Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd måndagen den 12 mars 2018 kl. 08:17.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,2% OMX30 Grön uppåt pil 0,3% DJIX Grön uppåt pil 1,8% NASDAQ Grön uppåt pil 1,8%
576,6 1589,6 25335,7 7560,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 215 (210) SEK
FabegeFABG
Graf

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:182,40 SEK
Analytiker: Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/12 kl. 05:55
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

UPPDATERING

Köp

Nytt rekord i Arenastaden

Än så länge har Fabege varit extremt framgångsrik i utvecklingen av Arenastaden utanför Stockholm. Företaget har den högsta andelen projekt av alla fastighetsbolag som vi täcker och en ROI på 72% under 2017. Vi tror att Fabeges byggrätter fortfarande är extremt försiktigt värderade och vi ser 3 miljarder gömda värden i deras kommersiella byggrätter.

Visar den låga värderingen av företagets fastigheter

Fabege har sålt fastigheten Uarda 6 i Arenastaden för 1,2 miljarder SEK, omkring 9% över bokfört värde, till Union Inv. Vi uppskattar att avkastningen blir närmare 3,5%. Detta är extremt lågt och precis vad Stockholm CBD just nu handlas till. Jämfört med marknadsstatistik, JLL räknar med att Solna/Sundbyberg handlas för 4,25%. Solna/Sundbyberg är bokfört för 4,58% i Fabege, vilket visar den försiktiga värderingen av Fabeges fastigheter.

Gömda värden gör värderingen extremt försiktig

Inklusive de gömda värdena på uppskattningsvis 3,1 miljarder SEK handlas aktien för värvarande till 74% av substansvärdet 2018p (80% utan övervärde). Precis som tidigare tror vi att sektorn kommer handlas till 93% av substansvärdet 2018p vid slutet av året. Med så pass bra priser höjer vi våra förväntade fastighetshöjningar för 2018 med 693 MSEK till 3,4 miljarder SEK. Vi höjer även riktkursen från 210 SEK till 215 SEK samt upprepar Köp.

Fabege (FABG)
Köp Sälj Info

Hennes & Mauritz

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:136,20 SEK
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/09 kl. 07:26

INFÖR RAPPORT

Köp

Inför Q1-försäljningssiffror den 15 mars

Hennes & Mauritz rapporterar försäljningssiffror för Q1 den 15 mars (fullständig Q1-rapport kommer den 27 mars). På grund av stora lager och obalanser i sortimentet förväntas H1 2018 bli svagt. Dessutom indikerar marknadsdata i Sverige och Tyskland tuffa marknader. Storbritannien verkar ha varit mer stabilt. Vi förväntar oss en försäljningstillväxt på 1% i lokala valutor, vilket innebär 0% i total försäljningstillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 175 SEK.

Gradvisa förbättringar framöver

Som en följd av stora lager och obalanser i sortimentet förväntas H1 2018 bli svagt, men bolaget förväntar sig att förbättringar kommer att bli synliga gradvis under året. Vi förväntar oss också förbättringar under året. Det fysiska butiksnätverket förväntas uppvisa en oförändrad försäljningsutveckling för 2018p, trots fortsatta butiksetableringar. Detta implicerar ytterligare ett år med negativ utveckling för jämförbara enheter och sannolikt sjunkande lönsamhet. Bortom 2018p förväntas dock förbättrat sortiment, butiksförnyelse och större fokus på lokal efterfrågan vända den negativa utvecklingen.

Värdering

Vi uppnår vår riktkurs genom en likaviktning av diskonterat kassaflöde och ett tolvmånaders P/E-tal på 13x. Vi upprepar Köp och riktkursen 175 SEK.

HaldexHLDX
Graf

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:86,60 SEK
Analytiker: Mats Liss
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/12 kl. 06:00

UPPDATERING

Köp

Möjligheter på plats

Haldex höll sin kapitalmarknadsdag den 9 mars. Fokus låg på möjligheterna som har öppnats av övergången till mer autonom körning vilket ökar vikten av bromsteknikexpertis – särskilt i form av mer kortsiktiga möjligheter som skapats av automatisk bromsjustering i Kina samt övergången till skivbromsar i USA. De finansiella målen, inklusive rörelsemarginalen på 10%, upprepades även om möjligheterna kommer vara kostsamma de kommande åren.

Möjligheter i både USA och Kina

Haldex ökar sina volymer betydligt i både Kina och USA. Övergången till automatiska bromsar verkar öka volymerna flera gånger och Haldex kämpar med att öka produktionen samt behålla sin marknadsandel på 30%.

Förvärvsmöjligheter kvarstår

Ägarstrukturen har sedan uppköpserbjudandet förändrats drastiskt och ytterligare förändring verkar nu sannolik då Knorr-Bremse troligen inte blir en långsiktig aktieägare. Förändringen kan ske genom bud från ett annat företag, till exempel ZF Friedrichhafen (äger för närvarande 20% av Haldex) som redan fått godkännande för ett övertag.

Rörelseresultatet justerat för möjligheter närmar sig målet

Vi förväntar oss att Haldex förbättrar sitt resultat framöver. Den viktiga amerikanska marknaden återhämtar sig. Haldex kommer troligen öka volymen av diskbromsar gradvis i Europa, även om Knorr-Bremses uppköpsförsök saktat ner denna process. Haldex rörelsemarginalsmål på 10% representerar en uppsida till vår prognos för 2019 VPA på ca 35-40% och är, justerat för kostnader som genereras av möjligheter med autonom körning och övrigt, inte långt från att nås. Vi upprepar Köp och riktkursen 105 SEK.

Haldex (HLDX)
Köp Sälj Info

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 576,6 0,2% 4,0% 1,4%
OMX30 1589,6 0,3% 4,1% 0,8%
OMXC 827,6 0,0% 1,9% -1,0%
OMXH 9916,2 0,1% 3,3% 4,7%
OMXN 818,3 0,4% 3,1% 0,5%
FTSE 100 (GB) 7224,5 0,3% 2,2% -6,0%
DAX Perf (DE) 12346,7 -0,1% 3,6% -4,4%
RTS (Russia) 1285,5 1,2% 1,9% 11,4%
CAC 40 (France) 5274,4 0,4% 2,7% -0,7%
Dow Jones 25335,7 1,8% 3,3% 2,5%
NASDAQ 7560,8 1,8% 4,2% 9,5%
OMXH25 4138,1 0,1% 3,7% 5,6%
OMXC20 998,1 -0,1% 1,7% -1,0%
S&P 500 (US) 2786,6 1,7% 3,5% -2,6%
Euro Stoxx 50 3420,5 0,2% 2,9% 4,2%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 65,5 2,9% 1,9% -1,8%
Copper 6808,0 -0,3% -0,3% 20,4%
Gold 1320,6 0,0% 0,0% 9,5%
Lead 2352,0 -0,8% -0,8% 5,6%
Nickel 13345,0 0,7% 0,7% 32,1%
Zinc 3216,0 -0,8% -0,8% 21,1%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 99,43 0,19 -0,24 -0,42
USA, 10 Year 98,24 -0,07 -0,78 0,05
Germany, 10 years 98,59 -0,17 0,06 -2,03
GB, 10 years 124,88 -0,24 -0,25 -3,58
Finland, 10 years 0,75 0,02 -0,01 0,20
Norway, 10 years 98,47 -0,07 -0,09 -2,96
STIBOR, 3 month -0,44 0,00 0,02 0,02
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,23 0,1% -0,1% -2,6%
EUR / SEK 10,16 -0,4% -0,4% 3,3%
USD / SEK 8,24 -0,3% -0,5% 0,7%
GBP / SEK 11,43 0,0% 0,2% 3,2%
DKK / SEK 1,36 -0,4% -0,4% 3,2%
NOK / SEK 1,06 0,5% 0,1% 5,8%
EUR / RUB 69,88 -0,7% -0,8% 1,1%
EUR / BRL 4,00 -0,6% -0,3% 0,4%
EUR / CNY 7,81 0,0% -0,1% -0,2%
BRL / SEK 2,54 0,2% -0,1% 2,9%
CNY / SEK 1,30 -0,4% -0,3% 3,5%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna steg på fredagen efter en jobbrapport som visade på stark jobbtillväxt men lägre löneökningar än väntat.

Dow Jones industriindex steg 1,8 procent till 25.334. Det bredare S&P 500 var upp 1,7 procent till 2.786. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade 1,8 procent till 7.560.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 313.000 personer i februari, väntat enligt Reuters prognosenkät var en ökning på 200.000 personer. Samtidigt reviderades siffrorna för december och januari upp med sammanlagt 54.000.

De genomsnittliga timlönerna steg med 2,6 procent i årstakt, jämfört med väntade 2,8 procent, vilket också var utfallet i januari.

"Om du hade försökt koka ihop en rapport som skulle vara goda nyheter för ekonomin och bra för marknaden hade du kommit på en rapport som den vi fick i dag: stabil huvudsiffra med bara måttliga löneökningar", sade Kristina Hooper chefmarknadsstrateg vid Invesco, enligt Marketwatch.

Förra månadens starka rapport bidrog till förväntningar om att Fed skulle höja prognosen för antalet räntehöjningar i år till fyra från tre. Den lägre löneökningssiffran för februari kan dock dämpa dessa förväntningar.

"Det här borde tyda på att alla rop på fyra räntehöjningar i år mycket väl kan vara lite tidiga, särskilt när du ser arbetskraftsdeltagandet stiga från 62,7 procent till 63 procent i takt med att fler personer återvänder till arbetskraften", sade Michael Hewson, chefsmarknadsanalytiker vid CMC Markets UK, i ett marknadsbrev enligt Marketwatch.

Bland enskilda aktier tappade leksakstillverkarna Mattel och Hasbro 7,1 respektive 2,1 procent på fredagen efter rapporter på torsdagskvällen om att Toys R Us förbereder en likvidering av den amerikanska verksamheten. Mattel tyngdes också av att Barclays sänkt sin rekommendation för aktien till undervikt.

Aktier i Netflix steg 4,6 procent efter uppgifter om att förre presidenten Barack Obama för långt gånga samtal med streamingjätten om att producera tv-program åt dem.

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan var upp 3 punkter till 2,89 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade veckan i dur hjälpt av en stark amerikansk sysselsättningsrapport. Handelstullar var fortsatt i fokus. SSAB tillhörde förlorarna medan Getinge steg bland OMXS30-bolagen.

Vid stängning hade OMXS30 stigit med 0,3 procent till 1.590. Aktier till ett värde av 15 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen. Nordea sjönk 0,6 procent och var mest omsatta aktie. Ute i Europa var humöret något mer dämpat. Tyska DAX-index föll med 0,1 procent.

Bland OMXS30-bolagen steg Getinge mest med 2,0 procent. Aktien har gått starkt i veckan med en uppgång på 6,8 procent utan att några nyheter presenterats. Under gårdagen höll bolaget en presentation hos DNB vilket till stor del bidrog till uppgången. Trots veckans uppgång är aktien alltjämt ned 6,8 procent sedan årsskiftet.

Stålproducenten SSAB parkerade i botten med en nedgång på 3,0 procent. Detta i bakvattnet av att president Donald Trump under torsdagskvällen beslutat om att införa tullar på stål och aluminium. Stålbolaget kommer att föra en dialog med amerikanska myndigheter och förespråka undantag för Sverige och Finland, uppger vd Martin Lindqvist i en kommentar.

Under eftermiddagen kom amerikansk jobbrapport som stärkte börssentimentet. I februari förbättrades arbetsmarknaden i USA utan något ökat lönetryck. Det bidrog till att börserna kunde andas ut. Tidigare har oro för tilltagande inflation i samband med jobbrapporter orsakat turbulens på marknaderna.

Bland små och mellanstora bolag var bioteknologibolaget Active vinnare med en uppgång på 15 procent utan några nyheter. Det fanns fler bolag som steg utan nyheter, däribland C-Rad och Moberg Pharma vars aktie var upp 6,1 respektive 5,5 procent. Leo Vegas hittade även köpare och steg 3 procent på nyheten om att styrelseordförande köpt aktier.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
EC 12-mar Euroområdets finansministrar träffas I Bryssel (EUROGROUP)
SW 08:00 PES Arbetslöshet FEB 4.0%
SW 08:30 SEB Huspris Indikator FEB -7
US 19:00 Månatlig budget sammanställning FEB -$223.0b -$192.0b

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
Fabege 3
Hennes & Mauritz Inga tillkännagivanden
Haldex Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.