Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 25 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-25 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-25 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,7% OMXS30 -0,8% DJI -1,7% NASDAQ -1,7%
576,7 1 575,4 24 024,1 7 007,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 230 (215) SEK
Telia Köp 46 (45) SEK

Wallenstam

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:83,00 SEK
Pris:75,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 21:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 15:49.
Wallenstam BWALL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Gör sig redo för nästa fas

Vi förväntar oss att Wallenstam kommer nå sitt mål om en årlig tillväxttakt för substansvärdet på 10% för 2018p. De flesta nyckeltalen visar att 2018 har börjat bra och med en måttlig belåningsgrad på 44% finns det gott om finansiellt utrymme. Vi upprepar Behåll och höjer vår riktkurs från 75 SEK till 83 SEK.

På god väg att nå målet för substansvärdestillväxt

För den strategiska perioden 2014-2018 är Wallenstams viktigaste mål en årlig tillväxt i substansvärde per aktie på 10% (exklusive utdelning och återköp). För Q1 2018 uppgick siffran till cirka 17% (årstakt 2014-Q1 2018). Samtidigt förväntar vi oss att några nya bostadsutvecklingsprojekt som från början var planerade detta år troligen skjuts fram till 2019 och senare. Detta beror både på byråkrati (försenade bygglov) och marknadssituationen. I slutet av detta år förväntar vi oss att Wallenstam kommer med en uppdatering till marknaden avseende kommande års finansiella mål, vilket kan fungera som en trigger för aktien.

Stark kommersiell marknad

För den kommersiella fastighetsportföljen (cirka 40% av uthyrningsbar yta) rapporterade Wallenstam 6,3% hyresökning i jämförbara enheter å/å, positiv nettouthyrning på 11 MSEK och rekordlåg vakansgrad på 3,5%, vilket understryker en stark efterfrågan. För hyresrättsportföljen finns inga tecken på försämrad efterfrågan, men på grund av regulatoriska skäl är potentialen för hyresförändringar lägre än den kommersiella delen.

Värdetillväxt i fastighetsportföljen

Vi ser Wallenstams oförändrade avkastningskrav q/q (bostäder 3,2% och kommersiella 4,8%) som väntat, men med en försiktig vridning. Givet bolagets geografiska fokus på Stockholm och Göteborg menar vi att riskerna för direktavkastningen ligger på nedsidan (ytterligare kompression) för Q2 2018p.

Höjd riktkurs till 83 SEK, Behåll upprepas

Vi har bytt analytiker på bolaget. VPA-förändringarna för 2018-2019p kan verka höga, men vi ser dem som mindre relevanta (liksom för alla nordiska fastighetsbolag som vi bevakar, eftersom de inkluderar värdeförändringar i fastigheter/derivat och uppskjuten skatt). Förändringarna för de mer relevanta nyckeltalen kassaflöde från rörelsen per aktie samt substansvärde per aktie ligger inom intervallet -2% till +8%. Vår höjda riktkurs på 83 SEK är i linje med vårt 2018p substansvärde per aktie. Vidare ger belåningsgraden på 44% bra operativt och finansiellt utrymme och inom den närmaste tiden förväntar vi oss fortsatt återköp av aktier (aktier till ett värde av 147 MSEK köptes tillbaka i Q1 2018).

Trelleborg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:222,00 SEK
Pris:205,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 11:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 15:49.
Trelleborg BTREL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1, första intrycket: En neutral rapport

Q1-siffrorna var i linje med förväntningarna och med en oförändrad framtidsbedömning (som väntat) och en organisk tillväxt på 4%, också som förväntat. EBIT-marginalen överraskade positivt givet den rekordhöga EBIT-marginalen på 24,4% för Sealing Solution. Vi upprepar Behåll och riktkursen 222 SEK.

Siffror i linje med förväntan

Koncernförsäljningen kom in i nivå med konsensus med en organisk tillväxt på 4%, kontra konsensus på 4,3%. Rörelseresultatet var helt som konsensus med en EBIT-marginal för koncernen på 15,1%, kontra konsensus på 14,8% och vårt estimat på 14,6%.

Imponerande marginal för Sealing Solutions

Sealing solutions (cirka 50% av koncernens rörelseresultat) rapporterade en försäljning i nivå med konsensus, med en organisk tillväxt på 8% (vårt estimat: 9,0%), en sekventiell nedgång från de 9% vi såg i Q4 2017. Den organiska försäljningen återspeglade högre försäljning i samtliga regioner, med en särskilt gynnsam trend i Asien. Sealing Solutions rörelseresultat kom in 3% över konsensus med en imponerande EBIT-marginal på 24,4%, kontra konsensus på 23,7% (vårt estimat: 23,5%). Wheel Systems organiska tillväxt sjönk från cirka 17% i Q4 2017 till 4% för Q1 2018. Offshore & Construction fortsatte att prestera negativ organisk tillväxt på -18%, kontra vårt estimat på -7%.

Framtidsbedömningen upprepas

Ledningen upprepade framtidsbedömningen, vilket vi förväntat oss. Vi rekommenderar Behåll med riktkursen 222 SEK.

Ratos

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:41,00 SEK
Pris:34,36 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 08:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 14:25.
Ratos BRATO B
Diagram

UPPDATERING

Bisnodekonkurrenten Asiakastieto förvärvar UC

Informationen igår om att Bisnodes konkurrent Asiakastieto förvärvar UC synliggör värdet i kreditinformationsaffären. Detta är goda nyheter för Bisnode och vi ser en omvärdering som mer trolig nu. Vi gör inga förändringar i estimaten innan rapporten den 3 maj. Vi upprepar Köp och riktkursen 41 SEK.

Sannolik omvärdering av Bisnode efter förvärvet

Asiakastieto annonserade igår förvärvet av det svenska kreditinformationsbolaget UC. Förvärvspriset motsvarade 19x EV/EBITDA för de senaste tolv månaderna, vilket är i linje med nuvarande värdering av Asiakastieto. Vi värderar för närvarande Bisnode till cirka 8x EV/EBITDA 2018p. Bisnode utgör 20% av Ratos substansvärde. Om vi ​​skulle använda samma multipel för Bisnode som för UC och Asiakastieto, skulle estimerad värdehöjning för Ratos uppgå till 3,3 miljarder SEK eller 10 SEK per aktie. Det är dock mer troligt att värderingen hamnar någonstans däremellan (marknaden värderas för närvarande till 15x EV/EBITDA 2018p), men detta tydliggör värdepotentialen i Bisnode och att en uppvärdering är sannolik eftersom bolaget har förbättrat lönsamheten, har färre engångskostnader och har fått tillbaka lite tillväxt för första gången på flera år.

Nya kontrakt för Aibel

Aibel fick nyligen ett kontrakt på 1,3 miljarder NOK från Statoil för att uppgradera Njord Bravo, ett ”floating storage and offloading”-fartyg, i norska havet. Aibel fick också ett nytt kontrakt för teknik, upphandling och konstruktion av däcket till en processplattform på Johan Sverdrup-fältet. Kontraktet har ett uppskattat värde av cirka 8 miljarder NOK. Ratos innehav i Aibel uppgår till 32% och Aibel representerar 7% av Ratos substansvärde.

Inga estimatförändringar innan rapporten

Ratos kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 4 juni, där Bisnodes VD Magnus Silfverberg, Hents VD Jan Jahren och Plantasjens VD Daniel Juhlin kommer att delta som talare. De tre bolagen representerar 45% av Ratos substansvärde. Vi gör inga ändringar i estimaten innan rapporten den 3 maj. Vi upprepar Köp och riktkursen 41 SEK.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 NOK
Pris:50,58 NOK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 05:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 14:25.
Norsk HydroNHY
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt Q1, men fortsatt osäkerhet kring Alunorte

Norsk Hydro rapporterade en stark Q1-vinst. EBITDA kom in 6% över konsensus och rörelseresultatet kom in 8% över konsensus. Tidpunkten är fortfarande oklar vad gäller en omstart av Alunorte. Vi förväntar oss att konsensusestimaten rör sig uppåt och att aktien stiger i dag. Vi upprepar Köp och riktkursen 62 NOK.

Goda raffinaderivinster

Överträffandet av konsensus beror främst på Bauxite & Alumina tillsammans med Extruded solutions och Rolled Products. Primary Metal var svagare än väntat. När det gäller marknadsutsikter upprepar bolaget att man förväntar sig en efterfrågetillväxt på 4-5% och att marknaden närmar sig ett underskott efter långsam uppbyggnad av ny kapacitet i Kina. Den överraskande starka vinsten i raffinaderiverksamheten bör kunna ge positiva justeringar av konsensus. Osäkerheten kring omstart av Alunorte kan inverka negativt på estimaten för Bauxite & Alumina. Detta kan dock motverkas av prisuppgången i in alumina och aluminium så att vi totalt sett kan få se en höjning av konsensus efter rapporten.

Värdering

Vi använder en summan-av-delarna med EV/EBITDA-multiplar på 5-9x på de olika affärsenheterna, vilket ger en riktkurs på 62 NOK. Vi upprepar Köp.

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:372,00 SEK
Pris:356,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 08:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 13:33.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1, första intrycket

Orderingången växte organiskt med 9% och Atlas Copco avslutade året med en book-to-bill på 1,13x. Order för Compressor Technique (CT) slog konsensus med 7%, Vacuum Technique (VT) var i linje. Rörelseresultatet var en smula svagt för båda divisionerna. Rörelseresultatet för CT var 1% under och orderläget för VT var 5% under. Vi upprepar Behåll och riktkursen 372 SEK.

Book-to-bill på 1,13x indikerar fortsatt försäljningsmomentum

Det nya Atlas Copco (Epiroc redovisas som avbruten verksamhet) växte organiskt med 9% på order och försäljning, vilket implicerar en book-to-bill på 1,13x. Rörelseresultatet kom in på 4,8 miljarder SEK vilket ger en marginal på 21,8% - 40 punkter högre än förra årets nivå. Framtidsbedömningen ändras inte och efterfrågan förväntas ligga kvar på dagens höga nivå.

Starkt orderläge för CT, men vinsten underträffade

Order för CT växte organiskt med 13% till 11,1 miljarder SEK (7% över konsensus), försäljningen växte organiskt med 7% till 9,7 miljarder SEK. Industrikompressorer växte både sekventiellt och å/å, med Asien som starkaste tillväxtexponent. Rörelseresultatet kom in något under konsensus på 2,2 miljarder SEK vilket ger en marginal på 23,1% - 10 punkter högre å/å. ROCE för divisionen var 94%.

Långsam ordertillväxt för VT, som förväntat

VT levererade en organisk ordertillväxt på 2% och en organisk försäljningstillväxt på 15% med en book-to-bill på 1,14x. Rörelseresultatet kom in 5% lägre än väntat på 1,3 miljarder SEK, resulterande i en EBIT-marginal på höga 24,6% (kontra 24,7% i Q1 2017). Ordervolymerna ökade noterbart både sekventiellt och å/å.

Rekommendation

Vi upprepar Behåll och riktkursen 372 SEK.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:99,34 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 06:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 10:50.
Svenska Handelsbanken ASHB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Underliggande rörelsevinst 1,2% under konsensus

Handelsbankens justerade rörelsevinst var 1,2% under konsensusförväntningarna, med högre kostnader som den främsta förklaringen. Det svaga resultatet och gårdagens artikel i Dagens Industri får aktien att falla i dag. Vi upprepar Minska och riktkursen 91 SEK.

Under konsensus

Handelsbankens Q1-vinst före kreditförluster kom in 5,3% under konsensus, drivet av nettoresultat av finansiella transaktioner och högre kostnader. Rörelsevinsten var dock 1,7% under konsensus eftersom kreditförlusterna var betydligt lägre än konsensus. De totala inkomsterna i kvartalet var 1,9% under konsensus, drivet av nettoresultat av finansiella transaktioner (fair value result) som var 64% under konsensus. Justerat för lägre nettoresultat av finansiella transaktioner var den totala inkomsten 0,3% under konsensus i kvartalet. Räntenettot var helt i nivå med konsensus och provisionsnettot var 1,4% över konsensus. De totala kostnaderna var 2,0% över konsensus. Kreditförlusterna var 57% lägre än konsensus. Justerat för lägre nettoresultat av finansiella transaktioner och kreditförluster låg rörelsevinsten 1,2% under konsensus. Kärnprimärkapitalrelationen var 21,6% vid slutet av kvartalet, kontra konsensus på 22,7%.

Artikel angående brittiska FCA

Igår publicerade Dagens Industri en artikel som refererade till ett konfidentiellt memo från brittiska FCA från augusti förra året. Memot var mycket kritiskt mot Handelsbankens skyddsåtgärder mot pengatvätt i verksamheten i Storbritannien.

Värdering

Handelsbanken handlas i dagsläget till P/E 11,7 för 2019p och P/TBV på 1,47x för 2019p på våra estimat. Konkurrentsnittet ligger på 10,6x och 1,34x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 6,5-7,0% för 2018-20p. Vi upprepar Minska och riktkursen 91 SEK.

Sandvik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:157,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 05:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 10:50.
SandvikSAND
Diagram

UPPDATERING

Höjda prognoser efter starka marginaler i Q1

Vi imponerades av marginalen på 26% i Machining Solutions (SMS) i Q1 och ser positivt på kraften i efterfrågan som ser ut att fortsätta i Q2. De höga marginalerna gör att vi höjer prognoserna för VPA med 3-4%. Även om tror att det kan finnas utrymme att höja estimaten ytterligare väljer vi att ha kvar vår Behåll-rekommendation, då gruvutrustning nått en platå och inköpschefsindex rullar över. Vi behåller även vår riktkurs på 175 SEK (med sänkta målmultiplar för 2020p, 17x P/E och 13x EV/EBIT, då marknaden kontrakterat).

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:110,25 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 10:03.
Tele2 BTEL2 B
Diagram

UPPDATERING

Stor utdelningspotential

Vårt Köp-scenario har stärkts, eftersom Tele2 höjer skuldsättningsmålet till 2,5-3,0x EBITDA, när samgåendet med Com Hem är klart. Vi behåller vår riktkurs på 125 SEK (12 månaders sikt), baserad på vår summan-av-delarna värdering. Vi höjer dock våra utdelningsestimat till cirka 10 SEK per aktie och år för de närmaste åren, vilket innebär 9% direktavkastning, efter en utdelningskapacitet på cirka 7% vid nuvarande aktiekurs.

Uppdaterade prognoser

Vi har höjt koncernens underliggande justerade EBITDA, men samtidigt sänkt konsolideringseffekten på EBITDA från Com Hem, med motsvarande positiv justering på investeringskostnader för att ta hänsyn till att Tele2 kan komma att ändra Com Hems redovisning av kundkundplacerad utrustning från aktivering till att kostnadsföra direkt. Detta minskar risken för att överskatta utdelningspotentialen, som till stor del är en funktion av nettoskuld/EBITDA-målet. Våra estimat för fritt kassaflöde är i stort sett oförändrade. Vi har även sänkt EBITDA-estimaten för den nederländska verksamheten, som redovisas som avvecklad verksamhet i väntan på tillsynsmyndighetens utlåtande om det planerade samriskbolaget. Vi tror inte att samgåendet kommer förverkligas, på grund av regulatorisk osäkerhet.

Höjd utdelningspotential efter höjt skuldsättningsmål

Tele2:s nya skuldsättningsmål på 2,5-3,0x EBITDA, när samgåendet med Com Hem är klart (för närvarande 2,0-2,5x), medför behov av betydande utdelningar till aktieägarna under de närmaste åren. Vi har höjt våra utdelningsestimat från 7-9 SEK per aktie årligen till cirka 10 SEK, vilket medför en skuldsättning i nedre delen av det nya intervallet. Efter denna tidsperiod är vår syn att ett fritt kassaflöde på 8 SEK per aktie vid fulla synergier är en bra indikator på underliggande utdelningskapacitet.

Köp och riktkurs 125 SEK upprepas

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna-värdering som ger en riktkurs på 125 SEK på 12 månaders sikt. I riktkursen ingår kommande utbetalning av utdelningen för 2017. Om det nederländska samriskbolaget skulle bli av är vår syn att ytterligare 9 SEK kan läggas till rimligt värde.

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:57,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 05:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 09:54.
Diös FastigheterDIOS
Diagram

EFTER RAPPORT

Pålitligt hög direktavkastning

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 66 SEK (63). En höjning av fastighetsvärdena med cirka 0,5% stöttad av fortsatt sjunkande avkastningskrav och högre hyror bådar väl för kommande kvartal. Med en beläggningsgrad som stigit 100 punkter till 92% q/q är efterfrågan på kommersiell yta stark och lån/värde ligger på en lägstapunkt.

Portföljrotation på gång

Vi förväntar oss att Diös gradvis de kommande åren höjer portföljen för fastighetsutveckling, vilket bör kunna förbättra avkastningspotentialen både från utvecklingsprojekt och starkare kassaflöde. Under Q1 avyttrade Diös mindre tillgångar som inte var av kärnkaraktär och man har gjort nya investeringar i de utvalda nyckelstäderna.

Stigande värden på kommersiella fastigheter också i norr

Med fokus på norra Sverige, en marknad med lägre volatilitet och långsammare hyrestillväxt, skiljer sig Diös åt från konkurrenterna. Hyrestillväxten för jämförbara enheter var dock 3,6% å/å och beläggningsgraden förbättrades till 92% (91% i Q4 2017). Det enda svaga inslaget var en negativ nettouthyrning på 1 MSEK.

Kan gynnas av låga räntor en tid

Diös snittkostnad för finansiering är oförändrad på 1,5% q/q. Bolaget har ganska korta maturiteter på 2,2 år och vi ser begränsad press uppåt. Vi ser möjlighet till diversifiering av finansieringsbasen, vilket bör kunna ha en positiv påverkan på finansnettot.

Direktavkastning för 2018p på över 5%

Vår riktkurs på 66 SEK är satt i nivå med vårt substansvärde per aktie för 2018p. En direktavkastning för 2018p på över 5% och en utdelningstäckning på cirka 1,9x skapar ett huvudinslag i investeringstemat. Vi bedömer att direktavkastningen kommer att fortsätta att öka.

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 EUR
Pris:42,66 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-24 kl. 11:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 09:27.
Cargotec BCGCBV
Diagram

EFTER RAPPORT

En första blick på Q1: Bra orderingång i Kalmar

Orderingången i Q1 på 863 MEUR var oförändrad jämfört med föregående år, men upp 7% valutajusterat, och slog konsensus med 7%. Detta var främst drivet av förbättrad orderingång inom affärsområdet Kalmar. Efter ett flertal kvartal med missade order bör detta vara en lättnad för bolaget. Koncernens totala intäkter uppgick till 773 M EUR, vilket var 3% högre än konsensus. Underliggande rörelseresultat uppgick till 57 MEUR med en marginal på 7,4%, vilket var i linje med förväntningarna. Prognosen med ett helårsresultat över 259 MEUR är oförändrad och vi förväntar oss att konsensus kommer att göra mindre justeringar uppåt på orderingången. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 SEK.

Ahlstrom-Munksjo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,00 EUR
Pris:15,76 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk Analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 04:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 09:03.
MunksjöMUNK1S
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1 något under estimaten

Ahlstrom-Munksjo producerar fiberbaserade specialprodukter. De två bolagen Ahlstrom och Munksjo gick samman under Q2 förra året. Vi använder en DCF-modell för att uppnå vår riktkurs på 20 EUR. Vi upprepar Köp.

Jämförbart EBITDA i Q1 var 4% under konsensus

Ahlstrom-Munksjo rapporterade ett jämförbart EBITDA i Q1 på 66,7 MEUR. Konsensus låg på 69,6 MEUR, en miss med 4%. Resultatet drevs av högre råmaterialkostnader som inte fullt ut kunde motverkas av prishöjningar på slutprodukter.

Framtidsbedömningen upprepar tidigare guidning

Bolaget upprepar tidigare guidning om ett jämförbart EBITDA på åtminstone förra årets nivå (294,4 MEUR) eller något under. Resultatet förväntas förbättras under det andra halvåret mot bakgrund av förväntade produktprishöjningar. Vi gör några små VPA-justeringar.

Investeringar och förvärv

Bolaget är på gång med sju tillväxtrelaterade investeringar (på totalt cirka 80 MEUR) som ska förbättra lönsamheten och höja kapaciteten. Bolaget har också ingått ett avtal om att förvärva ett brasilianskt bruk för specialpapper (kapacitet på 60 000 ton). Vi anser att dessa åtgärder är positiva för framtida lönsamhet.

Vi upprepar Köp och riktkursen 20 EUR

Aktien trycktes nyligen ned efter högre råmaterialkostnader, men vi förväntar oss att marginalerna förbättras under året mot bakgrund av prishöjningar på slutprodukter. Vi anser att det nu är ett bra läge att gå in i aktien.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,00 SEK
Pris:42,39 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 08:24.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

EFTER RAPPORT

En högre avkastning – Höjer riktkurs

Vi upprepar Köp, höjer våra estimat något samt höjer vår 12 månaders riktkurs med en underliggande 5% till 46 SEK (45). Följer vi lanseringen av det treåriga återköpsprogrammet om 15 miljarder SEK med det nuvarande aktiepriset är den genomsnittliga aktieägarfördelningen 8,7% per år varav 6% från de ordinarie utdelningarna. Balansräkningen kommer att vara fortsatt stark och ger gott om utrymme för potentiella förvärv.

De organiska tjänsteintäkterna sjunker fortfarande men är bättre än Q4

Medan det justerade EBITDA för Q1 var 2% över förväntan på grund av pensionsåterbäring, hamnade tjänsteintäkterna något under. Företaget lider fortfarande av negativ underliggande tillväxt, driven av svensk B2B-verksamhet.

Fritt kassaflödesestimat upp med 4-5%

Vi justerar fritt kassaflödesestimat med 4-5% främst på grund av en pensionsåterbäring om 0,7 miljarder SEK, vilket enligt bolaget kommer att vara återkommande framöver tack vare pensionsfondernas betydande ackumulerade överskott samt stabila avkastning. Vi fortsätter att förvänta oss förbättring av koncernens EBITDA å/å om cirka 1 miljard SEK under 2018p.

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 46 SEK

Vi höjer vår riktkurs från 45 SEK, vilket inkluderade den senaste utdelningen, till 46 SEK. Aktierna handlas med genomsnittlig avkastning om 6,0% på våra ordinarie utdelningsprognoser för 2018-2020p, vilket enligt vår uppfattning är alldeles för högt. Den finansiella hävstången kommer att ligga kvar i den nedre delen av målområdet 1,5-2,5x EBITDA och ger därmed utrymme för förvärv. Vår riktkurs innebär en 5,2% ordinarie utdelning för 2018p. Vi upprepar Köp.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:191,10 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 04:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 08:24.
FabegeFABG
Diagram

EFTER RAPPORT

Imponerande värdeökningar i Q1, och mer att vänta

Fabege har det bästa fastighetsbeståndet, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna bland svenska fastighetsbolag. Trots detta handlas aktien med en rabatt på 9 punkter mot sektorn, inklusive övervärden från byggrättsportföljen. Sektorn som helhet handlas, efter den senaste nedgången, med 17% rabatt mot substansvärdet 2018p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 230 SEK (215 SEK).

Det mest fokuserade fastighetsbolaget

Kontor står för mer än 85% av Fabeges förvaltningsfastighetsvärde, följt av handelslokaler. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en radie av fem kilometer från CBD (central business district), varav Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%.

En enastående projektportfölj

Fabege har hittills varit mycket framgångsrikt med att utveckla Arenastaden, som ligger strax utanför Stockholm. Bolaget har den högsta andelen projekt av alla fastighetsbolag som vi bevakar och en ROI på 72% för 2017. Sammantaget anser vi att Fabeges byggrätter fortfarande är mycket försiktigt värderade och vi ser 3,1 miljarder SEK i dolt värde i kommersiella byggrätter. Dessutom värderas Fabeges förvaltningsfastigheter försiktigt med avkastningskrav som är i genomsnitt 40 punkter högre än marknaden (baserat på statistik från JLL).

Imponerande värdeökningar i Q1, och mer att vänta

Både hyresintäkter och intäkter från fastighetsförvaltningen kom in mer eller mindre på våra prognoser. Orealiserade värdeökningar uppgick dock till 2,7 miljarder SEK, jämfört med vår prognos på 0,5 miljarder SEK. Det motsvarar en ökning av fastighetsvärden på 4,7% (vår prognos 0,9%), med 8% påverkan på eget kapital med nuvarande belåningsgrad på 41%. Vi har höjt vår förväntade värdeökning i år med 2 miljarder SEK till 5,4 miljarder SEK, där nya projekt står för 42%, eftersom inte mer än fem större projekt (av nio) kommer att slutföras i år. Vi förväntar oss att värdeökningarna fortsätter under 2019 och har ökat estimerade värdeökningar från 0 SEK till 2 300 MSEK.

Dolda värden gör värderingen extremt försiktig

Inklusive 3,1 miljarder SEK i uppskattat dolt värde, handlas aktien för närvarande till endast 74% av substansvärde 2018p (79% utan övervärde). Vi tror att sektorn kommer att fortsätta handlas till 93% av substansvärdet 2018p, men under årets gång kommer den låga värderingen för 2019p substansvärde (73%, mot sektorns 77%) räknas in. I linje med höjningar av fastighetsvärden höjer vi riktkursen till 230 SEK (215) och upprepar Köp.

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:93,00 SEK
Pris:85,50 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 05:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-25 kl. 08:24.
Hexpol BHPOL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Behåll upprepas efter Q1 i linje

Vi uppdaterar våra modeller efter Q1-rapporten, vilket leder till justeringar av VPA med -0,8%, 1,2% och 1,2% för 2018-2020p. Sammantaget var rapporten i linje med förväntningarna och vi upprepar därför Behåll och riktkursen 93 SEK.

Siffror i linje med konsensus, och höjda priser

Hexpols rapport var sammantaget i linje med förväntningarna, medan aktiekursen har varit under press en tid. Den positiva organiska tillväxten förklarades av en kombination av ökade råmaterialpriser, vilket ledde till höjda priser på Hexpols produkter, samt till synes stabila underliggande volymer. Fordonsmarknaden (cirka 40% av koncernens försäljning) var "fortsatt bra" och försäljningen till kunder inom verkstadsindustri, allmän industri och byggindustri förbättrades. Volymutvecklingen var generellt positiv, med högre volymer i Europa och Asien och stabila volymer i NAFTA. Organisk tillväxt påverkades negativt av påskhelgen.

Prispressen verkar ha minskat, priserna fortsätter upp

VD Fryklund nämnde att Hexpol "definitivt behåller sin marknadsandel" och samtidigt som Hexpol såg ökade råmaterialpriser i kvartalet pekade VD på att Hexpol successivt förbättrat rörelsemarginalen, vilket implicit innebär att Hexpol kunnat kompensera (mer än väl) för de ökade råmaterialpriserna i Q1 2018. Detta tyder på att prispressen lättat något vilket är klart positivt för Hexpol.

VPA 2018-2020 justerad

Vi uppdaterar vår modell för råmaterialpriser (och valuta), vilket pekar på fortsatt ökade råmaterialpriser. Detta medför att vi antar en högre organisk tillväxt för Hexpol. Vi sänker också våra kortsiktiga antaganden för rörelsemarginalen något efter Q1-siffrorna, eftersom den rapporterade marginalen kom in under våra förväntningar och drevs av affärsområdet Engineered Products snarare än Compounding. Sammantaget justerar vi 2018-2020p VPA med -0,8%, 1,2% och 1,2%.

Behåll och riktkurs 93 SEK upprepas

Inklusive våra senaste justeringar samt uppdatering av vår värderingsmodell för jämförelsegruppen, behåller vi vår riktkurs på 93 SEK, vilken indikerar en begränsad uppsida på omkring 9% från nuvarande aktiekursnivå. Vi upprepar därför Behåll. Vår riktkurs på 93 SEK är baserad på ett genomsnitt av 14,5x 2018p EV/EBIT-värdering (diskonterat tillbaka ett år), vår summan-av-delarna-värdering, en kassaflödesvärdering (7,6% WACC) och en värdering av jämförelsegruppen.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 576,7 -0,7% 1,7% 1,4%
OMXS30 1 575,4 -0,8% 2,0% -0,1%
OMXH25 4 075,9 -0,7% 0,4% 4,0%
OMXC20 970,2 0,3% -0,4% -5,3%
OSEBX 852,4 0,1% 1,7% 4,7%
OMXBB 979,7 -0,1% 0,1% 3,8%
Dow Jones 24 024,1 -1,7% -3,1% -2,8%
S&P500 2 634,6 -1,3% -2,7% -1,5%
Nasdaq C 7 007,4 -1,7% -3,8% 1,5%
SX5E 3 510,9 -0,1% 0,9% 0,2%
DAX 12 550,8 -0,2% -0,3% -2,8%
CAC40 5 444,2 0,1% 1,7% 2,5%
RTS 1 153,8 0,8% 2,9% -0,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 73,9 -1,1% 3,2% 10,5%
Guld 1 328,9 0,3% -1,0% 2,9%
Silver 16,6 -2,0% -0,2% -1,6%
Aluminium 2 222,0 -9,4% -6,5% -0,9%
Bly 2 348,5 0,0% 0,3% -5,9%
Koppar 6 987,0 0,9% 3,0% -2,4%
Nickel 14 250,0 1,4% 2,2% 16,2%
Zink 3 240,5 0,8% 4,0% -2,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,10 0,10 10,30
Sverige, 10 år 0,78 0,30 12,70 2,10
Norge, 10 år 1,90 2,00 7,50 33,40
Tyskland, 10 år 0,64 1,00 12,10 21,10
GB, 10 år 1,54 1,70 8,80 35,00
USA, 10 år 2,99 1,50 17,44 57,68
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,39 0,0% 0,0% 5,7%
USD / SEK 8,51 0,1% 1,0% 3,9%
GBP / SEK 11,88 0,2% -1,4% 7,3%
NOK / SEK 1,08 -0,3% -0,6% 7,5%
DKK / SEK 1,40 0,0% 0,0% 5,7%
CAD / SEK 6,63 0,1% -1,0% 1,5%
CHF / SEK 8,67 -0,3% -0,5% 3,2%
JPY / SEK 0,08 -0,6% -0,8% 7,2%
EUR / USD 1,22 0,0% -1,1% 1,7%
USD / JPY 109,17 0,6% 1,9% -3,1%
EUR / GBP 0,87 -0,2% 1,4% -1,5%
AUD / USD 0,76 -0,3% -2,3% -2,9%
USD / CAD 1,28 0,0% 2,1% 2,4%
GBP / USD 1,40 0,1% -2,4% 3,2%
USD / NOK 7,91 0,4% 1,7% -3,3%
EUR / NOK 9,66 0,3% 0,6% -1,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones-index ned 1,7 procent till nivån 24.025. Det bredare S&P 500 tappade 1,3 procent vid 2.635 medan Nasdaq kompositindex retirerade 1,7 procent till 7.007.

Sektorsvis stärktes telekom 1,2 procent medan industribolag tappade 2,8 procent.

Bland enskilda bolag levererade Caterpillar en stark rapport med höjda vinstprognoser för 2018. Bolaget räknar nu med en justerad vinst per aktie på 10:25-11:25 dollar. Den tidigare prognosen var 8:25-9:25 dollar per aktie. Vid rapportkonferensen kallade bolaget det första kvartalet för ett "högvattenmärke". Före uttalandet handlades aktien 4,6 högre för att sedan tappa till en nedgång på 6,2 procent.

Även lastbilstillverkaren Paccar höjde sina prognoser för lastbilsmarknaden i Nordamerika och Europa för 2018, något som även Volvo gjorde tidigare under tisdagen. Paccars rapport var bättre än väntat och aktien steg med 3 procent i förhandeln men var emellertid ner 6,5 procent vid stängning.

Dryckesbolaget Coca-Cola bjöd på en rapport som var bättre än väntat. Bolagets nylansering av sin Diet Coke och nya varianter av cola har bidragit till att försäljningen ökat med 5 procent organiskt. Aktien tappade dock 2,1 procent.

Konglomeratet 3M försvagades 6,9 procent sedan prognosen för resultat per aktie för 2018 justerats ned i samband med kvartalsrapporten. Nu väntas resultatet per aktie hamna i intervallet 10:20-10:55 dollar, jämfört med tidigare förväntningar på 10:20-10:70 dollar.

Telekombolaget Verizon redovisade ett justerat resultat per aktie som var drygt 5 procent bättre än väntat, enligt Bloomberg News snittprognos. Aktien avancerade med 2,1 procent.

Bra rapport kom även United Technologies med som även höjde sin vinstprognos för helåret 2018. Bolaget tillverkar bland annat flygmotorer och hissar. Aktien tappade dock 1,1 procent upp.

Annonsbolaget Alphabet, Googles moderbolag, sänktes 4,8 procent. Även om försäljningen var i linje med förväntningarna så fanns farhågor om ökade investeringsnivåer framöver.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 var ned 0,8 procent till 1.575. Aktier för höga 23,9 miljarder kronor bytte ägare, varav närmare 10 procent var Volvo-aktier.

Bland icke-rapporterande storbolag steg H&M med 2 procent under hög omsättning. SSAB sjönk däremot efter Industrivärdens aktieavyttring i stålbolaget.

Lastbilstillverkaren Volvo rullade ned 4,6 procent. Att delårssiffrorna överraskade positivt räckte inte. Marknaden tog fasta på de produktionsproblem som tidigare har hämmat lönsamheten och som även fortsätter att påverka. Problemen bidrog till en lägre lastbilsmarginal än väntat.

Husqvarna sjönk 3,9 procent. Trädgårdsproduktbolaget siktar alltjämt på att nå sitt tioprocentiga marginalmål i år, men komfortfaktorn håller på att smälta bort, uppgav vd Kai Wärn för Nyhetsbyrån Direkt.

Verkstadsbolaget Sandviks vinst före skatt i det första kvartalet var 7 procent högre än analytikernas förväntan, enligt SME Direkt. Aktien, som har gått starkt på sistone, sjönk dock tillbaka 2,6 procent.

Swedbank tappade 0,7 procent, trots delårssiffror som överraskade på uppsidan. Banken märker att nya typer av bolåneerbjudanden når marknaden, uppgav vd Birgitte Bonnesen.

I spelsektorn syntes kursnedgångar efter beskedet att utländska spelbolag kan komma att blockeras från att verka på den norska bettingmarknaden. Flera Stockholmsnoterade betting-bolag uppgav att det är för tidigt att uttala sig om vilka effekter en eventuell ip-blockering kommer att få. Betsson sjönk med 8 procent och Kindred med 5 procent.

En rapportvinnare var Axfood, med livsmedelskedjor som Hemköp och Willys. Aktien steg över 8 procent efter att ha redovisat ett rörelseresultat som var 7 procent över förväntan. Konkurrenten ICA drogs med upp och steg 1,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Handelsbanken Minska 91 SEK na na
Nordea Köp 95 SEK na na
Haldex Köp 105 SEK na na
Bonava Behåll 120 SEK na na
Wihlborgs Köp 218 SEK na na
NCC Behåll 183 SEK na na
Atlas Copco Behåll 372 SEK na na
ÅF Köp 215 SEK na na
Trelleborg Behåll 222 SEK na na
Holmen Köp 463 SEK 5,8 na
Lundin Mining Köp 69 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w/e 4.9 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Wallenstam SE0007074844 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0006886750 1
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 5
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
Ahlstrom-Munksjo FI4000048418 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0000950636 3
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.