Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 20 juni 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-06-20 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-06-20 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,2% DJI -1,1% NASDAQ -0,3%
577,0 1 564,9 24 700,2 7 725,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Atlas Copco Behåll 286 (372) SEK

Fred Olsen Energy

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:5,00 NOK
Pris:7,98 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 12:50.
Fred. Olsen EnergyFOE
Diagram

UPPDATERING

Utspädningsscenario börjar spelas ut

Gårdagens uppdatering från Fred Olsen Energy (FOE) inkluderade få konkreta siffror, och lämnade lite tveksamhet kvar kring en större utspädning av nuvarande aktie. Detta bör inte komma som en överraskning, men då denna lösning riskerar nedskrivning av skulderna, vilket i teorin ger ett obetydligt värde till aktieägarna, verkar en kraftig utspädning mer trolig. Nuvarande förhandlingar för att hitta en långsiktig lösning kan pågå längre än dispensperioden (30 juni), men vi förväntar oss att en lösning är på plats innan slutet på Q3. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen från 18 NOK till 5 NOK.

Uppdatering på långivarförhandlingar

Igår gav FOE en uppdatering av de pågående diskussionerna med sina långivare. Även om uppdateringen kom med begränsade nyheter eller konkreta siffror, innehöll den viktig information kring den nuvarande situationen. Bolaget söker en förlängning av nuvarande överenskommelse (vilket i nuläget håller till 30 juni). Vidare, meddelar FOE att en långsiktig finansiell lösning förväntas kräva mer kapital och förändringar av kreditfaciliteterna och potentiellt en nedskrivning av lånen.

Vad är nytt? Möjlig nedskrivning av lån

I vårt basscenario modellerar vi låneförfall förskjutna till Q4 2023 (och amorteringar minskade med två-tredjedelar) samt 75 MUSD i nytt kapital. Att nytt kapital behövs är ingen nyhet. Det som är nytt är tonen gällande skulderna, där nedskrivningar av lån är ett potentiellt utfall. Enligt vår bedömning kan inte det tolkas på annat sätt än att en signifikant utspädning kommer att ske.

Aktiepriset känsligt, men borde reflektera utspädning

Givet de varierade potentiella utfallen för situationen i FOE, och den starka underliggande förbättringen i Nordsjömarknaden, har vi värderat bolaget med hjälp av tre scenarion (beroende på utspädning). Då det bästa av dessa nu verkar otroligt, och risken är viktad mot en stor utspädning, justerar vi vår riktkurs för att spegla detta (riktkursen på 5 NOK är genomsnittet av midcase 9 NOK och ”utspädningsscenario” på 1 NOK). Vi upprepar Behåll och sänker vår riktkurs från 18 NOK till 5 NOK.

Kesko

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 EUR
Pris:50,10 EUR
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 05:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 11:04.
Kesko BKESBV
Diagram

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdag

Budskapet från Keskos kapitalmarknadsdag 2018 var positivt. Som väntat, presenterades inga nya finansiella mål, men gruppen upprepade sitt fulla fokus på vinsttillväxt inom dess tre affärsområden: Dagligvaruhandel, Building & Technical trade och Car trade. Mycket tyngd har lagts på den nyimplementerade managementstrukturen inom B&T och dess ambitioner att förbättra marginaler, jämfört med det bäst avkastande konkurrenterna som ligger omkring 7% EBIT-marginal jämfört med 2% för Kesko, delvis genom selektiva förvärv. Vidare, gruppen ser en chans att ytterligare öka sin marknadsandel inom dagligvaruhandel och siktar mot 40% jämfört med nuvarande 37% och identifierar potential till marginalexpansion.

Fortsatt utrymme för marknadsandelstillväxt inom dagligvaruhandel

Det viktigaste meddelandet från dagligvaruhandeln var tydligt: Keskos höga marknadsandel hindrar inte framtida tillväxtmöjligheter. Gruppen siktar mot 3 procentenheter ytterligare marknadsandelstillväxt, vilket skulle innebära att man går från 37% till 40% (ingen tidsram angavs för målet) samtidigt som en stärkning av marginalerna inte heller ska uteslutas.

Fokus på marginal för Building och Technical trade

Före detta chefn för dagligvaruhandel, Jorma Rauhala, kommunicerade en tydlig ambition att stärka marginalerna i B&T trade genom en skärpt landsspecifik fokus, bättre konsumentfokus och selektiva förvärv. Att återuppbygga lönsamhet i Sverige är högst upp på agendan och vi skulle inte vara förvånade om vi såg lite M&A-aktivitet inom landet inom närtid, även om Kesko ser utrymme för en organisk vändning.

Långvarigt starkt kassaflöde

Kapitalinvesteringarna nådde sin topp 2017, och nu väntas Kesko generera ett starkt kassaflöde. Genom att öka lönsamheten och förbättre NWC (genom handelsfinansiering och varulagershantering), väntar man sig att kunna förbättra inkomstgenerering och konsekvent leverera stabil avkastning.

Värdering

Vår 12m framåt riktkurs på 50 EUR är deriverad från en likaviktad blanding av: 1) vår SOP, baserad på 12m framåt estimat; 2) en trestegs-DCF-modell; och 3) ett mål på 13,5x EV/EBIT. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 EUR.

ICA Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:345,00 SEK
Pris:274,20 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 05:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 11:04.
ICA GruppenICA
Diagram

UPPDATERING

Offensivt försvar

Vi ser ICA Gruppen som en bra försvarsspelare med exponering mot hälsomarknaden. Aktien har nedställts på grund av den överdrivna oron relaterad till marknadsandelar, marginaler och e-handel. Aktien handlas nu i nivå med europeiska livsmedelsbolag istället för med en historisk premie om dryga 15%. Vi hävdar att ICA Sveriges affärsmodell överträffar konkurrenternas och vi bedömer att de kommer att växa i linje med sin marknad, om inte mer. Medan målet om en rörelseresultatsmarginal på 4,5% är ambitiöst, förutser vi att den blir stabil och vi ser en låg ensiffrig rörelseresultatstillväxt över de kommande åren. Vidare ser vi utrymme för ökad utdelning, vilket tyder på en genomsnittlig avkastning över 4% för 2018-2019p.

Företagsprofil

ICA Gruppens kärnverksamhet är dagligvaruhandel/detaljhandel. Koncernen inkluderar ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Real Estate, ICA Bank, Apotek Hjärtat och heminredningskedjan Hemtex.

Investeringstema

ICA har starka positioner på den snabbväxande baltiska marknaden samt på den stabila läkemedelsmarknaden i Sverige.

Nyckelfaktorer och katalysatorer

Vi hävdar att ICA åtminstone kommer att växa i linje med den svenska marknaden, medan aktiemarknaden är tveksam. Fortsatta starka månatliga försäljningssiffror och stabila marginaler förväntas stödja aktiekursen.

Värdering

Vi baserar vår riktkurs om 345 SEK på en likaviktad mix av en P/E-multipel om 17x och en summan-av-delarna-värdering baserad på 12 månaders framåtblickande estimat. Vår summan-av-delarna-värdering ger ett verkligt värde om 364 SEK per aktie. Vi upprepar Köp och riktkursen 345 SEK.

Concentric

Rek: Behåll (Ingen rekommendation)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:167,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 05:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 10:25.

NY INITIERING

Gynnas av trender

Concentric, som primärt tillverkar pumpar och hydraulisk utrustning för lastvagnar och byggutrustning, gynnas av dieselmotorproducenternas strävan efter minskad bränsleåtgång och lägre utsläpp. Elfordon innebär en stor förändring för industrin, men Concentric verkar ha en konkurrensfördel här. Eftersom aktien gått starkt inleder vi bevakningen med rekommendationen Behåll och riktkursen 180 SEK.

Långsiktiga drivkrafter för efterfrågan

Motorproducenternas behov av att minska bränsleåtgång och sänka utsläpp kan bli en långsiktig drivkraft för Concentric. Den variabla pumpteknologin kan dessutom hjälpa motorproducenter att uppnå större motoreffektivitet. Koncernens exponering på 50% mot lastvagnsproducenter gör att BNP-tillväxt och transportefterfrågan blir viktiga långsiktiga faktorer. En tredjedel av bolagets exponering är mot bygg och jordbrukssektorn, vilket minskar cyklikaliteten.

Ett flertal tillämpningar för elfordon

Elfordon innebär en stor förändring för industrin, men Concentric verkar ha en konkurrensfördel här. Det finns ett flertal pumpapplikationer i ett elfordon, som t ex styrning och batterikylning. Concentric har vunnit flera kontrakt för leverans av sin variabla pumpteknologi till elfordon.

Stora möjligheter till företagsaffärer

Haldex knoppade av Concentric 2011. Concentric har en stark finansiell position och en effektiv affärsmodell, som möjliggör tillväxt genom förvärv. Förvärvet 2013 av tyska Lico verkar ha stöttat Concentrics lönsamhet sedan dess.

Överträffar de finansiella målen

Vi förväntar oss att koncernen förbättrar vinsten och fortsätter att överträffa de finansiella målen, särskilt EBIT-marginalen, vilken i dagsläget ligger på nivån cirka 19%. Den viktiga USA-marknaden återhämtar sig och när lastvagnsmarknaden slutar att stiga kan jordbrukssektorn komma att uppvisa förbättring.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:105,72 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 04:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 08:25.
FabegeFABG
Diagram

UPPDATERING

Potential i byggrätterna

Sannolikheten ökar för att Fabege kommer att höja fastighetsvärdena i år, förklarat av affärer på marknaden en avsiktsförklaring med Solna kommun. Höjda fastighetsvärden är en hörnsten i vårt investeringstema kring Fabege. Vi upprepar Köp och riktkursen 125 SEK.

Det mest fokuserade fastighetsbolaget

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen är belägen i Stockholm, med 45% i de centrala delarna och återstående 55% inom en femkilometersradie från de centrala affärsdistrikten (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

En överlägsen projektportfölj

Hittills har Fabege varit mycket framgångsrikt i utvecklingen av Arenastaden, som är belägen alldeles utanför Stockholm. Bolaget har den högsta andelen projekt (15% av totala fastighetsvärden) bland samtliga fastighetsbolag vi bevakar, med en ROI på 72% under 2017.

Imponerande värdehöjningar i Q1

Vi förväntar oss värdeökningar på fastigheter på 5,4 miljarder SEK i år (+9%). Det finns goda skäl att tro på ytterligare ökningar. För två veckor sedan sålde Stockholms kommun byggrätter till priset 20 500 SEK per kvm i ett nära läge. Om vi antar ett pris på 10 000 MSEK är överskottsvärdet 3 miljarder SEK. Fabege har också ingått en avsiktsförklaring med Solna kommun om att utöka byggrättsportföljen med 17%. Fabeges Solnafastigheter är bokade till en exitavkastning på 4,4%, men de senaste affärerna i Arenastaden har gjorts till 3,6%.

Ett kvalitetsbolag till rabatt

Inklusive ett estimerat dolt värde på 3,0 miljarder SEK handlas aktien till P/EPRA NAV för 2018p på bara 82%. Sektorsnittet ligger på 85%. Fabege har de bästa fastigheterna, projekten och byggrätterna och borde handlas med ett tydligt premium. Vi upprepar Köp och riktkursen 125 SEK.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 SEK
Pris:215,10 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 05:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 08:25.
Essity BESSITY B
Diagram

UPPDATERING

Prisökningar på gång

Vi förväntar oss ett ökat fokus på marginalutveckling och ökad lönsamhet de kommande åren. Efter avknoppningen från SCA har bolaget uttalat att fokus ligger på att uppnå sektorkonkurrenternas marginalnivå. Vi bedömer att detta resulterar i en vinstökning över snittet i sektorn. Q1-siffrorna i april stärker denna bild. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 SEK.

Företagets profil

Essity fokuserar på konsumentprodukter i form av mjukpapper och produkter för personlig hygien (inkontinensprodukter, produkter för feminin hygien och babyblöjor). Man ligger på en global förstaplats inom inkontinensprodukter och inom ”Away From Home Tissue”, och man är tvåa inom konsumentmjukpapper. På babyblöjor har man en fjärdeplats och en femteplats för feminin hygien

Investeringstema

Essity strävar efter att utjämna marginalskillnaden på 500 punkter gentemot Kimberly-Clark. Man hoppas uppnå detta genom att omstrukturera leverantörskedjan och genom att stänga enheter som underpresterar. Bolaget har signalerat att detta kommer att ta ett antal år.

Drivkrafter

Vi bedömer att investerarnas fokus har legat på hur man ska kunna mildra effekten från kostnadspressen från råmaterial. Bolaget uttalade för första gången i denna cykel att man uppnått prisökningar inom mjukpapper, vilket bör kunna få en gradvis påverkan i Q2 och full effekt i H2. Vi bedömer att konsensus kommer att skifta fokus från marginalpress till potentiell positiv påverkan på marginalerna från prissättning på slutprodukter.

Värdering

Eftersom Essity har en tämligen stabil efterfrågan på sina produkter anser vi att det är rimligt att använda en DCF-värdering. Efterfrågan drivs av ökande inkomster på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning skapar efterfrågan på t ex inkontinensprodukter. Vi tillämpar en WACC på 6,7%, en långsiktig tillväxttakt på 2%, och en långsiktig EBIT-marginal på 16,5%.

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:286,00 SEK
Pris:269,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-06-20 kl. 05:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-06-20 kl. 08:25.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

UPPDATERING

Justering av vinster och riktkurs för Epiroc

Vi sänker VPA för 2018-2020p med cirka 25% per år då vi dekonsoliderar Epiroc samt sänker riktkursen med 23% på grund av lägre estimat. Compressor Technique (CT) kommer att dra nytta av den starka cykeln på kort sikt och Vacuumm Technique (VT) har en sekulär tillväxt, men vid ett P/E på 21x och EV/EBIT på 15x för 2019p bedömer vi att den höga kvaliteten på verksamheten och koncernens starka balansräkning återspeglas i våra estimat. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 286 SEK (372).

Justerar estimat och riktkurs för Epiroc

Våra sänkta estimat och vår sänkta riktkurs baseras på genomsnittet av 22x 2020p VPA, 16x 2020p rörelseresultat diskonterat till slutet av 2018p samt en kassaflödesmodell med WACC om 8%, långsiktig marginal om 22% och långsiktig tillväxt om 3%.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 577,0 0,0% -0,6% 1,5%
OMXS30 1 564,9 0,2% -0,5% -0,8%
OMXH25 4 207,6 -1,1% -1,9% 7,4%
OMXC20 965,6 -0,6% 0,0% -5,7%
OSEBX 885,0 -0,4% -1,5% 8,7%
OMXBB 979,3 -0,3% 0,4% 3,7%
Dow Jones 24 700,2 -1,1% -2,5% -0,1%
S&P500 2 762,6 -0,4% -0,9% 3,3%
Nasdaq C 7 725,6 -0,3% 0,3% 11,9%
SX5E 3 435,3 -0,9% -1,2% -2,0%
DAX 12 678,0 -1,2% -1,3% -1,9%
CAC40 5 390,6 -1,1% -1,2% 1,5%
RTS 1 096,9 -0,3% -3,9% -5,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 75,1 -0,3% -1,1% 12,3%
Guld 1 276,2 -0,4% -1,7% -1,2%
Silver 16,4 -1,5% -3,0% -3,0%
Aluminium 2 179,0 -1,9% -5,6% -2,8%
Bly 2 402,5 -0,4% -2,3% -3,7%
Koppar 6 820,0 -2,4% -5,3% -4,7%
Nickel 14 545,0 -2,8% -4,9% 18,6%
Zink 3 044,0 -2,1% -5,7% -8,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,36 0,40 3,10 11,00
Sverige, 10 år 0,48 -3,50 -15,80 -28,20
Norge, 10 år 1,77 -2,60 -12,10 20,30
Tyskland, 10 år 0,36 -3,50 -14,40 -6,90
GB, 10 år 1,27 -4,70 -13,80 8,10
USA, 10 år 2,89 -3,20 -6,04 48,51
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 -0,20 0,70
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,35 0,9% 2,0% 5,2%
USD / SEK 8,95 1,4% 3,9% 9,3%
GBP / SEK 11,78 0,8% 2,5% 6,4%
NOK / SEK 1,09 0,4% 1,4% 8,8%
DKK / SEK 1,39 0,9% 1,9% 5,1%
CAD / SEK 6,74 0,9% 1,7% 3,2%
CHF / SEK 8,99 1,3% 2,8% 7,0%
JPY / SEK 0,08 1,9% 4,3% 12,1%
EUR / USD 1,16 -0,4% -1,9% -3,7%
USD / JPY 109,85 -0,6% -0,4% -2,5%
EUR / GBP 0,88 0,1% -0,5% -1,1%
AUD / USD 0,74 -0,8% -3,2% -5,8%
USD / CAD 1,33 0,5% 2,2% 5,9%
GBP / USD 1,32 -0,5% -1,4% -2,6%
USD / NOK 8,21 0,9% 2,5% 0,4%
EUR / NOK 9,50 0,5% 0,5% -3,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 1,2 procent till nivån 24.699 och har nu backat sex handelsdagar i rad. Det bredare S&P500 sjönk 0,4 procent till 2.763 medan nedgången för Nasdaq var 0,3 procent till 7.726.

Sektorvis avancerade telekom 1,4 procent medan industri handlades 2,1 procent lägre för dagen. Bland annat föll ståltillverkaren US Steel 2,6 procent och konkurrenterna Nucor och AK Steel båda cirka 2 procent.

På bolagsfronten steg Game Stop 3,6 procent. Detta efter att ha varit i samtal kring ett övertagande. Under måndagen blev det känt att rådgivare för en affär anlitats enligt uppgifter från Reuters.

Netflix avancerade 3,7 procent vilket tog aktien till en ny rekordnivå på 405 dollar. CNBC rapporterar att GBH Insights höjt riktkursen till 500 dollar. Streamingjätten har avancerat omkring 110 procent sedan årsskiftet.

Sämre utveckling noterades för Snap som sjönk 5,3 procent efter sänkta estimat från Cowen, enligt Market Watch. Antalet aktiva användare har minskat visar en enkät som Cowen genomfört.

Tesla stärktes 3,5 procent under måndagen, men på tisdagen var utvecklingen desto sämre och aktien försvagades knappt 5 procent. I ett mejl till bolagets anställda skrev vd Elon Musk att Tesla utsatts för ett "omfattande och skadligt sabotage", rapporterade CNBC. Enligt uppgifterna ska en anställd gjort ändringar i tillverkningssystem och skickat känsliga data till utomstående.

Svag utveckling noterades även inom tekniksektorn. Twitter och Facebook retirerade 2,3 respektive 0,4 procent. Spotify backade 2,6 procent till knappt 170 dollar.

På råvarumarknaden sjönk oljan efter breda uppgångar under måndagen. På fredag inleds ett Opec-möte där delegaterna kommer att diskutera produktionskvoter. Även Ryssland deltar och har i ett uttalande framfört att landet gärna ser en produktionsökning på 1,5 miljoner fat per dag. Enligt Alexander Novak, den ryska energiministern, är marknaden nu i balans och en säsongsbetonad ökad efterfrågan kan komma att leda till ett underskott under nästa kvartal om inte Opec agerar.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,2 procent upp på nivån 1.564,9. Aktier för 16,4 miljarder kronor bytte händer på Stockholmsbörsen under tisdagen. Frankfurtbörsen backade 1,2 procent tyngt av cykliska aktier som stålbolaget Thyssen Krupp, fordonskoncernen Volkswagen och industrikonglomeratet Siemens.

Råvarupriser och exportbolag tyngdes av att USA:s president Donald Trump på måndagskvällen hotat med ytterligare tullar på kinesiska varor för 200 miljarder dollar, vilket var ett svar på Kinas beslut att höja tullarna på amerikanska varor för 50 miljarder dollar i slutet av förra veckan.

I Stockholm backade de råvarurelaterade bolagen SSAB och Boliden 2,0 respektive 1,2 procent medan verkstadsjättar som SKF, Atlas Copco A och Sandvik tappade 1,5 till 2,1 procent.

Getinge fick en sänkt riktkurs av ABG Sundal Collier till 73 från tidigare 77 kronor. Säljrekommendationen upprepades och aktien var ned 1,5 procent till 82:16 kronor. Även Nordea upprepade sälj av medicinteknikaktien på tisdagen.

I OMXS30-topp hittades H&M och Ericsson med uppgångar på 4,4 respektive 2,9 procent. H&M vände upp efter fyra raka nedgångsdagar medan Nordea höjde riktkursen för Ericsson.

De fyra storbankerna ökade 0,7 till 2,1 procent. Nordea, som står i färd att flytta till Finland, var den av de fyra bankerna som hade starkast kursutveckling. Allmänt hade eurobanker en bra tisdag med stöd av uppgifter till Reuters om att ECB är på väg att lätta på kraven för hur banker i euroområdet behöver hantera sina dåliga lån.

Utanför storbolagsindexet avancerade klädkedjan MQ nära 7 procent. Bolaget nådde ett resultat på 21 miljoner kronor efter skatt för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal. Försäljningen i jämförbara butiker sjönk 4,3 procent medan bruttomarginalen förbättrades något.

MTG avvaktar med att dela ut Nordic Entertainment Group, NENT, sedan Kinnevik meddelat att det tänker dela ut sina MTG-aktier till Kinneviks ägare under tredje kvartalet. MTG fick också en höjd rekommendation av Pareto till köp från tidigare behåll och aktien handlades drygt 2 procent högre.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 PPI (m/m)/(å/å) May 0.4 %/2.6 % 0.5 % / 2.0 %
SE 09:00 Ekonomisk trendundersökning Jun 108,4 108.8
SE 09:00 Konsumentförtroende /Tillverkarförtroende s.a. Jun 99.5/116.0 98.5 / 118.6
SE 09:15 NIER publicerar ekonomiskt estimat
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w/e -1.5%
US 14:30 Nuvarande balans 1Q -$129.0b -$128.2b
EU 15:30 Fed Powell, ECB President Draghi, BOJ Governor Kuroda and RBA Governor Lowe talar på ECB-forum i Sintra
US 16:00 Nuvarande husförsljningar/(m/m) May 5.55m/1.7 % 5.46m / -2.5 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Fred Olsen Energy NO0003089005 Inga tillkännagivanden
Kesko FI0009000202 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Concentric Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 1

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.