Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 19 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-19 kl. 08:38 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-19 kl. 08:41 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,8% OMXS30 0,9% DJI 0,3% NASDAQ 0,0%
582,8 1 570,4 25 199,3 7 854,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Atrium Ljungberg Köp 172 (160) SEK
Balder Köp 285 (265) SEK
BillerudKorsnäs Minska 95 (120) SEK
DanskeBank Köp 240 (253) DKK
Ericsson Behåll 65 (62) SEK
Kungsleden Köp 79 (73) SEK
Munters Köp 50 (56) SEK
NCC Behåll 150 (185) SEK

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:85,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 11:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 15:09.

EFTER RAPPORT

Q2: Momentum fortsätter

Med fortsatt stark efterfrågan från gruvkunder var den organiska ordertillväxten 18% och book-to-bill 1,07x, vilket indikerar fortsatt momentum. Volymerna gav fortsatt marginaluppgång och EBIT var 12% bättre än konsensus. Fokus ligger nu på att få ytterligare detaljer kring kostnadsbesparingarna i det mindre T&S-segmentet. Vi förväntar oss att konsensus höjs med 4-6%. Vi upprepar Köp och riktkursen 108 SEK.

Stark ordertillväxt och EBIT var 12% bättre

Den organiska ordertillväxten var 18% i Q2, till 10,5 miljarder SEK. Försäljningen växte med 22%, till 9,8 miljarder SEK, vilket gav en book-to-bill på 1,07x. Order var 4% bättre än konsensus och försäljningen var 9% bättre. Ledningen kommenterar att efterfrågan fortsätter att vara god vid inledningen av Q3. EBIT var 12% bättre än konsensus på nära 2,0 miljarder SEK, vilket gav en EBIT-marginal på 20,2% - 50 punkter över konsensus och 90 punkter upp å/å. Epiroc såg en ökning i rörelsekapitalet under kvartalet, vilket man kommenterar var drivet främst av kundfordringar och lager på grund av den fortsatta tillväxten.

Utrustning är den främsta drivkraften

Equipment & Service var den främsta drivkraften för tillväxten. Utrustning hade en organisk ordertillväxt på 31% och en organisk försäljningstillväxt på 43%. Detta gav en a book-to-bill på 1,16x. Tillväxttakten var liknande för underjords- och ytutrustning. Serviceverksamheten såg en orderökning på 14% (organiskt) och en försäljningsökning på 19%.

Åtgärder vidtas i T&A

Tools & Attachments (T&A) hade en organisk order- och försäljningstillväxt på 6% respektive 5%, vilket gav en book-to-bill på1,01x. Med en negativ följdeffekt på EBIT minskade marginalen med 190 punkter å/å då T&A påverkades negativt av kostnader, mix valuta och utspädning från förvärv. Åtgärder för att motverka detta har inletts. Vi upprepar Köp och riktkursen 108 SEK.

SKF

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:201,00 SEK
Pris:170,25 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 09:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 13:51.
SKF BSKF B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2, första intrycket: uppmuntrande med accelererande organisk tillväxt

Givet fallande PMI och den utbredda oron för konjunkturläget, uppmuntras vi av att SKF:s organiska tillväxt accelererar från redan höga nivåer. Prisökningar kommer att fortsätta att påverka och troligtvis kommer även valutakurser att ha en betydande påverkan på Q3. Råmaterialpressen kommer sannolikt att fortsätta – om än på lägre nivåer. Vi förväntar oss att marginaler kommer att fortsätta att öka och att konsensus kommer att öka något på grund av resultaten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 201 SEK.

Organisk tillväxt accelererar…

SKF rapporterade 9% organisk tillväxt under Q2, vilket var: 1) En ökning från tidigare kvartal; 2) den sjätte i rad höga ensiffriga organiska tillväxten; samt 3) över förväntningarna om 7%. Försäljningen om 2,6 miljarder SEK var 3% över konsensus. Eftersom vi hade förväntat oss avtagande försäljningstillväxt är vi nu hoppfulla över utvecklingen. Företaget behåller sin guidning om ”en ökad efterfrågan” å/å för Q3 (vilket innebär 4-8% volymtillväxt). Asien är den viktigaste drivkraften för tillväxt men samtliga regioner ser god tillväxt, förutom Latinamerika som har negativ.

…och EBIT-marginalen fortsätter att öka

Med en stark operativ utveckling uppgick marginalen till 12,9%, en ökning med 90 punkter från Q1 samt 30 punkter över konsensus. Rörelseresultatet var 2 925 MSEK och slog förväntningarna med 6%. Valutakurser kommer sannolikt att ge medvind under Q3 och den guidade effekten är 140 MSEK, vilket skulle vara ett betydande lyft.

Fortsatta prisökningar

Ledningen vill inte bekräfta prishöjningarna och påverkan av mixen, men vi ser dem som betydande och förväntar oss att de fortsätter. Vi bör kunna se fortsatt stöd framöver. Vi upprepar Behåll och riktkursen 201 SEK.

Electrolux

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:207,10 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 13:26.
Electrolux BELUX B
Diagram

EFTER RAPPORT

Svagt Q2, som förväntat

Q2 var svagt, 7% under vårt rörelseresultatsestimat och med försämrade utsikter. Vi gör inga betydande estimatförändringar och ser ingen anledning till Köp. Vi upprepar Minska och riktkursen 195 SEK.

Svagt Q2 som förväntat – inga betydande estimatförändringar

Electrolux rapporterade ett förväntat svagt Q2 med ett rörelseresultat på 1 545 MSEK och en marginal på 4,9%, -140 punkter å/å, när vi exkluderar de franska avgifterna om totalt 818 MSEK samt priset på Anova om +100 MSEK. Samtliga divisioner kom in under förväntningarna. Bolaget tog som förväntat upp sin motvind från valuta och råmaterial samt uppgav att ytterligare prishöjningar måste genomföras, särskilt i Nordamerika och Latinamerika. De sänkte dock marknadsutsikterna för dessa marknader samt för Australien. Medan VD:n under Q1-samtalet talade om en förbättrad lönsamhet efter Q2, la han nu mer fokus på stabila vinster vilket tyder på att utsikterna har blivit något mindre positiva.

Ytterligare press fram till 2019-2020p

Vi bedömer att det blir ytterligare press under de kommande åren på grund av den långsamma ersättningscykeln i USA, en bredare inköpsinflation som inte bara drivs av råmaterial utan även avgiftsförändringar samt allmän löneinflation. Dessutom fick kinesiska Hisense sitt förvärv av Gorenje godkänt förra veckan, vilket indikerar att de kommer att få en europeisk tillverkningsbas och ett hyfsat starkt varumärke i Östeuropa samt även några västeuropeiska premiumvarumärken (Asko) vilket ökar konkurrensen. Detta, i kombination med Electrolux stora tillverkningsuppdatering fram till 2022, höjer risken väsentligt samt försvårar resultatförbättringar.

Minska, riktkurs 195 SEK

Som förväntat var det ett litet aktiekurshopp efter det svaga Q2. Vi bedömer dock att vinstrisken forsätter på nedsidan till 2019-2020p och trots att P/E ser lågt ut jämfört med historiska nivåer är det på en premie jämfört med konkurrenten Whirlpool och det finns ingen anledning till Köp. Vi upprepar Minska och riktkursen 195 SEK. Den främsta risken i vårt negativa investeringstema är om Electrolux får ett bud från en annan kinesisk aktör (Midea?).

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:73,34 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker IT hårdvara & halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 06:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 12:58.
Ericsson BERIC B
Diagram

UPPDATERING

Behåll, höjer riktkursen till 65 SEK

Till följd av gårdagens rapport, gör vi mindre förändringar gällande vinst per aktie, och höjer vår riktkurs från 62 SEK till 65 SEK och upprepar Behållrekommendationen. För fördjupad information vänligen se gårdagens analys.

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:28,00 CHF
Pris:21,97 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker Kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 10:56.
ABB LtdABB
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2 – första intrycket

ABB:s Q2-resultat uppvisade ett kvartal av framåtskridande. Basorder steg för sjätte kvartalet i följd. Order totalt var +8% underliggande och 3% bättre än konsensus på 9,5 miljarder USD. Intäkterna ökade med 1% och var 3% under konsensus på 8,9 miljarder USD. EBITA ökade 12% till 1 167 MUSD, 3% bättre än konsensus. Kontrollerade finansiella utgifter innebar att rapporterad nettoinkomst ökade med 32%. Vi upprepar Köp och riktkursen 28 CHF.

Bra orderingång

Q2:s orderökning på 8% drevs av samtliga regioner, med basorder upp 9%. Book-to-bill på 1,1x stöttar förbättrade intäkter. Orderingången ökade för samtliga regioner och divisioner och var 3% bättre än konsensus, i spetsen gick Industrial Automation och Robotics. Inneliggande order var oförändrade på jämförbar basis

Kort cykel

En lägre mängd inneliggande order motverkade utvecklingen för Power Grids. Underliggande intäktstillväxt var 1% och 5% rapporterat och drevs av Robotics & Motion och Electrification Products. Ledningens bedömning på kort sikt implicerar en bättre utveckling för H2 2018.

Robust rörelsevinst, nettoinkomst och kassa

Operativt EBITA ökade med 8% till 1 167 MUSD och marginalen ökade med 60 punkter. Resultatet var 3% bättre än konsensus. Vinstutvecklingen leddes av Electrification och Robotics & Motion. Koncerninkomsterna ökade med 32%, stöttat av finans och skatteutgifter. Nettoresultatet var 8% bättre än konsensus.

Förvänta positiva revideringar i konsensus efter Q2

Ledningen har signalerat förväntningar om ett starkare H2 och ger en positiv kortsiktig framtidsbedömning. Vi förväntar oss att estimaten över operativt EBITA höjs med 2-3%. Värderingen är inte utmanande. Vi upprepar Köp och riktkursen 28 CHF.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:87,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 06:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 10:56.
Nordea BankNDA SEK
Diagram

EFTER RAPPORT

Stabilt resultat tyngt av svag handel

Överlag var resultatet från Nordea stabilt, men blev något tyngt av svaga handelsintäkter. Ledningen ändrar sin guidning för helårsintäkter från att ha som målsättning att nå samma underliggande intäkter som 2017, till osannolikt att det sker, men detta var redan i våra och konsensus siffror. Vi väntar oss att aktien presterar något starkare än börsen idag. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 95 SEK.

Uppåt för Nordea

Nordea överraskade med en vinst före skatt på 1 328 MEUR, 3% över konsensus. Justerat för engångskostnader var vinsten 4% över konsensus. Räntenettot på 1 073 MEUR var 1% över konsensus och 2% högre än under Q1, med en negativ påverkan från marginaler, men positivt påverkade av högre volymer, lägre finansieringskostnader och lägre regulatoriska kostnader. Finansiella poster landade på 260 MEUR netto, vilket var 23% under konsensus framför allt på grund av svag handelsutveckling q/q.

Utsikt

Ledningen säger nu att givet den svaga starten på 2017, är det mindre troligt att underliggande intäkter under 2018 når samma nivåer som 2017. Tidigare hade de meddelat att ambitionen var att det skulle ske, men att det skulle vara utmanande. Ledningen väntar sig en högre nettovinst å/å och säger sig vara på god väg för att nå sin kostnadsguidning på 4,9 miljarder EUR för 2018.

Värdering

Nordea handlas för närvarande på P/E 10x på 2019p och P/TBV på 1,16x jämfört med branschsnittet på 10,6x och 1,37x. Vår förväntade direktavkastning för Nordea är 8,8%-9,8% för 2018p-2020p. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 95 SEK, som vi får genom en 2019p summan-av-delarna.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 SEK
Pris:216,00 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 06:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 10:11.
Essity BESSITY B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2 – i linje med förväntningarna

Essity rapporterade ett justerat EBITA på 3 349 MSEK för Q2, 1% under konsensus. Organiskt ökade försäljningen med 2,3% under kvartalet, under konsensus snittprognos på 3,4%. En tillbakahållande effekt var bl a omstrukturering inom Tissue och högre priser på tillväxtmarknaderna som bromsade försäljningen. Råvarupriserna ligger på höga nivåer och påverkade Q2 negativt med 1 144 MSEK (marginlen påverkades med 400 punkter). En första vända prishöjningar kommer att följas av ytterligare prisökningar. Totalt sett är resultatet och kommentarerna i linje med våra förväntningar. Vi bör kunna se effekter från prishöjningar på slutprodukter under den andra halvan av året. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 SEK.

Prishöjningar började påverka positivt

I rapporten ser vi de första effekterna av prishöjningar, inte mycket men det är en start. Detta är viktigt för att kunna motverka de högre råvarupriserna. Organiskt ökade koncernförsäljningen med 2,3%, där volymerna påverkade med -0,1%, och pris/mix +2,4%.

Värdering

Eftersom Essity har en tämligen stabil efterfrågan på sina produkter anser vi att det är rimligt att använda en DCF-värdering. Efterfrågan drivs av ökande inkomster på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning skapar efterfrågan på t ex inkontinensprodukter. Vi tillämpar en WACC på 6,7%, en långsiktig tillväxttakt på 2%, och en långsiktig EBIT-marginal på 16,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 280 SEK.

Atrium Ljungberg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:151,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
Atrium Ljungberg BATRLJ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Imponerande hyrestillväxt för detaljhandel

Atrium Ljungberg rapporterade för Q2 en underliggande vinst 1% över vårt estimat. Den rapporterade fastighetshöjningen på 1,8% var en verkligt positiv överraskning. Höjda fastighetsvärden på 1 miljard SEK för 2018p och 500 MSEK för 2019p gör att vi höjer riktkursen till 172 SEK (160). Vi upprepar Köp.

Q2: Höjda fastighetsvärden

Atrium Ljungberg rapporterade hyresinkomster på 597 MSEK, vilket var precis som vi estimerat. Marginalen på driftnettot var upp 1,1 procentenheter å/å i H1, vilket bådar väl för återstoden av året. Med stöd från lägre finansiella kostnader kom inkomsterna från fastighetsförvaltning in 1% över vårt estimat. De höjda fastighetsvärdena överträffade tydligt våra förväntningar. Den rapporterade fastighetshöjningen på 1,8% var en bonus.

Detaljhandelsyta uppvisade en LFL-tillväxt på 4,2%

Atrium Ljungberg rapporterade hyrestillväxt LFL på 4,4%. LFL-tillväxten för kontorssegmentet var 4,9%. Marknaden för kontorsyta är mycket stark i Stockholm. Yta för detaljhandel uppvisade en LFL-tillväxt på 4,2%, vilket röjer undan en del oro för detta segment.

Stark projektportfölj

Runt 90% av Atrium Ljungbergs fastigheter är belägna i Stockholm och Uppsala. Kontor står för 50% och detaljhandelsyta för 40% av det totala fastighetsvärdet. Bolaget räknar med projekt för totalt 15 miljarder SEK på mark man redan äger. Vi estimerar att 80% av dessa projekt baseras i Stockholm (Sickla 50%).

Högre fastighetsvärden höjer riktkursen

Aktien handlas i dagsläget till 77% av 2018p EPRA NAV att jämföra med sektorsnittet på 89% - detta trots Atrium Ljungbergs mycket väl belägna projekt. Vi höjer riktkursen till 172 SEK (160). Vi upprepar Köp.

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:248,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
Balder BBALD B
Diagram

EFTER RAPPORT

Solid, väldigt solid

Vi upprepar Köp. Q2:s underliggande siffror var bättre än förväntat, med betydande fastighetshöjningar. Företaget har fortsatt att leverera aktieägarvärde. På grund av ökat substansvärde, huvudsakligen från fastighetsomvärderingar, höjer vi vår riktkurs från 265 SEK till 285 SEK.

Ändrad värderingsmetod

För första gången drar vi bort Satos del av skatteskölden från vår beräkning av substansvärdet. Detta ger en positiv effekt om 1,2 miljarder SEK. Vi lägger dock inte till 50% av hybridlånet vilket har en negativ effekt om 1,8 miljarder SEK. Sammantaget är den negativa effekten på substansvärdet 600 MSEK eller 3,3 SEK per aktie.

Q2: underliggande vinst 6% bättre än förväntat

Hyresintäkterna kom in 2% bättre än vad vi förväntade oss, medan de operativa nettointäkterna (NOI) var 6% bättre. Således var NOI-marginalen mycket bättre än vad vi förväntade oss. Intäkterna från fastighetsförvaltningen var också 6% bättre än våra förväntningar. Skillnaden beror främst på valutaeffekter, då 35% av koncernens tillgångar ligger utanför Sverige. Fastighetshöjningarna uppgick till 1,2 miljarder SEK (våra förväntningar var 0,6 miljarder SEK). Nästan hela omvärderingen berodde på ett bättre kassaflöde och därmed finns ingen förändring på avkastningskravet. Vi höjer de förväntade fastighetsomvärderingseffekterna med 1,4 miljarder SEK för året och 1,7 miljarder SEK för 2019p.

Försiktig värdering med 18% rabatt relativt substansvärdet

Som tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med substansvärdet över en 12-månaders horisont. Balder handlas för närvarande med 18% rabatt till 2019p substansvärde, 19% för sektorn. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 285 SEK (265).

Munters

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 SEK
Pris:42,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
Munters Group BMTRS B
Diagram

EFTER RAPPORT

En något blandad bild

Munters, en leverantör av klimatlösningar, rapporterade ett något svagt Q2 gällande orderingång. Avsaknaden av stora datacenter är välkänd, och den svaga orderingången förklaras främst av det största affärsområdet, Air Treatment, som hade en organisk minskning på 10%, även om jämförelsen inte är helt rättvis. Som väntat ökade vinsten med mer än 20%, men med en något svagare tillväxtutsikt sänker vi våra estimat med omkring 10%. Rapporten orsakade en negativ aktiereaktion, och vi tycker aktien är attraktivt prissatt på en EV/EBITDA på 9-11x. Vi upprepar vår Köprekommendation och sänker vår riktkurs från 56 SEK till 50 SEK.

Q2-siffor

Munters Q2-siffror minskade organiskt med 20% till 1 826 MSEK, vilket är 5-6% under vad vi väntat. Minskningen i Air Treatment var framför allt relaterad till den amerikanska marknaden och ett svagt dagligvaruhandelssegment. I övriga divisioner var utvecklingen mer som väntat. Bolaget verkar ha en stor orderlog för Data Centre, men de behöver ytterligare några stora order för att produktionen ska fortsätta att vara på full kapacitet.

Tillväxtmöjligheter något påverkade

Munters rapport skadar tillväxtutsikterna något, speciellt givet indikationen om något högre konkurrens och prispress för Data Centre. Vi väntar dock fortfarande att Munters energieffektiva lösningar, särskilt litiumbatterier, men också data center, ska bidra till tillväxten under de kommande åren.

Attraktivt prissatt, trots lägre estimat

Vi väntar oss att Munters rapporterar god tillväxt under de kommande åren för vinst per aktie. Och även om den blivit något svagare, tror vi att tillväxtutsikten är fortsatt god och över branschen som helhet. Även efter vi sänker våra estimat med 10% är EV/EBITDA-multipeln på 9-11x en klar rabatt jämfört med konkurrenter. Vi upprepar vår Köprekommendation och sänker vår riktkurs från 56 SEK till 50 SEK.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:240,00 DKK
Pris:177,30 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
Danske BankDANSKE
Diagram

EFTER RAPPORT

Översåld

Efter Danske Banks kvartalsvinst reducerar vi våra underliggande resultatestimat med 3-7% för 2018-2020p samt sänker riktkursen från 253 DKK till 240 DKK. Vi anser att aktien nu är översåld och upprepar Köp.

Intäkterna halverades i FICC-verksamheten under kvartalet

Vid 1 066 MDKK var handelslinjen betydligt svagare än både våra förväntningar och konsensus, vilket drevs av en dramatisk nedgång i bankens FICC till 570 MDKK, från 1 018 MDKK under Q1. Fallet orsakades på grund av utmanande marknadsförhållanden. Danske är marknadsledande inom FICC i Norden och har en övervikt mot räntor, som inte fick den inkomstgenererande volatiliteten som behövdes. Givet svagheterna som visades av tradingintäkter sänker vi våra estimat för linjen med 22% för 2018p, 16% för 2019p samt 9% för 2020p, vilket återspeglar en mer försiktig syn. Räntenettot var 2% under våra förväntningar, avgifter i linje och kostnaderna något högre. Sammantaget sänker vi våra resultatestimat med 7% för 2018p, 5% för 2019p och 3% för 2020p. Vi justerar även våra utdelningsestimat för 2018-2020p.

Banken tar inte emot intäkter från penningtvättstransaktioner

I samband med Q2-rapporten, meddelade banken att de planerar att ge bort intäkterna som är associerade med penningtvättsskandalen. Enligt våra estimat för 2018p, bedömer vi att detta innebär 0,5 miljarder DKK, som konservativt motsvarar en tredjedel av det totala bruttobeloppet som gjordes i den estländska avdelningen, borträknat fastigheter.

Värdering

Givet våra negativa intäktsestimat, minskar vi vår riktkurs med 5% till 240 DKK i enlighet med vår värderingsmetod. Danske Bank handlas för närvarande på P/E 7,9x och P/TBV på 1,08x på våra estimat, jämfört med branschsnittet på 11x och 1,38x. Vår förväntade totalavkastning för Danske Bank är 11,2-12,9% för 2018p-2020p. Vi värderar bolaget med en 2019p summan-av-delarna och inkluderar nästa års utdelning i riktkursen. Vi upprepar Köp och sänker vår riktkurs från 253 DKK till 240 DKK.

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:68,55 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
KungsledenKLED
Diagram

EFTER RAPPORT

Bygger momentum

Kungsleden har blivit mer tillväxtorienterat de senaste åren. Under året har bolaget haft en IFPM-tillväxt på 8% (0% under 2017). Fastighetsuppvärderingar överraskade positivt under kvartalet så väl som tillväxt hos jämförbara enheter på 4,2% vilket visar att exponeringen mot större städer lönar sig. Med en bättre underliggande vinst, och höjda omvärderingseffekter, höjer vi vår riktkurs från 73 SEK till 79 SEK och upprepar vår Köprekommendation.

Hög exponering mot de tre stora och fokus på kontor

Stockholm står för 47% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 12% och Malmö 9%. Inkluderar vi även Västerås, står dessa fyra för 85% av det totala fastighetsvärdet. Kontor står för 74% av värdet, logistikfastigheter 15% och detaljhandel 7%.

Det ”nya” Kungsleden

Kungsleden är annorlunda från vad det var för två år sedan, då kontor stod för 55% av värdet och Stockholm, Göteborg och Malmö stod för endast 43%. Samtidigt har finansiella kostnader och belåningsgraden sjunkit, vilket gjort Kungsleden till ett ”nytt” bolag.

Q2: Bättre driftnetto och lägre finansiella kostnader

Inkomster från förvaltningsresultaten var 6% bättre än våra estimat under Q2. Fastighetsomvärdering stod för 404 MSEK, jämfört med våra estimat på 220 MSEK. Mer än hälften av omvärderingseffekten var på grund av höjda hyror. Vi har höjt vår förväntade driftnettomarginal någon då den positivt överraskade oss och på grund av att driftnettomarginalen i intäktskapacitet ökade från 67,2% under Q1 till 67,7% under Q2.

Köp upprepas och högre riktkurs

Med en bättre underliggande vinst, och ytterligare ökningar i fastighetsvärden, höjder vi vår riktkurs från 73 SEK till 79 SEK. Vår nya riktkurs representerar en rabatt mot 12m framåt NAV på 10% vilket vi tycker är rättvist då portföljen är bred och även för exponeringen mot Kista (14% av portföljvärde) där vi ser cirka 20% tomma lokaler. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 73 SEK till 79 SEK.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:135,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
NCC BNCC B
Diagram

EFTER RAPPORT

Stark marknad, dåligt utförande

Den nye VD:n Tomas Carlsson klargjorde att hans genomgång av företaget väntas bli klar under Q3, vilket innebär att risken för en negativ överraskning fortfarande ligger framför oss. Även om marknadsutsikterna är fortsatt solida, delvis på grund av NCC:s begränsade exponering mot den svenska bostadsmarknaden, har vi ännu inte sett någon ökning i lönsamheten. Vi upprepar vår Behållrekommendation och sänker riktkursen till 150 SEK (185).

Stark marknadsutsikt

NCC:s orderstock på 58,7 miljarder SEK är nära rekordhögsta och marginellt oförändrad q/q. Även om inget estimat för nordisk byggtillväxt nämndes, räknar vi med att den tillväxten på 3% som rapporterades under Q1 fortfarande gäller.

Men en lång väg till 4% EBIT-marginal

Tyvärr sågs inga riktiga tecken på lönsamhetsförbättringar med en 12 månader rullande EBIT-marginal för Q2 på 0,6%. Detta jämfört med bolagets mål på 4%. Vi noterar dock att inför Q2-rapporten trodde både KECH och konsensus att EBIT-marginalerna för 2018p-2020p skulle ligga under målet, mellan 3%-3,7%.

Väntar på klarhet innan vi köper in i lönsamhetsåterhämtning

Den nye VD:n började sitt arbete tidigt i maj och nämner att det är för tidigt för att avsluta genomgången, men en uppdatering väntas under Q3. Tittar man på nordiska branschkolleger där det har varit VD-förändringar resulterar liknande genomgångar oftast i nedskrivningar - och vi skulle inte bli förvånade om samma gällde för NCC.

EBIT för 2018p-2020p sänkt, men värderingen ger lite stöd

Vi sänker EBIT för 2018p-2020p med respektive 17%, 3% och 4%, och höjer nettoskulden för 2018p till 9 SEK per aktie. Samtidigt noterar vi att sedan NCC/Bonava delades i juni 2016, har konsensus gällande NCC:s 12m framåt EV/EBIT varit 10,8x jämfört med nuvarande 8,8x. Vidare, aktiens direktavkastning för 2018p på över 6% bör agera nedåtstöd till aktien. Vi upprepar vår Behållrekommendation och sänker riktkursen till 150 SEK (185).

BillerudKorsnäs

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:104,00 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-19 kl. 05:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-19 kl. 08:41.
BillerudKorsnäsBILL
Diagram

EFTER RAPPORT

Sänkt riktkurs

Bolaget genomför stora kapacitetsökningar vid Gruvön. Vi förväntar oss ett negativt fritt kassaflöde för de kommande åren. Bolaget har kommit med flera vinstvarningar de senaste åren. Vi nedjusterar vinstestimaten och sänker riktkursen till 95 SEK (120). Vi upprepar Minska.

Konsumentkartong missade konsensus med 57%

BillerudKorsnas rapporterade ett justerat EBIT på 309 MSEK, kontra konsensus på 575 MSEK. Bolaget tog en kostnad i kvartalet på 452 MSEK för omstruktureringar. Det svaga resultatet drevs av högre träkostnader, tillgångsproblem gällande trä och högre råmaterialkostnader. Uppstartskostnader och underhållsstopp drabbade också siffrorna. Samtliga tre affärsområden underträffade konsensusestimaten. Den största missen kom från konsumentkartong, som framför allt framställer förpackning för flytande livsmedel. Detta drevs av högre träpriser och externt köpt massa.

Svag framtidsbedömning

Framtidsbedömningen nämner att markaden är bra, med potential till prishöjningar. Kostnadsfrågor som t ex träkostnader och tillgången på trä kommer dock att innebära utmaningar för resultat och produktion.

Vi sänker estimaten

Det svaga resultatet var delvis en följd av högre kostnader som inte kunde kompenseras av prishöjningar, eftersom en stor del BillerudKorsnas produktportfölj har långsiktigt fasta priser.

Riktkursen sänks till 95 SEK (120)

Vi benchmarkar multiplar hos liknande bolag, i detta fall förpackningsproducenter i vår bevakning. Dessa bolag snittar på EV/EBITDA på cirka 7,8x för 2018. Det svaga resultatet och pågående utmaningar för bolaget gör att vi tillämpar en rabatt på 10%, vilket leder till en målmultipel på 7x. Riktkursen sänks till 95 SEK (120) och vi upprepar Minska.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 582,8 0,8% 2,5% 2,5%
OMXS30 1 570,4 0,9% 2,9% -0,4%
OMXH25 4 302,5 0,4% 2,2% 9,8%
OMXC20 1 002,8 -0,3% 1,8% -2,1%
OSEBX 874,1 0,3% -1,9% 7,3%
OMXBB 973,8 -0,7% 0,1% 3,1%
Dow Jones 25 199,3 0,3% 2,0% 1,9%
S&P500 2 815,6 0,2% 1,5% 5,3%
Nasdaq C 7 854,4 0,0% 1,8% 13,8%
SX5E 3 485,1 0,8% 1,8% -0,5%
DAX 12 765,9 0,8% 2,8% -1,2%
CAC40 5 447,4 0,5% 1,7% 2,5%
RTS 1 144,7 -1,8% -3,5% -0,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,9 1,0% -0,7% 9,0%
Guld 1 224,5 -0,7% -2,1% -5,2%
Silver 15,4 -2,1% -3,0% -8,4%
Aluminium 2 040,0 -3,3% -3,8% -9,0%
Bly 2 118,0 -2,1% -5,6% -15,1%
Koppar 6 068,0 -1,2% -1,8% -15,2%
Nickel 13 315,0 -1,1% -2,3% 8,6%
Zink 2 583,0 1,4% 0,3% -21,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,35 -0,50 0,20 12,00
Sverige, 10 år 0,45 -1,30 -4,40 -30,70
Norge, 10 år 1,69 -1,00 -0,80 12,70
Tyskland, 10 år 0,34 -1,30 2,10 -9,00
GB, 10 år 1,21 -5,00 -9,10 2,30
USA, 10 år 2,87 0,92 2,74 46,33
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,32 0,2% 0,4% 4,9%
USD / SEK 8,86 0,6% 1,1% 8,2%
GBP / SEK 11,56 -0,3% -0,5% 4,4%
NOK / SEK 1,08 -0,1% -0,6% 8,3%
DKK / SEK 1,38 0,2% 0,4% 4,8%
CAD / SEK 6,70 0,3% 0,3% 2,6%
CHF / SEK 8,86 0,4% 0,4% 5,5%
JPY / SEK 0,08 0,6% -0,3% 8,1%
EUR / USD 1,16 -0,3% -0,7% -3,0%
USD / JPY 112,79 0,0% 1,3% 0,1%
EUR / GBP 0,89 0,5% 0,8% 0,5%
AUD / USD 0,74 -0,1% -0,4% -5,7%
USD / CAD 1,32 0,2% 0,7% 5,5%
GBP / USD 1,30 -0,8% -1,5% -3,5%
USD / NOK 8,18 0,6% 1,7% 0,0%
EUR / NOK 9,52 0,3% 1,0% -3,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde upp 0,3 procent till 25.196 medan S&P 500 steg 0,2 procent till 2.815. Teknikorienterade Nasdaq var nära oförändrat på 7.854.

Sektorsvis var finans vinnare med en uppgång på 1,5 procent medan dagligvaror sjönk 0,6 procent.

EU har under onsdagen beslutat att bötfälla Google med 4,3 miljarder euro, ett nytt rekord för böter enligt straffskalan för EU:s kartellagstiftning, skriver Bloomberg News. Aktien för Googles moderbolag Alphabet sjönk marginellt.

Investmentbanken Morgan Stanley rapporterade att intäkter inom segmentet Investment Management ökat med 4 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Aktien var upp 2,8 procent.

Berkshire Hathaway steg 5,3 procent. Det Warren Buffet-kontrollerade bolaget har avskaffat en restriktion beträffande återköp av egna aktier. Den nya policyn innebär att återköp kan godkännas av Warren Buffet och vice ordförande Charlie Munger när båda anser att aktiekursen understiger Berkshire Hathaways egentliga värde.

Flygplanstillverkaren Boeing har säkrat ett avtal värt cirka 34 miljarder kronor för att leverera de flygplan som ska gå under namnet Air Force One och frakta USA:s presidenter i framtiden. Aktien steg 0,9 procent.

Twitter har fått en sänkt rekommendation av Macquarie från outperform till neutral. Riktkursen höjs dock från 36 till 42 dollar. Aktien sjönk 3,1 procent till runt 43 dollar.

På makrofronten publicerades den amerikanska centralbanken Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, på onsdagskvällen. I rapporten framkom att USA:s ekonomi fortsatte att expandera i blygsam till måttlig takt över landet. Samtliga 12 distrikt rapporterade oro över tariffer och den tänkbara påverkan som handelskonflikter initierade av Donald Trump kan få.

Oljepriset steg omkring 1 procent på onsdagen efter att ha sjunkit med 1 procent inledningsvis.

De amerikanska oljebolagen Chevron och Valero har hamnat i kläm då båda bolagen har hög exponering mot Venezuelas allt mer sjunkande oljeproduktion. Chevron har minskat sin exponering mot Venezuelas oljeexport med 30 procent sedan förra året. Chevron sjönk 0,3 procent medan Valero steg 0,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Handeln inleddes något avvaktande men tog fart efter någon timma och vid stängning hade Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 stigit med 0,9 procent till nivån 1.570. Aktier till ett värde om drygt 21 miljarder hade omsatts.

Även de större börserna ute i Europa avancerade, om än inte fullt lika mycket som på hemmaplan. Huvudindexen i Frankfurt, Paris och London noterades mellan 0,5 och 0,8 procent upp.

Klart starkast inom OMXS30 gick Tele2 som klättrade drygt 13 procent efter rapport där rörelseresultatet före avskrivningar landade på 1.789 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.660 miljoner, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten. Tele2 höjde också sin resultatprognos för 2018.

Ericsson steg 8,5 procent efter att ha rapporterat ett rörelseresultat, inklusive engångsposter, om 0,2 miljarder kronor mot väntade -0,13 miljarder kronor. Såväl bruttomarginalen som försäljningen var också bättre än väntat.

I motsatt del av indexet återfanns Handelsbanken och Swedbank med nedgångar på 2,5 respektive 1,8 procent.

Handelsbankens nettoresultat var förvisso bättre än väntat men kärnprimärkapitalrelationen och den viktiga svenska verksamheten var under förväntningarna, påpekar Morgan Stanley.

Swedbanks rörelseresultat för det andra kvartalet blev klart bättre än väntat, men analytikerkommentarer lade tyngdpunkt på att bankens kostnader var något högre än väntat och att räntenettot var ganska klent.

Electrolux justerade resultat var ungefär som väntat och efter att ha noterats på minus stängde vitvarujätten drygt 2 procent upp.

Assa Abloys resultat var helt i linje med de preliminära siffror som lämnats. Utsikterna på den för bolaget viktiga franska marknaden har dock försämrats och ökade råmaterialkostnader väntas fortsätta att pressa under det andra halvåret. Aktien tappade 1,5 procent.

MTG rasade 12 procent efter att resultatet för det andra kvartalet kommit in klart lägre än förväntat, även justerat för överraskade stora och negativa engångsposter. Den siffermässiga besvikelsen var framför allt koncentrerad till framtidshoppet MTGx där e-sportsdelen hade vissa problem.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs tappade hela 16 procent sedan resultatet för det andra kvartalet kommit in långt under marknadens förväntningar. Bolaget förklarade det svaga resultatet bland annat med ökade kostnader för massaved och kemikalier, samt med ett oväntat långt underhållsstopp.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi avancerade 14 procent då såväl försäljning som vinst visat sig vara starkare än väntat.

NCC backade drygt 10 procent efter en rapport som överlag var sämre än väntat. Den nytillträdde vd:n Tomas Carlsson lät också meddela att han vänder på alla stenar och att han räknar med att vara klar med sin analys och vägen framåt för NCC under det tredje kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
ABB Köp 28 CHF 0,3 0,3
Essity Köp 280 SEK na na
Nordea Köp 95 SEK 0,25 0,26
Volvo Behåll 180 SEK na na
Gränges Behåll 130 SEK 3,01 na
Hemfosa na na na na na
Lindab Behåll 77 SEK na na
SKF Behåll 201 SEK 3,52 na
Epiroc Köp 108 SEK na na
Sweco Behåll 200 SEK 2,58 na
Karo Pharma Ingen rek na na na na
REC Silicon Köp 1,1 NOK na na
Wärtsilä Köp 1,50 EUR 0,19 0,18
Fortum Minska 14 EUR na na
Cargotec Köp 60 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
US 14:30 Nyanmälda arbetslösa / Långgtidsarbetslösa w/e
US 14:30 Philadelphia Fed Företagsutsikter Jul 20.0 19.9
US 16:00 Ledande index Jun 0.5 % 0.2 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Epiroc Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Nordea Bank SE0000427361 7
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Atrium Ljungberg SE0000191827 3
Balder SE0000455057 3
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 3
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.