Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 14 maj 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-05-14 kl. 08:03 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-05-14 kl. 08:06 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,8% DJI 0,4% NASDAQ 0,0%
585,8 1 603,3 24 831,2 7 402,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lindab Behåll (Ingen rek) 77 SEK

Lundin Gold

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:35,00 SEK
Pris:34,90 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-14 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-14 kl. 11:20.
Lundin GoldLUG
Diagram

EFTER RAPPORT

Fortsatt minskad projektrisk

Koncernens guldprojekt Fruta del Norte (FDN) i Ecuador går enligt plan och första guldproduktionen förväntas under Q4 2019p. Under Q1 fortsatte risken i projektet ned och flera milstolpar uppnåddes. En riktad nyemission på 400 MUSD och lånefaciliteter på 350 MUSD säkrades. Vi håller med om att FDN är ett högkvalitativt projekt med långsiktig potential, men på kort till medellång sikt menar vi att aktien är rimligt värderad och upprepar Behåll och riktkursen 35 SEK.

Fortsatt riskminskning i Fruta del Norte

FDN-projektet går bra och utvecklas snabbt. Byggande pågår av anläggning och infrastruktur. I slutet av Q1 var övergripande teknik färdigt till 26% och konstruktion till 16%. Utgrävningarna för processanläggningen var färdiga till 65%. Nettoförlusten i Q1 uppgick till 25,6 MUSD jämfört med en nettoförlust på 6,4 MUSD i Q1 2017. Den större nettoförlusten i år beror främst på en derivatförlust på 22,9 MUSD från omvärderingen av verkligt värde på långsiktig skuld i slutet av Q1 2018.

Viktiga finansiella milstolpar i Q1

I februari 2018 meddelade Lundin att man tar in 400 MUSD i en riktad nyemission till Newcrest Mining, Orion Mine Finance Group och familjen Lundins familjetruster. Newcrest (27%) blir sedan den största aktieägaren, följt av familjen Lundin (22%). Dessutom har Lundin säkrat en senior lånefacilitet på 350 MUSD under kvartalet och finansieringen av FDN-projektet är därmed i stort sett klar.

Ett av de största och mest högkvalitativa guldprojekten i världen

FDN-projektet tillhör de outvecklade gulprojekt i världen som är störst och har högst kvalitet. Genomsnittlig ”cash cost” uppskattas till 561 USD/oz och AISC (all-in sustaining cost) till 609 USD/oz (nuvarande guldpris cirka 1 300 USD/oz). Detta placerar FDN i lägsta kvartilen på guldindustrins kurva för cash cost. Produktionsstart är planerad till 2019 och kassaflödet förväntas toppa med cirka 250 MUSD per år 2022-2023p och i genomsnitt uppgå till 180 MUSD per år under gruvans förväntade livslängd på 20 år.

Attraktiv exponering mot guldmarknaden till rimlig värdering

Vi upprepar vårt prognostiserade värde för projektet på 1 miljard USD (8 miljarder SEK), exklusive skulder i vårt normalscenario (guldpris 1 300 USD/oz, WACC 9%). Vår kassaflödesanalys av projektet ger ett diskonterat nuvärde per aktie på omkring 35 SEK som ligger till grund för vår riktkurs. Vi upprepar Behåll och riktkursen 35 SEK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:975,00 DKK
Pris:692,80 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-14 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-14 kl. 10:14.
PandoraPNDORA
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q1 - Svag start ligger i korten

Vi förväntar oss 6,5% försäljningstillväxt i lokal valuta i Q1, främst drivet av expansion, butikskonverteringar samt stark tillväxt i onlineförsäljning, och något motverkat av stängningar av försäljningsställen med flera varumärken (ca -3%). Tillväxt i lokal valuta i regionen Americas har varit 2% (USA 2%), i EMEA 14%, och i Asia Pacific 14%. Det nya konceptet Pandora Shine som lanserades i mitten av mars verkar ha fått en bra start och förväntas stödja försäljningsutvecklingen mer tydligt under senare delen av året. Vi förväntar oss att EBITDA kommer vara oförändrat å/å, vilket placerar oss 10% över konsensus. Den förväntade marginalminskningen på 110 punkter beror på 6% ökade marknadsföringskostnader och en betydligt högre andel av Pandoraägda konceptbutiker. Vi rekommenderar Köp med en tolv månaders riktkurs på 975 DKK, vilket återspeglar en 12x EV/EBIT-multipel för 2022p, diskonterad tillbaka tolv månader från idag.

Lindab

Rek: Behåll (Ingen rekommendation)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:73,70 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-14 kl. 05:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-14 kl. 08:06.

NY BEVAKNING

Det finns en anledning till att det är billigt

Vi tar upp bevakning på Lindab som tillverkar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Omkring 20 % av försäljningen är exponerat mot bostadsbyggande och resterande 80% mot övrigt byggande. Geografiskt står Norden för omkring 46% av försäljningen och Västeuropa för 33%. Sedan 2011 har Lindab växt med i genomsnitt 3,5% per år, varav 2,6% organisk tillväxt och 1,1% förvärvad tillväxt. Vi räknar med en genomsnittlig årlig VPA-ökning med 12,8% för 2018-2020p, eftersom vi förväntar oss ett framgångsrikt kostnadsbesparingsprogram och tillväxt på kort sikt, men vi ser också att tillväxten på de europeiska och nordiska bygg- och renoveringsmarknaderna saktar in, särskilt efter 2019. Vi inleder bevakning på Lindab med rekommendationen Behåll och riktkursen 77 SEK, vilket indikerar en begränsad uppsida på cirka 5% från nuvarande aktiekurs.

Rysk återhämtning bör leda till marginalåterhämtning för Building Systems

Ryssland har historiskt varit en av Lindabs viktigaste marknader men har tappat sedan 2013, vilket har samband med nedgången i den ryska ekonomin. Den ryska marknaden visar nu starka tecken på återhämtning, vilket bör driva Lindabs försäljning och förbättra lönsamheten, särskilt inom det underpresterande affärsområdet Building Systems (11% av försäljningen) som är starkt beroende av Ryssland.

Omstruktureringsarbete och eventuell avyttring av icke-kärnverksamhet

I samband med Q3-rapporten 2017 meddelade Lindab att de ska fokusera mer på ventilationsverksamheten. Bolaget ser nu över strukturella alternativ för övrig verksamhet, vilket omfattar affärsområdet Building Systems och annan byggrelaterad verksamhet med begränsat strategiskt värde för ventilationsverksamheten, totalt cirka 30% av koncernens försäljning. I början av 2018 inleddes ett omstruktureringsprogram för att lyfta lönsamheten inom Building Systems med 50 MSEK per år med full effekt 2020. En eventuell försäljning av Building Systems kan ge 532-745 MSEK (rörelsens värde) och resterande delar av övrig verksamhet kan ge ytterligare intäkter på omkring 2,0 miljarder SEK (rörelsens värde) om de säljs.

Värdering

Vi inleder bevakning med rekommendationen Behåll och riktkursen 77 SEK (baserad på ett genomsnitt av kassaflödesvärdering , summan-av-delarna-värdering, jämförelsevärdering mot konkurrenter och multipelvärdering). Riktkursen på 77 SEK indikerar omkring 5% uppsida från nuvarande nivåer och en EV/EBIT-värdering på 9,5x för 2019p, vilket är under historiska nivåer. Vi menar att det är rättvist. Lindabs prestation har varit svag på senare år och de har inte varit i närheten av att uppnå de finansiella målen från 2014, vilket är orsaken till att marknaden tillämpar något skeptiska multiplar jämfört med historiska nivåer.

Investeringsstrategi maj

Sommaruppehåll

 • Aktier: minskad övervikt inför sommaren
 • Räntor: minskad undervikt
 • Krediter: värderingen hämmar potentialen

Ökad försiktighet inför sommaren

Swedbank minskar övervikten i aktier och ökar räntor med motsvarande andel. Det underliggande starka makro- och vinstscenariot är intakt, men då en överraskande stark rapportssäsong inte lyckas lyfta marknaden i motsvarande mån menar vi att det råder en viss mättnadskänsla hos investerare. Samtidigt står börsen inför en, ur ett historiskt perspektiv, svag sommarperiod. Relativvärderingen av aktier jämfört med andra tillgångsslag stödjer fortsatt en övervikt i aktier, om än en mindre sådan. De höga och rimliga vinstförväntningarna ger också stöd.

Läs mer i Aktiellt Eller se en presentation i Swedbank TV

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 585,8 -0,6% 1,4% 3,0%
OMXS30 1 603,3 -0,8% 1,7% 1,7%
OMXH25 4 260,6 0,9% 2,7% 8,7%
OMXC20 1 006,9 0,0% 2,0% -1,7%
OSEBX 878,8 0,0% 1,6% 7,9%
OMXBB 983,5 0,1% 0,5% 4,2%
Dow Jones 24 831,2 0,4% 2,3% 0,5%
S&P500 2 727,7 0,2% 2,4% 2,0%
Nasdaq C 7 402,9 0,0% 2,7% 7,2%
SX5E 3 565,5 -0,1% 0,4% 1,8%
DAX 13 001,2 -0,2% 1,4% 0,6%
CAC40 5 541,9 -0,1% 0,5% 4,3%
RTS 1 194,0 1,2% 4,1% 3,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 77,1 -0,5% 3,0% 15,3%
Guld 1 324,4 0,4% 1,1% 2,6%
Silver 16,8 1,0% 2,1% -0,6%
Aluminium 2 273,5 -2,3% -1,8% 1,4%
Bly 2 332,0 1,4% 2,6% -6,5%
Koppar 6 869,0 0,1% 1,3% -4,0%
Nickel 13 910,0 0,7% 0,5% 13,5%
Zink 3 080,0 0,3% 3,8% -6,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,80 -0,30 9,90
Sverige, 10 år 0,73 0,50 5,30 -3,20
Norge, 10 år 1,92 -1,60 1,20 35,10
Tyskland, 10 år 0,56 3,10 2,40 13,90
GB, 10 år 1,45 4,50 6,10 26,10
USA, 10 år 2,97 0,19 2,41 55,85
Euribor, 3 mån -0,33 -0,10 0,10 0,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,26 -0,4% -2,5% 4,4%
USD / SEK 8,59 -1,0% -2,6% 5,0%
GBP / SEK 11,65 -0,3% -2,4% 5,1%
NOK / SEK 1,08 -0,5% -1,5% 7,4%
DKK / SEK 1,38 -0,4% -2,5% 4,3%
CAD / SEK 6,72 -0,7% -2,0% 2,9%
CHF / SEK 8,59 -0,6% -2,5% 2,3%
JPY / SEK 0,08 -0,8% -2,8% 8,1%
EUR / USD 1,19 0,5% 0,1% -0,5%
USD / JPY 109,38 -0,2% 0,2% -2,9%
EUR / GBP 0,88 -0,1% -0,1% -0,7%
AUD / USD 0,75 0,6% 0,3% -3,5%
USD / CAD 1,28 -0,2% -0,6% 2,0%
GBP / USD 1,36 0,6% 0,3% 0,2%
USD / NOK 7,99 -0,4% -1,2% -2,3%
EUR / NOK 9,55 0,1% -1,0% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna handlades oregelbundet under fredagen.

Vid handelsveckans avslut var Dow Jones industriindex upp 0,4 procent till 24.830. Det bredare S&P 500 ökade 0,2 procent till 2.728. Teknikorienterade Nasdaq var marginellt ned vid 7.403.

Sektorvis stärktes telekombolag mest med en uppgång om 2,1 procent. Sektorn hjälptes av en rekommendationshöjning från neutral till övervikt för Verizon signerad JP Morgan. Riktkursen höjdes dessutom till 58 dollar. Aktien stärktes 3 procent till 48:62 dollar.

Fastighetsbolag stod för den svagaste utvecklingen genom att tappa beskedliga 0,5 procent.

På bolagsfronten riktades investerarnas blickar mot läkemedelsaktier efter ett anförande från Donald Trump där han presenterade en plan, "American patients first", som avser att sänka läkemedelspriserna i USA.

I talet sade presidenten bland annat att konkurrensen kommer öka samt att regleringarna kommer lättas.

Under presidentens anförande handlades apoteksjätten CVS Health ned omkring 2 procent men återhämtade sig snabbt och stängde 3,2 procent högre.

Pfizer och Johnson & Johnson handlades i sin tur upp 1,3 respektive 1,5 procent. Merck steg 2,8 procent.

Enligt Wall Street Journal förbereder teknikjätten Apple och Goldman Sachs ett kreditkortssamarbete. Apple tappade 0,8 procent medan investmentbanken var ned 0,2 procent.

Molnlagringsbolaget Dropbox presenterade siffror som slog förväntningarna för det första kvartalet. Intäkterna på 316,2 miljoner dollar var 7,5 miljoner över vad som väntades. Dessutom överträffade helårsguidningen analytikernas förväntningar men trots detta tappade aktien 2,3 procent.

IT-säkerhetsföretaget Symantec slaktades drygt 33 procent. Bolaget har inlett en intern utredning i ett ospecificerat fall. Det rapporterar Reuters. Styrelsen ska enligt uppgifter undersöka en fråga som "bekymrat" en tidigare anställd. Fredagens stängningsnotering var 19:52 dollar.

Onlinereklamplattformsbolaget Trade Desk rusade 43,4 procent efter en rapport med starka kvartalssiffror kombinerat med en bättre intäktsprognos för helåret än förväntat.

Den amerikanska tioårsräntan var oförändrad vid 2,96 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade ned under fredagen på börs med få drivande nyheter. Stämningen ute i Europa på de ledande börserna var dämpad där börserna visade små förändringar. Uppgångar noterades för råvarubolag men även Tele 2 steg medan Ericsson och H&M sjönk.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index gått ned 0,8 procent till nivån 1.603. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick då till 18 miljarder kronor. I Frankfurt var DAX-index ned med 0,2 procent och i London steg FTSE 100 med 0,3 procent. Gruvbolag som BHP, Glencore och Anglo American fanns bland vinnarna på Londonbörsen viket bidrog till den positiva utvecklingen. Basmetallerna steg i måttlig omfattning med knapp en halv procent för både koppar och zink.

Bäst bland OMXS30-bolagen var gruvbolaget Boliden som steg med 1,3 procent. Bakom följde Tele2 som steg 1,3 procent.

I spåren av stigande metallpriser och uppgångar i London för gruvbolag rekylerade Lundin Mining upp med 5,7 procent. Tidigare i veckan lades ett bud på kanadensiska Nevsun, med gruvtillgångar av koppar och guld i Serbien, vilket marknaden gav ett kyligt mottagande till.

Bland OMXS30-bolagen sjönk H&M med 4,4 procent och Ericsson tappade 3 procent. Nedgångarna kan förklaras av vinsthemtagningar efter en tids kursuppgång.

Utanför storbolagen steg hälsovårdsbolaget Moberg Pharma med knappt 10 procent. Bolaget som kom med rapport i tisdags har gått kraftigt upp sedan dess, 27 procent. Bra försäljningstillväxt i bolagets huvudprodukter, som nagelsvamp-produkten Kerasal Nail, och god lönsamhet har gett stöd till uppgången.

Oljebolaget Shamaran, med oljetillgångar i Irak, steg 4 sedan bolaget redovisat ett positivt nettoresultat om 9,6 miljoner dollar (-2,3) för det första kvartalet, detta trots att helårsprognosen för oljeproduktionen justerades ned i spåren av tidigare meddelade produktionsproblem.

Oljeprospekteringsbolaget Africa Oil steg med 2,6 procent. Royal Bank of Scotland har höjt sin rekommendation för aktien till outperform.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE Grossistprisindex (m/m)/(å/å) Apr 0.0 %/1.2 %
US Icke-betalningar bolån/Förfallna bolån 1Q 5.17 %/1.19 %
SE 08:00 PES Arbetslöshet/sj Apr 3.8 %/3.8 %
SE 09:30 Genomsnittliga huspriser Apr 3.033m

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Lundin Gold CA5503711080 Inga tillkännagivanden
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Lindab Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi maj Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.