Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 26 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-26 kl. 08:29 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-26 kl. 08:32 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Notiser

Det finns tillkomna notiser efter publiceringen av detta dokument.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,9% OMXS30 -1,1% DJI 0,2% NASDAQ -0,1%
571,5 1 557,3 24 083,8 7 003,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Diös Köp 66 (63) SEK
Holmen Behåll (Köp) 502 (463) SEK
Husqvarna Köp 95 (88) SEK
Norsk Hydro Köp 68 (62) NOK
Wallenstam Behåll 83 (75) SEK

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:95,96 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chef tysk analys, Chefsanalytiker medicinteknik
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 09:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 16:25.
Getinge BGETI B
Diagram

EFTER RAPPORT

Uppmuntrande försäljning men kraftig resultatmiss

De positiva delarna i Q1-rapporten var en robust 3% orderingång och 5% organisk försäljningstillväxt, vilka båda var bättre än marknadens förväntningar. Resultatet var dock klart sämre (36%) än väntat till följd av pågående kostnadspress, vilket innebär en risk för resultatförväntningarna för helåret. Vi upprepar Behåll och riktkursen 108 SEK.

Bra försäljning

Q1 är ett mindre kvartal för Getinge och bidrog förra året med 21% till helårets försäljning och 17% till justerad EBITA. Orderingången var 2% sämre än marknadsförväntningarna, men detta berodde framförallt på att valutaeffekterna var mer negativa än väntat. Konsensus hade förväntat sig en organisk ordertillväxt på 2,4% och den kom in på 3,1%. Rapporterad försäljning var 2% bättre än marknadsförväntningarna och organisk försäljning kom in på starka 5,4% (mot konsensus 1,2%). Det finns inga större jämförelseeffekter, vilket är klart positivt. Att öka försäljningen är avgörande för Getinge för att få en operationell hävstångseffekt. Ur detta perspektiv är Q1 positivt.

Stor resultatmiss igen

Resultatet var dock en besvikelse igen. Justerad EBITA kom in 36% lägre än konsensus. Vi är medvetna om att Q1 brukar bidra mindre än övriga kvartal och att valutaeffekter gav en motvind på 115 MSEK. Ändå är 36% en rejäl miss som förklaras av ökade kostnader inom FoU, kvalitet och försäljning samt fortsatta kostnader från utdelningen av Arjo. Getinge har gjort ytterligare en avsättning på 350 MSEK relaterat till pågående utredningar i Brasilien (kommunicerat tidigare), men inga andra engångskostnader finns vilket är något positivt. För Getinges viktigaste division Acute Care Therapies var justerad EBITA ned 16%, trots 6% organisk försäljningstillväxt. Vi noterar dock att divisionen hade ett starkt Q1 2017 då försäljningen ökade 3,5% organiskt, vilket ledde till 50% tillväxt i justerad EBITA förra året. Divisionen Surgical Workflows hade en sämre utveckling och ökade sina förluster, vilket medfört att en ny chef utsetts (Paul Macrun), som börjar senast i juli 2018. Kassaflöde från rörelsen var en tredjedel av förra årets nivå.

Fortfarande inga tydliga utsikter, för tidigt att gå in

Getinge har som väntat upprepat sina vaga utsikter för 2018. Bolaget förväntar sig att organisk försäljning kommer vara något positiv för helåret 2018, medan valutaeffekter förväntas ha en negativ effekt på 150 MSEK (från 100 MSEK) på koncernens rörelseresultat. Vi ser värde i aktien och försäljningsökningen är en positiv signal. Vi kan dock inte läsa in mycket från ett kvartal i Getinge och resultatmissen är tydlig. Vi ser en viss risk för resultatförväntningarna för helåret. Därför menar vi att det är för tidigt att gå in i Getinge. Q1-rapporten var sammantaget negativ. Vi upprepar Behåll och riktkursen 108 SEK.

AF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:177,60 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 15:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 14:40.
ÅF BAF B
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt av Infrastructure

Q1-resultatet var starkt, 7% över marknadsprognoserna, tack vare bra tillväxt och marginaler inom division Infrastructure. Detta är viktigt eftersom Infrastructure är den största divisionen och har bäst marginal. Marknadsutsikterna är goda tack vare en hög nivå av infrastrukturinvesteringar i Sverige och Norge. Orderingången är bra i alla divisioner, men att hitta tillräckligt med ingenjörer är ett problem. Vi upprepar Köprekommendationen och riktkursen 215 SEK.

EBITA bättre än väntat

Justerat EBITA-resultat för Q1 uppgick till 325 MSEK (mot 286 MSEK föregående år), 7% högre än konsensusprognosen på 304 MSEK och 5% högre än vår prognos på 309 MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 9,5%, jämfört med konsensus 8,9% och vår prognos 9,1%. Oförändrad organisk tillväxt (0,3%) kan vara den svaga punkten i rapporten (4,3% förvärvad tillväxt). Justerat för kalendereffekter (påsk) var dock organisk tillväxt 2% å/å.

Positiv överraskning från Infrastructure

Den största avvikelsen kom från division Infrastructure (cirka 40% av koncernens försäljning) som var starkare än väntat och rapporterade både god tillväxt och bra marginaler. EBITA uppgick till 165 MSEK (11,3% marginal) mot konsensus 147 MSEK (10,4% marginal). Den totala tillväxten i divisionen var 10,8%, varav 3,2% organisk (justerat för kalendereffekter 5,4%).

Starkare orderingång och ökat fokus på förvärv

Utsikterna är fortsatt goda för de flesta marknaderna med stark industriell efterfrågan både i Sverige och internationellt. Flera stora avtal har tecknats, bland annat gällande modernisering av reningsverket Henriksdal (cirka 200 MSEK) och kapacitetsökning för ett massabruk i Sydafrika (cirka 175 MSEK, med massatillverkaren Sappi). Fortsatt höga investeringar inom infrastruktur i Sverige och Norge fortsätter att stödja tillväxten för division Infrastructure. Bristen på ingenjörer gör dock att organisk tillväxt är en utmaning, speciellt inom divisionerna Industry och Digital Solutions. Efter att ha konsoliderat balansräkningen och genomfört ett omstruktureringsprogram 2017, har bolaget återigen fokus på förvärv.

Trenden med höga och stabila marginaler bör fortsätta

Vi menar att bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter, tillväxtmål, stabila marginaler och förvärvshistoria kommer fortsätta att stödja resultatet och därmed aktiekursen. Vår riktkurs på 215 SEK är baserad på en kombination av P/E 17x för 2018-2019p, vår summan-av-delarna-värdering på 219 SEK och vår kassaflödesvärdering på 219 SEK (WACC 7,8%, tillväxt fritt kassaflöde: 5% år 1-5, 4% år 6-10, därefter 3%).

SKF

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:197,00 SEK
Pris:172,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 10:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 14:40.
SKF BSKF B
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Q1, första intrycket: Stark marginal

Försäljning och vinst fortsatte att visa momentum då SKF rapporterade organisk tillväxt på höga ensiffriga tal för femte kvartalet i rad. Det är betryggande att bolaget har lyckats växa från redan höga nivåer. Marginalen var dock det verkligt positiva inslaget. I takt med att prishöjningar fortsätter att slå igenom har marginalen stigit ytterligare 110 punkter från förra året, till 12,7%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 197 SEK.

Fortsätter att växa från höga nivåer

Med 8,5% organisk tillväxt i Industrial och 5,5% i Automotive levererade SKF en organisk tillväxt på 7,5% i Q1 (marknaden 6,7%), vilket resulterade i en försäljning på 20,6 miljarder SEK. Drivkrafterna var Europa (8% organisk försäljningstillväxt) och Asien (13%). Nordamerika kom in på svaga 3%. Per industrigren så var försäljningen till industriell distribution betydligt högre i Europa och Asien och relativt oförändrad i Nordamerika. Industrial Drives var betydligt högre i samtliga större regioner. För Q2 guidar bolaget för högre volymer å/å, vilket betyder en volymtillväxt på 4-8%.

Stark marginal höjer rörelseresultatet med 6%

Industrial såg en marginalökning på 100 punkter till 15,0%. Automotives marginal ökade med 90 punkter rill 7,7%. Det justerade rörelseresultatet på 2 625 MSEK slog konsensus med 6%, trots negativ valutapåverkan på 287 MSEK. SKF vill inte avslöja storleken på prisökningarna. Vi bedömer dock att den främsta drivkraften bakom att man överträffar konsensus är pris/mix. Ledningen guidar för en negativ valutapåverkan på 100 MSEK i Q2.

Prisökningar fortsätter att slå igenom

Ledningen bekräftade att en andra prishöjning för distributörer var på gång och att utgångna OEM-kontrakt nu har nya prisnivåer. Bolaget ville inte uppge hur mycket som återstår att göra vad gäller prishöjningar. Prishöjningar kommer dock att ge en tydlig påverkan under kommande kvartal. Vi upprepar Behåll och riktkursen 197 SEK.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:103,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 13:06.
GrängesGRNG
Diagram

EFTER RAPPORT

En bra start på året

Gränges levererade ett överraskande starkt Q1. Rörelseresultatet på 282 MSEK överträffade vårt estimat på 235 MSEK (inget konsensus tillgängligt). Marginalutvecklingen var starkare än väntat. Det är också centralt att Gränges förväntar sig begränsad påverkan från den senaste tidens oro på aluminiummarknaden. Vi förväntar oss att konsensussiffrorna får visst stöd. Vår riktkurs baseras på konkurrentvärdering och kassaflödesvärdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 110 SEK.

Rörelseresultatet förbättrades med 19%

Rörelseresultatet för Q1 på 282 MSEK överträffade våra förväntningar om 235 MSEK. Avvikelsen förklaras i huvudsak av en starkare rörelsemarginal, vilken uppgick till 9,2% (förväntat: 8,1%). Kassaflödet från rörelsen uppnådde 294 MSEK (Q1 2017: 120 MSEK).

Några engångsposter, som väntat

Ett par engångsposter fanns med i resultatet. Den tidigare meddelade kostnaden på 64 MSEK i samband med förändringen av distributionsmodellen i USA är väntad. En positiv påverkan från samriskprojektet på 22 MSEK är inte inkluderad i rörelseresultatetet, men i VPA. Även justerat för detta så är justerat VPA runt 10% starkare än väntat.

Ljus framtidsbedömning

Framtidsbedömningen är ganska optimistisk och trenden fortsätter. Försäljningsvolymerna för Q2 förväntas bli i linje med Q2 2017, som var ett bra kvartal. Vi upprepar Köp och riktkursen 110 SEK.

Kone

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:44,00 EUR
Pris:40,77 EUR
Analytiker:Martin Flueckiger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 12:51.
Kone BKNEBV
Diagram

EFTER RAPPORT

Mer normaliserad tillväxttakt

Konferenssamtalet efter Q1 var lugnande vad gäller affärsutveckling (order och försäljning), givet dagens stålpriser ser vi dock ytterligare nedåtrisk från påverkan från råmaterialpriser på rörelseresultatet 2019. Detta skulle kunna pressa marginalerna nästa år. Vi upprepar Behåll och riktkursen 44 EUR.

Normaliserad försäljningstillväxt framöver

Exklusive positiv påverkan från IFRS 15 skulle försäljningstillväxten (vid konstanta valutor) ha varit något lägre eftersom det höga antalet projekt temporärt lyfte försäljningstillväxten i verksamheten för ny utrustning i Q1. Kone guidar därför för en lägre tillväxttakt för ny utrustning i Q2 och följande kvartal. På underhållssidan fortsätter utrullningen av Kone Care och 24/7 service enligt plan, vilket stöttar en förbättrad prisutveckling för den verksamheten.

Stigande stålpriser ökar risken

EBIT-marginalen påverkas ordentligt av prispress från tidigare order i Kina och från stigande råmaterialpriser. Högre råmaterialpriser förväntas påverka rörelseresultatet med 100 MEUR under 2018 och Kone bedömer nu att en viss påverkan kommer att drabba även 2019. Vi känner en viss oro för att denna prispress kan pågå en tid.

Finjustering av VPA-estimaten

Vi har nedjusterat VPA-estimaten för 2018p med 0,7%, men vi höjer något för 2019-20p (i snitt 1,1%). Aktien handlas till en rabatt på 6% mot Schindler i termer av P/E för 2018p, enligt våra estimat. Vi upprepar Behåll och riktkursen 44 EUR.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:90,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 14:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 11:50.
HaldexHLDX
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra början på året

Haldex, som tillverkar bromssystem och komponenter, presenterade ett första kvartal som var något starkare än förväntat. Rörelseresultatet var 12% bättre än vårt estimat. Den viktiga amerikanska marknaden gick bra, med stöd av stark tillväxt för tung lastbilsproduktion. Bytet till automatisk bromsjustering i Kina dämpade kassaflödet, men är klart positivt. Vi höjer våra prognoser med omkring 8-9%. Vi höjer riktkursen från 105 SEK till 110 SEK och upprepar Köp.

Bolagets utsikter kan höjas

Haldex upprepade sin tidigare bedömning att omsättningen för 2018 ska öka jämfört med 2017 och att rörelsemarginalen blir något lägre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017, som var 6,5%. Om den starka marknadstillväxten fortsätter kommer bolagets resultat troligen förbättras något och en höjning av utsikterna kan förväntas. Rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK jämfört med vår prognos på 80 MSEK. Skillnaden förklaras av försäljning och marginal. Enheten Foundation Brake växte med utmärkta 17% till följd av övergången till automatisk bromsjustering i Kina. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2%, jämfört med vårt estimat på 6,6%. Kassaflödet uppgick till -64 MSEK och dämpades av ökningen av rörelsekapital i Kina och den starka tillväxten i USA. Skattekostnaden minskade från 34% till 30%, till följd av skattereformen i USA som är positiv för Haldex med 45% av försäljningen i NAFTA-regionen.

Förändringar i Kina och USA ger stöd

Övergången till skivbromsar på den amerikanska marknaden har blivit mer sannolikt eftersom kostnaderna har minskat, medan de effektivare trumbromsar som lanserades för några år sedan inte har varit problemfria. Haldex ökar sina volymer betydligt i både Kina och USA. Övergången till automatisk bromsjustering verkar öka volymen flera gånger, och Haldex kämpar för att öka produktionen och behålla sin marknadsandel på 30%.

Rörelsemarginalmålet närmar sig

Vi förväntar oss att Haldex förbättrar sitt resultat framöver. Den viktiga USA-marknaden håller på att återhämta sig. I Europa kommer Haldex troligen att successivt öka sin skivbromsvolym, även om Knorr-Bremses övertagsförsök har saktat ned processen. Haldex mål för rörelsemarginalen på 10% innebär en uppsida på cirka 30% till våra VPA-estimat för 2019p, och om vi justerar för kostnader relaterade till framtida möjligheter inom autonom körning och annat, är det inte alltför långt borta. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 110 SEK (105 SEK). Riktkursen är baserad på en jämförelse mot konkurrentgruppen och en kassaflödesmodell (WACC 9%, rörelsemarginal 8%, slutlig tillväxt 3%).

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 EUR
Pris:41,96 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 04:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 11:50.
Cargotec BCGCBV
Diagram

EFTER RAPPORT

Lugnande Q1

Vi såg ett lugnande Q1 där order äntligen bottnat för Kalmar. Marginalerna var en smula svaga och på grund av valutasäkringar sänker vi VPA med 4% för 2018p. Vi behåller dock VPA för 2019-20p oförändrat och rörelseresultatet ligger fortsatt 7-13% över konsensus för 2019-20p. Värderingen är attraktiv. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 EUR.

God Q1-utveckling

Q1-order kom in på 863 MEUR, +1% å/å av vilket +6% var organiskt och slog våra estimat med 14%. Detta drevs primärt av Kalmarorder som växte med 2% organiskt å/å. Detta var en lättnad efter tre kvartal med negativ utveckling. Vi ser ännu inga tecken på återhämtning för stora order men åtminstone så återvänder små och mellanstora order. Hiab slog också våra estimat (med 8%), Macgregor var i linje. Det är viktigt att de tre divisionerna hade en positiv organisk orderingång. Intäkterna kom in på 773 MEUR, - 2% å/å, men +3% organiskt och 6% över våra estimat. Rörelseresultatet på 57 MEUR med en marginal på 7,4% var i linje.

VPA -4% för 2018p på grund av valutasäkringar

Bolaget upprepade guidningen om växande EBITDA över 259 MEUR. VD kommenterade att Macgregors intäkter ser ut att bli oförändrade i år. Mot bakgrund av detta och god orderingång höjer vi intäkterna med 3% för 2018p och 2% framöver. Högre finansiella kostnader som drevs av valutasäkringar på grund av svag USD gör dock att nettopåverkan på VPA är -4% för 2018p och oförändrat framöver.

Vi upprepar Köp

Värderingen till 9x EV/EBIT för 2019p är attraktiv både i jämförelse med konkurrenterna Konecranes och Palfinger (9,9x respektive 9,5x) och i jämförelse med EU-snittet för kapitalvarubolag som ligger på 12,6x. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 EUR.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:5,70 EUR
Pris:4,94 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 10:27.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

EFTER RAPPORT

Svagt Q1 men stark återhämtning i H2

Nokias Q1-rapport var svag med oförändrad försäljning i jämförbara enheter och underliggande rörelsemarginal ned 150 punkter å/å. Ledningen höjde dock utsikterna för nätverksmarknaden och förväntar sig en stark återhämtning under andra halvåret. Vi upprepar Köp och riktkursen 5,70 EUR.

Stabil försäljning i jämförbara enheter

Nokias försäljning uppgick till 4,9 miljarder EUR i Q1, ned 9% å/å och 26% q/q, men i stort sett oförändrad i jämförbara enheter (2% över våra estimat, men 3% under konsensus som inte räknat in stark motvind från valuta ordentligt). Nokia gynnades av: Mycket stark tillväxt inom affärsområdet Technologies (+49% i jämförbara enheter mot förväntade +38%), till följd av de stora licensavtal som tecknats de senaste kvartalen och; Långsammare minskning i affärsområdet Networks (-3% i jämförbara enheter mot förväntade -2%), med stöd av enkla jämförelsetal globalt och en stark återhämtning för segmentet IP Networks and Applications (+ 4% jämförbart, drivet av en stark återhämtning i optiska nät, upp 22% jämförbart ), medan försäljningen för Global Services var stabil (oförändrad i jämförbara enheter) och svag för Ultra Broadband (-8% jämförbart, med mycket tuffa jämförelsetal för mobilnät i USA och svagare efterfrågan för fasta nät globalt).

Svag rörelsemarginal på 4,8%

Koncernens Q1-siffror var svaga (klart under förväntningar). Bruttomarginalen minskade 140 punkter å/å till 39,4% (vårt estimat 40,8%, konsensus 40,4%) med stora marginalminskningar inom Networks (ned 370 punkter å/å, på grund av tillfälligt ogynnsam mix inom produkter och geografi med stor nedgång för USA och IP/mobilt), men starkare bidrag från Technologies (mycket stark försäljningstillväxt med rekordhög 97% bruttomarginal). Underliggande rörelsemarginal minskade 150 punkter å/å till 4,8% i Q1 (vårt estimat 6,9%, konsensus 7,2%), på grund av mycket svaga marginaler i Networks (1%, kontra 6,6% för ett år sedan), medan underliggande rörelsemarginal i Technologies hoppade upp till 75% (47% förra året till följd av betydande hävstång). Koncernens fria kassaflöde minskade bara med 358 MEUR i Q1 (trots 100 MEUR i engångsinvesteringar i Q1) och nettokassan bottnade på 4,2 miljarder EUR (4,5 miljarder EUR i slutet av 2017).

Ledningen ser betydande återhämtning i H2

Trots ett svagt Q1 förväntar sig ledningen en betydande återhämtning under andra halvåret till följd av stark orderingång och orderstock i Q1, ökande korsförsäljning, utrullning av storskaliga 5G-nät i USA i H2, växande stöd från diversifiering och starkare bruttomarginal för Networks i H2. Nokia förväntar sig att nätverksmarknaden minskar med 1-3% i år (2-4% tidigare) och VD verkar mycket säker på att överträffa marknaden. Nokia bekräftade 6-9% underliggande rörelsemarginal för Networks i år (vårt estimat 7,5%) och 9-11% för koncernen (vårt estimat 10%).

Fortsatt Köprekommendation

Vi upprepar Köp och riktkursen 5,70 EUR (baserad på kassaflödesvärdering med 9% WACC och 12% underliggande rörelsemarginal).

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:69,00 SEK
Pris:54,65 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 05:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 09:35.
Lundin MiningLUMI
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1, första intrycket: I stort sett som väntat

Q1 var i stort sett i linje med förväntningarna. Rörelsevinsten uppgick till 231 MUSD (2% under konsensus). Kopparproduktionen vid Candelaria var något lägre än förväntat på grund av underhåll. Produktionsguidningen för helåret upprepades dock och vi ser ingen dramatik i detta. Vi förväntar oss bara små estimatjusteringar i marknaden mot bakgrund av Q1-resultatet. Vi upprepar Köp och riktkursen 69 SEK.

Rörelsevinsten uppgick till 231 MUSD

Rörelsevinsten för Q1 (EBITDA justerat för explorationskostnader) på 231 MUSD var 2% under konsensus och 7% under vårt estimat. Det operativa kassaflödet på 170 MUSD var bra (0,23 USD per aktie). Den starka nettokassapositionen uppgick till 1,18 miljarder SEK. Kopparproduktionen (cirka 60% av försäljningen) blev något lägre än förväntat. Framför allt gällde detta gruvan Candelaria (80% hänförligt till Lundin Mining; 25,478t kontra vårt estimat på 27,082t). Produktions- och utgiftsguidning för 2018 upprepas (publicerades vid slutet av november förra året).

Attraktiv tillgångsbas och värdering

Lundin Minings kassa (cirka 20% av marknadsvärdet), tillväxtambitioner, solida tillgångsbas på cirka 60-70% koppar och cirka 15% zink ger en attraktiv bild. Vi förväntar oss att investerare fokuserar mer och mer på den fina produktionsprofilen de kommande kvartalen. Vi upprepar Köp och riktkursen 69 SEK.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:248,00 SEK
Pris:200,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 05:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 08:49.
Wihlborgs FastigheterWIHL
Diagram

EFTER RAPPORT

Redo att kapitalisera på stark efterfrågan

Vi tycker koncernens inledning på året är uppmuntrande med stigande uthyrningsgrad, lägre finansieringskostnad och en mindre värdetillväxt i fastigheter. VD-bytet hanteras på ett bra sätt och bör säkerställa fortsatt fokus på stabil tillväxt å/å i kassaflöde från rörelsen per aktie. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 218 SEK till 248 SEK.

Välhanterat VD-byte

Den nya VD:n Ulrika Hallengren har lång erfarenhet från bolaget som tidigare chef för fastighetsutveckling. Förre VD:n Anders Jarl blir styrelseordförande, och samtidigt som hans bidrag till bolaget under hans VD-tid klart inte kan ignoreras, förväntar vi oss att han kommer fortsätta att ha en "hands on"-strategi som ordförande. Därför menar vi att VD-bytet är hanterat på ett bra sätt och förväntar oss att Wihlborgs fortsätter att leverera ett jämnt årligt kassaflöde från verksamheten (kassaflöde per aktie och utdelning per aktie under hela vår prognosperiod 2018-2020p).

Ökad uthyrningsgrad bekräftar stark efterfrågan

Efterfrågan på kommersiella lokaler är fortsatt stark, vilket framgår av förvaltningsportföljens uthyrningsgrad som ökar q/q till 94% (93%), positiv nettouthyrning på 18 MSEK och koncernens tillväxt i hyresintäkter med 5,3% i jämförbara enheter. Den genomsnittliga avkastningen i fastighetsportföljen var i stort sett oförändrad sedan årsskiftet, men vi ser utrymme för sjunkande avkastningskrav under andra kvartalet. Dessutom minskade den genomsnittliga finansieringskostnaden med 6 punkter q/q till 2,47%.

Fortsatt uppsida från fastighetsutveckling

En viktig del i investeringscaset är bolagets förmåga att kombinera stabil intäktstillväxt å/å från förvaltningsportföljen med tillskott från fastighetsutveckling på toppen. Kvarvarande bekräftade investeringar på cirka 650 MSEK i slutet av Q1 kan tyckas lågt, men nya projekt kommer sannolikt att startas under 2018, med stöd av en stabil efterfrågan.

Höjd riktkurs till 248 SEK, Köp upprepas

I samband med denna rapport byter vi analytiker. VPA-förändringarna för 2018-2019p kan verka höga, men vi ser dem som mindre relevanta (liksom för alla nordiska fastighetsbolag som vi bevakar eftersom de inkluderar värdeförändringar i fastigheter/derivat och uppskjuten skatt). Förändringarna för de mer relevanta nyckeltalen kassaflöde från rörelsen per aktie samt substansvärde per aktie ligger inom intervallet -2% till +3%. Vår höjda riktkurs på 248 SEK är i linje med vårt 2018p substansvärde per aktie. Köp upprepas.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:83,44 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 04:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 08:32.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Klarade kylan!

Efter att ha missat våra estimat något på grund av det kalla vädret och svagt resultat inom Consumer Brand (CB), så drar vi ner våra VPA-estimat med 4%, 2% och 1% för 2018-2020p. Tillväxten är dock fortfarande attraktiv på grund av robotteknik inom park och trädgård, expansion i Storbritannien och M&A. Med en attraktiv värdering, upprepar vi Köp och höjer riktkursen till 95 SEK (88).

Stark tillväxt kompenserar för kallt Q1-väder

Husqvarna rapporterade Q1-intäkter på 12 303 MSEK, -3,5% å/å varav -2,1% var organiskt. Kvartalet påverkades av den kalla marsmånaden och förlust av det stora Sears-kontraktet inom CB. Samtliga ”tillväxtavdelningar” rapporterade dock åtminstone oförändrad (Husqvarna-divisionen) upp till +15% organisk tillväxt (Gardena). Emellertid missade högmarginal-divisionen (Husqvarna) vårt försäljningsantagande med 5% och trots att deras marginaler var över förväntan blev det inte helt kompenserat av Gardenas stjärnresultat som överträffade både försäljning och marginalen. CB var även en besvikelse och rapporterade förlust om -63MSEK jämfört med förväntningarna om ett break-even. VD:n uppgav att CB-förlusten blir värre än föregående år för resten av året. Det innebär en förlust om minst -150 MSEK jämfört med förväntad -91MSEK. VD:n upprepade dock den cirka +5,5% växelkursjusterade tillväxten för de övriga divisionerna samt att marginalmålet på 10% fortfarande är inom räckhåll för 2018p.

Sänker VPA med -4%, -2% och -1% för 2018-2020p

Vi sänker intäkterna för 2018p med 1% främst på grund av försäljningsmissen under Q1. Vi sänker rörelseresultatet för 2018p, främst på grund av CB-utvecklingen. Vi sänker VPA-estimaten även med hänsyn till vissa högre finansiella kostnader.

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 95 SEK

Vi ser fortsatt tillväxtutveckling från robotteknik inom park och trädgård, Gardenas expansion och M&A efter Q1-resultatet. CB-problemen ser dock ut att fortsätta men bör inte få någon större inverkan på resultatet efter 2018p.

Holmen

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:502,00 SEK
Pris:464,20 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk Analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 04:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 08:32.
Holmen BHOLM B
Diagram

EFTER RAPPORT

Hög värdering ger nedgradering

Holmen är finansiellt mycket starkt med stora skogsinnehav, inklusive produktiva skogstillgångar på totalt 1 miljon hektar. Man har investerat i höjd produktionskapacitet inom kartong och man omstrukturerar inom papper. Q1-rapporten var en smula svag jämfört med estimaten och vi gör vissa mindre VPA-förändringar och höjer riktkursen. Aktien har dock utvecklats starkt den senaste tiden och vi nedgraderar till Behåll (Köp). Riktkursen höjs till 502 SEK (463).

Q1 underträffade estimaten

Holmen rapporterade ett rörelseresultat för Q1 på 583 MSEK (konsensus: 646 MSEK), en miss med 10%. Vi låg på 629 MSEK. Resultatet drevs av högre träkostnader på grund av hårt väder, vilket påverkade kvartalet med -60 MSEK. VD nämnde att kartongverksamheten inte utvecklades enligt plan (missade konsensus med cirka 30%). VD nämnde dock att den senaste avyttringen av skogsinnehav genererat 70 MSEK över bokvärdet (den totala försäljningssumman var 100 MSEK).

Möjliga planer att öka kapaciteten

Holmen har börjat planera för att addera cirka 100 000 ton SBS-kartong till den befintliga kapaciteten vid Iggesund på 550 000 ton. Ledningen signalerar att beslutet kan fattas under det kommande året. Investeringen skulle potentiellt uppgå till 1,5 miljarder SEK.

Stark balansräkning

Det teoretiska värdet på Holmens skogsinnehav är 36 miljarder SEK, nära det dubbla bokvärdet.

Riktkursen höjs till 502 SEK

Vi föredrar en summan-av-delarna-värdering av Holmen, med tanke på att skogstillgångarna och den industriella verksamheten har så olika riskprofiler. Vi anser att skogstillgångarna är en tillgång med mycket låg risk. Vi uppnår ett motiverat värde på Holmen (fullt värderat) på 557 SEK per aktie. Vi tillämpar en rabatt på cirka 10% och kommer fram till riktkursen 502 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:87,72 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-25 kl. 12:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 08:32.
Nordea BankNDA SEK
Diagram

EFTER RAPPORT

Missar återigen målet

Nordea presenterade i onsdags ännu ett svagt underliggande resultat, vilket var drivet av lägre intäkter än både analytikerna och ledningen signalerat. Vi förväntar oss att bolagets aktie kommer sjunka som en konsekvens. Aktien är emellertid lägre värderad än konkurrenterna och har en hög direktavkastning. Vi upprepar rekommendation Köp och riktkurs 95 SEK.

Underliggande resultat 6% lägre

Resultat före kreditförluster var 2,9% bättre än konsensus och detta härrörde främst från lägre kostnader och högre intäkter från nettoresultat av finansiella transaktioner (NGL). Resultat efter förluster var 6,7% bättre än förväntat, då kreditförlusterna var betydligt lägre, 52%. Totala intäkter var 0,6% bättre än konsensus, där nettoresultat av finansiella transaktioner stack ut med att överstiga konsensus med 25%, vilket delvis berodde på redovisningstekniska faktorer (IFRS 13). Räntenettot var å andra sidan 2,2% sämre, vilket var en konsekvens av högre finansieringskostnader och ökade legala avgifter. Andra faktorer som påverkade räntenettot negativt var lägre utlåningsmarginaler i Norge, till följd av högre NIBOR, liksom lägre listpris på svenska bolån i januari. Därutöver minskade marginalerna från konsumtionslån i Danmark. Inlåningsmarginalerna var emellertid bättre. Provisionsnettot var 6,7% lägre än konsensus, vilket berodde på lägre kundaktivitet och minskade kapitalförvaltningsprovisioner jämfört med förra kvartalet. Justerat för det ovanligt höga utfallet från nettoresultat av finansiella transaktioner så var intäkterna totalt 3,3% lägre än konsensus. Totala kostnader var 1,4% lägre än förväntat. Justerat för det höga utfallet från nettoresultat av finansiella transaktioner och låga utfallet från kreditförluster så var rörelseresultatet 6,3% under konsensus. Koncernen rapporterade en kärnprimärkapitalrelation på 19,8%, att jämföra med konsensus estimat på 19,6%.

Framtidsutsikter

Intäkterna under det första kvartalet var lägre än vad ledningen förväntat sig. Målet att få de totala intäkterna att växa jämfört med 2017 års utfall (med undantag för engångsposter 2018) på 9,2 MD EUR kvarstår, men tycks alltmer utmanande. VD Casper von Koskull kommenterar prognosen: ”Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare sagt. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret. Vi håller fast vid vårt kostnadsmål om cirka 4,9 MD EUR för 2018.”

Värdering

Nordeas aktie handlas för närvarande till ett P/E-tal för 2019p på 10,1x och ett P/TBV för 2019p på 1,17x. Konkurrenterna ligger på 10,9x respektive 1,39x. Nordeas förväntade direktavkastning är 8,5%-9,6% för 2018-2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:51,16 NOK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 04:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-26 kl. 08:32.
Norsk HydroNHY
Diagram

Stigande metallpriser höjer estimaten

Norsk Hydro rapporterade en stark Q1-vinst, drivet av främst Bauxite & Alumina och raffinaderi. EBITDA kom in 6% över konsensus och rörelseresultatet kom in 8% över konsensus. Tidpunkten är fortfarande oklar vad gäller en omstart av Alunorte. Vi förväntar oss att konsensusestimaten rör sig uppåt. Generellt höjer vi EBITDA för 2018 med 6%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 68 NOK (62).

Goda raffinaderivinster

Överträffandet av konsensus beror främst på Bauxite & Alumina tillsammans med Extruded solutions och Rolled Products. Primary Metal var svagare än väntat. När det gäller marknadsutsikter upprepar bolaget att man förväntar sig en efterfrågetillväxt på 4-5% och att marknaden närmar sig ett underskott efter långsam uppbyggnad av ny kapacitet i Kina. Den överraskande starka vinsten i raffinaderiverksamheten bör kunna ge positiva justeringar av konsensus. Osäkerheten kring omstart av Alunorte kan inverka negativt på estimaten för Bauxite & Alumina. Detta kan dock motverkas av prisuppgången i in alumina och aluminium så att vi totalt sett kan få se en höjning av konsensus efter rapporten.

Värdering

Vi använder en summan-av-delarna med EV/EBITDA-multiplar på 5-9x på de olika affärsenheterna, vilket ger en riktkurs på 68 NOK. Vi upprepar Köp och vi bedömer att en omstart med full produktion vid Alunorte skulle vara en positiv trigger för aktien.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 571,5 -0,9% 0,3% 0,5%
OMXS30 1 557,3 -1,1% 0,3% -1,2%
OMXH25 4 069,1 -0,2% 0,0% 3,9%
OMXC20 958,9 -1,2% -1,5% -6,4%
OSEBX 840,7 -1,4% -1,0% 3,2%
OMXBB 980,3 0,1% -0,1% 3,8%
Dow Jones 24 083,8 0,2% -2,7% -2,6%
S&P500 2 639,4 0,2% -2,6% -1,3%
Nasdaq C 7 003,7 -0,1% -4,0% 1,5%
SX5E 3 485,8 -0,7% -0,1% -0,5%
DAX 12 422,3 -1,0% -1,3% -3,8%
CAC40 5 413,3 -0,6% 0,6% 1,9%
RTS 1 137,6 -1,4% -1,5% -1,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,0 0,2% 0,7% 10,7%
Guld 1 321,7 -0,5% -2,2% 2,4%
Silver 16,6 -0,2% -2,2% -1,8%
Aluminium 2 248,0 1,2% -11,1% 0,3%
Bly 2 325,0 -1,0% -2,2% -6,8%
Koppar 6 960,5 -0,4% 0,4% -2,7%
Nickel 14 120,0 -0,9% -6,5% 15,2%
Zink 3 162,0 -2,4% -0,8% -4,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,20 -0,10 10,10
Sverige, 10 år 0,78 0,30 13,30 2,40
Norge, 10 år 1,99 8,70 14,60 42,10
Tyskland, 10 år 0,64 0,30 11,80 21,40
GB, 10 år 1,55 0,70 13,60 35,70
USA, 10 år 3,03 3,94 15,77 61,62
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,42 0,3% 0,3% 6,0%
USD / SEK 8,56 0,6% 2,0% 4,6%
GBP / SEK 11,93 0,4% -0,1% 7,7%
NOK / SEK 1,07 -0,2% -0,8% 7,3%
DKK / SEK 1,40 0,2% 0,3% 5,9%
CAD / SEK 6,65 0,2% -0,3% 1,7%
CHF / SEK 8,70 0,3% 0,3% 3,6%
JPY / SEK 0,08 0,5% 0,1% 7,8%
EUR / USD 1,22 -0,3% -1,7% 1,4%
USD / JPY 109,31 0,1% 1,9% -3,0%
EUR / GBP 0,87 -0,1% 0,5% -1,6%
AUD / USD 0,76 -0,4% -2,9% -3,3%
USD / CAD 1,29 0,4% 2,3% 2,8%
GBP / USD 1,39 -0,2% -2,1% 3,0%
USD / NOK 7,97 0,8% 2,8% -2,5%
EUR / NOK 9,70 0,4% 1,1% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones-index upp 0,2 procent till nivån 24.083. Det bredare S&P 500 steg 0,2 procent vid 2.640 medan Nasdaq kompositindex retirerade 0,1 procent till 7.004.

Sektorvis inom S&P 500 stod energibolagen för de största uppgångarna och steg 0,8 procent. Sämre gick det för fastighetsbolagen som handlades ned 0,4 procent.

Den amerikanska rapportperioden är i full gång och före öppning hade bolag som Twitter, Boeing, Ingersoll-Rand bland flera rapporterat.

Flygplanstillverkaren Boeing var ett av bolagen som levererade en överraskande stark rapport med kvartalsintäkter som överträffade förväntningarna. Utöver detta justerades vinstprognosen för helåret upp. Aktien avancerade drygt 4 procent.

Twitter sjönk nära 2 procent i onsdagshandeln efter en rapport som initialt skickade upp aktien så mycket som 13 procent i förhandeln.

Rapporten visade ett justerat kvartalsresultat som slog förhandstipsen samt en högre omsättning än väntat. Twitter räknar även med ett resultat för innevarande kvartal klart över analytikers förväntningar. Aktien sjönk däremot efter att bolaget sänkt sin prognos i en telefonkonferens.

Även Ingersoll-Rand, som bland annat konkurrerar med Atlas Copco, rapporterade före börsens öppning. Rapporten visade en vinst och en försäljning något över förväntan med en ökning på 5,9 procent som följd.

Teslas modell 3 utsätts för en ny sågning. Den är dåligt byggd vilket gör den dyr och tung, anser konsultbolaget Munro & Associates enligt Bloomberg News.

"Det finns inte mycket positivt att säga om det mekaniska. Om detta hade varit bättre hade man sopat banan med konkurrenterna, men tyvärr är så inte fallet", sade grundare av Munro & Associates Sandy Munro, som analyserat bilen in i minsta detalj. Aktien var ned 1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 slutade ned med 1,1 procent till nivån 1.557. Aktier omsattes till ett värde av hela 25,4 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Det var även fallande börser på kontinenten i Europa där Frankfurt också föll drygt 1 procent.

Atlas Copco backade runt 6 procent, en avskild utdelning tyngde men mest pressade rapporten trots ett rörelseresultat som var något bättre än väntat. Dock var marginalen inom bolagets vakuumverksamhet något lägre och det justerade rörelseresultatet något sämre än väntat.

Inom verkstaden föll även Sandvik närmare 3 procent medan SKF tappade dryg 3 procent. Volvo backade cirka 2 procent medan ABB var ned 2,5 procent.

Rapporterande banker lyckades inte blidka marknaden med sina rapporter. Nordea tappade 1,3 procent. Nordeas rörelseresultat var bättre än väntat, men enligt en kommentar från Goldman Sachs berodde detta på tradingintäkter och kreditförluster, vilket sågs som svag kvalitet.

Handelsbanken tappade mest, ned 3,6 procent. Rörelseresultatet var något sämre än väntat. Det som tyngde var högre kostnader än väntat samt ett påpekande från brittiska finansinspektionen FCA rörande frågor om penningtvätts-motarbetande. Vidare var bankens kärnprimärkapitalrelation klart lägre än väntat.

Bland de bolag som steg av OMXS30-bolagen märktes främst H&M och Ericsson. H&M klättrade hela 3,6 procent medan telekombolaget fick stöd av uppgifter om att det amerikanska justitiedepartementet sägs granska den kinesiska konkurrenten Huawei. Ericsson-aktien var upp 1,6 procent.

Vidare på rapportfronten var det positivt kring byggbolaget NCC, vars aktie steg med nästan 9 procent. En stark orderingång och att byggmarginalen var högre än väntat tolkades positivt.

Åt motsatt håll gick bostadsbyggaren Bonava. Aktien tappade nästan 7 procent på en svagare rapport än väntat och på att lägenhetsförsäljningen i Sverige går trögt.

Nedåt var det även för speloperatörerna Betsson och Kindred. Dessa tyngdes möjligen fortsatt av tisdagens norska förslag om en stramare spellagstiftning. Hyfsade rapporter som i stort var som väntat räckte inte riktigt till. Kindred och Betsson tappade båda runt 2 procent.

Holmen sjönk mer än 3 procent efter sin rapport där bolaget stod för ett sämre resultat än väntat. Trelleborg klarade sig något bättre efter en rapport som var ungefär som väntat. Aktien tappade knappt 1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Martin Hallström, Marknadsstrateg

Lucara Diamond har utvinnit diamant på 327 karat

26 april 2018 kl. 15:08 av Martin Hallström, Marknadsstrateg

Lucara Diamond har utvunnit en diamant med klassificeringen "top white" på 327 karat i den helägda Karowe-gruvan i Botswana. Vår samarbetspartner Kepler Cheuvreux argumenterar att diamanten skulle kunna värderas i intervallet 10-20 miljoner USD.

Den 12 april meddelade Lucaras Diamond utvinningen av en 472 karat stor diamant med klassificeringen "top light brown", vilket var den tredje största diamanten som utvunnits från dess Karowe-gruva. Denna diamant kan vara värd omkring 5 miljoner USD.

Lucara Diamond har nu utvunnit 8 diamanter större än 100 karat sedan årets början.

Lucara Diamond planerar en specialförsäljning i juni 2018, vilken kommer att innehålla ovan diamanter tillsammans med andra diamanter som utvunnits under året.

Slutsats: Lucara Diamond är nu tydligt tillbaka och utvinner i områden där det finns stora och värdefulla diamanter.

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie

Makro idag

Period Estimat Föregående
NO 08:00 Arbetslöshet AKU Feb 4.0 % 4.0 %
DE 08:00 GfK konsumentförtroende May 10.8 10.9
SE 09:00 Ekonomisk tendensundersökning/Konsumentförtroende/Tillverkningsförtroende(sj) Apr 107.5 / 101.7 / 113.3 108.4 / 101.5 / 114.5
SE 09:30 Riksbank håller möte om styrränta, press konf. kl 11:00 -0.50 %
SE 09:30 PPI (m/m)/(å/å) Mar -0.5 % / 2.8 %
SE 09:30 Handelsbalans Mar -2.5b -3.4b
EU 13:45 ECB Omfinansieringsränta/Marginalutlåning/insättning facilitetsutlåning 0.00 % / 0.25 % / -0.40 % 0.00 % / 0.25 % / -0.40 %
US 14:30 Nyanmälda arbetslösa w/e 232k / 1863k
US 14:30 Advance Goods Handelsbalans Mar -$74.8b -$75.9b
US 14:30 Varuhandel/Grossistvarulager (m/m) Mar/ Mar P 1.1 % / 0.4 % 3.0 % / 1.0 %
US 14:30 Hållbara konsumtionsvaror beställningar/utan Transport Mar P 3.0 % / 1.0 %
US 14:30 Beställningar kapitalvaror/Frakt utan försvar utan flyg Mar P 1.4 % / 1.4 %
US 17:00 Kansas City Fed Tillverkningsaktivitet Apr 17

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
AF SE0005999836 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 5
Kone FI0009013403 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 7
Wihlborgs SE0001413600 3, 5
Husqvarna SE0001662230 3
Holmen SE0000109290 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank SE0000427361 7
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.