Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 8 juni 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-06-08 kl. 08:18 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-06-08 kl. 08:21 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 -0,2% DJI 0,4% NASDAQ -0,7%
577,8 1 555,6 25 241,4 7 635,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
MQ Holding Minska (Behåll) 13 (28) SEK

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 EUR
Pris:45,20 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-08 kl. 05:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-08 kl. 09:44.
Cargotec BCGCBV
Diagram

UPDATERING

Äntligen en större order inom automation

Cargotec har fått en order på 80 MEUR för ett helt automatiserat intermodalt projekt i Australien, vilket bekräftar bolagets integrerade erbjudande inom automation. Detta är den största ordern inom automation sedan 2010-2011 och en viktig trigger för aktiekursen. Det finns ytterligare 70-80 projekt i pipeline värda cirka 5 miljarder EUR som potentiellt kan realiseras under kommande år. Köprekommendationen bekräftas fullständigt.

Första helautomatiserade intermodala terminalen

Cargotecs Kalmar-division meddelade idag att de fått en order värd 80 MEUR på en helautomatiserad terminallösning för Qube's Moorebank Logisitics Park i Sydney, Australien. Ordern omfattar automatiserad tåghantering, automatiserade varvskranar och automatiserad horisontell transportutrustning samt terminaloperativsystemet Navis. Hårdvaran omfattar fyra ASC:s, åtta ARTG:s och åtta AutoShuttles med laddningsstationer. Ordern är inkluderad i Q2 2018, leveranserna börjar andra halvåret 2019 och den helautomatiska lösningen ska vara i drift 2022. Detta kommer bli den första helt automatiserade intermodala terminalen, och visar därmed vägen för ett betydligt större område för Kalmars automatiseringslösning utöver de traditionella containerhamnarna.

Största ordern sedan 2010-11

Detta är den största enskilda order som annonserats sedan senaste omgångens större hamnautomatiseringsprojekt under 2010-11. Den markerar därmed en viktig milstolpe för Cargotecs potential inom automation. Det finns en hög med order värda omkring 5 miljarder EUR för cirka 70-80 automatiseringsprojekt som har varit planerade under de senaste fem åren, men där genomförandet har blivit försenat. Nu får vi äntligen se implementeringen där Cargotec som huvudleverantör kommer att validera sin integrerade lösning. Vi tror att Cargotec har en fördel i att kunna erbjuda integrerade lösningar och upprepar vår köprekommendation med en riktkurs på 60 EUR, baserad på en historisk 11x EV/EBIT-multipel tillämpad för 2020p.

Epiroc

Rek: Ingen rek. (Ingen rek.)
Riktkurs:108,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-08 kl. 05:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-08 kl. 09:27.

NY INITIERING

Uppgång för gruvor

Med den nästa högsta gruvandelen bland konkurrenterna (efter Outotec) och 100% utvinning är Epiroc den idealiska exponeringen mot gruvindustrin. Epiroc avknoppas från Atlas Copco och börjar handlas den 18 juni 2018. Vi bedömer att vi står inför en flerårig uppgång för slutmarknad inom gruv och att ett uppsving kommer i investeringarna i gruvexpansion och automation. Vi bedömer att Epiroc kommer att gynnas av dessa två trender och vi förväntar oss en vinsttillväxt på 15-16%.

Viktigt i rapporten

Utsikterna för koppar är särskilt attraktiva. Vi förväntar oss att efterfrågan ökar i en takt av cirka 1-3% mot bakgrund av investeringar i infrastruktur och byggande och tillväxten för elfordon, vilka har ett betydligt högre metallinnehåll än bilar med förbränningsmotorer. Under tiden utmanas tillgångssidan, främst på grund av sjunkande halter, med en nedgång på ytterligare 14% efter en nedgång på 40% under de senaste tio åren. Med fortsatta underinvesteringar i gruvindustrin har investeringar/avskrivningar legat under 1 de senaste åren – och med mycket få projekt i pipeline ser koppar ut att gå mot underskott från 2020p. McKinsey och Epiroc estimerar CAGR på 7% generellt för gruvinvesteringar (från borrning till bruk) de kommande 5-7 åren. Efter en inledande motvilja mot ny teknik är gruvindustrin en av de minst digitaliserade - vi bedömer att industrin nu är redo. Användandet av autonoma maskiner kan öka produktiviteten i gruvor under jord med 40-80%. En ökad automatisering kan följaktligen överbrygga något av det underskott vi förväntar för vissa mineraler. Epiroc ligger i frontlinjen vad gäller teknologiutveckling och vi anser att bolaget kan dra nytta av dessa trender.

Värdering

Vi värderar Epiroc med ett snitt av DCF modell och målmultiplar. Vi använder vinsten för 2020p och diskonterar tillbaka till 2018. I våra beräkningar använder vi P/E 19x och EBIT 15x, vilket är ett premium på 15-25% gentemot dagens marknadsmultiplar. Vi använder en premiummultipel eftersom vi bedömer att marknaden kommer att fortsätta att växa bortom 2020 och eftersom ledningen har antytt att vi bör förvänta oss 3-4% av värdeskapande tillväxt från förvärv. Sammantaget värderar vi aktien till 108 SEK.

Hennes & Mauritz

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:131,82 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-08 kl. 05:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-08 kl. 08:21.
Hennes & Mauritz BHM B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2-försäljningen (resultat presenteras den 15 juni)

H&M ska rapportera Q2-försäljning (mars-maj) den 15 juni. Det finansiella året 2018 började långsamt med oförändrad försäljningstillväxt (LC) å/å, och trenden var klart negativ mot slutet av kvartalet. Momentum var sannolikt fortsatt svagt när vi gick in i Q2 2018p på grund av kallt väder på nyckelmarknader och kontinuerliga obalanser inom sortimentet. Dock verkar klädmarknaden ha ökat takten i april, och vi förväntar oss en successiv förbättring. Vi skriver därför in 1,5 LC-tillväxt medan valutakurserna har varit gynnsamma, med de flesta valutor apprecierade mot den svenska kronan, vilket resulterar i ett totalt tillväxtestimat om +3,6% vilket innebär försäljning om 53,2 miljarder SEK.

Gradvisa förbättringar framöver

Som ett resultat av förhöjt lager och obalanser i sortimentet är Q2 2018p troligtvis trögt, medan koncernen förväntar sig att förbättringar gradvis bli synliga under året. Vi förväntar oss också att se förbättringar under året. Det fysiska butiksnätet förväntas se en oförändrad försäljningstillväxt under 2018p, trots kontinuerliga butiksåtgärder, vilket indikerar ännu ett år med negativa LFL (jämförbara enheter) och mest troligt fallande lönsamhet. Efter 2018 förväntas dock förbättrat sortiment, butiksförnyelser, större fokus på lokal efterfrågan och ökad hastighet vända denna svaga tillväxt.

Värdering

Vi når vår riktkurs genom en likaviktad blandning av diskonterade kassaflöden och en 12m framåtblickande P/E-multipel om 13x, vilket är i linje med de utmanade amerikanska detaljhandelskonkurrenterna. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK.

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:135,00 SEK
Pris:108,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-08 kl. 05:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-08 kl. 08:21.
BultenBULTEN
Diagram

UPPDATERING

Möjligheterna är på plats

Tillväxtutsikterna ser goda ut med en stark orderbok med fullservicekontrakt för fästelement (cirka 20% av försäljningen) och en kostnadseffektiv USA-plattform, som kommer att generera tillväxt trots potentiellt lägre bilproduktion. USA-plattformen är mycket intressant och kan komma att addera cirka 10% till försäljningen inom några år. Vi förväntar oss att tillväxten fortsätter i en bra takt. Stålpriserna skapar en viss motvind, men dessa kostnadsökningar kan gradvis skickas vidare. Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK.

Fortsatt FSP-ökning

Orderboken med fästelement, som motsvarar cirka 20% av försäljningen, möjliggör en ökning av försäljning och vinst. Möjligheten att dra in mer affärer är också lovande, eftersom FSP-kontrakt fortfarande representerar en begränsad del av totalmarknaden. Bulten som har en marknadsandel inom FSP på 60% har en tydlig fördel framför konkurrenterna.

USA-plattform

Skapandet av den kostnadseffektiva USA-plattformen tillsammans med partnern Ramco framskrider enligt plan. Detta kan komma att addera cirka 10% till försäljningen under 2020p. Bultens strategi med FSP-kontrakt passar väl in med Volvos uppstart av USA-produktion, och Ford är en viktig kund i Europa.

Elfordon skapar tillväxt

Bulten ser en ökning användandet av fästelement i elfordon. Detta beror främst på att batteriets vikt i ett elfordon innebär att mer aluminium krävs, vilket ökar behovet av fästelement.

Tillväxtmöjligheter

Förutom tillväxtmöjligheterna så har Bulten också genomfört kostnadsminskningar som kan reducera kostnaderna med cirka 15-20 MSEK under 2018p. Aktien handlas till attraktiva 7-9x EV/EBIT. Bulten ligger bra till när det gäller möjligheter till företagsaffärer, eftersom sektorn konsoliderats avsevärt de senaste åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK.

MQ Holding

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:13,00 SEK
Pris:16,04 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-08 kl. 05:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-08 kl. 08:21.
MQ HoldingMQ
Diagram

UPPDATERING

Flera motverkande faktorer

Vi befarade tidigare ökad konkurrens inom MQ:s segment och framhöll en tydlig risk för förlust av marknadsandelar. Det pågående skiftet i försäljningskanaler verkar dock slå hårdare än väntat mot MQ. Koncernen har utvecklats 3 procentenheter sämre än marknaden under skattemässiga första halvåret 2018 och rapporterar -7% i försäljning i jämförbara enheter. Dessutom medför den svaga svenska kronan och något ökade råvarupriser att bruttomarginalen kan pressas med nära 1 procentenhet under 2019. Vi har gjort betydande estimatförändringar och sänker vår riktkurs från 28 SEK till 13 SEK och rekommendationen till Minska (Behåll).

Pressad försäljning

Vi befarade tidigare ökad konkurrens inom MQ:s segment och framhöll en tydlig risk för förlust av marknadsandelar. Vi menade dock att tvåsiffrig tillväxt från e-handel och minskad expansionstakt delvis kompenserade negativ försäljnings-/butiksutveckling och räknade med -1% i jämförbara enheter för 2018p. De -11% i jämförbara enheter som rapporterades under Q2 2018 gör att vi omvärderar MQ:s prestanda i de olika kanalerna, eftersom det verkar som bolaget för närvarande förlorar marknadsandeler i båda. Våra estimat (jämförbara enheter) har sänkts med 2,7 procentenheter för H2 2018p och 1,1 procentenhet för 2019p. Sammantaget prognosticerar vi en nedgång med 4% under 2018p följt av en nedgång med 2% under 2019p.

Oundviklig marginalpress och sänkt utdelning

Trots försiktiga försäljningsestimat förväntade vi oss att marginalerna skulle hålla sig uppe bra på medellång sikt tack vare medvind från valuta och en förväntad vändning i nyligen förvärvade Joy. Den svaga svenska kronan i nuläget och något ökade råvarupriser skär dock bort 1 procentenhet i våra bruttomarginalestimat för 2018p och 2019p. Dessutom förväntar vi oss att löpande kostnader/försäljning kommer att accelerera på grund av negativ operativ hävstång, vilket ger en marginalminskning på cirka 3 procentenheter till 2019p. Vi sänker därför våra VPA-estimat med betydande 33% och 51% för 2018-2019p. Dessutom ser utdelningen på 1,75 SEK inte längre ut att vara hållbar eftersom intäkterna förväntas minska med höga tvåsiffriga tal under de kommande två åren, enligt våra reviderade estimat. Därför förväntar vi oss att utdelningen kommer att sänkas till 1 SEK för 2018 och 0,75 SEK för 2019.

Vi nedgraderar till Minska, riktkurs 13 SEK

Till följd av sänkta estimat sänker vi riktkursen från 28 SEK till 13 SEK (baserat på en likaviktad blandning av en kassaflödesvärdering och en EV/EBIT-multipel på 9x).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 577,8 -0,1% 0,9% 1,6%
OMXS30 1 555,6 -0,2% 0,4% -1,4%
OMXH25 4 321,0 0,0% 2,0% 10,3%
OMXC20 971,6 -0,8% -0,7% -5,1%
OSEBX 892,1 1,0% 1,9% 9,5%
OMXBB 971,1 -0,1% 0,9% 2,9%
Dow Jones 25 241,4 0,4% 3,4% 2,1%
S&P500 2 770,4 -0,1% 2,4% 3,6%
Nasdaq C 7 635,1 -0,7% 2,6% 10,6%
SX5E 3 459,8 0,0% 1,6% -1,3%
DAX 12 811,1 -0,1% 1,6% -0,8%
CAC40 5 448,4 -0,2% 0,9% 2,6%
RTS 1 171,2 -0,6% 0,7% 1,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 77,3 2,6% -0,3% 15,6%
Guld 1 297,3 -0,2% -0,6% 0,5%
Silver 16,7 1,2% 1,2% -0,7%
Aluminium 2 331,0 0,6% 2,0% 4,0%
Bly 2 545,0 1,4% 4,1% 2,0%
Koppar 7 245,5 1,4% 6,2% 1,2%
Nickel 15 750,0 0,7% 3,6% 28,5%
Zink 3 215,0 0,3% 3,7% -2,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,40 -0,60 0,50 7,40
Sverige, 10 år 0,64 7,80 16,80 -12,50
Norge, 10 år 1,86 4,80 12,50 29,60
Tyskland, 10 år 0,49 2,70 15,70 6,10
GB, 10 år 1,38 1,70 14,80 19,10
USA, 10 år 2,93 -4,37 10,03 52,07
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,25 -0,3% -0,5% 4,3%
USD / SEK 8,67 -0,7% -1,8% 5,9%
GBP / SEK 11,64 -0,8% -1,0% 5,1%
NOK / SEK 1,08 -0,1% 0,0% 7,8%
DKK / SEK 1,38 -0,4% -0,6% 4,3%
CAD / SEK 6,68 -1,2% -1,8% 2,3%
CHF / SEK 8,83 -0,4% -1,7% 5,1%
JPY / SEK 0,08 -0,7% -3,0% 8,5%
EUR / USD 1,18 0,4% 1,3% -1,5%
USD / JPY 110,00 0,0% 1,2% -2,4%
EUR / GBP 0,88 0,4% 0,5% -0,7%
AUD / USD 0,76 -0,3% 1,0% -2,3%
USD / CAD 1,30 0,5% 0,0% 3,5%
GBP / USD 1,34 -0,1% 0,8% -0,8%
USD / NOK 8,04 -0,6% -1,8% -1,8%
EUR / NOK 9,50 -0,2% -0,5% -3,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,4 procent till nivån 25.241, medan det bredare S&P 500 sjönk 0,1 procent till 2.770. Det teknikorienterade Nasdaq var ned 0,7 procent till 7.635.

Sektorsvis var energi starkast med en uppgång på 2 procent. IT var den sektor som gick sämst, ned 1,1 procent då "FANG"-bolagen gick tungt. Facebook, Amazon, Netflix och Google sjönk samtligt mellan 0,4 och 1,7 procent utan några specifika bolagsnyheter.

Före börsöppning kom nyheter om att USA och kinesiska telekombolaget ZTE nått ett avtal.

"Omkring klockan 6 i morse verkställde vi ett definitivt avtal med ZTE. Därmed slutförs denna fas i utvecklingen med dem", sade den amerikanska handelsministern Wilbur Ross i en intervju med CNBC.

Enligt avtalets villkor ska ZTE byta ut hela sin ledning och styrelse inom 30 dagar. Vidare måste bolaget betala 1 miljard dollar i böter samt deponera en avgift om 400 miljoner dollar.

McDonalds planerar att spara omkring 500 miljoner dollar om året genom personaluppsägningar. Det meddelade restaurangkedjan i ett PM till sina anställda på torsdagen. Aktien steg 4,4 procent.

Amazon har köpt brittiska sändningsrättigheter för totalt 60 matcher i Premier League. Rättigheterna gäller under tre säsonger mellan 2019 och 2022. Aktien backade dock med 0,4 procent.

Musikstreamingbolaget Spotify har lämnat in en ansökan till den amerikanska radio- och tv-myndigheten, FCC om att få börja tillverka fysiska produkter. Det rapporterar Di Digital med hänvisning till uppgifter i den amerikanska tidningen Variety. Aktien steg 0,2 procent.

Bland övriga bolag gick bankaktier uppåt i spåren av stigande räntor den senaste tiden. Goldman Sachs och JP Morgan Chase steg 0,5 respektive 0,4 procent.

På råvarumarknaden noterades uppgångar för oljepriset. WTI-oljan avancerade 1,9 procent, medan Nordsjöoljan Brent steg 2,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning hade OMXS30 backat med 0,2 procent till 1.556 och aktier till ett värde av 19,5 miljarder kronor var omsatt.

Bland OMXS30-bolagen steg stålproducenten SSAB med 3,7 procent. Bolaget har fått höjd riktkurs till 60 kronor från tidigare 58 kronor, och upprepad köprekommendation av Kepler Cheuvreux. Analyshuset beskriver värderingen som "inte särskilt krävande" och att "produktionen löper på till bra nivåer, efter problem i det första kvartalet" i en kommentar efter ett besök i Oxelösunds stålverk. Aktien noterades till 48:82 kronor.

Det var även uppåt för gruvbolaget Boliden som steg med 1,7 procent. Basmetaller ökade under tisdagen men hade en blandad utveckling under onsdagen. Kopparpriset fortsatte upp på befarade produktionsbegränsningar i Chile.

Även Lundin Mining, som har en stor exponering mot just koppar, steg med 3,0 procent.

SHB och Swedbank avancerade med 0,8 respektive 0,7 procent. Räntorna steg generellt i Europa framförallt i Tyskland. En uppgång som inleddes under onsdagen. Peter Praet, ledamot i ECB:s direktion, sade på onsdagen att de vid nästa veckas möte ska diskutera huruvida de ska avsluta tillgångsköpen senare i år.

I OMXS30 tappade medicinteknikbolaget Getinge mest. Aktien sjönk med 3,5 procent, påverkat av att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA publicerat ett meddelande om återkallande av en hjärtpump från Getinges dotterbolag Maquet.

Bland förlorarna fanns även lastbilstillverkaren Volvo som sjönk med 1,7 procent. Aktien fick en säljrekommendation av investmentbanken UBS.

"Vi har blivit allt mer försiktiga kring lastbilscykeln och räknar med att den nuvarande ordertrenden vänder i Europa och Nordamerika under 2019", anser UBS i en analys.

I övrigt gavs besked om förändringar för storbolagsindex OMXS30. Hexagon kommer in och Fingerprint Cards åker ur från halvårsskiftet. Hexagon handlades nära 2 procent högre medan Fingerprint steg med 2,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN Jun 8 Handelsbalans/CNY Mar $32.45b / n.a. $28.38b / 182.80b
CN Jun 8 Import/Export (å/å) Maj 19.6 % / 11.1 % 21.5 % / 12.7 %
CN Jun 8-18 Utländska direktinvesteringar (å/å) CNY Maj -1.1 %
DE 08:00 Handelsbalans/Bytesbalans Apr 20.2b / 20.0b 24.7b / 29.1b
DE 08:00 Import/Export (sj. m/m) Apr 0.8 % / -0.3 % -0.2 % / 1.8 %
DE 08:00 Industriproduktion (sj. m/m)/(adj. å/å) Apr 0.4 % / 2.7 % 1.0 % / 3.2 %
DE 08:00 Arbetskostnader (sj. q/q)/(adj. å/å) 1Q 0.4 % / 1.5 %
SE 09:30 Småhusbarometern Maj 3.067m
SE 09:30 Hushållskonsumption (m/m)/(å/å) Apr 0.5 % / 3.3 %
SE 09:30 Budgetbalans (NDO) Maj 2.8b
US 16:00 Producentlager/Bytesförsäljning (m/m) Apr F / Apr n.a. / 0.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
Epiroc Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 1
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
MQ Holding SE0003303460 1, 5

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.