Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 11 maj 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-05-11 kl. 08:18 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-05-11 kl. 08:21 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI 0,8% NASDAQ 0,9%
589,1 1 616,8 24 739,5 7 405,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Peab Köp (Behåll) 90 (83) SEK

Awilco Drilling PLC

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:51,00 NOK
Pris:45,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-11 kl. 05:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 14:19.
Awilco Drilling PlcAWDR
Diagram

EFTER RAPPORT

Fortfarande tidigt i omvandlingen

Vi upprepar Köp efter Q1-rapporten. Siffrorna var i linje och vi gör några mycket små nedjusteringar i de kortsiktiga estimaten. Temat är nu en exponering mot tillgångar och en starkare Nordsjömarknad framöver. Vi höjer riktkursen till 51 NOK (41), eftersom vi väger in en av nybyggnationerna i vår tolvmånaders riktkurs.

Q1 som väntat

Awilco Drilling rapporterade ett EBITDA för Q1 på 24 MUSD, i nivå med förväntningarna. G&A-kostnaderna var något högre än estimatet, men i övrigt var det begränsat med överraskningar i resultaträkningen. Nettoinkomsterna på 19 MUSD var i linje med KECH och konsensus. Utdelningen blir 0,20 USD per aktie, likt tidigare kvartal.

Nedjustering av de kortsiktiga estimaten

Den största förändringen i våra estimat är att vi nu antar att WilPhoenix inte kommer i bruk före den 1 september, då det nya kontraktet startar.

Nybyggnad passar marknaden bra

Nybyggnadsordern tidigare i år omvandlade bolaget från att ha haft två äldre riggar (en på kontrakt och en ”cold-stacked”) till ett större bolag med en till största del yngre flotta. Mer än hälften av flottan i Nordsjön är över 30 år gammal, så vi anser att det finns både utrymme för och behov av nybyggnad under nästa årtionde.

Vi upprepar Köp

Med dagsrater över 300 000 USD kombinerat med de senaste transaktionerna i nordsjötillgångar finner vi stöd för vårt antagande på 495 MUSD i ersättningskostnader för Awilco Drillings nybyggnationer. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 51 NOK.

ISS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:265,00 DKK
Pris:220,90 DKK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef över Supporttjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-11 kl. 05:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 13:15.
ISSISS
Diagram

EFTER RAPPORT

Redo för lyft

Vi upprepar vår köprekommendation efter ett starkt Q1. ISS slog våra förväntningar på försäljning, men matchade våra förväntningar på justerat EBITDA. Försäljningsökningarna inkluderade icke-portfolioförsäljning och några förseningar i utfasandet av förlorade kontrakt, vilket kanske inte upprepas under Q2. Därför behåller vi våra estimat i stort sett oförändrade, då högre försäljning är något motverkat av en något lägre EBIT-marginal än förväntat. Med det sagt, det viktiga är att den negativa faktorn i intäktsmomentum som orsakade en negativ aktieutveckling nu har nått sin lägsta punkt. Även om Q2 speglar de underliggande trenderna som rapporterats i Q1, intäktsförväntningarna är nu stadigare, då tillväxt är beräknat att accelerera från H2 in i 2019p. Givet den attraktiva värderingen och defensiva karaktären av värderingsmodellen, anser vi att värdeinvesterare bör ackumulera med råge.

Accelerering av intäktsmomentum bekräftat för H2

In- och utfasningen av stora kontrakt, tillsammans med de årliga svenska och kinesiska omstruktureringsförsöken stöttar ledningens bedömning om att Q3-marginalen som lägst kommer att vara stillastående och upp starkt under Q4. Minskningen å/å i EBITA har därför nått sin lägsta punkt under H1 och en efterföljande förbättring väntas.

Värderingstöd och katalysatorer

Detta borde sätta ett golv på aktiepriset, samtidigt som nedgången möjliggör för investerare att köpa ett starkt fritt kassaflöde (justerat för de kapitaliserade uppstartskostnaderna av DT-affären) inför intäktsökningen på 12 månaders sikt och även in i 2020p. Vår DCF-baserade riktkurs om 265 DKK (WACC på 8,3% och terminaltillväxt på 2%) är oförändrad och pekar på en uppsida på 20%, med fortsatt övre potential samtidigt som tillväxt och marginaler återhämtar sig. Vi upprepar Köp och riktkursen 265 DKK.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:127,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-10 kl. 04:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 12:01.
MekonomenMEKO
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1 i linje med vinstvarningen

Mekonomen presenterade ett Q1 i linje med vinstvarningen. Försäljningen hade påverkats negativt av svagare DAB-försäljning i Norge och påskhelgen. Försäljningen växte dock organiskt med 1% justerat för antalet arbetsdagar. Prishöjningar har genomförts för att motverka de högre EUR-baserade upphandlingskostnaderna. Trots att vi sänker estimaten med 5-7% så handlas aktien till ett justerat P/E-tal på under 10x. Vi upprepar Köp. Riktkursen nedjusteras till 150 SEK (155).

Q1-siffror

Försäljningen ökade med 1% till 1 469 MSEK, justerat för valuta och antalet arbetsdagar. Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK, exklusive en kostnad på 20 MSEK relaterad till DAB (Digital Audio Broadcasting) i Norge. EBIT-marginalen var 5,6%, lägre än förväntade 6,5%.

Högre upphandlingskostnader

Mekonomen köper nästan hälften (46%) av sina reservdelar i EUR. En 10% förändring i EUR har en påverkan på omkring 118 MSEK. För att balansera de högre kostnaderna, måste Mekonomen och deras konkurrenter höja priserna. En negativ marginalpåverkan är att vänta och vi har justerat vår prognos efter det.

Växande flotta, omstrukturering och synergier ger stöd

Vi förväntar oss att Mekonomens vinst de kommande åren får stöd från en ökande flotta av begagnade bilar och synergiintegrationer i värdekedjan. Mekonomens integration av de två största reservdelslagren i Strängnäs och Eskilstuna framskrider enligt plan och kommer att ge besparingar på 50 MSEK från 2020. Att LKQ gått in som största aktieägare kan skapa upphandlingssynergier. Vi upprepar Köp. Riktkursen nedjusteras till 150 SEK (155).

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:372,00 SEK
Pris:352,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-11 kl. 06:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 10:33.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

Intryck från VD-middag och roadshow

Den årliga VD-middagen och vår rundresa med IR gav ingen tradinguppdatering, men inga kommentarer pekade på någon anledning till oro. Vi ser inga tecken på minskad efterfrågan. De flesta frågorna fokuserade på investeringscykeln för halvledare och risken för marginalerna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 372 SEK.

Ingen tradinguppdatering

Mötet gav möjlighet till ett besök hos Vacuum Techniques anläggningar utanför London och vi har genomfört en rundresa med IR. Den generella tonen var mycket positiv och att döma av frågorna var det få synliga moln vid horisonten. Fokus på Epiroc, som knoppas av i juni, var begränsat.

Få moln vid horisonten

Atlas Copcos verksamhet går mycket bra och man ser inga svaghetstecken i dagsläget. Detta gjorde att de flesta frågorna under mötet fokuserade på utvecklingen på längre sikt. Ledningen ville inte uttala sig om sin bild av var i cykeln man befinner sig, man sa heller ingenting som gav anledning till oro.

Långsiktiga drivkrafter för vakuummarknaden intakt

Med fortsatt tillväxt för anläggningar för halvledarproduktion (cirka 2-3% av investeringarna här är i vakuumpumpar) är de långsiktiga drivkrafterna av vakuummarknaden oförändrade (halvledare står för 60% av försäljningen för Vacuum Technique). Marknaden består dock av en handfull stora kunder och orderingången kan vara volatil mellan kvartalen.

Hög värdering

Riktkursen baseras på snittet av 22x VPA för 2020p, 16x rörelseresultatet för 2020p diskonterat tillbaka till slutet av 2018p på hela bolaget inklusive Epiroc, och en DCF-modell. Vi upprepar Behåll och riktkursen 372 SEK.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:166,45 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-11 kl. 05:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 10:33.
Skanska BSKA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1 var ett undantag

Vi tror att det är en bra idé att ge nya ledningen en chans och se Q1 som ett undantag, tills motsatsen bevisas. En högre kvalitet på orderstocken, lättare jämförelser när vi flyttar oss mellan Q2-Q4 2018p och genomförande av uppsatta kostnadsbesparingar borde stödja växande VPA för 2018-2020p. Vi behåller vår Köprekommendation och sänker riktkursen till 195 SEK (198).

Förbättringar framåt

Vi bedömer att vidare besvikelser kommer att utebli de kommande kvartalen (600 MSEK av nya nedskrivningar på projekt i Polen påverkade resultatet under Q1 2018). Vidare, jämförelser i den viktiga byggdivisionen är positiva, på grund av den låga basen under 2017. Vi gläds också av att konsensus (källa: SME Direkt) för marginaler inom Bygg är under 3% för 2018-2020p, jämfört med Skanskas mål på 3,5%, vilket gör det mer attraktivt ur ett risk/avkastning-perspektiv.

Upprepad marknadsutsikt q/q

Skanska bibehöll sin marknadsutsikt q/q med en överlag positiv ton vad gäller volymer. Trots ett tapp i orderstocken på 5% å/å, är det upp 1% q/q och ligger kvar på historiskt höga nivåer. Vi uppskattar ledningens fokus på lönsamhet framför volym på kort och medellång sikt, och noterar att nuvarande finansiella och strategiska plan täcker 2016-2020p.

Köp upprepas med riktkurs 195 SEK

I samband med den här uppdateringen, byter vi huvudanalytiker och ger uppdaterade prognoser för 2018-2020p för både divisioner och koncernen. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 195 SEK (198). Vår riktkurs är deriverad från en mix av summan-av-delarna och värdering av konkurrentmultiplar. En hörnsten i investeringstemat är utdelningshistoriken, med bibehållna eller ökande utdelningar sedan 2002. Vi förväntar oss att detta fortsätter under 2018-2020p och att direktavkastningen på 5% för 2018p stöttar aktien.

Peab

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:75,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-11 kl. 05:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 08:21.
Peab BPEAB B
Diagram

EFTER RAPPORT

Strategin betalar sig

Peab inledde året starkt. Vi ser goda möjligheter till fortsatt bra utveckling för rörelseresultatet å/å under 2018p, med stöd från den rekordstora orderboken på 43,1 miljarder SEK (Sverige cirka 84%). De senaste årens fokus på att minska belåningen ger dessutom bolaget stort finansiellt svängrum. Vi uppgraderar till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 90 SEK (83).

Orderboken ökade med 13% å/å

Trots den rekordstora orderboken på 43,1 miljarder SEK (upp 13% å/å och 7% q/q) noterar vi att värdet på de flesta order (55%) ligger under 200 MSEK. Stora projekt över 1 miljard SEK står för 6% av totalen. Vi ser detta som ett tecken på att Peabs lågriskstrategi resulterat i många projekt att buda på.

Finansiell styrka ger affärsmöjligheter

Toppnivån för belåningen uppnåddes i Q3 2012 och låg på 8,1 miljarder SEK i nettoskuld. Motsvarande siffra i Q1 2018 låg på 1,7 miljarder SEK. Vi förväntar oss att denna siffra stärks ytterligare framöver.

Infrastruktur och kommersiellt är drivkrafter framöver

Bostäder av dyrare kvalitet har kämpat i motvind de senaste kvartalen, men här har Peab begränsad exponering. Segmentet för låg- och medelpris möter dock fortfarande god efterfrågan (bostäder utgör cirka 24% av Peabs rörelseresultat för 2018p). Infrastruktur och kommersiella byggnader blir sannolikt drivkrafter de kommande åren.

Uppgradering till Köp

Vi uppgraderar till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 90 SEK (83). Riktkursen baseras på en blandning av summan-av-delarna och värderingsmultiplar hos konkurrenter.

Lucara Diamond Corp.

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:19,00 SEK
Pris:13,86 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-10 kl. 04:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 08:21.
Lucara Diamond Corp.LUC
Diagram

EFTER RAPPORT

Goda utsikter mot bakgrund av utvinning

Q1-resultatet var svagare än vi hade väntat, på grund av lägre försäljningsvolymer och pris. Den höga graden av utvinning, både i absolut mening och vad gäller exceptionella stenar, bådar väl för vinsten i de kommande kvartalen. Vi ser goda värden i dagens tillgångsbas och den troliga underjordsexpansionen i gruvan. Vi ser också potential i det nyligen förvärvade digitala handelsplattformen Clara. Vi upprepar Köp och riktkursen 19 SEK.

Svagare Q1, men större utvinning

EBITDA för Q1 2018 kom in på 1 MUSD. Vårt estimat låg på 7 MUSD (Q1 2017: 5 MUSD, Q4 2017: 7 MUSD). Det lägre resultatet drevs av ett oväntat lågt snitt på försäljningspriset, 401 USD per karat, kontra vårt estimat på 480 USD och lägre försäljningsvolymer.

Stora fynd

Under Q1 2018 fann man 218 specialdiamanter (>10,8 karat), att jämföra med 177 i Q4 2017 och 521 för helåret 2017. Av de 218 man fann i Q1 var fyra stenar större än 100 karat. Den 12 april meddelade Lucara fyndet av en diamant på 472 karat i Karowegruvan i Botswana. Den 26 april tillkännagav man en vit diamant på 327 karat.

Fokus på Clara

I februari i år förvärvades Clara Diamond Solutions, ett bolag som äger en säker digital försäljningsplattform för rådiamanter. Plattformen frigör värde i värdekedjan från rådiamantproducenter till tillverkare. Bolagsledningen anser att Clara har potential att helt förändra diamantindustrin. Vi upprepar Köp och riktkursen 19 SEK.

B3IT

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:88,40 SEK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-10 kl. 04:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 08:21.
B3IT ManagementB3IT
Diagram

EFTER RAPPORT

Marginalmiss i Q1

Intäkterna under Q1 var under våra förväntningar, på grund av svagare än väntade EBIT-marginaler på 7,8%, jämfört med vårt estimat på 10%. De uppdaterade riktlinjerna för marginaler och organisk tillväxt var också på den svaga sidan. Vi sänker vårt 2019p EBITDA med 1% efter sänkta framtidsutsikter för organisk tillväxt; vi behåller rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK, eftersom vi fortfarande ser en uppsida på 13% för de kommande tolv månaderna.

Lägre EBITDA

Intäkterna var 2,5 MSEK över förväntan (1,4%), men högre löneutbetalningar och andra operativa kostnader gjorde att EBITDA landade på 16,1 MSEK jämfört med vårt estimat på 19,8 MSEK. EBIT-marginalen på 7,8% var långt under vårt estimat på 10%, och representerade ett steg bakåt efter att B3IT rapporterat ett starkt EBITDA på 10,3% under Q4 2017. Organisk tillväxt var 1,7%, jämfört med vår förväntning på 4,4%. Det var lågt, men det var framför allt på grund av en tuff jämförelse med Q4 2017 där tillväxten låg på 24%.

Mindre ändringar av estimat, Köp upprepas

Vi sänker våra estimat på organisk tillväxt för att reflektera en ackumulerad tillväxt på 15% över två år, med en påverkan på 1% på vårt 2019p EBITDA. Vi behåller rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK, då vi fortfarande ser en uppsida på 13% för de kommande tolv månaderna. Vår riktkurs är lika med en P/DCF på 100%, EV/EBITDA på 9,9x på 2019p, EV/EBIT på 10,8x på 2019p och P/E på 14,6x på 2019p. Sektorkonkurrenter handlas på 10,9x 2018p EBIT nu, och vi väntar oss att B3IT kommer att handla på dessa nivåer om tolv månader.

Flex LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:10,65 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-11 kl. 05:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-11 kl. 08:21.

INFÖR RAPPORT

Stabil tillväxt och uppsida

Vi tolkar å/å-tillväxten på 63% i Kinesiska LNG importer under Q1 i kombination med LNG priser upp 40% som en klar indikation på att ökningen i liquefaction-kapaciteten kommer att vara utnyttjad och att gasen kommer att hitta ett hem. Vidare, vi upprepar vår tro att LNG-marknaden väntar en tillväxt utan motstycke fram mot 2020. Med högre utnyttjande av flottan, väntar vi högre priser: Vi förväntar oss 103 000 USD per dag under 2020p. Vi ser Flex LNG som väldigt attraktiv på 10,6 NOK och upprepar vår Köprekommendation.

Starkt Q1 följt av svagare Q2

Under januari tog Flex LNG leverans av sina två första nybyggda MEGI LNG. Överlag, förväntar vi oss ett EBITDA på 7 MUSD för Flex LNG under Q1, i linje med Bloombergs konsensus. Dock, den höga avistakursen för LNG den här vintern kunde inte hålla i sig, och hittills, är TFDE på väg att nå 45 000 USD under Q2, vilket är något lägre än våra tidigare förväntningar på avistakursen. För Flex LNG, innebär detta att vi sänker vårt 2018p EBITDA till 43 MUSD (ner 5%).

Starkt värdestöd, Köp upprepas

En nybyggd MEGI LNG beräknas till 180 MUSD i Clarkson, och baserat på TC-priser på 60 000 USD för de kommande 3 åren beräknar vi ett likvärdigt återförsäljningspris på 213 MUSD för en MEGI. För Flex LNG innebär detta en summan-av-delarna på 12,6 NOK per aktie, vilket är en rabatt på 15% jämfört med nuvarande kurs. Vi upprepar Köp och riktkursen 14 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 589,1 0,0% 2,2% 3,6%
OMXS30 1 616,8 0,0% 3,2% 2,5%
OMXH25 4 220,9 0,0% 2,8% 7,7%
OMXC20 1 006,9 0,0% 1,7% -1,7%
OSEBX 878,6 0,0% 1,6% 7,9%
OMXBB 982,2 0,0% 0,3% 4,0%
Dow Jones 24 739,5 0,8% 3,4% 0,1%
S&P500 2 723,1 0,9% 3,5% 1,8%
Nasdaq C 7 405,0 0,9% 4,5% 7,3%
SX5E 3 569,7 0,0% 1,2% 1,9%
DAX 13 022,9 0,6% 2,6% 0,8%
CAC40 5 546,0 0,2% 0,8% 4,4%
RTS 1 179,6 3,3% 4,6% 2,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 77,5 0,3% 5,2% 15,9%
Guld 1 318,8 0,4% 0,3% 2,2%
Silver 16,6 1,0% 0,8% -1,6%
Aluminium 2 327,0 1,4% -0,9% 3,8%
Bly 2 300,0 0,4% 0,9% -7,8%
Koppar 6 862,0 1,1% 0,4% -4,1%
Nickel 13 810,0 0,1% -1,3% 12,6%
Zink 3 072,0 0,2% 1,5% -7,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,00 0,40 10,70
Sverige, 10 år 0,72 -0,10 6,50 -3,70
Norge, 10 år 1,93 0,70 1,30 36,70
Tyskland, 10 år 0,53 -2,80 -0,40 10,80
GB, 10 år 1,40 -5,40 0,40 21,60
USA, 10 år 2,97 -3,98 1,96 55,66
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,10 0,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,31 -0,2% -2,7% 4,8%
USD / SEK 8,68 -0,4% -2,1% 6,0%
GBP / SEK 11,69 -1,2% -2,6% 5,5%
NOK / SEK 1,08 0,2% -1,4% 8,0%
DKK / SEK 1,38 -0,2% -2,7% 4,8%
CAD / SEK 6,77 0,0% -1,4% 3,6%
CHF / SEK 8,64 -0,3% -2,5% 2,9%
JPY / SEK 0,08 -0,3% -2,6% 8,9%
EUR / USD 1,19 0,2% -0,6% -1,1%
USD / JPY 109,59 -0,1% 0,5% -2,7%
EUR / GBP 0,88 1,0% -0,1% -0,6%
AUD / USD 0,75 0,5% -0,1% -4,1%
USD / CAD 1,28 -0,4% -0,7% 2,3%
GBP / USD 1,35 -0,8% -0,5% -0,4%
USD / NOK 8,03 -0,6% -0,7% -1,8%
EUR / NOK 9,54 -0,4% -1,3% -2,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Både New York- och Europabörserna steg på torsdagen, då Stockholmsbörsen var stängd. Bränsle kom från på marginalen svag amerikansk inflationsstatistik för april, något som gav marknaden hopp om att det kanske blir tre i stället för fyra räntehöjningar i år från Federal Reserve.

New York-börsens Dow Jones- och S&P-500-index steg för andra dagen i rad, och det med 0,8 respektive 0,9 procent, med telekomsektorn i topp på det bredare S&P 500-indexet. Bland aktier med stora uppgångar syntes halvledarbolag som Micron och Qualcomm, som steg omkring 3 procent.

Nasdaqbörsens kompositindex steg 0,9 procent.

För Europas del steg de större indexen i Frankfurt, Paris och London med 0,2-0,6 procent, i blygsam handelsvolym: omsättningen var 23-33 procent lägre än genomsnittet under de senaste 100 dagarna, enligt Bloomberg.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid börsstängningen, klockan 13, hade storbolagsindexet OMXS30 gått upp 0,5 procent till 1.617. Aktier för 12,3 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen under den fyra timmar långa handelssessionen.

De fyra storbankerna låg i topp på vinnarlistan bland OMXS30-aktierna. Swedbank, med störst exponering mot svenska bolånemarknaden, tog täten med en uppgång på 2,8 procent, följt av Nordea som steg 2,1 procent. SEB och Handelsbanken gick upp 1,9 procent respektive 1,1 procent.

Nyheten i DN om att Liberalerna vill avskaffa det skärpta amorteringskravet om Alliansen bildar regering efter valet i höst bidrog till viss optimism för de hittills i år pressade svenska bankerna.

Skanska toppade förlorarlistan bland storbolagen med en nedgång på 3,9 för aktien efter delårsrapporten. Förutom att engångsposterna var större än väntat, har byggkoncernen även märkt av en trögare försäljningstakt inom bostadsutvecklingen.

"Vi tar samtliga kostnader för omstruktureringar nu, de blev 670 miljoner kronor i kvartalet mot tidigare kommunicerade 600 miljoner kronor, och åtgärderna har påbörjats. Men det är ett arbete som kommer att pågå under 2018 och en del in i 2019. Vi behöver avsluta projekt i verksamheter som vi lämnar", sade vd Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Storbolagsindexet tyngdes också av att H&M och Investor handlades utan rätt till utdelning. Klädaktien sjönk 4:36 kronor, något mindre än den avskilda utdelningen på 4:90 kronor, och Investor backade 7:70 kronor, också det något mindre än utdelningen om 8 kronor.

Lundin Petroleum steg 2,9 procent i kölvattnet av ett högre oljepris. Brent noterades upp 2,6 procent, efter att USA dragit sig ur kärnvapenavtalet med Iran.

Medicinteknikbolaget Arjo fortsatte upp med 4,3 procent. Aktien har stigit kraftigt efter sin rapport förra veckan och är nu högt upp bland de aktier som gått bäst hittills i år på Large-cap listan med en uppgång på 34 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Lundin Gold Behåll 35 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
US 14:30 Importprisindex (m/m)/(å/å) Apr 0.5 % / 3.9 % 0.0 % / 3.6 %
US 14:30 Importprisindex utan Petroleum (m/m) Apr 0.2 % 0.1 %
US 14:30 Exportprisindex (m/m)/(å/å) Apr 0.3 % / n.a. 0.3 % / 3.4 %
US 16:00 U. of Mich. Sentiment/Nuvarande situation/Förväntningar May P 98.0 / n.a. / n.a. 98.8 / 114.9 / 88.4

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Awilco Drilling PLC GB00B5LJSC86 Inga tillkännagivanden
ISS DK0060542181 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0006886750 1
Skanska SE0000113250 7
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Lucara Diamond Corp. CA54928Q1081 Inga tillkännagivanden
B3IT SE0008347660 5
Flex LNG Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.