Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 27 april 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-04-27 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-04-27 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,9% OMXS30 -1,1% DJI 0,2% NASDAQ -0,1%
571,5 1 557,3 24 083,8 7 003,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kinnevik Behåll (Köp) 334 (285) SEK
SCA Behåll 101 (88) SEK
Wihlborgs Köp 248 (218) SEK

Danske bank

Rek: Köp (KÖP)
Riktkurs:253,00 DKK
Pris:219,50 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-26 kl. 06:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 15:48.
Danske BankDANSKE
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Underliggande resultat före skatt 0,6% under konsensus

Intäkterna var lägre än konsensus förväntningar, förklarat av svagare tradingnetto och något svagare provisionsnetto. Justerat för det lägre tradingnettot samt bättre kreditförluster, var det underliggande resultatet bara något sämre än väntat. Vi upprepar Köp och riktkursen 253 DKK.

Tradingnettot tynger intäkterna

Resultatet före skatt i Q1 kom in 0,4% över konsensus, med positiva bidrag från fortsatta kreditförluståtervinningar. Intäkterna i kvartalet var svaga, 3,8% under konsensus, främst förklarat av lägre tradingnetto, som var 18% under konsensus. Räntenettot var i linje med konsensus förväntningar. Provisionsnetto var 2,2% lägre än väntat. Kostnaderna var 1,0% under konsensus i kvartalet. Justerat för det svagare tradingnettot samt bättre kreditförluster än väntat, var resultat före skatt 0,6% under konsensus. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,4% mot konsensus 16,5%.

Utsikter

Ledningen upprepar utsikterna att årets nettoresultat ska uppgå till 18-20 miljarder DKK. Senaste konsensusprognos är 19 miljarder DKK.

Värdering

Vi förväntar oss en total avkastning (inklusive återköp av aktier) på 9,6%-11,0% för perioden 2018-2020p. Vår värdering är baserad på en summan-av-delarna-modell för 2019p. Vi upprepar Köp och riktkursen 253 DKK.

Stora Enso

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:16,50 EUR
Pris:16,44 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2017-04-27 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 15:15.
Stora Enso RSTERV
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Q1, första intrycket

Stora Enso rapporterade idag hela resultatet för Q1. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 369 MEUR och omsättningen till 2 579 MEUR. Båda dessa siffror meddelades redan den 13 april då bolaget gjorde en omvänd vinstvarning och hade inte ändrats till idag. Rörelseresultatet låg cirka 15% över det bolagssponsrade konsensus från Vara Research vid tidpunkten för den omvända vinstvarningen, då Stora Enso även meddelade operationell EBIT för affärsområdena och gav en reviderad guidning för Q2.

Värdering

Bolagets omvandling har lett till att avkastningen på eget kapital har ökat från de senaste årens 6% till 13% för närvarande. Detta medför att P/B-talet har gått upp till 1,77x för 2019p. Vår målmultipel på medellång sikt är 1,85x, vilket ger oss en riktkurs på 16,50 EUR. Vi bedömer att uppsidan är begränsad i nuläget och upprepar Behåll.

Norway Royal Salmon

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:180,00 NOK
Pris:200,50 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 05:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 14:39.
Norway Royal Salmon ASANRS
Diagram

UPPDATERING

Uppsida på lång sikt, men närmar sig tillfällig topp

Vi menar fortfarande att Norway Royal Salmon (NRS) är den bästa laxodlaren att äga på lång sikt. Bolaget har starka och stabila tillväxtmöjligheter samt låg kostnadsnivå. Vi ser dock att laxmarknaden närmar sig en tillfällig topp och sänker därför NRS till Behåll (Köp), medan vi höjer riktkursen till 180 NOK (152 NOK).

Starkt på lång sikt

NRS har mer än 80% av sina volymer i norra Norge, som har stabil biologi och därmed starka tillväxtmöjligheter, givet trafikljussystemet. Vi tycker att NRS är den mest attraktiva laxodlaren, mot bakgrund av gynnsam tillväxt under gällande regleringar (potentiellt cirka 4% grön tillväxt varje år). Vi menar också att den låga kostnadsbasen är attraktiv och att kostnaden/kg kan komma ner till 33 NOK/kg till 2019p, vilket är nära branschledande nivåer.

Försiktig kortsiktig syn

Vi bedömer att laxmarknaden närmar sig en tillfällig topp. Detta beror på höga detaljhandelspriser, som vi menar är efterfrågeförstörande, i kombination med ett kommande relativt högt utbud under perioden maj-juli. Därmed nedgraderar vi NRS till Behåll. På lång sikt är det dock fortfarande en bra aktie.

Q1 i linje med konsensus

Våra förväntningar på resultatet för Q1 ligger 1% under konsensus. Vi har dock sänkt vårt estimat för slaktvolymerna i kvartalet, till följd av de låga havstemperaturerna i norra Norge. Det innebär att bolaget troligen kommer att nå över om de når volymen som de guidat för.

Värdering

Vår värdering baseras på en kombination av diskonterat kassaflöde, summan-av-delarna, diskonterad utdelning samt framåtblickande EV/EBIT och P/E. Vi ser mot 2019 och har en riktkurs på 180 NOK, med vårt långsiktiga estimat för rörelseresultat/kg på 17 NOK. Det är högt historiskt sett, men vi bedömer att marknaden är strukturellt stark, vilket kan leda till jämnare och högre rörelsemarginaler, givet nuvarande regelverk i Norge och Chile. Med tanke på bolagets enastående tillväxt menar vi fortfarande att det har potential till en högre värdering. För närvarande sänker vi till Behåll (Köp), men höjer riktkursen till 180 NOK (152 NOK).

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 SEK
Pris:216,00 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef svensk analys, Chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux
Essity BESSITY B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1, första intrycket

Essity rapporterade ett justerat EBITA för Q1 på 3 119 MSEK, 1,9% under konsensus. Den organiska försäljningen på 3,4% överträffade tydligt konsensussiffran på 1,9%. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 SEK.

Högre råmaterialkostnader

Att resultatet skulle påverkas av högre råmaterialkostnader hade tydligt uttryckts av företagsledningen i ett tidigare läge. Råmaterialkostnaderna ökade med 755 MSEK i kvartalet. Vissa genomföra prishöjningar motverkade detta i viss mån. Ett viktigare inslag är att företagsledningen kommenterat att det genomförts prishöjningar i Mjukpapper Europa, vilka ännu inte påverkat vinsten.

Valuation

Eftersom Essity har en ganska stabil efterfrågetillväxt anser vi att en DCF-värdering är motiverad. Efterfrågan på bolagets produkter drivs av inkomsttillväxt på tillväxtmarknader och demografi. Vi använder en WACC på 6,7%, en långsiktig tillväxttakt på 2%, och en långsiktig EBIT-marginal på 16,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 SEK.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:117,90 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-27 kl. 05:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 11:25.
GrängesGRNG
Diagram

EFTER RAPPORT

Inleder året starkt

Q1-rapporten bekräftade vår positiva bild och vi höjer estimaten med i snitt 10-15% över 2019-20p och något mer för 2018. Rörelseresultatet på 282 MSEK överträffade vårt estimat på 235 MSEK (inget konsensus tillgängligt). Gränges förväntar sig begränsad påverkan från den senaste tidens oro på aluminiummarknaden. Den stora USA-produktionen verkar närmast göra bolaget till en nettovinnare på oron kring aluminium. Våra höjda estimat och de goda tillväxtutsikterna innebär att den kraftiga rabatten gentemot konkurrenterna består. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 130 SEK (110).

Ljus framtidsbedömning

Framtidsbedömningen indikerade att efterfrågan blir fortsatt stark. Den globala bilproduktionen (50% av försäljningen) förväntas växa med 5% å/å i Q2. I USA förväntas bolaget gynnas av kinesiska tariffer och ökad efterfrågan. I Q1 uppgick rörelseresultatet till 282 MSEK och överträffade vårt estimat på 235 MSEK. Avvikelsen förklaras i huvudsak av en starkare EBIT-marginal, vilken uppgick till 9,2% (förväntat: 8,1%). Kassaflödet från rörelsen uppnådde 294 MSEK (Q1 2017: 120 MSEK).

Begränsad påverkan från Rusal

Gränges kan föra vidare det högre priset på aluminium till kunderna. Vad gäller USA-sanktionerna för den ryska producenten Rusal (som är en leverantör till Gränges) så verkar Gränges ha kontroll på läget och hittar alternativa leverantörer.

Attraktiv värdering

Aktien handlas med en påtaglig rabatt gentemot konkurrenterna (cirka 30%). Förmodligen förklaras detta av den omvandling bolaget genomgår. Vi bedömer dock att vinstutvecklingen kommer att gradvis minska denna rabatt. Ägarstruktur och marknadsposition ökar också möjligheterna till företagsaffärer. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 130 SEK (110).

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:117,00 SEK
Pris:102,80 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-27 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 11:25.
Recipharm BRECI B
Diagram

EFTER RAPPORT

Tillbaka till tillväxt

Efter ett tråkigt 2017 har nu Recipharm rapporterat ett mycket starkt första kvartal, både vad gäller försäljningstillväxt (+14%, varav 9% organiskt) och EBITDA-marginal (+16,5%). Denna utveckling förklaras främst av ett nytt kontrakt i Spanien (segmentet Solids) och ett fortsatt bra kvartal för segmentet Development & Technology. Vi tror att den starka underliggande trenden fortsätter under resten av året. Vi upprepar Köp och riktkursen 117 SEK.

En mycket bra början

Recipharms Q1-rapport var mycket stark med en försäljningstillväxt på 14%, varav 9% kommer från organisk tillväxt. Ökningen beror huvudsakligen på ett nytt produktionsavtal med Roche i Spanien inom segmentet Solids and Others (+26%). Medan Development & Technology rapporterade ytterligare ett starkt kvartal (+13%, varav +8% organiskt) var segmentet Sterile Liquids en liten besvikelse (+3% organiskt), trots att bolaget börjat leverera både från den utökade frystorkningsanläggningen i Tyskland och den utökade blow-fill-seal-anläggningen i Frankrike. För EBITDA var återhämtningen än mer imponerande. EBITDA uppgick till 250 MSEK, en ökning med 57%, vilket innebär en marginal på 17%, att jämföra med 12% å/å. Denna utveckling förklaras främst av en stark försäljningsökning, vilket ger en viktig operationell hävstångseffekt. Kostnaden för råvaror och förbrukningsvaror i relation till försäljningen minskade med 4 procentenheter och förklarar den största delen av lönsamhetsförbättringen. Dessutom har Recipharm haft lägre kostnader för vissa projekt (som serialiseringen) samt en positiv effekt från ett nytt produktionsavtal i Spanien.

Förtroende för framtiden

Det starka resultatet är uppmuntrande för resten av året och bolagets långsiktiga mål, men huvudfrågan är hur uthållig denna förbättring kommer att vara i kommande kvartal. Även om vi har förtroende för bolagets framtidsutsikter, tack vare en mycket stark underliggande trend, förväntar vi oss inte att tillväxten kommer att vara lika stark under de kommande kvartalen. Vi kommer dock höja våra estimat för att ta hänsyn till den starka inledningen och räknar med starkare försäljningsutveckling för året (cirka +5%, mot +1% tidigare). Vad gäller EBITDA avvaktar vi telefonkonferensen för att kunan bedöma om produktivitetsvinsterna är hållbara, särskilt den stora nedgången för råvarukostnader. Vi värderar Recipharm med en kassaflödesmodell (WACC 7,2%, långsiktig tillväxt 2%). Vi upprepar Köp och riktkursen 117 SEK.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:320,00 SEK
Pris:309,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 06:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 10:59.
BolidenBOL
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra Q1 och stabilt kassaflöde

Q1 fick stöd av stark produktion vid gruvorna och en positiv effekt från koncernjusteringar. Aitiks nya krosstation ökar i enlighet med plan. Q1 var bra och vi förväntar oss att marknaden justerar upp estimaten med 3-5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 320 SEK.

Rörelseresultatet var 9,5% över konsensus

Rörelseresultatet i Q1 (exklusive PIR) var 2 724 MSEK, 9,5% över konsensus och i nivå med vårt estimat på 2 780 MSEK. Höga grader i koppargruvan i Aitik motverkade lägre halter processade. Koncernjusteringar gav ett positivt värde på 154 MSEK, att jämföra med marknadsförväntningarna på 30 MSEK. Detta är en volatil siffra som styrs av metallprisfluktuationer och leveranser under kvartalet. Justerat för detta så var resultatet 2-3% högre än konsensus. Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 1 431 MSEK i kvartalet.

Aitikkrossen utvecklas enligt plan

Aitiks nya krosstation framskrider i enlighet med plan och kommer i linje under Q2. Detta är bra och kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna och höja driftssäkerheten vid gruvan.

Fin tillgångsbas och långsiktig potential

Vår riktkurs på 320 SEK (exklusive 14 SEK i kommande utdelning) baseras på summan-av-delarna och EV/EBITDA på 6x för 2018p. För 2018 ser vi en potential för ytterligare extrautdelning på cirka 15 SEK per aktie, vid sidan av estimatet på 9,50 SEK i ordinarie utdelning. Vi upprepar Köp och riktkursen 320 SEK.

ICA Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:345,00 SEK
Pris:305,20 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 06:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 09:47.
ICA GruppenICA
Diagram

EFTER RAPPORT

Svag Q1-rapport

ICA rapporterade ett justerat rörelseresultat som var 5% under konsensus förväntningar. Butiksförsäljningen i ICA Sverige växte med 5,2% (4,7% i jämförbara enheter) vilket var i linje med marknadens tillväxt. Det viktiga justerade rörelseresultatet för ICA Sverige var 8% under förväntningarna, medan motsvarande siffra för Rimi Baltic var 17% över. Guidningen är oförändrad och i linje med ICA:s långsiktiga mål att växa snabbare än marknaden med en marginal på 4,5%. Sammantaget ser rapporten svagare ut än förväntat vid första anblicken.

ICA Sverige klart under förväntningarna

ICA Sveriges försäljning växte med stadiga 5,2% (4,7% i jämförbara enheter) i Q1, vilket förväntas vara i linje med marknaden. Den justerade rörelsemarginalen minskade 40 punkter å/å till 3,9% på grund av lägre bruttomarginal från kampanjer, högre logistikkostnader och kostnader relaterade till digitalisering och utvecklingsprojekt samt något lägre resultat på non-food. Detta var 40 punkter under konsensus förväntningar. Rörelseresultatet, justerat var 8% under konsensus för ICA Sverige. Dessutom växte e-handeln med 52% i kvartalet (208 handlare erbjuder online-försäljning idag mot cirka 200 i Q1 2017).

Rimi och Apotek Hjärtat

Rimi Baltic redovisade en försäljning som var i linje med våra estimat, en ökning med 7,6% i lokala valutor (negativt effekt från butiksomvandlingar i Estland, positivt effekt från den tidiga påsken). Rörelseresultatet, justerat, låg 17% över konsensus och ökade 26% å/å (19% i lokala valutor), trots motvind från integrationskostnader från IKI-förvärvet (som förvånande nog stoppades av konkurrensmyndigheten i Litauen vilket meddelats den 18 april). Det starka resultatet förklaras av pris/mix och nedläggning av butiker som gått med förlust. Apotek Hjärtat rapporterade en försäljningsökning på 8%, vilket var 4% över förväntningarna. Försäljningen påverkades positivt av ökad försäljning av dyrare läkemedel bland annat för behandling av Hepatit C (exklusive denna effekt ökade försäljningen med 3%). Rörelseresultatet var i linje med förväntningar med en marginal på 2,7%.

Köp och riktkurs 345 SEK upprepas

Vår riktkurs på 345 SEK är baserad på en likaviktad blandning av multipelvärdering med P/E 17x och summan-av-delarna-värdering, baserat på 12 månaders framåtblickande estimat. Vår summan-av-delarna-värdering ger ett värde om 364 SEK per aktie, där vi använder marknadsvärde för fastighetsportföljen.

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:115,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanaytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 05:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 09:47.
BultenBULTEN
Diagram

EFTER RAPPORT

Bra, trots störningar

Q1-rapprten var godkänd, trots viss motvind från råmaterialpriser (främst stål) och vissa produktionsfrågor. Framtidsbedömningen är positiv och bolaget ser fortsatt goda möjligheter till tillväxt med fullservicekonceptet. Vi höjer estimaten något och upprepar Köp. Riktkursen nedjusteras något till 135 SEK (140).

Q1-siffror

Orderutsikterna förbättrades med 8% till 779 MSEK å/å. Försäljningen ökade med 3% å/å till 853 MSEK. Rörelseresultatet kom in på 67 MSEK (KECH: 62 MSEK), trots högre råmaterialpriser och vissa produktionsfrågor. Kassaflödet uppgick till 26 MSEK (ned 2 MSEK).

FSP fortsätter att stötta

Orderboken på FSP-kontrakt, vilken motsvarar mer än 20% av försäljningen, öppnar möjligheter till en ökning av försäljning och vinst. Möjligheten att vinna ytterligare affärer ser också bra ut, eftersom FSP-kontrakt fortfarande står för en begränsad del av marknaden. Den kostnadseffektiva USA-plattformen (tillsammans med partnern Ramco) kan dessutom addera cirka 10% till försäljningen vid 2020p.

Elfordon ökar efterfrågan

Bulten förväntar sig ett ökat användande av fästelement i elfordon. Man pekar på Jaguar I-Pace där användandet av fästelement ökat med cirka 40%. Batterivikten i ett elfordon innebär att mer aluminium används, vilket ökar behovet av fästelement.

Attraktiv värdering

Bulten har genomfört kostnadsminskningar och investerat i kapacitet, vilket bör kunna minska kostnaderna med 15-20 MSEK under 2018p. Aktien handlas till EV/EBIT på 8-10x, vilket vi anser är attraktivt med tanke på de stora möjligheterna framöver. Vi upprepar Köp.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,80 SEK
Pris:10,76 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 05:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 08:53.
Klövern BKLOV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Trots kursuppgång, fortfarande väldigt billig

Underliggande vinst kom in 4% bättre än vi estimerat och fastighetsomvärderingar var överraskande positiva. Vi behåller vår Köprekommendation och höjer riktkursen till 12,80 SEK (12,50) för att reflektera en något bättre hyresmarknad även utanför de tre största städerna i Sverige.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärde (Kista står för drygt 25%). Resten av portföljen är utspridd bland större städer runt om i Sverige. Vi beräknar att kontor står för 60% av det totala fastighetsvärdet, logistik och samhällstjänstfastigheter står för 15% vardera och detaljhandeln för resterande 10%. Klöverns VD, Rutger Arnhult, är också den största aktieägaren med 15% av aktiekapitalet, samma nivå som Corem.

Köp upprepas

Från ett längre perspektiv ser vi att hyresmarknaden också ökar utanför de tre största städerna i Sverige. Vi höjer därmed vår riktkurs något. Vår nya riktkurs på 12,80 SEK representerar en rabatt på substansen för 2018p på 20%. Vi ser det som rättvist att sätta en rabatt på 10% på grund av en ganska bred portfölj och en hög exponering mot Kista (drygt 25% av bokfört värde) där vi ser omkring 20% tomma lokaler. Vi lägger också in en rabatt på 10% för den höga hävstången om vi också väger in preferensaktien. Vi upprepar Köp och höjer vår riktkurs till 12,80 SEK (12,50).

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:73,00 SEK
Pris:60,30 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 05:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 08:53.
KungsledenKLED
Diagram

EFTER RAPPORT

Äntligen växande förvaltningsresultat

Kungsleden har de senaste åren blivit mer fokuserat på tillväxt. Ändå var underliggande vinsten 2017 i stort sett oförändrad jämfört mot 2016 trots positiva effekter från ett lägre finansnetto. Q1 var första gången på fem kvartal som bolaget visade tillväxt i förvaltningsresultatet. Värdeökningar på fastigheter överraskade positivt i kvartalet, liksom tillväxten på 3,7% i jämförbara enheter som visar att hyresmarknaden är stark även utanför Stockholm. Baserat på detta höjer vi vår riktkurs från 68 SEK till 73 SEK och upprepar vår Köprekommendation.

Hög exponering mot storstäderna och fokus på kontor

Stockholm står för 47% av Kungsledens fastighetsbestånd, Göteborg 12% och Malmö 9%. Dessa tre städer representerar tillsammans med Västerås nästan 85% av det totala värdet. Kontor står för 74% av det totala värdet, logistik 15% och detaljhandel 7%.

Det ”nya” Kungsleden

Kungsleden idag skiljer sig ganska mycket från hur bolaget såg ut för två år sedan, då kontor svarade för 55% av det totala värdet och Stockholm, Göteborg och Malmö för endast 43% (mot 68% nu). Samtidigt har finansieringskostnaderna och belåningsgraden minskat vilket gör Kungsleden till ett "nytt" bolag. Vinsttillväxten har varit dålig eftersom koncernen har sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande.

Q1: Något svagare men mildrat av hyresökningar

Förvaltningsresultatet var 4% svagare än vårt estimat. Värdeökningen på fastigheter uppgick till 581 MSEK (+1,9% av fastighetsvärdet) jämfört med vår prognos på 75 MSEK. Nästan hälften av omvärderingseffekten berodde på hyresökningar vilket visar att hyresmarknaden i Sverige är stark även utanför de tre storstäderna. Till exempel har en stad som Västerås generella hyresökningar. Vi har sänkt driftnettomarginalen något på grund av årets svaga början, men det mildras av hyresökningar som gör nettoeffekten på förvaltningsresultatet neutral. Substansvärdet per aktie höjs med 3,5% på grund av förväntade fastighetsökningar.

Köp upprepas och riktkursen höjs

Med mycket bättre vinstmomentum än tidigare till följd av den förbättrade hyresmarknaden utanför Stockholm höjer vi riktkursen med 7%. Vår nya riktkurs på 73 SEK (68 SEK) innebär en rabatt till substansvärdet 2018p på 10%, vilket vi menar är rättvist på grund av den fortfarande ganska spridda portföljen och exponeringen mot Kista (14% av bokfört värde), där det finns vakansgrader på cirka 20%. Vi upprepar Köp.

Kinnevik

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:334,00 SEK
Pris:315,40 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 05:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 08:23.
Kinnevik BKINV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Dags för en andhämtningspaus

Kinnevik rapporterade en substanstillväxt på 3% under kvartalet. Detta berodde främst på en bra utveckling i huvudinnehaven Zalando och Millicom. Aktien har gått starkt i år och vi anser att det är dags för en andhämtningspaus. Vi nedgraderar till Behåll (Köp). Riktkursen höjs till 334 SEK (285).

Substansen upp 3%

Kinneviks substansvärde ökade med 3% under kvartalet. Detta berodde främst på en bra utveckling i huvudinnehaven Zalando och Millicom. Det största onoterade innehavet, Global Fashion Group, steg 1% trots ökad rabatt gentemot konkurrenternas multiplar (48%). GFG uppnådde en bruttoförsäljningstillväxt på 24% i Q4 och en bruttomarginal på 38%. Vi ser en uppsida på 31% från det rapporterade värdet i GFG.

Investeringar i Budbee och Livongo

Kinnevik investerade 80 MSEK för 20% av det svenska bolaget Budbee i april. Budbee är ett logistikbolag med fokus på e-handel. Bland bolagets kunder finns e-handelsmärken som Lyko, Apotea och Sportamore. Investeringen är i linje med Kinneviks fokus på e-handelsbolag i Norden. I april ökade man också investeringen i det amerikanska bolaget Livongo (digital hälsovård).

Starka finanser öppnar för investeringar

Nettoskulden låg oförändrad i Q1 2018 på 1 miljard SEK. En debt/equity på 1% är mycket lågt och väl under målgränsen på 10%. Detta möjliggör nya förvärv.

Minskad substansrabatt

Aktien har gått starkt hittills i år, så vi anser att det är dags för en andhämtningspaus. Det finns i dagsläget bättre möjligheter bland holdingbolagen. Vi nedgraderar till Behåll (Köp). Riktkursen höjs till 334 SEK (285).

SCA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:101,00 SEK
Pris:96,30 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef svensk analys, chefsanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-04-27 kl. 05:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-04-27 kl. 08:23.
SCA BSCA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Starka siffror

SCA är Europas största privata skogsägare, och äger totalt 2,6m hektar privatskog. De producerar trä för byggmaterial, massa, tryck och förpackningspapper. De håller för närvarande på med en expansion av sin tillverkningskapacitet av massa i Sverige med en beräknad start i mitten av 2018. Gruppen rapporterade ett EBITDA för Q1 som slog konsensus med 5%. Vi höjer våra estimat och vår riktkurs men står fast vid vår rekommendation Behåll. Riktkursen höjs till 101 SEK (88).

Q1 överträffar konsensus

SCA rapporterade ett EBITDA för Q1 på 1 175 MSEK jämfört med konsensus på 1 123 MSEK, drivet av en stark efterfrågan samt prisökningar. De gav inga indikationer för helåret, men ledningen betonar att Q2 kommer att påverkas negativt, med 260 MSEK i planerade underhållsstopp, där 220 MSEK är kopplat till starten av massaexpansionen i mitten av juni.

Riktkursen höjt till 101 SEK, Behåll upprepas

Vi är medvetna om att investerare sällan får ut det fulla värdet för alla tillgångar. Vi baserar vår riktkurs på vår SOP-värdering, men använder nu en rabatt på 10% för att nå vår riktkurs på 101 SEK. Den här värderingsmetoden är i linje med våra senaste ändringar i tillvägagångssätt för värdering gällande branschkollegan Holmen. Dock, givet aktiens starka uppgång behåller vi rekommendationen Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 571,5 -0,9% 0,3% 0,5%
OMXS30 1 557,3 -1,1% 0,3% -1,2%
OMXH25 4 069,1 -0,2% 0,0% 3,9%
OMXC20 958,9 -1,2% -1,5% -6,4%
OSEBX 840,7 -1,4% -1,0% 3,2%
OMXBB 980,3 0,1% -0,1% 3,8%
Dow Jones 24 083,8 0,2% -2,7% -2,6%
S&P500 2 639,4 0,2% -2,6% -1,3%
Nasdaq C 7 003,7 -0,1% -4,0% 1,5%
SX5E 3 485,8 -0,7% -0,1% -0,5%
DAX 12 422,3 -1,0% -1,3% -3,8%
CAC40 5 413,3 -0,6% 0,6% 1,9%
RTS 1 137,6 -1,4% -1,5% -1,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,0 0,2% 0,7% 10,7%
Guld 1 321,7 -0,5% -2,2% 2,4%
Silver 16,6 -0,2% -2,2% -1,8%
Aluminium 2 248,0 1,2% -11,1% 0,3%
Bly 2 325,0 -1,0% -2,2% -6,8%
Koppar 6 960,5 -0,4% 0,4% -2,7%
Nickel 14 120,0 -0,9% -6,5% 15,2%
Zink 3 162,0 -2,4% -0,8% -4,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,20 -0,10 10,10
Sverige, 10 år 0,78 0,30 13,30 2,40
Norge, 10 år 1,99 8,70 14,60 42,10
Tyskland, 10 år 0,64 0,30 11,80 21,40
GB, 10 år 1,55 0,70 13,60 35,70
USA, 10 år 3,03 3,94 15,77 61,62
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,42 0,3% 0,3% 6,0%
USD / SEK 8,56 0,6% 2,0% 4,6%
GBP / SEK 11,93 0,4% -0,1% 7,7%
NOK / SEK 1,07 -0,2% -0,8% 7,3%
DKK / SEK 1,40 0,2% 0,3% 5,9%
CAD / SEK 6,65 0,2% -0,3% 1,7%
CHF / SEK 8,70 0,3% 0,3% 3,6%
JPY / SEK 0,08 0,5% 0,1% 7,8%
EUR / USD 1,22 -0,3% -1,7% 1,4%
USD / JPY 109,31 0,1% 1,9% -3,0%
EUR / GBP 0,87 -0,1% 0,5% -1,6%
AUD / USD 0,76 -0,4% -2,9% -3,3%
USD / CAD 1,29 0,4% 2,3% 2,8%
GBP / USD 1,39 -0,2% -2,1% 3,0%
USD / NOK 7,97 0,8% 2,8% -2,5%
EUR / NOK 9,70 0,4% 1,1% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Efter stängning på torsdagskvällen var Dow Jones-index upp 1 procent till nivån 24.323. Det bredare S&P 500 steg 1 procent till 2.667 medan Nasdaq kompositindex avancerade 1,6 procent till 7.119.

Sektorvis inom S&P 500 stod IT-bolagen för de största uppgångarna och steg 2,3 procent. Sämre gick det för telekommunikation som handlades ned 3,3 procent.

Facebook släppte sin rapport efter börsens stängning på onsdagskvällen. Bolaget gjorde en kvartalsvinst per aktie på 1:69 dollar, vilket var klart över analytikernas förväntningar om 1:35 dollar. Försäljningen på nästan 12 miljarder dollar överträffade förväntade 11,4 miljarder. Aktien steg drygt 9 procent.

Även fordonstillverkaren Ford hade rapportsläpp efter börsens stängning på onsdagskvällen. Bolagets siffror överraskade positivt vilket fick aktien att stiga 2,9 procent.

Fords konkurrent General motors sjönk 0,4 procent efter att ha rapporterat sjunkande vinst. I kvartalsrapporten framgick att resultat före skatt spås påverkas med 0,9 miljarder dollar av omstrukturering av Koreaverksamheten, där fabriken i Gunsan ska stänga i maj.

Rörelseresultatet tyngdes vidare av planerade produktionsstopp inför lanseringar av nästa generations Chevrolet Silverado och GMC Sierra (pickup-modeller) senare i år, enligt bolaget.

Den amerikanska telejätten AT&T redovisade en försäljning på 38 miljarder dollar vilket var lägre än väntade 39,4 miljarder dollar. Vidare, var även det justerade resultatet något under förväntan vilket fick aktien att sjunka 6 procent.

Nedåt gick det även för nätauktionsjätten Ebay efter en rapport som var till en besvikelse. Dels redovisades ett nettoresultat som sjönk till 407 miljoner dollar från 1,04 miljarder dollar samma period föregående år. Vidare presenterade bolaget lägre prognoser för andra kvartalets vinst än väntat. Aktien handlades ned 5,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

SKF redovisade ett rörelseresultat som var 7 procent bättre än väntat. Affärsområdena Industri och Fordon visade bättre resultat än väntat. "Industriverksamheten som hade en rapporterad rörelsemarginal på 15 procent växte med 8,5 procent och här var tillväxten särskilt stark i Europa och Asien. Vi växte inom samtliga industrier och kunde konstatera en särskild ökning för industriella drivsystem och järnvägsapplikationer", säger vd Alrik Danielson i rapporten.

Utsikterna sägs vara goda och efterfrågan på kullagerbolagets produkter och tjänster under det andra kvartalet 2018 kommer att vara högre för koncernen jämfört med samma kvartal 2017 spår bolaget i rapporten.

SCA redovisade ett bättre resultat än väntat med 6 procent sett till rörelseresultatet. "Marknadsutvecklingen under det första kvartalet har varit positiv för alla SCA:s produktområden, med en god efterfrågan och fortsatta prisökningar. /…/ De största bidragen till resultatförbättringen kom från kraftliner och massa", kommenterar vd Ulf Larsson i rapporten.

Nokia lyckades inte med att nå förväntningarna i sin rapport. Rörelseresultatet inom affärsområdet Networks var klart sämre än väntat. Däremot väntar sig bolaget att kunna nå sina prognoser för 2018 även om första halvåret blir svagt.

Bolaget uppger att de ser en ökad acceleration inom 5G och där ett starkt flöde väntas i slutet av året.

Saab, kom med rapport som inte lyckades nå upp till de estimat som marknaden räknat med. Rörelseresultatet var 15 procent lägre än väntat. Omsättningen var oförändrad jämfört med samma period ifjol och orderingången var 12 procent lägre än analytikernas förväntningar men bolaget upprepar alltjämt prognoserna om en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Gränges, som levererar valsade aluminiumprodukter till framför allt fordonsindustrin, redovisade ett högre rörelseresultat, exklusive engångsposter, under första kvartalet ökade med 18 procent. Bolaget räknar med en oförändrad försäljningsvolym i det andra kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
D. Carnegie & Co Köp 136,51 SEK na na
Boliden Köp 320 SEK 7,60 na
Recipharm Köp 117 SEK na na
Corem Property Group Köp 10,30 SEK na na
Electrolux Minska 265 SEK 2,47 2,19
Essity Köp 280 SEK 2,47 na
JM Behåll 205 SEK na na
Bilia Behåll 83 SEK 1,46 na
Oscar Properties Köp 43 SEK na na
Stora Enso Behåll 16,50 EUR na 0,29
Autoliv Minska 30 USD na na
Aker Solutions Behåll 45 NOK 0,32 0,38
Stockmann Minska 3,60 EUR na na
Valmet Behåll 18,50 EUR 0,12 0,16

Makro idag

Period Estimat Föregående
EU Apr 27 Informelt Eurogruppå/Ecofin-möte I Sofia
CN 03:30 Industrivinster (å/å) Mar 10.8 %
SE 08:00 Riksbankens Skingsley: E-krona, Pengar and tillit bland främlingar
DE 08:00 Importprisindex (m/m)/(å/å) Mar 0.1 % / 0.0 % -0.6 % / -0.6 %
SE 09:30 Tjänstemannalön (å/å) Jan/Feb 2.5 %
SE 09:30 Hushållens skuldstättning (å/å) Mar 6.9 % 7.0 %
SE 09:30 Detaljhandelsförsäljning (m/m)/(adj å/å) Mar 0.5 % / 2.0 % 0.0 % / 0.7 %
DE 09:55 Arbetslöshet förändringar (000's)/Nyanmälda arbetslösa (sj) Apr -15k / 5.3 % -19k / 5.3 %
NO 10:00 Arbetslöshet Apr 2.4 % 2.5 %
EU 11:00 Konsument/Ekonomisk/Industriellt förtroende Apr n.a. / 112.0 / 5.8 n.a. / 112.6 / 6.4
EU 11:00 Affärsklimatindikator/Serviceförtroende Apr 1.27 / 15.9 1.34 / 16.3
US 14:30 Anställningskostnadsindex 1Q 0.7 % 0.6 %
US 14:30 Årlig BNP (QoQ)/BNP prisindex 1Q A 2.1 % / 2.2 % 2.9 % / 2.3 %
US 14:30 Privatkonsumtion/Kärn-PCE (QoQ) 1Q A 4.0 % / 1.9 %
US 16:00 U. of Mich. Sentiment/Nuvarande situation/Förväntningar Apr F 98.0 97.8

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Danske bank DK0010274414 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 5
Recipharm SE0005757267 3
Boliden SE0000869646 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Klövern SE0006593919 3, 5
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
SCA SE0000112724 7

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.