Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 16 maj 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-05-16 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-05-16 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,5% DJI -0,8% NASDAQ -0,8%
586,8 1 606,7 24 706,4 7 351,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar.

Borr Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:43,00 NOK
Pris:39,60 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-16 kl. 11:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 14:51.

UPPDATERING

Konsolideringen fortsätter

Borr Drilling har gett ut ett konvertibelt obligationslån om 350 MSUD och avtalat om att förvärva fem nya premium jackup-riggar från Keppel Fels för 144 MUSD styck. Bolagets flotta av jackup-riggar omfattar därmed 29 stycken. Vi räknar med att inom kort uppdatera värdering och estimat. Tills vidare upprepar vi Köp och riktkursen 43 NOK.

Förvärvar ytterligare fem riggar

Borr Drilling har avtalat om att förvärva fem premium jackup-riggar från Keppel Fels. Förvärvspriset för riggarna är 720 MUSD eller 144 MSUD per rigg (totalt 745 USD inklusive finansieringsavgifter). Vid affärens stängning ska 288 MUSD betalas och resten vid leverans av respektive rigg. Den första riggen ska levereras under Q4 2019 och därefter en rigg per kvartal.

Finansieras med konvertibel, banklån och säljarrevers

Bolaget meddelade igår att de ger ut en ny femårig konvertibel obligation om 350 MUSD. Villkoren meddelades i morse: konvertibeln har en fast ränta på 3,875% och en effektiv konverteringspremie på 75% över referenspriset 4,80 USD (39,50 NOK) per aktie. Det innebär ett effektivt konverteringspris på 8,5225 USD (cirka 69 NOK) per aktie. Bolaget har även säkrat bankfinansiering om 200 MUSD (två år, ingen amortering) och ett säljarlån från Keppel Fels på 432 MUSD. Konvertibeln och banklånet kommer att användas för de initiala 288 MUSD och allmänna företagsändamål, medan säljarreversen täcker milstolpebetalningarna vid leverans.

Fortsatt konsolidering

Borr Drilling fortsätter att konsolidera jackup-marknaden med sina nya förvärv. Köpeskillingen på 144 MUSD per rigg är endast marginellt högre än PPL-affärens 140 MUSD per rigg i oktober förra året. Vi ser priset som attraktivt, men inget fynd. Före tillkännagivandet igår handlades Borr Drilling till ett implicit värde på 150-155 MUSD per premium jackup. Bolaget behåller sin position som nummer ett på jackup-marknaden.

Värdering

Vi värderar bolaget med en summan-av-delarna-metod baserad på en uppskattad återanskaffningskostnad på 185 MUSD för nya premium jackup-riggar. De äldre jackup-riggarna i flottan förväntas skrotas. Även om det är för tidigt att titta på vinstmultiplar ökar den nya affären definitivt vinstpotentialen 2-3 år framåt. Vi återkommer med uppdaterade estimat och värdering och upprepar tills vidare Köp och riktkursen 43 NOK.

Grieg Seafood ASA

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:90,00 NOK
Pris:93,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 16:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 12:44.
Grieg SeafoodGSF
Diagram

EFTER RAPPORT

Högre volymer sänker de fasta kostnaderna

Grieg Seafood rapporterade ett starkt Q1, främst på grund av överraskande höga volymer som gav lägre fasta kostnader per kilo. Bolaget uppvisade också en påtaglig förbättring i Kanada, vilket vi bedömer kan vara en potentiellt uthållig förändring. Vi bedömer också att kostnaderna sjunker generellt i Norge med de högre volymerna, sjukdomar i Rogaland är dock fortfarande ett problem. Vi vill varna för att en tid av lägre laxpriser över sommaren kan ge en kursnedgång. Vi uppgraderar till Behåll (Minska). Riktkursen höjs till 90 NOK (68).

Starka finanser efter högre volymer

Bolaget rapporterade ett operativt rörelseresultat på 162 MNOK, att jämföra med konsensus på 129 MNOK och vårt estimat på 90 MNOK. Avvikelsen från våra estimat beror på 30% högre slaktvolymer, vilket resulterade i lägre fasta kostnader per kilo. Vi anser att bolaget befinner sig i ett mycket bra läge. Vi är dock oroade över laxpriserna när vi nu går in i sommaren, eftersom den operationella hävstången (på grund av högre kostnader) blir ogynnsam om laxpriset faller.

British Columbia

British Columbia (Kanada) uppvisade en imponerande förbättring i kostnaderna, till 38,90 NOK per kilo, vilket är den lägsta siffran på flera år. Med tanke på ledningens uttalande om framtiden och miljön bedömer vi att detta kan vara det nya normalläget för British Columbia. Vi sänker följaktligen kostnadsestimaten till i snitt 39 NOK per kilo på längre sikt. Rogaland var åter en besvikelse, med kostnader på 52,20 NOK per kilo. De höga kostnaderna drevs av fasta kostnader och pankreassjukdom (PD). Vi bedömer att kostnaderna kommer att sjunka om bolaget lyckas minska PD-kostnaderna framöver. Shetland rapporterade ett negativt rörelseresultat per kilo, framför allt på grund av låga volymer. Vi bedömer att Grieg Seafood kan åstadkomma förbättringar i verksamheten i Shetland, eftersom vattentemperaturen och klimatet generellt lämpar sig mycket väl för laxodling. Vi uppgraderar till Behåll (Minska). Riktkursen höjs till 90 NOK (68).

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:950,00 DKK
Pris:561,00 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-16 kl. 05:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 09:42.
PandoraPNDORA
Diagram

EFTER RAPPORT

Tror fortsatt på tillväxt över bolagets mål

Vi har justerat våra EBIT-estimat med -3% för 2018p och -2% för 2019p efter den svaga Q1-rapporten. Vi menar dock att fortfarande att bolaget bör överträffa guidningen för 2018 och upprepar Köp men sänker riktkursen till 950 DKK (975).

Jämförbar försäljning oroar

Pandora rapporterade nolltillväxt för de egna konceptbutikerna i jämförbara enheter, inklusive 53% tillväxt för e-handeln i lokala valutor, vilket innebär att de fysiska butikerna minskade med 7%. Vi har fortsatt förtroende för bolaget och tror att den svaga tillväxten kommer att förbättras gradvis under året med stöd av ett ökat antal nya produkter.

Tillväxt över bolagets mål fortfarande troligt

Pandoras totala försäljning var i stort sett i linje med våra estimat med 6% tillväxt i lokala valutor, trots en något långsammare expansionstakt och färre butiksförvärv. Skillnaderna mellan regionerna var dock stora och Kina det största problemet. Intäkterna i Kina var 9% under våra estimat, då tillväxten i lokala valutor saktade ned till 16%, jämfört med vårt estimat på 28% (inklusive 46 butiksöppningar under det senaste året). Våra tillväxtestimat för Kina för de återstående nio månaderna har sänkts med 5 procentenheter till 13%. För övrigt var Italien, Frankrike och USA besvikelser, medan Tyskland och resten av EMEA imponerade. Sammantaget har våra tillväxtestimat i lokala valutor minskats med 0,8% till 11,6% och vi ser fortfarande ett överträffande av bolagets tillväxtmål på 7-10% för 2018 som troligt.

Stark bruttomarginal men högre rörelsekostnader

Bruttomarginalen på 75,8% var 240 punkter över våra estimat, till följd av något starkare medvind från en ökad andel Pandora-ägda butiker samt lättare motvind från råmaterialmix, valuta och insatsvarupriser. Dessutom verkar bolaget dra nytta av ökad effektivitet inom sina nya tillverkningsenheter. Vi har därför justerat våra estimat för bruttomarginalen med 110 punkter för 2018p och 200 punkter för 2019p. Den starkare bruttomarginalen motverkas dock av höjda estimat för rörelsekostnader/försäljning, då motvinden från en ökad andel Pandoraägda butiker verkar starkare än tidigare förväntat. Sammantaget har vi justerat våra EBIT-estimat med -3% för 2018p och -2% för 2019p.

Riktkursen sänkt till 950 DKK

Som en följd av våra reviderade estimat sänker vi riktkursen från 975 DKK till 950 DKK (baserad på 12x EV/EBIT för 2022p, diskonterad 12 månader bakåt från idag). Vi upprepar Köp.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:126,20 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-16 kl. 05:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 09:40.
Recipharm BRECI B
Diagram

UPPDATERING

Nytt partnerskap med Hadasit

Recipharm och Hadasit har tillkännagivit ett partnerskap att leverera sömlösa kemiska och kliniska tjänster från tidig preklinisk utveckling fram till regulatoriskt godkännande. Tack vare det här avtalet, kommer Recipharm att dra nytta av den viktiga tillväxtpotentialen i den israeliska CDMO-marknaden där mer än 800 bioteknikbolag finns representerade. Vi upprepar Köp och riktkursen 140 SEK.

Hadasit, en klinikorienterad FoU- tjänsteleverantör

Hadasit är det teknologiska transferbolaget av Hadassah Medical Center i Jerusalem. Hadassah har ett start fästa i Israel, och mer än hälften av all sjukhusresearch i landet görs där. Tack vare deras unika tillgång till Hadassah Medical Organisationens expertkliniker och forskare erbjuder Hadasit klinikorienterade FoU-tjänster från tidig preklinisk utveckling fram till regulatorisk godkännande. Hadasit identifierar, skyddar och kommersialiserar de upptäckter som görs på Hadassah Medical Center (Hadasit har ensamrätt på alla upptäckter).

Stärker D i CDMO

Recipharm har utvecklats från en renodlad tillverkare av aktiva farmaceutingredienser (API) och slutlig dos-recept och förpackning (CMO) till ett bolag som också kan hjälpa dess partner (läkemedels- eller bioteknikbolag) i utvecklingsstadiet av läkemedelstillverkning (CDMO). Dessa ytterligare tjänster ger Recipharm möjlighet att stödja sina kunder genom hela utvecklingsprocessen.

Mindre påverkan på vår värdering

Även om ingen ekonomisk information över partnerskapet har släppts, kommer det att ge Recipharm möjligheten att erbjuda en rad tjänster mer effektivt och hantera projekt sömlöst från utveckling till klinik. Påverkan på försäljning och marginaler bör vara marginell (till en början), men det kommer att hjälpa Recipharm att bli den mest pålitliga CDMO-aktören i regionen. Vi upprepar Köp och riktkursen 140 SEK.

Northern Drilling

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:75,40 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-15 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 09:07.

NY BEVAKNING

Fortsatt tillväxt är målet

Northern Drilling startades 2017 som en tillgångsexponering med fokus på att förvärva tillgångar vid lågkonjunktur till priser som bottnat. Hittills har man framgångsrikt tagit över fyra nybyggnadskontrakt: Två ultra-deepwater (HE UDW) floater rigs för tuff miljö och två ultra-deepwater drillships. Dessa förvärvades till ett snittpris på 340 MUSD, vilket är runt hälften av nybyggnadskostnaden. Bolaget har en uttalad strategi om fortsatt tillväxt och vi skulle inte förvånas av ytterligare värdeskapande förvärv i en nära framtid. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation. Vår riktkurs är 110 NOK.

Nyckelinslag i rapporten

Utnyttjanderaten för floaters för tuff miljö ligger redan över 90%, med dagsrater över 300 000 USD. Vi förväntar oss att denna trend fortsätter under året och in i nästa. Kompletteringar till den befintliga flottan kommer sannolikt från nybyggnadskontrakt nyligen inställda av Seadrill och potentiellt också från andra enheter vid samma varv (Samsung). Med ett pris på 250-300 MUSD för de två drillship-kontrakten estimeras varvet ha täckt 85-90% av byggkostnaden. Detta bör kunna vara gynnsamt för både varvet och Northern Drilling – och värdeskapande för aktieägare i Northern Drilling.

Värdering

Vi förväntar oss att marknaden för koncernens tillgångar får ytterligare momentum under 2019-20p, vilket positivt kan påverka tillgångsvärden och vinst. Ytterligare företagsaffärer kan också bli värdeskapande för aktieägarna. En affär med Samsung liknande den med Daewoo kan leda till ett motiverat värde på över 150 NOK per aktie. Vi inleder bevakningen med en Köprekommendation. Vår riktkurs är 110 NOK.

Dometic

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:83,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-16 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 09:07.

NY BEVAKNING

Rider vågen

Vi inleder bevakningen av Dometic med rekommendationen Köp och en riktkurs på 100 SEK. Koncernen är en marknadsledande leverantör av komfortutrusning som används i rekreationsfordon, båtar, lastbilar, premiumbilar och hotell, och får merparten av sina vinster från eftermarknaden. Medan rekreationsfordonsmarknaden har varit den huvudsakliga drivaren av tillväxt under den senaste tiden, har företagsaffärer ökat Dometics marina exponering från 10% till 23%, vilket gett bolaget möjligheten att nå in i det segmentet av fritidsbåtsmarknaden som växer snabbast och som fortfarande är 50% under sin historiska topp. Detta kommer att stödja försäljningstillväxt i framtiden. Vi ser fortsatta möjligheter till företagsaffärer i Marine. Den nya VD:n, Juan Vargues från Assa Abloy, verkar vara rätt man för att föra förvärvsstrategin framåt.

Summering av investeringstemat

Vi bedömer att Dometics vinster kommer att växa med en CAGR i låga tiotal under de kommande tre åren, främst drivet av köpet av SeaStar, samt fortsatt tillväxt i rekreationsfordonsmarknaden, vilken närmar sig historiskt höga nivåer, samtidigt som det marina segmentet, vilket nu står för cirka 23%, skulle kunna se en återhämtning, då marknaden är 50% under sin historiska topp.

Viktiga iakttagelser från rapporten

Vår analys indikerar att positiv makro och demografiska trender kommer att fortsätta för rekreationsfordonsmarknaden, även om OEM-tillväxt beräknas avstanna något, då USA är över sin historiska topp, och Europa närmar sig sin. Det marina segmentet delar flera av de positiva trenderna av rekreationsfordonsmarknaden, men är fortfarande 50% under sin historiska topp vilket ger möjlighet för en lång period av positiv tillväxt. Köpet av SeaStar ökade inte bara andelen försäljning i segmentet Marine från 10% till 23%, utan det öppnade också upp tillgången till det största och mest snabbväxande fritidsbåtssegmentet för motorbåtar under 9 meter, där det borde finnas en stor möjlighet att addera försäljning genom företagsaffärer och genom organisk produktutveckling. Vår modell ser Dometic nå och överträffa sitt mål på 15% marginal, vilket ger en stabil 13% VPA CAGR i våra estimat för 2018p-2020p.

Värderingsmodell

Vår modell använder ett snitt av historiska multiplar, en konkurrentvärdering och en DCF och ger en riktkurs på 100 SEK, vilket ger en riktmultipel om 12x EV/EBIT för 2019p. Vi inleder bevakningen med rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK.

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:158,55 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-16 kl. 05:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 08:27.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

Strategisk uppdatering förväntas

Volvo kommer att hålla en investerardag i morgon i New York. Vi ser denna händelse som en uppföljning av VD Lundstedts första investerardag för två år sedan och förra årets kapitalmarknadsdag med fabriksbesök i Eskilstuna. Vi förväntar oss en uppdatering på några av de långsiktiga strategiska frågorna, som t ex märkespositionering, hur man ska kunna fånga upp asiatisk tillväxt, serviceförsäljning och operationell skicklighet. Detta borde kunna förklara hur Volvo planerar att uppnå en EBIT-marginal på i snitt 10% i en cyklisk industri. Ledningen kommer sannolikt också att tala om lastvagnsköparnas krav, EU:s förväntade utsläppsbegränsningar och den generella efterfrågetrenden. Målet om en EBIT-marginal på i snitt 10% kräver att Volvo når en topp på 12% för att klara 10% över cykeln. Detta representerar uppsida till våra estimat. Vi upprepar Behåll och riktkursen 175 SEK.

Uppdatering kring strategiska prioriteringar

En diskussion kring märkespositionering för lastvagnar förväntas, med ett fokus på att stärka Volvo som ett globalt premiummärke. Fokus för Renault förväntas ligga på att återta marknadsandelar och position, ett mål som stöttas av den senaste tidens ordersiffror. Lanseringen av nya Mack för långa transporter innebär en förbättring. Möjligheter inom asiatisk tillväxt och serviceförsäljning förväntas också tas upp.

Förbättringar för Renault förväntas

Vid tidigare tillfällen har Volvo uppdaterat marknaden på lönsamheten för de fyra huvudmärkena inom lastvagnar: Volvo, Renault, Mack och UD. Vi förväntar oss vissa förbättringar för Renault, mot bakgrund av den produktförnyelse som genomförts.

EU:s begränsning av utsläpp av koldioxid

De nya utsläppsreglerna som lanseras av EU den 16 maj kan också bli en fråga att ta upp. EU förväntas föreslå en minskning av koldioxidutsläpp med 15% vid 2025 och med 30% vid 2030. För att uppnå detta mål måste bränslekonsumtionen minskas och även andra åtgärder krävs. Bättre aerodynamik, viktminskning och lättrullande däck är några förändringar som kan ge lägre bränsleåtgång. Vi upprepar Behåll och riktkursen 175 SEK.

SalMar

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:295,00 NOK
Pris:380,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-05-16 kl. 05:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-05-16 kl. 08:27.
SalMarSALM
Diagram

EFTER RAPPORT

Överraskande höga kostnader

Q1-rapporten var en besvikelse som helhet då kostnaderna i norra Norge var högre än förväntat. Detta berodde på behandling av sjölöss, men bolaget räknar med relativt stabila kostnader framöver. Vi höjer våra kostnadsestimat för 2018 och menar att nuvarande värdering är ansträngd relativt konkurrerande laxodlare. Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 295 NOK (245) till följd av att estimaten nu inkluderar hela 2019.

Svagare resultat till följd av höga kostnader

Operativt rörelseresultat uppgick till 708 MNOK, att jämföra med konsensus på 789 MNOK och vårt estimat på 743 MNOK. Den främsta avvikelsen mot våra estimat var kostnaderna i norra regionen som uppgick till 34,40 NOK/kg. Ledningen guidar för stabil tillväxt i kostnader framöver och att generation 2017 kommer att utvecklas väl i havet. Vi tycker dock inte om kostnaderna i norra regionen och de små förbättringar som hittills synts i centrala Norge. Därmed måste vi höja våra kostnadsantaganden för 2018.

Något lägre volymer under Q2

Enligt bolaget kommer något mer än 40% av slaktvolymerna att ligga under första halvåret. Vi räknar med 41% i H1, vilket innebär att vi uppskattar att 27 000 ton lax kommer att slaktas under Q2 (-15% q/q). SalMar har hög kontraktstäckning under Q2 (50%) till cirka 58-59 NOK/kg. En hög andel kontrakt samt lägre volymer innebär att SalMar inte får lika stor fördel som andra laxodlare av de stora prisrörelser som synts i Q2.

Värdering

Vi höjer vår riktkurs till 295 NOK (245) då vi nu inkluderar hela 2019p i våra estimat, men behåller rekommendationen Minska eftersom vi menar att aktien är dyr för tillfället, speciellt relativt sett. SalMars verksamhet är bäst i klassen, men de högre kostnaderna under Q1 gör bolaget mer "sårbart" än till exempel Leroy Seafood som är en betydligt billigare laxodlare. Vi ser också försäljningen av Salmar-aktier som Kvervas ordförande (största aktieägare i SalMar) gjort som en negativ signal. Kvervas ordförande har sålt aktier värda 388 MNOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 586,8 0,4% -0,2% 3,2%
OMXS30 1 606,7 0,5% -0,1% 1,9%
OMXH25 4 258,9 0,2% 0,7% 8,7%
OMXC20 1 001,5 -1,8% -1,0% -2,2%
OSEBX 880,6 0,5% 0,6% 8,1%
OMXBB 977,4 0,0% 0,2% 3,5%
Dow Jones 24 706,4 -0,8% 1,4% -0,1%
S&P500 2 711,5 -0,7% 1,5% 1,4%
Nasdaq C 7 351,6 -0,8% 1,2% 6,5%
SX5E 3 564,3 0,0% 0,2% 1,7%
DAX 12 970,0 -0,1% 0,4% 0,4%
CAC40 5 553,2 0,2% 0,6% 4,5%
RTS 1 178,8 -2,0% 3,2% 2,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 78,4 0,3% 4,8% 17,3%
Guld 1 295,0 -1,9% -0,9% 0,3%
Silver 16,4 -1,4% -0,2% -2,7%
Aluminium 2 313,0 1,2% -3,0% 3,2%
Bly 2 346,0 -1,4% 1,9% -6,0%
Koppar 6 822,5 -0,1% 1,5% -4,7%
Nickel 14 490,0 1,2% 3,9% 18,2%
Zink 3 060,5 1,3% -0,2% -7,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,37 -0,20 -0,80 9,70
Sverige, 10 år 0,76 1,20 7,10 0,20
Norge, 10 år 1,97 2,70 4,80 40,60
Tyskland, 10 år 0,63 3,00 7,60 20,90
GB, 10 år 1,50 2,40 6,30 31,30
USA, 10 år 3,07 8,55 11,09 66,50
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,20 0,30
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,35 0,5% -0,9% 5,3%
USD / SEK 8,72 1,4% -1,0% 6,6%
GBP / SEK 11,77 0,7% -1,1% 6,3%
NOK / SEK 1,08 0,0% -0,6% 7,4%
DKK / SEK 1,39 0,5% -0,9% 5,2%
CAD / SEK 6,77 0,5% -0,3% 3,6%
CHF / SEK 8,71 1,0% -1,0% 3,7%
JPY / SEK 0,08 0,7% -1,9% 8,8%
EUR / USD 1,19 -0,9% 0,1% -1,2%
USD / JPY 110,32 0,7% 1,0% -2,1%
EUR / GBP 0,88 -0,2% 0,2% -1,0%
AUD / USD 0,75 -1,0% 0,3% -4,4%
USD / CAD 1,29 0,9% -0,6% 2,8%
GBP / USD 1,35 -0,7% -0,2% -0,2%
USD / NOK 8,12 1,4% -0,3% -0,8%
EUR / NOK 9,63 0,5% -0,3% -2,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning hade Dow Jones industriindex backat 0,8 procent till 24.707 efter att ha stigit åtta dagar i rad. Det bredare S&P 500 var ned 0,7 procent till 2.711 och teknikorienterade Nasdaq visade minus 0,8 procent till 7.352.

Sektorvis var samtliga sektorer i S&P 500 lägre med fastighetsbolagen som störste förlorare efter en nedgång 1,7 procent.

Byggvaruhuskedjan Home Depot backade 1,6 procent i spåren av en kvartalsrapport med något lägre försäljning än väntat. Jämförbar försäljning ökade med 4,2 procent under kvartalet, vilket var något lägre än analytikernas snittprognos om en tillväxt på 5,6 procent.

Tummen ned för sin delårsrapport fick också Agilent Technologies, som föll 9,7 procent.

Spotify var ned 0,8 procent till 158:71 dollar. Loop Capital har inlett bevakning av musikstreamingtjänsten med säljrekommendation och en riktkurs på 120 dollar.

Nedåt gick det även för Tesla, som sjönk 2,7 procent. Morgan Stanley har sänkt sin riktkurs på Tesla med nästan 30 procent, till 291 dollar från 376 dollar. Banken har dragit ned sina prognoser för elbilstillverkarens marginaler och samtidigt höjt sitt estimat för hur stort belopp Tesla kan komma att försöka få in via en nyemission.

Utöver detta meddelade bolaget även på tisdagskvällen att det finns planer på att återigen stänga ner produktionen i fabriken i Fremont, Kalifornien. Avstängningen planeras pågå i sex dagar i slutet av maj och syftet är att under tiden göra justeringar i anläggningens löpande band.

Ett knippe statistik i form av lagerdata för mars, försäljning av befintliga bostäder april och NAHB husmarknadsindex gav inget direkt avtryck på finansmarknaderna.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30 stängde på plus 0,5 procent vid nivån 1.607. Omsättningen på Stockholmsbörsen blev 16,6 miljarder kronor med H&M, som försvagades 0,9 procent och var främsta indexsänke, i den vana rollen som dagens mest omsatta aktie.

Europadata på tisdagen visade att såväl tysk som nederländsk BNP kom in något under förväntningarna för första kvartalet.

På råvarumarknaden noterade Nordsjöoljan som mest 79:40 dollar per fat trots dollaruppgången, och priskänsliga Enquest steg 6,5 procent. Lundin Petroleum avancerade drygt 2 procent.

På svenskt börsgolv var annars den exportberoende verkstadssektorn starkast, med stöd av dollarförstärkningen. Autoliv steg drygt 2 procent medan Atlas Copco, Volvo och SCA avancerade med mellan 1 och 2 procent.

Getinge åker ur indexleverantören MSCI:s Sverigeindex och tappade 0,7 procent.

Clas Ohlson kom med starka försäljningssiffror för april. Den totala försäljningen steg med 10 procent, där analytikerförväntan var 7,5 procent enligt SME Direkt. Aktien var upp 1,7 procent.

Rapportsäsongen för de större bolagen är över men för de mindre fortsätter den i strid ström. Kabes omsättning steg 11 procent i det första kvartalet men lönsamheten sjönk trots det, tyngd av den svaga kronan och högre priser på insatsvaror för husvagnstillverkaren. Aktien backade 1,9 procent.

Ett bolag som i stället steg på en stark rapport var bilbesiktningsföretaget Opus. Aktien var upp nästan 8 procent efter en oväntad lönsamhetsförstärkning till 18,0 från 16,8 procent mätt före av- och nedskrivningar. Väntat enligt SME Direkt var 16,2 procent. Försäljningstillväxten uppgick till nästan 30 procent mot väntade knappt 20 procent, delvis förvärvsdrivet.

Några betting-relaterade aktier fortsatte att klättra på tisdagen efter måndagseftermiddagens besked från USA:s Högsta domstol om att sportvadslagning kan legaliseras i den amerikanska delstaten New Jersey. Beslutet lämnar även fältet öppet för andra amerikanska delstater att ge grönt ljus åt sport-betting.

Catena Media var upp 7,2 procent. Aktien fick även stöd av att Kepler Cheuvreux inlett bevakning med köpråd.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
NIBE Minska 64 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik Svensk husprisdata
DE 08:00 KPI/ EU (m/m)/(å/å) Apr F 0.0 %/1.6 %/-0.1 %/1.4 %
SE 09:00 Valueguard Svensk husprisdata (sj m/m)/(å/å) 0.0 %/1.6 %/-0.1 %/1.4 % 0.0 %/1.6 %/-0.1 %/1.4 %
DE 09:00 Merkel håller tal I parlamentet under budgetvecka 0.0 %/-4.5 %
SE 09:30 Industrikapacitet 1Q 90.6 %
EU 11:00 Kärn-KPI (å/å)/ KPI (m/m)/(å/å) Apr F 0.7 %/1.2 %/0.3 % 0.7 %/1.3 %/1.0 %
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w/e -0.4%
EU 14:00 ECB:s Draghi talar i Frankfurt
US 14:30 Förändringar: Byggstart/Byggstart (m/m) Apr 1305k/-0.6 % 1319k/1.9 %
US 14:30 Bygglov/ Bygglov (m/m) Apr 1325k/-3.9 % 1354k/2.5 %
US 15:15 Industriproduktion (m/m)/ Tillverkning (SIC) Tillverkning/ Kapacitetsuttnyttjande Apr 0.5 %/n.a./78.4 % 0.5 %/0.1 %/78.0 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Borr Drilling Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Northern Drilling Inga tillkännagivanden
Dometic Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.