Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
Swedbank Morgonrådet
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av KEPLER CHEUVREUX när så anges.
Aktieanalys - Publicerad och färdigställd tisdagen den 13 mars 2018 kl. 08:28.

Börsnoteringar

OMXSPI Grön uppåt pil 0,3% OMX30 Grön uppåt pil 0,3% DJIX Röd nedåt pil -0,6% NASDAQ Grön uppåt pil 0,4%
578,2 1593,8 25178,6 7588,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SCA Behåll 88 (87) SEK
Stora Enso Behåll (Köp) 15,5 (14,5) EUR
UPM Köp 31,5 (30,5) EUR

UPM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:31,50 EUR
Pris:28,81 EUR
Analytiker: Mikael Jafs
Chef svensk analys, chefsanalytiker skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/13 kl. 06:18
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Morgonrådet!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

EFTER RAPPORT

Köp

Skuldfri utdelningsbetalare

Vi bedömer att de pågående förändringarna i bolagets portfölj, vilka har lett till en högre andel verksamhet med marginaler över snittet, sannolikt resulterar i fortsatt kursuppgång. UPM kom nyligen med en stark Q4-rapport och VD indikerade att utbetalningsgraden kommer att närma sig 50% av det operativa kassaflödet framöver. Den senaste tidens prisökningar på papper i Europa adderar också till den positiva bilden. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 31,50 EUR (30,50).

Stark Q4-rapport

UPM rapporterade för Q4 ett rörelseresultat på 366 MEUR, konsensus låg på 319 MEUR och KECH låg på 335 MEUR. Resultatet drevs av en gynnsam marknad och minskade insatskostnader. Bolaget föreslår en utdelning på 1,15 EUR, konsensus låg på 1,03 EUR.

Goda kortsiktiga utsikter

Högre papperspriser tillsammans med en bra efterfrågeutveckling för de flesta av affärsområdena ser ut att kunna ge en uppmuntrande lönsamhet på kort sikt. Den långsiktiga lönsamheten kan lyftas av de potentiella investeringarna i ett massabruk i Uruguay.

Uppjusterade estimat

Mot bakgrund av den senaste tidens prisökningar på pappersmarknaden uppjusterar vi estimaten

Högre riktkurs

Aktien handlas till ett P/B på cirka 1,6x och direktavkastningen är cirka 4,5%. På grund av de uppjusterade estimaten höjer vi riktkursen till 31,50 EUR (30,50). Köprekommendationen upprepas.

Holmen BHOLM B
Graf

Holmen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:463,00 SEK
Pris:440,20 SEK
Analytiker: Mikael Jafs
Chef svensk analys, chefsanalytiker skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/13 kl. 06:18

EFTER RAPPORT

Köp

Uppenbart för billig

Holmen är ett ekonomiskt stabilt företag med 1 miljon hektar av produktiv skogsmark. Man har investerat i sin kartongproduktionskapacitet och omstrukturerat sina papperstillgångar. I vår Sektor-Q&A som publicerade den 21 februari 2017 visade vi att Holmen, i teorin, nästan kan betala av sin nettoskuld fyra gånger om. Företagets pappersproduktionsverksamhet har haft det kämpigt men givet de nuvarande prisökningarna bör detta område börja prestera bättre. Vi upprepar Köp och riktkursen 463 SEK.

Den senaste Q4-rapporten var en miss

Holmen rapporterade ett rörelseresultat för Q4 om 421 MSEK, vilket var sämre än förväntat och 15% lägre än konsensus. Den främsta orsaken till avvikelsen var dock ett meddelat underhållsproblem som angavs kosta 100 MSEK under Q4, men som kostade 170 MSEK. Om den extra kostnaden på 70 MSEK inte hade uppstått hade resultatet varit i linje med förväntningarna. Sammantaget var resultatet sämre än förväntat men inte lika illa som rubriken kan indikera. Företaget har föreslagit en aktiesplitt 2:1.

Stark balansräkning

Baserat på transaktionsprissättning är marknadsvärdet för Holmens produktiva skogsmark om 1 miljon hektar cirka 36 miljarder SEK, vilket är nästan dubbelt så högt som det bokförda värdet.

VPA ökade som en följd av ökade papperspriser

Papperspriserna har ökat med mellan 5-12% sedan årets början och vi höjer därmed våra estimat. Vi höjde dem efter det att Q4-rapporten publicerades för några veckor sedan. Vi upprepar Köp och riktkursen 463 SEK.

Holmen B (HOLM B)
Köp Sälj Info
Stora Enso RSTE R
Graf

Stora Enso

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:15,50 EUR
Pris:15,00 EUR
Analytiker: Mikael Jafs
Chef svensk analys, chefsanalytiker skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/13 kl. 06:18

EFTER RAPPORT

Behåll

Det har varit bra men nu är det dags att nedgradera

Stora Enso förändrar sin komposition av produktportföljen från att ha varit en europeisk papperstillverkare. De sätter upp lågkostnadsmassabruk i Latinamerika och startar en kartongfabrik i Kina. Som ett resultat förväntas den långsiktiga lönsamheten förbättras. Vi tror på detta och taktökningen av den kinesiska kartongfabriken kommer att öka kort- till medellång lönsamhet. Vi bedömer dock att den senaste aktiekursutvecklingen har resulterat i en situation där en stor del av förbättringen redan är diskonterad och vi nedgraderar till Behåll (Köp). Riktkursen uppjusteras till 15,5 EUR (14,5).

Senaste Q4-rapporten

Stora Enso rapporterade ett jämförbart rörelseresultat för Q4 på 280 MEUR jämfört med konsensusestimat på 272 MEUR och KECH på 276 MEUR. Resultatet drevs av större volymer, högre försäljningspriser och en bättre produktmix. Styrelsen föreslog en utdelning om 0,41 EUR, vilket överensstämmer med konsensusestimat. Förändringarna har påverkat produktmixen positivt och antalet nya produkter uppgår nu till 7% av den totala försäljningen, vilket, enligt VD, nästan är en fördubbling jämfört med föregående år.

Framtidsutsikter talar för en förbättring i Q1

Försäljningen i Q1 förväntas ligga i nivå med, eller något högre än, de 2 511 MEUR som rapporterades i Q4. Det är värt att påpeka att VD strävar efter ett 10-25% högre rörelseresultat än det under Q4. Vi förväntar oss ett jämförbart rörelseresultat för Q1 på 325 MEUR.

Högre resultatestimat inom pappersindustrin

Prisökning av papper resulterar i att vi höjer estimaten för 2018 med cirka 6%. Vi nedgraderar till Behåll (Köp). Riktkursen uppjusteras till 15,5 EUR (14,5).

Stora Enso R (STE R)
Köp Sälj Info
SCA BSCA B
Graf

SCA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:86,52 SEK
Analytiker: Mikael Jafs
Chef svensk analys, chefsanalytiker skog, papper & förpackning
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/13 kl. 06:18

EFTER RAPPORT

Behåll

Håll i hårt

Bolaget är Europas största privata skogsägare med ett innehav på 2,6 miljoner hektar skog. SCA producerar trä till byggindustrin, massa, tryckpapper och förpackningspapper. För närvarande expanderar man massakapaciteten i Sverige. Vi upprepar Behåll. Riktkursen höjs till 88 SEK (87).

Q4 var något bättre

SCA rapporterade ett EBITDA för Q4 på 1 078 MSEK (konsensus: 1 049 MSEK). Ledningen kommenterade att högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter drev resultatet. De största positiva avvikelserna kom från skogsdivisionen som en följd av högre leveransnivåer på timmer.

Pågående expansion av massakapaciteten

SCA investerar 7,8 miljarder SEK för att expandera massakapaciteten med cirka 0,5 miljoner ton, med start i juni 2018. Vi förväntar oss att detta påverkar vinsten positivt, med start från 2019p. Vid slutet av 2017 var cirka 70% av investeringarna beslutade.

Uppjusterade estimat

Mot bakgrund av den senaste tidens tecken på en starkare marknad för tryckpapper uppjusterar vi estimaten med cirka 6%.

Riktkursen höjs något

Vi föredrar en summan-av-delarna-värdering, med tanke på att skogstillgångarna och industriverksamheten har så olika riskprofiler. Vi anser att skogstillgångarna står för en mycket låg risk. Vi upprepar Behåll. Riktkursen höjs till 88 SEK (87).

SCA B (SCA B)
Köp Sälj Info

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 NOK
Pris:117,00 NOK
Analytiker: Kevin Roger
Aktieanalytiker
Producerad av KEPLER CHEUVREUX den 2018/03/12 kl. 07:59

UPPDATERING

Köp

Nytt kontrakt inom IRM

Subsea 7 har vunnit ett nytt kontrakt värt 150-300 MUSD från BP, avseende undervattenstjänster inom IRM (inspection, repair and maintenance), för två fält utanför Azerbajdzjan. Avtalet är på fem år och inkluderar life-of-field-aktiviteter, som är ett fokusområde i koncernens strategi. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 NOK.

Life-of-field, ett fokusområde

Det nya kontraktet är en viktig milstolpe för Subsea 7, inklusive entrén i Azerbajdzjan. Bidraget till intäkterna för 2018p kommer vara begränsat (cirka 50 MSUD per år), men det ger god synlighet och stärker koncernens position inom life-of-field. Detta segment är ett av de strategiskt viktigaste för koncernen för närvarande. Integrationen av life-of-field-verksamhet från Schlumberger och Subsea 7 i det nya samriskbolaget kommer att stärka koncernens marknadsposition på området. Aktiviteterna inom life-of-field förväntas återhämta sig starkt under 2018-2020. Technip FMC förväntar sig att undervattenstjänster (inklusive IRM) kommer växa med 40% under de kommande tre åren.

Tredje kontraktet under Q1

Detta är det tredje kontraktet som Subsea 7 meddelat under Q1. De tidigare två är ett paket för Johan Castberg (50-150 MUSD, pipe-in-pipe) och utveckling av Novafältet (50-150 MUSD, tie-back). Hittills i år är bolagets orderingång i närheten av 400-500 MUSD. Subsea 7 bekräftade ökad anbudsaktivitet och bättre möjligheter inom förnybar energi i helårsrapporten.

Köp upprepas

Subsea 7 ser ut att ha en mycket bra position i segmentet Offshore Engineering & Construction tack vare sin teknik, starka position i Nordsjön, alliansen med OneSubsea och senaste tidens track record. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 NOK, baserat på en summan-av-delarna-värdering (8x EV/EBITDA 2019p). Subsea 7 tillhör våra nordiska favoriter.

Marknadskommentar

Visa tabell Expanderamed marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka I år
OMXSPI 578,2 0,3% 2,9% 1,7%
OMX30 1593,8 0,3% 3,0% 1,1%
OMXC 829,7 0,3% 1,9% -0,8%
OMXH 9902,1 -0,1% 2,3% 4,5%
OMXN 817,3 -0,1% 2,0% 0,4%
FTSE 100 (GB) 7214,8 -0,1% 1,4% -6,2%
DAX Perf (DE) 12418,4 0,6% 2,7% -3,9%
RTS (Russia) 1283,2 -0,2% 0,3% 11,2%
CAC 40 (France) 5276,7 0,0% 2,1% -0,7%
Dow Jones 25178,6 -0,6% 1,2% 1,9%
NASDAQ 7588,3 0,4% 3,5% 9,9%
OMXH25 4132,6 -0,1% 2,6% 5,5%
OMXC20 1000,2 0,2% 1,6% -0,8%
S&P 500 (US) 2783,0 -0,1% 2,3% -2,3%
Euro Stoxx 50 3429,5 0,3% 2,2% 4,1%
 
  Gårdagens
Råvaror stängning 1 dag 1 vecka I år
Brent oil 65,0 -0,7% -1,2% -2,6%
Copper 6857,0 0,7% 0,7% 20,0%
Gold 1319,2 -0,1% -0,1% 9,7%
Lead 2347,0 -0,2% -0,2% 3,9%
Nickel 13725,0 2,8% 2,8% 36,8%
Zinc 3259,0 1,3% 1,3% 20,8%
 
Räntor Idag 1 dag 1 vecka I år
Sweden, 10 Year 99,69 0,27 0,08 -0,15
USA, 10 Year 99,00 0,76 0,73 0,81
Germany, 10 years 98,71 0,12 0,11 -1,91
GB, 10 years 124,86 -0,02 0,00 -3,59
Finland, 10 years 0,73 -0,02 -0,02 0,17
Norway, 10 years 98,56 0,09 0,09 -2,87
STIBOR, 3 month -0,44 0,00 0,02 0,02
Euribor, 3 month 0,18 0,00 0,00 0,00
 
Valutor Idag 1 dag 1 vecka I år
EUR / USD 1,23 0,0% 0,1% -2,6%
EUR / SEK 10,16 0,0% -0,3% 3,3%
USD / SEK 8,25 0,0% -0,2% 0,7%
GBP / SEK 11,46 0,3% 0,2% 3,5%
DKK / SEK 1,36 0,1% -0,3% 3,3%
NOK / SEK 1,06 0,4% 0,7% 6,2%
EUR / RUB 70,10 0,3% 0,1% 1,4%
EUR / BRL 4,02 0,5% 0,2% 0,9%
EUR / CNY 7,79 -0,2% -0,3% -0,4%
BRL / SEK 2,53 -0,4% -0,4% 2,4%
CNY / SEK 1,30 0,3% 0,1% 3,7%

* Källa: Facset & Online Trader

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex backat 0,6 procent medan det bredare S&P 500 var ned med 0,1%. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex gick åt andra hållet och steg med 0,4 procent.

Förra veckan var en starka börsvecka i New York vilket avslutades med stora uppgångar på fredagen, där S&P 500 var upp 1,7 procent samtidigt som Dow Jones såväl som Nasdaq stängde 1,8 procent högre.

Bidragande var fredagens amerikanska jobbrapport för februari, som visade att såväl sysselsättningen som arbetskraften ökade oväntat starkt samtidigt som löneökningarna var oväntat svaga, vilket togs emot positivt av marknaden.

Efter förra veckans uppgångar i New York inleddes veckan med uppgångar främst för teknikbolag med halvledarbolag i täten medan industribolag som Boeing, Caterpillar och en rad försvarsinriktade bolag som Raytheon och Lockheed Martins tyngde utvecklingen.

"Med en avslutad rapportsäsong, lanserad skattereform, och stål och aluminiumtullar som snart får effekt, har investerare en hel del att överväga", sade John Stoltzfus, chefsstrateg på Oppenheimer & Co, enligt Bloomberg News.

Vidare vägledning kring den amerikanska ekonomins utveckling fås närmast på tisdag då ny inflationsdata kommer. Det kan påverka hur Feds räntepolitik utformas framöver.

På råvarumarknaden noterades råoljepriserna lägre. Spekulationer om ökat amerikanskt utbud gav periodvis nervös handel i WTI-terminen som sjönk under 61 dollar men sedan återhämtad sig för att sedan noteras över denna nivå.

Nedåt var det annars för streamingbolaget Netflix. Aktien sjönk med drygt 3 procent efter att ha uppmärksammats i en artikel i Financial Times med hänvisning till kraftig kursuppgång i aktien under senare tid. Amerikanska Citron Research, hänvisade till artikeln och ansåg vidare att kostnaderna för bolaget kommer bli för höga med produktion av eget innehåll. Citron Research anser att Netflix-aktien bör blankas ned mot 300 dollar. Det medför runt 10 procent lägre än måndagens slutkurs.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30 stängde 0,3 procent upp på 1.584, med aktier för 13 miljarder kronor omsatta. USA-börsen hade då hunnit vända ned från inledande uppgångar.

Nyhetsmässigt var dagen ganska tunnsådd, och banksektorn agerade främsta draglok. Bästa OMXS30-aktie blev indextunga Nordea med plus 1,2 procent utan några egentliga nyheter. Övriga storbanker gav också indexstöd med uppgångar på omkring en halv procent.

Näst bäst i OMXS30 var Swedish Match, upp drygt 1 procent till 368:50 kronor. Aktien har stigit cirka 20 procent den senaste månaden, och på måndagen var det Handelsbankens tur att stämma in i hyllningskören genom att höja sin rekommendation från öka till köp med nya riktkursen 450 kronor (360).

Andra aktier som gick starkt var SCA, Atlas Copco och Astra Zeneca, som steg med mellan 0,6 och 0,8 procent. Läkemedelsbolaget meddelade att resultat för en immunterapistudie, "Mystic", senareläggs. Den till synes negativa nyheten tolkades alltså positivt, kanske eftersom andra läkemedelsbolag har lyckats vända initiala misslyckanden i liknande studier till framgångar.

Barclays höjde sin riktkurs för Atlas Copco från 410 till 420 kronor och upprepade övervikt. A-aktien stängde 0,6 procent upp på 358:30 kronor.

I andra änden av OMXS30 fanns Getinge, minus 3,5 procent, efter förra veckans uppgång på nästan 9 procent. Volvo slutade som främsta sänke på minus 0,5 procent efter att tidigare ha handlats på plus. Vändningen syntes i flera verkstadsbolag.

Bland övriga förlorare fanns Ericsson, som fick säljrekommendationer av både Dagens Industri och tyska DZ Bank. Telekomaktien backade 0,4 procent.

Utanför OMXS30 avancerade bostadsbyggaren JM 1,7 procent. Enligt SEB:s boprisindikator tror de svenska hushållen på en starkare utveckling för bostadspriserna i mars jämfört med vad de gjorde föregående månad. Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 4 i mars jämfört med -7 i februari.

Investor aviserade sitt största förvärv på två år, amerikanska sjukvårdsdistributören Sarnova, vars enterprise value är 900 miljoner dollar. Aktien steg 0,2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
EC 13-mar Euroområdets finansministrar träffas I Bryssel (ECOFIN)
US 11:00 NFIB Småföretags-optimism FEB 107,1 106,9
US 13:30 KPI (m/m)/(å/å) FEB 0.2%/2.2% 0.5%/2.1%
US 13:30 KPI Ex Mat och Energi (m/m)/(å/å) FEB 0.2%/1.8% 0.3%/1.8%
US 13:30 KPI Index NSA/KPI Kärnindex sj FEB 248.929/ 255.807 247.86/255.28
US 13:30 Reel snitt vecko/timlön (å/å) FEB 0.4%/0.8%

Övrig marknadsinformation

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är "relevanta personer" får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med "relevanta personer" avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur
KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil)
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker
Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter
Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag Tillkännagivanden (se nedan)
UPM Inga tillkännagivanden
Holmen Inga tillkännagivanden
Stora Enso Inga tillkännagivanden
SCA 7
Subsea 7 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbankinguppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbankinguppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbankinguppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank
Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsanalys(er) tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Rapporten är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i rapporten som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med rapporten. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i den rapport som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning
Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.