Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 6 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-06 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-06 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,3% DJI 0,8% NASDAQ 1,1%
564,3 1 526,6 24 356,7 7 586,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Industrivärden Köp 219 (220) SEK

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:207,00 SEK
Pris:185,25 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 10:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 13:11.

UPPDATERING

Överdriven kursrörelse

Vi förväntar oss ett i stort sett oförändrat konsensus efter nedskrivningen på 6 miljarder SEK (icke kassaflödespåverkande) i samband med den kinesiska verksamheten. Justerad EBIT blev 1% lägre än konsensus Q2-förväntningar, men den organiska tillväxten var i linje. Det är ett bekymmer att Kina faller med höga ensiffriga tal, men Kina står för en mindre del av verksamheten (6% av försäljningen 2017 och cirka 1% av EBIT) och vi anser att kursrörelsen är överdriven. 6 miljarder SEK motsvarar 5,40 SEK per aktie (icke kassaflödespåverkande) och övrig verksamhet är solid. Vi upprepar Köp och riktkursen 207 SEK.

Kinarelaterad nedskrivning

Assa Abloy har meddelat att man tar en nedskrivning på 6 miljarder SEK i Q2 relaterad till de kinesiska tillgångarna. Anledningen till nedskrivningen är förändrade marginalantaganden på kort till medellång sikt.

Inga tecken på kortsiktig återhämtning i Kina

Kina har varit svårt för Assa Abloy de senaste 2-3 åren. Historiskt har problemen främst rört de norra delarna, men nu faller även södra Kina. Man såg vissa tecken på stabilisering under de senaste kvartalen, men nu i Q2 faller alltså Kina med höga ensiffriga tal. Ledningen tycker sig inte förlora marknadsandel utan det är marknaden som sjunker.

EBIT i Q2 var i stort sett i nivå med konsensus

Bolaget rapporterade att man skapade en organisk tillväxt på 5% och justerad EBIT på 3 311 MSEK, vilket ger en marginal på 15,7%. Konsensus låg på 5% respektive 3 350 MSEK. Det kompletta Q2-resultatet presenteras den 18 juli. Vi upprepar Köp och riktkursen 207 SEK.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:253,00 DKK
Pris:192,20 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 10:05.

INFÖR RAPPORT

Mycket trubbel inprisat

Vi beräknar att marknaden prisar in en förlust på 27 miljarder DKK från den pågående penningtvättsskandalen. Vi anser att ytterligare nedsida är begränsad och vi ser det nuvarande priset som en attraktiv ingångspunkt. Inför Danske Banks Q2-resultat gör vi mindre negativa förändringar i våra intäktsestimat på omkring 2% för 2018p, främst drivet av lägre aktivitetsdrivna avgifter och handelsintäkter. Vi upprepar vår Köprekommendation och vår riktkurs på 253 DKK.

Förlust på 27 miljarder DKK från penningtvättsskandal inprisad

Danske Banks aktie har tagit en smäll den senaste tiden på grund av investerares oro kring anklagelserna mot banken om penningtvätt. Vi beräknar att hela 27 miljarder DKK (4,2 miljarder USD) i böter, sanktioner och andra negativa effekter från penningtvättsskandalen är inprisat i aktien. Detta motsvarar 16% av börsvärdet, 17% av det egna kapitalet och 133% av koncernens nettovinst 2017. Vi bedömer att ytterligare nedsida från skandalen är begränsad och ser den nuvarande nivån som en attraktiv ingångspunkt till aktien. Vi räknar inte in några böter eller sanktioner i våra estimat, men vi bedömer att eventuella nedrevideringar av estimaten redan diskonterats.

Intäktsestimat ner 2% för 2018p inför Q2-rapport

Inför Danske Banks Q2-rapport den 18 juli gör vi mindre negativa förändringar i våra intäktsestimat på omkring 2% för 2018p, främst drivet av lägre aktivitetsbaserade avgifter och handelsintäkter. Aktivitetsnivåerna under Q2 bland klienter och investerare verkar inte ha ökat under kvartalet och är troligtvis på lägre nivåer i linje med det svaga Q1 tidigare i år.

Värdering

Vi värderar Danske Bank med en 2019p SOP-modell och inkluderar nästa års utdelning i vår riktkurs. Banken handlas för närvarande på ett P/E på 8,1x och P/TBV på 1,12x enligt våra estimat, jämfört med branschsnittet på 11,1x respektive 1,38x.

DNB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:148,00 NOK
Pris:158,75 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 10:05.

UPPDATERING

Återköp får minskad betydelse

DNB har hittills i år gått bättre än andra nordiska storbolag och den senaste månaden har kursen stigit med 6,5%. Vi bedömer att uppgången framför allt drivits av återköp, vilket historiskt sett stöttat aktiekurser. Vi upprepar Minska och riktkursen 148 NOK.

Aktiekursen stöttas

Under det senaste året har tre av fyra återköpsprogram följts av kursuppgång på mer än 5%. Vi estimerar återköpsprogram på 5 miljarder NOK under 2018p, av vilka två femtedelar hittills genomförts.

Sammanslagning av försäkringsdelar

DNB och SpareBank 1 Gruppen har för avsikt att slå samman sina verksamheter inom skadeförsäkring och skapar därmed ett av Norges största försäkringsbolag. Initialt blir fördelningen 80% för SpareBank 1 Gruppen och 20% för DNB. DNB kommer att öka sin andel i det nya bolaget, vilket ger fördelningen SpareBank 1 Gruppen 60% och DNB 40%.

Värdering

DNB handlas till konsensus- P/B på 1,20x för 2018, att jämföra med nordiska storbolag som ligger på 1,25x. Hittills i år har DNB överträffat sin konkurrentgrupp bland nordiska storbolag. Vi upprepar Minska och riktkursen 148 NOK.

Maersk

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12 000,00 DKK
Pris:7 732,00 DKK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 10:05.

UPPDATERING

Vinstvarning inprisad

Vi minskar vår EBITDA med 33%, 25% och 9% till följd av den nya strukturen, ett svagt Q1 och förväntningar på ett svagt Q2, och vi ligger nu under 2018p-guidningen och konsensus. Detta är nu dock inprisat i aktiekursen, och med tanke på att energitillgångar nu står för 40% av aktiepriset är underliggande P/BV på 0,5x attraktivt. Vi upprepar Köp. Riktkursen sänks till 12 000 DKK (13 200).

Estimaten sänks med 33%, 25% och 9%

Vi har byggt om vår modell, och tagit den nya operationella strukturen i beräkning tillsammans med de fyra nya divisionerna: Ocean, Logistics & Services, Terminals & Towage, och Manufacturing & Others. Till följd av detta, tillsammans med uppdateringen angående det svaga Q1, och förväntningar på ett svagt Q2 efter kraftigt ökande oljepriser, minskar vi gruppens EBITDA med 33%, 25% och 9% för respektive 2018p-2020p.

Bättre marknadsläge framöver

Samtidigt som vi väntar på den slutgiltiga bekräftelsen på den stora sammanslagningen av COSCO och OOCL, tror vi att i framtiden i den konsoliderade branschen så kommer fokus att ligga på att rädda kostnader efter kraftigt ökade bränslekostnader, och inför nya svavelregleringar som går i kraft 2020p, vilket troligtvis kommer att orsaka ytterligare uppsida i bränsleekvationen.

Underliggande P/BV nu så lågt som 0,5x

De 97,5 miljoner aktier som ägs av Total står nu för 23% av det nuvarande aktiepriset, samtidigt som ytterligare 20% kan läggas till från avyttringen av Drilling & Supply Services, vilket ger ett underliggande P/BV på 0,5x, jämfört med det redan låga 0,8x, vilket skulle vara i linje med branschkollegor. Vår nya riktkurs på 12 000 DKK (13 200) är ett genomsnitt på sektormultipler applicerade till 2020p när Hamburg Süds sammanslagningssynergier är fullt synliga, och diskonterade till 2019p. Med en uppsida på 50% upprepar vi vår Köprekommendation.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:85,92 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Ingen brådska att gå in inför Q2

Vi gör bara små justeringar i våra vinstestimat, men vi minskar vår förväntade kärnprimärkapitalrelation. Vi förväntar en förbättring i de senaste kvartalens negativa intäktsmomentum, men vi förväntar oss inte en definitiv vändning i momentum i det här kvartalet. Vi bedömer dock att H2 blir bättre. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Lägre kärnprimärkapitalrelation från slutet av året

Inför Q2-rapporten den 19 juli gör vi bara små justeringar i våra vinstestimat. För 2018-20p gör vi revideringar på upp till 1,5%. Vi minskar vår estimerade kärnprimärkapitalrelation för 2018-20p till respektive 18,4%, 17,6% och 17,5%, jämfört med våra tidigare estimat på cirka 20%.

Ingen definitiv vändning i momentum i Q2

Q1-intäkterna på 2,2 miljarder EUR var en besvikelse med tanke på ledningens tidigare guidning om helårsintäkter på något över 9,2 miljarder EUR. Ledningen upprepade denna guidning, men medgav att det blir svårare att uppnå målet med tanke på de svaga Q1-siffrorna. Konsensus ligger på intäkter på precis under 9,0 miljarder EUR. Vi estimerar Q2-intäkter på 2 203 MEUR, oförändrat från Q1. För helåret 2018p estimerar vi intäkter på 8 940 MEUR. Man behöver alltså inte rusa in i aktien inför Q2-rapporten, snarare är det klokt att gå in vid potentiella nedgångar under detta eller nästa kvartal.

Värdering

Nordea handlas i dagsläget till P/E 10,0x för 2019p och P/TBV på 1,16x för 2019p på våra estimat. Konkurrentsnittet ligger på 10,7x och 1,37x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 8,7-9,8% för 2018-20p. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

Industrivarden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:219,00 SEK
Pris:174,25 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 08:24.

UPPDATERING

Historiskt hög rabatt – Köp

Industrivärden rapporterade ett NAV på 222 SEK för Q2, ner från 225 SEK under Q1. Aktien är ner 15% hittills i år och substansrabatten är historiskt hög på 22%. Vi ser detta som ett bra köpläge och har en klar uppsida till vår riktkurs på 219 SEK.

Ökad substansrabatt genom hela sektorn

Industrivärdens substansrabatt är historiskt hög på 22%, jämfört med det treåriga genomsnittet på 12%. Högre substansrabatt är ett aktuellt tema bland de flesta svenska investmentbolagen. Detta skulle kunna bero på flera faktorer såsom ökad volatilitet, negativt marknadssentiment och en ovilja att äga vissa av portföljbolagen. Industrivärden har också mer hävstång än många av konkurrenterna.

Försäljning av SSAB-aktier för 3,1 miljarder SEK

Industrivärden medverkade i SSABS:s nyemission under 2016. I april sålde man en stor del av aktierna för 3,1 miljarder SEK, en positiv avkastning på cirka 100% på två år. Andra mindre transaktioner under kvartalen var en ökning av innehavet i Handelsbanken (100 MSEK) och Volvo (100 MSEK).

Minskad skuldsättningsgrad

I samband med försäljningen av aktierna i SSAB, minskade Industrivärden sin nettoskuldsättningsratio till 7%, jämfört med 9% under Q1. Målet är att ha en hävstång på mellan 0-10%, vilket ger en högre flexibilitet för framtida affärer.

Historiskt hög substansrabatt

Vi ser den nuvarande höga substansrabatten som ett bra köpläge. Vi värderar Industrivärden baserat på en riktkurs för alla innehaven, med en substansrabatt på 12% för att motsvara det treåriga genomsnittet. Vi upprepar vår Köprekommendation och minskar vår riktkurs något från 220 SEK till 219 SEK.

SEB AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:85,20 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Fortfarande inget lyft från kundaktivitet

Vi gör små revideringar, mindre än 1 %, avseende justerade vinstestimat för de närmaste tre åren. Vi minskar vårt CET1-estimat på grund av en föreslagen metodändring av Finansinspektionen (FSA), men det påverkar inte bankernas absoluta kapitalisering eftersom kraven för denna också kommer att sänkas på grund av metodförändringen. Vi upprepar Behåll och riktkursen 85 SEK.

Små revideringar av justerade vinstestimat

Inför SEB:s Q2-rapport den 17 juli ökar vi det rapporterade vinstestimatet för 2018p med 21% eftersom vi flyttar de 3,6 miljarder SEK som uppnådes under Q2 från försäljningen av SEB Pension i Danmark från OCI till resultaträkningen. Justeringen för engångshändelsen förändrar endast 2018p-estimatet med 0,2%. Vi gör även små justeringar för 2019-2020p.

Investeringstema

Som den svenska banken med störst vikt mot stora företagskunder är SEB en klassisk makrospelare. Vi förmodar att det finns en stor risk att SEB:s företagsverksamhet kommer att svika på grund av den globala konjunkturnedgången 2018p. Dessutom får SEB en betydande del av sina intäkter från den svenska hypoteksmarknaden, där vi ser risker för pressade marginaler eftersom tillväxten minskar och konkurrensen intensifieras. Vi uppskattar att resultat är 6-8% under konsensus för 2019-2020p, men eftersom vi är 12% under den genomsnittliga riktkursen (konsensus), tror vi att nedsidan är begränsad för SEB och vi upprepar Behåll.

Värdering

Vi värderar SEB med en 2019p summan-av-delarna och inkluderar nästa års utdelning i vår riktkurs. SEB handlas för närvarande till P/E 10,6x för 2019p och P/TBV 1,28 för 2019p enligt våra estimat, att jämföra med jämförelsegruppens medelvärden på 10,6x och 1,34x. Vår förväntade direktavkastning är 7,0-7,6% för 2018-2020p.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:98,68 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-06 kl. 05:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-06 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Mindre estimatförändringar inför rapport

Vi gör mindre förändringar i våra intäktsestimat för Handelsbanken för de kommande tre åren på -1 till 2%. Vi minskar vårt estimat för CET1-ration på grund av en föreslagen metodändring från finansinspektionen (FI), men detta påverkar inte den absoluta kapitaliseringen av banken, då kravet som ett resultat också kommer att bli sänkt. Vi upprepar vår Minskarekommendation och riktkursen 91 SEK.

Lägre CET1 efter metodändring från FI i slutet av året

Inför Handelsbankens Q2-rapport den 18 juli, gör vi mindre förändringar i våra intäktsestimat. För 2018p-2020p gör vi ändringar på -1% till 2%. På grund av en föreslagen ändring av FI att ändra metoden för riskviktning på svenska bolån, minskar vi våra förväntade CET1-ratio från Q4. Dock, FI:s krav kommer att sänkas med en motsvarande nivå, så att bankens kapitalisering i absoluta termer inte påverkas av den nya metoden.

Investeringstema

Handelsbanken har en stark viktning mot svenska bolån, där trycket ökar på de rekordhöga marginalerna. Banken har för närvarande den högsta tremånadersräntan bland de större bankerna i den svenska bolånemarknaden. Vi tvivlar på att Handelsbanken kommer att kunna hålla kvar sin marginal på 15 punkter på den genomsnittliga tremånadersräntan och därför väntar vi oss en minskning i bolånemarginalerna. Dessutom påverkas bankens lönsamhet av ökade kostnader i Storbritannien och av IT-utveckling, då de svenska bankerna kämpar för att inte tappa mark i det digitala racet. Vi bedömer att det historiska premium som Handelsbanken tidigare njutit av jämfört med sina konkurrenter kommer att minska ytterligare.

Värdering

Handelsbanken handlas för närvarande på P/E 11,7x för 2019p och P/TBV på 1,42x för 2019p enligt våra estimat, jämfört med branschsnittet på 10,4x och 1,31x. Vår förväntade direktavkastning för Handelsbanken är 6,6-7,1% för 2018p-2020p. Vi värderar Handelsbanken genom en 2019p SOP och inkluderar nästa års utdelning i vår riktkurs. Vi upprepar Minska och riktkursen 91 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 564,3 0,3% -0,1% -0,8%
OMXS30 1 526,6 0,3% -0,3% -3,2%
OMXH25 4 152,5 0,5% 0,2% 6,0%
OMXC20 965,7 -0,5% 1,5% -5,7%
OSEBX 883,4 0,5% 0,9% 8,5%
OMXBB 971,3 -0,1% -0,2% 2,9%
Dow Jones 24 356,7 0,8% 0,6% -1,5%
S&P500 2 736,6 0,9% 0,7% 2,4%
Nasdaq C 7 586,4 1,1% 1,1% 9,9%
SX5E 3 440,9 0,8% 2,2% -1,8%
DAX 12 464,3 1,2% 2,4% -3,5%
CAC40 5 366,3 0,9% 1,7% 1,0%
RTS 1 171,6 2,1% 4,1% 1,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 77,4 -1,1% -0,6% 15,7%
Guld 1 255,5 0,0% 0,3% -2,7%
Silver 16,0 -0,6% -1,0% -5,4%
Aluminium 2 127,0 0,3% -2,1% -5,1%
Bly 2 373,0 0,0% -1,4% -4,9%
Koppar 6 399,5 -0,9% -3,8% -10,6%
Nickel 14 170,0 0,5% -3,7% 15,6%
Zink 2 758,0 -1,4% -6,1% -16,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,34 0,50 1,10 12,60
Sverige, 10 år 0,51 0,50 1,60 -25,30
Norge, 10 år 1,74 -0,50 -4,90 17,50
Tyskland, 10 år 0,30 -0,60 -0,60 -12,60
GB, 10 år 1,26 -1,70 2,10 7,50
USA, 10 år 2,84 0,85 -0,71 42,96
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,40 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,25 0,2% -1,7% 4,3%
USD / SEK 8,76 -0,3% -2,8% 7,0%
GBP / SEK 11,59 -0,2% -1,8% 4,6%
NOK / SEK 1,09 0,5% -1,1% 8,7%
DKK / SEK 1,38 0,2% -1,7% 4,2%
CAD / SEK 6,67 -0,1% -1,8% 2,1%
CHF / SEK 8,83 -0,2% -2,2% 5,1%
JPY / SEK 0,08 -0,3% -3,0% 9,0%
EUR / USD 1,17 0,5% 1,1% -2,5%
USD / JPY 110,56 0,0% 0,2% -1,9%
EUR / GBP 0,88 0,4% 0,1% -0,3%
AUD / USD 0,74 0,1% 0,5% -5,6%
USD / CAD 1,31 -0,2% -1,0% 4,8%
GBP / USD 1,32 0,1% 1,0% -2,2%
USD / NOK 8,05 -0,8% -1,7% -1,6%
EUR / NOK 9,42 -0,3% -0,7% -4,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,8 procent till nivån 24.358. Det bredare S&P500 steg 0,9 procent till 2.737 medan det teknikorienterade Nasdaq stärktes 1,1 procent till 7.586.

Sektorsvis var IT-bolag i topp efter en uppgång på 1,5 procent medan energi presterade sämst. Nedgången var dock beskedliga 0,2 procent.

På bolagsfronten har apotekskedjan Walgreens fullbordat ett förvärv av 40 procent av den kinesiska sektorskollegan Guo Da. Walgreens-aktien steg 2,7 procent.

Facebook har potential för tillväxt under flera år framöver tack vare fotodelningstjänsten Instagrams framfart, enligt en analys av BTIG, som även höjer riktkursen till 275 dollar. Aktien stärktes 3,0 procent till drygt 198 dollar.

Bland övriga IT-aktier gick Twitter starkt, upp 2,7 procent. Google steg 2,3 procent och Netflix var upp 2,0 procent.

Flygplanstillverkaren Boeing har ingått ett avsiktsavtal med den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer där bolagen avser att inrätta ett strategiskt partnerskap på flygmarknader globalt. Boeing stärktes 0,1 procent.

På makrofronten kom statistik från USA:s energidepartement som visade att USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 1,2 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en nedgång på 4,5 miljoner fat.

WTI-oljan sjönk 1,5 procent medan Nordsjöoljan Brent sjönk 0,8 procent. Basmetallerna handlades blandat.

Fed-ledamöterna bekräftade på torsdagen att gradvisa höjningar av styrräntan kommer att ske under 2018, vilket framgick av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 12-13 juni.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning hade OMXS30 stigit med 0,3 procent till nivån 1.527. Aktier till ett värde av 12,7 miljarder kronor hade då omsatts.

Bland OMXS30-bolagen steg stålproducenten SSAB mest med en uppgång på drygt 3,4 procent. Även gruvbolaget Boliden fanns i topp med en uppgång på 2,6 procent. Utanför OMXS30 steg Lundin Mining med 2,5 procent.

Analysfirman Goldman Sachs framhöll i en analys att ett handelskrig mellan USA och Kina inte kommer att påverka råvarupriserna nämnvärt och det i stället nu råder köpläge i råvarutillgångar.

Uppgångar sågs även för lastbilstillverkaren Volvo som steg 2,1 procent. Bland övriga verkstadsaktier som Atlas Copco, Sandvik och SKF var utvecklingen svagare. Det brittiska analyshuset Redburn Partners har sänkt rekommendationen till sälj för industritrion.

På de ledande börserna i Europa noterades tyska DAX-index upp med 1,2 procent där fordonsaktierna letade sig upp i toppen. Detta efter uppgifter i tyska Handelsblatt om att en lösning kan vara på väg kring tullar på bilar. President Donald Trump har tidigare sagt att det kan bli aktuellt med tullar på 20-25 procent på europeiska bilar.

Bland storbolagen i Stockholm sågs byggbolaget Peab stiga med nära 4 procent. Aktien har fått en köprekommendation av ABG Sundal Collier som valt att höja aktien till köp med riktkursen 80 kronor. Under torsdagen handlades aktien till 67:40 kronor. Peab har tappat närmare 34 procent sedan juli i fjol.

Uppåt var det även för medicinteknikbolaget Getinge som steg med 2,0 procent. Bolaget har nått en överenskommelse med den brasilianska åklagarmyndigheten inom ramen för pågående kartellutredning. Det överenskomna beloppet ryms inom tidigare avsättning, även om Getinge inte kan utesluta ytterligare böter.

Oljebolaget Lundin Petroleum med tillgångar i Nordsjön på norsk sockel steg med 0,7 procent. Enligt norska E24 kan produktionen för Edvard Grieg-fältet hållas upp i två är längre än tidigare planerat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Diös Köp 66 SEK na na
Fabege Köp 125 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion sj. (m/m)/ adj. (å/å) May 0.2 %/n.a. -1.0 %/2.0 %
NO 08:00 Industriproduktion tillverkning/ Industriproduktion (m/m)/ adj. (å/å) May 1.1 %/1.3 %/-1.4 %/-1.9 %/
SE 09:30 Budgetbalans (NDO) Jun 50.6b
US 14:30 Förändring löner ej jordbruk Jun 198k 223k
US 14:30 Löner två månader nettorevision Jun 15k
US 14:30 Förändring löner, privat/ Förändring löner, tillverkning Jun 190k/10k 218k/18k
US 14:30 Handelsbalans May -$45.4b -$46.2b
US 14:30 Arbetslöshet/ Sysselsättning Jun 3.8 %/n.a. 3.8 %/7.6 %
US 14:30 Löner (m/m)/ (å/å) Jun 0.3 %/n.a. 0.3 %/2.7 %
US 14:30 Genomsnittlig arbetsvecka, timmar Jun 34.5 34.5
US 14:30 Arbetskraftsdeltagande Jun 62.7 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Assa Abloy SE0007100581 3
Danske bank DK0010274414 3
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden
Maersk DK0010244508 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank SE0000427361 7
Industrivarden SE0000107203 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 7
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.