Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 11 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-11 kl. 08:08 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-11 kl. 08:11 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 0,5% DJI 0,6% NASDAQ 0,0%
575,8 1 548,4 24 919,7 7 759,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Stolt-Nielsen Köp 190 (180) NOK

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:209,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-11 kl. 08:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-11 kl. 11:43.
Alfa LavalALFA
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2 den 16 juli

Bolaget har haft en stark ordertrend sedan början på 2017. Vi bedömer nu att denna fortsätter in i Q2, med potentiell uppsida från miljöteknik och från energisegmentet. Vinsten gynnas fortfarande av omstruktureringen och den svaga svenska kronan. Q2-resultatet publiceras den 16 juli. Vi upprepar Köp och riktkursen 235 SEK.

Värdering

Vår DCF, som tillämpar en WACC på 8,8%, terminal tillväxt på 3% och en marginal på 16,5%, ger ett motiverat värde på 238 SEK per aktie. Om vi tillämpar det europeiska sektorsnittet på 12,7x EV/EBIT för 2019p på Alfa Laval för 2020p, för att reflektera bolagets sencykliska natur, och diskonterar tillbaka ett år uppnås ett motiverat värde på 229 SEK. Vår riktkurs på 235 SEK utgör snittet av dessa två metoder.

Com Hem Holdings

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:145,70 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-11 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-11 kl. 10:52.
Com HemCOMH
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2-resultat – Det första intrycket

Idag rapporterade Com Hem sitt Q2-resultat för 2018 med både försäljning och EBITDA i linje med våra förväntningar. Det andra kvartalets intäkter, justerade EBITDA och operativa kassaflöde hade en tillväxt om respektive 1%, 4% och 20%. Det sistnämnda främst drivet av lägre kapitalkostnader. Den medellånga guidningen är oförändrad, vilket innebär ensiffrig EBITDA-tillväxt och oförändrad till något minskad kapitalkostnad. Fusionen med Tele2 beräknas bli klar under Q4. Vi upprepar Köp och riktkursen 165 SEK.

Prestanda

Com Hem-segmentet redovisade försäljning och EBITDA marginellt under förväntningarna, medan Boxer var marginellt under försäljningsförväntningarna men 9% över på EBITDA. Com Hem-segmentet rapporterade en blygsam ökning om 5 000 unika abonnenter samt en RGU-ökning om 2 000. Bredband- och DTV-abonnemang ökade med respektive 8 000 och 1 000. Boxer fortsätter att tappa DTV-kunder men antalet bredbandsabonnemang fortsätter att öka. Sammantaget har abonnemangsökningen påverkats negativt av detta års tidiga sommarväder i Sverige.

Värdering

Vår riktkurs om 165 SEK tar hänsyn till Tele2:s planerade förvärv av Com Hem. Tele2 kommer att betala med 1,0374 Tele2-aktier (värderade enligt vår riktkurs till 125 SEK minskat med utdelning om 4 SEK) för varje Com Hem-aktie plus 37 SEK kontant. Vi inkluderar även Com Hems utdelning om 3 SEK i vår riktkurs.

Fred Olsen Energy

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:5,00 NOK
Pris:6,29 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-11 kl. 06:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-11 kl. 10:52.
Fred. Olsen EnergyFOE
Diagram

EFTER RAPPORT

Nedskrivning och nedsättning

Fred Olsen Energy (FOE) rapporterade ett EBITDA för Q2 som var lägre än förväntat, främst drivet av lagernedskrivningar gällande Belford Dolphin. Nu ligger allt fokus på balansräkningen. FOE fortsätter diskussionerna med sina kreditorer. Dagens presentation kommer sannolikt att kommentera marknaden och reaktiveringsprogrammet för Blackford. Vi upprepar Behåll och riktkursen 5 NOK.

Lagernedskrivning ger miss i Q2

FOE rapporterade EBITDA på -51 MUSD. Vårt estimat låg på -11 MUSD och konsensus låg på -10 MUSD. Den negativa avvikelsen drivs av lagernedskrivningar gällande Belford Dolphin på 21 MUSD. Kostnaderna för H&W var 10 MUSD högre än väntat. Justerad VPA blev -1,69 USD. Vårt estimat låg på -1,12 USD och konsensus låg på -1,08 USD.

Fortsatta diskussioner med kreditorerna

FOE har inte lyckats uppnå förlängning av kovenanter (bortom den 30 juni) och man har nu upphört att betala ränta och amorteringar. FOE kommenterar att en långsiktig finansieringslösning förväntas kräva nytt eget kapital och möjligen skuldavskrivningar.

Sannolik utspädning bör vara inprisad

Ett flertal utfall är tänkbara för FOE och den starka underliggande förbättringen på nordsjömarknaden. Vi har värderat bolaget med tre olika scenarier (beroende på utspädning). Vårt ljusaste scenario verkar inte längre sannolikt och det lutar mot att vi får se en kraftig utspädning. Vi upprepar Behåll och riktkursen 5 NOK.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:5,70 EUR
Pris:5,05 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-11 kl. 06:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-11 kl. 09:46.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

INFÖR RAPPORT

Q2-resultat väntas den 26 juli

Även om vi är oroliga att konsensus kan vara för optimistiskt på networks under Q2, tror vi att Nokia bör bekräfta en bättre utsikt för H2 trots växande makroosäkerhet. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 5,7 EUR.

Försäljning ner 2,8% LFL under Q2

Vi förväntar oss en inte särskilt imponerande försäljning, ner 2,8% LFL under Q2 (1% under konsensus och under Q1-trend), på grund av mindre fördelaktiga jämförelser. Network bör minska med 2,8% LFL med: 1) bättre trender i ultra bredbandsnätverk tack vare mobila nätverk, samtidigt som fasta nätverk kan försvagas på grund av fortsatt svag global efterfrågan; 2) global services ner ensiffrigt LFL; 3) IP-nätverk och applications ner 1% LFL tack vare hög efterfrågan på optiska nätverk, samtidigt som IP-routing sannolikt fortsätter att vara svagt på kort sikt.

Rörelsemarginal ner 400 punkter å/å till 6,2% under Q2

Konsensus ser lite för optimistiskt ut för networks under Q2 och har inte modellerat säsongseffekterna korrekt för de kommande kvartalen. Även om rörelsemarginalen har varit väldigt låg under Q1 (cirka 1% på grund av en extraordinärt dålig mix av svag försäljning i USA/mjukvara, där marginaler alltid är väldigt höga, och stark försäljning i MEA, Latinamerika, optics och networks implementation services, där marginalen brukar vara låg), bör inte dynamiken förändras under Q2.

Går mot en återhämtning under H2

Trots växande osäkerheter gällande makrosituationer, på grund av handelskrig och försvagade valutor i vissa tillväxmarknader (inklusive Brasilien och Turkiet), tror vi att ledningen kommer att bekräfta sin helårsguidning: 1) networks ner 1-3% under året och prestera sämre än Nokia; och 2) 9-11% rörelsemarginal under året. Om ledningen utför detta under de kommande kvartalen, kan koncernen se en märkbar återhämtning under H2 tack vare initiala 5g-projekt i USA och upptrappningen av nya produkter.

Fortfarande en attraktiv återhämtningsstory – Köp

Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 5,7 EUR (DCF med 9% WACC, 12% rörelsemarginal) då Nokia är en attraktiv återhämtningsstory med klar uppsida (7 EUR innan 2020).

Stolt-Nielsen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 NOK
Pris:134,40 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-10 kl. 05:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-11 kl. 08:11.
Stolt-NielsenSNI
Diagram

EFTER RAPPORT

Bättre utveckling kräver högre värdering

Den underliggande förbättringen i både Tankers och Tank Containers, vilken gjorde att man överträffade konsensus, är den främsta anledningen till att vi höjer EBITDA-estimatet för 2018p med 8%. För 2019-20p höjer vi EBITDA för Tank Containers med 6-7%. Vi upprepar Köp. Riktkursen höjs till 190 NOK (180).

Q2 blev bättre än väntat

Q2-resultatet blev något bättre än väntat efter en bättre utveckling för Tankers och Tank Containers. Justerat EBITDA blev 122 MUSD, kontra förväntade 107 MUSD. Justerad nettovinst uppgick till 15 MUSD, högre än våra estimat och högre än konsensus.

EBITDA-estimatetet för 2018p höjs med 8%

Vi höjer EBITDA-estimateten för Stolt-Nielsen för 2018p med 8% och för 2019-20p med 2-3%, eftersom vi förväntar oss en snabbare utveckling för Tank Containers, Havsfarmer och Terminaler än vi tidigare bedömt. Detta stöttas också av ledningens guidning.

Bättre marknad för Tankers och Terminaler

Vi anser även fortsatt att kemtankermarknaden går mot en plötslig och uthållig förbättring på grund av de förändrade utsläppsreglerna gällande svavel i marint bränsle (börjar gälla den 1 januari 2020).

Riktkursen höjs till 190 NOK

Vår Köprekommendation på Stolt-Nielsen baseras på dagens rabatt på 50% på underliggande tillgångar i kombination med förväntningar om bättre fundamenta  för kemtankermarknaden. Vi upprepar Köp. Riktkursen höjs till 190 NOK (180).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 575,8 0,7% 1,5% 1,2%
OMXS30 1 548,4 0,5% 0,6% -1,8%
OMXH25 4 264,7 1,1% 2,7% 8,8%
OMXC20 991,6 1,3% 2,5% -3,2%
OSEBX 899,1 1,2% 2,4% 10,4%
OMXBB 975,4 0,2% 0,4% 3,3%
Dow Jones 24 919,7 0,6% 3,1% 0,8%
S&P500 2 793,8 0,3% 3,0% 4,5%
Nasdaq C 7 759,2 0,0% 3,4% 12,4%
SX5E 3 473,3 0,4% 2,0% -0,9%
DAX 12 609,9 0,5% 2,1% -2,4%
CAC40 5 434,4 0,7% 2,2% 2,3%
RTS 1 202,4 0,8% 4,8% 4,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 78,9 1,0% 1,4% 17,9%
Guld 1 254,0 -0,6% 0,2% -2,9%
Silver 15,9 -1,7% 0,0% -5,5%
Aluminium 2 140,5 0,2% -1,1% -4,5%
Bly 2 283,0 -3,1% -5,1% -8,5%
Koppar 6 308,0 -1,2% -4,2% -11,9%
Nickel 13 960,0 -0,1% -4,5% 13,9%
Zink 2 658,0 -2,3% -7,8% -19,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,36 -0,10 -0,80 11,20
Sverige, 10 år 0,50 0,70 3,50 -25,90
Norge, 10 år 1,72 0,00 -3,00 15,50
Tyskland, 10 år 0,32 0,90 2,40 -10,90
GB, 10 år 1,30 1,30 5,10 10,70
USA, 10 år 2,87 0,74 3,68 45,79
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,26 0,0% -0,4% 4,3%
USD / SEK 8,75 0,4% -1,0% 6,9%
GBP / SEK 11,61 0,4% -0,3% 4,8%
NOK / SEK 1,09 -0,1% 0,2% 8,7%
DKK / SEK 1,38 0,0% -0,4% 4,2%
CAD / SEK 6,67 0,2% -0,7% 2,1%
CHF / SEK 8,81 0,1% -1,1% 4,9%
JPY / SEK 0,08 -0,1% -1,6% 8,2%
EUR / USD 1,17 -0,3% 0,6% -2,4%
USD / JPY 111,25 0,5% 0,6% -1,2%
EUR / GBP 0,88 -0,4% -0,1% -0,5%
AUD / USD 0,75 0,0% 1,2% -4,6%
USD / CAD 1,31 0,2% -0,3% 4,7%
GBP / USD 1,33 0,0% 0,7% -1,9%
USD / NOK 8,04 0,4% -1,2% -1,7%
EUR / NOK 9,43 0,1% -0,6% -4,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,6 procent till nivån 24.918. Det bredare S&P500 steg 0,4 procent till 2.794 medan det teknikorienterade Nasdaq var oförändrat på 7.759.

Sektorsvis var det dagligvaror som gick bäst med en uppgång på 1,3 procent, medan finans var enda sektor på minus för dagen, ned 0,4 procent.

På bolagsfronten visade läsktillverkaren Pepsi en omsättningstillväxt med 2,4 procent i sin rapport för det andra kvartalet. Pepsi-aktien steg 4,8 procent.

Det amerikanska detaljhandelsföretaget Nordstrom föll nästan 5 procent inledningsvis under tisdagen. Anledningen till aktiefallet var att investerare inte delade Nordstroms optimistiska utsikter sedan bolaget presenterade sina prognoser för de kommande fem åren. Aktien återhämtade sig dock något och stängde på -2,7 procent.

Elbiltillverkaren Tesla har tecknat ett avtal med kinesiska myndigheter för att anlägga en fabrik i landet med en produktionskapacitet på 500.000 bilar per år. Tesla steg 1,2 procent.

Ebay har nedgraderats till behåll från tidigare köp av den amerikanska banken Sun Trust. Beslutet från USA:s högsta domstol om att stater i USA kan kräva e-handelsbolag som Amazon och Ebay på skatt ligger bakom den sänkta rekommendationen. Ebay sjönk 2,3 procent. Amazon-aktien var upp 0,2 procent.

Apotekskedjan Walgreens sjönk 0,8 procent efter att Evercore ändrat sin rekommendation från övervikt till jämvikt.

Bland råvarunyheter har USA:s allierade Sydkorea och Japan fått svårt att anpassa sig efter USA:s uppmaning om att samtliga allierade måste sluta importera olja från Iran.

På tisdagen steg WTI-priset med 0,3 procent medan Nordsjöoljan var upp 1,0 procent. Oljebolagen Chevron och Exxon steg mellan 1,0 och 1,3 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp en punkt till 2,87 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 steg med 0,5 procent till nivån 1.548 med aktier omsatta till ett värde om 11 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

På makrofronten sjönk index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin mer än väntat i juli. Oro över ökad protektionism tyngde det tyska humöret.

Bland storbolagen backade H&M närmare 1 procent medan Telia tappade 0,7 procent. Annars var det mest uppåt.

På nyhetsfronten köpte THQ Nordic den tyska spelutvecklaren och förläggaren Handygames med ett initialt pris på 1 miljon euro. Aktien avancerade drygt 6 procent.

Bland bolag som kvartalsrapporterat fanns fastighetsbolaget Catena som redovisat ett förbättrat förvaltningsresultat samt högre hyresintäkter än förra året. Aktien klättrade över 5 procent.

Rapporterande Atrium Ljungberg tappade drygt 1 procent trots en rapport som väntat.

Investmentbolaget Öresund steg dock 3 procent efter sin halvårsrapport.

Flera bettingrelaterade-aktier avancerade uppåt. Leo Vegas steg mest och var upp med runt 9 procent. Speloperatören har gjort del rockader på ledningsnivå vilket verkade falla i god jord.

Autoliv-avknoppningen Veoneer steg cirka 3 procent efter positiva rekommendationer från Danske Markets och Morgan Stanley medan Autoliv var upp marginellt efter att Danske sänkt sin rekommendation till behåll.

Oljeaktier var en vinnarsektor i Europa efter stigande oljepriser. På hemmaplan steg Lundin Petroleum över 2 procent medan Black Pearl var upp runt 4 procent.

Nokia steg 2 procent. Telekombolaget har tecknat ramavtal med China Mobile värt upp till 1 miljard euro.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Kungsleden Köp 73 SEK na na
Com Hem Holdings Köp 165 SEK 0,79 na
Bulten Köp 135 SEK 2,2 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
Jul 11-12 NATO-möte i Bryssel
EA Jul 11 ECB:s Peter Praet, Yves Mersch och Daniele Nouy talar på konferens i Frankfurt
SE 08:00 PES arbetslöshet Jun 3.5 %
SE 08:00 Prospera Inflationsförväntningar, Penningmarknad (1å/2å/5å) Jul 2.0%/2.0%/2.0%
US 13:00 MBA Bolåneansökningar w /e
US 14:30 PPI slutlig efterfrågan (m/m)/(å/å) Jun 0.2% /3.1% 0.5 % /3.1 %
US 14:30 PPI exkl. mat & energi (m/m)/(å/å) Jun 0.2% /2.6 % 0.3 % /2.4 %
US 16:00 Grossisthandelsförsäljning / Inventarier (m/m) May / May F 0.8 % /0.5 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Com Hem Holdings SE0005999778 3
Fred Olsen Energy NO0003089005 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Stolt-Nielsen BMG850801025 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.