Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 15 maj 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-05-15 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-05-15 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,3% DJI 0,3% NASDAQ 0,1%
584,3 1 598,6 24 899,4 7 411,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar.

Hoegh LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:70,00 NOK
Pris:49,55 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-14 kl. 15:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 11:19.
Höegh LNGHLNG
Diagram

INFÖR RAPPORT

Kina kan få slut på återförgasningskapacitet

I Kina ökade LNG-importen med 46% under 2017. I Q1 2018 ökade tillväxten till 59% som en följd av minskad kolkonsumtion. Kinas ökade LNG-import verkar indikera att landet snart behöver mer återförgasningskapacitet. Vi skulle inte bli förvånade om Kina tar i anspråk tillgänglig FSRU-kapacitet (flytande enheter för lagring och återförgasning). Detta skulle vara mycket positivt för Hoegh LNG. Q1-resultatet släpps den 24 maj och vi ligger något under konsensus. Vi upprepar Köp och riktkursen 70 NOK.

Vi förväntar oss EBITDA på 38 MUSD i Q1

Vi förväntar oss förlorade intäkter på 1,5 MUSD i detta kvartal eftersom Gallant kommer att genomgå planerat underhåll. Giant startade sitt index-kopplade TC med Gas Natural Fenosa i februari. Vi bedömer att bara mindre intäkter skapades i januari, på grund av ompositionering av fartyg.

Räcker den kinesiska återförgasningskapaciteten för 2018p?

I Kina ökade LNG-importen med 46% under 2017. I Q1 2018 ökade tillväxten till 59% som en följd av minskad kolkonsumtion. Det är också intressant att GIIGNL (The International Group of Liquefied Natural Gas Importers) i sin senaste uppdatering skriver att Kina har återförgasningskapacitet på cirka 52,3 miljoner ton, vilket inte är tillräckligt i dagens läge där en helårsimport på 61 miljoner ton impliceras. Kina har landbaserad återförgasningskapacitet, men vi skulle inte bli förvånade om man anlitar tillgänglig FSRU-kapacitet. Detta skulle vara mycket positivt för Hoegh LNG.

Värderingen är inte krävande

Vi tror på de långsiktiga tillväxtutsikterna för FSRU-marknaden, på grund av: 1) gasens miljöfördelar bland fossila bränslen; 2) den överlägsna flexibiliteten för FSRU; 3) kostnadsfördelar jämfört med landbaserade återförgasningsterminaler. Efter vad vi betraktar som en temporär tillbakagång i bolagets kontraktsportfölj handlas aktien med en stor rabatt gentemot vår summan-av-delarna- värdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 70 NOK.

Grieg Seafood ASA

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:88,05 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 04:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 11:19.
Grieg SeafoodGSF
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Q1 - första intrycket

Grieg Seafoods operativa rörelseresultat uppgick till 162 MNOK, att jämföra med konsensus förväntningar på 129 MNOK och vårt estimat på 90 MNOK. Skillnaden förklaras till stor del av volym, då bolaget slaktade 30% mer än de prognostiserat vilket gav lägre än väntade fasta kostnader per kg. Bolaget slaktade 11 500 ton att jämföra med vårt estimat (och guidningen) på 8 900 ton. Vi upprepar Minska och riktkursen 68 NOK.

Resultatöversikt

Bolaget rapporterade justerat VPA på 0,96 NOK, mot konsensus 0,75 NOK och vårt estimat 0,50 NOK. Operativa rörelseresultatet uppgick till 162 MNOK (vårt estimat 90 MNOK). Nettoskulden uppgick till 1 678 MNOK kronor (vårt estimat 1 754 MNOK).

Segmentsinformation

Den största avvikelsen mot våra estimat var Kanada, där bolaget slaktade 3 800 ton, jämfört med guidningen på 2 100 ton, vilket fick till följd att kostnaderna var stabila q/q och det ledde till en signifikant högre EBIT/kg än vad vi förväntat oss. Vi hade räknat med en generell kostnadsökning i kvartalet på grund av låga slaktvolymer. Blandade odlingskostnader uppgick till 46,20 NOK/kg i Q1, jämfört med 43 NOK/kg föregående kvartal. Kostnaderna i kvartalet är de högsta någonsin, men beror på relativt låga slaktvolymer. För Rogaland uppgick kostnaden till 52,20 NOK/kg, vilket var sämre än vi väntat. Försäljningspriserna i regionen var dock höga (64,40 NOK/kg), vilket håller uppe EBIT/kg för kvartalet.

Utsikter

Bolagets volymguidning för 2018 är oförändrad på 80 000 ton. Vi värderar bolaget med en kassaflödesmodell (WACC 8,5%, EBIT/kg 10 NOK) samt framåtblickande multiplar och summan-av-delarna. Vi upprepar Minska och riktkursen 68 NOK.

SalMar

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:245,00 NOK
Pris:389,20 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-14 kl. 05:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 10:24.
SalMarSALM
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Q1 - första intrycket

SalMars operativa rörelseresultat uppgick till 708 MNOK, att jämföra med vårt estimat på 743 MNOK (-5%) och konsensus på 789 MNOK (-10,3%). Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader än väntat i norra Norge, med rapporterade kostnader/kg på 34,40 NOK, vilket är ny högstanivå för SalMar. Vi upprepar Minska och riktkursen 245 NOK.

Högre kostnader än väntat

Rörelseresultatet uppgick till 708 MNOK (mot konsensus 789 MNOK och vårt estimat 743 MNOK). Avvikelsen mot förväntningarna förklaras främst av högre kostnader i norra Norge som rapporterade kostnader på en ny toppnivå. Bolaget guidar för något högre kostnader i norr framöver, medan kostnadsbasen i centrala Norge ska förbättras något.

Segmentsinformation

Totalt rörelseresultat för odlingsverksamheten uppgick till 761 MNOK, jämfört mot vårt estimat 733 MNOK. För centrala Norge var rörelseresultatet 531 MNOK (vårt estimat 488 MNOK) och EBIT/kg 23,80 NOK (vårt estimat 21,90 NOK). Kostnaderna var något sämre än förväntat (37,90 NOK/kg mot 37 NOK/kg), men försäljningspriserna var något bättre (61,70 NOK/kg). För norra Norge uppgick rörelseresultatet till 231 MNOK (vårt estimat 246 MNOK) och EBIT/kg till 24 NOK (vårt estimat 25,60 NOK). Kostnaderna (34,40 NOK/kg) och försäljningspriserna (58,40 NOK/kg) var båda sämre än väntat. För segmentet försäljning och vidareförädling uppgick rörelseresultatet till -15 MNOK (vårt estimat 50 MNOK).

Utsikter

Volymguidningen för 2018 på 143 000 ton förblir oförändrad. Kontraktsandelen förväntas vara 36% 2018, varav 50% i Q2. Vi räknar med ett pris på omkring 60 NOK/kg för kontrakten. Vår värdering baseras på en kombination av kassaflöde, multiplar och summan-av-delarna. Vi menar att aktuell värdering om 16x P/E 2018 är hög och rekommenderar Minska med riktkursen 245 NOK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:975,00 DKK
Pris:664,20 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 06:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 09:46.
PandoraPNDORA
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Q1 - första intrycket

Pandoras Q1-rapport idag var något svagare än konsensus förväntningar och klart under våra estimat. Försäljningen växte med 6% i lokala valutor. Försäljningen för jämförbara enheter i Pandoraägda konceptbutiker var oförändrad, vilket är svagt. Rörelseresultatet på 1 441 MDKK var 14% under våra förväntningar och 4% under konsensus. Bolagets guidning för 2018 är oförändrad med 7-10% tillväxt i lokala valutor och 35% EBITDA-marginal. Vi upprepar Köp och riktkursen 975 DKK.

Resultat

Försäljningen i Q1 var 1% över konsensus förväntningar, med 16% tillväxt i lokala valutor i EMEA, 1% i Asia-Pacific och -4% i Americas. Försäljningen för jämförbara enheter i Pandoraägda konceptbutiker var oförändrad, drivet av 53% tillväxt i lokal valuta för e-handel. Kategorin Charms (berlocker) växte 2% å/å (lokala valutor) att jämföra med 8% 2017, medan armband växte 10%. Detta är i linje med strategin att bli ett komplett smyckesvarumärke. EBITDA uppgick till 1 667 MDKK vilket var 4% under förväntningarna.

Prognoser

Bolaget guidar för intäktsökningar på 7-10% i lokal valuta och en EBITDA-marginal på omkring 35% för helåret 2018. Våra estimat är 12,3% tillväxt och 35,6% marginal.

Värdering

Vi upprepar Köp med riktkursen 975 DKK, vilket speglar en EV/EBIT-multipel på 12x för 2022p, diskonterad tillbaka tolv månader från idag.

Schibsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:236,00 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 04:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 08:42.
Schibsted ser. ASCHA
Diagram

UPPDATERING

Intakt investment case

Vårt investment case är intakt efter Q1-rapporten och vi ser positivt på införandet av det långsiktiga avkastningsbaserade incitamentsprogrammet som nyligen godkändes av årsstämman. Vi behåller vår riktkurs på 300 NOK och upprepar Köp.

Intakt investment case

Koncernens EBITDA fortsatte att växa snabbt under Q1 med 50% ökning å/å, främst drivet av affärsområdet Marketplaces, vars marginal steg med 7 procentenheter å/å till 29% tack vare halverade förluster från verksamheter inom Investement phase. Vi förväntar oss att koncernens marginaler kommer fortsätta att expandera i ungefär samma takt som de senaste åren och uppskattar att koncernens EBITDA-marginal kommer att närma sig 30% 2020p, främst drivet av produktmixeffekter från Marketplaces, inklusive gradvis minskande förluster från marknader inom Investment phase.

Incitamentsprogram baserat på aktieägaravkastning

Till skillnad mot tidigare år kommer det långsiktiga incitamentsprogrammet nu att baseras på total aktieägaravkastning. Det är en välkommen förändring eftersom den bättre kommer att sammanföra ledningens intressen med aktieägarnas. Det är ett treårigt program med ett årligt rullande mål och prestanda kommer att mätas mot en jämförelsegrupp som huvudsakligen består av företag som är verksamman inom radannonser på nätet samt även andra mediebolag.

Mindre estimatförändringar

Vi har gjort några mindre estimatförändringar med i stort sett oförändrad EBITDA för koncernen och radannonser.

Köp upprepas, riktkurs 300 NOK

Vi värderar Schibsteds affärsområde Marketplaces verksamheter i Developed phase (75% av bolagets värde) i linje med en renodlad jämförelsegrupp till cirka 16x EBITDA för 2019p. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Catena Media

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:128,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 04:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 08:27.

NY INITIERING

Gjord för tillväxt

Vi ser en solid tillväxtpotential för Catena Media de kommande åren. Tillväxtscenariot kan fortsätta med integration i nya vertikaler samtidigt som man går vidare med att stärka positionen inom iGaming. Totalt sett så förväntar vi oss att försäljningen växer med 26% över 2018-20p och att EBITDA mer än fördubblas. Detta stöttar en positiv kursutveckling. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation. Vår riktkurs på 165 SEK indikerar en uppsida på 35%.

Nyckelinslag i rapporten

Catena Media har framgångsrikt konsoliderat marknaden för iGaming och blivit marknadsledare. Vi förväntar oss att man behåller en hög förvärvstakt de kommande åren, med ytterligare företagsaffärer inom iGaming, men även inom finansiell service där man nyligen genomfört sina första förvärv. Catena Media verkar på en mycket lönsam marknad med EBITDA-marginaler på 50-60%. iGaming förväntas växa med 7% över 2018-22p, vilket ger en god bas för organisk tillväxt. Catena Medias huvudinvesteringar är förvärv och historiken med mer än 30 förvärv under de senaste tre åren visar att modellen fungerar. Förvärven sker till attraktiva multiplar på EV/EBIT 4-6x. Vi ser en potential för Catena Media att genomföra förvärv på upp till 150 MEUR över 2018-20p, vilket implicerar att man kan uppnå EBITDA-målet på 100 MEUR under 2020p. Detta innebär en potential i förhållande till vårt estimat på 76,8 MEUR.

Värdering

Vi värderar Catena Media med en DCF tillsammans med en EV/EBIT-modell baserad på historiska snittvärderingar. Vi adderar också uppsida från ytterligare förvärv. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation. Vår riktkurs på 165 SEK indikerar en uppsida på 35%.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:117,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 05:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-15 kl. 08:27.
MekonomenMEKO
Diagram

UPPDATERING

Börjar likna LKQ

Mekonomen bekräftade igår att samtal äger rum mellan olika aktörer, bland annat Nordic Forum, som ägs av den tyska komponentleverantören Hella. Ett förvärv av Nordic Forum skulle fördubbla Mekonomens försäljning. En värdering av Nordic Forum i linje med Mekonomen ger ett rörelsevärde om 5 miljarder SEK, vilket innebär att koncernen förmodligen skulle behöva en blandning av eget kapital och lån för att slutföra förvärvet. Mekonomens intresse av att växa genom förvärv speglar huvudaktieägarens, LKQ, förvärvsbaserade strategi. Mekonomens riktkurs om 150 SEK är huvudsakligen baserad på en DCF-värdering och en EBITDA-marginal på 12%. Vi upprepar Köp.

Nordic Forum är starka i Danmark

Nordic Forums försäljning uppgick till 542 MEUR under fjolåret 2015/2016, varav den mesta var dansk. Den danska verksamheten är stark och var förmodligen anledningen till att Mekonomen drog sig tillbaka från den danska marknaden för några år sedan. Nordic Forum har också ett norskt företag som heter Hellanor, som är en av de största leverantörerna efter Mekonomen.

Viktig del av Hellas distributionsstruktur

Enligt vår uppfattning är Nordic Forum en viktig del av Hellas distributionsstruktur och det skulle vara något överraskande om Hella skulle avyttra.

Prissättning av reservdelsleverantörer

Prissättningen av reservdelsleverantörer är blygsam, och Nordic Forums lönsamhet utspäds av distributionen av reservdelar från tredje part. Deras rörelsemarginal ligger också under Mekonomens.

Växande bilpark, omstrukturering och synergier

Mekonomens resultat förväntas få stöd under de kommande åren av en växande begagnad bilpark och integrationssynergier från värdekedjan. Mekonomens integrering av sina två största reservdelslager i Strängnäs och i Eskilstuna går enligt plan och kommer att spara 50 MSEK från 2020. Tillträde till LQK som huvudaktieägare kan generera upphandlingssynergier.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 584,3 -0,3% 0,0% 2,7%
OMXS30 1 598,6 -0,3% 0,0% 1,4%
OMXH25 4 251,2 -0,2% 1,4% 8,5%
OMXC20 1 020,1 1,3% 1,9% -0,4%
OSEBX 876,1 -0,3% 0,3% 7,6%
OMXBB 977,2 -0,6% 0,1% 3,5%
Dow Jones 24 899,4 0,3% 2,2% 0,7%
S&P500 2 730,1 0,1% 2,2% 2,1%
Nasdaq C 7 411,3 0,1% 2,0% 7,4%
SX5E 3 565,7 0,0% 0,0% 1,8%
DAX 12 977,7 -0,2% 0,2% 0,5%
CAC40 5 540,7 0,0% 0,2% 4,3%
RTS 1 202,6 0,7% 4,2% 4,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 78,2 1,4% 2,7% 17,0%
Guld 1 319,9 -0,3% 0,8% 2,2%
Silver 16,6 -0,7% 1,4% -1,3%
Aluminium 2 285,5 0,5% -1,3% 2,0%
Bly 2 380,0 2,1% 4,7% -4,6%
Koppar 6 828,0 -0,6% 0,7% -4,6%
Nickel 14 320,0 2,9% 3,5% 16,8%
Zink 3 020,5 -1,9% 1,8% -8,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 0,00 -0,60 9,90
Sverige, 10 år 0,75 2,20 9,00 -1,00
Norge, 10 år 1,94 2,80 4,50 37,90
Tyskland, 10 år 0,60 4,00 8,70 17,90
GB, 10 år 1,48 2,80 8,00 28,90
USA, 10 år 2,99 2,10 4,23 57,95
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,10 0,20
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,30 0,3% -2,1% 4,7%
USD / SEK 8,60 0,1% -2,6% 5,1%
GBP / SEK 11,70 0,4% -2,4% 5,6%
NOK / SEK 1,08 0,0% -1,9% 7,4%
DKK / SEK 1,38 0,3% -2,1% 4,7%
CAD / SEK 6,74 0,3% -1,8% 3,1%
CHF / SEK 8,62 0,3% -2,0% 2,6%
JPY / SEK 0,08 0,0% -2,8% 8,1%
EUR / USD 1,20 0,2% 0,5% -0,3%
USD / JPY 109,55 0,2% 0,3% -2,8%
EUR / GBP 0,88 -0,1% 0,3% -0,8%
AUD / USD 0,76 0,1% 0,5% -3,4%
USD / CAD 1,28 -0,1% -0,7% 1,9%
GBP / USD 1,36 0,3% 0,2% 0,5%
USD / NOK 8,00 0,1% -0,7% -2,2%
EUR / NOK 9,57 0,3% -0,3% -2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,3 procent till 24.899. Det bredare S&P 500 ökade 0,1 procent till 2.730. Teknikorienterade Nasdaq var upp 0,1 procent till 7.411.

Sektorvis gick läkemedelsbranschen bäst med en uppgång om 0,7 procent följt av energibolag med en uppgång om 0,6 procent. Opec drog i sin månadsrapport för maj upp bedömningen av den globala efterfrågan i år och oljepriset steg något under måndagen.

Även IT-bolag gick bra där den stora vinnaren var IT-säkerhetsföretaget Symantec, som rekylerade upp nästan 10 procent efter att fallit 33 procent i fredags. Anledningen till fredagens branta fall var att bolaget har inlett en intern utredning i ett ospecificerat fall. Styrelsen ska enligt uppgifter från Reuters undersöka en fråga som "bekymrat" en tidigare anställd.

Hälsoförsäkringsbolaget United Health och läkemedelsbolaget Pfizer var två av vinnarna på Dow Jones med uppgångar på 1,9 respektive 1 procent. Även detaljhandelsbolaget Walmart gick starkt, plus 1,2 procent.

Bland övriga bolag kan nämnas att streamingtjänsten Spotify var upp drygt 2 procent efter en köprekommendation av en amerikansk analysfirma medan Tesla sjönk 3 procent. Enligt Bloomberg News planerar elbilstillverkaren att genomgå en "rejäl omorganisation".

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 stängde ned 0,3 procent på nivån 1.598,6. Omsättningen på Stockholmsbörsen summerades till 15,3 miljarder kronor. Tyska DAX backade 0,2 procent.

Inom OMXS30 tog Fingerprint Cards förarsätet med 12,5 procents lyft. Bolaget samarbetar med CV Microelectronics för att ta fram ett kort, som uppges vara "det första biometriska kontaktlösa smarta referenskortet" för den kinesiska marknaden.

Indextunga Ericsson tappade 1,1 procent och Nokia backade i samma härad. USA:s president Donald Trump har erbjudit en livlina till den hårt pressade kinesiska tillverkaren av telekomutrustning ZTE. Ericsson och Nokia dominerar USA-marknaden helt och hållet i nuläget.

Ericsson-ägaren, investmentbolaget Investor, retirerade 1,5 procent. Bland svagpresterande storbolag återfanns SEB, också Investor-delägt, med 1,5 procents tapp.

Bäst presterande storbank var SHB som backade marginellt efter att Société Générale höjt aktien till behåll. Bland investmentbolagen var SHB-knutna Industrivärden ned drygt 1 procent medan Kinnevik tappade 1,6 procent.

Handelsbanken höjde rekommendationer för Atlas Copco och Autoliv och aktierna steg 0,4 till 1,0 procent. Inom verkstaden steg Sandvik och Alfa Laval svagt medan SKF backade marginellt.

Oriflame-grundaren Robert Af Jochnick har köpt aktier för 32 miljoner kronor efter rapportraset nyligen på 18 procent. Sminkaktien steg nära 3 procent.

Mobilspelbolaget Leo Vegas steg runt 2 procent medan speloperatören Nordic Leisure, industrihandlaren Momentum och fiberkabelbolaget Hexatronic samtliga var upp kring 7 procent efter köpråd i Börsveckan. Tidningen anser däremot att investerare ska avstå Elanders som tappade knappt 1 procent.

Rörande sport-betting upphävde USA:s högsta domstol på måndagen ett tidigare förbud, vilket kan öppna upp en marknad i flera delstater. Detta är enligt Pareto framför allt positivt för "leverantörer som Kambi och Catena Media" medan operatörer generellt behöver landbaserade USA-partners. Bland operatörer steg Kindred knappt 3 procent medan Kambi ökade uppemot 6 procent. Catena Media stängde drygt 5 procent högre.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Salmar Minska 245 NOK na na
Pandora Köp 975 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE Riksbankens Skingsly talar I Malmö
DE 08:00 BNP sj (q/q)/adj (å/å)/ej sj (å/å) 1Q P 0.4 %/2.4 %/1.8 % 0.6 %/2.9 %/2.3 %
NO 08:00 Handelsbalans NOK Apr 15.0b
NO 08:00 BNP/BNP Fastland (q/q) 1Q 0.6 %/-0.3 %
SE 09:25 Riksbankens af Jochnick håller tal
EU 11:00 Industriproduktion sj (m/m)/adj (å/å) Mar 0.6 %/3.7 % -0.8 %/2.9 %
EU 11:00 BNP sj (q/q)/sj (å/å) 1Q P 0.4 %/2.5 % 0.4 % /2.5 %
DE 11:00 ZEW undersökning nuvarande situation/ Undersökning försväntningar May 85.2/-8.2 87.9/-8.2
EU 11:00 ZEW Undersökning förväntningar May 1.9
US 14:30 Empire Manufacturing May 15.0 15.8
US 14:30 Detaljhandelsförsäljning/Detaljhandel utan fordon (m/m) Apr 0.4 %/0.5 % 0.6 %/0.2 %
US 14:30 Detaljhandel utan fordon och gas/ Detaljhandel kontrollgrupp Apr 0.4 %/0.4 % 0.3 %/0.4 %
US 16:00 Företagsvarulager/ NAHB Bostadsindex Mar 0.2 %/70 0.6 %/69

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Hoegh LNG BMG454221059 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Catena Media 3
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.