Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 24 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-24 kl. 08:18 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-24 kl. 08:21 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Notiser

Det finns tillkomna notiser efter publiceringen av detta dokument.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,8% OMXS30 1,0% DJI -0,1% NASDAQ -0,2%
580,8 1 587,7 24 448,7 7 128,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar.

Sandvik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:161,25 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 12:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 16:19.
SandvikSAND
Diagram

EFTER RAPPORT

Imponerande marginaler för SMS

Även om den saktat ned jämfört med tidigare kvartal, var vi nöjda med att se fortsatt tvåsiffrig organisk ordertillväxt inom affärsområdet SMS. SMS fortsatte att förbättra rörelsemarginalen och nådde imponerande 26,0%, vilket gav stöd till koncernens rekordmarginal på 18%, 190 punkter bättre än förra året och 70 punkter över konsensus, och gav ett rörelseresultat 7% över konsensus. Vi förväntar oss låga till medelhöga ensiffriga höjningar av konsensusprognoserna efter rapporten.

Rörelseresultat 7% över konsensus

Sandvik rapporterade en organisk ordertillväxt på 7% (9% exklusive en stor order inom Materials Technology förra året) och en orderingång på 25,4 miljarder SEK, vilket var 7% över konsensus. Den organiska försäljningen ökade med 14%, till 23,7 miljarder SEK och book-to-bill uppgick till 107%. Asien uppvisade starkast tillväxt med 19%, med stöd av en betydande ökning i Kina. Europa ökade med 6%, med hög tillväxt i de flesta länder. Nordamerika var stabilt, men ökade med 8% exklusive en stor order förra året. Justerat rörelseresultat var 7% bättre än konsensus och uppgick till 4 271 MSEK, vilket innebar en marginal på 18,0%, 190 punkter högre å/å och 70 punkter över konsensus.

SMS-marginalen imponerar

Machining Solutions (SMS) redovisade en organisk ordertillväxt på 8% och en organisk försäljningsökning på 10% (trots negativa effekt från ungefär en arbetsdag mindre), vilket var 3% respektive 2% över konsensus och resulterade i en book-to-bill på 104%. Organisk försäljning ökade med 14% i Asien, med starkt stöd från Kina (+ 19%). Europa växte med 10% och Nordamerika med 7%, varav USA med 9%. Rörelseresultatet uppgick till 2 521 MSEK jämfört med konsensus på 2 354 MSEK, med en marginal på 26,0%, 130 punkter bättre än konsensus och upp 280 punkter från Q1 2017.

Mining and Rock, stark förbättring av eftermarknad

Mining and Rock (SMRT) rapporterade en organisk tillväxt i orderingång på 4% och en organisk försäljningstillväxt på 16%, vilket var något över förväntan för order och i linje för försäljningen. Book-to-bill var 110%. Rörelseresultatet uppgick till 1 402 MSEK, 5% under konsensus, med en marginal på 15,0%. Efterfrågan på utrustning var oförändrad på höga nivåer medan eftermarknaden förbättrades avsevärt.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på multipelvärdering (18x P/E och 14x EV/EBIT för 2020 års resultat diskonterat tillbaka till slutet av 2018) och kassaflödesvärdering (WACC 8%, långsiktig tillväxt 3%, långsiktig marginal 15%). Vi upprepar Behåll och riktkursen 175 SEK.

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:93,00 SEK
Pris:79,70 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 10:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 13:55.
Hexpol BHPOL B
Diagram

EFTER RAPPORT

En första blick på Q1: i linje med förväntningar

Hexpol rapporterade idag överlag i linje med förväntningarna, med organisk tillväxt på 4% mot konsensus förväntningar på 5,2% och våra prognoser på 4,1%. EBIT var i linje med förväntningarna. Vår riktkurs på 93 SEK är baserad på ett medelvärde av 14,5x 2018p EV/EBIT, vår summan-av-delarna-värdering, en kassaflödesvärdering (7,6% WACC) och en värdering av jämförelsegruppen. Vi upprepar Behåll.

Siffror i linje med konsensus, och höjda priser

Hexpols rapport var sammantaget i linje med förväntningarna, medan aktiekursen har varit under press en tid. Den organiska tillväxten kom in på 4%, mot konsensus förväntningar på 5,2% och våra prognoser på 4,1%. Första kvartalet 2018 hade två färre arbetsdagar än föregående år, så den underliggande siffran är ännu starkare. En viktig förklaring till denna positiva organiska tillväxt är att råmaterialpriserna har fortsatt att stiga, vilket leder till högre priser på Hexpols produkter. Underliggande volymer verkar vara stabila, fordonsmarknaden (cirka 40% av koncernens försäljning) var "fortsatt bra" och försäljningen till kunder inom verkstadsindustri, allmän industri och byggindustri förbättrades. Volymutvecklingen var generellt positiv, med högre volymer i Europa och Asien och stabila volymer i NAFTA.

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:314,40 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker Supporttjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 13:05.
Loomis BLOOM B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q1

Vi förväntar oss att Loomis rapporterar en Q1-försäljning på 4 346 MSEK, en å/å-ökning på +1,6%, inklusive 2,4% på organisk bas (extern tillväxt kan delvis motverka en estimerad negativ påverkan på -4% från valuta). Den senaste tidens tyska förvärv och det förlorade franska kontraktet kan få en utspädande effekt på marginalerna. Vi förväntar oss att EBIT-marginalen faller till 9,9%, vilket gör att vi estimerar ett rörelseresultat på 428 MSEK. Samma orsaker väntas få liknande effekter på Q2. Den implicerade nedgången på 7% å/å i rörelseresultatet bör betraktas som årets bottennivå. Vi upprepar Köp och riktkursen 370 SEK.

Bra vibrationer

Vi anser att Loomis är en attraktiv investering. Många av de problem som påverkar H1-resultaten är kända och därmed redan inprisade. Mer generellt har den långsiktiga strukturella oron gällande framtiden för kontanthantering avskräckt ett antal investerare. Men trots allt har bolaget en stark organisk tillväxt i USA och utplaceringen av Safepoints skapar möjlighet till starka underliggande intäkter med hög marginal från kontanthanteringslösningar.

Riktkurs på 370 SEK

Vår riktkurs på 12 månaders sikt väger in en framtida organisk vinsttillväxt på +6-7% och vi ignorerar den potentiella uppsidan i ett mer aggressivt användande av koncernens balansräkning. Vi upprepar Köp och riktkursen 370 SEK.

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:152,00 SEK
Pris:138,45 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker Supporttjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 11:05.
Securitas BSECU B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q1 - Press från valuta döljer stark organisk tillväxt

Vi förväntar oss att Securitas rapporterar en ökad försäljning med 2% till 22 994 miljarder SEK, varav organisk tillväxt 6%, valutakursförändringar  -5% och extern tillväxt 1%. Vi uppskattar att marginalerna går upp 7 punkter å/å ​​till 4,75% och att EBITA når 1 092 MSEK (+4% i årlig tillväxt). Vi upprepar Behåll och riktkursen 152 SEK.

Aktiekursutveckling i linje med marknaden

Aktiekursen utvecklas i linje med jämförelsegruppen. Katalysatorer för bättre utveckling är något oklara i nuläget. Förvärv som meddelats sedan början på året kan ge ett bidrag på 0,8% till koncernens  försäljning på årsbasis och 0,5% till årets total. Dock har vi och resten av marknaden behållit våra prognoser intakta, mot bakgrund av den mycket rörliga makroekonomiska utvecklingen och valutakursutvecklingen. Vi förväntar oss att organisk tillväxt är stabil på kort sikt, med stöd från nya kontrakt i USA samt att vissa prishöjningar förs vidare i Europa. Detta borde vara fortsatt stödjande för resultatutsikterna, trots motvinden från valuta. En starkare USD skulle vara en starkare makrokatalysator. Under tiden kommer det viktigaste interna stödet från mer systematisk omvandling av portföljen mot mer teknikbaserade säkerhetslösningar med högre marginaler.

Värdering och riktkurs

Vår kassflödesbaserade riktkurs på 152 SEK (WACC 8% och slutlig tillväxt 2%) innebär en uppsida på cirka  9%. Detta är inte tillräckligt för att bli mer positiv, men tyder på att balansen mellan risk och avkastning ser alltmer positiv ut. Vi upprepar Behåll och riktkursen 152 SEK.

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:162,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 10:19.
Volvo BVOLV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Stark orderingång

Q1-siffrorna var något starkare för order och rörelseresultat, med en något förändrad mix. Lastvagnar var något svagare, på grund av flaskhalsar och motvind från valuta. Construction Equipment (CE) överpresterade tydligt både på order och rörelseresultat. Nettot hamnar något under konsensus. Vi bedömer dock att det starka orderläget räcker för att underbygga konsensusestimaten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 175 SEK.

Positiv orderöverraskning

Order för lastvagnar uppgick till 71 965, kontra konsensus på 67 381 och vårt estimat på 65 000. Orderingången fördubblades i USA och ökade med 10% å/å i Europa. Sekventiellt sjönk order med 10%, eller var i stort sett oförändrade om man justerar för säsongspåverkan. CE-order förbättrades med starka 37%.

Starkare rörelseresultat, men förändrad mix

Rörelseresultatet var något starkare på 8,3 miljarder SEK, att jämföra med konsensus på 8,2 miljarder SEK och vårt estimat på 7,9 miljarder SEK. Rörelseresultatmixen var något förändrad med ett tydligt starkare CE. CE förbättrades med 47% till 2,9 miljarder SEK (estimaten låg runt 2 miljarder SEK). Skillnaden förklaras av försäljningen och särskilt marginalen. Rörelseresultatet för lastvagnar var något under förväntningarna på 4,9 miljarder SEK, kontra estimaten på 5,3-5,4 miljarder SEK. Skillnaden förklaras av marginalen. Flaskhalsar hade en något större påverkan. Valutamotvinden var något större och uppgick till 500 MSEK.

Övrigt

Kassaflödet var i linje med förra året på 1,5 miljarder SEK. Finansnettot var något svagare, främst på grund av valutapåverkan. VPA kom in cirka 4% under konsensus. Vår riktkurs på 175 SEK är i huvudsak baserad på DCF-värdering. Vi upprepar Behåll.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:83,34 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-28 kl. 06:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 09:40.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Första intrycket av Q1: som förväntat

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1 373 MSEK med en marginal på 11,2%, ned 74 punkter å/å, och var i linje med konsensus förväntningar. Divisionen Gardena överträffade förväntningarna både på intäkter och rörelseresultat samtidigt som de expanderar vidare i Storbritannien. Den största missen kom i divisionen Consumer Brands, som drabbades både av det kalla vädret och förlusten av Sears, och redovisade en förlust på 63 MSEK att jämföra med konsensus förväntningar om en vinst på 18 MSEK. Vi förväntar oss en ganska neutral påverkan på aktiekursen. Vi upprepar Köp och riktkursen 88 SEK (baserat på historiska P/E och EV/EBIT).

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:50,82 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 04:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 09:13.
SSAB ASSAB A
Diagram

UPPDATERING

Mötet bekräftade den starka trenden

SSAB:s VD Martin Lindqvist betonade särskilt potentialen i SSAB Special Steel och Amerika vid det investerarmöte som Kepler Cheuvreux höll i London. VD ser ett starkt kassaflöde framöver och är övertygad om att man når 2020-målen. Vi upprepar Köp och riktkursen 58 SEK.

Potential för kraftig marginalhöjning för Special Steel

Martin Lindqvist ser ytterligare marginalhöjning för SSAB Special Steel de kommande kvartalen och han är övertygad om att man når 2020-målet om att leverera 1,35 miljoner ton. Vi ser en påtaglig marginalhöjningspotential för SSAB Special Steel när verksamheten uppnår avsedda kapacitetsnivåer. Vi håller med om att SSAB Special Steel har en stark underliggande trend, drivet av återhämtning för kärnsegmenten och en pipeline med infrastrukturinvesteringar i Europa och USA.

Efter tuffa år ser det mycket bra ut i USA

Efter några tuffa år för stålmarknaden i USA så ser det nu mycket bra ut för de kommande kvartalen. God underliggande efterfrågan, normala lagernivåer och vissa underskott som ger importbehov stärker bilden. SSAB driver två av de mest kostnadseffektiva bruken för grovstål i USA, med en kapacitet på 2,5 Mt (2x1,25 Mt).

Ytterligare potential för SSAB Special Steel och Amerika

Återhämtningen för slutanvändarsegmentet för specialstål med höga marginaler (gruv, bygg och tunga transporter) förväntas fortsätta med bättre volymer och produktmix som resultat. Vid SSAB Amerika förväntas kraftigt stigande stålpriser, underblåsta av sektion 232, ta fart i Q2 2018p. SSAB handlas till inte särskilt krävande EV/EBITDA på cirka 6x (12 månader framåt) och i den lägre delen av det historiska handelsintervallet på 6-8x. Vi upprepar Köp och riktkursen 58 SEK.

Wärtsilä

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:19,33 EUR
Pris:19,06 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 05:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 09:13.
WärtsiläWRT1V
Diagram

EFTER RAPPORT

En första blick på Q1: stark orderingång

Orderingången i första kvartalet på 1 507 MEUR var stark, +7% å/å och 6% över konsensus, drivet av högmarginalsegmentet Services, vilket är klart positivt. Omsättningen på 1 066 MEUR, upp 6% å/å, var dock 2% lägre än konsensus, medan rent rörelseresultat på 88 MEUR med en marginal på 8,3%, +20 punkter å/å, var 21% lägre än konsensus. Utsikterna med något förbättrad efterfrågan under 2018 upprepades inklusive bra utsikter för segmenten Services och Energy men stabila för Marine. Sammantaget ser vi den starka orderingången som nyckeln för konsensusuppdateringar på potentiellt 1-3%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 19,33 EUR (baserat på en relativ EV/EBIT och kassaflöde).

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:155,00 NOK
Pris:178,70 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 09:13.
TelenorTEL
Diagram

EFTER RAPPORT

Första intrycket av Q1

Telenor rapporterade ett justerat EBITDA 2% över vårt estimat och 4% över konsensus för första kvartalet. Justerat för de tre börsnoterade asiatiska bolag som redan har rapporterat Q1, var justerad EBITDA 2-3% över förväntningarna. Organisk tillväxt för tjänsteintäkter från slutanvändare uppgick till 1%, medan justerad organisk EBITDA växte 10%, med stöd från fortsatta effektivitetsvinster med organiska rörelsekostander ned 7% å/å. Norge och Sverige kom in bättre än förväntat, men Pakistan sämre. Telenor fortsätter att guida för låg ensiffrig organisk tillväxt för tjänsteintäkter från slutanvändare och EBITDA under 2018. Framöver kommer Telenors EBITDA-tillväxt att belastas med återkommande spektrumavgifter för DTAC:s nya nätsamarbete kring 2,3 GHz-bandet i Thailand.

Resultat

Organisk tillväxt för tjänsteintäkter från slutanvändare uppgick till 1% (1% i Q1 2017). Organisk justerad EBITDA växte med 10%, främst drivet av effektivitetsvinster med organiska rörelsekostander ned 7% i lokala valutor. De största positiva EBITDA-avvikelserna kom från Övriga enheter, Norge och Thailand, medan de största negativa kom från Bangladesh och Pakistan.

Utsikter 2018 justerade för avyttring av verksamhet i Central- och Östeuropa

Lokal organisk tillväxt för tjänsteintäkter på 1-2% (oförändrat), lokal organisk EBITDA-tillväxt 2-3% (tidigare 1-3%), rörelsekostnader 17-18 miljarder NOK (tidigare 18-19 miljarder NOK). Detta är i stort sett i linje med våra estimat.

Värdering och rekommendation

Vi upprepar Minska och riktkursen 155 NOK som återspeglar vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna-värdering med en kostnad för eget kapital på 7,5-16% beroende på marknad.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:145,05 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 05:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 08:21.
AxfoodAXFO
Diagram

EFTER RAPPORT

Axfood överträffar förväntningarna i Q1

Axfood rapporterade Q1-siffror som var cirka 5% över våra och konsensus förväntningar med 1 procentenhet bättre i jämförbara enheter, 5,2% för koncernen jämfört med vårt estimat 4%. Rörelsemarginalen var 3,8% och rörelseresultatet på 435 MSEK var 6% över våra förväntningar, framför allt drivet av 20 punkter starkare marginal i lågpriskedjan Willys, som hade 6,3% i jämförbara enheter, vilket var 1,5 procentenheter över våra estimat. Hemköp rapporterade fortsatt starkt för jämförbara enheter med cirka 4% mot vårt estimat 2%. VPA på 1,61 SEK var 5% bättre än vår prognos och indikerar en vinsttillväxt på 10% jämfört med Q1 2017. Vår värdering är baserad på kassaflöde samt multiplarna EV/EBIT 14,5x och P/E 18,5x, i linje med 15% premium för femåriga medelvärdet mot europeiska livsmedelskonkurrenter. Vi upprepar Behåll och riktkursen 155 SEK.

Frontline

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:32,00 NOK
Pris:38,00 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 04:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 08:21.
FrontlineFRO
Diagram

UPPDATERING

2020 blir fantastiskt men vi är inte där än

Vi sänker våra kortsiktiga estimat för Frontline till följd av att utflödet ur kassan är högre än väntat och vi ligger nu 20-25% lägre än konsensus på 2018-2019p EBITDA. Aktien har gått bra de senaste fyra veckorna och hög skrotning av oljetankfartyg har varit positiva nyheter på senare tid. Dock förväntas flottan växa igen från det andra halvåret, vilket gör att vi är skeptiska till fraktraterna för oljetanker och värderingen på ett års sikt och upprepar därför att det är för tidigt att köpa oljetankerbolag. Vår rekommendation är fortsatt Behåll med riktkursen 32 NOK.

Metso

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:25,00 EUR
Pris:27,36 EUR
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 04:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-24 kl. 08:21.
MetsoMEO1V
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q1: Fokus på mineral och service

Metso släpper sina Q1-siffror den 25 april. Med en bra book-to-bill förväntar vi oss en ökande organisk försäljningstillväxt i Q1. Mot bakgrund av att man förlorat en del order och att andra försenats (omförhandling av priser vid slutet av året) så skulle vi vilja se en återhämtning i orderingången. Fokus kommer också att ligga på marginalen för service, vilken överraskade negativt i Q4. Vi upprepar Minska och riktkursen 25 EUR.

Vi förväntar oss en organisk försäljningstillväxt på 14-16%

Motvinden från valuta ökar under kvartalet och vi förväntar oss en oförändrad ordertillväxt, trots organisk tillväxt på 4-6% i Q1. Med en book-to-bill på 1,10x förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt på 14-16%, vilket ger högre marginaler trots den negativa mixen.

Fokus på återhämtning för mineral och service

Minskade order för mineraler och en svag marginal (ogynnsam mix) och en svag servicemarginal gjorde att Metso vinstvarnade i Q4. Fokus i Q1 ligger på orderåterhämtning och en starkare servicemarginal.

Estimatjusteringar för valuta och ändrad mix

Vi justerar vår modell för valuta och vi väger in en något lägre marginal mot bakgrund av en högre andel utrustning kontra eftermarknad. VPA för 2018-20p sänks med cirka 5%. Vi upprepar Minska och riktkursen 25 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 580,8 0,8% 3,7% 2,1%
OMXS30 1 587,7 1,0% 4,0% 0,7%
OMXH25 4 103,8 0,4% 2,4% 4,7%
OMXC20 967,6 0,4% 0,1% -5,5%
OSEBX 851,2 0,6% 1,8% 4,5%
OMXBB 981,1 -0,2% -0,2% 3,9%
Dow Jones 24 448,7 -0,1% -0,5% -1,1%
S&P500 2 670,3 0,0% -0,3% -0,1%
Nasdaq C 7 128,6 -0,2% -0,4% 3,3%
SX5E 3 513,1 0,5% 2,1% 0,3%
DAX 12 572,4 0,3% 1,5% -2,7%
CAC40 5 438,6 0,5% 2,4% 2,4%
RTS 1 144,7 -0,1% 5,5% -0,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,7 0,9% 4,6% 11,7%
Guld 1 324,3 -0,9% -1,9% 2,6%
Silver 16,9 -1,0% 2,0% 0,4%
Aluminium 2 452,0 -0,4% 4,0% 9,4%
Bly 2 348,0 -0,8% 0,3% -5,9%
Koppar 6 923,0 -0,2% 1,6% -3,3%
Nickel 14 050,0 -4,0% -0,7% 14,6%
Zink 3 215,0 -0,9% 3,2% -2,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,40 0,40 10,40
Sverige, 10 år 0,78 3,70 11,50 1,80
Norge, 10 år 1,88 2,00 7,00 31,40
Tyskland, 10 år 0,63 2,40 10,30 20,10
GB, 10 år 1,52 2,10 5,80 33,30
USA, 10 år 2,97 1,87 13,65 56,18
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,10 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,39 0,2% -0,6% 5,7%
USD / SEK 8,50 0,6% 0,6% 3,8%
GBP / SEK 11,86 0,1% -2,1% 7,0%
NOK / SEK 1,08 -0,1% -0,6% 7,7%
DKK / SEK 1,39 0,2% -0,6% 5,6%
CAD / SEK 6,62 -0,2% -1,4% 1,4%
CHF / SEK 8,70 0,3% -1,2% 3,5%
JPY / SEK 0,08 -0,1% -0,5% 7,8%
EUR / USD 1,22 -0,5% -1,2% 1,8%
USD / JPY 108,47 0,7% 1,1% -3,7%
EUR / GBP 0,88 0,1% 1,5% -1,3%
AUD / USD 0,76 -0,7% -2,0% -2,6%
USD / CAD 1,28 0,9% 2,0% 2,4%
GBP / USD 1,39 -0,5% -2,7% 3,1%
USD / NOK 7,88 0,7% 1,2% -3,6%
EUR / NOK 9,63 0,2% 0,0% -1,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna utvecklades oregelbundet under måndagen och index låg kvar runt nollstrecket vid stängning. Börshumöret dämpades något av de senaste dagarnas stigande räntor. Halvledarbolag gick fortsatt svagt. Fokus i veckan ligger på ett flertal storbolag som kommer med sina kvartalsrapporter.

Vid stängning var Dow Jones-index ned 0,1 procent till nivån 24.449. Det bredare S&P 500 var marginellt upp till 2.670 medan Nasdaq kompositindex var ned 0,3 procent vid 7.129.

Från makrofronten meddelades att den amerikanska bostadsförsäljningen kom in något bättre än väntat.

Stora kursförändringar noterades kring aluminiumbolag. USA kan komma att lätta på sanktionerna mot det ryska bolaget Rusal om oligarken Oleg Deripaska frånsäger sig kontrollen, uppgav finansdepartementet i USA. Aluminiumpriset var ned drygt 7 procent och nickel backade nästan 4 procent. Ryska Rusal steg efter beskedet medan aluminiumrelaterade bolag sjönk i den amerikanska handeln, Alcoa med 13,5 procent och Century Aluminum med 5,3 procent.

Oljepriset sjönk inledningsvis men återhämtade sig starkt mot slutet. Nordsjöoljan stängde strax över 75 dollar. Oljejätten Exxon steg 0,7 procent. Haliburton var upp marginellt efter en hygglig delårsrapport.

Konsumentvarugruppen Kimberly-Clark steg inledningsvis med runt 1,5 procent efter ett bättre resultat än väntat i måndagens kvartalsrapport, men vände sedan ned till -1,5 procent. Bolaget beskriver konkurrensmiljön som utmanande.

Det amerikanska läkemedelsbolaget Akorn, som tillverkar generikamediciner på cancerområdet, sjönk med 35 procent efter en sprucken företagsaffär med det tyska medicinteknikbolaget Fresenius.

Bland storbolagen steg läkemedelsbolaget Merck med 2,4 procent. Investmentbanken Goldman Sachs har höjt sin rekommendation för aktien till köp.

Efter börsens stängning kom delårsrapporter från Google och Electrolux-konkurrenten Whirlpool. Googles resultat och försäljning var bättre än förväntat. Aktien steg i efterhandeln.

Whirlpool nådde däremot inte riktigt upp till analytikernas förväntningar. Aktien sjönk 3 procent i efterhandeln.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg två punkter till 2,98 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades högre på måndagen och de större europeiska handelsplatserna var också upp om än i något mindre omfattning. Alfa Laval, Tele2 och MTG stod samtliga för tydliga uppgångar efter starka rapporter.

OMXS30 slutade upp 1,0 procent till nivån 1.588. Omsättningen uppgick till 17,6 miljarder kronor på Stockholmsbörsen med fredagens rapportrökare Ericsson och Telia som mest handlade aktier. Medan Ericsson hämtade andan på minus 0,4 procent fortsatte Telia upp, nu med 3,2 procent.

"Stockholmsbörsen har återhämtat sig under april som är en säsongsmässigt stark månad. Förutom utdelningar som ska återplaceras får börsen stöd av bolagsrapporter som överlag överraskat positivt. Rapporterna kommer vara bra för det första kvartalet, och vad som är extra viktigt är orderingång och framtidsutsikter. Än är det för tidigt att dra någon större slutsats av rapportperioden", kommenterade IG Markets strateg Erik Hansén för Nyhetsbyrån Direkt.

Alfa Laval klättrade över 6 procent efter en rapport som genomgående var bättre än väntat och där affärsområdet Energy klådde förväntningarna med råge.

Vidare på rapportfronten var MTG och Tele2 vinnare, som steg nästan 7 respektive 3 procent efter rapporter som båda innehöll både omsättnings- och resultatförbättringar som var högre än förhoppningarna.

MTG:s omsättning steg med 9 procent organiskt, där den viktigaste drivkraften för MTG var Viaplay, enligt vd:n.

I Tele2 stod Kroatien, Baltikum och Kazakstan för styrkan i kvartalet och inför andra halvåret spår vd:n i en kommentar bättring i Sverige, vars rörelsemarginal backade i det första kvartalet.

Beijer Ref gick det också bra för, upp drygt 7 procent efter sitt bästa första kvartal någonsin.

Systemair avancerade 6,6 procent med stöd av ett köpråd i Dagens Industri, som tror att lönsamhetsförbättringen bolaget jobbar på kommer att infinna sig.

Elekta var upp runt 5 procent efter att ha fått en brittisk order på sitt senaste strålbehandlingssystem och tillväthopp, Unity, på totalt 25 miljoner pund.

"En order på 25 miljoner pund innebär runt 40 miljoner dollar vilket borde vara 4 eller 5 Unity-system. Det framstår som en strategisk order och tidpunkten är dessutom intressant strax innan det väntade godkännandet för Unity i Europa", förklarade Paretos analytiker Johan Unnerus till Direkt strålterapiaktiens uppgång.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Robert Oldstrand, Marknadsstrateg

Industrivärden avyttrar SSAB-aktier

24 april 2018 kl. 09:33 av Robert Oldstrand, Marknadsstrateg

SSAB backar något idag på börsen. Anledningen är att Industrivärden har sålt SSAB-aktier till ett värde av 3 miljarder SEK. Detta gjordes med en rabatt på 3,6-3,8% jämfört med måndagens stängningskurs. Industrivärden har avyttrat hela sitt innehav av 54.633.318 B-aktier i SSAB till ett pris av 39,20 kronor jämfört med gårdagens stängning på 40,73 (-3,8%). Vidare avyttrades 19.000.000 A-aktier till ett pris av 49,00 kronor per A-aktie, att jämföra med gårdagens stängning på 50,82 kronor (-3,6%). Totalt såldes aktier för 3 073 Mkr igår kväll till institutionella investerare.

De avyttrade aktierna utgör 7,15% av kapitalet och 6,49% av rösterna i SSAB. Efter transaktionen uppgår Industrivärdens aktieinnehav i SSAB till 44 334 933 A-aktier, vilket motsvarar 4,31% av kapitalet och 11,77% av rösterna i SSAB. Industrivärden har ingått en sedvanlig klausul om inlåsning för resterande aktier i SSAB på cirka 180 dagar.

Det är positivt att alla aktier placerades på en relativt blygsam rabatt med tanke på hur starkt aktien har utvecklats under de senaste månaderna och året. Däremot är det inte förvånande att aktien backar något och handlas i närheten av Industrivärdens försäljningskurs. Kepler Cheuvreux har en Köp rekommendation och en riktkurs på 58 SEK

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Axfood Behåll 155 SEK 1,53 na
Swedbank Ingen rek na na na
Volvo Behåll 175 SEK 2,96 na
Victoria Park Behåll 33 SEK na na
Fabege Köp 215 SEK na na
Husqvarna Köp 88 SEK 1,87 na
Wallenstam Behåll 75 SEK na na
Ahlstrom-Munksjö Köp 20 EUR 0,20 0,25
Diös Köp 63 SEK na na
Hexpol Behåll 93 SEK na na
Sandvik Behåll 175 SEK na na
Concordia Maritime Behåll 12 SEK na na
Telenor Minska 155 NOK na na
Wärtsilä Behåll 19,33 EUR 0,13 0,13
Cargotec Köp 60 EUR 0,50 0,49

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 08:00 Finansinspektionens chef Thedéen talar om nya bolånemodeller
SE 09:30 Arbetslöshet/sj Mar 6.6 % / 6.3 % 6.3 % / 5.9 %
DE 10:00 IFO Affärsklimat/ Förväntningar/Nuvarande situation Apr 102.8 / 99.5 103.2 / 100.1
US 15:00 FHFA Husprisindex (m/m) Feb 0.5 % 0.8 %
US 15:00 S&P CoreLogic CS 20-City (ej sj Index)/(sj m/m)/(ej sj å/å) Feb 0.63 % / 6.25 % 0.75 % / 6.40 %
US 16:00 Nyhusförsäljning/(m/m) Mar 625k / 1.1 % 618k / -0.6 %
US 16:00 Richmond Fed Tillverkningsidex Apr 16 15
US 16:00 Conf. Board konsumentförtroende/Nuvarande situation/Förväntningar Apr 126.0 127.7

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 3
SSAB SE0000171100 3
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden
Metso FI0009007835 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.