyer, framför allt Happy Meal som blir av med ostburgare som standardalternativ. Aktien ökade 0,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp med 0,7 procent till nivån 1.543. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 17,7 miljarder kronor.

Klädbolaget H&M tog ledningen bland storbolagen med en uppgång på 3,0 procent efter fallet på 4,6 procent vid onsdagens kapitalmarknadsdag. Kraft- och automationsbolaget ABB:s aktie gick fram 2,1 procent, tillsammans med flera andra verkstadsbolag som steg runt en procent vardera.

En annan vinnare var gruvbolaget Boliden som baxades upp 1,9 procent med styrka från högre metallpriser.

Sminkbolaget Oriflame klättrade 15 procent efter att ha levererat ett rörelseresultat som var lika många procent högre än väntat. Bolaget avser lämna en extrautdelning, något som förefaller vara populärt bland investerare.

Livekasinounderleverantören Evolution Gaming sjönk däremot 10 procent efter en rapport som inte föll marknaden i smaken, trots att siffrorna i stort var som väntat. Analytiker pekar på att spelbolaget mer eller mindre var tvunget att överträffa förväntningarna för att rättfärdiga sin höga värdering.

Spelbolag hade generellt en svag utveckling. Kindred, tidigare Unibet, var ned 4,9 procent efter att Nordea sänkt sin rekommendation till behåll från köp.

Net Ent presenterade sitt bokslut som var i linje med vad bolaget flaggade för vid vinstvarningen. Blickarna vändes mot framtiden och marknaden föreföll inte nöjd. Aktien sjönk 6,4 procent.

En annan rapportförlorare var Studsvik som dök 12 procent efter att ha rapporterat en kvartalsförlust på 30 miljoner kronor, om än med vissa jämförelsestörande poster.

Carnegie sänkte rekommendationen för Intrum till behåll med kapad riktkurs. Kredithanteringsbolaget föll 1,9 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Diös Köp 63 SEK na na
Hemfosa Köp 125 SEK na na
Munters Behåll 56 SEK na na
Nibe Minska 64 SEK na na
Ratos Köp 41 SEK na na
Atrium Ljungberg Köp 160 SEK na na
Norsk Hydro Köp 68 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
US 14:30 Importprisindex (m/m)/exkl bränsle (m/m)/(å/å) JAN 0.6%/n.a./n.a. 0.1%/-0.2%/3.0%
US 14:30 Exportprisindex (m/m)/(å/å) JAN 0.3%/n.a. -0.1%/2.6%
US 14:30 Bostadsbyggande/(m/m) JAN 1225k/2.8% 1192k/-8.2%
US 14:30 Byggtillstånd/(m/m) JAN 1300k/0.0% 1300k/-0.2%
US 16:00 U. of Mich. Sentiment/nuvarande förhållande/förväntningar FEB P 95.5/n.a./n.a. 95.7/110.5/86.3

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Hufvudstaden Inga tillkännagivanden
Hennes & Maurtiz Inga tillkännagivanden
Kungsleden Inga tillkännagivanden
Getinge Inga tillkännagivanden
Victoria Park 5

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.