Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 16 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-16 kl. 08:17 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-16 kl. 08:20 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Notiser

Det finns tillkomna notiser efter publiceringen av detta dokument.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,5% DJI -0,5% NASDAQ -0,5%
559,9 1 526,7 24 360,1 7 106,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
FM Mattsson Köp 93 (103) SEK
ISS Köp 265 (280) DKK

Marine Harvest

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:145,00 NOK
Pris:175,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-16 kl. 05:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-16 kl. 13:52.
Marine HarvestMHG
Diagram

UPPDATERING

Handelsuppdatering i stort som förväntat

Marine Harvest kom med en handelsuppdatering i morse. Bolaget slaktade 1500 ton mindre än de guidat för (81000 istället för 82500), men operativt rörelseresultat/kg var något högre än konsensus (i linje med KECH). Operativa rörelseresultatet uppgick till 155 MEUR (KECH 159 MEUR och konsensus 157 MEUR). Sammantaget var rapporten ungefär i linje med förväntningarna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 145 NOK.

Volymer

Marine Harvest slaktade 1500 ton mindre än de guidat för, vilket i huvudsak förklarades av 1000 ton mindre i Norge. Bolaget slaktade även 500 ton mindre i Skottland och Kanada, men 500 ton mer i Chile. Vi ser Skottland som den mest intressanta förändringen, eftersom bolaget där slaktade ut fisk i Q4 2017 på grund av dålig biologi utan att ändra sin volymguidning för 2018. Vi antar därför att de skotska prognoserna är i störst fara inför en uppdaterad guidning på Q1 2018.

Lönsamhet

Marine Harvest uppnådde ett totalt rörelseresultat/kg, exklusive Övriga enheter, på 1,99 EUR. Vi hade förväntat oss 2,00 EUR och konsensus 1,90 EUR. Ett totalt rörelseresultat på 155 MEUR var alltså något lägre än våra förväntningar, i huvudsak förklarat av lägre volymer. Det norska segmentet hade samma rörelseresultat/kg som vi förväntat oss. Skottland och Chile levererade ett bättre rörelseresultat/kg än förväntat, sannolikt förklarat av lägre kostnad/kg än förväntat. Detta skulle innebära att kostnaden i Chile har en mycket positiv trend.

Värdering

Vi ser P/E för 2018 på över 17x som högt, eftersom vi tror att priserna på lax kommer gå ned under 2018, och är därför försiktiga på kort sikt. Däremot har vi en positiv långsiktig syn på sektorn. Vi upprepar Behåll och riktkursen 145 NOK.

Statoil

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:185,00 NOK
Pris:198,90 NOK
Analytiker:Tristan de Jerphanion
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-13 kl. 09:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-16 kl. 11:37.
StatoilSTL
Diagram

INFÖR RAPPORT

Robust kassaflöde i Q1

Vi räknar med volymökningar på 2,5% kvartal/kvartal , drivet av hög säsongsmässig flexgas i Norge samt fortsatta projektupptrappningar (Gina Krog i Norge, skiffer i USA och Hebron i Kanada). Brentpriserna ökade i kvartalet med 5,50 USD/fat, sammantaget positivt 0,5 miljarder USD på justerat resultat (DPN + DPI), samtidigt som Q1 är säsongsmässigt stark i MMP, som också bör stödjas av att naturgaspriserna i Europa ökat 17% kvartal/kvartal. Sammantaget bör kassaflödet vara robust i Q1 tack vare stödjande oljepriser och låga kontanta skattebetalningar (1,3 miljarder USD i Q1 2018 jämfört med 2,5 miljarder USD i Q4 2017). Vi förväntar oss 5,8 miljarder USD i kassaflöde efter skattebetalningar, exklusive rörelsekapitalförändringar, jämfört med 3,3 miljarder USD i Q4. Vi upprepar Behåll och riktkursen 185 NOK.

Konferenssamtal 25 april, viktiga punkter att titta på

Framsteg kring det pågående förvärvet (2,9 miljarder USD) av Roncador i Brasilien; Kontanta skattebetalningar för 2018, eftersom Q1 ligger på låga 1,3 miljarder USD; Framsteg i transaktionerna och föreningsprocessen för Carcara Norte/BMS-8 på djupvatten Brasilien.

Stora Enso

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:16,50 EUR
Pris:15,93 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chef svensk aktieanalys, Chefsanalytiker skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-14 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-16 kl. 10:51.
Stora Enso RSTERV
Diagram

UPPDATERING

Q1 - delvis pappersvinster

Stora Enso håller på att förändra sammansättningen av sin produktportfölj och rör sig bort från att vara en europeisk papperstillverkare genom att starta lågkostnadsmassabruk i Latinamerika samt kartongtillverkning i Kina. Ett resultat av detta är att den långsiktiga lönsamheten bör förbättras. Vi känner förtroende för att den långsiktiga utvecklingen och ökningen av produktionen i den kinesiska kartongfabriken kommer bidra till lönsamheten på kort och medellång sikt. Vi menar dock att den senaste tidens aktiekursutveckling har resulterat i en situation där en stor del av förbättringen redan är inprisad. Vi behåller rekommendationen Behåll, men höjer vår riktkurs från 15,50 EUR till 16,50 EUR.

Operationell EBIT 15% över konsensus i Q1

Den 13 april meddelade Stora Enso i förväg första kvartalets omsättning på 2 579 MEUR och operationell EBIT på 369 MEUR, vilket var cirka 15% över det bolagssponsrade konsensus från Vara Research. Hela resultatet för det första kvartalet kommer att rapporteras den 27 april.

Utsikterna pekar mot svagare Q2

Enligt bolagets pressmeddelande förväntas operationell EBIT för andra kvartalet vara i linje med eller något lägre än de ungefär 369 MEUR som rapporterades för första kvartalet. Det är värt att påpeka att denna formulering, översatt till siffror, innebär att operationell EBIT för Q2 kan vara oförändrad eller 25% lägre än Q1. Påverkan från årliga underhållsavbrott förväntas vara cirka 40 MEUR högre i Q2 än i Q1.

Högre papperspriser påverkade Q1 positivt

Första kvartalets operationella EBIT från pappersverksamheten slog konsensus med 40%, eller cirka 20 MEUR. Detta var den enskilt största positiva delen i rapporten och utgjorde 40% av förbättringen jämfört mot konsensus. Nedstängning av kapacitet och omvandlingar av pappersbruk till förpackningstillverkning har för närvarande skapat en balanserad pappersmarknad med prisökningar.

Riktkursen höjs till 16,50 EUR (15,50) – Behåll upprepas

Bolagets omvandling har lett till att avkastningen på eget kapital har ökat från de senaste årens 6% till 13% för närvarande. Detta medför att P/B-talet har gått upp till 1,77x för 2019p. Till följd av den starka aktiekursutvecklingen och resultatförbättringarna höjer vi våra förväntningar på multipeln på medellång sikt till 1,85x (1,75x). Detta ger oss en riktkurs på 16,50 EUR, upp från 15,50 EUR. Vi ser dock inte att uppsidan är tillräckligt stor för att rekommendera Köp och upprepar Behåll.

FM Mattsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:93,00 SEK
Pris:79,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-16 kl. 05:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-16 kl. 08:20.
FM Mattsson Mora Group BFMM B
Diagram

UPPDATERING

Startar året svagt

FM Mattsson lämnade en vinstvarning den 13 april mot bakgrund av svagare Q1 i jämförelse med Q1 förra året. Försäljningen under kvartalet sjönk med 4% å/å och rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK mot 32 MSEK förra året. Skillnaden förklaras av flera faktorer, där de mest betydande är försäljning, leverantörs- samt produktivitetsproblem. Marknadsförhållandena var något svagare till följd av minskat byggande men försäljningen är mer exponerad mot reparation- och underhållssegmenten. Vi anser att några av dessa problem är temporära och förväntar oss att resultaten gradvis återhämtar sig. Men, den svaga starten på året gör att vi justerar vår prognos för 2018 med omkring 15%. Aktien handlas till rabatt mot jämförelsebolag på åtminstone 10-15%. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 93 SEK.

Marginalförbättringsmöjligheter kvartstår

Även om den svaga starten på året skapar oro förväntar vi oss att FM Mattsson lyckas förbättra marginalerna framöver. Vi ser ökat kapacitetsutnyttjande, fortsatt arbete med effektivitet inom tillverkning samt en omvändning i lönsamheten i den internationella verksamheten. Utöver den organiska tillväxten ser vi möjligheter till värdeökande förvärv på befintliga eller nya marknader eller genom en breddning av produktportföljen. Företaget är även intressant för konkurrenter.

ISS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:265,00 DKK
Pris:210,70 DKK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker Supporttjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-16 kl. 05:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-16 kl. 08:20.
ISSISS
Diagram

INFÖR RAPPORT

Momentuminvesteringens triumf

Q1-resultatet den 9 maj kommer vara en viktig katalysator för aktien, som visat sig vara betydligt mer volatil än företagets defensiva resultatprofil borde indikera. Resultatmomentum bör fortsätta vara negativt under H1 på grund av förlust av två högmarginalkontrakt samt valuta. Detta resulterar i försiktiga förväntningar från konsensus och ledningen samt den överväldigande vikten av kortsiktiga resultat och tekniska faktorer för aktiekursen. Detta kan vara en möjlighet för den tålmodiga investeraren. Både underliggande marginaler och fritt kassaflöde har fortsatt vara anmärkningsvärt uthålliga medan nya kontraktsvinser har lagt grunden för accelererande momentum i försäljning och resultat till H2 och in i 2019p, där det starka underliggande avkastningen på fritt kassaflöde är en viktig värdebakgrund.

Uppdatering av vår modell inför Q1

Ledningens guidning på +1,5% till +3,5% organisk tillväxt samt en marginalsänkning motsvarande -5 punkter till 5,6% (+ eller – 10 punkter) under 2018 tycks vara konservativ men reflekterar förväntningar på en svag start. Valuta var en nyckelförklaring till förra årets marginalmiss men bör påverka i stort sett neutralt på marginalerna för 2018p (dock fortfarande något negativt under H1). Q1 kommer vara den svagare delen för organisk tillväxt och justerad rörelsemarginal (Q1-marginalen är säsongsmässigt lägre). Mot bakgrund av ledningens basscenario sänker vi våra estimat för justerat rörelseresultat med 2,5% och justerad VPA med 3,5%.

Värdering inför Q1

Med hänsyn till lägre resultat, uppstartskostnader för Deutsche Telekom samt investeringar i produktivitetsinitiativ sänker vi vår riktkurs till 265 DKK men upprepar Köp. Trenden har inte varit vänlig mot aktieägare av ISS som drabbats av tyngre än väntade valutaeffekter samt Sveriges långdragna svårigheter. Negativt kortsiktigt resultatmomentum och aktiekurs har gjort att positiva katalysatorer ignorerats. Följaktligen har värdeinvesterare blivit kvar i ett vänta-och-se-läge.

DNB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:146,00 NOK
Pris:149,25 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-16 kl. 05:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-16 kl. 08:20.
DNBDNB
Diagram

INFÖR RAPPORT

Högt tryck

DNB rapporterar Q1-resultat den 26 april. Vi uppskattar nettoresultat hänförligt till aktieägare till 4590 MNOK. Detta är 9,3% lägre än konsensus på 5059 MNOK. Det största besvikelsen för DNB kommer sannolikt vara räntenettot. Vi förväntar oss ett räntenetto på 8560 MNOK, 3,4% lägre än föregående kvartal. Trots att provisionsintäkter bör dra fördel av hög volatilitet och hög aktivitet under Q1 förväntar vi oss att nettoresultat för finansiella poster till verkligt värde är svagt då valuta kommer ha en negativ påverkan. Vi förväntar oss att totala intäkter minskar 7% q/q. Vi förväntar oss kreditförluster motsvarande 592 MNOK, positivt påverkat av återvinningar även om de är mindre än under Q4. Vi har gjort mindre förändringar i våra estimat och upprepar Minska samt riktkursen 146 NOK.

Marginaler under press då NIBOR stiger

Vi förväntar oss att Norges Bank börjar höja räntorna under hösten mot bakgrund av stabiliserade huspriser och starka ekonomiska indikatorer. Då ingen bank vill vara först med att höja räntan på grund av oro för att tappa marknadsandelar kommer marginalerna pressas under Q1 och Q2.

Företagskrediter växer snabbare än hushållskrediter

Lånetillväxten i hushållssektorn har saktat in något, med en tillväxt på 6% å/å under februari i jämförelse med 6,6% motsvarande period förra året. Vi menar att detta reflekterar effekterna av bolåneregleringen som trädde i  kraft under januari 2017. Företagskrediter växer dock för första gången sedan 2012 snabbare än hushållskrediter, med 7,3%, med merparten av bankutlåningen (cirka 55%) till fastigheter och bygg.

Värdering

Vi upprepar Minska och riktkursen 146 NOK. Vår riktkurs är 11,9% lägre än konsensus.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 559,9 0,5% 1,1% -1,6%
OMXS30 1 526,7 0,5% 1,0% -3,2%
OMXH25 4 021,7 0,5% 1,1% 2,6%
OMXC20 968,1 -0,6% -0,5% -5,5%
OSEBX 838,6 0,5% 3,1% 3,0%
OMXBB 980,5 -0,4% 0,1% 3,9%
Dow Jones 24 360,1 -0,5% 1,8% -1,5%
S&P500 2 656,3 -0,3% 2,0% -0,6%
Nasdaq C 7 106,6 -0,5% 2,8% 2,9%
SX5E 3 448,0 0,1% 1,2% -1,6%
DAX 12 442,4 0,2% 1,6% -3,7%
CAC40 5 315,0 0,1% 1,1% 0,0%
RTS 1 104,5 -1,8% -10,7% -4,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,6 0,8% 8,2% 8,5%
Guld 1 343,7 0,2% 1,2% 4,1%
Silver 16,5 -0,9% 1,2% -2,1%
Aluminium 2 325,0 4,7% 18,2% 3,7%
Bly 2 329,0 -0,2% -1,3% -6,7%
Koppar 6 830,0 1,1% 1,9% -4,6%
Nickel 14 005,0 3,1% 8,7% 14,2%
Zink 3 121,0 0,2% -3,1% -5,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,20 0,20 9,80
Sverige, 10 år 0,65 0,60 -3,90 -10,90
Norge, 10 år 1,79 1,70 -2,60 22,80
Tyskland, 10 år 0,51 -0,30 1,00 8,40
GB, 10 år 1,44 -0,50 3,10 25,00
USA, 10 år 2,82 -1,28 4,16 41,34
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,42 0,2% 1,2% 5,9%
USD / SEK 8,45 0,1% 0,7% 3,2%
GBP / SEK 12,04 0,2% 1,8% 8,7%
NOK / SEK 1,09 0,5% 1,4% 8,6%
DKK / SEK 1,40 0,2% 1,2% 5,9%
CAD / SEK 6,70 0,1% 2,0% 2,6%
CHF / SEK 8,78 0,1% 0,5% 4,5%
JPY / SEK 0,08 -0,1% 0,3% 8,1%
EUR / USD 1,23 0,1% 0,5% 2,7%
USD / JPY 107,53 0,2% 0,4% -4,5%
EUR / GBP 0,87 0,0% -0,6% -2,5%
AUD / USD 0,78 0,2% 1,2% -0,6%
USD / CAD 1,26 0,0% -1,3% 0,6%
GBP / USD 1,42 0,1% 1,2% 5,3%
USD / NOK 7,77 -0,4% -0,7% -5,0%
EUR / NOK 9,58 -0,3% -0,2% -2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna fortsatte den svaga utvecklingen under fredagskvällen och stängde på minus. Flera storbanker tyngde index, däribland Citigroup, Wells Fargo och JP Morgan, trots att samtliga kom med starka kvartalsrapporter. Michigan-index över det amerikanska konsumentförtroendet kom in något svagare än väntat, vilket bidrog till att dämpa börshumöret.

Marknaden lättades något av positiva tecken kring handelskonflikten mellan USA och Kina samt konflikten i Syrien.

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,5 procent till nivån 24.360. S&P 500 var ned 0,3 procent till 2.656 medan det teknikorienterade Nasdaqs kompositindex backade 0,5 procent till 7.106.

På den geopolitiska arenan var det något av en mellandag. Oron för USA:s hårda Syrienlinje har dämpats en del efter att president Donald Trump på torsdagen skickade ett något avväpnande tweet som uppföljning på den Twitter-attack han avfyrade i onsdags med hot om robotanfall.

JP Morgans siffror överraskade positivt med både resultat och intäkter som överträffade analytikernas förväntningar. Aktien sjönk dock med 2,7 procent. Enligt bankens vd, Jamie Dimon, är affärsförhållandena intensivt konkurrensutsatta och utlåningen var oförändrad under kvartalet.

Citigroup redovisade ett resultat per aktie på 1:68 dollar för det första kvartalet, vilket var högre än analytikernas förväntningar som var på 1:61 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Aktien backade dock 1,6 procent.

"Förväntningarna är mycket höga inför rapportsäsongen, vilket gör mig lite nervös", säger Tom Essaye, en tidigare Merrill Lynch-mäklare som ger ut marknadsbrevet The Sevens Report, till Bloomberg News.

Wells Fargo sjönk 3,4 procent, trots att resultatet var över förväntan. Banken flaggade för kommande förlikningskostnader på upp till 1 miljard dollar.

De stora oljebolagen Exxon och Chevron steg efter att oljepriset fortsatt upp.

General Electric var den stora vinnaren på Dow Jones industriindex med en uppgång på 2,4 procent.

Donald Trump fortsätter att pressa Amazon med order att titta närmare på den amerikanska postens verksamhet och dess roll inom paketleveranser. Aktien backade 1,2 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned en punkt till 2,82 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg svagt under veckans sista handelsdag. Tidigare uppgångar mattades av under senare delen av handeln. Amerikanska bankrapporter lyckades inte ge börserna stöd för ytterligare uppgång. Skogsbolaget Stora Enso steg på omvänd vinstvarning.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde 0,5 procent upp till nivån 1.527. Det innebar oförändrade nivåer sedan starten på veckan. I Tyskland steg DAX-index med 0,2 procent.

Klimatet för aktier var generellt gott under fredagen. Minskade spänningar i Mellanöstern och viss optimism kring den senaste tidens oro för handelskrig som klingat av bidrog. Men att blåsa faran över är för tidigt menar vissa.

"Det vore extremt naivt att tro att den senaste tidens händelser som lett till ökad geopolitisk oro har passerat" sade analyschef Michael Hewson på CMC Markets i London.

Det kom även amerikanska bankrapporter under fredagen från bland annat Citigroup och JP Morgan. Dessa lyckades dock trots att de var bättre än väntat inte gjuta nytt mod i marknaden.

I OMXS30 steg främst verkstads aktier medan storbankerna tyngde. Volvo låg i topp under hela handelsdagen för att sluta upp med drygt 2,4 procent. Klädjätten H&M steg för åttonde handelsdagen i rad med 0,8 procent. Sedan den 27 mars, då aktien sjönk under 120 kronor har den gått upp med 13 procent.

Byggbolaget Skanska följde upp den senaste tidens starka orderflöde med ytterligare fler från USA värda sammanlagt 670 miljoner kronor. Aktien steg 1,7 procent

Skogskoncernen Stora Enso steg med 4,1 procent. Bolaget levererade en omvänd vinstvarning för det första kvartalet och en prognos för det andra kvartalet som slog marknadens förväntningar. Andra bolag i sektorn, som finländska UPM-Kymmene steg med 2,2 procent.

En annan vinnare var detaljhandelskedjan Clas Ohlson som steg med nära 8 procent efter positiva försäljningssiffror för mars. Den totala försäljningen steg 9 procent under månaden, klart över analytikernas förväntningar på 2,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Martin Hallström, Marknadsstrateg

Twitterflöde från Swedbank

16 april 2018 kl. 14:30 av Martin Hallström, Marknadsstrateg

Missa inte att det nu även finns ett Twitterflöde ute i högerkolumnen här på Aktiellt. Där kan följa ett urval av twittrare från Swedbank, vilka främst skriver om aktiemarknaden ur olika perspektiv samt om makrohändelser.

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik Svensk Husprisdata
NO 08:00 Handelsbalans NOK Mar 21.3b
SE 08:00 Regeringens vårbudgetförslag
SE 09:00 Valueguard Svensk Husprisdata Mar -0.4%/-3.7%
US 14:30 Empire tillverkningsindex Apr 19.6 22.5
US 14:30 Detaljhandel/Detaljhandel utan Auto (m/m) Mar 0.3 %/0.2% -0.1 %/0.2%
US 16:00 Varulager Feb 0.6 % 0.6 %
US 16:00 NAHB Husprisindex Apr 70 70

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Marine Harvest NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Statoil NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
FM Mattsson SE0001116021 3
ISS DK0060542181 Inga tillkännagivanden
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.