Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 10 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-10 kl. 08:18 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-10 kl. 08:21 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,1% OMXS30 1,1% DJI 1,3% NASDAQ 0,9%
571,7 1 541,1 24 776,6 7 756,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Platzer Köp 69 (68) SEK
Wihlborgs Köp 128 (124) SEK

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:43,67 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-10 kl. 05:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-10 kl. 08:21.

INFÖR RAPPORT

Fokus på stark USA-marknad och specialstål

De största förbättringarna förväntas i SSAB Specialstål (volym och försäljningsmix) och i SSAB Amerika, tack vare den starka stålmarknaden i USA. Vi förväntar oss fortsatt solida utsikter med normala säsongsmönster i Europa och stigande priser i USA. Vi ser en stor potential och upprepar Köp och riktkursen 60 SEK. Q2-resultatet publiceras den 20 juli.

Vi förväntar oss ett kvartals-EBITDA som är det högsta på tio år

Vi förväntar oss att SSAB levererar ett EBITDA för Q2 på 2 660 MSEK, att jämföra med Q2 2017 som låg på 2 167 MSEK (inklusive 280 MSEK i underhåll) och 1 836 MSEK i Q1 2018. Det estimerade Q2-resultatet inkluderar 40 MSEK i guidade underhållskostnader och 50 MSEK i kostnader för branden i en transformator vid Hämeenlinna.

Goda utsikter och förbättringar i USA

Vi förväntar oss att den nordamerikanska plåtmarknaden fortsätter att vara stark med ytterligare effekter från prishöjningar. För SSAB Specialstål förväntas fortsatt stark efterfrågan från de viktigaste slutkundssegmenten (gruv, bygg och tunga transporter). För SSAB Europa förväntar vi oss normala säsongsmönster och stöd från de meddelade tarifferna.

Potential för SSAB Specialstål och Amerika

Återhämtningen för de viktigaste slutkundssegmenten inom specialstål med höga marginaler (gruv, bygg och tunga transporter) förväntas fortsätta, vilket ger bättre volymer och en förstärkt produktmix. SSAB handlas till inte särskilt utmanande EV/EBITDA på cirka 5x för tolv månader framåt, betydligt under det historiska handelssnittet på 6-8x. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 SEK.

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:69,00 SEK
Pris:58,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-10 kl. 05:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-10 kl. 08:21.

EFTER RAPPORT

Goda trender

Vi höjer 2018-2020p substansvärde per aktie med 1-2% samt höjer riktkursen till 69 SEK (68). Vi upprepar Köp. Vid mottagande av slutgiltiga byggbekräftelser ser vi ytterligare potential för 6-7 SEK uppsida per aktie (cirka 10%) till vårt substansvärde för 2018p, vilket enligt oss innebär att nuvarande P/NAV handlas till cirka 14% rabatt.

Betryggande nettouthyrning i Q2

Med en nettouthyrning som vänder till att bli positiv igen i Q2 (efter oväntat svag leverans under Q1), hyresförhandlingar som ökar med 4% samt fortsatt hög beläggning på 95%, bedömer vi att efterfrågan i Göteborg för kommersiella utrymmen fortsätter att vara stark.

Lovande kortsiktig marknadsutsikt

Medan VD:n har sagt att tillväxten inom kommersiell uthyrning avtar, fortsätter deras trend uppåt. De ser nedåtgående marknadspress och kombinerat med sin kvartalsvisa uppdatering av vinstkapacitet (nettorörelseintäkter upp cirka 3% q/q), anser vi att utsikten är ljus för 2018p. Efter Q2 meddelade Platzer ett betydande förvärv om mer än 1 miljard SEK, vilket adderar cirka 6% till bruttotillgångsvärdet.

Vi ser en accelererande återkommande intäktstillväxt i H2

Vi förutspår en cirka 4% å/å intäktstillväxt från fastighetsförvaltning i H2 (kontra cirka 1% under H1). På medellång sikt hoppas vi se gradvisa och stabila tillägg till projektutvecklingsportföljen, där bolagets målsatta ROI över 20% bör möjliggöra ett starkt värdeskapande.

Risk att vårt substansvärde fortsätter på uppsidan

Sammantaget justerar vi vår 2018-2020p FFO med -2% till 2%, substansvärdet med 1-2% och behåller vår utdelning per aktie oförändrad. Vi höjer riktkursen till 69 SEK (68), i linje med vårt 12 månaders framåtblickande substansvärde (Q2 2019p, SEK 69). Vidare understryker vi att substansvärdet inte inkluderar de ovan nämnda 6-7 SEK per aktie som förväntas bokas i resultaträkningen under H2.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:128,00 SEK
Pris:105,26 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-10 kl. 05:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-10 kl. 08:21.

EFTER RAPPORT

Lokal kunskap ger hög nettouthyrning

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 124 SEK till 128 SEK. Nettouthyrningen för Q2 på 46 MSEK förlängde Wihlborgs imponerande historik (endast två kvartal sedan 2005 med negativa siffror), och det finns inte tillräckligt utbud av kommersiella lokaler för att möta efterfrågan på deras kärnmarknader. Vi bedömer att detta kommer att leda till nya projektstarter.

Stark nettouthyrning

Wihlborgs nettouthyrning för Q2 på 46 MSEK är upp q/q, vilket gör detta till ett av de starkaste enskilda kvartalen sedan starten 2005, även om det ofta är svängigt mellan kvartalen. Den genomsnittliga beläggningsgraden i portföljen med fastighetsförvaltning ligger på goda 94%, samtidigt som hyresvärdet LFL är upp 3,5% å/å (notera att Wihlborgs marknader är mindre volatila jämfört med de Stockholmsfokuserade konkurrenterna Fabege och Hufvudstaden).

Lågt snarare än högt utbud av kommersiella lokaler

Ledningens uttalande att de förutser liknande nivåer av fastighetsutvecklingsinvesteringar under 2019p å/å är ett lugnande besked för oss, och skulle innebära en del potential till uppsida på våra nuvarande estimat. Vidare, då oro för potentiella överutbud omger Malmös kommersiella fastighetsmarknad (cirka 45% av Wihlborgs fastighetsportföljvärde), tror vi att de faktiska påbörjade projekten sannolikt kommer möta efterfrågan.

Genomsnittlig finansieringskostnad fortsätter att trenda nedåt

Sedan starten på året har Wihlborgs genomsnittliga finansieringskostnad minskat med 13 punkter (7 punkter under Q2) till 2,4%, och vi fortsätter att se nedsiderisk här på grund av den likvida finansieringsmarknaden både från banker och från kapitalmarknaden. Lån över tillgångar är stabilt på cirka 54% å/å och kan jämföras med målet på max 60%.

Köp upprepas med höjd riktkurs till 128 SEK

Samtidigt som vår FFO för 2018p-2020p är ner 2-3%, är vår NAV och DPS oförändrad. Vår höjda riktkurs på 128 SEK är satt i linje med vårt NAV räknat 12 månader framåt. På vår riktkurs skulle aktien handlas på en P/FFO på 14,1 på 2019p och 2,8% DPS.

Outokumpu

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:5,50 EUR
Pris:5,45 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-10 kl. 05:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-10 kl. 08:21.

INFÖR RAPPORT

Utmanande Europamarknad

Vi förväntar oss en Q2-vinst på ungefär samma nivå som i Q1 (i linje med guidningen). Prispressen i Europa är inte någon nyhet och den bör vara diskonterad. Vårt fokus ligger på Q3-utsikterna och den möjliga återhämtningen i USA-verksamheten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 5,50 EUR. Q2-resultatet publiceras den 20 juli.

Förväntat EBITDA för Q2 på 135 MEUR

Vi förväntar oss ett justerat EBITDA för Q2 på 135 MEUR, något högre än 133 MEUR i Q1 2018, men lägre än starka 199 MEUR vi såg i Q2 2017. För q/q förväntar vi oss att högre ferrokrompriser kompenserar för underhållskostnader och prispress på rostfritt i Europa (hög import).

Fokus på Q3-utsikterna

Vi förväntar oss att bolaget guidar för ett något lägre justerat EBITDA i Q3, jämfört med förväntade 135 MEUR i Q2. Europamarknaden präglas av lägre aktivitet under sommarmånaderna, främst förklarat av underhållskostnader, prispress och något lägre ferrokrompriser.

Vinsten i USA är central för värderingen

Vår oro kvarstår när det gäller USA och ökningen i Calvertanläggningen, trots marknadsstöd från ”Section 232” i USA. Vi förväntar oss dock att högre priser får en större påverkan i H2 på USA-verksamheten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 5,50 EUR.

DNB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:148,00 NOK
Pris:160,60 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-10 kl. 05:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-10 kl. 08:21.

INFÖR RAPPORT

Återvinningar en stor osäkerhet inför Q2

DNB rapporterar sitt Q2-resultat den 12 juli. Vi estimerar en vinst på 5 890 MNOK, 2% under konsensus. Vi har höjt våra VPA-estimat för 2018 med 3%, på grund av sammanslagningen med Vipps, BankID och BankAxept på 477 MNOK, men lämnar våra estimat för 2019p-2020p oförändrade.

Återköpsprogram ger stöd till aktiekursen

Under det senaste året har tillkännagivanden av tre av fyra återköpsprogram följts av en ökning av aktiepriset under de kommande 30 dagarna till en högstapunkt mer än 5% över stängning dagen innan tillkännagivandet. Dock har denna effekt tenderat att minska mot slutet av återköpsprogrammen.

Försäkringssammanslagning kommer att realisera synergier på 1% av 2018p PTP

DNB och SpareBank 1 Group har skrivit under en avsiktsförklaring för att slå samman sina non-life försäkringsverksamheter, och därmed skapa ett av Norges största försäkringsbolag. Enligt avsiktsförklaringen kommer värderingen att vara cirka 80% för SpareBank 1 Gruppen och cirka 20% för DNB. DNB kommer att öka sitt ägande i det nya bolaget och kommer att ha 40% av det nya bolaget och SpareBank 1 Gruppen resterande del. Genom att öka sin insats kommer DNB att öka sin exponering i en kapitallätt och lönsam bransch.

Värdering och nuvarande handel

DNB handlas för närvarande på ett 2018-konsensus P/B på 1,21x, jämfört med nordiska storbolagssnitt på 1,25x. Genomsnittlig konsensus för P/E (2018p) är 11,3x, jämfört med vårt estimat på 12,1x. Vi upprepar vår Minskarekommendation och riktkursen 148 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 571,7 1,1% 0,6% 0,5%
OMXS30 1 541,1 1,1% 0,0% -2,3%
OMXH25 4 220,2 1,1% 2,1% 7,7%
OMXC20 979,2 0,8% 2,1% -4,4%
OSEBX 888,7 1,3% 1,8% 9,1%
OMXBB 973,7 0,4% 0,2% 3,1%
Dow Jones 24 776,6 1,3% 1,9% 0,2%
S&P500 2 784,2 0,9% 2,1% 4,1%
Nasdaq C 7 756,2 0,9% 2,5% 12,4%
SX5E 3 460,4 0,3% 2,6% -1,2%
DAX 12 543,9 0,4% 2,5% -2,9%
CAC40 5 398,1 0,4% 2,3% 1,6%
RTS 1 193,2 1,7% 3,6% 3,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 78,1 1,2% 1,0% 16,7%
Guld 1 262,1 0,5% 1,1% -2,2%
Silver 16,2 1,3% 1,4% -3,9%
Aluminium 2 135,5 1,8% -0,8% -4,7%
Bly 2 357,0 1,6% -1,7% -5,5%
Koppar 6 383,0 0,9% -3,2% -10,8%
Nickel 13 970,0 1,5% -4,2% 13,9%
Zink 2 719,5 -1,4% -6,7% -17,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,36 -1,10 -0,40 11,30
Sverige, 10 år 0,49 0,20 3,70 -26,60
Norge, 10 år 1,72 -1,00 -2,00 15,50
Tyskland, 10 år 0,31 2,30 0,60 -11,80
GB, 10 år 1,28 3,20 2,20 9,40
USA, 10 år 2,86 4,11 -0,44 45,05
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,25 0,0% -1,8% 4,3%
USD / SEK 8,72 -0,1% -3,1% 6,5%
GBP / SEK 11,56 -0,2% -2,1% 4,4%
NOK / SEK 1,09 0,2% -0,8% 8,8%
DKK / SEK 1,38 0,0% -1,8% 4,2%
CAD / SEK 6,66 0,0% -2,3% 1,9%
CHF / SEK 8,80 -0,2% -2,7% 4,8%
JPY / SEK 0,08 -0,3% -3,1% 8,4%
EUR / USD 1,18 0,0% 1,3% -2,1%
USD / JPY 110,72 0,2% 0,0% -1,7%
EUR / GBP 0,89 0,1% 0,3% -0,1%
AUD / USD 0,75 0,6% 1,9% -4,5%
USD / CAD 1,31 0,0% -0,8% 4,5%
GBP / USD 1,33 -0,1% 1,0% -2,0%
USD / NOK 8,01 -0,3% -2,3% -2,1%
EUR / NOK 9,41 -0,3% -1,0% -4,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 1,3 procent till nivån 24.776. Det bredare S&P500 hade samtidigt stigit 0,9 procent till 2.784 och det teknikorienterade Nasdaq hade stärkts 0,9 procent till 7.756.

Finans var den sektor som gick allra bäst med en uppgång på 2,3 procent. Kraftbolag däremot hade en tung dag, ned 3,1 procent.

JP Morgan Chase handlades upp 3,1 procent och Bank of America steg 3,6 procent. Mot slutet av veckan drar den amerikanska rapportsäsongen i gång på allvar, med rapporter under fredagen från just finansjättar som JP Morgan Chase, Citigroup och Wells Fargo.

Elbilstillverkaren Tesla har höjt priserna rejält på den kinesiska marknaden med anledning av handelsoron mellan USA och Kina, enligt Financial Times. Uppgifter kom också om att Teslas vd Elon Musk ska närvara vid ett evenemang med den kinesiska regeringen i Shanghai på tisdagen. Aktien stärktes 3,1 procent.

Apple har hämtat in på Spotify på musikströmningsmarknaden sedan rapartisten Drake släppte sin nya låt Scorpion den 29 juni - låten har strömmats totalt cirka 170 miljoner gånger på Apple Music jämfört med cirka 130 miljoner gånger på Spotify. Enligt prognoser kan Apple komma att gå om Spotify i antalet användare i USA innan året är slut. Apple handlades upp 1,4 procent medan Spotify var upp 1,0 procent.

Kafékedjan Starbucks adderade 1,9 procent. Bolaget har som mål att sluta helt och hållet med engångssugrör. Kafékedjan förbrukar drygt en miljard plastsugrör per år.

Twitter hörde till förlorarna på måndagen med en nedgång på 5,4 procent. Enligt uppgift har mikrobloggen raderat över 70 miljoner konton under maj och juni som ett led i företagets uppstädning av fejkkonton.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 3 punkter till 2,86 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning var OMXS30 upp 1,1 procent till nivån 1.541 med en omsättning som nådde drygt 7 miljarder kronor. Stark utveckling noterades inom verkstadssektorn. Atlas Copco, ABB och SKF avancerade mellan 1,7 och 3,1 procent.

Assa Abloy rekylerade upp 1,8 procent efter fredagens mångmiljardsnedskrivning som sänkte aktien 6 procent. Barclays Capital har lagt till låskoncernen på sin "Top pick-lista" gällande den europeiska verkstadssektorn.

H&M stärktes i sin tur 2,4 procent. I botten av OMXS30 huserade Tele2 med ett beskedligt tapp om 0,1 procent.

SSAB-konkurrenten Klöckner kom under måndagen med en omvänd vinstvarning med hänvisning till högre än väntade priser på USA-marknaden. SSAB stärktes 1,8 procent på nyheterna.

Carnegie har höjt riktkursen för Bioarctic till 102 kronor från 31 kronor. Rekommendationen köp upprepas. I en analys ser Carnegie en sannolikhet på 60 procent för att läkemedelskandidaten BAN2401 mot tidig Alzheimer kommer att kunna lanseras, att jämföra med tidigare bedömda sannolikhet på 15 procent. Aktien klättrade ytterligare 11,8 procent till 89:50 kronor efter fredagens tokrusning på 251 procent.

Bland andra bolag vars forskning fokuserar på behandling av Alzheimer syntes kursrörelser hos Alzinova som steg 34 procent utan bolagsspecifika nyheter.

RBC har höjt rekommendationen för Hansa Medical till "top pick" från "outperform" med riktkursen 330 kronor. Aktien stärktes 13,2 procent till drygt 229 kronor.

Hexagon har meddelat att Hans Vestberg avgår från sitt uppdrag som vice styrelseordförande i mätteknikbolaget med anledning av hans nya position som vd för Verizon Communications. Hexagon tappade 1,0 procent i den tidiga handeln men återhämtade sig snabbt och var vid stängning upp 1,4 procent.

NCC stärktes 2,0 procent till knappt 145:65 kronor i spåren av rekommendationshöjning från behåll till köp signerad Carnegie. Riktkursen 180 kronor upprepades.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Atrium Ljungberg Köp 160 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Svensk handel: Stilindex (å/å) Jun 3.0%
NO 08:00 KPI (m/m) /(å/å) Jun 0.2%/2.2% 0.1 % /2.3 %
NO 08:00 Underliggande - KPI (m/m) / (å/å) Jun 0.3%/1.1% 0.2 % /1.2 %
NO 08:00 PPI Inklusive olja (m/m) /(å/å) Jun 1.2 % /14.5 %
SE 09:30 Hushåålskonsumption (m/m) /(p/å) May 0.2%/2.2% 0.1 % /2.3 %
DE 11:00 ZEW Undersökning nuvarande situation / Förväntningar Jul 78.8/-17.5 80.6 /-16.1
EA 11:00 ZEW Undersökning förväntningar Jul -12.6
US 12:00 NFIB Småbolagsoptimism Jun 105.5 107.8
US 16:00 JOLTS Lediga jobb May 6698

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 3, 5
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.