Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 16 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-16 kl. 08:31 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-16 kl. 08:34 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,6% DJI 0,4% NASDAQ 0,0%
576,9 1 550,9 25 019,4 7 826,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
JM Köp (Behåll) 220 (190) SEK
Munters Köp (Behåll) 56 SEK
Storebrand Minska 65 (64) NOK

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:180,00 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 11:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 15:05.
AxfoodAXFO
Diagram

INITIAL KOMMENTAR

Q2-resultat, initial kommentar

Axfood rapporterade Q2-siffror i stort sett i linje med konsensus, med en LFL på +2% jämfört med våra förväntningar om cirka 2%. Rörelseresultatsmarginalen på 4,5% samt rörelseresultatet på 545 MSEK var något över konsensus. Samtidigt som lågpriskedjan Willys rapporterade starka siffror som var 6% över konsensus, var andra divisioner i linje eller strax under förväntningar. Den starka marginalen var främst driven av en mix av ovanligt varmt väder och höga volymer från onlinekanalen. VPA på 2,01 SEK var 2% över konsensus och representerar en intäktstillväxt på 9%, justerat för en engångspost på 15 MSEK under Q2 2017 relaterat till en temporär stängning utav en av Hemköps flaggskeppsbutiker.

Starka jämförbara enheter för båda nyckelkedjorna

Willys försäljningstillväxt för jämförbara enheter kom in på 2,1%, samtidigt som Hemköps var upp 1,7%. Detta var 0,4 och 0,2 procentenheter över våra estimat för respektive kedja. Totalt kom LFL för gruppen in på 2% vilket i stort sett var i linje med våra förväntningar.

Behåll, riktkurs 155 SEK

Vi värderar Axfood genom en likaviktad blandning av en trestegs DCF-modell, en EV/EBIT-multipel på 14,5x och en P/E-multipel på 18,5x. Vi upprepar Behåll och riktkursen 155 SEK.

Marine Harvest

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:168,00 NOK
Pris:168,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 14:27.
Marine HarvestMHG
Diagram

EFTER RAPPORT

Något mindre volymer än förväntat

Marine Harvests skördade volymer var något under guidning (78 500 ton mot 82 000 ton). Norge skördade mindre än förväntade volymer på 49 500 ton mot 52 000 ton. Företaget nådde även ett något lägre rörelseresultat/kg vid 2,23 mot KECH och konsensus på 2,36 EUR.

Nyckelsiffror

Under måndagen publicerade Marine Harvest deras handelsuppdatering. Företaget rapporterade ett operativt rörelseresultat på 175 MEUR jämfört med KECH och konsensus på 193 MEUR. En anledning till avvikelsen beror på volymer (-4,3% volymmiss), medan resterande beror på avvikelser i det operativa rörelseresultatet.

Segment

Chile: Företaget uppnådde ett relativt bra rörelseresultat/kg. De hade här höjt guidning för kostnader vilket också verkar ha höjts något under kvartalet. Norge: Rörelseresultat om 2,55EUR/kg var sämre än både KECH:s förväntningar och konsensus. Även om detta delvis förklaras av lägre volymer verkar kostnader ha ökat något mer i Norge än vad vi förväntade. Skottland: Starkt kvartal med ett rörelseresultat/kg över både våra förväntningar och konsensus. Vi förväntade oss att kostnader skulle minska från 5,58/kg till 5,45/kg under kvartalet. Rörelseresultatet indikerar att kostnader har minskat ytterligare. Kanada: Hade ett relativt dåligt resultat för kvartalet. Vi förväntade oss oförändrade kostnader, men de verkar ha ökat något under kvartalet. Den negativa volymavvikelsen om 16% är även en potentiell anledning till ökade kostnader. Färöarna: Starkt rörelseresultat/kg. Det är svårt att jämföra med Bakkafrost på grund av låga volymer.

Värdering

Vi värderar företaget med en DCF, summan-av-delarna, DDM, framåtblickande EV/EBIT samt framåtblickande P/E. Vi använder långsiktigt rörelseresultat/kg på 11 NOK som slutvärde för vår DCF. Vi upprepar Behåll och riktkursen 168 NOK.

Orkla

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 NOK
Pris:65,64 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 14:27.
OrklaORK
Diagram

EFTER RAPPORT

Överlag ett svagt kvartal

Orklas Q2-resultat var svagt överlag. Underliggande kostnader utvecklades tillfredställande, men försäljningstillväxt var det stora problemet. Underliggande försäljningstillväxt var negativt påverkad av det varma vädret samt den norska skatten på socker. Orkla måste återgå till högre organisk tillväxt om de ska rättfärdiga vår riktkurs. Vi ser ingen stor vändning den närmaste tiden, även om den starka finansiella positionen ger bolaget flexibilitet. Vi sänker våra estimat för 2018-2019p till följd av en något lägre tillväxt, och sänker därför vår riktkurs till 75 NOK (80) samt upprepar Behåll.

Tråkig tillväxtutveckling

Orkla levererade ännu en gång resultat som visade på svag underliggande tillväxt. Vi förväntade oss en LFL-tillväxt på omkring 1%, men bolaget levererade -0,2%. Problemet förklaras främst av en varm vår då konsumenter vil ha läsk och glass, vilket är segment där Orkla är relativt dåligt positionerade.

Rimliga kostnader

Bolaget rapporterade en rörelseresultatsmarginal på 10,8%, jämfört med 10,7% under Q2 2017. Förvärv och valutaeffekter drog ner marginalen med 10 punkter, samtidigt som en minskning i rörliga kostnader ökade marginalen med 30 punkter.

Värdering

Vi värderar bolaget med en summan-av-delarna, där vi använder EV/EBIT-multipler på varje ägt segment. Vi använder även ett P/E på 18x på våra 2019-estimat. På vårt utdelningsestimat för 2018 om 2,8 NOK, har bolaget en direktavkastning på 4,1% vilket är ganska attraktivt. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen från 80 NOK till 75 NOK.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:166,00 SEK
Pris:151,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 13:14.
CastellumCAST
Diagram

EFTER RAPPORT

Vänder sig till hela Norden

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 162 SEK till 166 SEK, delvis för att spegla högre estimat för 2018p-2020p efter en stabil Q2-rapport. Nettouthyrning gick upp, den genomsnittliga finansieringskostnaden gick ner, och fastighetsvärderingen var sekventiellt starkare q/q. Castellum tydliggjorde för sina strategiska ambitioner att utöka sin närvaro i Norden, vilket på kort sikt troligtvis innebär fokus på kontor i Helsingfors. Givet avkastningsspridningen, verkar det vara en bra strategi.

Strategisk uppdatering kallar för nordisk expansion

Inför Q2, var Castellums tillgångar till största del placerade i Sverige (93%) med resterande i Danmark (7%), Efter deras entré in i Finland, gjorde VD:n klart att ytterligare förvärv bör förväntas, speciellt kontorslokaler i Helsingfors. Vi tror att Castellums mål om 10% årlig tillväxt i intäkter från fastighetsförvaltning kommer att kräva att bolaget letar utanför nuvarande landsgränser, men också att Finland erbjuder en intressant avkastnings jämfört med Sverige.

Starkt operationellt momentum fortsätter att öka

Nettouthyrning ökade till 80 MSEK q/q (48 MSEK), och mot slutet av kvartalet minskade den genomsnittliga finansieringskostnaden med 10 punkter till 2,1% samtidigt som fastighetsuppvärdering låg på 0,7% (0,3%).

Köp upprepas, riktkurs höjs från 162 SEK till 166 SEK

Vi höjer våra 2018p-2020p FFOps och NAVps mellan 1-5%, och för att spegla höjda estimat lyfter vi vår riktkurs till 166 SEK (162). Vår riktkurs är satt i linje med vårt 12 månaders framåtblickande substansvärde (Q2 2019; 166) och på vår riktkurs skulle aktierna handlas på ett 2019p P/FFO på 15,5x samt en DPS-avkastning på cirka 3,5%. Vi upprepar Köp.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:166,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 06:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 13:14.
PandoxPNDX B
Diagram

EFTER RAPPORT

Nordic RevPAR leder vägen

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 185 SEK (175) efter ett bättre än förväntat Q2. Vi höjer 2018-2020p FFO och substansvärde med 1-5%. Vi förväntar oss att RevPAR (intäkter per disponibelt hotellrum) och hyrestillväxten för jämförbara enheter kommer att öka ytterligare under H2. Som alltid när det kommer till Pandox, kan inte förvärv uteslutas, vilket är en potentiell trigger för H2.

Positiv q/q-utveckling, fortsätter under H2

Eftersom Q1 påverkades negativt av påsken var vi glada att se en starkare q/q-utveckling och behåller vår 2018p underliggande hyresintäktstillväxt för jämförbara enheter på 3%. FFOps för Q2 var 3% över KECH (2% versus konsensus) och NAVps 1% (3%) bättre.

Har finansiell kapacitet för större förvärv

Q2 LTV om cirka 51% jämförs med företagets övergripande mål om 45-60%, säsongsjusterat för den årliga utdelningen. Således tror vi LTV sjunker till 45% till årsskiftet, vilket ger gott om ekonomisk räckvidd. Baserat på deras meritlista och ledningens kommentarer, förutser vi att Pandox maximala LTV vid denna tidpunkt av cykeln är cirka 55%. Vilket fortfarande lämnar en investeringsnivå om 5-10 miljarder SEK utan att behöva nytt kapital.

Hotellfastighetsvärden fortfarande på uppgång, och med mer att ge

Vi beräknar att Pandox genomsnittliga krav på fastighetsavkastning sänktes med låga ensiffror q/q, men fortsätter stadigt runt 5,8%. Jämfört med andra typer av fastigheter (Pandox: 100% hotellexponering) ser vi ytterligare potential för avkastningskompression, eftersom andra har komprimerat mer.

Upprepar Köp, riktkursen höjs till 185 SEK

För att spegla de positiva resultatrevideringarna höjer vi vår riktkurs till 185 SEK (175), vilket innebär en premie om cirka 7% till vårt 12 månaders framåtblickande substansvärde. Vi understryker att vår prognos för 2018-2020p inte inkluderar något potentiellt förvärv. Förutom fortsatt solid utveckling av RevPAR på deras kärnmarknader, anser vi att nya förvärv är nästa troliga trigger för aktierna. Vi upprepar Köp.

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:198,25 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanlytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 10:04.
Electrolux BELUX B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fortsatt tryck på konsensus

Konsensus sänktes med 4% inför den nu svaga Q2 som väntas den 18 juli. Dock, ser vi ytterligare press från ökad kinesisk konkurrens och sänker vår riktkurs med 5%, 6% och 10% för 2018p-2020p. Då vi inte ser någon anledning till köp, upprepar vi Minska och sänker vår riktkurs från 230 SEK till 195 SEK.

Minskar VPA för 2018p-2020p med 5%, 6% och 10%

På grund av valutaeffekter som nu är 300 MSEK värre än under Q1-rapporten, med en del motvind för råmaterial och även latinamerikanska utvecklingen, minskar vi VPA med 5% för 2018p. Dock, tror vi att det kommer vara fortsatt tryck de kommande åren från den avsaktande utbytescykeln i USA, bredare sourcinginflation drivet av, inte bara råmaterial, men också tarifförändringar och generell löneinflation.

Konsensus sänker 4% inför svagt Q2

Som vi estimerade en månad sedan, har konsensus minskat med 4% på helåret 2018p och med mer än 10% för Q2 2018p EBIT som nu är på 1 609 MSEK med en marginal på 5,2%. Vi är nu i linjer med helårskonsensus för 2018p, men 2% respektive 4% under EBIT 2019p-2020p.

Minska, riktkursen sänkt från 230 SEK till 195 SEK

Aktien är hittills i år ner mer än 25%, och med den svaga Q2 redan inprisad, skulle vi inte bli förvånade om det är en återhämtning efter Q2 till följd av bolagets guidning på ökade kostnadsbesparingar och prishöjningar under H2. Dock, tror vi att risken för intäkter är kvar på nedsidan under 2019p-2020p och vi ser ingen anledning att köpa, och vi upprepar därför Minska och sänker vår riktkurs till 195 SEK från 230 SEK, som nu är baserad på en EV/Sales på 0,45x och en direktavkastning på 4,4%.

AF

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:201,20 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanlytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 10:04.
ÅF BAF B
Diagram

EFTER RAPPORT

Imponerande tillväxt för Infrastructure

ÅF rapporterade stabila Q2-resultat, karakteriserade av stark tillväxt för Infrastucture och Digital Solution. Hela gruppens organiska tillväxt på 7,8% (5,1% justerat för kalender och valutaeffekter) är främst drivet av den starka organiska tillväxten i Infrastructure-divisionen. Vi fortsätter att se stabila långsiktiga tillväxtmöjligheter och upprepar vår Köprekommendation samt höjer riktkursen från 215 SEK till 225 SEK.

Stabil EBITA 6-7% över marknaden och våra estimat

Det justerade EBITA för Q2 på 366 MSEK (302 MSEK), var 6% högre än SME-konsensus på 345 SEK och 7% högre än vårt förväntade 341 MSEK. Den justerade EBITA-marginalen landade på 10,1%, jämfört med konsensus på 9,9% och vårt estimat på 9,7%. Dock inkluderade resultatet en positiv engångspost på 18 MSEK från ett konkursbo och några negativa engångskostnader som bolaget inte kvantifierade.

Stark trend för Infrastructure med organisk tillväxt på 15,8%

Infrastructure-divisionen (42% av gruppens försäljning) stod ut med en fortsatt stark tillväxt och bra marginaler. Divisionen redovisade en EBITA på 175 MSEK (11,4% marginal) jämfört med konsensus på 169 MSEK (11,75 marginal).

Stark orderlog och ökad förvärvsaktivitet

Utsikten för de flesta marknaderna är fortsatt god, med industriell efterfrågan stabil både i Sverige och internationellt. Infrastrukturen i Norden står ut som väldigt stark. Nu har M&A-aktiviteter återigen ökat och har adderad närmre 400 MSEK i försäljning för året under H1 2018. Vi tror att trenden kommer att fortsätta och höjer våra VPA-estimat med 3% för 2018p-2020p.

Positiv trend med höga och stabila marginaler väntas fortsätta

ÅF:s långsiktiga tillväxtmöjligheter, marginalstabilitet och historik av förvärv kommer fortsätta agera stöd till aktien. Vi baserar vår ritkurs på 225 SEK på en blandning av en P/E-multipel på 17x för 2018p-2019p, vår summan-av-delar-värdering på 230 SEK samt vårt DCF-värde på 225 SEK (WACC på 7,8%, tillväxt för fritt kassaflöde på 5% för de första 5 åren, 4% under åren 6-10 och därefter 3%). Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 215 SEK till 225 SEK.

JM

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:172,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 08:34.
JMJM
Diagram

EFTER RAPPORT

Kvalitet lönar sig

Q2-rapporten visar att JM klart överträffar marknaden. För det första har JM många bra projekt i bra områden. För det andra, gör JM:s långa meritlista i branschen och deras goda rykte bolaget till en säker satsning. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden kommer att fortsätta under de närmaste nio månaderna, men kommer därefter att avta eftersom nybyggen har minskat avsevärt sedan förra sommaren när marknaden började försvagas. Vi är nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem. Vi har lagt till 2020 som ett nytt prognosår och med en 2020p VPA på 20 kronor, finner vi den nuvarande värderingen attraktiv. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) samt höjer riktkursen till 220 SEK (190).

Ledande bostadsutvecklare i Norden

JM är den ledande bostadsutvecklaren i Norden, med fokus på nordiska huvudstäder och större städer i Sverige. Nästan alla är bostadsrätter och endast en mycket liten del av JM är produktion av hyresrätter. Deras portfölj består av fem projekt, varav två redan är färdigställda (Dahlenum and Tjärtunnan).

Q2: Mycket starkt på grund av omständigheterna

JM redovisade en försäljning som var 2% bättre än våra estimat medan vinst före skatt var 4% bättre. Sålda enheter kom in 6% bättre och nybyggen var 3% över våra uppskattningar. Det mest överraskande i rapporten var det starka antalet sålda lägenheter i Stockholmsområdet. Totalt såldes 225 lägenheter vilket var 50% bättre än vår prognos och utgör en ökning med 92% sedan Q1.

JM skickar goda signaler för framtiden

Vår uppfattning är att överutbudet kommer att fortsätta pressa andrahandsmarknaden, men vi förväntar oss att marknaden ska förbättras. Det faktum att JM avser att öka nybyggen i H2 visar att företaget redan nu ser en bättre situation på lång sikt.

Betydande potential för uppsida, uppgraderar till Köp

Som tidigare tror vi att en rabatt på 10% fortfarande är tillämplig på grund av den stora osäkerheten på marknaden. Med betydande uppsida uppgraderar vi aktien från Behåll till Köp samt höjer riktkursen till 220 SEK (190).

Munters

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:56,00 SEK
Pris:45,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 08:34.
Munters Group BMTRS B
Diagram

UPPDATERING

Tillväxtmöjligheter på plats

Munters, en leverantör av klimatlösningar, har levererat en något svag utveckling under deras första år som ett börsnoterat företag. Produktionsproblem och svag utveckling, särskilt för Data Center-avdelningen, har gett en motvind till aktiepriset. Dock är deras energieffektiva utbud och målet att växa med 7-10% fortfarande backat av exponeringen mot snabbväxandesegment, såsom litiumbatterier och datacenter. Vi behåller vår riktkurs på 56 SEK, men höjer vår rekommendation från Behåll till Köp.

Q2 utsikt – Rörelseresultat väntas öka 20% å/å

Orderingången väntas minska med omkring 10% till 2 miljarder SEK, orsaker är färre stora datacenterbeställningar, och justerat för detta väntas order öka med 6-7%. Rörelseresultatet väntas öka med 20% till 171 MSEK. Ökningen är i stort sett på grund av en intäktsvändning i Data Center-divisionen. Orderanhopningen är tillräcklig för att täcka nuvarande försäljningsstatistiken under tredje kvartalet, men sedan behövs fler beställningar för att bibehålla siffrorna. Gällande råmaterial väntar vi en lättare motvind under andra halvan av året då deras hedgar går ut.

Attraktivt prissatt

Vi förväntar oss att Munters ska presentera god VPA-tillväxt under kommande år. Utsikterna kring tillväxt är positiva och över generella industriutsikten, men svagare marginaler och högre kostnader har minskat intäktsutsikterna sedan börsnoteringen. EV/EBITDA multipel på 8-12x är en klar rabatt jämfört med konkurrenter. Vi höjer vår rekommendation från Behåll till Köp men behåller riktkursen 56 SEK.

Storebrand

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:65,00 NOK
Pris:67,92 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Chef Försäkringar
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-16 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-16 kl. 08:34.
StorebrandSTB
Diagram

EFTER RAPPORT

Några positiva trender

Storebrand rapporterade starka Q2-resultat. Vi hänförde många av de positiva resultaten till engångsintäkter, men ser anledning att vara mer positiva till framtidens vinster. Solvensen ökade också, och vi ser en ökad spekulativ attraktion i aktien. Vår försiktiga värdering reflekterar värderingen i relation till sektorn och det faktum att vi fortfarande anser att förväntningar är för höga.

Engångsposter eller inte?

Storebrand rapporterade en del saker som vi normalt anser som engångsposter. 120 MNOK kom ifrån en combined ratio på 78% jämfört med guidningen på 90-92%, 53 MNOK från riskresultatet i utbetalningspolicyer, och 41 MNOK i ”övriga” (drivet av valutaförändringar och förvärv). Statistiskt verkar det osannolikt att de pågående engångsposterna kommer att försvinna från resultaten.

Drar fördel av konsolidering i regionen

Vi ser ökat fokus på Storebrands bank som ett potentiellt förvärv eller värdekälla. Försäkringsdivisionen kan också vara i fokus, men inte på grund av att detta är ett riktigt P&C-bolag, enligt oss. Likvärdigt, tror vi att detta kan göra den mer immun mot den negativa utsikten på Norska konkurrenter gällande fordonsförsäkring.

Värdering och rekommendation

Vi gör endast mindre förändringar till våra siffror, där den främsta är en bättre combined ratio i småförsäkringsdivisionen (nu 87/88% under 2019p-2020p jämfört med 90/90%). Detta höjer vår summan-av-delar-värdering och riktkurs till 65 NOK. Aktien har bra momentum och en intressant story, men vi har svårt att se relativt värde på den här nivån. Vi upprepar Minska och höjer vår riktkurs från 64 NOK till 65 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 576,9 0,5% 2,0% 1,4%
OMXS30 1 550,9 0,6% 1,8% -1,7%
OMXH25 4 191,4 -0,8% 0,4% 7,0%
OMXC20 998,6 0,1% 2,8% -2,5%
OSEBX 874,4 -1,2% -0,3% 7,4%
OMXBB 974,5 0,1% 0,5% 3,2%
Dow Jones 25 019,4 0,4% 2,3% 1,2%
S&P500 2 801,3 0,1% 1,5% 4,8%
Nasdaq C 7 826,0 0,0% 1,8% 13,4%
SX5E 3 454,5 0,3% 0,2% -1,4%
DAX 12 540,7 0,4% 0,4% -2,9%
CAC40 5 429,2 0,4% 1,0% 2,2%
RTS 1 189,4 1,0% 1,4% 3,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 75,3 1,2% -2,3% 12,7%
Guld 1 241,7 -0,3% -1,1% -3,8%
Silver 15,8 -0,2% -1,2% -6,3%
Aluminium 2 102,0 -0,1% 0,2% -6,2%
Bly 2 162,0 1,0% -6,9% -13,3%
Koppar 6 166,0 -0,1% -2,5% -13,8%
Nickel 13 870,0 -1,3% 0,8% 13,1%
Zink 2 607,0 0,3% -5,5% -21,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,34 0,50 0,30 12,70
Sverige, 10 år 0,45 -2,40 -4,00 -30,80
Norge, 10 år 1,69 -1,20 -3,90 12,60
Tyskland, 10 år 0,27 -1,90 -1,20 -15,30
GB, 10 år 1,26 -1,40 1,40 7,60
USA, 10 år 2,83 -2,29 1,00 41,94
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,38 0,3% 1,2% 5,6%
USD / SEK 8,90 0,4% 2,0% 8,7%
GBP / SEK 11,75 0,3% 1,4% 6,1%
NOK / SEK 1,09 0,1% 0,7% 9,4%
DKK / SEK 1,39 0,3% 1,2% 5,5%
CAD / SEK 6,76 0,5% 1,5% 3,5%
CHF / SEK 8,87 0,1% 0,6% 5,6%
JPY / SEK 0,08 0,4% 0,2% 9,0%
EUR / USD 1,17 -0,1% -0,8% -2,8%
USD / JPY 112,40 0,0% 1,8% -0,2%
EUR / GBP 0,88 0,0% -0,2% -0,4%
AUD / USD 0,74 0,1% -0,2% -5,3%
USD / CAD 1,32 0,0% 0,5% 5,1%
GBP / USD 1,32 -0,2% -0,6% -2,4%
USD / NOK 8,13 0,4% 1,3% -0,6%
EUR / NOK 9,49 0,2% 0,5% -3,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Amerikanska börser avslutade veckan i positivt territorium då industri- och energiaktier kompenserade för nedgångar inom finans och telekom.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,4 procent till nivån 25.017. S&P 500 hade stigit 0,1 procent till 2.801, nära högsta nivån på fem månader, medan tekniktunga Nasdaq kompositindex handlades i princip oförändrat vid 7.825.

Industriaktier gick starkt, vilket enligt bedömare hängde ihop med utebliven handelsoro senaste dygnet.

"Det verkar finnas en ökad medvetenhet om att även om tullarna eskalerar borde företagen kunna jobba runt det", sade Stephen Lee vid Logan Capital Management, till Reuters.

"Företagen har mer flexibilitet nu än de har haft tidigare, en del av det är ändrade regler och skatter som kom tidigare i år", sade han.

Bankerna hade det motigt fredagen efter att Citi och Wells Fargo levererat kvartalsrapporter som inte nådde upp till marknadens förväntningar, samtidigt som JP Morgan var något bättre än väntat. Citi och Wells Fargo backade 2,3 respektive 1,2 procent medan JP Morgan var 0,5 i linje med finanssektorn som helhet.

Justitiedepartementet har lämnat in en överklagan mot domstolens godkännande av samgåendet mellan teleoperatören AT&T och mediejätten Time Warner. Förra månaden gavs fusionsplanerna grönt ljus efter att först ha meddelats i oktober 2016. AT&T tappade 1,8 procent.

Netflix tappade 4,3 procent inför måndagens rapport och flera analyshus har varnat för att värderingen kan ha sprungit iväg.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 2 punkter till 2,83 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

I Stockholm stängde börsen på en lätt uppgång under fredagen. Verkstad låg i topp med Atlas Copco och SKF. Capio steg efter bud från fransk vårdjätte.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,6 procent till nivån 1.551. Aktier för 7,1 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Draghästarna under fredagen i storbolagsindexet blev Atlas Copco som var upp 2,3 procent efter höjd rekommendation från ABG Sundal Collier till köp från behåll. SKF steg 2 procent, Alfa Laval 1,5 procent samt ABB var upp 1 procent.

Tyngde gjorde banker som backade svagt. Även telekom tappade där Tele2 och Telia sjönk 2,3 respektive 0,3 procent. Med på listan över fredagens förlorare var även klädjätten H&M, som backade 0,9 procent. H&M-storägaren och styrelseordförande Stefan Persson har fyllt på ytterligare i sitt innehav med 1,5 miljoner aktier.

Fastighetsbolaget Castellum har kvartalsrapporterat och vd:n Henrik Saxborn sade i en intervju med Direkt att Finland är en intressant ny marknad för bolaget efter förvärv där i juni. Aktien var upp med 0,5 procent.

Den franska vårdjätten Ramsay Générale de Santé lade under fredagen ett bud på Capio om 48:50 kronor per aktie, ett bud som Capios styrelse senare avvisade. Aktien steg 27 procent.

Spelbolagsunderleverantören Netent släppte en svag kvartalsrapport för andra kvartalet 2018 varpå aktien föll 18,6 procent.

"Vi är absolut inte nöjda att vi har en negativ tillväxt i euro. Det är så klart en besvikelse", sade Netents vd Therese Hillman i en intervju med Direkt angående bolagets klena tillväxt på den betydelsefulla brittiska marknaden.

Teknikhandelsföretaget Addtech har kvartalsrapporterat för det andra kvartalet 2018 och visade stark organisk tillväxt och höga marginaler. Avgående vd Johan Sjö svarade i en intervju med Direkt att han inte var särskilt förvånad då:

"Orderingången har varit väldigt bra och vi har känt ända sedan i vintras att det skulle bli ett fantastiskt kvartal". Aktien gick upp 1,7 procent.

Rymdteknikbolaget Gomspace, listat på First North, har säkrat ett finansieringsavtal med ett värde på upp till 300 miljoner kronor genom European Select Growth Opportunities Fund som är en fond fokuserad på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential. Finansieringslösningen uppskattades inte av marknaden som handlade ned aktien med drygt 18 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Alfa Laval Köp 235 SEK 2,17 2,29
Axfood Behåll 155 SEK 1,92 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:00 Valueguard Svenska bopriser (m/m, sj) / (å/å) Jun 0.5 % / -4.0 %
EU 11:00 Handelsbalans (sj) / ej sj May 17.5b / n.a. 18.1b / 16.7b
US 14:30 Detaljhandel (m/m) / Utan fordon (m/m) Jun 0.6 % / 0.4 % 0.8 % / 0.9 %
US 14:30 Empire Manufacturing Jul 20.0 25.0
US 16:00 Företagsvarulager May 0.4 % 0.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Marine Harvest NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
AF SE0005999836 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.