Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 2 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-02 kl. 08:36 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-02 kl. 08:39 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 1,6% OMXS30 1,8% DJI 0,2% NASDAQ 0,1%
574,0 1 558,9 24 271,4 7 510,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Orkla Behåll 80 (88) NOK

Nokian Renkaat

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:42,00 EUR
Pris:33,84 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker Fordon
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 14:58.
Nokian RenkaatNRE1V
Diagram

UPPDATERING

En mer balanserad tillväxtprofil för resterande del av 2018

Nokian är en formidabel nischaktör, med en god meritlista för att leverera både försäljning- och vinsttillväxt samt rekordavkastning. Den bekräftade återhämtningen i Ryssland, tillsammans med tillväxtstrategin för Nordamerika för det närmaste decenniet, ger en tydlig bild av koncernens tillväxtväg. Vi upprepar Köp och riktkursen 42 EUR.

Sammanfattning

Nokian är förmodligen den mest lönsamma nischaktören inom den globala däckindustrin med ett starkt fokus på vinterdäck, främst i de nordiska länderna samt I Ryssland. Bolaget har framgångsrikt expanderat sin verksamhet till Västeuropa och Nordamerika. Nokian har även en mindre verksamhet inom tyngre industri- och specialdäck samt bedriver sitt eget distributionsnätverk vilket har utvecklats främst genom franchising senaste tio åren.

Investeringstema

Nokianaktien har presterat i linje med SXAP hittills i år, trots bättre relativt intäktsmomentum som tar ner värderingsmultiplarna till mycket attraktiva nivåer, med stöd av utdelning om cirka 4,5%. Med den ryska fordonsåterhämtningen, tömda vinterdäckslager som stödjer en solid försäljningsperiod för vinterdäck samt bättre utsikter för en fortsatt nordamerikansk tillväxt, förväntar vi oss en bättre fart på aktierna under 2018p. Nokians resultat ska överstiga 2011-12 nivåerna under 2018-19p, med stöd av återhämtningen i Ryssland, en mer balanserad vinstpool och ökat kapacitetsutnyttjande.

Vad kan vi lära oss från H1?

Efter en icke-typisk geografisk fördelning av rysk produktion under Q1, borde Nokian kunna dra nytta av en bättre och mer balanserad paneuropeisk efterfrågan på däckbyte avseende lätta fordon. Resultatet för Q2 år 2018, som rapporteras den 8 augusti, bör bekräfta fortsatt intäktsmomentum i Ryssland, positiva utsikter för vinterdäcksäsongen samt uppmuntrande marginalutveckling.

Uppsida och värdering

Nokian handlas till 15,1x på 2018 års vinstestimat och 11,4x EV/EBIT, med en 10% rabatt mot bolagets tioåriga genomsnittsmultipel, och en rabatt som närmar sig 20% för 2019p. Vår riktkurs på 42 EUR motsvarar 16,7x på 2018 års vinstestimat och 12,7x EV/EBIT, i linje med den tioåriga genomsnittsmultipeln.

Kvaerner ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:18,00 NOK
Pris:17,18 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 14:58.
Kvaerner ASAKVAER
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2 – ner kv/kv, fortfarande stabil

Vi förväntar oss att Kvaerner rapporterar ett justerat EBITDA på 129 MNOK för Q2, något under konsensus på 134 MNOK. För Field Development, väntar vi oss en hyfsad EBITDA-marginal på 7,5%, den första ensiffriga siffran sedan Q1 2017. Den starka kassan, beräknas vara kvar på 2,8 miljarder NOK, vilket minskar nedsidan senariot. Med begränsad uppsida till vår riktkurs och Q2-estimat i linje med konsensus, upprepar vi Behåll och riktkursen 18 NOK. Q2-rapporten väntas den 11 juli.

2018p EBITDA upp 9%

Efter framgången med Aasta Hansteen spar plattformen samt ytterligare projekt planerade och budgeterade, räknar vi in några positiva marginaleffekter från bonus-/ackordbetalningar under Q2-Q3. Vi höjer vårt estimat för 2018p inom Field Development med 0,5 procentenheter, vilket resulterar i en ökning på 9% i EBITDA för 2018p.

Nyckelpunkter i kommande rapport

Storleken och utfasningen av nya projekt kommer att vara viktigt för några revideringar av2018p-2019p efter Q1-rapporten, och vi bedömer att risken ligger i uppsidan för marginalerna. Kvaerners senaste guidning för 2018 pekar mot intäkter ”över 7 miljarder NOK” jämfört med KECH på 7,4 miljarder NOK. Vidare är utdelning något som diskuteras av styrelsen två gånger per år och kommer därför att komma upp detta kvartal (vi förväntar oss inte att någon utdelning ska utgå).

Aktiepriset ner från senaste tidens toppar, men vi står fast vid Behåll

Vår värdering baserar på den fria kassan (värderad på 8 NOK) samt ett P/E på 10x på beräknade normaliserade intäkter (från 2020p diskonterat med 25%). Enligt vår bedömning begränsar företagets starka kassa nedsidan. Aktien har fallit från den senaste tidens toppar, men med begränsad uppsida till vår riktkurs upprepar vi Behåll och riktkursen 18 NOK.

Europris

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:24,35 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 14:58.
Europris ASAEPR
Diagram

INFÖR RAPPORT

Unikt kvartal – låga förväntningar

Europris rapporterar sina Q2-siffror den 13 juli. Vi är 4% under konsensus på EBITDA. Vi förväntar oss en svag försäljningstillväxt, på grund av placeringen av påsken (1% intäktstillväxt) och några högre underliggande marginaler som kompenserar något för fler butiksöppningar under kvartalet, som ökar kostnader. Vi anser även att den varma temperaturen i maj är ett oroande element och har därför en försiktig bild inför rapporten, med en EBITDA-marginal på 14,3% (204 MNOK). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen 35 NOK (37).

Förvänta inte stark tillväxt under Q2

Påsken är viktig för försäljningstillväxten och eftersom den inträffade under Q1 2018 istället för Q2 som det var under 2017, väntar vi oss ingen stark tillväxt å/å. Bolaget har 256 butiker, varav 216 är egenägda. Vi har inkluderat 4 nyöppningar och ett köp ifrån en franchiseägare under kvartalet. Vi tror inte heller att den varma majmånaden är positivt för Europris, även om bolaget är mindre påverkat av väder än andra inom detaljhandeln.

God underliggande marginal – kompenserar något för nyöppningar

Påsken är en period där varukorgen består av snacks och godis, vilka är lågmarginalsprodukter. Därför väntar vi oss en underliggande förbättring i bruttomarginalen jämfört med Q2 2017. Dock ökar nya butiksöppningar kostnader vilket gör att våra EBITDA-estimat kommer in på 14,3% jämfört med 14,5% under Q2 2017.

Värdering

Bolaget handlas för närvarande på P/E 9,8x 2018p och EV/EBIT 7,6x, vilket vi anser är attraktivt, även om vi märker att investerares intresse för återförsäljare för närvarande är lågt. Vi lyfter också det höga kassaflödet och utdelningen på 7,3% för 2018p Vi sänker vår riktkurs till 35 NOK (37), vilket mosvarar ett P/E på 11,4x på 2019p och EV/EBIT på 8,5x.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 SEK
Pris:221,20 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 08:39.
Essity BESSITY B
Diagram

UPPDATERING

När kommer investerare att fokusera på de positiva effekterna av prissättning?

Efter avknoppningen från SCA har företaget signalerat att en av topprioriteringarna kommer att vara att stänga marginalgapet mot andra producenter av mjukpapper och personliga hygienprodukter. Vi räknar med att detta ska resultera i en vinstutveckling över genomsnittet jämfört med konkurrenterna.

Företagsprofil

Essity fokuserar på konsumentvaror: mjukpapper, och hygienprodukter som inkontinensprodukter, kvinnliga hygienprodukter och barnblöjor. Bolaget är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity som nummer fem inom blöjor och nummer sex inom sanitetsprodukter för kvinnor.

Investeringstema

Essity vill stänga delar av marginalgapet om cirka 500 punkter till Kimberly-Clark. Syftet är att göra det genom en omstrukturering av försörjningskedjan samt stänga ner kategorier och regioner som underpresterar. Ledningen har signalerat att det kommer att ta flera år.

Intäkter Q2

Vi bedömer att investerares fokus har varit hur man kan motverka trycket på råmaterialskostnader. Under de senaste veckorna har bolaget för första gången i den här cykeln, signalerat att prishöjningar inom mjukpapper har skett, och att de gradvis kommer att ha en påverkan på Q2 men med full effekt under H2.

Uppsida och värdering

Eftersom Essity har en relativt stabil tillväxt på efterfrågan på bolagets produkter, tycker vi att det är befogat att använda en DCF-värdering. Efterfrågan på Essity:s produkter är drivet av faktorer som lönetillväxt i växande marknader, och demografier. Vi använder en WACC på 6,7%, en långsiktig tillväxt på 2% och en långsiktig EBIT-marginal på 16,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 SEK.

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 EUR
Pris:43,34 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 08:39.
Cargotec BCGCBV
Diagram

UPPDATERING

Q2 – vändpunkten för order

Cargotec är en marknadsledare i alla tre av dess avdelningar, med en stark edge i port automation, som väntas lyfta under de kommande åren. Q2 markerade en vändpunkt med de första stora automation-beställningarna sedan 2011-2012, vilket ger en positiv signal för framtiden.

Företagsprofil

Cargotec är ett finskt, familjekontrollerat företag som verkar inom kapitalvaror, med tre affärsområden, vilka alla är marknadsledare i sina nischer: 1) Kalmar är den globala marknadsledaren i hamnkontainer-utrustning med en stark edge i automation; 2) Hiab är den globala marknadsledaren i lyftkranar och bilmonterade gaffeltruckar; och 3) MacGregor är marknadsledare i däckutrustning såsom kranar och vinschar.

Investeringstema

VD:n som lett gruppen sedan 2013, omvandlar bolaget från en underpresterare, till en överpresterare genom kostnadsbesparingar och genom att implementera bättre rutiner i områden som services, som tidigare varit misskötta. Gruppen investerar också mycket i F&U och mjukvaruutveckling för att säkerställa att Cargotec kommer att vara en ledare när den globala hamnkontainerindustrin blir automatiserad på en bredare skala.

Intäkter Q2

Under Q2 säkrade Cargotec sin första stora port automation beställning sedan 2010-2011 på 80 MEUR. Tillsammans med god underliggande utveckling i hamnanläggningskostnader och fartygsbygge, samt bra efterfrågan på lastbilsrelaterade order, ser vi nu Q2 som en viktig vändpunkt med order för gruppen väl in i det tvåssiffriga för första gången på fyra år.

Uppsida och värdering

Vår riktkurs på 60 EUR är baserad på en historisk EV/EBIT på 11x 2020p, då vi väntar oss att företaget närmar sig sitt mål på 10% rörelsemarginal. Detta är sedan diskonterat till 2019p. Om förvärvet av TTS blir godkänt under Q3, kan detta addera 10-11% till VPA och 5 EUR till vår riktkurs. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 EUR.

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 NOK
Pris:20,40 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 08:39.
Avance Gas Holding LtdAVANCE
Diagram

UPPDATERING

Starka fundamenta, avistakursen borde följa

Med en kombination av 10% tillväxt per år i USA:s LPG-export under 2018-2019p, och en 3% genomsnittlig tillväxt i flottan per år, upprepar vi vår förväntade 44 000 USD/dag avistakurs för 2019p, och 49 000 USD/dag för 2020p. Om våra beräkningar är korrekta, borde aktiepriset för Avance Gas inte ha något problem att nå 40 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen 40 NOK.

Renodlat VLGC-bolag med 14 helägda fartyg

Avance Gas är en renodlad ägare av VLGC;s som är listat på Oslos börs. Flottan består av 14 helägda VLGC.

LPG-frakt är vår favoritsektor

Enligt vår mening, fortsätter LPG-frakt att vara en bra exponering mot USA;s skifferstory. Vi modellerar för LPG-exporttillväxt på 10% per år under 2018-2019p i USA. Sedan vi publicerade de här estimaten i mars, har takten i LPG-produktionen i USA ökat, med en uppdaterad guidning från USA:s Energy Information Administration (EIA) på 12% för 2018p och 8% för 2020p, vilket är upp från 8% respektive 6%.

Köp på god uppsida och substansrabatt

Det nuvarande värdet för en fem år gammal VLGC-fartyg är 54 MUSD, och vi beräknar ett motsvarande nuvarande NAV för Avance Gas på 31 MUSD. Detta ger aktierna en 30% rabatt på vår värdering, även när man inkluderar en rabatt om10% på grund av att fartygen är byggda i Kina. Till följd av en förbättrad marknad under 2019p, bedömer vi att det femåriga VLGC-värdet återgår till sitt tioåriga genomsnitt på 67 MUSD (upp 25%), vilket lyfter Avance Gas NAV till 52 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen 40 NOK.

Orkla

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:80,00 NOK
Pris:71,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-02 kl. 05:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-02 kl. 08:39.
OrklaORK
Diagram

UPPDATERING

Nytt pris med något lägre tillväxt

Vi anser att Orkla är en solid, defensiv satsning på en potentiellt turbulent marknad. Bolaget har en historiskt stark balansräkning med potential att göra förvärv inom detaljhandeln med låga multiplar. Dock ser vi att bolaget sannolikt kommer att uppleva motvind gällande växelkurser och vi uppskattar en något lägre långsiktig underliggande tillväxt. Till följd av detta upprepar vi Behåll men sänker riktkursen till 80 NOK (88).

Solid balansräkning med potential för förvärv

Företaget har en historiskt stark balansräkning med en rapporterad nettoskuld om 642 MNOK jämfört med 8 miljarder NOK före avyttringen av SAPA. Detta får oss att tro att de antingen kommer att göra förvärv eller fortsätta att betala en stabil utdelning. Deras finansiella position är attraktiv för en defensiv portfölj.

Ytterligare avyttringspotential

Vi anser att Orklas vattenkraftverksamhet är den största tillgången utanför kärnverksamheten, vilken kan bli såld när energimarknaden anses vara attraktiv. Vi värderar Hydro Power till cirka 4 NOK per aktie och ser det som något som kan säljas under de kommande två åren om elpriserna fortsätter att stiga.

Försäljningstillväxt uppskattas vara 3,5%

Vi uppskattar att försäljningstillväxten inom BCG-segmentet är runt 3,5%. Vi uppskattar växelkurser på -1%, att företagsaffärer växer med 3,5% samt en organisk tillväxt om 1%. Den organiska tillväxten är fortfarande begränsad på grund av förlusten av Wrigley-kontraktet (cirka 70 punkter). Bolaget Q2-rapporterar den 13 juli kl. 07.00.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 574,0 1,6% 0,4% 0,9%
OMXS30 1 558,9 1,8% 0,6% -1,1%
OMXH25 4 180,9 0,9% 0,1% 6,7%
OMXC20 961,8 1,1% -2,2% -6,1%
OSEBX 879,1 0,5% -0,3% 7,9%
OMXBB 974,9 0,2% -0,5% 3,3%
Dow Jones 24 271,4 0,2% -1,3% -1,8%
S&P500 2 718,4 0,1% -1,3% 1,7%
Nasdaq C 7 510,3 0,1% -2,4% 8,8%
SX5E 3 395,6 0,9% -1,3% -3,1%
DAX 12 306,0 1,1% -2,2% -4,7%
CAC40 5 323,5 0,9% -1,2% 0,2%
RTS 1 154,2 2,6% 2,6% 0,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 79,4 2,0% 5,1% 18,8%
Guld 1 250,5 -0,1% -1,5% -3,1%
Silver 16,0 -0,5% -2,4% -5,0%
Aluminium 2 183,0 0,5% 0,8% -2,6%
Bly 2 432,0 1,0% 1,8% -2,5%
Koppar 6 646,0 -0,1% -2,4% -7,1%
Nickel 14 910,0 1,3% -2,3% 21,6%
Zink 2 948,0 0,3% -1,5% -10,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,35 0,00 -0,20 11,50
Sverige, 10 år 0,49 0,20 0,80 -26,70
Norge, 10 år 1,76 -2,50 -6,20 19,90
Tyskland, 10 år 0,30 -0,40 -2,60 -12,40
GB, 10 år 1,27 2,80 -2,80 8,20
USA, 10 år 2,85 0,63 -4,39 44,30
Euribor, 3 mån -0,33 0,40 0,20 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,44 0,1% 1,2% 6,2%
USD / SEK 8,95 -0,8% 0,9% 9,3%
GBP / SEK 11,81 0,1% 0,4% 6,6%
NOK / SEK 1,10 -0,3% 0,4% 9,7%
DKK / SEK 1,40 0,1% 1,3% 6,2%
CAD / SEK 6,80 0,1% 2,3% 4,1%
CHF / SEK 9,01 -0,3% 0,6% 7,2%
JPY / SEK 0,08 -1,1% 0,1% 11,1%
EUR / USD 1,17 0,8% 0,3% -2,8%
USD / JPY 110,77 0,4% 0,8% -1,7%
EUR / GBP 0,88 0,0% 0,8% -0,4%
AUD / USD 0,74 0,6% -0,4% -5,5%
USD / CAD 1,32 -0,8% -1,4% 5,0%
GBP / USD 1,32 0,8% -0,5% -2,4%
USD / NOK 8,15 -0,5% 0,5% -0,4%
EUR / NOK 9,52 0,3% 0,8% -3,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna föll tillbaka under fredagskvällen efter en positiv inledning av handelsdagen och stängde marginellt på plus. Nike var börsens stora vinnare efter en stark rapport.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,2 procent vid 24.271. Det bredare S&P500 steg 0,1 procent till 2.718 medan tekniktunga Nasdaq ökade 0,1 procent till 7.510.

Den sektor som gick bäst var energi, upp 0,7 procent. Telekom, som gick starkt på torsdagen var sämst presterande sektor på fredagen, -0,6 procent.

Sportklädesbolaget Nike, som kvartalsrapporterade efter torsdagens stängning, överträffade marknadens förväntningar för räkenskapsårets fjärde kvartal i bolagets brutna räkenskapsår. Dessutom höjde bolaget sina försäljningsutsikter. Nike-aktien steg drygt 11 procent.

Nike-konkurrenten Under Armour backade 3,5 procent utan bolagsspecifika nyheter.

General Motors meddelade på fredagen att bolaget kan tvingas till nedskärningar inom både produktionen och personalen om den 20-procentiga tullavgiften på importerade fordon till USA som Donald Trump har föreslagit träder i kraft. GM:s aktie sjönk 2,8 procent på nyheten.

Storbanken Wells Fargo meddelade att återköp av upp till 24,5 miljarder aktier kommer att göras mellan tredje kvartalet 2018 och andra kvartalet 2019. Aktien steg 3,4 procent.

Bank of America, Goldman Sachs och Morgan Stanley har också meddelat att de kommer att återköpa aktier. Bankernas återköpsprogram kommer delvis som följd av Federal Reserves stresstest där det framgick att alla de 35 största bankerna i USA är starka nog för att överleva en ekonomisk chock.

Även American Express har meddelat återköp av upp till 3,4 miljarder aktier, vilket fick aktien att avancera 1,1 procent på fredagen.

Oljebolagen Exxon och Chevron steg 0,9 respektive 0,6 procent. Aktierna fick hjälp av det stigande oljepriset där WTI-oljan stängde upp 1,2 procent medan Nordsjöoljan var upp 1,9 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg 2 punkter till 2,86 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Tydliga uppgångar noterades på Stockholmsbörsen på fredagen. Efter hot om veto från Italien och 13 timmars långa förhandlingar enades EU-ledarna i natt om en uppgörelse kring mottagandet av migranter till EU vilket smittade av sig på börshumöret. I övrigt har nyhetsveckan dominerats av handelsrelationen mellan USA och Kina.

Storbolagsindexet OMXS30 steg 1,3 procent till 1.551. Aktier för cirka 4,6 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Uppgångarna i Frankfurt och Paris var 1,2 respektive 1,3 procent medan FTSE 100 i London var 0,7 procent högre.

Flera verkstadsbolag gick starkt, däribland Sandvik som klättrade 4 procent medan SKF och Atlas Copco steg närmare 3 procent.

Autoliv, som för första dagen handlades utan rätt till den avknoppade elektronikverksamheten i Veoneer, backade 27 procent till 916:80 kronor.

H&M har efter torsdagens rapport fått en sänkt rekommendation av DNB Markets, till sälj från tidigare behåll. Riktkursen sänks samtidigt till 120 från 135 kronor. Även Berenberg sänker riktkursen för H&M, till 110 från 125 kronor, och upprepar sin säljrekommendation för klädkedjan. H&M var ned 4,1 procent till 131:56 kronor.

Bussbolaget Nobina steg 0,6 procent. Bolaget ökade vinsten före skatt under det gångna kvartalet (mars-maj) till 72 miljoner kronor, att jämföra med 58 miljoner motsvarande period i fjol. Omsättningstillväxten var drygt 7 procent.

Bioteknikbolaget Irlab Therapeutics har meddelat att den kliniska Fas IIa studien med IRL752 har genomförts enligt plan och att det primära målet har uppnåtts. Studien var en Fas IIa säkerhets- och tolerabilitetsstudie med läkemedelskandidaten IRL752 i patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Aktien stärktes 4,7 procent.

Peptonic, som utvecklar produkter inom kvinnohälsa, var upp 10 procent efter att ha slutit ett avtal kring egenvårdsprodukten Vagivital med finska Orion om distribution. Bolaget, som erhöll ett godkännande för Vagivital i maj för försäljning i EU, har skrivit ett exklusivt avtal med Orion som avser lansering av produkten i år under eget varumärke.

Camurus handlades 6,6 procent lägre på drygt 95 kronor. Bolaget har gjort en riktad nyemission på 102 miljoner kronor till svenska och utländska institutioner. Priset i emissionen blev 93 kronor per aktie, vilket kan sättas i relation till torsdagens stängningskurs som var 102 kronor.

Bioteknikbolaget Calliditas noterades på börsen på fredagen. Teckningskursen har varit 45 kronor inför noteringen och några timmar in i börsdebuten kostade aktien 46:55 kronor.

Det så kallade affiliate-bolaget Raketech tog samtidigt klivet in på First North. Teckningskursen i den nyemission som gjorts i samband med listningen blev 30 kronor och Raketech handlades på eftermiddagen till 28:50 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 08:30 Swedbank /Silf industri-PMI Jun 55.8 55.8
SE 09:00 Fordon: nyregistreringsstatistik (å/å) Jun 6.7 %
NO 09:00 DNB /NIMA industri-PMI Jun 55.8
DE 09:55 Markit /BME Germany industri-PMI Jun F 55.9 55.9
EA 10:00 Markit Eurozone industri-PMI Jun F 55.0 55.0
EA 11:00 PPI (m/m)/(å/å) May 0.7 %/3.0 % 0.0 %/2.0 %
EA 11:00 Arbetslöshet May 8.5 %
US 15:45 Markit US industri-PMI Jun F 54.6
US 16:00 Bygginvesteringar (m/m) May 0.4 % 1.8 %
US 16:00 ISM tillverkning/sysselsättning Jun 58.0/n.a. 58.7/56.3
US 16:00 ISM betalda priser/ Nya order Jun 74.3/n.a. 79.5/63.7

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
Europris NO0010735343 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.