Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 18 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-18 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-18 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,2% OMXS30 1,2% DJI 0,9% NASDAQ 1,7%
567,1 1 545,2 24 786,6 7 281,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Austevoll Seafood ASA Behåll (Köp) 91 (83) NOK
Leroy Seafood Behåll (Köp) 55 (52) NOK
Odfjell Drilling LTD Köp 44 (43) NOK

Nordic Semiconductor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 NOK
Pris:55,90 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-17 kl. 17:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 14:57.
Nordic SemiconductorNOD
Diagram

EFTER RAPPORT

Lokal topp, men uppsida på lång sikt

Aktien gick upp 19% igår efter en stark Q1-rapport med 58% intäktstillväxt för Bluetooth (å/å), stark bruttomarginal och rekordhög orderstock. Ökad synlighet inom Bluetooth lyfter våra estimat för 2019p EBITDA med 4% och EV/EBITDA till 13,2x, vilket resulterar i en höjd riktkurs till 65 NOK (60 NOK). Vi anser att nuvarande värdering är rättvis på kort sikt, men på längre sikt (12-18 månader) ser vi en uppsida på 10 NOK. Vi befinner oss sannolikt på en lokal topp och risk/avkastningsprofilen är mindre attraktiv kortsiktigt, men långsiktigt bör investerare vänta på nästa kapitel. Köp upprepas och riktkursen höjs till 65 NOK.

Fred Olsen Energy

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:18,00 NOK
Pris:14,20 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-17 kl. 15:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 14:57.
Fred. Olsen EnergyFOE
Diagram

INFÖR RAPPORT

Väntetiden snart över

Vi förväntar oss att Fred Olsen Energy i sin kvartalsrapport den 26 april kommer att rapportera ett EBITDA på 10 MUSD för Q1 2018, i linje med konsensusförväntningar på 8 MUSD. Huvudfokus kommer naturligtvis att ligga på balansräkningen. Vi närmar oss slutet på undantagsperioden och en finansieringslösning kan meddelas i samband med rapporten eller kort efter. I Q4-rapporten kommunicerade bolaget att de förväntade sig att hitta en lösning innan slutet på undantagsperioden (i slutet på Q2). Innan en finansieringslösning är på plats kommer aktien vara fortsatt volatil. Vi upprepar Behåll och riktkursen 18 NOK.

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:155,00 NOK
Pris:172,45 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-17 kl. 20:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 14:57.
TelenorTEL
Diagram

INFÖR RAPPORT

Esimatrevideringar inför Q1

Inför Q1-rapporten har vi uppdaterat våra estimat för att reflektera följande tillkännagivanden: försäljningen av CEE-marknaderna som vi behandlar som avvecklade verksamheter till Q3 2018; Ant Financial Services investering om 185 MUSD för 45% andel i Telenor Microfinance Bank i Pakistan; Grameenphones och Digis spektrumbetalningar; Digis solida Q1-resultat samt även valutajusteringar och mindre underliggande estimatförändringar. Vi menar att nuvarande guidning för helåret 2018 fortfarande är relevant vad gäller organisk tillväxt i abonnemang (1-2%; vårt estimat 1,6%) samt organisk EBITDA-tillväxt (1-3%; vårt estimat 1,1%), medan investeringar bör revideras från 18-19 miljarder NOK (cirka 15% av försäljningen) till 17-18 miljarder NOK (cirka 16% av försäljningen). Vi upprepar Minska och riktkursen 155 NOK.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:143,90 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-18 kl. 05:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 13:40.
AxfoodAXFO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Q1-rapport den 24 april

Vi förväntar oss solida siffror när Axfood rapporterar sitt första kvartal den 24 april. Till följd av ett fortsatt starkt momentum och en positiv kalendereffekt från den sena påsken år 2017 förväntar vi oss en försäljningstillväxt på 4% för jämförbara enheter för koncernen. För Willys, som förväntas ha vunnit mest på påskförsäljningen, estimerar vi en jämförbar tillväxt på 4,5%. För Hemköp räknar vi med 2%. Därutöver förväntar vi oss ett fortsatt marginaltryck, som framförallt kommer från Hemköp. För att beräkna vår riktkurs 155 SEK använder vi en kombination av kassaflödesvärdering och multipelanalys, med EV/EBIT på 14,5x och P/E på 18,5x. Vi upprepar Behåll och riktkursen 155 SEK.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:162,00 SEK
Pris:136,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-17 kl. 20:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 13:11.
CastellumCAST
Diagram

EFTER RAPPORT

Förutsättningar för ett starkt år

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen till 162 SEK (155). Q1-rapporten visade en fortsatt positiv trend för kommersiella fastighetsvärden, med minskande finansieringskostnader och en efterfrågan på kommersiella lokaler som tydligt överstiger utbudet och trycker ner vakanserna. Vi förväntar oss att det fortsätter under resten av året.

På väg att överträffa målen för 2018

Vi förväntar oss att Castellum kommer att överträffa sitt tillväxtmål på 10% för förvaltningsresultatet för 2018. Både lägre vakansgrad (-200 punkter till 7,1%) och positiv effekt av hyresåterföring gav stöd till jämförbara hyresintäkter som ökade med cirka 5%. Tack vare beståndet i Sveriges största regioner (och lite i Danmark) har Castellum fördel av den breda efterfrågan på kommersiella lokaler som reflekterar den goda svenska ekonomin. Dessutom kommenterade ledningen att det aktuella svenska skatteförslaget kommer att ha minimal påverkan på bolagets skattebetalningar.

Kommersiella fastighetsvärden stiger fortfarande

Transaktionsaktiviteten brukar vara säsongsmässigt låg i Q1, vilket ger begränsat utrymme för rörelser i avkastningskrav och koncernens direktavkastning var oförändrad på 5,5%. För regionerna uppskattade ledningen att avkastningskravet i Stockholm minskade med cirka 10 punkter (till 3,4%) i Q1. När vi går in i det säsongsmässigt starkare Q2, menar vi att det är troligt att direktavkastningskraven kommer att sjunka ytterligare, vilket ger stöd till stigande fastighetsvärden.

Genomsnittlig finansieringskostnad minskar

Den genomsnittliga finansieringskostnaden sjönk 20 punkter till 2,2% q/q i slutet av Q1, drivet av både av bolagsspecifika orsaker och marknadsrelaterade rörelser.  Även om vi kan vara nära vändpunkten kommer kredittillgången sannolikt att förbli god och räntehöjningarna har skjutits framåt.

Fortsatt Köp med ny riktkurs på 162 SEK

I samband med denna rapport har vi bytt analytiker på bolaget. Förändringarna i VPA för 2018-2019p kan verka höga men vi tycker inte att de är så relevanta (vilket gäller för alla nordiska fastighetsbolag som vi bevakar eftersom de inkluderar värdeförändringar och uppskjuten skatt). Mer intressant är kassaflöde från rörelsen per aktie och substansvärde per aktie som ligger inom intervallet -3% till 3%. Vår höjda riktkurs 162 SEK är i linje med vårt substansvärde per aktie för 2018p. Vi förväntar oss att den goda historiken med årliga höjningar av utdelningen sedan 1997 (börsnoteringen) fortsätter.

Sandvik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:159,95 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-18 kl. 05:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 13:11.
SandvikSAND
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q1: Högsta marginaler sedan 2017 förväntas

Stöd från starkt makro gör att vi förväntar oss ytterligare ett bra kvartal från Sandvik. Med tanke på förbättringar i verksamheten och en starkare balansräkning anser vi inte att den rekordhöga rabatten gentemot Atlas Copco är motiverad. Vi ser Sandvik som ett relativt köp. Risken att ekonomiska indikatorer rullar över gör dock att vi upprepar Behåll. Riktkursen höjs till 175 SEK (168).

Höjda estimat och riktkurs efter högre SMS-marginal

Vi förväntar oss ytterligare en stark kvartalsrapport med tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, men med lugnare ordertillväxt efter siffror på 16-19% under 2017. Den starka cykeln bör kunna driva upp SMS-marginalen ännu mer. Vi höjer våra marginalestimat för koncernen med 30 punkter till 17,3% - en marginalnivå vi inte sett sedan 2017 – vilket resulterar i en VPA-ökning på 4-6% för 2018-20p.

Högre SMS-marginaler

Machining Solutions (SMS) är en av de meste kortcykliska verksamheterna i vårt universum och kommer att gynnas av den starka makromiljön. Vi förväntar oss hög ensiffrig organisk tillväxt för kvartalet. Även om tillväxten är lägre än de tvåsiffriga tal vi sett de senaste kvartalen så kommer den höga graden av vertikal integration att räcka till för att höja marginalerna till över de rekordnivåer vi såg i Q4.

Måttlig tillväxt för Mining and Rock, men höga absoluta nivåer

Vi förväntar oss en organisk försäljningstillväxt på 14-16%. För att orderingången ska kunna lyfta ytterligare från dagens nivåer bedömer vi dock att det behövs att en ny investeringscykel startar. Vi förväntar oss marginella ökningar för industriinvesteringar under 2018, men mer substantiella ökningar under 2019-20p.

Efterfrågan bör bli något bättre för SMT

Den kortcykliska delen av verksamheten bör kunna utvecklas något bättre, vilket ger stöd åt marginalen. Med tanke på målet om en underliggande marginal på 10% för 2019 så skulle vi vilja se cirka 7% för 2018 och all marginalhöjning skulle vara en lättnad. Vi upprepar Behåll. Riktkursen höjs till 175 SEK (168).

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:27,00 CHF
Pris:22,48 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-17 kl. 12:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 09:14.
ABB LtdABB
Diagram

INFÖR RAPPORT

Pressat att leverera

ABB kommer att rapportera Q1 den 19 april. Under 2017 avslutade ledningen ett antal åtgärder för att ompositionera Power Grids, se över EPC-affären, komplettera kostnadsbesparingsprogrammet för tjänstemän samt fortsätta med produktivitetsåtgärder, allt detta mot en förbättrad efterfrågan för kortcykliska industri- och byggmarknader. För 2018 har ledningen indikerat att Q1-resultatet kommer att påverkas av lägre projektverksamhet och brist på stora order, men detta borde vara årets bottenläge. Givet förändringar i ägarbilden kommer ledningen att vara under extra press att leverera förbättrade marginaler för 2018 och därefter, och samtidigt klargöra planerna för GE Industrial Solutions. Vi upprepar Köp och riktkursen 27 CHF.

Fokus på tillväxtpotentialen för sencykliskt

Stora order som andel av totala order sjönk från 17% 2015 till 7% under Q4 2017. Stora projektorder inom industrierna olja och gas, petrokemi, kemi, marin och gruvindustri kommer vanligtvis i mitten eller slutet av investeringscykeln. Minskningen i orderingången inom dessa industrier har nu upphört och det är ett ökat fokus på upphandlingar. Vi förväntar oss att basorderaktiviteten förblir positiv.

Omstrukturering och lägre volymer påverkar projektverksamheten

Lägre aktivitetsnivåer för sencykliska affärer i affärsområdena Power Grids och Industrial Automation kommer att påverka resultatet i Q1. Däremot bör den kortcykliska affären inom området Electrification Products vara en höjdpunkt. Resultatet inom Robotics & Motion kommer troligen att vara påverkat av en fortsatt motvind för stora motorer och solenergiomvandlare.

Utmanande Q1 diskonterat i förväntningar

Vi menar att koncernen är positionerad för att dra nytta av en period med ökad strukturell och cyklisk tillväxt, vilket förstärks av de nya förvärven B&R och GE Industrial Solutions. Ledningens konsekventa strategi de senaste fyra åren ser ut att vara välpositionerad.

Värdering

Vår riktkurs 27 CHF är baserad på en blandning av kassaflöde och värderingsmultiplar, med 18x P/E, 11x EV/EBITDA och 12x EV/EBITA för 2019. Risk/avkastning-förhållandet är fortsatt attraktivt och stödjer vår Köp-rekommendation.

Com Hem Holdings

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:141,40 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-18 kl. 05:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 08:23.
Com HemCOMH
Diagram

EFTER RAPPORT

Blandad bild i Q1

Com Hem ökade försäljning och EBITDA i linje med Q1-förväntningarna. Det fria kassaflödet och abonnentbasen i segmentet Com Hem var dock något under våra estimat, på grund av tillfälliga effekter. Den medellånga guidningen behålls oförändrad och även våra estimat för fritt kassaflöde och EBITDA. Vi upprepar Köp och riktkursen 165 SEK.

Det första kvartalet

Q1-försäljningen och EBITDA växte med 2% och 4% och var i linje med förväntningarna. Det fria kassaflödets tillväxt uppgick till -1% (under våra estimat), på grund av lageruppbyggnad av TV Hub och vissa investeringar gällande integration för Boxer. Abonnentbasen i segmentet Com Hem var under våra estimat, eftersom omsättningen i kundstocken ökade på grund av högre priser än normalt i Q1.

Ledningen är optimistisk över TV Hub

Ledningen uttrycker optimism över den prisvinnande och nyligen lanserade nästa generationen TV-plattform, TV Hub. Denna har en elegant design och erbjuder OTT och linjärt TV-innehåll. TV Hub kommer snart att vara tillgänglig för Boxerkunder och kan därmed stabilisera och öka Boxers kundbas.

I stort sett oförändrade estimat

Bolaget upprepar den medellånga guidningen om en EBITDA-tillväxt på 4-6% och årliga investeringar på 1,0 – 1,1 miljarder SEK. Detta implicerar en tillväxt i det fria kassaflödet på 5-9%. Vi höjer rörelseresultatet och VPA marginellt. Vi upprepar Köp och riktkursen 165 SEK.

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:113,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux
BultenBULTEN
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fortsätter sannolikt att utvecklas positivt

Vi upprepar Köp inför Q1-resultaten den 26 april. Marknadsförhållandena har fortsatt att vara positiva så långt vi kan se, Europas bilförsäljning har fortsatt bra och vi förväntar oss att även bilproduktionen ska fortsätta fördelaktigt. Sammantaget ska försäljningen förbättras med 6% medan vi förväntar oss ett rörelseresultat i linje med föregående år på 62 MSEK. Rörelsemarginalen förväntas dock bli något svagare, 7,5% jämfört med 8,1% för Q1 2017, på grund av uppstarten av nya FSP-kontrakt, vilka till en början är något utspädande samt på grund av lite motvind gällande råvarupriserna. Vår riktkurs om 140 SEK är baserad på en DCF-värdering med WACC om 9,7%, EBITDA om 9,7% samt den terminala tillväxttakten på 3%.

FSP-kontrakten motsvarar mer än 20% av nuvarande försäljning

Utsikterna för Q1 var övertygande. Orderökningen på 13% under Q4 samt orderstocken på FSP-kontrakten som motsvarar mer än 20% av försäljningen banar väg för en ökning av försäljning och vinst. Vi förväntar oss att Bulten överträffar bilproduktionen. Möjligheterna att få fler affärer verkar lovande eftersom FSP-kontrakten fortfarande utgör en begränsad del av den totala marknaden.

Elektriska fordon ökar behovet av fästelement

Bulten ser en ökning av användandet av fästelement i elektriska fordon, med exempel på nya Jaguar I-Pace som ökar utbudsvärdet för fästelement med 40%. Den främsta anledningen till detta är det ökade användandet av fästelement i huvudkonstruktionen/karossen. Tyngden på batterierna i de elektriska fordonen innebär ökad användning av aluminium, vilket ökar behovet av fästelement. Vi upprepar Köp och riktkursen 140 SEK.

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:158,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-18 kl. 05:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 08:23.
Volvo BVOLV B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Flaskhalsar förväntas

Vi förväntar oss att Volvos rörelseresultat förbättras med 12% till 7,9 miljarder SEK tack vare ökad försäljning. Rörelsemarginalen förväntas ligga kvar på 9,1%, vilket indikerar dålig operativ hävstångseffekt. Anledningen förväntas vara svårigheter att hantera den höga efterfrågan på lastbilar vilket sannolikt skapar flaskhalsar. Hävstångseffekten i Construction Equipment förväntas även vara något mindre nu när kapacitetsutnyttjandet ökat. Men, vi förväntar oss fortfarande att marginalerna förbättras till H2 och in i 2019. Rörelsemarginalsmålet på genomsnittliga 10% representerar fortfarande uppsida. Den svaga kronan stödjer ytterligare. Vi förväntar oss inte att lastbilköpares fordringar med bakgrund i EU-kartellanspråket kommer att vara ett problem då det fortfarande är tidigt i processen och problemet diskuterades under den senaste årsstämman. Vi förväntar oss att den finansiella påverkan är begränsad. Vi upprepar Behåll och riktkursen 175 SEK.

Lastbilsorder förväntas förbättras

Lastbilsorder förväntas fortsätta att utvecklas väl och förbättras med 15% å/å. Den amerikanska marknaden verkar fortsätta att visa styrka, vilket indikerades i den månatliga orden av ACT. Den europeiska marknaden förväntas även prestera väl. Det starka momentumet i lastbilsproduktionen, särskilt i USA, samt den höga efterfrågan på vissa drivlinerelaterade delar förväntas generera flaskhalsar, vilket kommer att hålla nere marginalförbättringar. Produktionsövergången i USA till nya Macklastbilar kommer även den sannolikt att vara kostsam då produktiviteten sannolikt kommer att sänkas under övergången. Vidare bör Construction Equipment kunna stödjas av en återhämtning i de flesta marknaderna, även om marginalhävstången sannolikt är mindre tydlig nu när kapacitetsutnyttjandet ökat något. Vi upprepar Behåll och riktkursen 175 SEK.

Munters

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:55,00 SEK
Pris:49,25 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-18 kl. 05:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-18 kl. 08:23.
Munters Group BMTRS B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Svåra jämförelsetal

Vi förväntar oss att Munters, leverantören av klimatlösningar, ska presentera en Q1 rapport i linje med framtidsbedömningen. Utsikterna indikerade goda möjligheter men Munters betonade även den svåra å/å-jämförelsen under Q1, både inom Data Centers (DC) och AirTreatment, där leveranser till amerikanska snabbköp gynnade Q1 2017. Försäljningen förväntas öka något till 1 546 MSEK och rörelseresultatet minska med 31% till 105 MSEK. Vi anser att aktierna är rimligt prissatta till 11-13x EV/EBITDA, i linje med större mer lönsamma konkurrenter. Vi upprepar Behåll och riktkursen 55 SEK.

Fokusområden: Kostnader för Data Centers och produktionsproblem

Under Q4 samt i början av 2018 fortsatte produktionsproblemen i Mexiko att hindra vinster, framför allt inom AirTreatment. Företaget uppger dock att förändringar har skett, vilket verkar ha förbättrat produktiviteten. Utöver detta så är kostnaderna inom Data Centers-divisionen höga för att anpassa Munters produkter till befintlig klimatutrustning. Dessa kostnader förväntas dock minska under året.

Tillväxtutsikterna förväntas upprepas

Vi förväntar oss att Munters i stort sätt upprepar sina tillväxtutsikter, det vill säga en försäljningstillväxt om 9% till 2020p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 55 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 567,1 1,2% 1,6% -0,3%
OMXS30 1 545,2 1,2% 1,2% -2,0%
OMXH25 4 059,2 1,3% 1,6% 3,6%
OMXC20 973,7 0,7% -1,1% -4,9%
OSEBX 837,8 0,2% 1,0% 2,9%
OMXBB 978,9 -0,4% -0,1% 3,7%
Dow Jones 24 786,6 0,9% 1,6% 0,3%
S&P500 2 706,4 1,1% 1,9% 1,2%
Nasdaq C 7 281,1 1,7% 2,6% 5,5%
SX5E 3 477,9 1,1% 1,1% -0,7%
DAX 12 585,6 1,6% 1,5% -2,6%
CAC40 5 353,5 0,8% 0,9% 0,8%
RTS 1 121,5 3,3% 2,8% -2,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,6 0,2% 0,8% 7,0%
Guld 1 342,1 -0,5% 0,8% 4,0%
Silver 16,6 0,2% 1,7% -1,4%
Aluminium 2 375,5 0,7% 9,4% 6,0%
Bly 2 342,0 0,0% -2,5% -6,1%
Koppar 6 784,0 -0,4% -1,5% -5,2%
Nickel 13 950,0 -1,4% 1,8% 13,8%
Zink 3 115,0 0,0% -3,9% -5,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 0,20 0,00 10,20
Sverige, 10 år 0,65 -0,90 -3,20 -10,60
Norge, 10 år 1,82 1,50 4,60 25,90
Tyskland, 10 år 0,52 -0,80 0,00 9,00
GB, 10 år 1,45 -1,30 4,10 26,20
USA, 10 år 2,81 -2,29 1,32 40,24
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,39 -0,5% 1,3% 5,7%
USD / SEK 8,42 -0,4% 1,4% 2,8%
GBP / SEK 12,05 -0,5% 2,3% 8,8%
NOK / SEK 1,08 -0,2% 1,8% 8,1%
DKK / SEK 1,40 -0,5% 1,3% 5,7%
CAD / SEK 6,70 -0,3% 1,8% 2,5%
CHF / SEK 8,72 -0,9% 0,4% 3,8%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 1,4% 8,1%
EUR / USD 1,23 -0,2% 0,0% 2,8%
USD / JPY 107,15 -0,1% 0,0% -4,9%
EUR / GBP 0,86 0,0% -1,0% -2,8%
AUD / USD 0,78 -0,1% 0,2% -0,6%
USD / CAD 1,26 0,0% -0,4% 0,3%
GBP / USD 1,43 -0,2% 0,9% 5,8%
USD / NOK 7,78 -0,1% -0,4% -4,9%
EUR / NOK 9,60 -0,3% -0,5% -2,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones storbolagsindex ökade 0,9 procent till nivån 24.787. Det bredare S&P 500 steg 1,1 procent till 2.706 medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindexet avancerade 1,7 procent till 7.281.

"Marknaden har tenderat att rusa under rapportsäsonger och jag tror att en del av den optimismen, en del av det sentimentet, slår igenom på marknaden för tillfället", sade Matt Forester, investeringschef vid Lockwood Advisors, till Bloomberg News.

Investmentbanken Goldman Sachs och läkemedelsjätten Johnson & Johnson levererade högre resultat än vad analytikerna hade förväntat sig, men var ändå de två bolag som gick svagast i Dow Jones industriindex med nedgångar på omkring eller drygt 1 procent.

Netflix-aktien lyfte däremot 9,2 procent sedan streamingjätten redovisat en oväntat stor ökning av antalet nya abonnenter. Flera analyshus har höjt sina riktkurser på aktien. Netflix intäkts- och vinstökningar i kvartalet var samtidigt bara i linje med marknadens prognoser.

Twitter steg 11,4 procent 31:84 dollar efter att Morgan Stanley höjt sin rekommendation till jämvikt och justerat upp riktkursen från 28 till 29 dollar. I tekniksektorn lyfte Facebook med 2,3 procent och Microsoft med 2,0 procent.

Bland andra storbolag ökade Unitedhealth med 3,6 procent efter en stark delårsrapport. Även General Electric och Cisco steg runt 3 procent vardera.

Elbilstillverkaren Tesla pressades av uppgifter om ett tillfälligt stopp i produktionen av bolagets mindre bilmodell, Model 3. Aktien sjönk 1,2 procent.

Från makrofronten bjöd den färska amerikanska industriproduktionsdatan inte på några överraskningar. Inte heller ny statistik kring bostadsmarknaden uppvisade några större avvikelser från förväntningarna.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 steg med 1,2 procent till 1.545 och omsättningen uppgick till över 16 miljarder kronor.

"Stockholmsbörsen har brutit upp från de senaste veckornas smala intervall. April brukar vara en positiv månad och olika typer av sentimentsindikatorer visar att vi kan se en fortsatt uppgång inför rapportsäsongen", kommenterade Erik Hansén, strateg på IG Markets, för Nyhetsbyrån Direkt.

Intrum uppgav under rådande handelsstopp på måndagen att kredithanteringsbolaget lagt bud på 51 procent av den italienska banken Intesa Sanpaolos dåliga lån. Intrum, som är en av börsens mest blankade aktier, avancerade 8 procent. Förutom storaffären har SEB Equities höjt Intrum till köp, från tidigare behåll.

Rapportperioden tassade i gång så smått på tisdagen. Kabeloperatören Com Hem redovisade ett underliggande ebitda-resultat på 738 miljoner kronor för det första kvartalet, marginellt över förväntan. Aktien backade knappt 1 procent.

Fastighetsbolaget Castellum steg närmare 2 procent efter att ha redovisat ett förvaltningsresultat på 665 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 640 miljoner.

Nokia var upp 4,7 procent. Att det amerikanska handelsdepartementet på måndagen förbjudit amerikanska bolag att sälja komponenter till den kinesiska leverantören av telekomutrustning, ZTE, under många år gav sannolikt Nokia-aktien stöd. Även Ericsson steg 2,7 procent.

Telia klättrade 1,3 procent. JP Morgan har höjt rekommendationen till övervikt från neutral.

Hexagon steg nästan 3 procent till närmare 511 kronor vilket är nytt kursrekord. Värderingen av mätteknikbolaget uppgår nu till hela 176 miljarder kronor.

Sobi tappade något. Blödarsjukakonkurrenten Hemlibra från Roche har fått ytterligare en prioriterad granskning av det amerikanska läkemedelsverket, FDA.

Husqvarna noterades 3,9 procent upp. Aktien har tagit stryk av ett ihållande kallt väder, men nu anser Kepler Cheuvreux att ett svagt första kvartal är inprisat och höjer sin rekommendation för trädgårdsbolaget till köp från behåll.

Kappahl steg runt 9 procent till 25:66 kronor. Sent på måndagen uppgav huvudägaren Mellby Gård, som kontrolleras av finansmannen Rune Andersson med familj, att bolaget köpt ytterligare 2 miljoner aktier i Kappahl och därmed ökat från 27,0 till 29,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hemfosa na na na na na
Elisa Behåll 34 EUR 0,47 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EU 08:00 EU27 Nybilsregistreringar Mar 4.3 %
EU 11:00 Kärn-KPI (å/å) Mar F 1.0% 1.0 %
EU 11:00 KPI (m/m)/(å/å) Mar F/Mar 1.0%/1.4% 0.2 %/1.1%
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w/e -1.9 %
SE 13:00 Sveriges Finansminister talar på seminarium
US 20:00 USA, Federal Reserv släpper Beige bok
US 21:00 Fed's Dudley talar om ekonomiska utsiker

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nordic Semiconductor NO0003055501 Inga tillkännagivanden
Fred Olsen Energy NO0003089005 Inga tillkännagivanden
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Com Hem Holdings SE0005999778 3
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.