Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 10 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-10 kl. 08:26 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-10 kl. 08:29 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 0,0% DJI 0,2% NASDAQ 0,5%
553,3 1 511,3 23 979,1 6 950,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Industrivärlden Köp (Behåll) 220 (217) SEK
Scatec Solar ASA Köp (Behåll) 57 (53) NOK

Mekonomen

Rek: Köp (-)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:140,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-10 kl. 13:34.
MekonomenMEKO
Diagram

UPPDATERING

Vinstvarning

Mekonomen har kommit med en vinstvarning. Q1-försäljningen förväntas bli cirka 40 MSEK lägre än förra årets (1 482 MSEK). Anledningen är svagare försäljning för DAB (digitala radioprodukter) i Norge, en starkare EUR som höjer kostnaderna och färre vardagar än i Q1 2017. Man ser också ett behov av nedskrivning av lagervärde för DAB. Negativ påverkan från färre vardagar och en starkare EUR var i princip som förväntat.

Förklaringarna till vinstvarningen

Anledningen till vinstvarningen är svagare DAB-försäljning i Norge, färre vardagar å/å och valutaeffekter som negativt påverkade upphandlingspriserna. Implementeringen av DAB-utrustning i bilar har varit lägre än väntat. Bilägare verkar anlita andra metoder för att lyssna på radio, som t ex mobiltelefon.

Upphandlingspriserna påverkas av EUR

Den starka euron har haft en negativ påverkan på upphandlingspriserna. Detta påverkar hela industrin och kan förväntas gradvis falla ut i prishöjningar.

Utrymme för förbättring

Koncernen lider fortfarande av det tidigare målet som bestod i tillväxt via förvärv. Det verkar finnas utrymme för förbättring genom att integrera logistikkedjan, inklusive att konsolidera de två huvudlagren till ett, vilket kan ge avsevärda besparingar.

Blygsamma förväntningar

Vi förväntar oss att vinsten framöver stöttas av en ökande flotta av begagnade bilar och synergier i värdekedjan. Att LKQ gått in som största aktieägare kan skapa upphandlingssynergier. Aktien är attraktivt värderad jämfört med konkurrenterna till 10x VPA. Vår riktkurs på 170 SEK baseras i huvudsak på en DCF-värdering. Vi upprepar Köp.

Industrivärden

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:196,80 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Chevreux 2018-04-10 kl. 05:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-10 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

En ökad substansrabatt

Industrivärden rapporterade ett ökat substansvärde för Q1 på 225 SEK jämfört med 221 SEK för Q4. I linje med ökade riktkurser för koncernens innehav och en historiskt hög substansrabatt uppgraderar vi vår rekommendation från Behåll till Köp samt höjer vår riktkurs från 217 SEK till 220 SEK.

Högre substansvärde

Industrivärdens totalavkastning landade på -4% för Q1 medan substansvärdet ökade med 2%. Resultatet är en ökad substansrabatt om cirka 14%. Den långsiktiga historiska nivån har varit runt 20% medan det senaste treåriga genomsnittet har varit cirka 11%. KECH har en neutral eller positiv syn på åtta av nio av Industrivärdens börsnoterade innehav.

Ökat innehav i Handelsbanken

Industrivärden gjorde endast små portföljförändringar under Q1 då de köpte aktier i Handelsbanken för 0,3 miljarder SEK. VD Helena Stjernholm uppger att koncernen ständigt letar efter noterade investeringar men att investeringarna måste vara rätt bolag till en rimlig värdering.

Sjunkande skuldsättning ger utrymme för investeringar

Industrivärden minskade sin skuldsättningsgrad från 10% under Q4 2017 till 9% under Q1 2018, vilket innebär att de nu är inom sitt målområde med en skuldsättningsgrad mellan 0-10%. Även om de befinner sig i det övre målområdet finns det nu mer utrymme för investeringar.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:53,00 SEK
Pris:46,88 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 05:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-10 kl. 08:29.
SSAB ASSAB A
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fokus på specialstål och Amerika

Fortsatt stark utveckling och goda utsikter förväntas när SSAB släpper sitt resultat för det första kvartalet. De största förbättringarna framöver väntas inom SSAB specialstål (volym och försäljningsmix) samt SSAB Amerika från den starka prisutvecklingen i USA. Vi upprepar vår Köprekommendation och vår riktkurs på 53 SEK.

Stabilt Q1 förväntas bekräfta fortsatt vinståterhämtning

Vi förväntar oss att koncernen rapporterar ett EBITDA för Q1 om 1 977 MSEK, jämfört med EBITDA för Q4 2017 om 1 782 MSEK samt EBITDA för Q1 2017 om 1 627 MSEK.

En dipp inom svensk stålproduktion i februari

Enligt officiell statistik föll svensk stålproduktion i februari med 10% å/å (35 000-37 000t). Vi antar att detta i viss utsträckning är kopplat till problem och lägre produktionsvolymer för SSAB Specialstål (Oxelösund) i februari. Dock förväntar vi oss inte att detta får någon materiell påverkan på leveranser under kvartalet.

Positiva utsikter förväntas ge stöd

Vi förväntar oss ökade volymer och priser både på koncern- och divisionsnivå. Resultaten för Q1 rapporteras den 20 april. Vi höjer vår VPA för 2018-2019p med 1-3% på grund av 2018p-estimat för SSAB Amerika, men vi ser den mest långsiktiga vinstpotentialen inom SSAB Specialstål.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 NOK
Pris:48,62 NOK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-10 kl. 08:29.
Norsk HydroNHY
Diagram

UPPDATERING

Ingen kontamination vid Alunorte

Hydro har presenterat de initiala resultaten från den externa genomgången av Alunorte, vilka bekräftar att det inte skett någon miljökontamination i området. Vi bedömer att detta kan stötta en omstart av full produktion vid Alunorte. Vi upprepar Köp.

Extern översyn bekräftar att det inte uppkommit miljökontamination

I likhet med Hydros interna utredning visar den externa utredningen från SGW att det inte ägt rum någon miljökontamination efter de kraftiga regnvädren i februari vid raffinaderiet i Alunorte. Detta bekräftas också av den statliga enheten IBAMA.

Osäkerhet om när full produktion kan återupptas

Den externa översynen var positiv, men Hydro har ännu inte fått någon indikation från regeringen om när full produktion kan återupptas. Vi anser dock att rapporten kan leda till att det så småningom blir en omstart. Hydro kommer också att investera i vattenbehandling (kostnad: cirka 500 MNOK), vilket gör Alunorte stabilare vid framtida fall av kraftig nederbörd.

Attraktiv risk/avkastning; vi upprepar Köp

Vi bedömer att svagheten i Hydro efter produktionsproblemen i Alunorte ger en intressant investeringsmöjlighet i aktien. Vi värderar Hydro med en summan-av-delarna med multiplar på 5-9x EV/EBITDA för de olika affärsenheterna. Detta ger en riktkurs på 62 NOK. Vi ser en attraktiv risk/avkastning och vi upprepar Köp.

Scatec Solar ASA

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:57,00 NOK
Pris:45,10 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 05:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-10 kl. 08:29.
Scatec Solar ASASSO
Diagram

UPPDATERING

Tillbaka i solskenet

Scatec Solar har tappat 8% sedan vår nedgradring i januari. Samtidigt har utsikterna i Sydafrika förbättrats och vi höjer vår riktkurs från 53 NOK till 57 NOK och uppgraderar vår rekommendation till Köp (Behåll) med en uppsida om 27%. Aktien handlas nu med en rabatt om 10% på rörelsetillgångar och orderstock. Vi ser den kommande kapitalmarknadsdagen i maj som en potentiell positiv trigger då Scatec kan sätta ett nytt mål bortom 1,5GW i slutet av 2018. Baserat på storleken på pipeline, möjligheterna samt CAGR om 40-50% bedömer vi att ett mål om 3GW kan uppnås till 2020, vilket skulle kunna addera 10-12 NOK per aktie. Detta trots antaganden om lägre internränta och bruttomarginal.

Ökad värdering av Sydafrikas genombrott

Scatec Solar säkrade PPA för Upingtonprojektet på 258MW förra veckan med bättre villkor än förväntat. Vi ökar projektets värde från 3,20 NOK till 6,30 NOK på grund av högre lönsamhet samt ökad sannolikhet för färdigställande. Regeringens förnybara energikällor ger stöd för minskad risk i befintliga tillgångar och ger förhoppningar om ytterligare 430MW i landet vilket potentiellt adderar 3 NOK till vår riktkurs.

Grieg Seafood ASA

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:78,30 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-10 kl. 08:29.
Grieg SeafoodGSF
Diagram

UPPDATERING

För optimistiskt kostnadskonsensus – igen…

I det förra kvartalet levererade Grieg Seafood ett resultat som var kraftigt under förväntningarna, drivet av ett flertal faktorer. För föreliggande kvartal har bolaget guidat för en låg skörd (hälften av volymerna från Q4 2017) och vi bedömer följaktligen inte att man kan sänka enhetskostnaderna i detta kvartal. Vi ligger 21% under konsensus vad gäller operationellt rörelseresultat för Q1.

Det är kostnaderna som avviker

Vi förväntar oss ett operationellt rörelseresultat på 90 MNOK, kontra konsensus på 114 MNOK (-21%). Bolaget har guidat för Q1-volymer och vi bedömer att den största avvikelsen gentemot konsensus ligger inom kostnaderna.

Låga volymer ger höga kostnader

Vi har antagit en betydande uppgång i kostnaderna per kilo i kvartalet, från 43 NOK per kilo i Q4 2017 till 48,7 NOK per kilo detta kvartal. Detta beror på låga volymer som ger en högre fast kostnad per kilo. Bolaget har guidat för skördevolymer på 8 900 ton, ner med 52% jämfört med det förra kvartalet (18 667 ton).

Värdering

Vi upprepar Minska och riktkursen 68 NOK. Vi ligger avsevärt under konsensus, baserat på överraskande höga kostnader.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 553,3 -0,1% -1,1% -2,7%
OMXS30 1 511,3 0,0% -1,6% -4,2%
OMXH25 3 968,1 -0,2% -1,2% 1,3%
OMXC20 978,1 0,5% 0,2% -4,5%
OSEBX 815,0 0,2% 1,2% 0,1%
OMXBB 979,5 0,0% -0,5% 3,8%
Dow Jones 23 979,1 0,2% 1,4% -3,0%
S&P500 2 613,2 0,3% 1,2% -2,3%
Nasdaq C 6 950,3 0,5% 1,2% 0,7%
SX5E 3 414,9 0,2% 1,6% -2,5%
DAX 12 261,8 0,2% 1,4% -5,1%
CAC40 5 263,4 0,1% 1,9% -0,9%
RTS 1 095,0 -11,4% -11,3% -5,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 68,7 2,3% 1,5% 2,7%
Guld 1 331,2 0,3% 0,6% 3,1%
Silver 16,3 -0,2% 0,0% -3,5%
Aluminium 2 113,0 7,4% 5,8% -5,7%
Bly 2 397,0 1,6% -0,6% -3,9%
Koppar 6 767,0 1,0% 1,2% -5,4%
Nickel 13 240,0 2,7% 0,0% 8,0%
Zink 3 216,5 -0,2% -3,5% -2,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 0,50 -1,10 10,10
Sverige, 10 år 0,69 0,00 0,40 -7,00
Norge, 10 år 1,82 -0,40 -3,50 25,00
Tyskland, 10 år 0,51 0,60 1,10 8,00
GB, 10 år 1,41 0,10 5,80 22,00
USA, 10 år 2,79 0,82 6,28 38,00
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 -0,10 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,31 0,1% 0,0% 4,8%
USD / SEK 8,37 -0,3% -0,1% 2,2%
GBP / SEK 11,82 0,0% 0,5% 6,8%
NOK / SEK 1,08 0,3% 1,0% 7,4%
DKK / SEK 1,38 0,1% 0,0% 4,8%
CAD / SEK 6,58 0,1% 1,3% 0,6%
CHF / SEK 8,74 0,1% -0,3% 4,0%
JPY / SEK 0,08 -0,2% -0,8% 7,6%
EUR / USD 1,23 0,4% 0,0% 2,5%
USD / JPY 107,04 -0,1% 0,8% -5,0%
EUR / GBP 0,87 0,1% -0,5% -1,8%
AUD / USD 0,77 0,1% 0,3% -1,7%
USD / CAD 1,27 -0,4% -1,4% 1,6%
GBP / USD 1,41 0,3% 0,5% 4,4%
USD / NOK 7,78 -0,5% -1,1% -4,8%
EUR / NOK 9,58 -0,1% -1,1% -2,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,2 procent till nivån 23.980. Det bredare S&P 500 steg 0,3 procent till 2.613 medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindexet höjdes 0,5 procent till 6.950.

Sektorvis agerade hälsovårdsbolag draglok genom att stärkas 0,9 procent medan telekom tappade 1,2 procent.

På bolagsfronten noterades breda uppgångar bland teknikaktier. Alphabet, Googles moderbolag, avancerade 1 procent. Även Apple handlades 1 procent högre.

Facebook steg 0,5 procent efter att Mark Zuckerbergs vittnesmål angående Cambridge Analytica-skandalen offentliggjorts inför hans förhör i den amerikanska kongressen på tisdagen. Grundaren, tillika vd:n, tog på sig ansvaret för att användardata tillhörande 87 miljoner personer hamnat i analysföretagets händer.

Vidare steg läkemedelsjätten Merck med 5,3 procent sedan bolagets preparat Keytruda visat positiva fas 3-resultat i en lungcancerstudie.

Avexis rusade 81,6 procent efter att Novartis lagt ett uppköpsbud på genbehandlingsbolaget för 8,7 miljarder dollar. I spåren av affären höjde den japanska investmentbanken Nomura rekommendationen för Avexis till neutral från minska.

Från svensk horisont stärktes nyligen noterade musiktjänsten Spotify 1,4 procent till 150 dollar per aktie.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex, OMXS30, oförändrat vid nivån 1.511. Aktier för 13,8 miljarder kronor hade omsatts. I Frankfurt var DAX-index upp 0,2 procent liksom FTSE 100 i London.

Bland de OMXS30-bolag som steg låg verkstadsaktier i topp. ABB, Atlas Copco och Sandvik noterade uppgångar på mellan 0,6 till 0,8 procent.

Bland de bolag som sjönk sågs Telia som backade med 0,5 procent. Sverigechefen Hélène Barnekow meddelade på morgonen sin avgång. Enligt uppgifter till Dagens Industri har hon petats från sin post och inte valt att lämna av egen kraft. Johan Dennelind som är vd för Telia tar nu tillfälligt över posten. Han ska enligt tidningen vara besviken på utvecklingen i den svenska verksamheten. Resultatet i Sverige, som i fjol utgjorde drygt hälften av Teliakoncernens justerade ebitda-resultat, sjönk organiskt med 5 procent under helåret 2017.

En av förlorarna bland storbolagen var skogskoncernen Billerud Korsnäs. Aktien backade 7,8 procent till 117,65 kronor efter att SEB sänkt rekommendationen till sälj, från tidigare behåll.

"Stigande vedkostnader slår hårt mot lönsamheten och vi befarar att uppstartskostnaderna för bolagets nya vätskekartong-maskin kan överraska negativt. Trots en gynnsam marknad under de senaste åren har bolaget underpresterat på grund av operationella problem och investerarna är sannolikt inte förlåtande vid nya motgångar", skrev banken som även drog ned riktkursen från 135 till 112 kronor.

En annan förlorare var sminkbolaget Oriflame som tyngdes av en fallande rysk börs och en försvagad rubel. RTS-index i Moskva var ned med drygt 11 procent efter nya sanktioner från USA.

Det var även nedgångar för en rad speloperatörer under måndagen. Leo Vegas tappade 4,0 procent och Evolution Gaming sjönk med nästan 2 procent. Mot strömmen bland speloperatörerna gick Betsson som steg med 2,0 procent. Pareto kom sent på fredagen med analys.

"Med tanke på den senaste tidens aktiekursutveckling erbjuder Betsson-aktien möjligheter vid nuvarande värdering varför minsta tecken på en underliggande vändning kommer att lyfta aktien enligt vår uppfattning".

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE Apr 10-14 Producentprisindex (m/m)/(å/å) Mar -0.3 % / 1.2 %
CN Apr 10-15 Penningmängd M2 (å/å) Mar 8.8 %
CN Apr 10-15 Aggregerad finansiering/Nya Yuan-lån CNY Mar 1173.6b / 839.3b
NO 08:00 KPI/KPI underliggande (m/m)/(å/å) Mar 0.9 % / 2.2 % / 0.8 % / 1.4 %
NO 08:00 PPI inkl. olja (m/m)/(å/å) Mar -2.6 % / 4.7 %
SE 09:30 Hushållskonsumtion (m/m)/(å/å) Feb -0.1 % / 0.8 %
US 12:00 NFIB konfidensindex småföretag Mar 107.6
US 14:30 PPI slutgiltig efterfrågan (m/m)/(å/å) Mar 0.2 % / 2.8 %
US 14:30 PPI exkl. mat och energi (m/m)/(å/å) Mar 0.2 % / 2.5 %
US 14:30 PPI exkl. mat, energi och handel (m/m)/(å/å) Mar 0.4 % / 2.7 %
NO 15:00 Norges Banks Oystein Olsen talar
US 16:00 Grossistlager (m/m) Feb / Feb F -1.1 % / 1.1 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Industrivärden Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar ASA NO0010715139 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.