Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 3 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-03 kl. 08:31 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-03 kl. 08:34 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,0% OMXS30 -1,2% DJI 0,1% NASDAQ 0,8%
568,3 1 540,9 24 307,2 7 567,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Alfa Laval Köp (Behåll) 235 (209) SEK
Kid Köp 47 (51) NOK
Link Mobility Behåll (Köp) 225 (190) NOK
Wärtsilä Köp (Behåll) 19,50 (19,33) EUR

Alfa Laval

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:208,60 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-03 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-03 kl. 08:34.
Alfa LavalALFA
Diagram

UPPDATERING

Höjer till Köp

Till följd av en högre efterfrågan, som kom tidigare än väntat för miljöinriktad marin teknologi, höjer vi våra VPA-estimat med 2% för 2019p och 7% för 2020p. Om elpriserna fortsätter att vara höga, kan det finnas ytterligare uppsida, då energieffektivitet är en av Alfas stora fördelar.

Bolagets profil

Alfa Laval är ett Svenskt kapitalvaruföretag, med en stark marknadsledande position i tre nyckelteknologier: värmeväxlare, avskiljare och vätskeutrustning, som är applicerade i tre konsumentinriktade företagsområden: energi, mat & vatten, och marin. Alfa Laval har en stark global närvaro, med hälften av beställningarna från tillväxtmarknader.

Investeringstema

Alfa Laval är ett sencyklist bolag med sin främsta exponering mot energi och den marina-sektorn. De fick en ny VD, Tom Erixon under 2016, som sedan omstrukturerade bolaget och skapade en konsumentbaserad organisation, och går därmed ifrån det tidigare process/produkt-fokuset. Orderingången återhämtade sig i det marina segmentet under 2017, och nu när energipriserna är på väg upp, ser vi samma sak för energiaffärerna.

Q2-intäkter

Bolaget har sett en stark ordertrend sedan början på 2017, men nu väntar vi oss att det fortsätter in i Q2 med en potentiell uppsida från miljöteknik samt energi. Intäkterna drar fortfarande en fördel från omstruktureringen, och den svaga svenska kronan hjälper också. Q2-rapporten väntas den 16 juli. Vi höjer våra VPA-estimat med 2% för 2019p och 7% för 2020p, framför allt på grund av en höjd efterfrågan på miljöteknik som kom tidigare än väntat. Om energipriserna fortsätter att vara höga, kan det finnas ytterligare uppsida.

Värdering och uppsida

Vår DCF ger ett värde på 238 SEK. Applicerar vi European Capital Goods genomsnittliga EV/EBIT på 12,7x 2019p till Alfa 2020p för att reflektera bolagets sencykliska natur och diskonterar bak ett år får vi ett värde på 229 SEK. Vår nya riktkurs på 235 SEK är ett genomsnitt av dess två, upp från 2019 SEK. Med 11% uppsida så höjer vi vår rekommendation till Köp (Behåll).

Wärtsilä

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:19,50 EUR
Pris:16,58 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-03 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-03 kl. 08:34.

UPPDATERING

Uppgradering till Köp

Mot bakgrund av överraskande tidig ökning av efterfrågan på miljöinriktad marinteknologi höjer vi våra VPA-estimat med 1%, 4% och 6%, för respektive 2018p, 2019p and 2020p. Wärtsilä är välpositionerat i energisegmentet och med hjälp av scrubber ser vi att bolaget äntligen kan nå tillväxtmålet på 5% inom servicesegmentet. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 19,50 EUR (19,33).

Bolagsprofil

Wärtsilä har en stark global marknadsledande position inom medelsnabba fartygsmotorer och mindre energianläggningar baserade på teknologi som typiskt används för backup för förnyelsebara energikällor. Det mesta av vinsten skapas inom den starka serviceverksamheten.

Investeringstema

Wärtsilä är ett sencykliskt bolag som redan började se en återhämtning för energisegmentet under 2016, då tillväxtmarknader återhämtade sig efter USD-driven finansiell volatilitet. Under 2017 började återhämtningen för fartygsbyggandet bli synlig i orderingången. Framöver förväntar vi oss fortsatt god efterfrågan på energilösningar, marin och service.

Q2-vinst

Wärtsilä har bara tillkännagivit en stor energiorder i kvartalet. Bolaget kommenterar att man ser en solid utveckling med en stark pipeline för energisegmentet. Vad gäller vinsten så kommer bonusen fortfarande att ha en viss påverkan i Q2, men i lägre grad. FoU kommer nu att innebära lägre motvind.

Värdering och potential

Vår DCF ger ett motiverat värde på 20,5 EUR per aktie. Om vi tillämpar det europeiska sektorsnittet på 12,7x EV/EBIT på Wärtsilä för 2020p för att reflektera bolagets sencykliska natur och diskonterar det tillbaka ett år får vi 18,5 EUR per aktie. Vår nya riktkurs på 19,50 EUR är ett snitt av metoderna. Med en potential på 16% uppgraderar vi till Köp.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 NOK
Pris:36,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-03 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-03 kl. 08:34.
Kid ASAKID
Diagram

INFÖR RAPPORT

Ett stilla kvartal förväntas

Kid Q2-rapporterar den 16 augusti och bolaget har en intäktsuppdatering den 6 juli. Vi förväntar oss inte ett särskilt starkt kvartal från företaget med tanke på den rekordvarma maj, vilket vi tror har lett till mindre aktivitet på köpcentrum och därmed även för Kid. Dessutom föll påsken in under det första kvartalet 2018 jämfört med det andra kvartalet 2017. Kid har redan meddelat försäljningstillväxt under årets fyra första månader. Vi antar en total försäljningstillväxt på 3,5% där tillväxten (jämförbara enheter) förväntas bli 1,3%.

Inte uppmuntrande preliminära tillväxtsiffror

Bolaget rapporterade en total å/å-tillväxt för Q1 om 8% medan tillväxten i januari-april var 6,6%, vilket indikerar ett relativt svagt april. Dessutom bedömer vi inte att verksamheten i maj var särskilt stark, eftersom typiska sommarvaror har en lägre marginal. Vi antar en å/å-tillväxt för försäljning per butik på -4%. Vi antar även tre ytterligare butiker samt två ytterligare shoppingdagar. Inom onlinekategorin antar vi fortsatt stark tillväxt och skriver in 40% för kvartalet.

Värdering

Vi värderar företaget med en diskonterad kassaflödesmodell. Vi antar en något fallande EBITDA-marginal från 16,4% till 15,2% i terminalvärde. Vi uppskattar att bolaget kan en utdelning om 2,8 NOK per aktie för året vilket motsvarar en utbetalningsgrad på 78% och en utdelningsavkastning på 7,8%, vilket vi tror skapar en grund för aktiekursen. Vi sänker dock riktkursen till 47 NOK (51) per aktie baserat på 2019p P/E 11,5x och 2019 EV/EBIT om 10,2x, vilket är historiska genomsnitt. Vi upprepar Köp.

Odfjell

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:32,90 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-03 kl. 05:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-03 kl. 08:34.
Odfjell ser. AODF
Diagram

UPPDATERING

Rotterdamterminalen äntligen avyttrad

Igår meddelade Odfjell att man avyttrat Rotterdamterminalen med en intäkt på 100 MUSD för Odfjell. Priset blev lägre än vi hade hoppats på, men vi förstår behovet av att släppa denna terminal. Vi ser att detta förbättrar Odfjells likviditet och öppnar för flera möjligheter med potentiellt bättre avkastning. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 NOK.

Terminalen såldes för cirka 235 MUSD

Igår meddelade Odfjell att man avyttrat Rotterdamterminalen med en intäkt på 100 MUSD för Odfjell. Trots höga multiplar på nuvarande vinst (20-21x EBITDA för 2017) implicerar budet en rabatt på cirka 50% på bokvärdena. Vi anser att avyttringen av Rotterdamterminalen är ett viktigt steg vad gäller att bibehålla kassalikviditeten.

Nya möjligheter och starkare likviditet

Vi bedömer att expansionen av terminalen i Houston är bland det första man överväger och vi förstår att det är rimligt att förvänta en expansion på 30% av kapaciteten. En sådan ökning skulle, på 2017-siffror, resultera i intäkter på cirka 90 MUSD och EBITDA på 50-55 MUSD.

Vi upprepar Köp och riktkursen 50 NOK

Priset blev lägre än vi hade hoppats på, men vi förstår behovet av att släppa denna terminal. Vår uppdaterade SOP ligger på 71 NOK. Detta är ner från 82 NOK, men vi behåller riktkursen 50 NOK eftersom vi anser att avyttringen försvarar en lägre värderingsrabatt (från 40% till 30%).

Link Mobility

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:225,00 NOK
Pris:224,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-03 kl. 05:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-03 kl. 08:34.
Link Mobility GroupLINK
Diagram

UPPDATERING

Acceptera bud

Igår erbjöd sig det amerikanska private equity-bolaget Abry Partners att köpa alla aktier av Link Mobility i ett kontantbud om 225 NOK per aktie. Det innebär ett premium om 27% från fredagens stängningskurs och en uppsida om 16% till vår riktkurs. Vi anser att erbjudandet är rättvist och rekommenderar att aktieägare accepterar budet. Vi nedgraderar vår rekommendation till Behåll (Köp) och höjer riktkursen till 225 NOK (190).

Affären kommer sannolikt att gå igenom

Abry Partners, som förvärvar aktier genom sitt indirekt ägda Victory Partners VIII Norway AS vehicle, har lång erfarenhet av liknande förvärv inom media, kommunikation och IT. Styrelsen rekommenderade dessutom enhälligt att acceptera budet och 54% av aktieägarna har hittills accepterat.

Värderingen ser rättvis ut

Budet om 225 NOK speglar en 2019p EV/EBITDA om 12,4x. Vid jämförelse av erbjudandet med flera av de värderingsmetoder vi har använt är det något högre än vår värdering på 216 NOK som baseras på en ”rättvis” EV/EBITDA om 12x likväl som vår värdering på 206 NOK som är baserad på en genomsnittlig konkurrentmultipel. Jämfört med vår DCF-värdering om 250 NOK, är dock budet 10% lägre. Samtidigt som vi tror att den långsiktiga uppsidan för Link Mobility är högre än 225 NOK per aktie, eftersom den europeiska marknaden ökar sin konsumtion av mobila tjänster, ser priset rättvist ut för nu.

Acceptera bud

Vi ser värderingen som rättvis och sannolikheten för en lyckad transaktion är hög. Aktien är 55% upp sedan februari 2018 och vi rekommenderar att aktieägare accepterar budet om 225 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 568,3 -1,0% 0,2% -0,1%
OMXS30 1 540,9 -1,2% 0,4% -2,3%
OMXH25 4 131,8 -1,2% -0,3% 5,5%
OMXC20 958,8 -0,3% -1,8% -6,4%
OSEBX 872,7 -0,7% 0,4% 7,2%
OMXBB 971,5 -0,3% -1,3% 2,9%
Dow Jones 24 307,2 0,1% 0,2% -1,7%
S&P500 2 726,7 0,3% 0,4% 2,0%
Nasdaq C 7 567,7 0,8% 0,5% 9,6%
SX5E 3 372,2 -0,7% 0,1% -3,8%
DAX 12 238,2 -0,6% -0,3% -5,3%
CAC40 5 276,8 -0,9% -0,1% -0,7%
RTS 1 151,7 -0,2% 2,8% -0,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 77,3 -2,7% 3,4% 15,6%
Guld 1 247,8 -0,2% -1,6% -3,3%
Silver 16,0 -0,3% -2,4% -5,2%
Aluminium 2 153,0 -1,4% -0,9% -3,9%
Bly 2 398,0 -1,4% -0,7% -3,9%
Koppar 6 595,0 -0,8% -2,8% -7,9%
Nickel 14 575,0 -2,2% -3,2% 18,9%
Zink 2 915,0 -1,1% -1,3% -11,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,35 0,20 0,20 11,70
Sverige, 10 år 0,46 -3,60 -2,40 -30,30
Norge, 10 år 1,74 -2,40 -8,50 17,50
Tyskland, 10 år 0,30 0,00 -2,50 -12,40
GB, 10 år 1,26 -1,00 -4,50 7,20
USA, 10 år 2,86 1,19 -1,10 45,49
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,40 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,44 0,0% 0,6% 6,2%
USD / SEK 9,00 0,6% 1,3% 9,9%
GBP / SEK 11,81 0,0% 0,2% 6,6%
NOK / SEK 1,10 0,1% 0,5% 9,7%
DKK / SEK 1,40 0,0% 0,6% 6,1%
CAD / SEK 6,82 0,3% 2,2% 4,4%
CHF / SEK 9,04 0,4% 0,6% 7,6%
JPY / SEK 0,08 0,6% 0,3% 11,8%
EUR / USD 1,16 -0,6% -0,7% -3,3%
USD / JPY 110,76 0,0% 1,0% -1,7%
EUR / GBP 0,88 0,0% 0,4% -0,4%
AUD / USD 0,73 -0,8% -1,0% -6,3%
USD / CAD 1,32 0,3% -0,8% 5,3%
GBP / USD 1,31 -0,6% -1,1% -3,0%
USD / NOK 8,19 0,5% 0,8% 0,1%
EUR / NOK 9,51 -0,1% 0,1% -3,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,1 procent till nivån 24.277. Det bredare S&P500 steg 0,3 procent till 2.727 medan det teknikorienterade Nasdaq avancerade 0,8 procent till 7.507.

Sektorvis stärktes IT-bolag 1,0 procent medan energi tappade 1,6 procent.

På bolagsfronten klättrade elbilstillverkaren Tesla knappt 4 procent i den tidiga handeln men glädjen blev kortvarig då aktien stängde på minus 2,3 procent. Strax före stängning bekräftades att chefsingenjören Doug Field lämnar bolaget. Den initiala uppgången skedde sedan bolaget presenterat att produktionen ökade 55 procent från det första kvartalet, mätt i antal enheter, till drygt 53.000 fordon under det andra kvartalet. Under det gångna kvartalets sista sju dagar var produktionen drygt 5.000 Model 3-enheter samt knappa 2.000 enheter av de två övriga modellerna. Bolaget siktar på att kunna öka produktionen av 3-modellen till 6.000 enheter per vecka sent under augusti månad.

Nike-aktien tappade 1,7 procent sedan den 20-faldige Grand Slam-vinnaren Roger Federer avslutat sitt samarbete med bolaget. Schweizaren har skrivit på ett avtal som sträcker sig över tio år med Fast Retailings dotterbolag Uniqlo. Tennisstjärnans nya klädleverantör konkurrerar bland annat med H&M och Inditex.

General Motors, GM, uttryckte sig under fredagen skeptiskt mot Trump-administrationens förslag om 20-procentiga biltullar. Bolaget sade bland annat att dessa skulle skada konkurrenskraften, kosta jobb samt resultera i ett "mindre GM". Aktien stängde dock 0,3 procent högre.

Adamis Pharmaceuticals rusade 50,0 procent efter att bolaget nått en överenskommelse med Novartis generikaenhet Sandoz gällande tillverkning och distribution av Adamis allergiläkemedel Symjepi.

På makrofronten visade ISM inköpschefsindex för industrin en oväntad uppgång till 60,2 i juni mot 58,7 i maj. Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 58,4.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 1 punkt till 2,87 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

OMXS30 stängde ned 1,2 procent på måndagen till nivån 1.540 och aktier för cirka 8,1 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Bland bolagen inom storbolagsindexet toppade H&M med en uppgång på 2,2 procent och i andra änden fanns Skanska som tappade 2,9 procent.

Börssentimentet var negativt efter helgen sedan det framkommit att Europakommissionen i ett brev till USA:s handelsdepartement att USA-presidenten Donald Trump kan utlösa ett förödande globalt handelskrig, skrev Financial Times. Under en pressbriefing på måndagen framkom det att nya eventuella tullar från EU mot USA kan landa på omkring 50 miljarder euro.

Bland aktier som hade det relativt tungt i det svaga sentimentet återfanns flera verkstadsrelaterade sådana, exempelvis Atlas Copco, Volvo och Sandvik med nedgångar på omkring 2-3 procent.

Radissons aktieägare hade däremot en desto roligare måndag. Bloomberg News rapporterade, via en källa, att det kinesiska konglomeratet HNA kan komma att sälja sitt innehav i hotellkedjan. Enligt uppgifterna ska det finnas ett intresse från konkurrenter och andra köpare för HNA:s aktier i Radison. I Stockholm stängde Radisson på 14,8 procent upp.

Tungt var det för större bostadsutvecklare som Bonava och JM som tappade 3-4 procent inför att bolagen kvartals-rapporterar under kommande veckor.

Enligt statistik som Svensk Nyproduktion tagit fram så minskade antalet säljstartade bostäder i Stockholms län med 43 procent under det andra kvartalet i år, jämfört med det andra kvartalet 2017.

"Detta är en indikation på att bostadsutvecklarna varit betydligt mer försiktiga med att starta nya projekt. Det kan vara hälsosamt för marknaden med tanke på att det i rådande marknad finns ett visst bekymmer med att det på vissa områden i länet finns svårigheter med försäljningen", sade Jesper Höök, analysansvarig vid Svensk Nyproduktion, till Nyhetsbyrån Direkt.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE JUL 3-5 Riksbanken: Kerstin af Jochnick och Cecilia Skingsley deltar i seminarier i Almedalen, Visby
US Wards totala fordonsförsäljning/ Wards inhemska fordonsförsäljning Jun 17.00m/n.a. 16.81m/n.a.
SE 09:30 Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport -0.50 % -0.50 %
EA 11:00 Detaljhandel (m/m)/(å/å) May 0.3 %/1.6 % 0.1 %/1.7 %
SE 11:00 Pressträff efter räntebeskedet
SE 12:00 Riksbankens af Jochnick deltar i ett panelsamtal om det ekonomiska läget
US 16:00 Försäljning detaljhandel/ Exklusive transport May 0.0 %/n.a. -0.8 %/0.4 %
US 16:00 Orderingång för kapitalvaror/ Exklusive transport May F -0.6%/0.3 %
US 16:00 Kapitalvaror ej def. exkl. luft/ Fartyg ej def. exkl. luft May F -0.2 %/-0.1 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Wärtsilä Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Odfjell NO0003399909 Inga tillkännagivanden
Link Mobility NO0010219702 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.