Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd tisdagen den 6 mars 2018 kl. 08:19.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 1,3% OMX30 Grön uppåt pil 1,4% DJIX Grön uppåt pil 1,4% NASDAQ Grön uppåt pil 1,0%
561,7 1547,9 24874,8 7330,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar.
Electrolux BELUX B
Graf

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:265,00 SEK
Pris:260,80 SEK
Analytiker: Johan Eliason
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/05 kl. 06:59
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Minska

Globalt handelskrig klart negativt

Möjliga importtullar på stål och aluminium i USA kan leda till ett globalt handelskrig och ökade kostnader för insatsvaror. En prishöjning med 25% på stål och 10% på aluminium kan minska VPA med 5 SEK eller 23% innan kompenserande prishöjningar genomförs, vilket vanligtvis sker med en fördröjning. Vi skulle inte bli förvånade om nettoeffekten på resultatet blir 10% innan prishöjningarna träder i kraft. Vi ser en nedsidesrisk för resultatet och upprepar Minska och riktkursen 265 SEK.

Globalt handelskrig för stål och aluminium?

Förra veckan meddelade president Donald Trump att USA kommer att införa importtullar på 25% på stål och 10% på aluminium. EU har sagt sa att om detta blir verklighet kommer de införa importtullar på amerikanska produkter och liknande ord har hörts från andra handelspartner till USA. Det finns därmed en betydande risk för ett globalt handelskrig, även om ingenting är beslutat än.

Möjlig påverkan på Electrolux

Från början lät det som om importtullarna i huvudsak skulle påverka priserna lokalt i USA, men de senaste kommentarerna indikerar att priserna kommer att gå upp globalt. Electrolux köpte kolstål för 6,8 miljarder SEK och aluminium för 650 MSEK under 2017. Om stålpriserna ökar med 25% globalt och aluminiumpriserna med 10% (utöver underliggande redan genomförda prishöjningar) minskar VPA för 2018p med 5 kr eller 23%, innan kompenserande prisjusteringar. Alla leverantörer kommer sannolikt att känna av effekten, så prishöjningar bör komma, men de sker vanligen med fördröjning. Vi skulle inte bli förvånade om nettoeffekten på resultatet blir 10% innan prishöjningarna träder i kraft.

Electrolux har redan meddelat att de pausar en planerad investering på 250 MUSD i en ny automatiserad produktionsanläggning i USA. Anledningen är att bolaget måste utvärdera effekterna av eventuella tullavgiftshöjningar först.

Minska upprepas

Vi har ännu inte ändrat våra resultatprognoser mot bakgrund av de eventuella importtullarna, men ser en tydlig risk på nedsidan. Vi upprepar Minska. Vår riktkurs 265 SEK är baserad på historiska P/E-tal.

Electrolux B (ELUX B)
Köp Sälj Info

Avance Gas

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:40,00 NOK
Pris:21,92 NOK
Analytiker: Petter Haugen och Vetle Holt Johansen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/05 kl. 07:39

NY BEVAKNING

Köp

Rätt exponerad till 30% rabatt

Kort bolagsfakta – Rent VLGC-bolag med 14 fartyg

Avance Gas grundades 2007 och noterades på Oslobörsen 2014. Flottan består av 14 helägda VLGC-fartyg (Very Large Gas Carriers) och bolaget är till 100% exponerat mot spot-marknaden. Bolaget är verksamt inom LPG-frakt (Liquefied Petroleum Gas) som är vårt favoritsegment inom shipping.

Köp motiveras av uppsida och NAV-rabatt

Efterfrågan på LPG-frakt (Liquefied Petroleum Gas) växer återigen (per november/december 2017) i nivå med fartygsflottan, båda med en årlig tillväxt på cirka 10%. Det minst osäkra elementet i LPG-pusslet är att tillväxten för VLGC-flottan (Very Large Gas Carriers) fortsätter att minska. Vi förväntar oss att den når en lägstanivå på 0% i februari 2019p, ned från 35% i juni 2016. Då efterfrågan växer med 6-7% per år 2018-2020p bedömer vi att VLGC-priserna har potential att nå 50 000 USD per dag igen.

Marknadsutsikten i kombination med Avance Gas exponering mot enbart VLGC och en rabatt på cirka 30% mot substansvärdet, gör att Avance Gas är en av de två aktier som vi tycker bäst om inom shipping. Vi inleder bevakning med rekommendation Köp och en riktkurs på 40 NOK.

BW LPG

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:58,00 NOK
Pris:36,30 NOK
Analytiker: Petter Haugen och Vetle Holt Johansen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/05 kl. 08:04

NY BEVAKNING

Köp

Marknadsledare med 3x EV/EBITDA

Kort bolagsfakta – Störst i världen inom VLGC

BW LPG är världens största ägare av VLGC-fartyg (Very Large Gas Carriers) och ägde 41 fartyg vid utgången av 2017. Dessutom hade BW LPG 10 tio fartyg inhyrda på time charter-avtal. Bolaget är noterat på Oslobörsen.

Köprekommendation med stark uppsidespotential

LPG-frakt är vårt favoritsegment inom shipping och vi ser goda marknadsutsikter för LPG och inte minst VLGC (se vidare under Avance Gas). För marknadsledaren BW LPG, med 37 VLGC-fartyg, innebär denna marknadsutsikt en värdering på 3x EV/EBITDA för 2020p. Det gör den till en av våra två favoriter i sektorn. Vi inleder bevakning med rekommendation Köp och en riktkurs på 58 NOK.

Flex LNG

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:11,10 NOK
Analytiker: Petter Haugen och Vetle Holt Johansen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/05 kl. 09:27

NY BEVAKNING

Köp

Perfekt positionerat

Kort bolagsfakta – 6 moderna LNG-fartyg klara för leverans 2018-19p

Flex LNG är en renodlad ägare av LNG-fartyg (Liquefied Natural Gas) där flottan består av 6 helägda fartyg, med förväntad leverans mellan Q1 2018 och Q3 2019, samt två fartyg inhyrda på short time charter-avtal från Woodside och Gazprom. Alla nybyggda LNG-fartyg har det moderna MEGI (M-type Electronically controlled Gas-Injection) framdrivningssystemet, vilket vi bedömer kommer att ge cirka 8 000 USD högre intäkter per dag jämfört med traditionella DFDE-fartyg (Dual-Fuel Diesel Electric). Bolaget är noterat på Oslobörsen.

Högre fraktpriser förväntas lyfta EBITDA

Vi förväntar oss en gradvis förbättring av LNG-marknaden de närmaste fem åren, vilket passar väl med tidplanen för Flex LNG:s nya fartyg. Alla nya fartyg bör alla vara sjösatta innan 2020 då vi förväntas oss sexsiffriga spot-priser.

Nedgången i aktiekursen nyligen ger en bra inträdespunkt för investerare. Vi förväntar oss att vår summan-av-delarna-värdering kommer att öka med 13% under det kommande året. Vi inleder bevakning med Köp och riktkurs 14 NOK.

Schibsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:208,80 NOK
Analytiker: Stefan Billing
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/06 kl. 06:19

UPPDATERING

Köp

Tillväxttemat fortsätter

Schibsteds verksamhet med onlineannonser fortsätter att växa, mot bakgrund av ökad monetarisering på huvudmarknaderna och på tillväxtmarknaderna. Våra estimat pekar på fortsatt stark tillväxt i intäkter och marginaler de kommande åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK, vilket innebär en uppsida på 44%.

Fortsatt tillväxt

Vi estimerar att EBITDA-marginalen kan förbättras från 15% under 2017 till 25% under 2020p. Då har vi ändå inte vägt in den hävstång i marginalerna som finns på tre av Schibsteds fyra största marknader för onlineannonser.

Lönsam tillväxt i Brasilien framöver

Den mobila marknadsplatsen Shpock levererar stark operationell utveckling i Storbritannien, men det är ändå den största förlustkällan. Shpock är svår att estimera på grund av osäkerhet kring hur man kan monetarisera verksamheten. Den brasilianska verksamheten är en kontrast med solida och växande EBITDA-marginaler.

Små estimatrevideringar

Vi har gjort vissa mindre estimatjusteringar, med i stort sett oförändrad EBITDA för koncernen. Rörelseresultatet och VPA nedjusteras något.

Köp, riktkurs 300 NOK

Efter den senaste emissionen som stärkte balansräkningen efter förra årets förvärv i Brasilien anser vi att det finns möjlighet till en påtaglig kursuppgång.

FrontlineFRO
Graf

Frontline

Rek: Behåll (Ingen rek)
Riktkurs:32,00 NOK
Pris:31,12 NOK
Analytiker: Petter Haugen och Vetle Holt Johansen
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/05 kl. 08:11

NY BEVAKNING

Behåll

I väntan på 2020

Bolagsfakta – Oljefraktbolag med moderna fartyg

Frontline är ett av världens största bolag inom oljetankfartyg. Kärnflottan består av 56 råoljetankfartyg, varav 48 är helägda (inklusive fem nybyggda) med en genomsnittlig fartygsålder på 2,3 år. Bolaget är noterat på både Oslobörsen och New York Stock Exchange.

Problem på kort sikt kompenseras av attraktiv värdering på lång sikt

2018 blir troligen ytterligare ett svårt år för råoljetankers eftersom tillväxten av fartygsflottan fortfarande är för stark. En liten förbättring förväntas 2019. Vi ser dock ljuset i slutet av tunneln, med förväntade spot-priser på 66 500 USD per dag för VLCC-fartyg (Very Large Crude Carrier) och en nyttjandegrad för fartygsflottan på höga 90% under 2020p. Detta beror till stor del på effekterna från ett sänkt tak för utsläpp av svavel från marin bränsleolja, vilket kommer att leda till minskad fartygshastighet och ökad efterfrågan på tankfartyg. Dock kommer aktiemarknaden troligen inte att förvänta sig höga vinster för 2020p och längre fram om spot-priserna ligger strax över löpande kostnader 2018-2019p. Detta gör oss mer skeptiska gällande aktiekursutsikterna för nordiska tankfartygsbolag i år. Vi inleder därför bevakning med rekommendation Behåll och riktkurs 32 NOK.

Frontline (FRO)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 561,7 1,3% -2,4% -1,2%
OMX30 1547,9 1,4% -2,5% -1,8%
OMXC 814,4 0,3% -3,9% -2,6%
OMXH 9680,5 0,9% -3,4% 2,2%
OMXN 801,4 0,9% -2,3% -1,6%
FTSE 100 (GB) 7116,0 0,7% -2,4% -7,4%
DAX Perf (DE) 12090,9 1,5% -3,5% -6,4%
RTS (Russia) 1279,5 1,4% -3,4% 10,8%
CAC 40 (France) 5167,2 0,6% -3,3% -2,7%
Dow Jones 24874,8 1,4% -3,2% 0,6%
NASDAQ 7330,7 1,0% -1,2% 6,2%
OMXH25 4028,8 1,0% -3,5% 2,8%
OMXC20 984,9 0,4% -4,4% -2,6%
S&P 500 (US) 2720,9 1,1% -2,1% -3,8%
Euro Stoxx 50 3355,3 0,9% -3,1% 1,8%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 65,5 1,9% -3,6% -1,8%
Copper 6850,0 -0,5% -0,5% 15,9%
Gold 1320,4 -0,1% -0,1% 7,7%
Lead 2432,0 -0,9% -0,9% 8,2%
Nickel 13335,0 -0,9% -0,9% 22,3%
Zinc 3302,0 -2,8% -2,8% 18,1%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 99,62 -0,05 0,38 -0,23
USA, 10 Year 98,27 -0,75 -0,74 0,08
Germany, 10 years 98,60 0,07 0,09 -2,02
GB, 10 years 124,86 -0,27 0,09 -3,59
Finland, 10 years 0,75 -0,01 -0,03 0,20
Norway, 10 years 98,47 -0,09 -0,40 -2,96
STIBOR, 3 month -0,46 0,00 0,01 0,00
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,23 -0,1% -0,3% -2,7%
EUR / SEK 10,19 -0,1% 1,5% 3,6%
USD / SEK 8,26 -0,2% 1,2% 0,9%
GBP / SEK 11,44 0,3% 0,6% 3,3%
DKK / SEK 1,37 -0,1% 1,5% 3,6%
NOK / SEK 1,06 -0,3% 1,4% 5,4%
EUR / RUB 70,05 -0,5% 1,8% 1,3%
EUR / BRL 4,01 0,0% 0,8% 0,7%
EUR / CNY 7,82 0,0% 0,9% 0,0%
BRL / SEK 2,54 -0,1% 0,7% 2,9%
CNY / SEK 1,30 -0,1% 0,7% 3,7%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning klockan 22.00 svensk tid hade Dow Jones storbolagsindex ökat 1,4 procent till 24.875. Det bredare S&P 500 steg 1,1 procent till 2.721 medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade 1,0 procent till 7.331.

Vissa bedömare var dock högst försiktiga i sin optimism.

"Den positiva storyn i dag är att inget dåligt har hänt", sade Kevin Caron, portföljförvaltare vid Washington Crossing Advisors till Bloomberg News.

Bland storbolagsvinnarna återfanns verkstadsbolaget Caterpillar som hävdes upp 3,2 procent, flygplanstillverkaren Boeing som lyfte 2,3 procent och General Electric som leddes upp 2,1 procent. Det enda av de 30 storbolagen i Dow Jones industriindex som föll var Nike som tappade 1,3 procent.

Donald Trump meddelade i torsdags att Vita huset avser införa tullar på 25 procent för stål och 10 procent för aluminium. Representanthusets republikanske talman Paul Ryan kritiserade på måndagen importtullarna och sade sig vara "extremt oroad" över konsekvenserna av ett handelskrig. Trump svarade dock att han inte ändrar planerna.

Bland bilföretagen, som i någon grad skulle kunna få mindre konkurrens om Trump skulle göra verklighet av sitt hot om importtullar mot europeisk bilindustri, var GM på måndagen upp 0,8 procent medan Ford-aktien steg 1,7 procent.

Oljepriset ökade kraftigt under måndagen, vilket gynnade oljebolag som Chevron och Exxon. Oljeprisuppgången kom i stort sett redan under den svenska börsens öppethållande.

Chiptillverkaren Broadcom kan vara på väg att få alla de sex platser i sektorkollegan Qualcomms styrelse som Broadcom söker, rapporterade Bloomberg News med hänvisning till information som sägs visa ställningen när över hälften av rösterna har avlagts. Om resultatet står sig när den slutliga, numera senarelagda aktieägaromröstningen äger rum skulle Broadcom få mandat att förhandla kring sitt fientliga bud på Qualcomm. Broadcom tappade 1,6 procent medan Qualcomm sjönk 1,1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMXS30-index slutade upp med 1,4 procent till nivån 1.548. Omsättningen på Stockholmsbörsen nådde över 15 miljarder kronor.

"Stockholmsbörsen är för närvarande svårnavigerad med en otydlig trendbild. Samtidigt har det blivit svårare att motivera höga värderingar i USA när långräntan närmat sig 3 procent", kommenterade IG:s marknads-strateg Erik Hansén till Nyhetsbyrån Direkt och som samtidigt höjde ett varningens finger för att ligga alltför hårt exponerad mot aktier.

"Personligen har jag en försiktig inställning till Stockholmsbörsen och bevakar nog konjunkturindikatorer som börjat falla tillbaka från höga nivåer. Det är en god idé att ha extra likviditet i portföljen", fortsatte han.

Verkstadsbolagen som föll i fredags återhämtade sig och steg i de flesta fall. Assa Abloy och Atlas Copco var upp mer än 2 procent vardera.

Autoliv var en vinnare bland de riktigt stora bolagen, plus 3,3 procent. Förra veckan blev det känt att riskkapitalisten Christer Gardells aktivistfond Cevian skrivit in sig högt upp på ägarlistan. Ett annat Cevian-bolag, Ericsson, steg likaså 3,3 procent.

Elekta fortsatte upp med 2,4 procent till över 86 kronor i kölvattnet av en positiv rapport i fredags då aktien steg med 14 procent. Pareto har höjt sin riktkurs för aktien till 95 kronor och upprepade samtidigt köp.

Bland vinnarna utanför storbolagen återfanns spelbolaget G5 Entertainment. Aktien steg med närmare 11 procent till över 329 kronor efter att analyshuset Redeye höjt riktkursen till 464 kronor i ett så kallat basscenario, en höjning från 397 kronor.

Uppåt var det även för Victoria Park som fått en köprekommendation av Dagens Industri. Tidningen menade att dess affärsidé med förvärv och renovering av fastigheter i miljonprogramområden kommer att leda till ökat värde. Aktien var upp nästan 4 procent.

Oljeaktierna fick fart under galoscherna efter att oljepriset steg rejält under den avslutande handeln. Lundin Petroleum var upp närmare 3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SW 06-mar USA:s president Donald J Trump träffar Sveriges stadsminister Stefan Löfven
SW 09:00 Ingves och Ohlsson deltar i öppen utfrågning om penningpolitik hos finansutskottet
SW 09:30 Privata sektorns produktion (m/m)/(å/å) JAN -1.0%/5.3%
SW 09:30 Industriproduktionsvärdeindex/Tjänsteproduktionsvärdeindex (å/å) JAN 7.5%/2.6%
SW 09:30 Industriorder (m/m)/(ej sj. å/å) JAN -0.7%/5.8%
NO 10:00 Regionsundersökning: Produktion senaste 3M/Produktion kommande 6M FEB 1.22/1.19
US 13:30 Fed:s Dudley talar vid U.S. Virgin Islands
US 16:00 Industriorder/Industriorder exkl transport JAN -0.5%/n.a. 1,7%/0.7%
GL 18:00 EIA månadsrapport

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Electrolux Inga tillkännagivanden
Avance Gas Inga tillkännagivanden
BW LPG Inga tillkännagivanden
Flex LNG Inga tillkännagivanden
Schibsted Inga tillkännagivanden
Frontline Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.