Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 20 juli 2018
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2018-07-20 kl. 08:16 Senast uppdaterat/publicerat: 2018-07-20 kl. 08:19 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,9% DJI -0,5% NASDAQ -0,4%
586,4 1 584,3 25 064,5 7 825,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Corem Property Group Köp (Behåll) 11 (10,3) SEK
Epiroc Köp 114 (108) SEK
Gränges Köp (Behåll) 140 (130) SEK
Nordea Köp 98 (95) SEK
NP3 Köp (Behåll) 63 (62) SEK
SKF Behåll 202 (201) SEK
Sweco Behåll 215 (200) SEK
Victoria Park Minska (Acceptera Bud) 40 SEK

Atlas Copco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:286,00 SEK
Pris:258,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 11:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 14:39.

INITIAL KOMMENTAR

Q2: Lägre bedömning för halvledare

Kompressorer gynnades av den starka cykeln. Vakuum och särskilt halvedarutrustning fick se efterfrågan underträffa konsensus, eftersom organiska order på 8% underträffade förväntningarna som låg på 14%. Bolaget har sänkt sin kortsiktiga bedömning för halvedarutrustning. Vi förväntar oss att konsensus sänks något efter rapporten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 286 SEK.

Lägre efterfrågan på halvedarutrustning

Organisk ordertillväxt och försäljningstillväxt blev 10% respektive 11%, vilket gav order på 25,1 miljarder SEK och försäljning på 24,5 miljarder SEK. Detta var 1% respektive 3% över konsensus och gav en book-to-bill på 1,03. EBIT kom in 1% bättre på 5,4 miljarder SEK, vilket gav en marginal på 22,2%, 70 punkter högre å/å, men något under konsensus på 22,6%. De kortsiktiga utsikterna uttrycks som ”fortsätta på dagens höga nivåer” för alla kundsegment, utom för halvledare där utrustningsefterfrågan förväntas bli kortsiktigt lägre.

Starkt för Kompressorteknik

Den starka cykeln gynnade Kompressorteknik i Q2: Organisk ordertillväxt blev 12% och organisk försäljningstillväxt blev 13%. Med den starkaste tillväxten i Kina växte industrikompressorer å/å, men var relativt oförändrad sekventiellt. Gas och processkompressorer var starka i kvartalet. Marginalen underträffade med 40 punkter på 23,4%, men EBIT var 1% över på 2,6 miljarder SEK.

Vakuumteknik (VT)

Efterfrågan på industri- och högvakuum (40% av VT:s försäljning) ökade signifikant å/å. Organisk ordertillväxt kom in på 8% (konsensus: 14%). EBIT kom in på 1,5 miljarder SEK, vilket gav en marginal på 25,8%. Det kan uppstå en negativ mix om halvledare börjar växa långsammare än industridelen.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,70 SEK
Pris:11,04 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 14:05.

UPPDATERING

Värderingen är fortfarande attraktiv

Precis som för resten av sektorn, inkluderar vi nu utdelning till preferensaktieägarna i vår FFO-beräkning. Vi tycker fortfarande om Klövern, eftersom vi bedömer att substansrabatten är för stor. Vi upprepar Köp och riktkursen 12,70 SEK.

Väl fördelad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärde (Kista står för drygt 25%). Resten av portföljen är utspridd bland större städer runt om i Sverige. Vi beräknar att kontor står för 60% av det totala fastighetsvärdet. Klöverns VD, Rutger Arnhult, är den största aktieägaren med 15% av aktiekapitalet, samma nivå som Corem.

Starkt kassaflödesgenerering

På grund av sin relativt höga utväxling (för närvarande 60%, kontra sektorgenomsnittet på 48%) samt starkt kassaflöde, har Klövern lyckats med att öka sitt substansvärde väsentligt. Företaget har även framgångsrikt utvecklat sina fastigheter med små projekt som ger en ROCE över genomsnittet. En av företagets viktigaste styrkor är den goda kassaflödesgenereringen.

Förändringar i hur vi beräknar FFO

Preferensaktieutdelningen redovisas i eget kapital, men vi ser det som en finansiell kostnad, vilket är anledningen till att vi nu kommer att ta med den i vår FFO-beräkning. FFO är nu enbart ett mått på kassaflöde och vi kan lättare jämföra de olika aktierna inom sektorn ur ett kassaflödesperspektiv. Effekten på NAV är oförändrad.

Upprepar Köp

Riktkursen 12,70 SEK utgör en rabatt på 20% till förväntat substansvärde den 30 juni 2019.  Vi anser att det är rimligt att sätta en rabatt om 10% på grund av den fortfarande ganska utbredda portföljen och den höga exponeringen mot Kista där vi ser en vakansgrad på cirka 20%. Med hänsyn till preferensaktierna, adderar vi ytterligare 10% rabatt för den höga utväxlingen. Vi upprepar Köp.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:280,00 SEK
Pris:224,10 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chef Svensk analys, Chefanalytiker Skog, papper & förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 12:12.

UPPDATERING

Q2 i linje, priser börjar förbättras

Efter avknoppningen från SCA, har bolaget signalerat att framåt kommer en av de viktigaste fokuspunkterna att vara att minska marginalskillnaderna jämfört med andra producenter av mjukpapper och personliga hygienprodukter. Vi upprepar Köprekommendationen och riktkursen 280 SEK.

Q2-siffrorna påverkades av högre råmaterialskostnader

Essity rapporterade ett justerat EBITA på 3 349 MSEK för Q2, 1% under konsensus. Organisk nettoförsäljning ökade med 2,3% jämfört med konsensus på 3,4%, vilket blev negativt påverkat av omstrukturering i mjukpapper samt stängningen av mother roll-produktionen, samtidigt som prishöjningar i tillväxtmarknader ledde till en försäljningsminskning i området. Råmaterialskostnader är på höga nivåer med en negativ effekt på 1 144 MSEK och marginalerna är ner 400 punkter.

Prishöjningar börjar ha en positiv effekt

Under Q2 såg vi de första effekterna från prishöjningarna, och även om det inte är mycket, så är det en start och agerar motvikt mot de högre råmaterialskostnaderna.

Fokus vänds gradvis till prishöjningar

Prishöjningar implementerades för området mjukpapper under Q2, men de fulla effekterna blir inte synliga före H2. Då vi troligtvis kommer att höra mer om prisökningsdiskussionen i framtiden, väntar vi oss att konsensus börja flytta sitt fokus från marginalpressen till att försöka räkna ut den potentiella positiva effekten på marginaler som kommer från prishöjningarna.

Rekommendation och riktkurs upprepas

Då det finns en relativt stabil efterfrågan på Essitys produkter, tycker vi att det är rättvist att använda en DCF-värdering. Efterfrågan på bolagets produkter är drivs av faktorer såsom demografi och inkomsttillväxt i tillväxtmarknader. Vi använder en WACC på 6,7%, en långsiktig tillväxt på 2% och en långsiktig EBIT-marginal på 16,5%. Vi upprepar Köprekommendationen och riktkursen 280 SEK.

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:26,00 CHF
Pris:22,59 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefanalytiker Kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 12:12.

UPPDATERING

Återhämtning mot 2019p

Q2-resultatet visade att koncernens kärnverksamheter har återvänt till intäkts- och vinsttillväxt. Vinsttillväxten över 2018-2020 kan dock hämmas av tillväxten av Power Grids, utspädning av det senaste förvärvet GE Industrial Solutions, insatsprispress samt handelsfriktioner genom hela koncernens industriella försörjningskedja. Efter uppdatering av valutakurser och inklusive de senaste kommentarerna från ledningen angående affärsutvecklingen, sänker vi våra 2018p och 2019p operativa EBITA-prognoser 3% respektive 5%. Det resulterar i en minskning med 7% respektive 9% på våra nettointäktsprognoser. Dessa förändringar gör att våra operativa prognoser är i linje med konsensus, medan nettointäkter är 2% lägre 2018p och 2% över 2019p. Vår värderingsmetod är oförändrad, men lägre prognoser medför en sänkning av riktkursen med 7%, 26 CHF (28). Vi upprepar Köp på grund av en uppsida om 15%.

Q2 visar på framsteg mot målen på den medellång sikt

Ordertillväxt om 8% och basordertillväxt om 9% ger stöd för intäktsutsikterna för 2018/2019p. Dessutom bidrar volymtillväxten, omstruktureringen och mixen med en ökning av 60 punkter till operativt EBITDA, vilket driver en ökning av underliggande VPA med 27% samt över 1 miljard USD till operativt kassaflöde.

Kort cykel ger stöd, återhämtning av order för den längre cykeln

Ordertillväxt inom Power Grid och Industrial Automation pekar på bättre intäkter och vinster under H2. Mixen av ABB:s slutmarknadsexponering i slutet av cykeln bör ge ytterligare stöd för förbättringar under H2.

Risker för handelstörning och integrationshinder på GE IS-affären

Den uppmuntrande underliggande verksamhetsutvecklingen motverkas av förändringar i GE Industrial Solutions-affären. De står inför högre integrationskostnader och svagare resultatförväntningar. Dessutom kan det stigande hotet om handelstullar medföra kostnadsökningar för ABB:s interna försörjningskedjor.

En relativ outperformer under de närmaste 12 månaderna

Vi ser ABB som en outperformer inom sektorn. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 26 CHF (28).

Sandvik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:155,60 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-18 kl. 05:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 12:12.

UPPDATERING

Efterfrågan visar inga tecken på minskning, men tuffare jämförelser framåt

Stjärnorna fortsätter att linjera för Sandvik, och vi är särskilt imponerade av marginalerna i SMS och höjer vår VPA för 2018p-2020p med omkring 10% per år. Vi bör vänta oss fler förvärv under hösten vilket är positivt, men med det fortsatta raset i PMI:s och den sjunkande organiska tillväxten i SMS, applicerar vi lägre multiplar (P/E 16x från tidigare 17x och EV/EBIT 12x från 13x). Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 180 SEK (175).

Estimaten upp 10% efter starkt Q2

Med organisk order- och försäljningstillväxt på 12% och 14% och en EBIT-marginal som höjts med 350 punkter, slog Sandvik förväntningarna rejält. Vi höjer våra VPA-estimat med 10% för att reflektera: 1) Q2; 2) medvind gällande valutaförändringar; och 3) förvärven som gjordes under Q2. Bolaget har förberett för potentiella vändningar i affärscykeln, men ledningen var tydlig med att det inte finns några tecken på minskningar i efterfrågan och att orderingången jämfört med omsättningen är på 104%, vilket indikerar att momentum fortsätter.

Tuffare jämförelsetal framåt

Machining Solutions (SMS) rapporterade en organisk order- och försäljningstillväxt på 8% och 10%. Den organiska försäljningstillväxten ökade med 10% i Asien, inklusive stark tillväxt i Kina och Japan samt en positiv utveckling i Engineering and Automotive. Vi är nöjda med den fortsatt starka tillväxten i SMS, men då vi möter tuffare jämförelsetal nästa kvartal ser vi en avsaktande tillväxt från och med Q3.

Fortsatt momentum i gruvor

Mining and Rock (SMRT) rapporterade en organisk orderingång och försäljningstillväxt på 15% och 16% för kvartalet. Aktien handlas nära tioårslägsta relativt till marknaden med sin 12m framåt EV/EBIT, och vi upprepar därför vår Behållrekommendation med en positiv syn och höjer riktkursen till 180 SEK (175).

Volvo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:150,75 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 11:18.

EFTER RAPPORT

Solida EBIT-siffror

Volvo rapporterade starka vinstsiffror, som överträffade våra estimat med cirka 20% och konsensus med 16%. Skillnaden förklaras främst av en stark utveckling för lastvagnsdivisionen. Koncernens EBIT-marginal var 11,1%, vilket slog målet på 10%. Lastvagnsorder var något under våra estimat (5-10%), särskilt med tanke på de starka ACT-siffrorna under de senaste månaderna. Vi höjer estimaten med cirka 10%. Vi upprepar Behåll och riktkursen på 180 SEK.

Slog EBIT-marginalmålet

Volvo rapporterade ett starkt EBIT på cirka 11,5 miljarder SEK, vilket var 15-20% över estimaten. Samtliga divisioner utvecklades bra. EBIT-marginalen var 11,1%, vilket slog koncernmålet på 10%. Skillnaden förklaras främst av en stark utveckling för lastvagnsdivisionen. Bussar och Penta utvecklades också bättre än väntat. CE gick som väntat bra. Valutapåverkan var tydligt positiv och adderade 672 MSEK i kvartalet.

Lastvagnsorder var något svagare än väntat

Lastvagnsorder förbättrades med 10%, något svagare än förväntade 15%. I Europa minskade order med 4% å/å och Volvo hade en negativ book-to-bill för första gången på två år. NAFTA-order förbättrades med fina 63%. Volvomärket fördubblade ordermängden och har stärkt sin marknadsandel.

Rabatt gentemot sektorn

Vi höjer estimaten med cirka 10%, främst på grund av en starkare utveckling för lastvagnsdivisionen. Nedsidan verkar begränsad givet P/E-multiplar på 10-11x, vilket innebär en rabatt gentemot sektorn. Dock indikerar en book-to-bill på under 1x i Europa att efterfrågan saktar in, vilket gör att det kan finnas risk i estimaten för kommande år. Vi upprepar Behåll och riktkursen på 180 SEK.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:325,00 SEK
Pris:272,65 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 06:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 10:44.

INITIAL KOMMENTAR

Starkt Q2 efter justeringar

Q2 var starkt på 3% över marknadsförväntningarna när man justerar för “övrigt”. Både gruvor och smältverk utvecklades väl. Man bör komma ihåg att “övrigt” är en volatil siffra som kommer att justeras framöver. Vi förväntar oss små estimatförändringar mot bakgrund av Q2-rapporten, exklusive förändringar i metall- och valutaestimat. Vi upprepar Köp och riktkursen 325 SEK.

Gruvor och smältverk överträffade marknadsförväntningarna

EBIT på 2 329 MSEK (exklusive PIR) var 4,5% lägre än konsensus på 2 439 MSEK och 7,5% under vårt estimat. Gruvor och smältverk avvek positivt jämfört med konsensus. EBIT för gruvor uppgick till 769 MSEK (konsensus: 664 MSEK). EBIT för smältverk uppgick till 630 MSEK (konsensus: 577 MSEK).

3% över förväntningarna justerat för “övrigt”

Övrigt hade ett negativt värde på -346 MSEK, att jämföra med våra och marknadens förväntningar om -150 MSEK. Detta är beroende av utvecklingen för metall- och valutapriser och lager under kvartalet. Avvikelsen kommer att justeras under de kommande kvartalen. Justerat för detta var resultatet i nivå med våra förväntningar och 3% över konsensus.

Värdering

Vår riktkurs på 325 SEK baseras på SOP och EV/EBITDA på 5,8x för 2018-19p. Vi upprepar Köp.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:44,49 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 06:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 09:47.

EFTER RAPPORT

Svagare än väntat på grund av Amerika

Q2-resultatet var något svagare än väntat, främst beroende på SSAB America. Bedömningen är dock att priserna i Amerika och för specialstål kan öka om vi tittar in Q3. För Europa förväntar vi oss oförändrade priser. Vi förväntar oss små estimatrevideringar mot bakgrund av Q2-rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 SEK.

EBITDA för Q2 var 6% under förväntningarna

EBITDA för Q2 blev 2 582 MSEK, 6,1% under konsensusestimatet på 2 749 MSEK och 2,9% under vårt estimat. Underhållskostnader och kostnader för branden i en transformator i Hämeenlinna uppgick till 50 MSEK. Den tidigare guidningen angav 40 MSEK. Den största avvikelsen är Amerika där prishöjningar släpar efter. Bedömningen är dock att priserna kan höjas i kommande kvartal. SSAB avyttrar Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland (försäljning 400 MSEK). Ruukki Constructions totalförsäljning uppgår till 5,8 miljarder SEK.

Positiva framtidsutsikter

I Nordamerika förväntas efterfrågan på tungplåt vara fortsatt stark under Q3. I Europa förväntas en normal säsongsbetingad nedgång. Underliggande efterfrågan förväntas dock vara fortsatt god och för specialstål förväntas en stark marknad. Priserna i Amerika och för specialstål förväntas öka. För Europa förväntar vi oss oförändrade priser.

Värdering

Vår riktkurs på 60 SEK baseras på EV/EBITDA på 7x för 2018-19p, i linje med treårssnittet på 7,1x. Vi upprepar Köp.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:114,00 SEK
Pris:89,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 09:11.

EFTER RAPPORT

Köp, höjer riktkurs

Till följd av Q2-rapporten publicerad den 19 juli, gör vi mindre förändringar gällande vinst per aktie, och höjer vår riktkurs från 108 SEK till 114 SEK och upprepar Köprekommendationen. För fördjupad information vänligen se gårdagens analys.

SKF

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:202,00 SEK
Pris:172,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 09:11.

EFTER RAPPORT

Behåll, höjer riktkurs

Till följd av Q2-rapporten publicerad den 19 juli, gör vi mindre förändringar gällande vinst per aktie, och höjer vår riktkurs från 201 SEK till 202 SEK och upprepar Behållrekommendationen. För fördjupad information vänligen se gårdagens analys.

Gränges

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:114,50 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 08:19.

EFTER RAPPORT

Tillväxtmöjligheterna fortfarande på plats

Gränges kom med ett starkt Q2-resultat. Justerat för tariffer av engångsnatur var EBIT 3% bätttre än vårt estimat. Framtidsbedömningen var ljus. Aluminiumtarifferna och det hotande handelskriget mellan USA och Kina verkar hittills ha gynnat Gränges och USA-verksamheten. Aktiekursen föll mot bakgrund av tariffer av engångsnatur i rapporten, vilket skapar ett intressant köptillfälle. Aktien handlas med en stor rabatt gentemot konkurrenterna. Estimaten uppjusteras något. Vi förväntar oss att vinstutvecklingen gradvis minskar rabatten. Vi uppgraderar till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 140 SEK (130).

Q2-siffror

Framtidsbedömningen indikerar att efterfrågan kommer att fortsätta att vara god. Global bilproduktion (50% av försäljningen) förväntas växa med 4% å/å i Q3. I USA förväntas efterfrågan få stöd av kinesiska tariffer. Q2 EBIT var 328 MSEK, exklusive 27 MSEK i tariffrelaterade engångsposter, vilket var bättre än de 320 MSEK som förväntades. De höga aluminiumpriserna lyfte försäljningen, men spädde ut marginalen till 9,5. Kassaflödet uppgick till 291 MSEK (Q2 2017: 368 MSEK).

Tarifferna skickas vidare till kunderna

Importtarifferna i USA är en engångspost och kommer sannolikt att skickas vidare till kunderna. Gränges har flyttat produktionen av varor ämnade för USA-marknaden från Kina till Europa, för att undvika aluminiumtarifferna på import från Kina. Det mesta av Gränges försäljning från Europa till USA är undantagen från tariffer.

USA-expansion i rätt tid

Gränges har genomfört stora förändringar de senaste åren. Det mest betydande inslaget är förvärvet av USA-baserade Noranda under 2016. Detta fördubblade försäljningen. Mot bakgrund av växande efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter (på grund av tariffer på kinesisk import) har Gränges ökat kapaciteten och kommunicerat ytterligare investeringsplaner. Vi väntar också på bekräftelse gällande det potentiella samarbetet med Mitsubishi Aluminium. Vi uppgraderar till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 140 SEK (130).

Corem Property Group

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:11,00 SEK
Pris:9,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 08:19.

EFTER RAPPORT

Positiv långsiktig trend, uppgraderar till Köp

Marknaden för logistikfastigheter i större städer och logistikcentrum är fortfarande mycket stark tack vare växande e-handelstrend. Efter den relativt svaga aktiekursen uppgraderar vi till Köp (Behåll). På grund av timingeffekter höjer vi riktkursen från 10,3 SEK till 11 SEK.

Fokus på logistikfastigheter på attraktiva platser

Corem fokuserar på logistikfastigheter i centrala och södra Sverige, såväl som i Danmark. Stockholmsregionen är den viktigaste, med 44% av det totala hyresvärdet. Detta segment drar stor fördel av den stadigt växande e-handeln.

Starka fastighetsomvärderingseffekter fortsatte under Q2

Hyresintäkterna kom in precis som förväntat, men NOI var 5% svagare. Intäkterna från fastighetsförvaltningen (IFPM) var 13% lägre än våra förväntningar, främst på grund av högre finansieringskostnad än förväntat samt påverkan av förvärv med lägre NOI-marginal. Den sistnämnda är varaktig och vi har sänkt våra IFPM för 2019p med 7%. Den mest positiva överraskningen under Q2 var den kraftiga värdeökningen på 61 MSEK, då vi endast hade förväntat oss 12 MSEK efter den stora höjningen under Q1. Gällande substansvärdet blir den totala effekten av lägre underliggande vinst men höjt fastighetsvärde neutral. För första gången inkluderar vi nu preferensaktier i våra FFO-estimat.

Positiv trend för logistikfastigheter

Marknaden för logistikfastigheter i stora städer, och logistikområden, är väldigt stark på grund av e-handel och vi väntar oss att detta återspeglas med fler uthyrningar under 2018. Fastighetsbolag med inriktning på logistikfastigheter handlas för närvarande med en tydlig premie till sektorsnittet, baserat på substansvärderingar.

Svag aktiekurs – uppgraderar till Köp

Vi värderar Corem med hjälp av en 12 månaders P/EPRA NNNAV-approach. Vi anser fortfarande att en rabatt på 5% är berättigad på grund av bolagets relativt höga och dyra finansieringssituation. Då vår NNNAV nu är baserad på den 30 juni 2019 istället för den 31 december 2018, höjer vi riktkursen till 11 SEK (10,3). Givet den nya riktkursen och den relativt svaga aktiekursen uppgraderar vi till Köp (Behåll).

NP3

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:63,00 SEK
Pris:57,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 08:19.

EFTER RAPPORT

Höjer till Köp efter aktienedgång

Underliggande vinst var 1% under förväntan under Q2. Fastighetsomvärdering var också mer eller mindre i linje med våra förväntningar. Timingeffekter får oss att höja vår riktkurs från 62 SEK till 63 SEK. Efter den senaste aktienedgången höjer vi riktkursen från Behåll till Köp.

Högavkastande fastigheter i Norra Sverige

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som fokuserar på högavkastande fastigheter i norra Sverige. Deras fastighetsportfölj är koncentrerad till sex områden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå och sedan uppdelat i fem segment: detaljhandel, industri, logistikfastigheter, kontorsfastigheter och övriga.

Q2 i stort i linje

Rapporterade hyresintäkter på 199 MSEK var 1% under våra förväntningar, och provisionsnettot var också 1% svagare. Temporärt högre räntekostnader gjorde intäkter från fastighetsskötsel 10% svagare. Fastighetsuppvärdering hamnade på 44 MSEK jämfört med våra estimat på 34 MSEK.

Förvärv med stor potential i Sundsvall

NP3 höll en extra bolagsstämma den 6 februari, där styrelsen beslutade att köpa 23 fastigheter i Sundsvall för 514 MSEK. VD:n Andreas Nelvig guidar för en initial avkastning på strax under 8%.

Svag start på året

Den väldigt svaga starten på året som orsakades av höga kostnader för snöröjning har haft en klart negativ påverkan på det förväntade förvaltningsresultatet för året. Vår nya tidspunkt för NAV-beräkning är den 30 juni 2019 istället för 31 mars samma år, vilket får oss att höja riktkursen från 62 SEK till 63 SEK. Till följd av det fallande aktiepriset höjer vi vår rekommendation från Behåll till Köp.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:98,00 SEK
Pris:89,44 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 08:19.

EFTER RAPPORT

Vi förväntar oss positivt momentum

Nordea bröt sin rad av svaga kvartalsrapporter under torsdagen, och presenterade rätt solida siffror, med intäkter i stort sätt i linje med förväntningar och kostnader som var lägre än väntat. Till följd av de lägre kostnaderna, gör vi positiva förändringar i våra vinstestimat på upp till 4% för 2018p-2020p. Vi höjer vår riktkurs från 95 SEK till 98 SEK. Köp upprepas.

Affärsmomentum inte helt positivt ännu

Till följd av resultatet gör vi endast små förändringar i våra intäktsestimat på mindre än 1% för 2018p-2020p. Vi bedömer att under resterande hälften av året måste Nordea visa att de kan vända momentum till det positiva och öka tillväxten på intäkterna till en nivå nära den övriga marknadstillväxten för att investerare verkligen ska kunna få tillbaka förtroende för aktien.

Kostnader verkar komma in bättre än målsättning

Ledningen upprepade sin kostnadsguidning på 4,9 miljarder EUR under 2018p och under 4,8 miljarder EUR för 2021p, trots att kostnaderna för helåret 2018p väntas landa på 4,7 miljarder EUR, delvis drivet av positiva valutaeffekter, men också på grund av effektiva åtgärder. För 2018p minskar vi våra kostnadsestimat med 2%, och då bankens effektivitetsåtgärder fortsätter under 2019p-2020p drar vi ner våra estimat för åren med 2% respektive 1%.

Värdering

Till följd av våra intäktsförändringar, höjer vi vår riktkurs från 95 SEK till 98 SEK, i enlighet med vår värderingsmetod. Nordea handlas för närvarande på P/E 10,1x på 2019p och P/TBV på 1,2x jämfört med branschsnittet på 10,7x och 1,37x. Vår förväntade direktavkastning för Nordea är 8,5%-9,5% för 2018p-2020p. Vi värderar Nordea genom en 2019p summan-av-delarna och inkluderar nästa års utdelning i riktkursen. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 95 SEK till 98 SEK.

Sweco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:224,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 08:19.

EFTER RAPPORT

Starkt Q2 drivet av solid tillväxt

Q2 var ett starkt kvartal med en EBITA på 9,5% över marknaden och våra förväntningar. På koncernnivå var den organiska tillväxten på 7% (justerad för kalendereffekter) positiv. De hade en stark organisk tillväxt i Västeuropa, Nederländerna och Norge. Vi gillar de solida tillväxtutsikterna och höjer riktkursen från 200 SEK till SEK 215, men vi upprepar Behåll.

Q2 var 9,5% över våra förväntningar på grund av lönsam tillväxt

Under Q2 var justerat EBITA om 464 MSEK (upp från 312 MSEK) 9,5% högre än konsensus och vår prognos på 424 MSEK. Den justerade EBITA-marginalen för Q2 på 9,4% var också över både våra och marknadens förväntningar. Även försäljning i Norge, Finland och Danmark överträffade vår prognos.

Tillbaka på banan med organisk tillväxt på 7%

Sweco hade en stark organisk tillväxt på 7%. Den starka organiska tillväxten drevs av de trender vi såg i Q1, som ökad rekrytering och positiv avgiftsutveckling, samt stöds av en stark orderstock.

Vi höjer vår prognos för försäljning och VPA med 3-5% för 2018-2020p

Vi höjer våra 2018-20p VPA med 3-5% samt vår riktkurs till 215 SEK (200) på grund av den starka tillväxten och resultatet för Q2. Den starka trenden av ökade investeringar, som drivs av den goda ekonomiska utvecklingen i Nordeuropa och en solid orderstock kommer att stödja tillväxten framöver.

Vi gillar Swecos solida långsiktiga tillväxtutsikter

Vi gillar Swecos långsiktiga tillväxtutsikter samt historiska förvärv, vilket sannolikt kommer att fortsätta att stödja intäkterna. Att aktien dock handlas med ett P/E på 20-22x och EV/EBIT på 15-17x över 2018-2019p ser vi som en rättvis värdering. Vi baserar riktkursen på en P/E-multipel om 20x över 2018-2019p samt vår summan-av-delarna-värdering om 212 SEK. Vår DCF-modell tyder på 216 SEK.

Victoria Park

Rek: Minska (Acceptera Bud)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:38,25 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2018-07-20 kl. 05:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2018-07-20 kl. 08:19.

UPPDATERING

Begränsad potential för uppsida

På grund av sin renoveringsstrategi och förvärv har Victoria Park kunnat öka substansvärdet som inget annat fastighetsbolag under vår täckning i Norden. En stark tillväxt förväntas de kommande åren eftersom 69% av deras lägenheter ännu inte är renoverade samt att de endast har en LTV om 51% (2017), jämfört med deras mål om <65%. Vi behåller riktkursen på 40 SEK och eftersom budgivningsperioden har löpt ut ändrar vi vår rekommendation till Minska (Acceptera Bud).

Fokus på bostadsfastigheter byggda 1965-75

Victoria Park förvaltar bostadsfastigheter byggda 1965-75 som är en del av miljonprogrammet. Två tredjedelar av dessa ligger i Eskilstuna, Malmö, Linköping, Karlskrona och Göteborg. Bolagets mål är att öka värdet på fastighetsportföljen från dagens 16 miljarder SEK till 20 miljarder SEK fram till 2020.

Renovering lyfter fastighetsvärden och hyror

Bolagets strategi är inte att renovera byggnad för byggnad utan lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut. På så sätt undviker man kostsamma avhysningar samt invändningar från befintliga hyresgäster. Den naturliga omsättningstakten ligger för närvarande på 16%. Svensk hyreslagstiftning tillåter hyresvärdar att höja hyran på uppgraderade lägenheter med cirka 40%. Vi estimerar att renoveringsstrategin årligen lyfter intäkterna med 3,5% samt +5% på fastighetsvärdena.

Framgångarna fortsätter sannolikt

Vi har adderat ett explicit prognosår till våra beräkningar, 2020. Av den totala ökningen av substansvärdet under 2020 på 16% kommer sannolikt renoveringseffekten att bidra med 10%.

Begränsad potential för uppsida

Med hänsyn till vårt förväntade 2020p substansvärde om 45,5 SEK, diskonterat med den förväntade kostnaden för eget kapital på 9% i 18 månader, slutar vi på en 12 månaders riktkurs om 40 SEK. Riktkursen är i linje med 2019p substansvärde och över budnivån på 38 SEK. Med endast en begränsad potential på 12 månaders sikt ändrar vi vår riktkurs till Minska (Acceptera bud).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 586,4 0,6% 2,2% 3,1%
OMXS30 1 584,3 0,9% 2,8% 0,5%
OMXH25 4 276,3 -0,6% 1,2% 9,1%
OMXC20 1 003,2 0,0% 0,6% -2,1%
OSEBX 875,7 0,2% -1,0% 7,5%
OMXBB 973,5 0,0% 0,0% 3,1%
Dow Jones 25 064,5 -0,5% 0,6% 1,4%
S&P500 2 804,5 -0,4% 0,2% 4,9%
Nasdaq C 7 825,3 -0,4% 0,0% 13,4%
SX5E 3 471,6 -0,4% 0,8% -0,9%
DAX 12 686,3 -0,6% 1,5% -1,8%
CAC40 5 417,1 -0,6% 0,2% 2,0%
RTS 1 124,4 -1,8% -4,5% -2,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,6 -0,4% -2,5% 8,5%
Guld 1 217,6 -0,6% -2,3% -5,7%
Silver 15,3 -1,2% -3,7% -9,5%
Aluminium 2 062,0 1,1% -2,0% -8,0%
Bly 2 092,5 -1,2% -2,2% -16,1%
Koppar 5 982,0 -1,4% -3,1% -16,4%
Nickel 13 220,0 -0,7% -5,9% 7,8%
Zink 2 563,0 -0,8% -1,3% -22,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,35 -0,10 -0,30 11,90
Sverige, 10 år 0,46 0,20 -2,10 -30,50
Norge, 10 år 1,70 0,70 -0,40 13,40
Tyskland, 10 år 0,33 -0,30 4,10 -9,30
GB, 10 år 1,19 -2,30 -9,00 0,00
USA, 10 år 2,84 -3,12 -1,02 43,21
Euribor, 3 mån -0,33 0,00 0,00 0,90
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,36 0,4% 0,1% 5,4%
USD / SEK 8,92 0,7% 0,7% 9,0%
GBP / SEK 11,60 0,3% -1,0% 4,7%
NOK / SEK 1,08 -0,2% -1,1% 8,1%
DKK / SEK 1,39 0,5% 0,1% 5,3%
CAD / SEK 6,73 0,4% 0,1% 3,0%
CHF / SEK 8,91 0,5% 0,5% 6,1%
JPY / SEK 0,08 0,6% 0,3% 8,7%
EUR / USD 1,16 -0,3% -0,6% -3,3%
USD / JPY 112,90 0,1% 0,4% 0,2%
EUR / GBP 0,89 0,1% 1,1% 0,6%
AUD / USD 0,73 -0,5% -0,8% -6,1%
USD / CAD 1,33 0,2% 0,6% 5,8%
GBP / USD 1,30 -0,4% -1,7% -3,9%
USD / NOK 8,25 0,9% 1,8% 0,8%
EUR / NOK 9,58 0,6% 1,2% -2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Dow Jones industriindex stängde ned 0,5 procent till nivån 25.065. S&P 500 sjönk 0,4 procent till 2.805 medan tekniktunga Nasdaq kompositindex handlades ned 0,4 procent till 7.825.

Sektorsvis gick fastigheter bäst med en uppgång på 1,0 procent medan finans gick sämst, ned 1,5 procent.

På bolagsfronten meddelade Comcast att de inte längre är intresserade av att förvärva underhållningsverksamheten inom Rupert Murdochs 21st Century Fox. I stället kommer Comcast nu lägga fokus på att vinna budstriden i jakten på brittiska Sky. Comcast-aktien steg 2,6 procent under torsdagen, ett tecken på att investerare är lättade att budkriget är över. Disney ökade 1,3 procent medan Fox sjönk 0,3 procent.

IBM steg 3,3 procent efter kvartalsrapporten vid onsdagens stängning som slog analytikernas förväntningar. IT-bolaget rapporterade både högre vinst och bättre försäljning än väntat.

American Express, som också kvartalsrapporterade sent på onsdagen, backade 2,7 procent efter sämre intäkter än väntat.

E-handlaren Alibaba betalar motsvarande nästan 20 miljarder kronor för en ägarandel i Shanghaibaserade Focus Media, verksamt inom digital utomhusannonsering i Kina, Singapore och Hongkong, skriver sajten Techcrunch. Alibaba backade 1,8 procent.

Ebay var en av torsdagens stora förlorare. Aktien var ned 10,1 procent i kölvattnet av bolagets rapport på onsdagen som varnade för en svagare tillväxt framöver.

Ännu sämre gick det för Alcoa. Aktien rasade 13,3 procent på torsdagen då den amerikanska aluminiumproducenten har sänkt prognoserna för 2018 med hänsyn till importtullarna på aluminium.

På råvarufronten steg WTI-oljan 0,9 procent medan Nordsjöoljan backade 0,3 procent. Metaller sjönk på bred front.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Vid stängning hade OMXS30 gått upp med 0,9 procent till nivån 1.584. Aktier till ett värde av 19,8 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Bland övriga börser i Europa vad det mer dämpat.

I London var FTSE100 i det närmaste oförändrad medan DAX-30 i Frankfurt backade svagt.

Tobaksbolaget Swedish Match steg med 5,7 procent efter en stark rapport. Bolaget förbättrade sina marginaler inom affärsområdet Snus vilket bidrog till att rörelseresultatet blev klart bättre än väntat.

Även kraft- och automationsbolaget ABB:s rapport fick ett positivt mottagande av marknaden och steg med 3,5 procent. En stark basorderingång bidrog till uppgången.

Hygienbolaget Essity avancerade 3,8 procent. Bolaget har framgångsrikt höjt försäljningspriserna för att kompensera för dyrare insatsvaror. Dessutom ser bolaget möjligheter till fortsatta höjningar framöver.

Bland storbankerna var Nordea sist ut att visa sina halvårssiffror. Den nordiska storbanken överraskade positivt med lägre kostnader och ett något bättre räntenetto vilket bidrog till ett resultatlyft. Aktien steg 2,8 procent.

Bland övriga rapportbolag steg Volvo med 1,5 procent efter en betydligt större inledande uppgång. Resultatet var bättre än väntat, även om den viktiga lastbilsorderingången blev något sämre.

Stor vinnare på Stockholmsbörsen under torsdagen var annars speloperatören Betsson, vars aktie steg med 17,8 procent. Rörelseresultatet var 26 procent bättre än konsensusprognosen. Även det tredje kvartalet har börjat bra, mycket tack vare fotbolls-VM.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Kinnevik Behåll 334 SEK na na
Telia Köp 46 SEK 0,56 na
Tieto Minska 26 EUR na na
Besqab Behåll 108 SEK na na
Saab Köp 460 SEK na na
Skanska Köp 195 SEK 2,4 3,0
SSAB Köp 60 SEK 1,14 na
Boliden Köp 325 SEK 7,59 na
Trelleborg Behåll 222 SEK na na
Stora Enso Behåll 16,50 EUR na na
Atlas Copco Behåll 286 SEK na na
XXL ASA Köp 100 NOK 1,0 1,1

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 KPI (m/m)/(å/å) Jun 0.3% / 3.0% 0.5 % / 2.7 %
EU 10:00 ECB Nuvarande balans (sj) / ej sj May 28.4b / 26.2b

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av Kepler Cheuvreux. För viktig Kepler Cheuvreux information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Kepler Cheuvreux:s rekommendationsstruktur

Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. Kepler Cheuvreux:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

Kepler Cheuvreux:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. Kepler Cheuvreux:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

Kepler Cheuvreux:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med Kepler Cheuvreux:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som Kepler Cheuvreux analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atlas Copco SE0011166610 1
Klövern SE0006593919 3, 5
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3
Epiroc Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Corem Property Group 3
NP3 SE0006342333 3
Nordea Bank SE0000427361 7
Sweco SE0000489098 Inga tillkännagivanden
Victoria Park SE0005932795 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
  5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om Kepler Cheuvreux och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan Kepler Cheuvreux och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av Kepler Cheuvreux. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i Kepler Cheuvreux:s analys. Därmed har enbart Kepler Cheuvreux kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Kepler Cheuvreux:s och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.