logo
Dagens analyser - tisdagen den 8 maj 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-05-08 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-05-08 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,1% OMXS30 1,3% DJI 0,4% NASDAQ 0,8%
584,4 1 597,9 24 357,3 7 265,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bakkafrost Minska 345 (330) NOK
SKF Behåll 201 (197) SEK

BW LPG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 NOK
Pris:30,15 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-06 kl. 20:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 15:33.

INFÖR RAPPORT

Dubbla möjligheter

Kombinationen av fortsatt ökande produktion av LPG (Liquefied Petroleum Gas) i USA och god dynamik på utbudssidan med högre skrotning än förväntat gör att vi ser mycket positivt på LPG-segmentet inom shipping. Vi ligger omkring 50% över konsensus på EBITDA för 2019p och i linje med konsensus för Q1. Vi upprepar Köp och riktkursen 58 NOK.

Attraktiv värdering

Låga spotrater för VLGC (Very Large Gas Carriers) har lett till att aktiekursen ligger omkring 30 NOK, vilket innebär 30% rabatt mot vår substansvärdering. Ett fem år gammalt VLGC-fartyg värderas för närvarande till 54 MUSD. Med våra estimerade VLGC-rater för 2019p bör värderingen på ett femårigt VLGC-fartyg åter nå upp till sitt tioåriga medelvärde på 67 MUSD (+25%), vilket skulle öka substansvärdet per aktie till 65 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen 58 NOK.

Lundbeck

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:285,00 DKK
Pris:372,20 DKK
Analytiker:Mark Belsey
Chefsanalytiker läkemedel
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-08 kl. 06:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 13:52.

EFTER RAPPORT

Starkt rörelseresultat

Lundbeck rapporterade ett starkt rörelseresultat i Q1 och överträffade konsensus med 476 MDKK eller 40%. Det fanns tre förklaringar till detta. Intäkterna var 6% eller 259 MDKK högre än väntat, främst tack vare Cipralex och Onfi (produkter som har eller snart kommer ha generisk konkurrens, vilket gör att vi anser att dessa bidrag är av lägre värde). Försäljnings- och administrationskostnaderna var 152 MDKK lägre än väntat. Slutligen var kostnaderna för sålda varor 70 MDKK lägre (med stöd från ändrad produktmix) och även avyttringen av fastigheter bidrog positivt. Trots det starka resultatet lämnar bolaget sin guidning för 2018 oförändrad. Vi upprepar Minska och riktkursen 285 DKK.

Försäljning 6% över, rörelseresultat 40% över

Lundbecks totala intäkter i Q1 uppgick till 4 585 MDKK, vilket var 6% bättre än konsensus (4 322 MDKK). Rörelseresultatet på 1 656 MDKK var hela 40% över konsensus (1 180 MDKK). Detta ledde till ett VPA på 6,03 DKK, vilket var 36% bättre än förväntat (4,44 DKK). Bolaget upprepar prognoserna för 2018: Totala intäkter på 17,2-18,0 miljarder DKK och ett rörelseresultat på 4,8-5,2 miljarder DKK.

Stora bidrag från produkter med generisk konkurrens

De produkter som överraskade mest positivt var Cipralex (100 MDKK högre) och Onfi (142 MDKK högre). Cipralex har dock redan generisk konkurrens och Onfi får det i USA i oktober i år, så vi anser att dessa bidrag har lägre värde. Bolaget hade få kommentarer kring dessa läkemedel. De fyra främsta tillväxtdrivarna (Brintellix, Abilify Maintena, Northera och Rexulti) var sammantaget 1% under konsensus (Brintellix 4% och Northera 6% under).

Även lägre kostnader bidrog

Till det starka rörelseresultatet bidrog förutom högre försäljning av Cipralex och Onfi även lägre försäljnings- och administrationskostnader (10%, 152 MDKK lägre än konsenus), lägre kostnader för sålda varor (8%, 70 MDKK lägre) samt högre övriga rörelseintäkter (54 MDKK över konsensus). Kostnader för sålda varor hade stöd av en ändrad produktmix, vilket medförde lägre licenskostnader. Övriga rörelseintäkter gynnades av en vinst från fastighetsförsäljningen i Köpenhamn. Värt att notera är att Lundbeck redovisar säkringar som en egen post inom intäkter, tidigare fördelades detta på enskilda produkter; guidningen är på 300-400 MDKK för 2018.

Värdering

Vår Minska-rekommendation och riktkursen 285 DKK är baserad på ett diskonterat nuvärde i vår summan-av-delarna-värdering (WACC 9%).

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:69,00 SEK
Pris:56,80 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-08 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 11:13.

UPPDATERING

Fientligt bud på Nevsun Resources

Lundin har tillsammans med Euro Sun lagt ett kontant/aktiebud värt 1,16 miljarder USD (5,00 CAD/aktie) på Nevsun Reosurces. Budet innebär en premie på 40% jämfört med Nevsuns stängningskurs den 30 april och har avvisats av Nevsun. Lundin har framförallt intresse av koppar-guldprojektet i Serbien som man försökte förvärva 2016. Vi ser positivt på Lundins tillväxtambitioner och starka balansräkning. Vi upprepar Köp och riktkursen 69 SEK.

Gemensamt bud från Lundin och Euro Sun

Lundin Mining har lagt ett bud (daterat den 30 april) för att förvärva Nevsun Resources för omkring 1,5 miljarder CAD (1,16 miljarder USD) tillsammans med Euro Sun. Budet på 5 CAD/aktie består av 2 CAD/aktie kontant, finansierat av Lundin Mining, samt 2 CAD/aktie i Lundin Mining-aktier och 1 CAD/aktie i Euro Sun-aktier. Lundin Mining avser ta över Nevsuns europeiska tillgångar, inklusive koppar-guldprojektet Timok (i Serbien, med planerad produktionsstart 2022) medan Euro Sun får resten av bolaget inklusive Bisha-gruvan och Nevsuns kassa.

Budet avvisat av Nevsun

Lundin Mining kom med en första propå till Nevsun den 7 februari och ytterligare en den 25 februari. Budet på 5 CAD per aktie innebär en premie på 40% jämfört med Nevsuns stängningskurs den 30 april, en premie på 54% jämfört med Nevsuns volymvägda genomsnittspris för 30 handelsdagar med slutdatum 30 april och en premie på 92% jämfört med Nevsuns stängningskurs den 6 februari (2,61 CAD). Nevsun Resources har avvisat alla propåer.

Koppar-guldprojektet välkänt för Lundin

Lundin Mining är väl bekanta med koppar-guldprojektet Timok i Serbien och har följt det länge, sedan de först försökte förvärva Freeports andel i projektet 2016. Det består av Timok Upper Zone (100%) och Timok Lower Zone (60,4%; Freeport 39,6%). Enligt förstudien har projektet Timok Upper Zone ett diskonterat nuvärde (WACC 8%) på 1,8 miljarder USD, byggstart 2018, produktionsstart 2020 och investeringar innan produktion på 574 MUSD.

Tillväxtambitioner med kassadisciplin

Lundin Mining är klart besvikna över det svaga intresset och avvisandet från Nevsun Resources. Vi anser att Timok-projektet passar bra för Lundins starka balansräkning (nettokassa på cirka 1 miljard USD) och kommer följa utvecklingen noga. Vi upprepar vår köprekommendation och riktkursen på 69 SEK (4-5% rabatt mot det diskonterade nuvärdet på 72 SEK i vår summan-av-delarna-modell).

William Demant

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:207,00 DKK
Pris:257,40 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker medicinteknik (apparater)
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-08 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 11:13.

UPPDATERING

Upprepar guidningen

William Demant rapporterar stark organisk tillväxt hittills i år, drivet av samtliga verksamheter. Grossistförsäljningen är dock den tydligaste drivkraften. Enligt bolaget drevs en hel del tillväxt av utveckling av det genomsnittliga försäljningspriset. Guidningen upprepades. Vi upprepar Minska och riktkursen 207 DKK.

Starkt momentum fortsätter

William Demant rapporterar ett starkt momentum hittills i år, med en avsevärd organisk tillväxt. Grossistförsäljningen av hörhjälpmedel är den tydligaste drivkraften och bolaget fortsätter att vinna marknadsandelar. Försäljningen av enheter är dock inte en tillväxtdrivare. Den medicinska verksamheten växte i linje med marknaden med 10-15%.

Grossistförsäljningen driver tillväxten

Grossistförsäljningen, med stark organisk tillväxt, är den tydligaste drivkraften för koncernen. Opn fortsätter att vara en nyckeldrivkraft, men nya produkter från Bernafon och Sonic bidrog positivt. Produkt- och kanalmix hade en positiv påverkan på det genomsnittliga försäljningspriset. Enligt ledningen var dock försäljningen av enheter inte en tillväxtdrivare under perioden.

Guidningen upprepas

William Demant upprepade guidningen om stark organisk tillväxt för koncernen, med ett rörelseresultat på 2,55-2,85 miljarder DKK före omstrukturering. Aktieåterköpsprogrammet fortsätter, till ett värde av 1,5-2 miljarder DKK.

Riktkurs 207 DKK, Minska

Vi värderar William Demant med en premie gentemot det tioåriga snittet för ett år framåt P/E, för att återspegla bolagets starka marknadsposition. Aktien handlas med en premie på nära 50% gentemot det femåriga snittet för ett år framåt P/E. Vi upprepar Minska och riktkursen 207 DKK.

SKF

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:201,00 SEK
Pris:182,65 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-08 kl. 04:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 08:18.

UPPDATERING

Fortsatta prishöjningar kommer att slå igenom

Även om PMI indikerar avtagande tillväxt, var organisk tillväxt bättre än förväntat under Q1 och prishöjningarna verkar vara högre än vad vi hade hoppats. Med ytterligare prishöjningar på väg, bör operationell hävstång fortsätta att vara hög och marginalerna bör fortsätta att öka. Med tillväxttoppen bakom oss, upprepar vi Behåll men medger att risk/avkastning-kvoten är positiv.

PMI sjunker…

Med PMI som fortsätter att sjunka, förväntar vi oss att även den organiska tillväxten avtar, vilket låg bakom vår nedgradering i februari. Med det sagt är PMI-siffrorna fortfarande historiskt höga. Trots att det avtar, förväntar vi oss fortsatt vinstmomentum samt 6% organisk tillväxt 2018p och 4% 2019p.

…men marginalerna bör fortsätta att öka

Ledningen avstod från att kvantifiera prishöjningar men vi bedömer att de kan vara så höga som 1,5-2%. De flesta av OEM-kontrakten som löper ut är förnyade med högre priser och ledningen har bekräftat att det har varit en till runda med prishöjningar för distributörerna.

Fastenal och Timken indikerar fortsatt momentum

Efter guidning om 9-10% försäljningstillväxt, varav 5-6% organisk, uppgraderade huvudkonkurrenten Timken (TKR) sin guidning två gånger i februari. I mars höjde TKR sin guidning för 2018 till 12-13% för att sedan höja den ytterligare till 17% när de rapporterade resultatet den 1 maj. Ingen av bolagets slutmarknader förväntas bli negativ under året. Fastenal, den amerikanska industridistributören, fortsätter även att växa och har uppvisat dubbelsiffrig tillväxt av daglig försäljning 11 månader i rad.

Höjer estimat och riktkurs på starka siffror

Vi höjer vår prognos med 3-5% och höjer vår riktkurs med 2% till 201 SEK (197). Detta på grund av att resultatet för Q1 var bättre än förväntat. Vi upprepar Behåll.

Bakkafrost

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:345,00 NOK
Pris:464,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-08 kl. 04:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 08:18.

UPPDATERING

Lönsamhetsförbättring förväntas

Bakkafrost Q1-resultat för odlingssegmentet var i stort sett i linje med vårt estimat. Premien för Föröarna var bättre än väntat i kvartalet, men höga kostnader motverkade detta. Vi förväntar oss att kostnaderna ska minska betydligt under andra kvartalet eftersom bolaget kommer att slakta i norra regionen. Vi sänker dock våra estimat för segmentet VAP (förädlade produkter) då ledningen indikerat minskad volym- och marginaltillväxt. Vi höjer riktkursen till 345 NOK (330) och behåller Minska.

Tillfälligt höga odlingskostnader i Q1

Kvartalet påverkades kraftigt av höga kostnader i västra regionen till följd av slakt av mindre fiskar på grund av biologiska problem. De höga kostnaderna bör ses som en engångseffekt och vi förväntar oss att kostnaderna kommer att vara signifikant lägre redan under andra kvartalet. Odlingskostnaden uppgick till 35,60 DKK/kg (46 NOK/kg) i Q1, men vi förväntar oss att de minskar till 29,30 DKK/kg (38 NOK/kg) i Q2. Bakkafrost har angett att slakten under Q2 kommer att ske i norra regionen som har stabil biologi och låga kostnader.

Förädlade produkter fortsatt svagt

VAP-segmentet har dålig lönsamhet på grund av höga laxpriser. Segmentet säljer merparten av sin fisk på kontrakt, vilket för tillfället innebär en förlust för varje fisk som säljs. Bakkafrosts kontraktstäckning uppgår till omkring 13% och enligt bolaget kommer den troligen växa långsamt över tid. Kontraktsmarknaden är inte lika aktiv som terminspriserna kan verka, men enligt bolaget verkar aktiviteten öka. Bakkafrost har dragit ner från två till ett skift per dag, vilket innebär att volymerna i VAP-segmentet kommer att vara fortsatt låga åtminstone under andra kvartalet.

Fiskolja och fiskmjöl får minskad lönsamhet

Bakkafrost rapporterade ovanligt hög lönsamhet i fodersegmentet (FOF) eftersom priserna på fiskolja och fiskmjöl var rekordhöga. Priserna har dock fallit igen eftersom kvoten i Peru är betydligt högre än i Q4 2017 och Q1 2018. Vi förväntar oss därmed att rörelsemarginalen sjunker från 27% i Q1 till 16% i Q2.

Värdering

Vi höjer riktkursen från 330 NOK till 345 NOK efter en mindre förändring i vår kassaflödesmetod. Vi använder nu enbart 2019 och inte 2018 i framåtblickande multiplar. Vi menar att aktien är dyr för närvarande och upprepar Minska.

Norwegian Property

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:10,04 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-07 kl. 05:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-08 kl. 08:18.

EFTER RAPPORT

För billigt

Norwegian Property erbjuder en attraktiv exponering mot områden med utsikter till stark hyrestillväxt under 2018-19p. Belåningen ligger under det nordiska sektorsnittet (41% justerat lån/värde) och aktien handlas till 35% P/NAV-rabatt. Värderingen är knappast särskilt krävande och vi upprepar Köp och riktkursen 14 NOK.

I rätt marknad med rätt produkter

Vi bedömer att bolagets fokus på Oslos centrala affärsdistrikt (cirka 75% av justerat portföljvärde), vilket är det område där vi förväntar oss starkast hyrestillväxt under 2018-19p, och en stadigt solidare balansräkning gradvis kan minska den överdrivet höga substansrabatten.

Positiva värderevideringar

Värdeökningen på fastighetsportföljen var 0,1% i Q1 2018, vilket var litet men positivt och vi ser framför oss fortsatta positiva värderevideringar under 2018p. Högre marknadshyror är en nyckelfaktor för värdena framöver.

Lån/värde nu under snittet

Vid en jämförelse med det nordiska sektorsnittet för lån/värde ligger nu Norwegian Property under snittet. I denna del av cykeln föredrar vi en sådan mer försiktig attityd och det öppnar även finansiellt för möjliga förvärv framöver.

Vi upprepar Köp och riktkursen 14 NOK

Vi justerar FFO (cash earnings) och substansvärdet för 2018-19p inom en ram av -1% till +5%. Vårt reviderade utdelningsestimat för 2018-19p ligger på 0,28 NOK (0,32). Investeringar från tillgängliga medel kan bli en positiv trigger för aktien framöver, under tiden påverkas balansräkningen gynnsamt av lägre belåning. Vi upprepar Köp och riktkursen 14 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 584,4 1,1% 1,2% 2,7%
OMXS30 1 597,9 1,3% 1,7% 1,3%
OMXH25 4 191,7 1,0% 0,7% 7,0%
OMXC20 1 001,3 1,5% 3,1% -2,2%
OSEBX 873,7 1,0% 1,6% 7,3%
OMXBB 976,6 -0,2% -0,4% 3,4%
Dow Jones 24 357,3 0,4% 0,8% -1,5%
S&P500 2 672,6 0,3% 0,9% 0,0%
Nasdaq C 7 265,2 0,8% 2,8% 5,2%
SX5E 3 564,2 0,4% 0,8% 1,7%
DAX 12 948,1 1,0% 2,7% 0,2%
CAC40 5 531,4 0,3% 0,2% 4,1%
RTS 1 153,9 0,6% 0,0% -0,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 76,2 1,7% 1,3% 13,9%
Guld 1 309,4 0,0% -0,3% 1,4%
Silver 16,4 0,0% 0,2% -2,7%
Aluminium 2 316,0 0,0% 4,1% 3,3%
Bly 2 274,0 0,0% -3,0% -8,9%
Koppar 6 783,0 0,0% 0,0% -5,2%
Nickel 13 835,0 0,0% 0,8% 12,8%
Zink 2 968,0 0,0% -6,4% -10,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,36 0,30 0,00 10,50
Sverige, 10 år 0,66 -1,50 -5,00 -10,00
Norge, 10 år 1,90 -0,50 -4,00 33,40
Tyskland, 10 år 0,52 -2,30 -5,10 9,20
GB, 10 år 1,40 0,90 -2,80 20,90
USA, 10 år 2,95 0,28 1,34 53,72
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,10 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,52 -0,1% -0,4% 7,0%
USD / SEK 8,83 0,1% 1,0% 7,8%
GBP / SEK 11,98 0,4% -0,5% 8,2%
NOK / SEK 1,10 0,4% 0,4% 9,5%
DKK / SEK 1,41 -0,1% -0,4% 6,9%
CAD / SEK 6,87 0,1% 0,7% 5,1%
CHF / SEK 8,80 -0,2% -0,3% 4,8%
JPY / SEK 0,08 -0,1% 1,2% 11,2%
EUR / USD 1,19 -0,1% -1,4% -0,8%
USD / JPY 109,26 0,1% -0,2% -3,0%
EUR / GBP 0,88 -0,5% 0,1% -1,1%
AUD / USD 0,75 0,0% -0,4% -3,8%
USD / CAD 1,29 0,0% 0,3% 2,6%
GBP / USD 1,36 0,4% -1,5% 0,3%
USD / NOK 8,06 -0,4% 0,6% -1,5%
EUR / NOK 9,60 -0,5% -0,8% -2,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones-index stigit med 0,4 procent till 24.357. Det bredare S&P 500 gick upp med 0,4 procent till 2.672. Tekniktunga Nasdaq Composite klättrade 0,8 procent till 7.265.

Energi var länge den sektor inom S&P 500 som ledde utvecklingen men tappade under senare delen av handeln. Priset på WTI-olja steg som mest under måndagen upp mot 70 dollar per fat, en nivå som senast sågs i november 2014, för att sedan backa. Oljejättarna gick åt olika håll. Exxon steg med drygt 1 procent medan Chevron tappade 0,5 procent.

Osäkerhet kring kommande beslut om Iran gjorde sig gällande. President Donald Trump, har tidigare uttalat att kärnvapenöverenskommelsen med Iran från 2015 är den "sämsta överenskommelsen någonsin". Ett nytt beslut väntas inom kort. Eventuellt kan det bli aktuellt med sanktioner för Iran, något som presidenten varnat för. Vilken påverkan detta får på oljepriset var inte entydigt, enligt analytiker som uttalat sig till CNBC.

När energibolagen tappade mark tog teknik över och blev måndagens bästa sektor. Industribolag steg även där Caterpillar och Boeing noterade uppgångar på 2,4 respektive 1,8 procent.

Bland teknikbolagen steg halvledarna med Nvidia som ledstjärna vars aktie var upp med över 4 procent inför sin delårsrapport på torsdag.

Det var även uppåt för Apple som steg över 186 dollar som är den högsta nivån någonsin. Aktien tappade från sin högsta nivå och stängde 0,7 procent upp. Uppgången fick stöd av Warren Buffett som uttalade sig positivt om bolaget. I förra veckan meddelades att Berkshire Hathaway, Buffets investmentbolag, har köpt ytterligare aktier i bolaget och äger nu nära 5 procent av bolaget.

Under måndagen gjordes några större affärer. Riskkapitalbolaget Blackstone Group köpte fastighetsbolaget Gramercy Propert Trust för 7,6 miljarder dollar i en kontantaffär. Blackstone betalade en premie om 15 procent per aktie.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 var upp med 1,3 procent till nivån 1.598 och omsättningen uppgick till närmare 13 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

"OMXS30 har rekylerat upp till ett tekniskt motståndsområde som bland annat utgörs av tidigare toppnivåer. En etablering ovanför skulle stärka bilden, men den långa trenden är fortsatt fallande för Stockholmsbörsen och många europeiska börser", kommenterade Erik Hansén marknads-strateg på IG Markets för Nyhetsbyrån Direkt och fortsatte:

"I veckan publiceras viktig inflationsdata från Sverige och USA som kommer sätta prägel på humöret".

Uppgången var bred. Ericsson, Volvo och H&M steg alla med runt 2 procent.

Peab hämtade igen förra veckans tapp med en uppgång på nära 7 procent i spåren av rapport. Entreprenadverksamheterna utvecklades ungefär som väntat medan bostadsutvecklingsdelen rullar på, undantaget viss stiltje i Stockholmsområdet.

Swedish Match, som tappade i fredags efter sin rapport, klättrade 3,5 procent till närmare 399 kronor. Nordea höjde riktkursen till 440 kronor och upprepade sitt köp-råd.

Getinge ville inte vara sämre utan steg 3,6 procent. Pareto har höjt rekommendationen till köp från behåll.

Arjo steg nästan 6 procent samtidigt som en utdelningsrätt avskilts. Carnegie och Handelsbanken har höjt sina rekommendationer till köp.

SEB har tagit upp bevakning av Bygghemma med rekommendationen köp och riktkursen 60 kronor. Aktien noterades upp 10 procent till drygt 43 kronor.

Kursstegringen i Autoliv inför uppdelningen av bolaget har gjort aktien dyr och nu är det dags att sälja, skrev Dagens Industri. Autoliv steg dock 0,5 procent till slut.

Oljebolagen gick bra med stöd av stigande oljepriser. Bäst gick det för Black Pearl och Enquest som båda steg närmare 6 procent. Lundin Petroleum nöjde sig med knappt 2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Balder Köp 245 SEK na na
Lucara Diamond Corp. Köp 19 SEK na na
Avance Gas Köp 40 NOK -0,16 -0,14
William Demant Minska 207 DKK na na
Leroy Seafood Behåll 55 NOK 1,12 1,04
Lundbeck Minska 285 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN May 8 Handelsbalans/CNY Apr $27.50b / 186.60b -$4.98b / -29.78b
CN May 8 Import/Export (å/å) Apr 16.0 % /
7.0 % 14.4 % / -2.7 %
CN May 8-18 Utländska direktinvesteringar (å/å) CNY Apr 0.4 %
DE 08:00 Handelsbalans/Bytesbalans Mar 22.5b / 27.0b 18.5b / 20.7b
DE 08:00 Import/Export (sj m/m) Mar 1.1 % / 1.8 % -1.3 % / -3.1 %
DE 08:00 Industriproduktion (sj m/m)/(adj å/å) Mar 0.8 % / 3.0 % -1.6 % / 2.6 %
NO 08:00 Industriproduktion (m/m)/(adj å/å) Mar -0.3 % / 1.8 %
NO 08:00 Industriproduktion tillverkning (m/m)/(adj å/å) Mar 0.2 % / 0.2 %
SE 08:00 Prospera Iundersökning inflationsförväntningar, Pengamarknadsaktörer (1Y)/(2Y)/(5Y) May 1.9 % / 2.0 % 2.0%
SE 09:30 Budgetbalans Apr 6.4b
SE 09:30 Riksbanken släpper penningpolitiskt protokoll Apr
SE 10:00 FSA Inteckningsmarginal
SE 10:30 Riksbankens Jansson: Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik
US 12:00 NFIB Småbolagsoptimism Apr 105.0 104.7
US 16:00 JOLTS nya jobb Mar 6052

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
BW LPG BMG173841013 Inga tillkännagivanden
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 7
William Demant Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Norwegian Property NO0010317811 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.