Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 11 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-11 kl. 08:42 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-11 kl. 08:45 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,8% OMXS30 1,0% DJI 1,8% NASDAQ 2,1%
557,9 1 526,8 24 408,0 7 094,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Com Hem Holdings Köp (Behåll) 165 (140) SEK
Danske Bank Köp 253 (282) DDK
Nordea Bank Köp 95 (110) SEK
SEB AB Minska 85 (95) SEK
Svenska Handelsbanken Minska 91 (105) SEK

Nokia

Rek: Köp (Minska)
Riktkurs:5,70 EUR
Pris:4,49 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker IT
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 16:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 15:31.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

INFÖR RAPPORT

Attraktivt återhämtningstema

Vi upprepar Köp på Nokia, eftersom bolaget erbjuder en attraktiv återhämtning med en försäljning som gradvis vänder upp från 2019p, påtaglig marginaluppsida vid 2020p, attraktiv direktavkastning och en stor kursuppgångspotential. Riktkursen är 5,7 EUR.

Ett flertal produkter lanseras

Nokia har lanserat vissa nyckelinnovationer de senaste månaderna som kan skapa momentum de kommande åren: 1) de nya IP-routrarna (7750 SR-s och XRS-XC), baserade på den ledande nätverksprocessorn FP4 (2.4tb/s) och riktade särskilt mot webscale-aktörer; 2) den nya ReefShark 5G; 3) den nya PSE-3 för optiska nätverk.

Försäljningen kan bottna 2018p och återhämta sig från 2019p

Försäljningen kan bottna 2018p (ned 3,4% i jämförbara enheter) med: 1) nätverksverksamhetens nedgång går gradvis långsammare (-3% i jämförbara enheter kontra -4,5% under 2017) tack vare en återhämtning för IP-nätverk och applikationer och en långsammare nedgång i ultra-bredband; 2) en brant nedgång teknologier (ned 10% i jämförbara enheter), på grund av frånvaron av engångsposter i år. Framöver bedömer vi att försäljningen kan återhämta sig under 2019p (+2,9% i jämförbara enheter) och 2020p (+4,8%) med en gradvis återhämtning för nätverk.

Trovärdiga marginalmål för 2020

Ledningens marginalmål för 2020 (rörelsemarginal på12-16%) ser rimligt ut. Vi ser en stor marginalpotential vid 2020p (rörelsemarginal 14,5%, upp från 10% 2018p) tack vare: 1) en gradvis återvändande tillväxt på Nokias primärmarknad under 2020p, med möjligheter att vinna marknadsandelar inom 5G; 2) god tillväxt utanför den traditionella telekommarknaden; 3) starkare momentum i mjukvarumarknaden; 4) vissa ytterligare kostnadsminskningar bortsett från besparingen på 1,2 miljarder EUR under 2018p; 5) tvåsiffrig intäktstillväxt tillsammans med en marginal på cirka 85% i licensverksamheten vid 2020p. Vi upprepar Köp. Riktkursen är 5,7 EUR.

Tele2

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:100,90 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-11 kl. 05:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 09:50.
Tele2 BTEL2 B
Diagram

UPPDATERING

Com Hem minskar risken i Tele2 Sverige

Vi anser att Com Hem passar mycket bra för Tele2, eftersom man har en fast B2C-verksamhet som Tele2 Sverige för närvarande saknar. Vi estimerar att affären kan addera 10 SEK per utspädd aktie till vår värdering. Vi förväntar oss en negativ VPA-påverkan på grund av förvärvsprisallokeringen (PPA) och en ganska neutral FCFPS-påverkan de första åren, på grund av integrationskostnader. Vi estimerar en FCFPS-tillväxt på 15-20%, baserat på fulla synergier. Vi uppgraderar till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 125 SEK (110).

Osäkert om samriskprojektet i Holland kommer att realiseras

Vi exkluderar samriskprojektet i Holland på grund av osäkerhet kring regelverket. Vi bedömer dock att Tele2 sannolikt fortsätter att växa organiskt de kommande åren och vi förväntar oss kassaflödes-breakeven runt slutet av 2018. Vi värderar den fristående verksamheten till 14 SEK per aktie. Vi estimerar att samriskprojektet i Holland kan addera 9 SEK till det motiverade värdet.

Exit från Kazakstan förbättrar balansräkningen

Tele2 kan dra sig ur ägandet tidigt under 2019, enligt en option från partnern i samriskprojektet. Vi förväntar oss att Tele2 drar sig ur och vi estimerar en nettokassaeffekt på 4,0 miljarder SEK.

Estimatförändringar

Vi sänker vår VPA med 25-30% på grund av Com Hem-PPA. Vi behåller FCFPS i stort sett oförändrat för 2019-20p. Utdelningen per aktie höjs med 30-40% för 2018-19p.

Värderingsmodell

Vi använder i huvudsak en DCF-baserad summan-av-delarna-värdering som ger ett värde på 125 SEK per aktie 12 månader från nu. Vår nya riktkurs på 125 SEK inkluderar kommande utdelning på 4 SEK per aktie och implicerar en avkastningspotential för aktieägaren på 24%.

Com Hem Holdings

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:136,70 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-11 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
Com HemCOMH
Diagram

UPPDATERING

Upp till Köp efter uppgradering av Tele2

Vi uppgraderar vår rekommendation på Com Hem till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 165 SEK (140), som en följd av uppgraderingen av Tele2 från Behåll till Köp och en riktkurshöjning till 125 SEK (110 SEK). Vi är i linje med konsensus för 2018 och förväntar oss en ganska långsam start på året, delvis på grund av tillfälligt hög omsättning i kundstocken inom Boxersegmentet.

Com Hem sänker risken för Tele2

Com Hem kommer att sänka risken för Tele2:s exit från den svenska verksamheten, eftersom de blir en helt integrerad operatör. Med uppskattat fritt kassaflöde om 7,2% under 2019p och 7,8% under 2020p, exklusive integrationskostnader, och betydande synergipotential, ser vi utrymme för god utdelningstillväxt under de kommande åren.

Estimaten är i stort sätt oförändrade inför Q1-resultaten

Vi håller våra prognoser oförändrade med undantag för engångsposter för 2018 relaterade till sammanslagningen med Tele2. Vi förväntar oss att Com Hem-segmentet ökar försäljning och EBITDA med 4% respektive 5% och Boxer-segmentet med -5% respektive -10%.

Ny riktkurs

Den nya riktkursen är justerad med vårt 12 månaders verkliga värde på Tele2. Vi höjer riktkursen till 165 SEK (140). Riktkursen innebär en 12 månaders total avkastningspotential om 21%.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:253,00 DKK
Pris:224,80 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-11 kl. 05:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
Danske BankDANSKE
Diagram

UPPDATERING

Minskad riktkurs med 10%

Vi reviderar ner våra resultatestimat med 1-2% för 2018-2020p för Danske Bank. Vi sänker även vår riktkurs för aktien med 10% till 253 DKK (282 DKK), vilket återspeglar en förändring av vår värderingsmetod, avdrag för den utdelade utdelningen för 2018 samt lägre resultatestimat. Vi upprepar Köp.

Resultatestimat ner 1-2% för 2018-2020p

Inför Danske Banks Q1-resultat, sänker vi våra resultatestimat med upp till 1,8% för 2018-2020p. Detta drivs framför allt av en mer pessimistisk syn på framtida räntenetto. Vi bedömer att det finns en väsentlig risk för en negativ utveckling på den nordiska bolånemarknaden, särskilt i Sverige och Norge, där ökad konkurrens kan försämra bankernas marginal på bolåneräntor.

Investeringstema

Danske Bank har varit det framgångsrika återhämtningstemat inom nordisk bank. Vi har nu sett att resultatet har stabiliserats och förväntar oss att banken nu kommer att växa i takt med de nordiska konkurrenterna. Bankens robusta kapitalisering möjliggör god avkastning till aktieägarna och ger utrymme för tillväxt i eget kapital. Givet vår oro för den svenska ekonomin, gör Danske Banks begränsade relativa exponering att deras riskprofil anses mer attraktiv än de svenskbaserade konkurrenternas. Enligt vår uppfattning är den danska bolånemarknaden mindre utsatt för marginalförsämringar från ökad konkurrens än den är i Sverige och Norge på medellång sikt.

Värdering

Vi sänker vår riktkurs för Danske Bank med 10% från 282 DKK till 253 DKK. Vi förväntar oss en direktavkastning för Danske Bank på 4,7-6,0% för 2018-2020p. Den totala avkastningen inklusive återköp av aktier estimeras till 9,5-10,9% under samma period.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:86,26 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-11 kl. 05:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
Nordea BankNDA SEK
Diagram

UPPDATERING

Sänkta estimat, men fortfarande attraktiv

Vi sänker våra vinstestimat med 7-8% för 2018-2020p då vi anser att vi varit optimistiska gällande bankernas intäktstillväxt. Vi är allt mer pessimistiska gällande lönsamheten på den nordiska bolånemarknaden. Vi sänker vår riktkurs till 95 SEK (110) på grund av förändringar i vår värderingsmetod, avdrag för den utdelade utdelningen för 2018 samt lägre resultatestimat. Vi upprepar Köp.

Klarlagd guidning

Inför Q1-resultaten har Nordea klarlagt guidningen för 2018. Utgångspunkten för guidningen är det justerade rörelseresultatet på 9,2 miljarder EUR under 2017. Ledningen förväntar sig en väldigt liten tillväxt från denna utgångspunkt under 2018, med nominell BNP-tillväxt för Norden som en optimistisk proxy för omsättningstillväxt. Till detta adderas det tidigare uttalandet om positiva engångsposter om 340 MEUR som banken kommer att realisera under 2018.

Investeringstema

Även om Nordea för närvarande står inför utmaningar gällande effektivitet och kundnöjdhet, erbjuder banken potential gällande lönsamhetsförbättringar. Det förändringsprogram som banken genomgår där man ersätter IT-system och effektiviserar organisationen, är enligt vår syn nödvändigt för att konkurrenskraften. Vi anser att Nordea är välkapitaliserat och positionerat för att framöver kunna leverera attraktiva utdelningar till investerare.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:130,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 06:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
MekonomenMEKO
Diagram

UPPDATERING

Vinstvarning

Mekonomen har kommit med en vinstvarning. Q1-försäljningen förväntas bli cirka 40 MSEK lägre än förra årets (1 482 MSEK). Anledningen är svagare försäljning för DAB (digitala radioprodukter) i Norge, en starkare EUR som höjer kostnaderna och färre vardagar än i Q1 2017. Man ser också ett behov av nedskrivning av lagervärde för DAB. Negativ påverkan från färre vardagar och en starkare EUR var i princip som förväntat.

Förklaringarna till vinstvarningen

Anledningen till vinstvarningen är svagare DAB-försäljning i Norge, färre vardagar å/å och valutaeffekter som negativt påverkade upphandlingspriserna. Implementeringen av DAB-utrustning i bilar har varit lägre än väntat. Bilägare verkar anlita andra metoder för att lyssna på radio, som t ex mobiltelefon.

Upphandlingspriserna påverkas av EUR

Den starka euron har haft en negativ påverkan på upphandlingspriserna. Detta påverkar hela industrin och kan förväntas gradvis falla ut i prishöjningar.

Utrymme för förbättring

Koncernen lider fortfarande av det tidigare målet som bestod i tillväxt via förvärv. Det verkar finnas utrymme för förbättring genom att integrera logistikkedjan, inklusive att konsolidera de två huvudlagren till ett, vilket kan ge avsevärda besparingar.

Blygsamma förväntningar

Vi förväntar oss att vinsten framöver stöttas av en ökande flotta av begagnade bilar och synergier i värdekedjan. Att LKQ gått in som största aktieägare kan skapa upphandlingssynergier. Aktien är attraktivt värderad jämfört med konkurrenterna till 10x VPA. Vår riktkurs på 170 SEK baseras i huvudsak på en DCF-värdering. Vi upprepar Köp.

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 NOK
Pris:106,15 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-10 kl. 06:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
Svenska Handelsbanken ASHB A
Diagram

UPPDATERING

Stort kontrakt säkrat i Nigeria

Subsea 7 har meddelat att man vunnit ett kontrakt värt 150-300 MUSD för PUPP-projektet i Nigeria. Detta är ett snabbt projekt som ska färdigställas i Q1 2019, och det kommer att inkluderas i orderingången för Q2. Hittills i år är orderingången nära 1 miljard USD enligt vår bedömning, med tanke på fem publikt meddelade kontrakt och några som inte publikt meddelats. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK. Subsea 7 är en av våra nordiska favoriter.

PUPP-projekt i Nigeria

Subsea 7 har meddelat att man vunnit ett kontrakt från Mobil Producing Nigeria Unlimited för PUPP-projekt i grunt vatten i offshore Nigeria. Värdet uppges till 150-300 MUSD. EP-aktiviteterna kommer att starta omedelbart. Offshoreverksamheten kommer att äga rum mellan Q3 2018 och Q1 2019.

Fem meddelade kontrakt

Detta är det femte publikt meddelade kontraktet hittills i år och i slutet av mars tillkännagav Statoil att man utvalt Subsea 7 för utvecklingen av Askedall. Den kommersiella dynamiken är fortsatt positiv för Subsea 7. Hittills i år är orderingången nära 1 miljard USD enligt vår bedömning, med tanke på fem publikt meddelade kontrakt och några som inte publikt meddelats. Vid årsbokslutet för 2017 bekräftade koncernen att offertaktiviteten ökade och att utsikterna såg bättre ut.

Köp, riktkurs 170 NOK

Subsea 7 är mycket välpositionerat inom offshore och E&C, tack vare sin teknologi, positionering, allians med OneSubsea och den senaste tidens historik. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK. Subsea 7 är en av våra nordiska favoriter.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:100,55 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-11 kl. 05:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
Svenska Handelsbanken ASHB A
Diagram

UPPDATERING

Sänkta estimat

För 2019p och 2020p sänker vi vinstestimaten med 3% respektive 6%, mot bakgrund av en mörkare syn på lönsamheten i den nordiska bolånemarknaden framöver. Riktkursen sänks till 91 SEK (105) och vi upprepar Minska.

Lägre estimat för räntenettot för 2019p och 2020p

Vi sänker vinstestimaten för 2019p och 2020p med 3,4% respektive 6,0%, vilket återspeglar en allt mer pessimistisk syn på räntenettot framöver. Vi bedömer att det finns en stor risk för en ogynnsam utveckling på den nordiska bolånemarknaden, särskilt i Sverige och Norge.

Investeringstema

Med sin historik av lägre kreditförluster än de lokala konkurrenterna under kriser och lågkonjunkturer har Handelsbanken betraktats som den defensiva placeringen bland de svenska bankerna. Med tanke på den starka exponeringen mot den svenska bolånemarknaden anser vi dock inte att dagens premiumvärdering är befogad i det här läget.

Värdering

Vi värderar Handelsbanken med en summan-av-delarna-modell och inkluderar nästa års utdelning i vår riktkurs. Banken handlas för närvarande till P/E 11,8x för 2019p och P/TBV 1,5x för 2019p på våra estimat. Detta kan jämföras med sektorsnittet på 10,5x respektive 1,3x. Vår förväntade direktavkastning för Handelsbanken är 6,5-7,0% för 2018-20p. Vi sänker riktkursen till 91 SEK (105) och vi upprepar Minska.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:85,58 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-11 kl. 05:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-11 kl. 08:45.
SEB ASEB A
Diagram

UPPDATERING

Inget lyft i kundaktiviteten

För 2019p och 2020p sänker vi vinstestimaten med 2-4%, vilket återspeglar en mer pessimistisk syn på lönsamheten i den nordiska bolånemarknaden framöver. Vi sänker också riktkursen till 85 SEK (95), vilket beror på en förändring i vår värderingsmetod, avräkningen av den distribuerade utdelningen för 2018 och lägre vinstestimat. Vi upprepar Minska.

Vinstestimaten sänks med 2-4% för 2019p och 2020p

Vi sänker vinstestimaten för 2019p och 2020p med 1,9% respektive 3,6%, vilket återspeglar en allt mer pessimistisk syn på räntenettot framöver. Vi bedömer att det finns en stor risk för en ogynnsam utveckling på den nordiska bolånemarknaden, särskilt i Sverige och Norge. För 2018p gör vi bara mycket små förändringar.

Investeringstema

Som den svenska bank med störst exponering mot stora företagskunder är SEB en klassisk makroexponering. Vi anser att det finns en avsevärd risk att SEB:s aktivitet inom företagskunder kan bli en besvikelse, eftersom vi förväntar oss en cyklisk nedgång under 2018p. SEB har också en stor del av sina intäkter från den svenska bolånemarknaden, där vi ser risk för marginalpress.

Värdering

Vi sänker riktkursen till 85 SEK (95), vilket beror på en förändring i vår värderingsmetod, avräkningen av den distribuerade utdelningen för 2018 och lägre vinstestimat. Vi värderar SEB med en summan-av-delarna-modell och inkluderar nästa års utdelning i vår riktkurs. Banken handlas för närvarande till P/E 10,8x för 2019p och P/TBV 1,3x för 2019p på våra estimat. Detta kan jämföras med sektorsnittet på 10,5x respektive 1,3x. Vår förväntade direktavkastning för SEB är 7,0-7,6% för 2018-20p.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 557,9 0,8% 1,2% -1,9%
OMXS30 1 526,8 1,0% 1,2% -3,2%
OMXH25 3 994,6 0,7% 0,6% 2,0%
OMXC20 984,2 0,6% 1,1% -3,9%
OSEBX 829,8 1,8% 2,2% 1,9%
OMXBB 980,1 0,1% -0,5% 3,8%
Dow Jones 24 408,0 1,8% 1,6% -1,3%
S&P500 2 656,9 1,7% 1,6% -0,6%
Nasdaq C 7 094,3 2,1% 2,2% 2,8%
SX5E 3 438,8 0,7% 2,7% -1,9%
DAX 12 397,3 1,1% 3,3% -4,0%
CAC40 5 307,6 0,8% 3,0% -0,1%
RTS 1 090,8 -0,4% -11,8% -5,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,0 3,5% 4,3% 6,2%
Guld 1 332,0 0,1% -0,1% 3,2%
Silver 16,3 0,4% -1,1% -3,1%
Aluminium 2 171,5 2,8% 8,0% -3,1%
Bly 2 401,0 0,2% 0,0% -3,8%
Koppar 6 888,0 1,8% 2,0% -3,8%
Nickel 13 700,0 3,5% 1,0% 11,7%
Zink 3 240,0 0,7% -1,4% -2,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 0,10 -0,70 10,20
Sverige, 10 år 0,69 -0,40 1,20 -7,40
Norge, 10 år 1,78 -3,70 -6,80 21,30
Tyskland, 10 år 0,52 1,00 1,80 9,00
GB, 10 år 1,41 0,10 6,10 22,10
USA, 10 år 2,80 0,92 1,28 38,92
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 -0,10 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,26 -0,5% -0,2% 4,3%
USD / SEK 8,30 -0,8% -0,8% 1,4%
GBP / SEK 11,77 -0,5% 0,1% 6,3%
NOK / SEK 1,06 -1,1% -0,5% 6,2%
DKK / SEK 1,38 -0,5% -0,1% 4,3%
CAD / SEK 6,58 0,0% 0,6% 0,7%
CHF / SEK 8,68 -0,6% -0,5% 3,4%
JPY / SEK 0,08 -0,9% -1,4% 6,6%
EUR / USD 1,24 0,3% 0,6% 2,8%
USD / JPY 107,18 0,1% 0,6% -4,9%
EUR / GBP 0,87 0,0% -0,3% -1,8%
AUD / USD 0,78 0,8% 1,0% -0,9%
USD / CAD 1,26 -0,8% -1,4% 0,8%
GBP / USD 1,42 0,3% 0,9% 4,8%
USD / NOK 7,81 0,3% -0,3% -4,5%
EUR / NOK 9,65 0,7% 0,3% -1,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 1,8 procent till nivån 24.407. Samtliga 30 aktier förutom Nike befann sig i positivt territorium. S&P 500 var upp 1,7 procent till 2.657 medan det teknikorienterade Nasdaqs kompositindexet steg 2,1 procent till 7.094.

Sektorvis agerade energibolag draglok, upp 3,3 procent, tack vare stigande oljepriser. Kraftbolag tappade 0,7 procent.

Bland enskilda aktier steg biltillverkare som Ford, General Motors, Fiat Chrysler och Tesla mellan 1,8 och 5,2 procent efter Xi Jinpings tal.

Även flygplansjätten Boeing och verkstadskoncernen Caterpillar fick stöd av anförandet och steg 3,8 respektive 3,5 procent.

Mobiloperatörerna T-Mobile och Sprint har återupptagit förhandlingarna om ett eventuellt samgående i USA, rapporterade Wall Street Journal med hänvisning till källor. I november förra året bröt förhandlingarna samman då parterna inte kunde enas om villkoren, men nu görs alltså ett nytt försök till samgående.

T-Mobile var upp 5,7 procent medan Sprint rusade 17,2 procent.

Musiktjänsten Spotify uppges utveckla en ny tjänst som ska vara gratis att använda, enligt Bloomberg News. Aktien handlades 3,3 procent högre till 154:90 dollar.

Facebooks vd Mark Zuckerberg hördes i kongressen på tisdagskvällen svensk tid angående Cambridge Analytica-skandalen. Han sade bland annat att han är ansvarig för det inträffade samt att bolaget ska gå till botten med Cambridge Analyticas agerande.

Facebook-aktien steg 4,5 procent efter att ha handlats omkring 2 procent högre inför utfrågningen.

Betalningsföretaget Verifone Systems sköt i höjden efter att ha tecknat avtal om att förvärvas av en investerargrupp. Aktien rusade hela 51,9 procent.

Ägaraktivisten Carl Icahn planerar att sälja bildelstillverkaren Federal-Mogul till konkurrenten Tenneco för 5,4 miljarder dollar. Tenneco steg drygt 4 procent och även Icahn Enterprises, som tidigare var handelsstoppad, avancerade.

Halvledarbolaget Nvidia ökade 5,8 procent efter att Morgan Stanley höjt sitt råd för aktien till övervikt.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 1 procent till nivån 1.526,8. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till måttliga 13,6 miljarder kronor.

Utvecklingen var likartad i övriga Europa. I Tyskland steg DAX-index med 1,1 procent med fordonstillverkare som draglok och i London bidrog gruvbolagen till att FTSE 100 lyfte ungefär lika mycket.

Kinas president Xi Jinping lovade i ett tal på tisdagen att landet ska verka för att öppna sina marknader och bland annat sänka importtullarna på bilar, förstärka skyddet för immateriella rättigheter och förbättra investeringsmiljön för utländska företag. Talet stod i kontrast till uppgifter från Bloomberg News om att handelssamtalen mellan USA och Kina bröt samman i förra veckan.

I Stockholm toppades storbolagsindexet av ståltillverkaren SSAB, som steg 3,7 procent. De större konkurrenterna klättrade också på de europeiska handelsplatserna. Enligt Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande för tillväxt och investeringar, går det framåt i kommissionens diskussioner med USA om undantag från de nya stål- och aluminiumtullarna, och EU har förhoppningar om att få ett permanent undantag.

Även gruvsektorn var generellt stark mot bakgrund av stigande basmetallpriser, med Boliden upp 2 procent och Lundin Mining upp 2,4 procent. Råoljepriserna gick i samma riktning med Nordsjöoljan åter över 70 dollar per fat, vilket hjälpte Lundin Petroleum till en uppgång om 2,3 procent.

Rejält upp var det även för Volvo, plus 3,3 procent, samt för en rad verkstadsbolag som Atlas Copco, SKF och Sandvik, som alla avancerade omkring 2 procent. DNB har höjt sin rekommendation för lastbilstillverkaren till behåll från tidigare sälj.

Svagast i OMXS30 var Skanska, med en nedgång på 1,6 procent. UBS har återupptagit sin bevakning av byggjätten med en säljrekommendation, bland annat mot bakgrund av lägre svenska bostadspriser.

I samma riktning gick teleoperatören Telia sedan bolaget inte lyckats förvärva norska Broadnet. Fiberoperatören såldes i stället i en internaffär mellan olika fonder hos riskkapitalbolaget EQT. Telia backade 1,2 procent.

Utanför OMXS30 föll bilservicekedjan Mekonomen efter en vinstvarning. Svag försäljning för digitalradio i Norge har påverkat det första kvartalet negativt, varför en nedskrivning hotar. Dessutom har valutakursutvecklingen missgynnat bolaget under perioden, uppgav Mekonomen. Aktien sjönk drygt 7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
EC Apr 11 ECB styrelsesammanträde (ickepenningpolitiskt möte)
CN 03:30 KPI/PPI (å/å) Mar 2.9 % / 3.7 %
SE 08:00 PES Arbetslöshet/sj. Mar 3.9 % / 3.8 %
SE 08:00 Prospera svensk inflastionsförväntningsundersökning Apr 1.9 % / 2.1 % / 2.0%
US 13:00 MBA bolåneansökningar w/e
US 14:30 KPI (m/m)/(å/å) Mar 0.2 % / 2.2 %
US 14:30 KPI exkl. mat och energi (m/m)/(å/å) Mar 0.2 % / 1.8 %
US 14:30 Real genomsnittlig vinst per vecka/timme (å/å) Mar 0.6 % / 0.4 %
SE 18:00 Riksbankens Skingsley: Är e-kronor framtidens pengar?
US 20:00 Månatlig budgetredogörelse Mar -$215.2b
US 20:00 (FOMC) Centralbankens mötesprotokoll
US 16:00 Grossistlager (m/m) Feb / Feb F -1.1 % / 1.1 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 Inga tillkännagivanden
Com Hem Holdings SE0005999778 3
Danske bank DK0010274414 3
Nordea Bank SE0000427361 7
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Subsea 7 SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 7

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.