Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 9 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-09 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-09 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 -0,2% DJI 0,4% NASDAQ 1,3%
565,5 1 524,2 24 456,5 7 688,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Diös Köp 67 (66) SEK
Fabege Köp 140 (125) SEK

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:123,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-09 kl. 05:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-09 kl. 10:31.
MekonomenMEKO
Diagram

UPPDATERING

Gör som de sagt

I fredags meddelade Mekonomen att de har ingått ett avtal om att förvärva det tyska bolaget Hellas bildelsdistributionsverksamhet. Affären är i linje med indikationen i mitten av maj om att Mekonomen hade en diskussion med Hella. Förvärvet kommer nästintill dubbla Mekonomens försäljning och finansieras 60/40 med lån och eget kapital samt ger synergieffekter om 100 MSEK, främst inköpssynergier. Affären förväntas bli klar under Q3. Med förvärvet speglar Mekonomen deras största aktieägare LKQ:s tillväxtstrategi. Förvärvet kan förväntas bidra avsevärt till VPA, vilket ännu inte har meddelats. Sammantaget är det i stort sett som förväntat efter pressmeddelandet i mitten av maj. Vi har även inkluderat ett uppgraderat rörelseresultat för Q2 om 160 MSEK, på grund av en starkare NOK jämtemot SEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 SEK, vilken främst baserar på en DCF-värdering med WACC om 9,7%, ett långsiktig tillväxt om 2% samt EBITDA-marginal om 12%.

Går in i Danmark igen

Med förvärvet kliver Mekonomen in i Danmark igen efter att ha lämnat för några år sedan. Logiken är att Hellas verksamhet är en mycket starkare franchise samt att Hella / FTZ är en tydlig marknadsledare. Den polska verksamheten är mindre lönsam, med tanke på att den är i en tillväxtfas.

Anskaffningspriset är i linje med Mekonomens värdering

Anskaffningspriset är 395 miljoner EUR. Prisnivån motsvarar en EV / EBITDA på 9,7x före synergier och 7,8x efter, vilket överensstämmer med Mekonomens värdering. Genom förvärvet förväntar sig Mekonomen att kunna förhandla fram bättre priser. Kostnader i samband med förvärvet uppgår till ca 60 MSEK. Vidare, genom att gå in i Danmark, kommer Mekonomen inte att kunna använda sin gamla skattemässiga förlust, vilket ger en avskrivning på 93 MSEK.

Villkoren meddelas senare

Villkoren för emissionen kommer att meddelas senare. LKQ har åtagit sig att teckna 26,5 av aktierna och Nordea och SEB är underwritters. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 SEK.

Storebrand

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:64,00 NOK
Pris:65,14 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Chef Försäkringar
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-09 kl. 06:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-09 kl. 10:31.
StorebrandSTB
Diagram

INFÖR RAPPORT

Få kända engångsposter

Få kända engångsposter Storebrands resultat har inkluderat ett betydligt antal engångsposter de senaste kvartalen. Vi kan inte räkna bort möjligheten att detta upprepas, men vi inkluderar inte in några engångsposter i våra beräkningar. Vi estimerar begränsade säsongseffekter med det möjliga undantaget att det gynnsamma vädret hjälper den mindre non-life divisionen. Skagens flaggskeppsfond skulle kunnat utvecklas bättre, men det komma troligtvis att påverka nettoresultatsavgifter under Q4 snarare än Q2. Vi tror inte att det kommer att ha någon signifikant inverkan på soliditeten, även om fortsatta modellförändringar inte kan uteslutas. Vi upprepar Minska och riktkursen 64 NOK.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:119,70 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanlytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-09 kl. 05:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-09 kl. 08:17.
FabegeFABG
Diagram

EFTER RAPPORT

De gjorde det igen!

Ännu en gång överraskade fastighetsuppvärderingar positivt, den totala höjningen uppgick till 4,2% (KC 0,9%) vilket med nuvarande gearing ökade eget kapital med 7%. Fabege har den bästa fastighetsportföljen, den bästa projektportföljen och de bästa byggrätterna utav de svenska fastighetsbolagen. Trots detta, handlas aktien med 22% rabatt till 2019p substansvärde, i linje med sektorn. Aktien är således fortfarande väldigt billig. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 125 SEK till 140 SEK.

Det mest fokuserade fastighetsbolaget

Kontor står för mer än 85% av Fabeges förvaltningsfastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% beläget i centrala Stockholm och de resterande 55% inom en fem kilometer radie från centrala affärsdistriktet (45% i Solna och 10% i Hammarby sjöstad).

En oöverträffad projektportfölj

Hittills har Fabege varit extremt framgångsrika med att utveckla Arenastaden, som ligger strax utanför Stockholm. Företaget har högst andel projekt av alla fastighetsbolag under vår täckning med en ROI på 72% under 2017.

Imponerande värdeökningar under Q2… och mer att komma

Intäkterna från fastighetsförvaltningen kom in 4% lägre än vad vi förväntade oss, drivet av ett svagare finansnetto. Dock kommer fler swapar att löpa ut under H2, vilket gör att effekten på 2019p finansnetto blir noll. Orealiserade fastighetsvärdeökningar var 2,6 miljarder SEK, jämfört med vår prognos om 0,6 miljarder SEK. Vi förväntar oss nu värdeökningar för fastigheter om 9,3 miljarder SEK i år, vilket är 3,9 miljarder SEK högre än innan rapporten. Vi höjer även 2019p fastighetsvärderingar med 1,5 miljarder SEK till 3,8 miljarder SEK. Högst fem av tio större projekt ska slutföras under H2.

Dolt värde gör värderingen varsam

Inklusive dessa fastighetuppvärderingar höjer vi riktkursen från 125 SEK till 140 SEK vilket är i linje med vårt förväntade substansvärde på 12 månader. Inklusive ett estimerat dolt värde på 3,0 miljarder SEK handlas aktien till P/EPRA NAV för 2019p på bara 74%. Även efter den senaste aktiekursökningen, är således aktien fortfarande attraktivt prissatt och vi upprepar Köp.

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:67,00 SEK
Pris:54,55 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanlytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-09 kl. 05:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-09 kl. 08:17.
Diös FastigheterDIOS
Diagram

UPPDATERING

Söker en bättre andra halva

Vi upprepar Köp och höjer vår riktkurs från 66 SEK till 67 SEK. Negativ nettoutlåning var på den svagare sidan, samtidigt som en stark fastighetsuppvärdering q/q (ca 0,6%) och fortsatt tryck på fastighetsavkastning är tryggande. Vidare, är utsikten för H2 positiv enligt oss, både gällande nyuthyrning och omfinansiering.

Förvänta er att fastighetsutvecklingsaktiviteten ökar

Under de senaste 5 åren har Diös förbättrat sin NOI-marginal från 57% till 63%, delvis genom att sänka de tomma lokalerna från 11% till 9%, tack vare dess fokus på redan ägda tillgångar. De kommande 2-3 åren förväntar vi oss en gradvis men jämn ökning i fastighetsutveckling, vilket jämfört med endast förvärv bör ge högre avkastning för priset.

Stark fastighetsuppvärdering q/q förväntas

Diös har en högre avkastande portfölj jämfört med vår Nordiska jämförelsegrupp, vilket framförallt beror på deras fokus på den mindre volatila svenska marknaden. Därför bör fastighetspriserna förändras mindre än konkurrenterna, varför vi blev glada över att se en sekventiellt högre fastighetsuppvärdering q/q på 0,6% (0,5%).

Kommande omfinansiering en möjlighet, inte ett hot

Diös genomsnittliga finansieringskostnad på 1,5% är bland de lägsta i vår Nordiska jämförelsegrupp. Då ca 28% av krediterna fortfarande ska omförhandlas fram till 2019p, ser vi ytterligare potential för lägre finansieringskostnader baserat på nuvarande marknadsläge, inte minst då Diös bör bestämma sig för att ytterligare utnyttja kapitalmarknaderna (bankfinansiering är nu hög, ca 70% av total).

5,7% 2019p direktavkastning är den högsta i vår Nordiska jämförelsegrupp

Allt som allt, gör vi mindre ensiffriga förändringar till 2018p-2020p FFO, samtidigt som NAV och direktavkastning är oförändrad. Vår höjda riktkurs på 67 SEK är satt i linje med vår 12m framåtblickand vy. Vi beräknar att aktierna handlas med en rabatt på 18% på 2018p P/NAV (Nordisk sektorsnitt på 14%), P/FFO på 9x (16x) och 5,7% (3,3) direktavkastning. Vi upprepar Köp och höjer vår riktkurs från 66 SEK till 67 SEK.

Schibsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:249,60 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanlytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-09 kl. 04:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-09 kl. 08:17.
Schibsted ser. ASCHA
Diagram

INFÖR RAPPORT

Estimatrevidering inför Q2-resultat

För Q2 estimerar vi 13% försäljningstillväxt och en marginalökning å/å på 4 procentenheter för Marketplaces (onlineannonser), med ytterligare stöd för marginalerna från de minskade förlusterna i Investment phase markets. Vi har gjort mindre underliggande förändringar till våra segmentestimat och fortsätter att vara positiva gällande tillväxt och marginalförbättringar för Marketplaces. Vi har dock återbesökt våra estimat kring koncernens skatt, och höjt skattekostnadsestimaten då vissa delar av produkt- och techutveckling inte verkar vara avdragsgillt på kort sikt. Vi har även räknat in en beräknad skattefördel i Brasilien under 2018. Nettoeffekten på VPA är ca -10% för 2018p-2019p. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK, som i stort reflekterar vår DCF-baserade summan-av-delarna-värdering med 9-12% COE för de olika Marketplace-marknaderna.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 565,5 0,2% -1,5% -0,6%
OMXS30 1 524,2 -0,2% -2,2% -3,3%
OMXH25 4 173,2 0,5% -0,2% 6,5%
OMXC20 971,8 0,6% 1,0% -5,1%
OSEBX 877,3 -0,7% -0,2% 7,7%
OMXBB 969,7 -0,2% -0,5% 2,7%
Dow Jones 24 456,5 0,4% 0,8% -1,1%
S&P500 2 759,8 0,8% 1,5% 3,2%
Nasdaq C 7 688,4 1,3% 2,4% 11,4%
SX5E 3 448,5 0,2% 1,6% -1,6%
DAX 12 496,2 0,3% 1,5% -3,3%
CAC40 5 375,8 0,2% 1,0% 1,2%
RTS 1 173,5 0,2% 1,7% 1,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 77,1 -0,4% -2,9% 15,3%
Guld 1 255,4 0,0% 0,4% -2,8%
Silver 16,0 0,3% -0,2% -5,2%
Aluminium 2 098,5 -1,3% -3,9% -6,4%
Bly 2 321,0 -2,2% -4,6% -7,0%
Koppar 6 326,0 -1,1% -4,8% -11,6%
Nickel 13 760,0 -2,9% -7,7% 12,2%
Zink 2 759,0 0,0% -6,4% -16,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,35 -0,20 0,90 12,40
Sverige, 10 år 0,49 -1,50 -0,10 -26,80
Norge, 10 år 1,73 -1,00 -3,40 16,50
Tyskland, 10 år 0,28 -1,50 -1,70 -14,10
GB, 10 år 1,25 -1,30 -2,00 6,20
USA, 10 år 2,82 -2,02 -3,36 40,94
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,26 0,0% -1,8% 4,3%
USD / SEK 8,73 -0,4% -2,5% 6,6%
GBP / SEK 11,58 0,0% -1,9% 4,6%
NOK / SEK 1,09 -0,1% -1,0% 8,6%
DKK / SEK 1,38 0,0% -1,8% 4,2%
CAD / SEK 6,66 -0,1% -2,0% 2,0%
CHF / SEK 8,82 -0,1% -2,1% 5,0%
JPY / SEK 0,08 -0,3% -2,2% 8,7%
EUR / USD 1,18 0,5% 0,7% -2,1%
USD / JPY 110,45 -0,1% -0,3% -2,0%
EUR / GBP 0,89 0,1% 0,2% -0,2%
AUD / USD 0,74 0,5% 0,5% -5,1%
USD / CAD 1,31 -0,3% -0,4% 4,5%
GBP / USD 1,33 0,4% 0,5% -1,9%
USD / NOK 8,03 -0,3% -1,5% -1,9%
EUR / NOK 9,44 0,2% -0,8% -3,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande amerikanska börserna fick luft under vingarna efter en avvaktande inledning på fredagen. De amerikanska tullarna på kinesiska varor som trädde i kraft under dagen, och besvarades av Kina med tullar i samma omfattning, fick alltså ingen negativ effekt på USA-börserna under dagen.

Den amerikanska jobbrapporten för juni bidrog till det positiva börshumöret. Rapporten visade att stabila löneökningar pekar på en inflation som stöder Federal Reserves räntehöjningsmålsättning för 2018, skrev Reuters.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,4 procent till nivån 24.451. Det bredare S&P500 steg 0,9 procent till 2.760 medan det teknikorienterade Nasdaq stärktes 1,3 procent till 7.688.

Samtliga sektorer stärktes med hälsovård i topp efter en uppgång på 1,4 procent. Dagligvaror presterade sämst med +0,3 procent.

På bolagsfronten var läkemedelsbolaget Biogen börsens stora vinnare. Bolagets alzheimer-medicin har visat positiva resultat i en omfattande klinisk undersökning. Aktien var upp nästan 20 procent.

Apotekskedjan Walgreens, som under torsdagen steg 2,7 procent efter nyheten om ett fullbordat förvärv av 40 procent av den kinesiska sektorskollegan Guo Da, fortsatte uppåt på fredagen med 1,5 procent.

Apple har fått höjd riktkurs till 210 dollar från tidigare 195 dollar av Loop Capital i samband med en köprekommendation. Aktien steg 1,4 procent.

Tyska tidningen Wirtschaftswoche skriver att såväl amerikanska JP Morgan som kinesiska Industrial and Commercial Bank of China har visat intresse för tyska Deutsche Bank i spåren av kurstappet. En talesperson från JP Morgan svarar dock att de dementerar artikeln. JP Morgan-aktien steg 0,3 procent.

I fokus på makrofronten på fredagen var USA-jobbrapporten för juni som visade en sysselsättningsökning utanför jordbrukssektorn om 213.000 personer. Analytikerna hade räknat med en ökning om 195.000 personer. Den genomsnittliga timlönen steg samtidigt 0,2 procent i juni, mot förväntad ökning om 0,3 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 2,82 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan med oregelbunden kursutveckling på fredagen. Låskoncernen Assa Abloy låg i botten på storbolagsindexet OMXS30 efter problem i Kina. H&M:s storägare och styrelseordförande Stefan Persson har genomfört ytterligare förvärv av aktier i klädbolaget som lyfte.

Vid stängning hade OMXS30-indexet sjunkit med 0,2 procent till nivån 1.524 med aktier omsatta till ett värde om 9,2 miljarder kronor.

Bland bolagsnyheter på OMXS30 flaggade H&M-storägaren Stefan Persson för att han har genomfört köp av 5,25 miljoner H&M-aktier för 727 miljoner kronor. Aktien stängde 1,5 procent upp.

Assa Abloy backade efter att låsbolaget meddelat nedskrivningar på 6 miljarder kronor till följd av en försvagad marknad i Kina. Under fredagen höll vd Nico Delvaux en telefonkonferens där han sade att Assa Abloy utgår från låga marginaler i Kina på kort- och medellång sikt men att marginalerna sannolikt inte kommer att försämras ytterligare. Aktien återhämtade sig något under sista handelstimmarna men stängde på 6 procent ner.

Inom kategorin storbolag steg fastighetsbolaget Fabege med 9,6 procent efter en delårsrapport som indikerade att kontorsmarknaden i Stockholm är stark.

Fastighetsbolaget Hemfosa förvärvade en fastighetsportfölj med kontor, lager och logistikfastigheter i Sverige till ett totalt värde om cirka 3,6 miljarder kronor. Aktien stängde på 1,9 procent upp.

Investmentbolaget Industrivärden avslutade veckan med en uppgång på 1,6 procent. ABG har höjt sin rekommendation till köp från tidigare behåll. Även bankerna SHB, DNB och Nordea har höjt sina rekommendationer på investmentbolaget. I genomsnitt landade analyshusens riktkurser på 203 kronor.

SSAB har fått en köprekommendation från australiska Macquarie som satt riktkursen på 48 kronor. SSAB:s A-aktie steg med 1,7 procent.

Bioteknikbolaget Bioarctic stod för en stark uppgång efter att ha presenterat positiva resultat från fas 2b-studier för sin läkemedelskandidat mot tidig Alzheimer. Aktien stängde på 80:00 kronor, motsvarande en uppgång med 250,9 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Wihlborgs Köp 124 SEK na na
Platzer Köp 68 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Handelsbalans / Nuvarande balans May 19.8b/19.8b 20.1b /22.7b
DE 08:00 Export/Import (sj) (m/m) May 1.0%/-0.5% -0.3 % /2.6 %
EA 15:00 ECB president Mario Draghi talar inför EU parlamentets ECON-kommittee
EA 10:30 Sentix investerarförtroende Jul 9.0 9.3
US 21:00 Konsumentkredit May $12.000b $9.262b

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 3
Fabege SE0011166974 3
Diös SE0001634262 5
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.